e-learning-lamdong:4 Mình cũng quan tâm làm Web E-learning

48 views
Skip to first unread message

big_hieu

unread,
Apr 16, 2010, 12:47:28 PM4/16/10
to E-learning Lam Dong
E-book xưa rồi, làm Web E-learning mới là đi cùng thờ đại, mìn sẵn
sàng gia nhập nhóm.

--
Bạn đã nhận được bài viết này bởi vì bạn đã đăng ký vào nhóm
Nhóm "E-learning Lâm Đồng" của chúng tôi.
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến
e-learnin...@googlegroups.com
Để huỷ đăng ký khỏi nhóm này, gửi email tới
e-learning-lamd...@googlegroups.com
Để có thêm tuỳ chọn, hãy truy cập vào website của nhóm này tại
http://groups.google.com.vn/group/e-learning-lamdong?hl=vi
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages