ארכיאולוגיה יהודית

1–30 of 65

ברוכים הבאים!

מטרותיה של קבוצת המייל "ארכיאולוגיה יהודית" הן:

1. להודיע על דברים רלוונטיים בתחום ארכיאולוגיה בהיבט יהודי/תורני. 

2. להוות במה לתקשורת ודיונים בתחום, כדי לקדם את ההיבט היהודי והתורני.

3. לסייע למעוניינים ליזום פעולות בתחום.

כדי שכולנו נפיק תועלת מהחברות כאן, אנו מבקשים:

א. הקבוצה מוגבלת לקווי יסוד אלו. 

ב. הקבוצה אינה נושאת אופי מסחרי, פוליטי, וכדומה, אלא לימודי/ענייני/דעות מנומקות.

ג. אין כאן אג'נדה נלווית והקבוצה אינה מזוהה עם ארגון כלשהו.

ד. ללא פרסומות למכירות, שירותים או מוצרים, אא"כ מדובר בעניין רלוונטי.

ה. כדי לשמור על איכות הדיונים, כתיבה בקבוצה אפשרית לחברים. 

ו. אין להעביר את מה שנכתב בקבוצה החוצה, ללא אישור מראש של מחברי הדברים.

מאחל שתפיקו תועלת רבה מהקבוצה,

ניסן לברון

עורך ספרי "ארכיאולוגיה תנ"כית"