Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af Liv-2 hypotesen.

9 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
May 1, 2007, 6:38:10 AM5/1/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6450 news:TSlZh.24$2m...@news.get2net.dk
>
> Øh ... Der har endvidere fra videnskabsgruppen kommet flere indsigelser
> mod denne Liv-2 hypotese pga. de religiøse elementer.
>
> Oftest har årsagen været manglende forståelse for sagens sammenhæng,
> hvilket man IKKE kan bebrejde nogen; idet der desværre har været
> informations-data-overflow samt manglende oversigt.
>
> Problemet er blevet drøftet gennem en samtale med en Hr. Thorbjørn Ravn
> Andersen, herunder nødvendigheden af en såkaldt *objektiv* korrekt
> bedømmelse af historiske *dokumenter* (herunder Bibelens oldtidsskrifter)
> i den specifikke, aktuelle anvendelse.
> Se ...
> 6325 news:lVtLh.3$%R6...@news.get2net.dk
> >
> > 6096 news:_byEh.20$z2...@news.get2net.dk
> > 6098 news:rMEEh.51$_E3...@news.get2net.dk
> > 6100 news:%XEEh.55$8N3...@news.get2net.dk
> > 6104 news:onHEh.81$RU5...@news.get2net.dk
> > 6106 news:MNREh.7$Cg...@news.get2net.dk
> > 6110 news:wyUEh.16$t_...@news.get2net.dk
> > 6117 news:xbcFh.12$Sz2...@news.get2net.dk
> >
> > ... hvorfor jeg ikke her uddyber det nærmere (for at undgå unødvendige
> > gentagelser, apropos - som du selv nævner - *fåtallige* posts).
> >
> > JUMP derfor venligst disse link-henvisninger, eventuelt suppleret med
> > dine kommentarer og/eller indsigelser hertil.
> >
> > På forhånd tak ... :-)

Desværre har det vist sig, at disse links (af en-eller-anden mærkelig grund)
IKKE kan kaldes op via. Google-søgemaskinen ... :-(

(Og det på trods af at de fortsat kan downloades direkte fra bl.a. Tele2's
nyhedsserver!)

(De fleste af mine andre link-henvisninger kan derimod godt. Underligt.)

Tekst-indholdet gengives derfor her med henblik på om mulig velbegrundede
seriøse svar til eventuelt kommende indsigelser:

Input text from file ...
Sent: Monday, February 26, 2007 CET 10:59, GMT 09:59
Subject: Re:
6096 news:_byEh.20$z2...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6096) ===

"none" <""jhp\"@(none)"> skrev
news:45e2ac26$0$14024$edfa...@dread15.news.tele.dk

[ ... file 6094 ... ]

> Vil du, kære jesuselsker, venligst ikke krydsposte
> til dk.videnskab.
> mvh.
> jhp

Som jeg skrev i et indlæg til dig ...

6095 ... still NOT on-line ... :-(
(Sent: Monday, February 26, 2007 CET 10:51)

=== citat start ===

Dette mit indlæg har sin berettigelse på ...


1.
UFO-gruppen
Fordi emnet jo netop omfatter dette ... :-)


2.
Kristendoms-gruppen
Fordi kildematerialet til disse indicier hovedsaglig bygger på Bibelens
skrifter. Berettigede *kritiske* indvendinger angående Bibel-fortolkningen
påskønnes fortsat ... :-)


3.
Videnskabs-gruppen
Fordi jeg søger gennem dette indlæg (sammen med mange andre) at
fremlægge indicier, som ... (memory on):

4414 news:C6WXe.68382$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Mht. ordet 'indicium' står der i Lademanns leksikon følgende:
>
> === citat start ===
>
> tegn, der peger i en bestemt retning; omstændighed, der tyder på, at en
> sigtet person er skyldig i det, han sigtes for. Ved tilstrækkelig mange
> indicier fremkommer et såkaldt indirekte bevis.
>
> === citat slut ====

Det *videnskablige* hovedformål bliver da ... (memory on):

6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk
>
> (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
> udbredelse i Universet.

-

Jeg kan sagtens forstå, at du (og andre) forholder jer yderst skeptiske mht.
den Bibelske indfaldsvinkel, men det er jo ikke mit problem, vel ?

Prøv - om muligt - at indtage en *neutral* indfaldsvinkel:

Indicierne vil jo fortsat forblive de samme også selvom (om det skulle være
tilfældet), at kildeteksten fx. lød således:

"FN har i dag vedtaget, at planeten Jorden er firkantet!"

Der er faktisk visse *fordele* ved at benytte GAMLE kildematerialer, idet vi
så har ...

4129 news:yjSbe.167$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> ... på forhånd udelukket
> SAMTLIGE misinformationer, såsom menneskers hallucineringer,
> indbildskhed, dagdrømme samt falske vidneudsagn (herunder dem, der er
> "plantet" af diverse efterretningstjenester, som nogen af dem jo har for
> vane).

Hope You got the point ... :-)


Mht. spørgsmålet om selve ET-eksistens finder jeg det aldeles
*uvidenskabligt*, dersom man på forhånd kategorisk udelukker denne
teoretiske mulighed (endog UDEN at bidrage med en dertil knyttet
dokumentation for denne sin påstand).

=== citat slut ====

=== citat slut (file 6096) ====

Input text from file ...
Sent: Monday, February 26, 2007 CET 18:27, GMT 17:27
Subject: Re:
6098 news:rMEEh.51$_E3...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6098) ===

"Thorbjørn Ravn Andersen" skrev
news:yu23b4t...@luhmann.netc.dk

[ ... file 6096 ... ]

> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> writes:
>
> > Videnskabs-gruppen
> > Fordi jeg søger gennem dette indlæg (sammen med mange andre) at
> > fremlægge indicier, som ... (memory on):
>
> Gerne, men kan du ikke vente til du har alle indicierne?

Som jeg skrev til dig ved en tidligere lejlighed:

Sent: Thursday, October 26, 2006 CET 22:21
Subject: Re: Thorbjørn-Ravn-Andersen-break -
Was ... Mira-symbol ... 666 ...
The main-program (message from ET, Aliens)
5864 news:HP10h.23$Fk7...@news.get2net.dk
5868 news:mF90h.105$IS7...@news.get2net.dk
>
> Og dette kommer i sin yderste konsekvens så til at betyde, at man
> *undervejs* kan gå galt i byen (mht. at afkode the ET-message inside the
> Bible), hvorfor en seriøs, konstruktiv kritik - både fra religiøs som
> videnskablig side - ofte er påskønnet.


Men der er også en anden *praktisk* side af sagen (under henvisning til) ...

3654 news:HmaZd.104495$Vf.39...@news000.worldonline.dk
and ...
5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk

(apropos "code-index": Matt.25,6 markpointer 2.Pet. 3,12a) ... :-)

=== citat slut (file 6098) ====

Input text from file ...
Sent: Monday, February 26, 2007 CET 18:39, GMT 17:39
Subject: Re:
6100 news:%XEEh.55$8N3...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6100) ===

"Jesus-loves-you" skrev
6098 news:rMEEh.51$_E3...@news.get2net.dk

[ ... ]
> Men der er også en anden *praktisk* side af sagen (under henvisning
> til) ...
>
> 3654 news:HmaZd.104495$Vf.39...@news000.worldonline.dk
> and ...
> 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
>
> (apropos "code-index": Matt.25,6 markpointer 2.Pet. 3,12a) ... :-)

(Åh ... jeg glemte lige ... )

Og SELVFØLGELIG ikke mindst denne ...

Newsgroups: no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, January 02, 2007 CET 19:04, GMT 18:04
Subject: Found perhaps *external* Last-Warning markpointer ? -
Was: Hevder de så UFO på flyplass (i Chicago, USA)
5984 news:C8xmh.50$JS...@news.get2net.dk


Men ihukom venligst *bedømmelseskriteriet* (hvorom jeg skrev) ...

6096 news:_byEh.20$z2...@news.get2net.dk
>
> Der er faktisk visse *fordele* ved at benytte GAMLE kildematerialer, idet
> vi så har ...
>
> 4129 news:yjSbe.167$Fe7....@news000.worldonline.dk
> >
> > ... på forhånd udelukket
> > SAMTLIGE misinformationer, såsom menneskers hallucineringer,
> > indbildskhed, dagdrømme samt falske vidneudsagn (herunder dem, der er
> > "plantet" af diverse efterretningstjenester, som nogen af dem jo har for
> > vane).
>
> Hope You got the point ... :-)

=== citat slut (file 6100) ====

Input text from file ...
Sent: Monday, February 26, 2007 CET 21:25, GMT 20:25
Subject: Re:
6104 news:onHEh.81$RU5...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6104) ===

"Thorbjørn Ravn Andersen" skrev
news:yu2y7mk...@luhmann.netc.dk

[ ... file 6098 ... ]

> > > Gerne, men kan du ikke vente til du har alle indicierne?
> >
> > Som jeg skrev til dig ved en tidligere lejlighed:
> > > Bible), hvorfor en seriøs, konstruktiv kritik - både fra religiøs som
> > > videnskablig side - ofte er påskønnet.
>
> Er der nogen der har kommet med anden kritik end at det måske er lidt
> for meget?

Øh ... det er muligt, at du ikke påskønner dette mit arbejde, og det er så i
orden. It's a *free* country ... :-)

Men fordi jeg er "lidt" naiv; ja så har jeg faktisk bildt mig selv ind, at
nogle mennesker muligvis en dag vil kunne gøre brug af disse mine notater.
Husk på at langtfra alle mennesker (fx. ateister) har læst Bibelen og
derfor vil få store vanskeligheder med at bryde koden. Mit
"research"-arbejde vil derfor evt. kunne lette denne byrde.
Og sæt nu jeg ved et uheld blev kørt over i morgen og døde (eller blev
ædt af en "jaguar"). Da vil disse ET-indicier jo gå tabt (i første
omgang), hvilket jeg finder ret ærgeligt ... :-(

Hvorfor ?

Fordi - hvis der er noget om snakken mht. et udenjordisk besøg fra rummet (i
fortiden og muligvis også nu anno 2007 e.Kr.), da er det jo den *største*
nyhed i Menneskehedens historie, hvilket jeg jo selvfølgelig godt kunne unde
mine medmennesker, også selvom de måske ikke vil påskønne det (i første
omgang) ... :-)

=== citat slut (file 6104) ====

Input text from file ...
Sent: Tuesday, February 27, 2007 CET 09:16, GMT 08:16
Subject: Re:
6106 news:MNREh.7$Cg...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6106) ===

"Thorbjørn Ravn Andersen" skrev
news:yu2mz30...@luhmann.netc.dk

[ ... file 6104 ... ]

> > Fordi - hvis der er noget om snakken mht. et udenjordisk besøg fra
> > rummet (i fortiden og muligvis også nu anno 2007 e.Kr.), da er det jo
> > den *største* nyhed i Menneskehedens historie, hvilket jeg jo
> > selvfølgelig godt kunne unde mine medmennesker, også selvom de måske
> > ikke vil påskønne det (i første omgang) ... :-)
>
> Så skriv det hele sammen til en GOD bog og læg den ud på internettet
> til læsning :) Det kunne da nok blive læseværdigt hvis du foretager
> en god redaktionel process af de informationer du så gavmildt deler ud
> af.

This is the "book", med såkaldte mange MEDredaktører (heriblandt dig,
Thorbjørn) ... :-)

Fordelen herved er jo, at eventuelle fejl kan blive rettet under vejs.

Et *konkret* (og for mig et ret vigtigt) eksempel herpå
(from the SETI-test-program):

2918 news:ZcwKc.26000$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2916 news:%otKc.25966$Vf.13...@news000.worldonline.dk
>
> "Jonas Møller Larsen" skrev
> news:40fa4b43$0$3066$ba62...@nntp05.dk.telia.net
[ ... ]
> > Jesus-loves-you wrote:
> > > 093 11010000
> >
> > Visse-vasse. Den rigtige byte 93 er 11010010.

-

Men svar mig nu lige helt ærligt, Thorbjørn - hånden på hjertet - ...

Ville din tilgang til disse mine nyhedsindlæg have været anderledes, dersom
kildematerialet havde været fx. nogle skrifter fra Platon eller ... (You
name it) ?

=== citat slut (file 6106) ====

Input text from file ...
Sent: Tuesday, February 27, 2007 CET 12:25, GMT 11:25
Subject: Re:
6110 news:wyUEh.16$t_...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6110) ===

"Thorbjørn Ravn Andersen" skrev
news:yu2hct7...@luhmann.netc.dk

[ ... file 6106 ... ]


> > This is the "book", med såkaldte mange MEDredaktører (heriblandt dig,
> > Thorbjørn) ... :-)
>
> Undskyld, jeg mindes ikke at have givet tilsagn hertil.

Ikke desto mindre kan jeg bl.a. læse følgende indlæg fra dig in-this-"book":

news:yu23b4t...@luhmann.netc.dk
news:yu2y7mk...@luhmann.netc.dk
news:yu2mz30...@luhmann.netc.dk
news:yu2hct7...@luhmann.netc.dk

(Om indholdet så er *relevant*; dét er en helt anden snak.)

> > Fordelen herved er jo, at eventuelle fejl kan blive rettet under vejs.
>
>
> > Men svar mig nu lige helt ærligt, Thorbjørn - hånden på hjertet - ...
> >
> > Ville din tilgang til disse mine nyhedsindlæg have været anderledes,
> > dersom kildematerialet havde været fx. nogle skrifter fra Platon eller
> > ... (You name it) ?
>
> Nej. Jeg mener grundlæggende at dit forsøg på at finde kodet mening i
> et skrevent værk, er forfejlet. På samme måde som at du mener det du
> mener desangående.
>
> Modbevis mig gerne - lav samme øvelse med Platons skrifter bagefter og
> se hvad resultatet bliver.

Øh ... Se nu er det sådan, at min tid er begrænset, og jeg har derfor valgt
primært at lede efter "skatten" dér, hvor jeg mener sandsynligheden er
størst mht. *jackpot*, hvorfor jeg IKKE søger i Koranen, gamle egyptiske
oldtidsskrifter osv. ... :-)

(Hmm ... hvad kan jeg sammenligne det med ? ... Jo:)

Et groft overdramatiseret billed-eksempel:
Vil det ikke være hul-i-hovedet at bruge en masse tid på at lede efter
skelet-rester af Home erectus ude i Atlanterhavet (, fordi sandsynligheden
for at finde noget her nok er ret ringe sammenlignet med på landjorden) ?

-

Nå ... men det vil altså sige, at du *diskvalificerer* ethvert
kildemateriale (fra fortiden)!

Denne din fremgangsmåde finder jeg IKKE særlig *videnskablig*, hvilket jeg
kun dybt kan beklage ... :-(

(Tænk hvis man benyttede samme "videnskablige" fremgangsmåde mht. the
mission link, fortidsmennesket ... Hvilken skandale!)

-

Okay ... Jeg skal indrømme følgende: Jeg kunne have forstået dig (i dette
dit standpunkt), *dersom* UFO-fænomenet i sig selv var/er i strid med
naturlovene, men det er jo IKKE tilfældet. INGEN - absolut ingen naturlove
brydes!

Vi kan derfor ikke tillade os på forhånd at udelukke - teoretisk set - at
der har været et besøg fra rummet (engang i fortiden). Sandsynligheden vil
altid være større end 0 procent.

Vi kan derfor heller ikke tillade os på forhånd at udelukke - stadigvæk
teoretisk set - at de har efterladt deres "visit-kort".

Mange troede jo indtil engang i 1990'erne, at det såkaldte ansigt på Mars
(fotograferet af en Viking-sonde (vist nok) engang i 1970-80'erne, var et
sådant efterladenskab. Det *ultimative* bevis.

Men - spørger jeg - kan vi på forhånd tillade os at bestemme *hvordan* et
sådant visitkort skal udformes ?

Nixen!

=== citat slut (file 6110) ====

Input text from file ...
Sent: Wednesday, February 28, 2007 CET 10:45, GMT 09:45
Subject: Re:
6117 news:xbcFh.12$Sz2...@news.get2net.dk
=== citat start (file 6117) ===

"Thorbjørn Ravn Andersen" skrev
news:yu28xej...@luhmann.netc.dk

[ ... file 6110 ... ]

> > Nå ... men det vil altså sige, at du *diskvalificerer* ethvert
> > kildemateriale (fra fortiden)!
>
> Lad os høre hvad du finder ud af...

Mycka bra, merci buku ... :-)

=== citat slut (file 6117) ====


Såfremt der kommer yderligere indsigelser forventes det, at diskussionen
tages op herfra i forlængelse af dette indlæg (file 6451).

På forhånd tak ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6450 news:TSlZh.24$2m...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6291 news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 6451


Claus Christiansen

unread,
May 2, 2007, 3:37:25 PM5/2/07
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev

> 3.
> Videnskabs-gruppen
> Fordi jeg søger gennem dette indlæg (sammen med mange andre) at
> fremlægge indicier, som ...

Forkert. Din metode har intet med den videnskabelige metode at gøre, hvilket
du osse udmærket er klar over i og med du belejligt undlader at undersøge om
samme fiksfaksier og vage fortolkninger kan findes f.eks i Telefonbogen for
Østjylland.

Lignende griben efter strå er set før (The Bible Code) og tilbagevist af
videnskaben som vås. Faktum er, at enhver tekst af tilstrækkelig længde kan
manipuleres til vilkårlige forudsigelser/galaktiske positioner. Se f.eks
http://math.caltech.edu/code/petition.html. Af samme grund er mit forslag om
Telefonbogen for Østjylland aldeles relevant.


> Jeg kan sagtens forstå, at du (og andre) forholder jer yderst skeptiske
> mht.
> den Bibelske indfaldsvinkel, men det er jo ikke mit problem, vel ?

Dit problem er, at folk ignorerer dine indlæg. Personligt bifalder jeg som
matematiker enhver aktivitet, der lokker folk til talgymnastik; men om du
leger med kalkombinationer fra Biblen eller Hvem Hvad Hvor fra sidste år er
mig fløjtende ligegyldig.


> Prøv - om muligt - at indtage en *neutral* indfaldsvinkel:

Hvad med om du kigger neutralt på muligheden af, at etablerede matematikere
siger din basis er noget vrøvl?


> This is the "book", med såkaldte mange MEDredaktører (heriblandt dig,
> Thorbjørn) ... :-)
> Fordelen herved er jo, at eventuelle fejl kan blive rettet under vejs.

Gem dine 'resultater' på en web-side og link til den. På den måde irriteres
folk ikke over enorme indlæg hvor langt størsteparten er gentagelser.
Iøvrigt vil jeg allerede nu gerne frabede mig status som 'medredaktør'.


> Øh ... Se nu er det sådan, at min tid er begrænset, og jeg har derfor
> valgt
> primært at lede efter "skatten" dér, hvor jeg mener sandsynligheden er
> størst mht. *jackpot*,

Meget heldigt. Specielt fordi andre HAR gjort noget lignende med The Bible
Code og Krig og Fred. Den videnskabelige metode skal være forberedt på, at
et simpelt modeksempel kan nullificere en teori. Du lukker øjnene for at din
'metode' blev skudt i sænk for år tilbage.


> Nå ... men det vil altså sige, at du *diskvalificerer* ethvert
> kildemateriale (fra fortiden)!

Personligt diskvalificerer jeg metoder der matematisk kan vises at være
værdiløse.


> Men - spørger jeg - kan vi på forhånd tillade os at bestemme *hvordan* et
> sådant visitkort skal udformes ? Nixen!

Korrekt; men en metode der allerede er bevist værdiløs vil ikke overbevise
nogen som helst med en anelse kritisk sans om noget som helst. Udover
spørgsmålet om hvorfor i alverden Biblen skulle være kilde og ikke Karolines
Køkken eller noget andet (her vil pyramide-fanatikerne sikkert gerne bidrage
med et forslag eller to...); hvorfor i alverden skulle man vælge så bøvlet
et 'visitkort'? Det strider mod sund fornuft.

Claus

Jesus-loves-you

unread,
May 7, 2007, 1:25:15 AM5/7/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:4638e873$0$142$edfa...@dread11.news.tele.dk

[ ... file 6451 ... ]

> > 3.
> > Videnskabs-gruppen
> > Fordi jeg søger gennem dette indlæg (sammen med mange andre) at
> > fremlægge indicier, som ...
>
> Forkert. Din metode har intet med den videnskabelige metode at gøre,
> hvilket du osse udmærket er klar over i og med du belejligt undlader at
> undersøge om samme fiksfaksier og vage fortolkninger kan findes f.eks i
> Telefonbogen for Østjylland.
>
> Lignende griben efter strå er set før (The Bible Code) og tilbagevist af
> videnskaben som vås. Faktum er, at enhver tekst af tilstrækkelig længde
> kan manipuleres til vilkårlige forudsigelser/galaktiske positioner. Se
> f.eks http://math.caltech.edu/code/petition.html. Af samme grund er mit
> forslag om Telefonbogen for Østjylland aldeles relevant.


Hej Claus,


Jeg så dette dit interessante indlæg i går aftes og fik det læst her til
morgen.

Du kommer ind på i hvert fald 2 for mig at se vigtige punkter:


1.
Ang. forskelligheder mellem The-Bible-Code og Liv-2 hypotesen


Jeg er bekendt med The Bible Code, og jeg er 100% enig med respekterede
videnskabsfolk om, at der - statistisk set - IKKE er noget om snakken (det
hele bygger på statistiske tilfældigheder).

Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske version af)
Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code, fordi hele denne min undersøgelse har
sin *oprindelse* i de mange hentydninger i Biblen, heriblandt ...

3587 news:H9BId.84729$Vf.37...@news000.worldonline.dk
>
> > > Der findes antydninger i Bibelen af et sådant besøg fx. fra Genesis om
> > > at gudesønnerne tog menneskedøtre til hustruer og fik afkom med dem
> > > (1.Mos.6,2-4). Enok blev bortrykket (1.Mos.5,24). I Åbenbaringsbogen
> > > mere end blot antydes det - for mig at se - ved Det Ny Jerusalem, som
> > > kommer ned fra Himlen (Åb.21,2). Dets størrelse er på ca. 2/3 af
> > > Månens (Åb.21,16).
> >
> > Det i UFO-mytologien så berømte "Moderskib"?
>
> Det aner jeg ikke, men tanken er nærliggende ... :-)


Denne indfaldsvinkel eksisterer IKKE i The-Bible-Code!


The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte *markører*
(heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb. 13,18).
Ang. 666 se ...
5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk

-

2.
Ang. manipulation


Tjah ... Dette postulat du her kommer med må bero udfra noget *konkret*.
Altså mangler du at underbygge dit udsagn med en dokumentation.

Når denne forelægger offentligt (fx. her på videnskabsgruppen) kan dette
emne diskuteres.

Okay ?

Jeg finder for øvrigt denne emne (du her har taget op) yderst interessant og
særdeles *påkrævet* og ser derfor med glæde frem til et indlæg fra fx. dig
desangående ... :-)


> > Jeg kan sagtens forstå, at du (og andre) forholder jer yderst skeptiske
> > mht. den Bibelske indfaldsvinkel, men det er jo ikke mit problem, vel ?
>

> Dit problem er, at folk ignorerer dine indlæg. ...

Nej ... Det er ikke korrekt. Jeg anser det ofte som værende en *fordel*, at
mange folk ignorerer mine indlæg, fordi folk som oftest desværre IKKE er
seriøse men blot har fx. et behov for at hævde sig selv eller ... (You name
it).
Du (og andre her på videnskabsgruppen) derimod lader til at besidde
forstand ... :-)


> ... Personligt bifalder jeg som


> matematiker enhver aktivitet, der lokker folk til talgymnastik; men om du
> leger med kalkombinationer fra Biblen eller Hvem Hvad Hvor fra sidste år
> er mig fløjtende ligegyldig.

Soleklart ... :-)


> > Prøv - om muligt - at indtage en *neutral* indfaldsvinkel:
> Hvad med om du kigger neutralt på muligheden af, at etablerede
> matematikere siger din basis er noget vrøvl?

Din såkaldte kompetance til at bedømme undersøges bl.a. nu af mig i denne
tråd. Og ligeså snart jeg finder dine begrundelser rimelige og navnlig
berettiget, vil jeg selvfølgelig lytte til dine råd og vejledning ... :-)


> > This is the "book", med såkaldte mange MEDredaktører (heriblandt dig,
> > Thorbjørn) ... :-)
> > Fordelen herved er jo, at eventuelle fejl kan blive rettet under vejs.

> Gem dine 'resultater' på en web-side og link til den. ...

Pas-melding!

Du kender nok princippet: Den, der kommer først til Mølle ...

Således er det også mht. denne sag (for mit vedkommende).

En *úvildig* datering at mine fremsatte postulater er således nødvendig,
hvilket en web-side desværre ikke tilbyder ... :-(

Ellers havde jeg nok gjort det ... :-)


> ... På den måde irriteres folk ikke over enorme indlæg ...

Hvilket jeg jo selvfølgelig kun dybt kan beklage, at folk irriteres.

Af mulige løsninger på dette problem kan nævnes ...

6453 news:MhFZh.46$H92...@news.get2net.dk
>
> ... at du propper mig i dit kill-filter.


(Claus indlæg, fortsat:)
> ... hvor langt størsteparten er gentagelser.

Jeg er imod *unødvendige* gentagelser, men når der er opdaget noget nyt i et
emne fra et tidligere indlæg, da er det jo selvklart, at indholdet fra dette
må gentages, for at man kan hitte rede i, i hvilken sammenhæng den nye
opdagelse er gjort.

Det er jo præcis det samme, der foregår her i dette mit indlæg, hvor dine
udsagn citeres af mig, ligesom du citerede (gentog) uddrag af mit forrige
indlæg.


> Iøvrigt vil jeg allerede nu gerne frabede mig status som 'medredaktør'.

For min skyld gerne. Benævnelsen er irrelevant ... :-)


> > Øh ... Se nu er det sådan, at min tid er begrænset, og jeg har derfor
> > valgt primært at lede efter "skatten" dér, hvor jeg mener
> > sandsynligheden er størst mht. *jackpot*,
>
> Meget heldigt. Specielt fordi andre HAR gjort noget lignende med The Bible

> Code ..

Se ovenfor.


> ... og Krig og Fred. ...

???

(Er desværre ej bekendt med dette)


> ... Den videnskabelige metode skal være forberedt på, at


> et simpelt modeksempel kan nullificere en teori. Du lukker øjnene for at
> din 'metode' blev skudt i sænk for år tilbage.

Pas-melding!

Pga. manglende tid er jeg desværre IKKE i stand til at foretage en
tilsvarende undersøgelse af 'Telefonbogen for Østjylland' (som du foreslog).

Sorry (time out, intern kode-reference: Matt.25,10-11)!

This is a hunting ... You know: Like dating ... :-)


> > Nå ... men det vil altså sige, at du *diskvalificerer* ethvert
> > kildemateriale (fra fortiden)!
> Personligt diskvalificerer jeg metoder der matematisk kan vises at være
> værdiløse.

... hvilket (for mig at se) er soleklart. Hvem ville ikke som videnskabsmand
gøre det ... :-)


> > Men - spørger jeg - kan vi på forhånd tillade os at bestemme *hvordan*
> > et sådant visitkort skal udformes ? Nixen!
>

> Korrekt; ...

Glæder mig at høre ... :-)


> ... men en metode der allerede er bevist værdiløs ...

Din konklusion er desværre forhastet (for mig at se). Se begrundelse
ovenfor.

> ... vil ikke overbevise


> nogen som helst med en anelse kritisk sans om noget som helst. Udover
> spørgsmålet om hvorfor i alverden Biblen skulle være kilde og ikke
> Karolines Køkken eller noget andet (her vil pyramide-fanatikerne sikkert

> gerne bidrage med et forslag eller to...); ...

Ja, selvfølgelig ... :-)

But I'm sorry: Time-out!


> ... hvorfor i alverden skulle man vælge så bøvlet


> et 'visitkort'? Det strider mod sund fornuft.

Se, *her* kom du ind på noget (for mig) YDERST relevant, og muligvis selve
grunden til, at jeg også henvender mig til Jer her på videnskabsgruppen.

Jeg er jo mig selv bevidst om, at jeg hidentil (gennem årtier) har læst
indholdet af Biblen udfra en såkaldt *subjektiv* synsvinkel, hvor
del-elementer kan være farvet i forkvaklede og fordrejede nuancer.

Havde jeg haft en anden personlig baggrund (fx. einem pyramide-freak) og
havde gjort nogle tilsvarende opdagelser, da ville jeg nemlig også undre
mig, fordi den valgte fremgangsmåde jo nærmest kan beskrives (på
hverdagsdansk) som ...

5863 news:Li10h.22$zR...@news.get2net.dk
>
> 1.a
[ ... ]
> Billedlig talt kan man jo på en måde sige, at dét, ET har gjort, omtrent
> svarer til, at vores nabo lister sig hen til vores postkasse og smider et
> gættebrev ind, hvorpå der står: Kan du gætte, hvem jeg er ? - For jeg har
> taget maske på; mik, mak, maske på - Kan du gætte, hvem jeg er ?

Højst besynderlig adfærd, ikke sandt ?

Forudsat selvfølgelig at der er noget om snakken mht. et besøg fra rummet -
forestil dig det blot hypotetisk (for at springe diskusionen midlertidigt
over) - melder spørgsmålet sig:

Er ET einem "drillepind", oder was ?

Eller ...

UFO-fanatikere går umådelig meget op i de fremmedes udseende, men - såfremt
de eksisterer og har rettet denne henvendelse til os (altså Menneskeheden) -
kan det da tænkes, at de i langt højere grad ønsker at opnå kontakt på et
mere intelligent plan ?

Jeg har jo fremsat en hypotese om, at der muligvis også ligger et skjult
bagved-liggende SETI-program i koden. Underforstået at de "tester" dette
SETI-program gennem os, akkurat som jeg har tilladt mig at teste mit
hjemmestrikkede SETI-program bl.a. her på videnskabsgruppen.

En helt anden forklaring kunne være ...
6059 news:dsNzh.108$lf4...@news.get2net.dk

For øvrigt: Tak for dit seriøse indlæg, Claus. *Konstruktiv* kritik har
altid et meget ædelt formål, at - om mulig - finde sandheden (apropos
realiteternes verden). Og det gælder jo selvfølgelig også i denne
sag ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6466 news:RS1_h.38$As...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6291 news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6467


Jesus-loves-you

unread,
May 7, 2007, 3:20:59 AM5/7/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6467 news:9Ly%h.5$oA...@news.get2net.dk

> "Claus Christiansen" skrev
[ ... ]
> > Lignende griben efter strå er set før (The Bible Code) ...
[ ... ]

1.A

> Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske version af)
> Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code, fordi hele denne min undersøgelse har
> sin *oprindelse* i de mange hentydninger i Biblen, heriblandt ...

[ ... ]


> Denne indfaldsvinkel eksisterer IKKE i The-Bible-Code!

1.B

> The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte *markører*
> (heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb. 13,18).
> Ang. 666 se ...
> 5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk

Øh ... Jeg glemte lige at tilføje, at ...

1.C

I modsætning til The-Bible-Code, som jo flår tallene ud UDELUKKENDE efter en
matematisk ligning *uden* nogen-som-helst hensyntagen til original-tekstens
indhold, er Liv-2 hypotesen i høj grad *afhængig* af, at de benyttede tal
også i original-teksten her er defineret som tal.

Se evt. supplerende midlertidig forklaringsmodel i fil-indlæg ...

Sent: Tuesday, February 27, 2007 CET 16:25, GMT 15:25
Subject: The code-structure -
Was: Abraham-referencen ...
The Mother-star (HIP 57300) of ET ...


The main-program (message from ET, Aliens)

6116 news:34YEh.42$234...@news.get2net.dk

-

Last file-OUTPUT:
6468 news:V%z%h.12$Ng...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6291 news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6469


Jesus-loves-you

unread,
May 16, 2007, 7:12:00 AM5/16/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6451 news:vMEZh.42$b%1....@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Øh ... Der har endvidere fra videnskabsgruppen kommet flere indsigelser
> > mod denne Liv-2 hypotese pga. de religiøse elementer.
> >
> > Oftest har årsagen været manglende forståelse for sagens sammenhæng,
> > hvilket man IKKE kan bebrejde nogen; idet der desværre har været
> > informations-data-overflow samt manglende oversigt.
> >
> > Problemet er blevet drøftet gennem en samtale med en Hr. Thorbjørn
> > Ravn Andersen, herunder nødvendigheden af en såkaldt *objektiv* korrekt
> > bedømmelse af historiske *dokumenter* (herunder Bibelens
> > oldtidsskrifter) i den specifikke, aktuelle anvendelse.

[ ... ]


> Nå ... men det vil altså sige, at du *diskvalificerer* ethvert
> kildemateriale (fra fortiden)!
>

> Denne din fremgangsmåde finder jeg IKKE særlig *videnskablig*, hvilket jeg
> kun dybt kan beklage ... :-(

[ ... ]


> > Lad os høre hvad du finder ud af...
>
> Mycka bra, merci buku ... :-)


De fleste indsigelser hidentil, fornær Claus Christiansen's indlæg ang.
The-Bible-Code, se ...

Sent: Wednesday, May 02, 2007 CET 21:37, GMT 19:37
news:4638e873$0$142$edfa...@dread11.news.tele.dk

... har gået på ... tjah, hvad skal jeg kalde det ? ... Kristendommens
úberettigede tagen *patentret* på Sandheden (apropos begrebet absolutisme),
hvilket selvfølgelig under ingen omstændigheder hører hjemme i en
videnskablig sammenhæng.


Til orientering:

En større forståelse af denne indfaldsvinkel kan tilegnes ved at læse ...

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.politik,no.kultur.folklore.ufo
Sent: Wednesday, May 16, 2007 CET 12:23, GMT 10:23
Subject: Ny-Alliance angriber såkaldte "absolutte" sandheder,
herunder Kristendommen.
6551 news:YYA2i.12$zH...@news.get2net.dk

... idet debat desangående (for mig at se) ikke hører direkte under
naturvidenskab.

-

Last file-OUTPUT:
6552 news:F6B2i.14$wD1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6291 news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6553


Jesus-loves-you

unread,
May 17, 2007, 12:39:07 PM5/17/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6469 news:DrA%h.14$Gj...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > "Claus Christiansen" skrev
> [ ... ]
> > > Lignende griben efter strå er set før (The Bible Code) ...
> [ ... ]
>
> 1.A
>
> > Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske version
> > af) Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code, fordi hele denne min
> > undersøgelse har sin *oprindelse* i de mange hentydninger i Biblen,
> > heriblandt ...
> [ ... ]
> > Denne indfaldsvinkel eksisterer IKKE i The-Bible-Code!
>
> 1.B
>
> > The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte *markører*
> > (heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb. 13,18).
> > Ang. 666 se ...
> > 5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk
>
> Øh ... Jeg glemte lige at tilføje, at ...
>
> 1.C
>
> I modsætning til The-Bible-Code, som jo flår tallene ud UDELUKKENDE efter
> en matematisk ligning *uden* nogen-som-helst hensyntagen til
> original-tekstens indhold, er Liv-2 hypotesen i høj grad *afhængig* af, at
> de benyttede tal også i original-teksten her er defineret som tal.

På et andet væsentlig punkt adskiller Liv-2 hypotesen sig også i forhold til
The-Bible-Code:

1.D
The-Bible-Code postulerer, at der *forudsiges* ting og begivenheder, dsv. at
den normale tidslinie er brudt!
Den Bibelske version af Liv-2 hypotesen derimod gør på ingen måde krav på
dette.

Godt nok var der et besynderligt sammentræf ang. Wolf 359's pc-afstand,
se ...
6300 news:ZC9Kh.24$J_...@news.get2net.dk
... men dette må vi nok (indtil videre) tilskrive som værende en
*tilfældighed*.

Den Bibelske version af Liv-2 hypotesen holder sig altså INDENFOR
naturlovenes rammer. Intet mysti-fy-stisk ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6560 news:AeW2i.70$1I1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6291 news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6561


Claus Christiansen

unread,
May 17, 2007, 2:49:00 PM5/17/07
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:Vy%2i.94$rT5...@news.get2net.dk...

>> > Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske version
>> > af) Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code

Jeg forventer ikke at du overhovedet VIL forstå følgende; men The Bible Code
(TBC) tager en tilstrækkelig stor tekst, piller en delmængde tegn ud og
udfører nogle vage fortolkninger bl.a afkodning udfra en - for andre end de
'indviede' - smart kode. Dette er matematisk og videnskabeligt bevist at
være noget useriøst sludder, der intet med videnskab har at gøre. Enhver
tekst af tilstrækkelig størrelse med den samme udvælgelsesmetodik kan
beviseligt frembringe samme 'resultater' som TBC. Konkret er det gjort med
"Krig og Fred" (som ER en gevaldig mursten).

Du bruger samme kilde, dog en langt mere diffus og vag udvælgelse af
delmængden og osse i høj grad fortolkninger. De to metoder er stadig
påfaldende ens. TBC har en striks udvægelsesmetodik, hvor din er langt
løsere; hvorved din 'metode' langt lettere kan manipuleres til præcis det du
ønsker. En metodik der tilmed betragter fejl og afvigelser som 'ledetråde'.
Det er præcis så ynkeligt som undskyldningen: 'jeg skulle lige se om I var
vågne'.

Desuden opereres der hele tiden med små tal. Der skal ikke mange tal og
kombinationer (og fortolkninger) til at frembringe et hvilket som helst
andet tal med en rimelig præcision. Det er af samme grund at
pyramide-tosserne ved at måle tilstrækkeligt mange steder og kombinere disse
målinger kan få rimelige approksimationer til Jordens omkreds og hvad ved
jeg. Det er leg med tal; det er ikke videnskab.


>> > The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte
>> > *markører*
>> > (heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb. 13,18).

Mit personnummer starter med 101266. 3 grupper af tal med 2 cifre i hver.
2*3=6. Uha, sammen med de sidste 2 (se 2 igen, det må være en ledetråd)
ciffre får man... 666. Oh ve! Oh skræk! Ja, jeg laver grin; men min
666-markør er nøjagtig lige så videnskabelig som din (eller rettere lige så
lidt).


> The-Bible-Code postulerer, at der *forudsiges* ting og begivenheder, dsv.
> at
> den normale tidslinie er brudt!

TBC laver både forudsigelser og 'førudsigelser', dvs refererer til allerede
indtrufne hændelser. Begge dele er selvfølgelig noget sludder; men trods
alt, så åbner forudsigelserne for at kunne falsificere skidtet - men
forudsigelser der ikke rammer viser sig jo så at være beklagelige
fejlfortolkninger; men den nye forbedrede metode giver en ny forudsigelse
der helt sikkert virker! Er det ikke mindst 3 gange Jehovas Vidner fra samme
kilde som du bruger har forudset Dommedag - og lige så mange gange har
Dommedag glimret ved sin udeblivelse...


> Den Bibelske version af Liv-2 hypotesen derimod gør på ingen måde krav
> på
> dette.

Nej ingen forudsigelser; men nøjagtig samme tendens til at 'genfortolke'
åbenbare fejl; eller tilmed ophøje mindre graverende fejl som 'ledetråde'.
Der er end ikke i din 'teori' noget der kan falsificere den. Selvindeholdt
dogmatik af værste skuffe.

/Claus Christiansen

ASKF

unread,
May 17, 2007, 10:04:19 PM5/17/07
to
Jesus-loves-you ytrede sig i <vMEZh.42$b%1....@news.get2net.dk> med
dette:

>"Jesus-loves-you" skrev
>6450 news:TSlZh.24$2m...@news.get2net.dk
>>
>> Øh ... Der har endvidere fra videnskabsgruppen kommet flere indsigelser
>> mod denne Liv-2 hypotese pga. de religiøse elementer.

[snip]


>Det *videnskablige* hovedformål bliver da ... (memory on):
>
>6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk
>>
>> (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
>> udbredelse i Universet.

[snip]

Jeg vil gerne anbefale dig at læse noget om Fermis paradoks:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox>

Hvis du har lyst til lidt SF litteratur der funderer over Fermi
paradokset, kan jeg anbefale dig Stephen Baxters "Manifold" serie.
<http://www.stephen-baxter.com>
--
Allan Stig Kiilerich Frederiksen
"When you try to change a mans paradigm, you must keep in mind that he
can hear you only through the filter of the paradigm he holds."
-Myron Tribus

Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 4:54:17 AM5/18/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:464ca38f$0$866$edfa...@dread12.news.tele.dk

[ ... file 6561 ... ]

> news:Vy%2i.94$rT5...@news.get2net.dk


>
> >> > Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske
> >> > version af) Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code

> Jeg forventer ikke at du overhovedet VIL forstå følgende; ...

Dét kan du rolig regne med, at jeg vil gøre mit bedste for. Trust me ... :-)

(Dette er jo en *videnskabs-gruppe*, og dersom der er noget-som-helst om
snakken mht. denne variant af Liv-2 hypotesen, da SKAL den kunne tåle alle
mulig tænkelige mod-argumenter, heruden selvfølgelig ikke mindst de
videnskablige bygget på sund fornuft.)

Øh ... Men jeg skal lige have tid til at gennemlæse dit *konstruktive*,
kritiske bidrag, som jeg - for øvrigt - allerede nu gerne vil sige dig mange
tak for ... :-)

(I will be back. Input ex.1. Memory: Matt. 24,37 ( ->1.Pet. 3,20) -> 1.Mos.
7,7.13.23.)

> ... men The Bible Code

-

Last file-OUTPUT:
6565 news:iQd3i.85$P7...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk

File-number: 6566


Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 4:55:01 AM5/18/07
to
"ASKF" skrev
news:vr1q43hk0br9h3nh2...@4ax.com

[ ... file 6451 ... ]

> Jesus-loves-you ytrede sig i <vMEZh.42$b%1....@news.get2net.dk> med
> dette:

[ ... ]


> >Det *videnskablige* hovedformål bliver da ... (memory on):
> >
> >6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk
> >>
> >> (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
> >> udbredelse i Universet.
> [snip]
>
> Jeg vil gerne anbefale dig at læse noget om Fermis paradoks:
> <http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox>
>
> Hvis du har lyst til lidt SF litteratur der funderer over Fermi
> paradokset, kan jeg anbefale dig Stephen Baxters "Manifold" serie.
> <http://www.stephen-baxter.com>
> --
>

Ligeledes til dig, Allan Stig Kiilerich Frederiksen, vil jeg gerne sige
mange tak for dit *konstruktive*, (kritiske ?) bidrag ... :-)

På grund af tidsmangel kommer der lige til at gå lidt tid (dog forhåbentlig
max. 1 dag), førend jeg kan kommentere indholdet m.m.

Please, hang on ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6566 news:8Rd3i.89$q7...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk

File-number: 6567


Claus Christiansen

unread,
May 18, 2007, 11:14:03 AM5/18/07
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:8Rd3i.89$q7...@news.get2net.dk...

> Dét kan du rolig regne med, at jeg vil gøre mit bedste for. Trust me ...
> :-)
>
Mange tak =)

For lige at illustrere hvor taknemmelige små tal og simple operationer er,
har jeg på 20 minutter fundet følgende interessante tal udfra de første 6
cifre i mit cpr# (som var 101266 - og som relativt simpelt kunne vises at
indeholde en 666 reference):

Pi er konstanten vi kender; men ofte bruges 2 Pi eller Pi / 2 i udregninger.
Bemærk mit cpr baglæns divideret med cpr forlæns er: 662101/101266. Dette
tal afviger fra 2 Pi med 0,25, som netop er forholdet mellem 2 Pi og Pi / 2
! Tilfælde?

e er den naturlige logaritmes grundtal. Tag sidste halvdel af mit cpr læst
forlæns og divider det med første halvdel læst baglæns; dcs 266/101. Dette
tal afviger fra e med cirka 1/12 = 01/12 = første halvdel af de første 4
cifre i mit cpr læst baglæns divideret med sidste halvdel af de første 4
cifre læst forlæns! Ganske nydelig symmetri. Tilfælde?

Rent astronomisk kan vi betragte afstanden fra Jorden til et par planeter
udtrykt i au.

Afstand til Månen : ~0,0026 au ~ 266 / 101266.
Afstand til Mars : ~1,52 au ~ 101 - 2 / 66
Afstand til Jupier : ~5,20 au ~ (101 / 2) / 10 + (1+0+1+2+6+6) / 10
Afstand til Pluto : ~38,5 au ~ 101 / 2 - (6 + 6)

Bemærk hvor uhyggelig let jeg ud fra kun 6 cifre har fundet 2 grundlæggende
matematiske konstanter og afstanden til 4 himmellegemer.

/Claus Christiansen

Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 12:18:14 PM5/18/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:464ca38f$0$866$edfa...@dread12.news.tele.dk

[ ... file 6561 ... ]

Betragt denne min tilkendegivelse som en art feedback-meddelse.

(Den egentlige drøftelse kommer i svar 2.)

Undgå defor venligst at besvare den, ved mindre selvfølgelig at du finder
det MEGET nødvendigt.

-

(NB! I denne tekst er der indført tegnet '>' hist og her for at tydeliggøre
forskellen mellem debatørernes udsagn.)

> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
> news:Vy%2i.94$rT5...@news.get2net.dk
>

> >> > Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske
> >> > version af) Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code
>
> Jeg forventer ikke at du overhovedet VIL forstå følgende; men The Bible
> Code (TBC) tager en tilstrækkelig stor tekst, piller en delmængde tegn ud
> og udfører nogle vage fortolkninger bl.a afkodning udfra en - for andre
> end de 'indviede' - smart kode.

Jeg har tidligere sagt (til dig) desangående, at ...

6467 news:9Ly%h.5$oA...@news.get2net.dk


>
> Jeg er bekendt med The Bible Code, og jeg er 100% enig med respekterede
> videnskabsfolk om, at der - statistisk set - IKKE er noget om snakken (det
> hele bygger på statistiske tilfældigheder).

Og jeg er således - *faglig* set - enig med dig heri ... :-)

Derfor behøver vi - for mig at se - IKKE at uddybe dette emne.


> ... Dette er matematisk og videnskabeligt bevist at


> være noget useriøst sludder, der intet med videnskab har at gøre. Enhver
> tekst af tilstrækkelig størrelse med den samme udvælgelsesmetodik kan
> beviseligt frembringe samme 'resultater' som TBC. Konkret er det gjort med
> "Krig og Fred" (som ER en gevaldig mursten).

Ligeledes enig med dig, dog med det forbehold, at der SKAL tages hensyn til
dit ordvalg " ... med den samme udvælgelsesmetodik ... "


> Du bruger samme kilde, ...

Det er ligeledes korrekt!


> ... dog en langt mere diffus og vag udvælgelse af


> delmængden og osse i høj grad fortolkninger. De to metoder er stadig

> påfaldende ens. ...

Det er så *heri*, at du og jeg ser forskelligt på, og årsagen hertil er
tildels mig skyld pga. dårlig fremlæggelse (Jeg er ikke videnskabsmand og
bliver det heller ej; højest en simpel amatør).

Jeg kommer givetvis tilbage til dette emne med uddybninger længere nede i
teksten.


> ... TBC har en striks udvægelsesmetodik, hvor din er langt
> løsere; ...

Denne din påstand skal jeg forsøge at *modbevise* gennem nogle konkrete
eksempler.


> ... hvorved din 'metode' langt lettere kan manipuleres til præcis det du
> ønsker. ...

Såfremt jeg ikke kan fremskaffe et modbevis, må jeg i så fald ligeledes her
give dig fuldstændig ret.


> ... En metodik der tilmed betragter fejl og afvigelser som 'ledetråde'.

Dette bør så medtages i modbeviset.


> Det er præcis så ynkeligt som undskyldningen: 'jeg skulle lige se om I var
> vågne'.

Tjah ... Det kan man vel godt sige ... :-)


> Desuden opereres der hele tiden med små tal. ...

Dén side af sagen har jeg i grunden slet ikke tænkt på førend nu ...
interessant!


> ... Der skal ikke mange tal og


> kombinationer (og fortolkninger) til at frembringe et hvilket som helst

> andet tal med en rimelig præcision. ...

Hmm ... Muligvis har jeg ikke helt forstået, hvad du her mener med dit
ordvalg.


> ... Det er af samme grund at


> pyramide-tosserne ved at måle tilstrækkeligt mange steder og kombinere
> disse målinger kan få rimelige approksimationer til Jordens omkreds og
> hvad ved jeg. Det er leg med tal; det er ikke videnskab.

Jeg har overhovedet INTET kendskab til pyramide-hypoteserne; udover at det
kan *bevises*, at egypterne ældste pyramider havde konstruktionsfejl mht.
deres hældning, hvorfor man sidenhen valgte på baggrund af disse erfaringer
at forbedre strukturen. En såkaldt udenjordisk civilisation vil nok næppe
have begået sådanne fejltagelser.

Jeg må også heri give dig ret. Der er tale om tal, og dét har intet med
videnskab at gøre.


> >> > The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte
> >> > *markører* (heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb.
> >> > 13,18).
>
> Mit personnummer starter med 101266. 3 grupper af tal med 2 cifre i hver.
> 2*3=6. Uha, sammen med de sidste 2 (se 2 igen, det må være en ledetråd)
> ciffre får man... 666. Oh ve! Oh skræk! Ja, jeg laver grin; men min
> 666-markør er nøjagtig lige så videnskabelig som din (eller rettere lige
> så lidt).

Øh ... Jeg skal forsøge efter bedste evne i mit modbevis at fremhæve
(tydeliggøre), *hvorfor* dette tal (blandt mange) bruges som en art markør.


> > The-Bible-Code postulerer, at der *forudsiges* ting og begivenheder,
> > dsv. at den normale tidslinie er brudt!
>
> TBC laver både forudsigelser og 'førudsigelser', dvs refererer til
> allerede indtrufne hændelser. Begge dele er selvfølgelig noget sludder;
> men trods alt, så åbner forudsigelserne for at kunne falsificere skidtet -
> men forudsigelser der ikke rammer viser sig jo så at være beklagelige
> fejlfortolkninger; men den nye forbedrede metode giver en ny forudsigelse

> der helt sikkert virker! ...

Fuldstændig enig med dig heri.


> ... Er det ikke mindst 3 gange Jehovas Vidner fra samme


> kilde som du bruger har forudset Dommedag - og lige så mange gange har
> Dommedag glimret ved sin udeblivelse...

Øh ... Jeg har INTET med JV af gøre og ønsker heller ej at have det. Hvad de
foretager sig må således stå for *egen* regning!

Det er korrekt, at vi bruger (omtrent) samme kilde (Bibelen).

Og det er også korrekt, at idet jeg er personlig kristen, har jeg en ikke
blot en *subjektiv* men ligefrem en *partisk* indfaldsvinkel til disse
skrifter.

Jeg vil dog påstå, at jeg *forsøger* efter bedste evne at distancere til
denne personlige indfaldsvinkel mht. den konkrete hypotese; dvs. at Bibelen
i denne specifikke sammen udelukkende betragtes som et historisk dokument
fra Oldtiden, som - sjovt nok - netop dérfor ikke har været udsat for
manipulationer mht. UFO-mig-her-og-der-og-alle-vegne ... :-)


> > Den Bibelske version af Liv-2 hypotesen derimod gør på ingen måde krav
> > på dette.
>

> Nej ingen forudsigelser; ...

Fink nok. Så fik vi dét på plads ... :-)


> ... men nøjagtig samme tendens til at 'genfortolke'
> åbenbare fejl; ...

Se ovenfor.


> ... eller tilmed ophøje mindre graverende fejl som 'ledetråde'.

Se ovenfor.


> Der er end ikke i din 'teori' noget der kan falsificere den. ...

Hmm ... Det yderste konsekvens af dette dit udsagn (vist nok) ikke helt
forstået ... :-(


> ... Selvindeholdt
> dogmatik af værste skuffe.

Lad os vente med ...(!) ... (psykisk blokering) ... og koncentrére os *i
første omgang* om det *videnskablige* ... :-)


For øvrigt skønner jeg, at du muligvis er i stand til at knække koden,
jump ...

(The info-file:)
6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
>
> (The SETI-test-program)
> 5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk (Reward on, 1000$)
> 5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk (Reward on, 100$)
> 2475 news:iBLxc.10366$Vf.5...@news000.worldonline.dk
> >
> ______________Focus
> > A B C
> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

:-)

-

Last file-OUTPUT:
6567 news:PRd3i.93$39...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk

File-number: 6568


Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 12:18:51 PM5/18/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:464ca38f$0$866$edfa...@dread12.news.tele.dk

[ ... file 6561 ... ]


Interrupt from ...
6568 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk


>
> > ... TBC har en striks udvægelsesmetodik, hvor din er langt
> > løsere; ...
>
> Denne din påstand skal jeg forsøge at *modbevise* gennem nogle konkrete
> eksempler.


Øh ... Jeg kommer lige til at ha' en feedback fra dig her.

Hvor meget af Drakes radio-budskab fra 1974 forstår du ?

Det hele ?


Årsag:
I bekræftende fald behøver jeg nemlig så ikke at introduksere dig for denne
... tjah, hvad skal vi kalde det ? ... videnskabsgren ?

-

Last file-OUTPUT:
6568 news:mlk3i.964$2p5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk

File-number: 6569


Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 1:44:56 PM5/18/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:464dc2ac$0$818$edfa...@dread12.news.tele.dk

[ ... file 6566 ... ]

> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
> news:8Rd3i.89$q7...@news.get2net.dk

> > Dét kan du rolig regne med, at jeg vil gøre mit bedste for. Trust me ...
> > :-)
> >
> Mange tak =)
>
> For lige at illustrere hvor taknemmelige små tal og simple operationer er,
> har jeg på 20 minutter fundet følgende interessante tal udfra de første 6
> cifre i mit cpr# (som var 101266 - og som relativt simpelt kunne vises at
> indeholde en 666 reference):
>
> Pi er konstanten vi kender; men ofte bruges 2 Pi eller Pi / 2 i
> udregninger.
> Bemærk mit cpr baglæns divideret med cpr forlæns er: 662101/101266. Dette
> tal afviger fra 2 Pi med 0,25, som netop er forholdet mellem 2 Pi og Pi /

> 2! Tilfælde?


>
> e er den naturlige logaritmes grundtal. Tag sidste halvdel af mit cpr læst
> forlæns og divider det med første halvdel læst baglæns; dcs 266/101. Dette
> tal afviger fra e med cirka 1/12 = 01/12 = første halvdel af de første 4
> cifre i mit cpr læst baglæns divideret med sidste halvdel af de første 4
> cifre læst forlæns! Ganske nydelig symmetri. Tilfælde?
>
> Rent astronomisk kan vi betragte afstanden fra Jorden til et par planeter
> udtrykt i au.
>
> Afstand til Månen : ~0,0026 au ~ 266 / 101266.
> Afstand til Mars : ~1,52 au ~ 101 - 2 / 66
> Afstand til Jupier : ~5,20 au ~ (101 / 2) / 10 + (1+0+1+2+6+6) / 10
> Afstand til Pluto : ~38,5 au ~ 101 / 2 - (6 + 6)
>
> Bemærk hvor uhyggelig let jeg ud fra kun 6 cifre har fundet 2
> grundlæggende matematiske konstanter og afstanden til 4 himmellegemer.


Jeg har nu læst dit indlæg med STOR interesse, men forstå mig ret:

Jeg er bange for, at du har *misforstået* mit udsagn, da jeg sagde ...

6561 news:Vy%2i.94$rT5...@news.get2net.dk
>
> > 1.B


> >
> > > The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte
> > > *markører* (heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb.
> > > 13,18).

> > > Ang. 666 se ...
> > > 5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk

For at forstå, hvad der menes med en tal-markør, skal man (muligvis) være
sat *grundigt* ind i et SETI-program.

Hvad der menes hermed og navnlig *problem-stillingen* desangående, har Allan
Stig Kiilerich Frederiksen engang defineret, da han sagde ...

6529 news:ytF1i.41$WO7...@news.get2net.dk
>
> From: "ASKF" <nos...@askf.dk>
> Newsgroups: dk.videnskab
> Sent: Wednesday, March 31, 2004 CET 17:38, GMT 15:38
> Subject: Re: Radiokontakt til andre væsner uden for Jorden.
> news:8vol60hfqsgism4j6...@4ax.com
> >
> > Hvordan sammensættes en lukket besked?
> >
> > Med lukket besked mener jeg en besked der indeholder både det man ønsker
> > at kommunikere videre, samt en metode til at sikre at modtageren er i
> > stand til at decifrere det, uden at de på nogen måde kan misforstås. ...

Du anses således som fortsat at være *vel-kvalificeret* til at knække the
SETI-test-program code ... :-(

Memory on:

6568 news:mlk3i.964$2p5...@news.get2net.dk


>
> For øvrigt skønner jeg, at du muligvis er i stand til at knække koden,
> jump ...
>
> (The info-file:)
> 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
> >
> > (The SETI-test-program)
> > 5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk (Reward on, 1000$)
> > 5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk (Reward on, 100$)
> > 2475 news:iBLxc.10366$Vf.5...@news000.worldonline.dk
> > >
> > ______________Focus
> > > A B C
> > > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

Please, give me a feedback-note ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6569 news:Wlk3i.967$Tk5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6570


Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 1:55:32 PM5/18/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6570 news:DCl3i.992$EI6...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Du anses således som fortsat at være *vel-kvalificeret* til at knække the
> SETI-test-program code ... :-(

Sorry. Should have been:

Du anses således som fortsat at være *vel-kvalificeret* til at knække the

SETI-test-program code ... :-)

> Memory on:
>
> 6568 news:mlk3i.964$2p5...@news.get2net.dk
> >
> > For øvrigt skønner jeg, at du muligvis er i stand til at knække koden,
> > jump ...
> >
> > (The info-file:)
> > 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
> > >
> > > (The SETI-test-program)
> > > 5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk (Reward on, 1000$)
> > > 5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk (Reward on, 100$)
> > > 2475 news:iBLxc.10366$Vf.5...@news000.worldonline.dk
> > > >
> > > ______________Focus
> > > > A B C
> > > > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > > > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > > > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > > > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > > > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > > > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
>
> Please, give me a feedback-note ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6570 news:DCl3i.992$EI6...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6571


Jesus-loves-you

unread,
May 18, 2007, 2:24:16 PM5/18/07
to
"ASKF" <nos...@askf.dk> skrev i en meddelelse
news:vr1q43hk0br9h3nh2...@4ax.com

[ ... file 6451 ... ]

> Jesus-loves-you ytrede sig i <vMEZh.42$b%1....@news.get2net.dk> med


> dette:
>
> >"Jesus-loves-you" skrev
> >6450 news:TSlZh.24$2m...@news.get2net.dk
> >>
> >> Øh ... Der har endvidere fra videnskabsgruppen kommet flere indsigelser
> >> mod denne Liv-2 hypotese pga. de religiøse elementer.
> [snip]
> >Det *videnskablige* hovedformål bliver da ... (memory on):
> >
> >6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk
> >>
> >> (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
> >> udbredelse i Universet.
> [snip]
>
> Jeg vil gerne anbefale dig at læse noget om Fermis paradoks:
> <http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox>
>
> Hvis du har lyst til lidt SF litteratur der funderer over Fermi
> paradokset, kan jeg anbefale dig Stephen Baxters "Manifold" serie.
> <http://www.stephen-baxter.com>


Sorry. (My english is not so good.) What's the point ?

Please tell me ... :-)

It's something about Drake and his message to M13 in 1974, right ?

And what then ?

-

Last file-OUTPUT:
6571 news:zMl3i.994$2S6...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk

File-number: 6572


ASKF

unread,
May 18, 2007, 7:48:20 PM5/18/07
to
Jesus-loves-you ytrede sig i <vbm3i.996$xk7...@news.get2net.dk> med
dette:

>"ASKF" <nos...@askf.dk> skrev i en meddelelse
>news:vr1q43hk0br9h3nh2...@4ax.com
>
>[ ... file 6451 ... ]
>
>> Jesus-loves-you ytrede sig i <vMEZh.42$b%1....@news.get2net.dk> med
>> dette:
>>
>> >"Jesus-loves-you" skrev
>> >6450 news:TSlZh.24$2m...@news.get2net.dk
>> >>
>> >> Øh ... Der har endvidere fra videnskabsgruppen kommet flere indsigelser
>> >> mod denne Liv-2 hypotese pga. de religiøse elementer.
>> [snip]
>> >Det *videnskablige* hovedformål bliver da ... (memory on):
>> >
>> >6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk
>> >>
>> >> (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
>> >> udbredelse i Universet.
>> [snip]
>>
>> Jeg vil gerne anbefale dig at læse noget om Fermis paradoks:
>> <http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox>
>>
>> Hvis du har lyst til lidt SF litteratur der funderer over Fermi
>> paradokset, kan jeg anbefale dig Stephen Baxters "Manifold" serie.
>> <http://www.stephen-baxter.com>
>
>
>Sorry. (My english is not so good.) What's the point ?
>
>Please tell me ... :-)
>
>It's something about Drake and his message to M13 in 1974, right ?
>
>And what then ?

Wiki-siden handler om de mange forsøg der har været på at give en
besvarelse på Fermis paradoks. Din Liv-2 hypotese ligger ikke langt fra
noget andre også har filosoferet over. Så det var bare et forsøg på at
hjælpe dig til yderligere litteratur indenfor det overordnede emne, så
du kunne finde inspiration.

Da du nu siger at du ikke er så god til engelsk, vil jeg anbefale
<http://users.cybercity.dk/~kam1966/home.html>, da den har en pæn mængde
artikler fra engelske tidsskrifter, oversat til dansk. Mange af
artiklerne vedrører emner jeg tidligere har set dig levere indlæg om.

Jesus-loves-you

unread,
May 19, 2007, 1:58:45 AM5/19/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:Wlk3i.967$Tk5...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > > ... TBC har en striks udvægelsesmetodik, hvor din er langt
> > > løsere; ...
> >
> > Denne din påstand skal jeg forsøge at *modbevise* gennem nogle konkrete
> > eksempler.
>
>
> Øh ... Jeg kommer lige til at ha' en feedback fra dig her.
>
> Hvor meget af Drakes radio-budskab fra 1974 forstår du ?
>
> Det hele ?
>
>
> Årsag:
> I bekræftende fald behøver jeg nemlig så ikke at introduksere dig for
> denne ... tjah, hvad skal vi kalde det ? ... videnskabsgren ?

Uheldigvis er der en "deadline" (onsdag den. 23 maj 2007), hvorefter jeg
ikke længere har mulighed for at svare, idet jeg skal til et "stævnemøde",
apropos *nærkontakt af 3. grad* ... Sorry, that was maybe a joke ... :-)

I mellemtiden mens jeg venter på din feedback-melding ang. Drake osv. bør
jeg måske derfor udnytte tiden med at konkretisere nogle del-objekter:


Ang. 666

Som du rigtig nok kommer ind på op til mange gange, kan man få al mulig
mærkelig skørt ud af at lege med tallene, heruden også tallet 666.

Dog vil jeg gerne lige komme med en betragtning.

Vi anskuer det gennem et billed-eksempel:

System-nøgler.

På en skole får alle lærerne udleveret en nøgle, så de kan låse
hoveddørene op til bygningerne og lærerværelset, de fleste
undervisningslokaler osv.

Nogle lærere for endvidere udleveret en ekstra nøgle, for eksempel
til et fysik- eller et musik-lokale.

Pedellen, som har opsynet med skolen, plejer som oftest blot at have
én nøgle, som passer ind i alle låsene.

Og det er lidt a la dén funktion tallet 666 har (se. Åb 13,18).

Øh ... Hvis vi "leger" lidt med tanken (udfra billed-eksemplet), da kan vi
måske sige, at tallet 666 måske i en-eller-anden mere-eller-mindre tilfældig
variant eventuelt kan bruges til at låse fx. en skraldespand op.
Og det er jo også Okay, men "opdagelsen" er måske knap så interessant.
Derimod er der muligvis *jackpot*, dersom nøglen passer til pengeskabet
på skoleinspektørens kontor ... :-)
Det er jo hele formålet ved at have nøglen (eller et hjemmefusket kopi
heraf), hvis man altså er en tyv!

Hertil kan vi så sige:
Okay. Dersom der vitterlig er tale om en art leg, der går ud på at
udplyndre pengeskabet, da må vi så også *sikre* os, at tyven har 100%
FORSTÅET nøglens *vigtigste* funktion!

Og det er denne funktion, vi nu skal undersøge/(gen)-opdage ...

The prime-entry-gate:

Input memory:

Sent: Wednesday, November 01, 2006 CET 14:32, GMT 13:42
Subject: Found the prime-entry-key (666) -
Was: De 4 verdenshjørner ...


The main-program (message from ET, Aliens)

5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk
>
> En simpel scanning af tallet 666 nævnt i Bibelen giver *kun* følgende
> resultat:
>
> 1. 1.King 10,14
> 2. 2.Chron 9,13
> 3. Ezra 2,13
> 4. Rev (Åb) 13,18


Undersøger vi nu nærmere disse 4 skriftsteder, da konstaterer vi, at det ene
har en såkaldt tal-*variant* (i en parallel-reference):

1.___666____1.Kong. 10,14
2.___666____2.Krøn. 9,13
3.1__666____Ezra 2,13
3.2_____667_Neh. 7,18
4.___666____Åb. 13,18


Og hvorfor nu det ?


Compare with the *box-structure* inside the SETI-test-program ...

5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk (Reward on, 1000$)
5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk (Reward on, 100$)

3405 news:gaKqd.72748$Vf.34...@news000.worldonline.dk
>
> > 144 01001000 018 18
[ ... ]
> > glycine
[ ... ]
> > 152 11001000 019 19, ...
[ ... ]
> > methionine


The communication-syntax use a *counter* to build up a simpel "language".

-

Coming up:
Found perhaps the galactic latitude of Cygnus-A and/or Alfa Cen.
Input file 5882 (Ezra-code 11 mark 666, 667): 895
(895-600noa)* 360°/600noa - 180° = -3°
memory from file 6458 (Alfa Cen.):
0 år (nutid år 2000): Gal.lat. -0,68124°
-2434 år: ________Gal.lat. -2,07066°
Expected counter at Gal.lat. -3
-3912,5814 (the year 1912 before Christ)
The counter-syntax is maybe:
(Ezra-code 10): 894
(Ezra-code 11): 895
(Ezra-code 12): 906
Expected counter at Gal.lat. 0
+1319,73156 (the year 3320 after Christ)
Gal.lon. = 319,01862°
Search-string 319 (and 531,6977noa or 81,6977)
Found:
03, Ezra 2,05, Neh.7,10, 03319, 03196, _775, _652, -123, -123, Aras


Last file-OUTPUT:
6573 news:WBt3i.1$9g...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6574


Carsten Svaneborg

unread,
May 19, 2007, 7:00:04 AM5/19/07
to
Claus Christiansen wrote:
> For lige at illustrere

Tak for illustrationen, selvom den ikke hører hjemme i dk.videnskab,
men snarrer dk.uvidenskab.

Kan du ikke estimerer Jesus fyrens intelligens ud fra dit person nummer?

> Bemærk hvor uhyggelig let jeg ud fra kun 6 cifre har fundet 2
> grundlæggende matematiske konstanter og afstanden til 4 himmellegemer.

Du må jeg være gud eller sådan noget.... ;*)

--
Mvh. Carsten Svaneborg
http://gauss.ffii.org softwarepatent database

Jesus-loves-you

unread,
May 19, 2007, 6:02:34 PM5/19/07
to
"ASKF" skrev
news:3jds431lrauk5166u...@4ax.com

[ ... file 6572 ... ]

> Jesus-loves-you ytrede sig i <vbm3i.996$xk7...@news.get2net.dk> med
> dette:
[ ... ]


> >> Jeg vil gerne anbefale dig at læse noget om Fermis paradoks:
> >> <http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox>
> >>
> >> Hvis du har lyst til lidt SF litteratur der funderer over Fermi
> >> paradokset, kan jeg anbefale dig Stephen Baxters "Manifold" serie.
> >> <http://www.stephen-baxter.com>
> >
> >
> >Sorry. (My english is not so good.) What's the point ?
> >
> >Please tell me ... :-)
> >
> >It's something about Drake and his message to M13 in 1974, right ?
> >
> >And what then ?
>
> Wiki-siden handler om de mange forsøg der har været på at give en
> besvarelse på Fermis paradoks. Din Liv-2 hypotese ligger ikke langt fra
> noget andre også har filosoferet over. Så det var bare et forsøg på at
> hjælpe dig til yderligere litteratur indenfor det overordnede emne, så
> du kunne finde inspiration.
>
> Da du nu siger at du ikke er så god til engelsk, vil jeg anbefale
> <http://users.cybercity.dk/~kam1966/home.html>, da den har en pæn mængde
> artikler fra engelske tidsskrifter, oversat til dansk. Mange af
> artiklerne vedrører emner jeg tidligere har set dig levere indlæg om.

Aha ... tre bja ... merci buku ... :-)

Øh ... Jeg kikkede her til morgen på siden, men kunne desværre ikke
umiddelbart finde noget om Fermis paradoks. Heller ej ang. Stephen Baxters
"Manifold" ... (måske er jeg en tumpe desangående) ... :-(

Kunne du evt. ganske kortfattet her fortælle, hvad der menes med Femis
paradoks samt Baxters funderinger herover.

På forhånd tak ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6575 news:edx3i.446$ke....@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6576


ASKF

unread,
May 20, 2007, 8:05:52 AM5/20/07
to
Jesus-loves-you ytrede sig i <9uK3i.513$z63...@news.get2net.dk> med
dette:

Det hele er faktisk summeret fint op i denne artikel:
"Hvor er de?" - Ian Crawford
<http://users.cybercity.dk/~kam1966/crawford.htm>

Baxter funderer over mulighederne for ekspotentiel ekspanderende
kollonisering af galaksen og om vi søger efter de rette former for
signaler/vidnesbyrd.

Jesus-loves-you

unread,
May 20, 2007, 10:21:10 AM5/20/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6574 news:Amw3i.331$5t7...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Øh ... Jeg kommer lige til at ha' en feedback fra dig her.
> >
> > Hvor meget af Drakes radio-budskab fra 1974 forstår du ?
> >
> > Det hele ?

[ ... ]


Disse enheder (4 * 666) er *hovedkomponenterne* i "puslespillet"
(interne system-orienteringspunkter).

Billedlig talt kan man måske sige, at de fungerer som en art fyrtårne, man
kan *navigere* efter.


Det er ikke mange oplysninger vi får, og umiddelbart ser det ud som om,
at kode-signalet herefter forsvinder ud i den blå luft!
Men det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet ... :-)


Og hvorfor nu ikke det ?

Fordi der findes et princip i Bibelen, som vi kalder økse-hoved-princippet.
I denne sammenhæng fungerer den som en art *help-line*.

Input memory:

5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk
>
> > "...Vi har mistet vort øksehoved."
> > Jeg vidste straks, hvad det var for et ledelsesprincip, ...
[ ... ]
> > ... En af Elisas elever mistede
> > sit øksehoved. Elisa instruerede den unge mand om at gå tilbage til
> > det sted, hvor han sidst vidste, at han havde det. ...
[ ... ]
> Now ... *what* did the ET-Bible-guide told us ?


Det er godt nok sagt i religiøse vendinger (dette øksehoved-princip), men
meningen er ikke til at tage fejl af:
Er du faret vild, da gå *tilbage* til sidste gang, du var sikker på
at have ledetråden.


Tjah ... Hvad havde vi af ledetråde ?
(bliver spørgsmålet jo så uværgeligt)

Ikke meget. Blot noget angående the *box-structure* inside the
SETI-test-program!!

Einem counter (666 + 1 = 667).


Okay, men så må vi jo undersøge det herfra!

Input memory (from the SETI-program):

3405 news:gaKqd.72748$Vf.34...@news000.worldonline.dk
>
> Version 1.01
>
> > The DATA-code is (column B):
> >
> > A B C
> > 001 10000000 001
> > 002 01000000 002
> > 003 11000000 003
> > 004 00100000 004
> > 005 10100000 005
> > 006 01100000 006
> > 007 11100000 007
> > 008 00000000 000--------
> > 009 00000000 000--------


> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

> > 016 00000000 000--------
> > 017 10000010 065 H + 64
> > 018 01100010 070 C + 64
> > 019 11100010 071 N + 64
> > 020 00010010 072 O + 64
> > 021 11110010 079 P + 64
> > 022 00001010 080 S + 64
> > 023 00000000 000--------
> > 024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H
> > 025 00001010 080 02*8 + 64 digital number of C
> > 026 00011010 088 03*8 + 64 digital number of N
> > 027 00000110 096 04*8 + 64 digital number of O
> > 028 00010110 104 05*8 + 64 digital number of P
> > 029 00001110 112 06*8 + 64 digital number of S


Hvad ér syntaxet ?

1.
En tal-definition (1-7)

2.
En atom-definition (1,6,7,8,15 og 16)

3.
En atom-definition + en markør (tallet 64)

4.
En ... Øh, hva' skete der i grunden her ?

De *oprindelige* tal (1,6,7,8,15 og 16) forsvandt tilsyneladende pist væk i
den blå luft!

Hmm ...

Lad os prøve at *analysere* dette syntax:

1. Step


> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

No problem there ... :-)

-

2. Step
> > 017 10000010 065 H + 64
> > 018 01100010 070 C + 64
> > 019 11100010 071 N + 64
> > 020 00010010 072 O + 64
> > 021 11110010 079 P + 64
> > 022 00001010 080 S + 64

No problem there ... :-)

-

3. Step

*Expected* counter:

A.
(6 stk.)
10000xxx H
01100xxx C
11100xxx N
00010xxx O
11110xxx P
00001xxx S

and/or ...

B.
(6 stk.)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)


Found:

A.
(Emty, no SPONCH-code found)

and ...

B.
Markpointer still on ...
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
xxxxxx1x markpointer (tallet 64)

C.
New un-known numbers ...
xxx100xx 1
xxx010xx 2
xxx110xx 3
xxx001xx 4
xxx101xx 5
xxx011xx 6

A new *counter*!


Why this ?

Hmm ...

"Something" *must* have been going on BEFORE step 3.


Let's find out:

It seams like the signal have been *moving* 3 steps forward from position
bit-1 to bit-4.

bit
1xxxxxx8
xxx100xx 1
xxx010xx 2
xxx110xx 3
xxx001xx 4
xxx101xx 5
xxx011xx 6

Hmm ...

If we *also* move our SPONCH-code the same way, we then will get:

bit
1__xxxx8
xxx10000xxx H
xxx01100xxx C
xxx11100xxx N
xxx00010xxx O
xxx11110xxx P
xxx00001xxx S

And if we also put on the markpointer, we then will get:

bit
1__xxxx8
xxx10000x1x H
xxx01100x1x C
xxx11100x1x N
xxx00010x1x O
xxx11110x1x P
xxx00001x1x S

That's no longer a 8-bit signal, because now we got 11-bits.

bit
_8 1__xxxx8
10 1__xxxx8x0
11 1__xxxx8x01
xxx10000x1x H


But Step 3 (in the SETI-test-program) was still just a 8-bit signal.

Why ?


Which kind of *problem* does the designer have (if he was Mr. Drake, or
someone else with such kind of "strange" working) ?


Hmm ...

The explanation is maybe very simpel:

If most of the (radio)-signal *only* use 8-bit, why then change all these
numbers to 11-bit ?

And if You do it, then Your bit-counter will go "crazy" !!!

Input memory:

Drake used 23*73 = 1679 bits to sent his signal.

The time he spend on *sending* the signal was around 168 seconds.

If a designer goes from 8-bit signal to 11-bit *without* really useing these
extra 3-bits, it will cost him (or her) 1679 * 11/8 = 2308 bits.

37,5% MORE time !!!

Input SETI-memory (in regard to this):

5824 news:uxNZg.56$Ur1...@news.get2net.dk
>
> OUTPUT-system:
> Radio-lighthouse
> Transmission-area:
> Galactic latitude around 0°, Galactic longitude 0°-360°
> (the Milky Way area)
> DATA-transmission time:
> 1 pulse (0-1-Pi) / day = 2,74 years
> 1 pulse (0-1-Pi) / week = 19,2 years
> 1 pulse (0-1-Pi) / month = 83,3 years


So our conclusion must be, that the designer create some kind of a
DATA-compression *before* step 3.


The un-compressed signal must therefore be (something like) ...

Input:


> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

> > 016 00000000 000--------
> > 017 10000010 065 H + 64
> > 018 01100010 070 C + 64
> > 019 11100010 071 N + 64
> > 020 00010010 072 O + 64
> > 021 11110010 079 P + 64
> > 022 00001010 080 S + 64


11-bit syntax:

1.
The SPONCH-code

10000xxxxxx H
01100xxxxxx C
11100xxxxxx N
00010xxxxxx O
11110xxxxxx P
00001xxxxxx S


2.A
The SPONCH-code + markpointer (bit 10, value = 512decimal)

10000xxxx1x H
01100xxxx1x C
11100xxxx1x N
00010xxxx1x O
11110xxxx1x P
00001xxxx1x S


2.B
The moving of the SPONCH-code forward 3 steps,
Markpointer still on.

xxx10000x1x H
xxx01100x1x C
xxx11100x1x N
xxx00010x1x O
xxx11110x1x P
xxx00001x1x S


3.
The new digital numbers of the SPONCH-code,
Markpointer still on.

xxx100xxx1x 1, was _1 (H)
xxx010xxx1x 2, was _6 (C)
xxx110xxx1x 3, was _7 (N)
xxx001xxx1x 4, was _8 (O)
xxx101xxx1x 5, was 15 (P)
xxx011xxx1x 6, was 16 (S)


Hmm ...

(step2.A + step2.B + step3), counter = 3

Original:
(step2 + step3), counter = 2

These steps takes 3 instead of only 2.


Input SETI-Byte-counter memory:

> DATA-transmission time:
> 1 pulse (0-1-Pi) / day = 2,74 years
> 1 pulse (0-1-Pi) / week = 19,2 years
> 1 pulse (0-1-Pi) / month = 83,3 years


It *cost* us around 7 pulse !!!

6 pulse (the DATA-input, 2.B) + 1 pulse to separate the DATA !!!

Und das ist nicht so gut ... :-)


So ...

The REAL conclusion must therefore be, that we *don't* have to spend more
than 2 positions to make a jump, if we use markpointers.

The syntax is this:

1.
Input DATA

2.
Put markpointer on

And now You can JUMP with *all* Your DATA-informations ... :-)


An example:

(the SETI-test-program)
3405 news:gaKqd.72748$Vf.34...@news000.worldonline.dk
>
> Version 1.01
>
> > The DATA-code is (column B):
> >
> > A B C
[ ... ]
> > 037 00000000 000--------
> > 038 10000000 001 1
> > 039 10010010 073 1 H
> >
> > -H
> >
> > 040 00000000 000--------
> > 041 01000000 002 2
> > 042 10000110 097 1 O
> > 043 10010010 073 1 H
> >
> > -OH
[ ... ]
> > 063 00000000 000--------
> > 064 11000000 003 3
> > 065 01000000 002 2
> > 066 10000000 001 1
> >
> > H2O


Line 063 is one of the destination box

The number of this box is 3 (see line 064)

In line 065 box number 2 is called up (through the memory-bank-box)

Usually a *brain* (from Homo Sapiens) have such kind of thing ... :-)

Box number 2 is the hydroxid-radikal, -OH

In line 066 box number 1 is called up.

Box number 1 is the hydrogen-atom, -H

If You put them together, these to components, You will get H-O-H, H2O,
water.

In a SETI-program this syntax is absolutely necessary to understand,
because we can't spend too much time doing (or talk'ing about) nothing.
Please remember: We have a *message* to send out ... :-)

A SETI-program will therefore mostly have this structure inside (I guess) !

Are You inable to *understand* this conclusion ?

(Please ENTER 'yes' or 'no'.)

-

Now we are going back to the ET-code-inside-the-Bible.

What was our last step-position ?

Input memory:


> 1.___666____1.Kong. 10,14
> 2.___666____2.Krøn. 9,13
> 3.1__666____Ezra 2,13
> 3.2_____667_Neh. 7,18
> 4.___666____Åb. 13,18

There was a counter!

And *what* are we looking after ?

Einem markør (A markpointer) ?

Yes...

Memory on:

5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk
>
> 1.
> Første gang 666-tallet nævnes er i forbindelse med Salomos Tempel:
>
> " ... 666 guld-talenter ... ", 1.Kong.10,14
>
> " ... 200 ... 600 ... ", 1.Kong. 10,16
[ ... ]
> 2.
> Anden gang 666-tallet nævnes er ligeledes i forbindelse med Salomos
> Tempel.
>
> " ... 666 guld-talenter ... ", 2.krøn. 9,13
>
> " ... 200 ... 600 ... ", 2.Krøn. 9,15
>
> " ... 300 ... 300 ... ", 2.Krøn.9,16


But which one of them (there are perhaps many) ?


Hmm ...


The Bank-box

If You can't finish a "job" yet, then *store* (save) the informations into a
memory-banq.

(The internal help-line-code is Luke (Lukas) 2,19 and other references.)


Every time You have a problem and can't finish Your "job":

Look for a while (just a little moment) into this "bank-box".

Maybe there was a little note (a number, a word or something else) ... just
*waiting* for ... to be found ... :-)


NMI-break from the SETI-test-program ...

5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk (Reward on, 1000$)
5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk (Reward on, 100$)
3405 news:gaKqd.72748$Vf.34...@news000.worldonline.dk
>

> Version 1.01
>
> > The DATA-code is (column B):
> >
> > A B C
[ ... ]
> > 030 00000000 000--------
> > 031 00000000 000--------
> > 032 00000001 128 128
> > 033 00100000 004
> > 034 11000000 003
> > 035 00000011 192 192-128= 64
> > 4^3 = 64
> > 036 00000000 000--------
> > 037 00000000 000--------


100 $ ... 1000 $ ... ?

Hmm ...

It seams like there also are *real* money (or maybe even better) in this
bank!

The internal code is ...

5231 news:4dBRf.8562$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> Jesus siger:
>
> Med Himmeriget er det ligesom
> med en skat, der er skjult i en
> mark, og en mand finder den og hol-
> det det hemmeligt, og af glæde over
> den går han hen og sælger alt, hvad
> han har, og køber den mark.
>
> (Matt. 13,44)
[ ... ]
> 2,
> Den nye fortolkningsmåde er, at Jesus taler om Liv-2, at de er akkurat som
> en perle en mand finder på en mark. Vi bemærker ordvalget *skjult*,
> apropos den opstillede hypotese.


Hmm ...

Maybe even BETTET ... what do I mean by this ?


Input last maybe-even-better memory:

6511 news:_ch1i.67$1j5...@news.get2net.dk
>
> > Derfor bliver spørgsmålet i relation til 2304 hypotesen ligeledes:
> >
> > Kunne 2304 finde på at forebygge eller hæmme ældningsprocessen ?
> >
> > Hertil er mit svar ligeledes også et klart "JA!"
>
> (apropos science fiction filmen, som hed noget i retning af 'cocoon'.)
[ ... ]
> ... (Åb. 22,2)
See Revelation 22,2
[ ... ]
> ET bist einem pilfinger (luskebuks, sneak, Sneaky Pete) ... :-)


Nå ... (back to main-"business")

Number 666 is NOT the only gate we can enter the program.

The box-structure is still the same, but now the program use words and
sentence(and what it stands for) to do communication. By associations the
program springs to a new destination.

For instance:

Memory on:
6566 news:8Rd3i.89$q7...@news.get2net.dk


>
> (I will be back. Input ex.1. Memory: Matt. 24,37 ( ->1.Pet. 3,20) ->
> 1.Mos. 7,7.13.23.)

Jesus says about His second coming, which in this Life-2 hypothesis is a
pseudonym-keyword of the official arrival of ET (the civilisation from the
stars far away in space):

The coming of the Son-of-Man will be
like what happened (*1) in the time of
Noah.
(Matt.24,37)

And therefore we can make a *jump* in the program to Noah, and see: What's
going on ?

We can also make some kind of interrupt's in our program-jump on our way to
the destination. In this case it was Noah, but You can also examine another
keyword, fx. the Son-of-Man ... Und so weiter ... :-)

The first letter of Peter is such kind of interrupt-jumps. But please
remember mostly it's a interrupt, so You must go back again, to where You
came from (Interrupt-Return), unless You really find out a new thing in
regard to the program-code.

Let's try this step (and maybe learn something) ... :-)

Sankt Peter wrote:

" ... the days that Noah was building his boat.
The few people in the boat - eight in all ... "
(1.Pet. 3,20)

Now Interrupt-Return.

Input jump-destination:

"He (Noah) and his wife, and his sons and
their wives, went into the boat ... "
(Genesis (1.Mos.) 7,7)


Interrupt-memory on from the bank-box:

> 1.___666____1.Kong. 10,14
> 2.___666____2.Krøn. 9,13
> 3.1__666____Ezra 2,13
> 3.2_____667_Neh. 7,18
> 4.___666____Åb. 13,18


Input the COUNTER-syntax.

Shall we count up or down ?

Let's try them both ... :-)

"Noah was six hundred years old
when the flood came on the earth."
(Genesis (1.Mos.) 7,6)

(Own-Break)

600 ... ?

(I remember what number, Kanzi ! - What about You ?)

Okay. We now found the markpointer ... :-)

The number is 600.

Compare with ...

5877 news:2m12h.26$lW...@news.get2net.dk
>
> 1.
> Første gang 666-tallet nævnes er i forbindelse med Salomos Tempel:
>
> " ... 666 guld-talenter ... ", 1.Kong.10,14
>
> " ... 200 ... 600 ... ", 1.Kong. 10,16
[ ... ]
> 2.
> Anden gang 666-tallet nævnes er ligeledes i forbindelse med Salomos
> Tempel.
>
> " ... 666 guld-talenter ... ", 2.krøn. 9,13
>
> " ... 200 ... 600 ... ", 2.Krøn. 9,15
>
> " ... 300 ... 300 ... ", 2.Krøn.9,16


The *TIME*-syntax was:

666, just before the second coming
Noah (from Matt.24,37), just before the second coming

The time-syntax found and identified, Sir!

These to components are like 2 piece in a puzzle, connected *together* !!!

Cutting-off rest of the searchstring (4a + 4b = 8, Noa-definitionen, the 4
ET Star-Maps).

Back to main-program.

-


The conclusion must therefore be:

This program (The Bible-version of the Life-2 hypothesis) in NOT like
The-Bible-Code, because it have an *internal guiding principle* !!!

It seams like, it can *think* by itself, just like the DESIGNER of a
SETI-program ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6579 news:yYT3i.258$qu3...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6580


Jesus-loves-you

unread,
May 20, 2007, 11:00:40 AM5/20/07
to
"Carsten Svaneborg" skrev
news:ku13i4-...@zqex.dk

[ ... file 6566 ... ]

> Claus Christiansen wrote:
> > For lige at illustrere
>
> Tak for illustrationen, selvom den ikke hører hjemme i dk.videnskab,
> men snarrer dk.uvidenskab.
>
> Kan du ikke estimerer Jesus fyrens intelligens ud fra dit person nummer?
>
> > Bemærk hvor uhyggelig let jeg ud fra kun 6 cifre har fundet 2
> > grundlæggende matematiske konstanter og afstanden til 4 himmellegemer.
>
> Du må jeg være gud eller sådan noget.... ;*)


Øh ... Det er OK, at du gør nar af mig, fordi det kan jeg godt tåle ... :-)

Og årsagen til denne *blindgate* er jo tildels også min skyld, idet ...

Sent: Wednesday, May 16, 2007 CET 13:12, GMT 11:12
Subject: Ang. Absolutismus -
was: Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af Liv-2
hypotesen.
6553 news:eGB2i.17$7C...@news.get2net.dk


>
> > > Oftest har årsagen været manglende forståelse for sagens
> > > sammenhæng, hvilket man IKKE kan bebrejde nogen; idet der desværre har
> > > været informations-data-overflow samt manglende oversigt.

samt ...

Sent: Friday, May 18, 2007 CET 18:18, GMT 16:18
Subject: Svar 1 -
Was: Ang. The-Bible-Code -
Was: Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af Liv-2
hypotesen.
6568 news:mlk3i.964$2p5...@news.get2net.dk
>
> ... pga. dårlig fremlæggelse (Jeg er ikke videnskabsmand og


> bliver det heller ej; højest en simpel amatør).


Men der er noget, som jeg gerne vil be' dig om, idet du jo som hovedregel
bidrager med meget velkvalificerede, oplysende, *konstruktive* og seriøse
bidrag her på videnskabsgruppen:

Kunne du venligst fremover bevare en *professionel* tone, således at vort
ædle mål opnås:

Memory on:
6335 news:5R8Mh.37$xw...@news.get2net.dk
>
> ... Endog de
> såkaldte skøre forklaringsforslag er (for mig at se) velkomne, idet læsere
> herigennem både tør fremsætte sådanne forslag UDEN at frygte, at blive
> gjort til grin. Dernæst at læsere opøves i at tænke progressivt. Uden
> hypoteser kan man jo heller ej af- eller bekræfte disse.

Det er således mit (og andres) ønske, at selv børn hurtigst mulig kan
deltage i videnskablige undersøgelser og udforskninger. De skulle såldes
nødig miste modet pga. únødvendig mudderkastninger her-og-der og allevegne.

This is a school-program for kids, starting up when they are inable to
understand.

We want to learn them thinking by themself, and therefore it's okay for us,
if they on this process make some mistakes.

Okay ?


Kid-memory on:

6152 news:HKYFh.68$_K1...@news.get2net.dk
>
> [ ... ]
> > You see - *maybe* You are the "Bride" ... :-)...
> >
> > ET-Break:
> > (2007-03-02, Friday, CET 17:25, GMT 16:25)
> > - "Follow me."
>
> The *Wedding-program* ...
> 6042 news:JZFyh.34$Fk2...@news.get2net.dk
> >
> > The ET-music ...
> [ ... ]
> > > 004, Harmony, CD2, Track19, Time to say Hello, was: goodbye.

-

Last file-OUTPUT:
6580 news:EPY3i.292$e9....@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6581


Jesus-loves-you

unread,
May 20, 2007, 11:19:20 AM5/20/07
to
"ASKF" skrev
news:10c0535kjs41j6761...@4ax.com

[ ... file 6576 ... ]

> >Kunne du evt. ganske kortfattet her fortælle, hvad der menes med Femis
> >paradoks samt Baxters funderinger herover.
> >
> >På forhånd tak ... :-)
>
> Det hele er faktisk summeret fint op i denne artikel:
> "Hvor er de?" - Ian Crawford
> <http://users.cybercity.dk/~kam1966/crawford.htm>
>
> Baxter funderer over mulighederne for ekspotentiel ekspanderende
> kollonisering af galaksen og om vi søger efter de rette former for
> signaler/vidnesbyrd.


Tusind tak for dit dejlige bidrag, Allan ... :-)

Puha! - Heri står der jo en hel masse, ...

Interrupt from ...
6581 news:DoZ3i.294$jH....@news.get2net.dk


>
> This is a school-program for kids, starting up when they are inable to
> understand.

[ ... ]
> > The *Wedding-program* ...

... og mig (the kid) er kommet i *tidsmangel* ... :-(

(Håber at jeg snart for tid til at læse indholdet.)

-

*Internal* time-counter feedback:
2007-05-20, Sunday, around CET 09:30 + ½, GMT 07:30 +½
2007-05-20, Sunday, CET 16:30, GMT 14:30

My answer is 'YES' ... :-)

Last file-OUTPUT:
6581 news:DoZ3i.294$jH....@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6582


Claus Christiansen

unread,
May 20, 2007, 5:23:06 PM5/20/07
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:DoZ3i.294$jH....@news.get2net.dk...

> Kunne du venligst fremover bevare en *professionel* tone, således at vort
> ædle mål opnås:
Det virker dobbeltmoralsk, siden du flere gange er gjort bekendt med flere
af dine indlægs manglende relevans mht gruppens fundats. Det er demonstreret
ganske simpelt, at du blot leger med tal, hvilket måske er interessant i en
ufo- eller bibel NN-gruppe; men ikke her.

Dermed ikke sagt, at der ikke af og til i moradset gemmer sig gode
spørgsmål; men skær roligt alt tal-legeriet væk og vær konkret.


Jesus-loves-you

unread,
May 22, 2007, 9:14:43 AM5/22/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:4650bc2b$0$44975$edfa...@dread16.news.tele.dk

[ ... 6581 ... ]

> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
> news:DoZ3i.294$jH....@news.get2net.dk

> > Kunne du venligst fremover bevare en *professionel* tone, således at
> > vort ædle mål opnås:
>
> Det virker dobbeltmoralsk, siden du flere gange er gjort bekendt med flere
> af dine indlægs manglende relevans mht gruppens fundats. Det er
> demonstreret ganske simpelt, at du blot leger med tal, hvilket måske er
> interessant i en ufo- eller bibel NN-gruppe; men ikke her.
>
> Dermed ikke sagt, at der ikke af og til i moradset gemmer sig gode
> spørgsmål; men skær roligt alt tal-legeriet væk og vær konkret.


Øh ... Skønt jeg har dårlig tid, vil jeg dog gerne lige kommentere dette dit
nyhedsindlæg.

Du har - for mig at se - startet en yderst relevant *faglig* diskussion.

Sidste nyt angående dette, se mit indlæg ...

Sent: Sunday, May 20, 2007 CET 16:21, GMT 14:21
Subject: Svar 2 (on) -
Was: ... 666 ... (before start) ...
Ang. The-Bible-Code ...


Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af Liv-2
hypotesen.

6580 news:EPY3i.292$e9....@news.get2net.dk


>
> In a SETI-program this syntax is absolutely necessary to understand,
> because we can't spend too much time doing (or talk'ing about) nothing.
> Please remember: We have a *message* to send out ... :-)
>
> A SETI-program will therefore mostly have this structure inside
> (I guess) !
>
> Are You inable to *understand* this conclusion ?
>
> (Please ENTER 'yes' or 'no'.)


Dette er endnu ikke blev tilbagevist !

Hvad der i denne del-tråd, som Carsten Svaneborg nu har opstartet, er blevet
sagt, er - for mig at se - videnskablig set *irrelevant*; tidsspilde!

(Time out.)

-

Last file-OUTPUT:
6585 news:jLB4i.28$ca4...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6586


Jesus-loves-you

unread,
May 22, 2007, 12:21:58 PM5/22/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6580 news:EPY3i.292$e9....@news.get2net.dk

[ ... ]

Det eneste jeg (og andre) hidentil har set fra din side, Claus Christiansen,
er, at du tilsyneladende IKKE er i stand til at læse og forstå et
SETI-budskab, hvilket jeg selvfølgelig kun dybt kan beklage ... :-(

Overbevis mig derfor venligst om din *faglige* duelighed ved at gennemlæse
mit svar-indlæg til dig, se Svar 2 (on), og kommentér undervejs, hvori du
evt. er úenig i mine konklusioner eller elementer du ikke forstår og ønsker
uddybet.

Indtil da må jeg betragte dine ytringer som, at du ikke *vil* forstå, og
alt hvad angår denne blindgyde, er jeg desværre ikke herre over,
beklageligvis ... :-(

-

Pga. tidsmangel kan jeg desværre ikke (for en tid) kommentere yderligere på
evt. svar-opfølgninger, sorry ... :-(

-

Last file-OUTPUT:
6588 news:6ME4i.37$im...@news.get2net.dk
6587 ... still NOT on-line, apropos §77 ... (asshole, 14:38) ... :-(
6586 news:i1C4i.29$Nf...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6589


Claus Christiansen

unread,
May 22, 2007, 6:38:32 PM5/22/07
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:RME4i.38$04...@news.get2net.dk...

> Det eneste jeg (og andre) hidentil har set fra din side, Claus
> Christiansen,
> er, at du tilsyneladende IKKE er i stand til at læse og forstå et
> SETI-budskab, hvilket jeg selvfølgelig kun dybt kan beklage ... :-(
Jeg har *ingen* intentioner om at spilde tid på 19kb (!!) forklaring - i
særdeleshed ikke med den givne opstilling eller fortælleform.

Det står dog klart, at Drake's Arecibo besked i manges øjne er poppet og
langt fra en endegyldig måde at bevise intelligens bag et afsendt signal.
Der skrives "In a SETI-program this syntax is absolutely necessary to
understand", hvilket er en påstand, der hviler på et hav af implicitte
antagelser (fx om det smarte i Drake's poppede og overkomplicerede besked)
og i bedste fald en påstand som kan beskrives som 'mindre korrekt'.

> Overbevis mig derfor venligst om din *faglige* duelighed ved at gennemlæse
> mit svar-indlæg til dig,

Fagligt forventer jeg noget langt mere struktureret end 19kb mytisk
selv-argumentation. Hvis den mærkværdige fortælle form forsøger at gøre de
19kb til spændende læsning, så er det ikke lykkedes.

Ikke desto mindre er koblingen mellem Drake og din påståede bibelkode højst
suspekt og på ingen måde underbygget. Faktisk ser det ud som om hele
omdrejningspunktet er en total diffus 'regel': Every time You have a problem

and can't finish Your "job": Look for a while (just a little moment) into

this "bank-box". Det er i mine øjne noget forkølet sludder, som bruges til
at ophæve enhver fejl, der ellers ville skyde luftkastellet i sænk. Fejl
bruges derved direkte som påskud til mærkelige fortolkninger og
manipulationer. Og det er i tråden allerede demonstreret hvor legende let
meget få cifre kan manipuleres til matematiske og astronomiske konstanter.

En så løst defineret 'kode' sammenholdt med det tåbelige i at indlejre
'koden' i en religiøs tekst (religioner kommer og går over tid) tyder i
hvert fald ikke på at der er tale om intelligent liv...

Jesus-loves-you

unread,
May 23, 2007, 2:57:35 AM5/23/07
to

"Claus Christiansen" skrev
news:465370ea$0$13992$edfa...@dread15.news.tele.dk

[ ... 6589 ... ]

> > Det eneste jeg (og andre) hidentil har set fra din side, Claus
> > Christiansen,
> > er, at du tilsyneladende IKKE er i stand til at læse og forstå et
> > SETI-budskab, hvilket jeg selvfølgelig kun dybt kan beklage ... :-(
>
> Jeg har *ingen* intentioner om at spilde tid på 19kb (!!) forklaring - i
> særdeleshed ikke med den givne opstilling eller fortælleform.
>
> Det står dog klart, at Drake's Arecibo besked i manges øjne er poppet og
> langt fra en endegyldig måde at bevise intelligens bag et afsendt signal.
> Der skrives "In a SETI-program this syntax is absolutely necessary to
> understand", hvilket er en påstand, der hviler på et hav af implicitte
> antagelser (fx om det smarte i Drake's poppede og overkomplicerede besked)
> og i bedste fald en påstand som kan beskrives som 'mindre korrekt'.
>

("Eleven" har end ikke *forstået* opgaven endnu!)

> > Overbevis mig derfor venligst om din *faglige* duelighed ved at
> > gennemlæse mit svar-indlæg til dig,
>
> Fagligt forventer jeg noget langt mere struktureret end 19kb mytisk
> selv-argumentation. Hvis den mærkværdige fortælle form forsøger at gøre de
> 19kb til spændende læsning, så er det ikke lykkedes.
>
> Ikke desto mindre er koblingen mellem Drake og din påståede bibelkode
> højst
> suspekt og på ingen måde underbygget. Faktisk ser det ud som om hele
> omdrejningspunktet er en total diffus 'regel': Every time You have a
> problem
> and can't finish Your "job": Look for a while (just a little moment) into
> this "bank-box". Det er i mine øjne noget forkølet sludder, som bruges til
> at ophæve enhver fejl, der ellers ville skyde luftkastellet i sænk. Fejl
> bruges derved direkte som påskud til mærkelige fortolkninger og
> manipulationer. Og det er i tråden allerede demonstreret hvor legende let
> meget få cifre kan manipuleres til matematiske og astronomiske konstanter.
>
> En så løst defineret 'kode' sammenholdt med det tåbelige i at indlejre
> 'koden' i en religiøs tekst (religioner kommer og går over tid) tyder i
> hvert fald ikke på at der er tale om intelligent liv...

(Time out.)

-

Last file-OUTPUT:
6589 news:RME4i.38$04...@news.get2net.dk
6587 news:BHE4i.36$bk...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6590


Jesus-loves-you

unread,
Jun 16, 2007, 9:07:50 AM6/16/07
to
"Claus Christiansen" skrev
news:465370ea$0$13992$edfa...@dread15.news.tele.dk

[ ... 6589 ... ]

> > Det eneste jeg (og andre) hidentil har set fra din side, Claus


> > Christiansen,
> > er, at du tilsyneladende IKKE er i stand til at læse og forstå et
> > SETI-budskab, hvilket jeg selvfølgelig kun dybt kan beklage ... :-(
>
> Jeg har *ingen* intentioner om at spilde tid på 19kb (!!) forklaring - i
> særdeleshed ikke med den givne opstilling eller fortælleform.
>
> Det står dog klart, at Drake's Arecibo besked i manges øjne er poppet og
> langt fra en endegyldig måde at bevise intelligens bag et afsendt signal.
> Der skrives "In a SETI-program this syntax is absolutely necessary to
> understand", hvilket er en påstand, der hviler på et hav af implicitte
> antagelser (fx om det smarte i Drake's poppede og overkomplicerede besked)
> og i bedste fald en påstand som kan beskrives som 'mindre korrekt'.


(Undskyld at jeg ikke har kunnet svare ordentlig førend nu.)

Øh ... Der er noget *grundlæggende* i Drake's radiobudskab, som vi ikke -
for mig at se - kan komme uden om: Selve hans tal- og atom-DEFINITIONEN.

Apropos som ASKF engang skrev:

6529 news:ytF1i.41$WO7...@news.get2net.dk
>
> From: "ASKF" <nos...@askf.dk>
> Newsgroups: dk.videnskab
> Sent: Wednesday, March 31, 2004 CET 17:38, GMT 15:38
> Subject: Re: Radiokontakt til andre væsner uden for Jorden.
> news:8vol60hfqsgism4j6...@4ax.com
> >
> > Hvordan sammensættes en lukket besked?
> >
> > Med lukket besked mener jeg en besked der indeholder både det man ønsker
> > at kommunikere videre, samt en metode til at sikre at modtageren er i
> > stand til at decifrere det, uden at de på nogen måde kan misforstås. ...


Det er udelukkende om dette mit indlæg (file 6580) omhandlede. Resten af
Drake's radiobudskab er i denne specifikke sammenhæng irrelevant (inklusiv
den upraktiske data-"indpakning" på 23*73 enheder)!


Det er selvfølgelig korrekt, at mit indlæg var meget langt (19 KBytes), men
da du jo ikke reagerede på min forespørgsel (afsendt nogle dage forinden),
som lød ...

Sent: Friday, May 18, 2007 CET 18:18, GMT 16:18

Subject: Svar 2 (before start) -
Was: Ang. The-Bible-Code -
Was: Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af Liv-2
hypotesen.
6569 news:Wlk3i.967$Tk5...@news.get2net.dk


>
> > Denne din påstand skal jeg forsøge at *modbevise* gennem nogle konkrete
> > eksempler.
>
>

> Øh ... Jeg kommer lige til at ha' en feedback fra dig her.
>
> Hvor meget af Drakes radio-budskab fra 1974 forstår du ?
>
> Det hele ?
>
>

> Årsag:
> I bekræftende fald behøver jeg nemlig så ikke at introduksere dig for
> denne ... tjah, hvad skal vi kalde det ? ... videnskabsgren ?


... da kunne jeg jo sådan set dårlig andet end antage, at du intet kendskab
havde hertil, hvorfor jeg jo så var tvunget til at komme med en udførlig
redegørelse desangående.

Havde du givet en feedback-meddelse om, at du forstod Drake's radiobudskab
(herunder de omtalte definitionen), dá kunne jeg jo straks have gået lige
til sagen i al sin enkelthed ... :-)


Dét, jeg sådan set blot vil ha' dig (og andre) til at forstå, er, at i et
SETI-program benytter vi *tal-markører* for - på en HURTIG og enkel måde -
at nå frem til vores grundlæggende eksistentielle konkrete videnskablige
oplysninger (i dette specifikke tilfælde: vor DNA-kode-sprog, altså
struktur-opbygningen) som en anden civilisation ingen anden mulighed har for
at få kendskab til pga. de kæmpestore afstande i rummet mellem stjernerne.


> > Overbevis mig derfor venligst om din *faglige* duelighed ved at
> > gennemlæse mit svar-indlæg til dig,
>
> Fagligt forventer jeg noget langt mere struktureret end 19kb mytisk
> selv-argumentation. Hvis den mærkværdige fortælle form forsøger at gøre de
> 19kb til spændende læsning, så er det ikke lykkedes.
>
> Ikke desto mindre er koblingen mellem Drake og din påståede bibelkode
> højst
> suspekt og på ingen måde underbygget. Faktisk ser det ud som om hele
> omdrejningspunktet er en total diffus 'regel': Every time You have a
> problem
> and can't finish Your "job": Look for a while (just a little moment) into
> this "bank-box". Det er i mine øjne noget forkølet sludder, som bruges til
> at ophæve enhver fejl, der ellers ville skyd