E-istaj Vegetaranoj

e-istajvegetaranoj@googlegroups.com

Description

Saluton Karaj!
Ni interŝanĝu informojn pri vegetarismo (aŭ veganismo) per Esperanto! Esperanto estas la lingvo por paco kaj vegetarismo estas unu vivstilo por paco. Ambaŭ estas tre similaj. Eĉ simplaj mesaĝoj estas bonvenaj! Donu ion kaj ricevu pli!

ĈI TIU LISTO NE ESTAS OFICIALA LISTO DE TEVA

Language

English

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post but posts from new members will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group