ארכאולוגיה יהודית

Contact owners and managers
1–30 of 116

מטרות הקבוצה:

1. מידע אודות ארכיאולוגיה בהיבט יהודי. 

2. תקשורת ופעולות בתחום זה.

כללי הקבוצה:

א. ללא גישה פוליטית וכדומה, אלא לימודית ולגופו של עניין.

ב. ללא פרסומות למכירות ושירותים, אא"כ מדובר בעניין רלוונטי.

ג. אין להעביר את מה שנכתב בקבוצה החוצה, ללא אישור מראש של מחברי הדברים.

מאחל שתפיקו תועלת רבה מהקבוצה,

ניסן לברון

עורך ספרי "ארכיאולוגיה תנ"כית"