Xem trang này "Thông báo phát động cuộc thi E-Learning"

44 views
Skip to first unread message

E-Learning Lâm Đồng

unread,
Dec 22, 2009, 11:53:06 AM12/22/09
to E-learning Lam Dong

Nhấp vào http://groups.google.com.vn/group/e-learning-lamdong/web/thng-bo-pht-ng-cuc-thi-e-learning
- hoặc sao chép & dán liên kết vào thanh địa chỉ của trình duyệt nếu
liên kết đó không hoạt động.

HuyTeo

unread,
Dec 22, 2009, 12:10:24 PM12/22/09
to E-learning Lam Dong
Trong quá trình tìm kiếm 1 free host để upload moodle, Huy tìm được
trang https://www.keytoschool.com cho phép tạo 1 trang moodle miễn phí
không cần upload. Trang này load web nhanh hơn và cũng ít quảng cáo
hơn so với trang http://moodle4free.com
Message has been deleted
Message has been deleted

HuyTeo

unread,
Dec 22, 2009, 12:15:45 PM12/22/09
to E-learning Lam Dong
Giới thiệu một số trang dạy học trực tuyến e-Learing tại Việt Nam

Kiến thức e-Learning cơ bản:
http://el.edu.net.vn

Website học tập trực tuyến của trường CĐKT Lý Tự Trọng.
http://lytc.edu.vn/elearning/index.php

Hocmai.vn
www.hocmai.vn

TRƯỜNG TRỰC TUYẾN - Giải pháp "học trực tuyến và thi trực tuyến ứng
dụng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo"
http://truongtructuyen.vn

Business English Academy - BEA (HanoiTech Corporation)
http://www.bea.vn/course
ầng 10, Tòa nhà Trung tâm Giao Dịch CNTT 185 Giảng Võ, Hà nội. Có sự
cộng tác của thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A.

Khoa tiếng Anh Trường Đại Học Hà Nội
http://web.hanu.vn/en/mod

Website hỗ trợ học tập Đại học Mở Tp.HCM
elearning.ou.edu.vn

Cổng TT tư liệu giáo trình,... Đại học Huế
elearning.hueuni.edu.vn

Trang học tập trực tuyến - Đại học Kinh tế Huế
elearning.hce.edu.vn

Bách Khoa e-Learning
www.e-learning.hcmut.edu.vn

Hệ thống hỗ trợ học tập, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
www.elearning.due.edu.vn

Trang học tập trực tuyến của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh
doanh Thái Nguyên ... Administrator: E-learning Administrator.
Administrator: Trần Công Nghiệp ...
www.el.tueba.edu.vn

Hệ Đào tạo từ xa Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia
Thành Phố Hồ Chí Minh
www.e-learning.vn

Trung tâm Tin học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
www.e-learning.edu.vn

HIAST - E-Learning
Website Hỗ trợ Học tập và Thông tin của trường Cao đẳng Kinh Tế - Công
Nghệ TpHCM
www.hiast.edu.vn/elearning.htm

Website hỗ trợ học tập trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành
www.elearning.nttc.edu.vn

Hệ thống học tập trực tuyến đại học Y tế Công cộng
www.hsph.edu.vn/elearning

Website học trực tuyến của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
elearning.ftu.edu.vn

Hệ thống hỗ trợ dạy và học (LMS) - Đại học Cần Thơ
http://lms.ctu.edu.vn/lms/

Đào tạo trực tuyến | Học trực tuyến | ELearning Courses |
ELearning ...
www.vietnamlearning.com.vn

Trường Đại học Trà Vinh
http://online.tvu.edu.vn

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
http://www.e-ptit.edu.vn

Viện Đại học mở Hà Nội
http://dhm.edu.vn/moodle/

http://truonglang.wordpress.com
[i](sẽ còn cập nhật)[/i]

E-Learning Lâm Đồng

unread,
Dec 23, 2009, 3:45:36 AM12/23/09
to E-learning Lam Dong
Hình như không ai hưởng ứng thì phải. Vấn đề website E-learning sao
không đề nghị Phòng CNTT của Sở giúp cho nhỉ? Bên họ yêu cầu phải
triển khai ngay mà?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages