Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

SETI-test-program (New Drake-version 1.03), Dusør 10.000 D.kr. (around 1.800 US $)

16 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 3, 2007, 1:09:22 PM7/3/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
Sent: Monday, October 23, 2006 CET 01:53, GMT (22/7-06) 23:53
Subject: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)
5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk


SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
(around 1.800 US $).


NB! - Dette nyhedsindlæg er X-postet til 4 nyhedsgrupper:
News:dk.videnskab
News:no.fag.diverse
News:no.fag.kjemi
News:se.vetenskap.astronomi

FUT (follow up to, opfølgningen sat til):
News:dk.snak

Meget af koden ér allerede knækket af astrofysiker Jonas Møller Larsen, men
desværre mangler der fortsat en smule.

Derfor er dusøren stadigvæk gældende og forøget ... :-)


Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...

Sent: Wednesday, October 25, 2006 CET 15:41, GMT 13:41
5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk
>
> Jeg udlover hermed 500 danske kroner i dusør til den af jer som *først*
> kan forklare mig, hvad der menes med kode-stumpen (fra
> SETI-test-programmet):
>
> (den burde være ret nem at knække, når man først har sat sig ind i
> systemet)
>
> > 506 00000001 128 128
[ ... ]
> > 539.3 11001100 051 51
> >
> > > ATT

Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)

-

Baggrund:

Den 16. november 1974 sendte astronomen Frank Drake og Carl Sagan et
prøvebudskab fra Arecibo-radioteleskopet til de 300.000 stjerner i den
kugleformede stjernehob M13 i Herkules 24.000 lysår borte.

Meddelsen, der blev udsendt på 12,6 cm's bølgelængde, indeholdt 1.679
digitale impulser, som kunne arrangeres i et billede (pictogram) udfra
primtallene 23*73=1.679. Se evt. ...
0472 news:s5Fga.1043$mI2.1...@news000.worldonline.dk
2760 news:JPzFc.21177$Vf.11...@news000.worldonline.dk

Imidlertid viste det sig, at andre videnskabsfolk IKKE kunne tyde (og dermed
forstå) det digitale budskab (pga. "indpakningen", 23*73), hvorfor det nok
heller ej er ret sandsynligt, at en eventuel udenjordisk modtager
umiddelbart vil kunne ... :-(

Dernæst var Drakes budskab lidt for poppet og manglede altså nogle vigtige
informationer ... :-(

Nogle relevante spørgsmål meldte sig derfor:

2850 news:6WdIc.24710$Vf.12...@news000.worldonline.dk
2848 news:2ddIc.24694$Vf.12...@news000.worldonline.dk
>
> Kan vi forbedre Drakes budskab så der kommer *præcise* oplysninger ?
>
> Og kan vi formulere os på en sådan måde, at modtageren ikke skal gætte sig
> til alt for meget
>
> -
>
> Endvidere:
>
> Kan vi konstruere budskabet i signaler således, at en modtager kan fatte
> betydningen *undervejs*, således at vi kan sende nogle få bits af gangen ?
>
> (Drakes budskab kan først forstås efter samtlige 1.679 bits)
>
> Kan vi gøre det på en sådan måde, at en modtager, der først opdager
> signalet midtvejs (efter fx. 500 bits), alligevel godt kan forstå
> budskabet, dersom det gentages (500-1.679 + 1-499) ?

END-of-Baggrund.

-

Formål:

Allan Stig Kiilerich Frederiksen har engang sagt følgende:

From: "ASKF" <nos...@askf.dk>
Newsgroups: dk.videnskab
Sent: Wednesday, March 31, 2004 CET 17:38, GMT 15:38
Subject: Re: Radiokontakt til andre væsner uden for Jorden.
news:8vol60hfqsgism4j6...@4ax.com
>
> Hvordan sammensættes en lukket besked?
>
> Med lukket besked mener jeg en besked der indeholder både det man ønsker
> at kommunikere videre, samt en metode til at sikre at modtageren er i
> stand til at decifrere det, uden at de på nogen måde kan misforstås. ...


Som sagt er formålet at forbedre Drakes radio-budskab med henblik på ...


Punkt 1.

At videreformidle grundvidenskablige *unikke* oplysninger, som en
udenjordisk civilisation mange lysår borte INGEN mulighed har for at
fremskaffe på anden måde pga. de kolossale store afstande i rummet.

Det vil sige, at signalet ønskes udsendt (fra vort solsystem og evt. omegn)
fra et radio-fyrtårn (når dette kan lade sig gøre).

Her er det dog BIDENDE nødvendigt, at signalet kan forstås af andre
intelligente væsener, hvorfor test-programmet er offentliggjort mhp. et
*bevis* desangående ... :-)


Punkt 2.

På baggrund af punkt 1 at *simulere* et indkomment intelligent
signal/budskab fra rummet (fra en udenjordisk civilisation) og herigennem
påvise HVORDAN vi kan forvente et sådant signal.

Såfremt dette kan påvises, da kan vi også her-ud-af konkludere, *hvorfor* vi
TILSYNELADENDE endnu ikke har modtaget et radiosignal fra det ydre rum.

Forklaringen herpå er for mig at se ganske enkel og logisk, men vi mangler
det videnskablige *bevis*, som først kan dokumenteres, når
SETI-test-programmet er blevet knækket.

-

Opbygningen af SETI-test-programmets pulser:

Programmet er et digitalt signal på ialt 5472 bit (684 bytes).

(Programmet er dog en anelse længere, bestående af bl.a. et 3-D (Galaxic)
"phone"-number. Denne del af koden er åben og behøves derfor ikke at blive
knækket).


Lys- og/eller Radio-fyrtårn

SETI-test-programmet kan sendes direkte ligesom Drake gjorde til fx. M13,
men ulempen er her, at man i så fald er TVUNGET til at sende bit-for-bit
*uden* komprimering.

Benyttes derimod et lys- og/eller radio-fyrtårn kan signalet *komprimeres* 8
gange, dvs. fra 1-bit til 8-bit (1 byte), samtidig med at man udsender sit
budskab til MANGE positioner på himlen, fx. hele Mælkevejen, hvor
hovedparten af stjernerne (og dermed - hypotetisk set - mulighed for
biologisk liv) befinder sig i vor galakse.

Ulempen er her dog, at modtageren KUN modtager éet signal af gangen, og
ventetiden (uden signal) kan være meget lang, fx. en hel uge ... :-(

Éet enkelt signal kan meget let *forveksles* med baggrundsstøj, men dette
problem kan afbødes ved at montere 3 sendere på parabolen (forskudt i
forhold til hinanden), således at når fyrtårnet drejer rundt udsendes fx.
følgende signal:

0464 news:Rgzga.948$mI2.1...@news000.worldonline.dk
>
> START:
> Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1
> Time=0000y000d00h00m31s416 - 0003 inpulse - Pi (22/7)

Hvert signal består altså i virkeligheden af 3 pulser. Tidsforskellen mellem

disse *afslører*, at afsenderen kender tallet Pi, hvilket man jo IKKE kan
forvente af en ikke-levende genstand. Modtageren må derfor konkludere, at
der står et *intelligent* væsen bag signalet (ET, Aliens).

Kompressionen af 8-bit opnås da i kraft af, at *ændre* på tiderne (se udfor
Focus-markøren i eksemplet) ...

0464 news:Rgzga.948$mI2.1...@news000.worldonline.dk
>
> START:
_________________Focus
> Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1
> Time=0000y000d00h00m31s416 - 0003 inpulse - Pi (22/7)
>
> Byte 001 (out of 638 bytes)
> 10000000 = 1 (out of 256 possible, 0-255)
_________________Focus
> Time=0000y001d00h01m00s000 - 0004 inpulse - 0
> Time=0000y001d00h01m10s000 - 0005 inpulse - 1
> Time=0000y001d00h01m31s416 - 0006 inpulse - Pi (22/7)
[ ... ]
> Byte 008
> 00000000 = 0
_________________Focus
> Time=0000y008d00h00m00s000 - 0000 inpulse - 0
> Time=0000y008d00h00m10s000 - 0000 inpulse - 1
> Time=0000y008d00h00m31s416 - 0000 inpulse - Phi (22/7)
>
> (on this position they will be enable to understand the byte-syntax)


Herved opnås også en anden fordel, nemlig at budskabet (i signalet) bedre
kan forstås af en modtager, hvilket jo var problemet mht. Drakes budskab.

-

SETI-test-programmets DATA-opbygning:

En væsentlig del af programmet er - som sagt - allerede knækket. Se evt. ...

(version 1.00)
2916 news:%otKc.25966$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2918 news:ZcwKc.26000$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2921 news:C1PKc.26107$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2990 news:Cr%Qc.29657$Vf.18...@news000.worldonline.dk

Jonas Møller Larsen (astrofysiker) fandt således ud af, at der i
SETI-test-programmet (version 1.00) blev defineret nogle organiske
molekyler:

20 stk. aminosyrer
4 stk. DNA-nucleotider

SETI-test-programmet er sidenhen blevet ændret en smule med nogle
tilføjelser, men disse kommer ikke til at indvirke på hans opdagelser.


For at lette afkodningen gengives her HELE programmet i forståelses-øjemed.

De afkodede bytes er markeret i margenen med tegnet '>' ...
> ...
... således at de hurtigt kan skelnes fra de endnu ikke afkodede bytes.

Forklaringer og link-henvisninger er endvider tilføjet koden undervejs,
således at man få et overblik over koden og dermed bedre mulighed for at
knække hele koden.

De manglende afkodede bytes er:

Byte:
326, 1 byte, *2
335-350, 16 bytes, *2
393-429, 37 bytes, *2
463-468, 6 bytes, *2
486-603, 118 bytes *1
604-684, 81 bytes, *3

*1:
Jonas har delvis allerede knækket koden, men han forstod desværre ikke fuldt
ud, hvad der stod.

*2:
Tilføjelser til koden (undervejs) efter Jonas' forsøg (dog med mange
ligheder).

*3:
Mangler fuldstændig afkodning.

Det vil sige i alt 259 bytes mangler at blive knækket.

-

Selve SETI-test-programmets kode:

Venstre kolonne (A) er IKKE en del af koden.
(den er blot medtaget for at systematisere DATA'erne, en art tæller)

Ligeledes er Højre kolonne (C) IKKE en del af koden.
(den er blot medtaget for at gøre DATA'erne mere overskuelige)

(use text-format Times-New-Roman)

The DATA-code is (column B):

> A B C
> 001 10000000 001
> 002 01000000 002
> 003 11000000 003
> 004 00100000 004
> 005 10100000 005
> 006 01100000 006
> 007 11100000 007
> 008 00000000 000--------
> 009 00000000 000--------
> 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
> 016 00000000 000--------
> 017 10000010 065 H + 64
> 018 01100010 070 C + 64
> 019 11100010 071 N + 64
> 020 00010010 072 O + 64
> 021 11110010 079 P + 64
> 022 00001010 080 S + 64
> 023 00000000 000--------
> 024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H
> 025 00001010 080 02*8 + 64 digital number of C
> 026 00011010 088 03*8 + 64 digital number of N
> 027 00000110 096 04*8 + 64 digital number of O
> 028 00010110 104 05*8 + 64 digital number of P
> 029 00001110 112 06*8 + 64 digital number of S
> 030 00000000 000--------
> 031 00000000 000--------


Sammenligning af Drake-budskab og SETI-test-program, se ...
2893 news:TbYIc.25151$Vf.12...@news000.worldonline.dk
2884 news:dzUIc.25077$Vf.12...@news000.worldonline.dk

På nyhedsgruppen news:dk.videnskab blev emnet ang. *definitionen* af de 6
grundstoffer diskuteret, se ...
2922 news:zkPKc.26110$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2991 news:wu2Rc.29684$Vf.18...@news000.worldonline.dk

> 032 00000001 128 128
> 033 00100000 004
> 034 11000000 003
> 035 00000011 192 192-128= 64
> 4^3 = 64
> 036 00000000 000--------
> 037 00000000 000--------
> 038 10000000 001 1
> 039 10010010 073 1 H
>
> -H
>
> 040 00000000 000--------
> 041 01000000 002 2
> 042 10000110 097 1 O
> 043 10010010 073 1 H
>
> -OH
>
> 044 00000000 000--------
> 045 11000000 003 3
> 046 10000110 097 1 O
> 047 10010010 073 1 H
> 048 01010010 074 2 H
>
> H-O-H, H2O, vand, water
>
> 049 00000000 000--------
> 050 11000000 003 3
> 051 10000110 097 1 O
> 052 10010010 073 1 H
> 053 10000110 097 1 O
> 054 01010010 074 2 H
>
> H2O
>
> 055 00000000 000--------
> 056 11000000 003 3
> 057 01000000 002 2
> 058 01010010 074 2 H
>
> H2O
>
> 059 00000000 000--------
> 060 11000000 003 3
> 061 01000000 002 2
> 062 00010010 072 H
>
> H2O
>
> 063 00000000 000--------
> 064 11000000 003 3
> 065 01000000 002 2
> 066 10000000 001 1
>
> H2O
>
> 067 00000000 000--------
> 068 11000000 003 3
> 069 01000000 002 2
> 070 10000110 097 1 O
> 071 10000000 001 1
> 072 10010010 073 1 H
>
> H2O
>
> 073 00000000 000--------
> 074 00100000 004 4
> 075 10001010 081 1 C
> 076 10000110 097 1 O
> 077 10000110 097 1 O
>
> |
> C=O
> |
>
> or ...
>
> =C=O
>
> or ...
>
> -CO-
>
> 078 00000000 000--------
> 079 10100000 005 5
> 080 00100000 004 4
> 081 01000000 002 2
>
> |
> C=O
> |
> O-H
>
> eller blot:
> (or just)
>
> -COOH
>
> 082 00000000 000--------
> 083 01100000 006 6
> 084 10001010 081 1 C
> 085 10010010 073 1 H
>
> ||
> C-H
> |
>
> or ...
>
> =CH-
>
> 086 00000000 000--------
> 087 11100000 007 7
> 088 01100000 006 6
> 089 01010010 074 2 H
>
> |
> CH2
> |
>
> or ...
>
> =CH2
>
> 090 00000000 000--------
> 091 00010000 008 8
> 092 11100000 007 7
> 093 11010010 075 3 H
>
> -CH3
>
> 094 00000000 000--------
> 095 10010000 009 9
> 096 10011010 089 1 N
> 097 10010010 073 1 H
>
> |
> N-H
> |
>
> or...
>
> -NH-
>
> 098 00000000 000--------
> 099 01010000 010 10
> 100 10010000 009 9
> 101 01010010 074 2 H
>
> -NH2
>
> 102 00000000 000--------
> 103 11010000 011 11
> 104 10001010 081 1 C
> 105 01001010 082 2 C
> 106 01100000 006 6
> 107 00101010 084 4 C
> 108 01100000 006 6
> 109 01100000 006 6
>
> | | |
> -C-C-CH-C-CH-CH-
> | | | | | |
>
> Atomnumbers:
> -1-2-3-4-5-6-
>
> 110 00000000 000--------
> 111 00110000 012 12
> 112 11010000 011 11
> 113 10001010 081 1 C
> 114 01001010 082 2 C
> 115 11001010 083 3 C
> 116 00101010 084 4 C
> 117 10101010 085 5 C
> 118 01101010 086 6 C
> 119 10001010 081 1 C
> 120 01101010 086 6 C
>
> |
> C
> / \\
> CH C-
> || |
> CH CH
> \ //
> C
> |
>
> Atom-numbers:
> |
> 1
> / \\
> 6H 2-
> || |
> 5H 3H
> \ //
> 4
> |
>
> 121 00000000 000--------
> 122 10110000 013 13
> 123 10100000 005 5
> 124 01100000 006 6
> 125 01010000 010 10
>
> COOH
> |
> CH----
> |
> NH2
>
> or
>
> NH2-CH-COOH
> |
>
> 126 00000000 000--------
> 127 01110000 014 14
> 128 10110000 013 13
> 129 01100000 006 6
> 130 00010000 008 8
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH----
> |
> CH3
>
> 131 00000000 000--------
> 132 11110000 015 15
> 133 10110000 013 13
> 134 11100000 007 7
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
>
> 135 00000000 000--------
> 136 00001000 016 16
> 137 11110000 015 15
> 138 11100000 007 7
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
>
> 139 00000000 000--------
> 140 10001000 017 17
> 141 00001000 016 16
> 142 11100000 007 7
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
>
> 143 00000000 000--------
> 144 01001000 018 18
> 145 10110000 013 13
> 146 10110010 077 5 H
>
> NH2-CH2-COOH
>
> glycine
>
> 147 10000001 129
> 148 01000001 130
> 149 11000001 131
> 150 00100001 132
> 151 00000000 000--------
> 152 11001000 019 19
> 153 00001000 016 16
> 154 10001110 113 1 S
> 155 00010000 008 8
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> S
> |
> CH3
>
> methionine
>
> 156 10011001 153
> 157 00000000 000--------
> 158 00101000 020 20
> 159 00001000 016 16
> 160 10100000 005 5
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> COOH
>
> glutamic acid
>
> 161 10100001 133
> 162 01100001 134
> 163 00000000 000--------
> 164 10101000 021 21
> 165 11110000 015 15
> 166 00101010 084 4 C
> 167 01100000 006 6
> 168 10010000 009 9
> 169 00110000 012 12
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> -C-
> |
> CH-
> |
> NH-
> |
> C
> / \\
> CH C-
> || |
> CH CH
> \ //
> C
> |
>
> 170 00000000 000--------
> 171 01101000 022 22
> 172 11110000 015 15
> 173 00101010 084 4 C
> 174 01100000 006 6
> 175 01011010 090 2 N
> 176 01100000 006 6
> 177 10010000 009 9
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> -C-
> |
> CH-
> |
> N-
> |
> CH-
> |
> NH-
>
> 178 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 23
>
> Note 1:
>
> The brick-numbers 23 to 39 is not necessary
> (DATA-compression, 17 bytes free)
>
> 179 11110000 015 15
> 180 01000000 002 2
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> OH
>
> serine
>
> 181 11001001 147
> 182 00101001 148
> 183 10110101 173
> 184 01110101 174
> 185 11110101 175
> 186 00001101 176
> 187 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 24, see note 1.
>
> 188 01110000 014 14
> 189 01000000 002 2
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH-OH
> |
> CH3
>
> threonine
>
> 190 10111001 157
> 191 01111001 158
> 192 11111001 159
> 193 00000101 160
> 194 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 25, see note 1.
>
> 195 11110000 015 15
> 196 10001110 113 1 S
> 197 11110010 079 7 H
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> S-H
>
> cysteine
>
> 198 11000101 163
> 199 00100101 164
> 200 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 26, see note 1.
>
> 201 11110000 015 15
> 202 00110000 012 12
> 203 10101010 085 5 C
> 204 00010010 079 0 H
> 205 01000000 002 2
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> C
> / \\
> CH C-H
> || |
> CH CH
> \ //
> C
> |
> OH
>
> tyrosine
>
> 206 11100101 167
> 207 00010101 168
> 208 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 27, see note 1.
>
> 209 11110000 015 15
> 210 00100000 004 4
> 211 01010000 010 10
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> C=O
> |
> NH2
>
> asparagine
>
> 212 11101001 151
> 213 00011001 152
> 214 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 28, see note 1.
>
> 215 00001000 016 16
> 216 00100000 004 4
> 217 01010000 010 10
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> C=O
> |
> NH2
>
> glutamine
>
> 218 10101101 181
> 219 01101101 182
> 220 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 29, see note 1.
>
> 221 10110000 013 13
> 222 00010000 008 8
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH3
>
> alanine
>
> 223 10110001 141
> 224 01110001 142
> 225 11110001 143
> 226 00001001 144
> 227 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 30, see note 1.
>
> 228 01110000 014 14
> 229 00010000 008 8
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH-CH3
> |
> CH3
>
> valine
>
> 230 10010001 137
> 231 01010001 138
> 232 11010001 139
> 233 00110001 140
> 234 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 31, see note 1.
>
> 235 11110000 015 15
> 236 01100000 006 6
> 237 00010000 008 8
> 238 00010000 008 8
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH-CH3
> |
> CH3
>
> leucine
>
> 239 10010101 169
> 240 01010101 170
> 241 10011101 185
> 242 01011101 186
> 243 11011101 187
> 244 00111101 188
> 245 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 32, see note 1.
>
> 246 01110000 014 14
> 247 11100000 007 7
> 248 00010000 008 8
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH-CH3
> |
> CH2
> |
> CH3
>
> isoleucine
>
> 249 01011001 154
> 250 11011001 155
> 251 00111001 156
> 252 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 33, see note 1.
>
> 253 10100000 005 5
> 254 01100000 006 6
> 255 11100000 007 7
> 256 11100000 007 7
> 257 11100000 007 7
> 258 10010000 009 9
> 259 10011010 089 1 N
> 260 01001010 082 2 C
>
> NH-CH-COOH
> / |
> CH2 CH2
> \ /
> CH2
>
> proline
>
> 261 10111101 189
> 262 01111101 190
> 263 11111101 191
> 264 00000011 192
> 265 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 34, see note 1.
>
> 266 11110000 015 15
> 267 00110000 012 12
> 268 00010010 072 0 H
> 269 00010010 072 0 H
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> C
> / \\
> CH C-H
> || |
> CH CH
> \ //
> C-H
>
> phenylalanine
>
> 270 11010101 171
> 271 00110101 172
> 272 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 35, see note 1.
>
> 273 10101000 021 21
> 274 00101010 084 4 C
> 275 10101010 085 5 C
> 276 00101010 084 4 C
> 277 11101010 087 7 C
> 278 00010010 072 0 H
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> C==CH
> | \
> | NH
> | /
> C==C
> / \
> CH CH
> \\ //
> CH--CH
>
> tryptophan
>
> 279 10000101 161
> 280 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 36, see note 1.
>
> 281 11110000 015 15
> 282 10100000 005 5
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> COOH
>
> aspartic acid
>
> 283 11100001 135
> 284 00010001 136
> 285 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 37, see note 1.
>
> 286 10001000 017 17
> 287 11100000 007 7
> 288 01010000 010 10
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> NH2
>
> lysine
>
> 289 10101001 149
> 290 01101001 150
> 291 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 38, see note 1.
>
> 292 10001000 017 17
> 293 10010000 009 9
> 294 01101010 086 6 C
> 295 01010000 010 10
> 296 10010000 009 9
> 297 01101010 086 6 C
> 298 00111010 092 4 N
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> CH2
> |
> NH
> |
> C=NH
> |
> NH2
>
> arginine
>
> 299 10001001 145
> 300 01001001 146
> 301 10001101 177
> 302 01001101 178
> 303 11001101 179
> 304 00101101 180
> 305 00000000 000--------
>
> Expected next brick no 39, see note 1.
>
> 306 01101000 022 22
> 307 00101010 084 4 C
> 308 10101010 085 5 C
> 309 01011010 090 2 N
> 310 01101010 086 6 C
> 311 11011010 091 3 N
> 312 00101010 084 4 C
>
> NH2-CH-COOH
> |
> CH2
> |
> C===C-H
> | |
> H-N N
> \ //
> C
> |
> H
>
> histidine
>
> 313 11101101 183
> 314 00011101 184
> 315 00000000 000--------
>
> This gives us 20 amino-acids with numbers:
> (in the nature there is more that 200)
>
> 129 glycine
> 130 glycine
> 131 glycine
> 132 glycine
> 133 glutamic acid
> 134 glutamic acid
> 135 aspartic acid
> 136 aspartic acid
> 137 valine
> 138 valine
> 139 valine
> 140 valine
> 141 alanine
> 142 alanine
> 143 alanine
> 144 alanine
> 145 arginine
> 146 arginine
> 147 serine
> 148 serine
> 149 lysine
> 150 lysine
> 151 asparagine
> 152 asparagine
> 153 methionine
> 154 isoleucine
> 155 isoleucine
> 156 isoleucine
> 157 threonine
> 158 threonine
> 159 threonine
> 160 threonine
> 161 tryptophan
> 162
> 163 cysteine
> 164 cysteine
> 165
> 166
> 167 tyrosine
> 168 tyrosine
> 169 leucine
> 170 leucine
> 171 phenylalanine
> 172 phenylalanine
> 173 serine
> 174 serine
> 175 serine
> 176 serine
> 177 arginine
> 178 arginine
> 179 arginine
> 180 arginine
> 181 glutamine
> 182 glutamine
> 183 histidine
> 184 histidine
> 185 leucine
> 186 leucine
> 187 leucine
> 188 leucine
> 189 proline
> 190 proline
> 191 proline
> 192 proline
>
> 162, 165 and 166 ?
>
> 316 00010100 040 40
> 317 10010110 105 1 P
> 318 01000000 002 2
> 319 01000110 098 2 O
> 320 01000110 098 2 O
> 321 11000110 099 3 O
> 322 00100110 100 4 O
>
> |
> O
> |
> O=P-O---
> |
> OH
>
> Phosphos acid
>
> 323 00000000 000--------
> 324 10010100 041 41
> 325 01100000 006 6

New change:
326 01100000 006 6

> 327 01100000 006 6
> 328 01100000 006 6
> 329 11100000 007 7
> 330 00101010 084 4 C
> 331 10000110 097 1 O
> 332 10001010 081 1 C
> 333 10000110 097 1 O
> 334 00000000 000--------

The old system (version 1.00) was:
41,6,7,6,6,7,84,97,81,97

Figure (version 1.00) was:
>
> -CH2
> |
> | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |
>
> Atom-numbers:
>
> -5H2
> |
> | O |
> | / \ |
> 4H 1H
> \ /
> 3H---2H2
> |
>
> deoxyribose-radikal

See ... (text-format Times-New-Roman) ...
2986 news:ymRQc.29611$Vf.17...@news000.worldonline.dk
or ... (text-format: Courier New) ...
2987 news:pFZQc.29652$Vf.18...@news000.worldonline.dk
or ... (text-format: Times-New-Roman + Courier New) ...
2992 news:574Rc.29697$Vf.18...@news000.worldonline.dk


New change:
335 01010100 042 42
336 10010100 041 41
337 01001010 082 2 C
338 11110010 079 7 H
339 10101010 085 5 C
340 00010100 040 40
341 11000110 099 3 O
342 00000000 000--------

The old system (version 1.00) was:
42,40,99,41,85

Figure (version 1.00) was:
>
> |
> O
> |
> O=P-O---CH2
> | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |


New change (extra bricks):
343 11010100 043 43
344 10010100 041 41
345 01001010 082 2 C
346 01000000 002 2
347 10101010 085 5 C
348 00010100 040 40
349 11000110 099 3 O
350 00000000 000--------

> 351 00110100 044 44
> 352 01010100 042 42
> 353 11001010 083 3 C
> 354 01010100 042 42
> 355 00100110 100 4 O

Figure (version 1.00) was:
>
> |
> O
> |
> O=P-O---CH2
> | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |
> O
> |
> O=P-O---CH2
> | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |


> 356 00000000 000--------
> 357 10110100 045 45
> 358 10011010 089 1 N
> 359 10001010 081 1 C
> 360 01011010 090 2 N
> 361 01001010 082 2 C
> 362 11001010 083 3 C
> 363 00101010 084 4 C
>
> | | | | | |
> N-C-N-C-C-C-
> | | | | |
>
> 364 00000000 000--------
> 365 01110100 046 46
> 366 10110100 045 45
> 367 11001010 083 3 C
> 368 00101010 084 4 C
> 369 10011010 089 1 N
> 370 00101010 084 4 C
>
> |
> C-
> / \
> -C N-
> || |
> -C C=
> \ /
> N
> |
>
> Atom-numbers:
>
> |
> 2-
> / \
> -3 2-
> || |
> -4 1=
> \ /
> 1
> |
>
> 371 00000000 000--------
> 372 11110100 047 47
> 373 01110100 046 46
> 374 10001010 081 1 C
> 375 10000110 097 1 O
> 376 10001010 081 1 C
> 377 10000110 097 1 O
> 378 01011010 090 2 N
> 379 01001010 082 2 C
> 380 01001010 082 2 C
> 381 01010000 010 10
> 382 11001010 083 3 C
> 383 11010010 075 3 H
> 384 00101010 084 4 C
> 385 00110010 076 4 H
>
> NH2
> |
> C
> / \\
> CH N
> || |
> CH C=O
> \ /
> N
> |
>
> cytosine
>
> 386 00000000 000--------
> 387 00001100 048 48
> 388 11110100 047 47
> 389 10011010 089 1 N
> 390 01010100 042 42
> 391 10001010 081 1 C

Figure (version 1.00) was:
>
> NH2
> |
> C
> / \\
> CH N
> || |
> CH C=O
> \ /
> | N
> O |
> | |
> O=P-O---CH2 |
> | | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |

Version 1.00 was:
> DNA-nukleotid C (cytosine)


> 392 00000000 000--------


New change (extra bricks):
393 10001100 049 49
394 11110100 047 47
395 10011010 089 1 N
396 11010100 042 43
397 10001010 081 1 C
398 00000000 000--------

New change:
399 01001100 050 50
400 01110100 046 46
401 10001010 081 1 C
402 10000110 097 1 O
403 10001010 081 1 C
404 10000110 097 1 O
405 01011010 090 2 N
406 10010010 073 1 H
407 01001010 082 2 C
408 01000110 098 2 O
409 01001010 082 2 C
410 01000110 098 2 O
411 00101010 084 4 C
412 01010010 074 2 H

The old system (version 1.00) was:
49,45,81,97,81,97,90,73,82,98,82,98,83,8,84,77

Figure (version 1.00) was:
>
> C=O
> / \
> CH3-C N-H
> || |
> H-C C=O
> \ /
> N
> |
>

413 00000000 000--------
414 11001100 051 51
415 01001100 050 50
416 11001010 083 3 C
417 00010000 008 8
418 10011010 089 1 N
419 01010100 042 42
420 10001010 081 1 C

The old system (version 1.00) was:
50,49,89,42,81

Figure (version 1.00) was:
>
> C=O
> / \
> CH3-C N-H
> || |
> H-C C=O
> \ /
> | N
> O |
> | |
> O=P-O---CH2 |
> | | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |

Version 1.00 was:
> DNA-nukleotid T (thymine)


> 421 00000000 000--------

New change (extra bricks):
422 00101100 052 52
423 01001100 050 50
424 11001010 083 3 C
425 11010010 075 3 H
426 10011010 089 1 N
427 10010100 043 43
428 10001010 081 1 C
429 00000000 000--------


> 430 10101100 053 53
> 431 01110100 046 46
> 432 11001010 083 3 C
> 433 11011010 091 3 N
> 434 11011010 091 3 N
> 435 01100000 006 6
> 436 10101010 085 5 C
> 437 00111010 092 4 N
>
> |
> C-
> | / \
> N---C N-
> / || |
> -CH || |
> \ || |
> -N C- C=
> | \ /
> N
> |
>
> 438 00000000 000--------
> 439 01101100 054 54
> 440 10101100 053 53
> 441 10011010 089 1 N
> 442 10001010 081 1 C
> 443 11011010 091 3 N
> 444 10101010 085 5 C
> 445 00101010 084 4 C
> 446 00111010 092 4 N
>
> |
> C-
> / \
> N---C N-
> // || |
> CH || |
> \ || |
> N---C C-
> | \ //
> | N
>
> 447 00000000 000--------
> 448 11101100 055 55
> 449 01101100 054 54
> 450 10001010 081 1 C
> 451 10010010 073 1 H
> 452 01011010 090 2 N
> 453 01001010 082 2 C
> 454 01001010 082 2 C
> 455 01010000 010 10
>
> NH2
> |
> C
> / \\
> N---C N
> // || |
> CH || |
> \ || |
> N---C C-H
> | \ //
> | N
>
> adenine
>
> 456 00000000 000--------
> 457 00011100 056 56
> 458 11101100 055 55
> 459 00111010 092 4 N
> 460 01010100 042 42
> 461 10001010 081 1 C

The old system (version 1.00) was:
56,55,92,42,81

Figure (version 1.00) was:
>
> NH2
> |
> C
> / \\
> N---C N
> // || |
> CH || |
> \ || |
> N---C C-H
> | \ //
> | | N
> O |
> | |
> O=P-O---CH2 |
> | | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |

Version 1.00 was:
> DNA-nukleotid A (adenine)


> 462 00000000 000--------


New change (extra bricks):
463 10011100 057 57
464 11101100 055 55
465 00111010 092 4 N
466 11010100 042 43
467 10001010 081 1 C
468 00000000 000--------

> 469 01011100 058 58
> 470 01101100 054 54
> 471 10001010 081 1 C
> 472 01010000 010 10
> 473 01011010 090 2 N
> 474 11010010 075 3 H
> 475 01001010 082 2 C
> 476 10000110 097 1 O
> 477 01001010 082 2 C
> 478 10000110 097 1 O
>
> C=O
> / \
> N---C N-H
> // || |
> CH || |
> \ || |
> N---C C-NH2
> | \ //
> | N
>
> guanine
>
> 479 00000000 000--------
> 480 11011100 059 59
> 481 01011100 058 58
> 482 00111010 092 4 N
> 483 01010100 042 42
> 484 10001010 081 1 C


The old system (version 1.00) was:
59,58,92,42,81

Figure (version 1.00) was:
>
> C=O
> / \
> N---C N-H
> // || |
> CH || |
> \ || |
> N---C C-NH2
> | \ //
> | | N
> O |
> | |
> O=P-O---CH2 |
> | | |
> OH | O |
> | / \ |
> CH CH
> \ /
> CH---CH2
> |

Version 1.00 was:
> DNA-nukleotid G (guanine)


> 485 00000000 000--------


New change (extra bricks):
486 00111100 060 60
487 01011100 058 58
488 00111010 092 4 N
489 11010100 043 43
490 10001010 081 1 C
491 00000000 000--------

> 492 00000000 000--------
>
> 493 10111100 061 61
> 494 01001000 018 18
> 495 01001000 018 18

Denne blev uheldigvis sprunget over af Jonas ... :-(


> 496 00000000 000--------
> 497 10111100 061 61
> 498 10100000 005 5
> 499 11100000 007 7
> 500 10010000 009 9
> 501 00100000 004 4
> 502 11100000 007 7
> 503 01010000 010 10

Denne blev ligeledes uheldigvis sprunget over af Jonas ... :-(


> 504 00000000 000--------
> 505 00000000 000--------

New change:
506 00000001 128 128, was 62
507 10011001 153 153

Or:
> 507.1 11001100 051 51, was 50
> 507.2 00011100 056 56
> 507.3 00001100 048 48, was 47


> TAC
>
> 508 00000000 000--------

New change:
509 00000001 128 128, was 63
510 10010001 137 137

Or:
> 510.1 00001100 048 48, was 47
> 510.2 00011100 056 56
> 510.3 00001100 048 48, was 47

> CAC
>
> 511 00000000 000--------

New change:
512 10000001 129 129, was 64

> 513 00001100 048 48, was 47
> 514 00001100 048 48, was 47
> 515 00001100 048 48, was 47
>
> CCC
>
> 516 00000000 000--------

New change:
517 01000001 130 130, was 65

> 518 00001100 048 48, was 47
> 519 00001100 048 48, was 47
> 520 11001100 051 51, was 50
>
> CCT
>
> 521 00000000 000--------

Maybe:
521.02 11000001 131 131
521.03 00001100 048 48
521.04 00001100 048 48
521.05 00011100 056 56
521.06 00000000 000--------
521.07 00100001 132 132
521.08 00001100 048 48
521.09 00001100 048 48
521.10 00011100 056 56
521.11 00000000 000--------

Maybe just:
521.12 10100001 133 133
521.13 00001100 048 48
521.14 11001100 051 51
521.15 00001100 048 48
521.16 00000000 000--------

New change:
522 11111101 191 191, was 126

> 523 11011100 059 59
> 524 11011100 059 59
> 525 00011100 056 56
>
> GGA
>
> 526 00000000 000--------

New change:
527 00000011 192, was 127

> 528 11011100 059 59
> 529 11011100 059 59
> 530 11011100 059 59
>
> GGG
>
> 531 00000000 000--------

New change:
532 10000011 193 193, was 129
533 01000101 162 162

Or:
> 533.1 00011100 056 56
> 533.2 00001100 048 48, was 47
> 533.3 11001100 051 51, was 50

> ACT
>
> 534 00000000 000--------

New change:
535 10000011 193 193, was 130
536 10100101 165 165

Or:
> 536.1 00011100 056 56
> 536.2 11001100 051 51, was 50
> 536.3 00001100 048 48, was 47

> ATC
>
> 537 00000000 000--------

New change:
538 10000011 193 193, was 131
539 01100101 166 166

Or:
> 539.1 00011100 056 56
> 539.2 11001100 051 51, was 50
> 539.3 11001100 051 51, was 50

> ATT
>
> 540 00000000 000--------
> 541 00000000 000--------

DATA moved from 591-597 and changed:
542 01111100 062 62, was 132
543 10011001 153 153, was 088
544 10000001 129 129, was 064
545 10011001 153 153, was 088
546 10100001 133 133, was 068
547 01100101 166 166
548 00000000 000--------

549 01111100 062 62, was 132
> 550 11001100 051 51, was 50
> 551 00011100 056 56
> 552 00001100 048 48, was 47
> 553 00001100 048 48, was 47
> 554 00001100 048 48, was 47
> 555 00001100 048 48, was 47
> 556 11001100 051 51, was 50
> 557 00011100 056 56
> 558 00001100 048 48, was 47
> 559 00001100 048 48, was 47
> 560 11001100 051 51, was 50
> 561 00001100 048 48, was 47
> 562 00011100 056 56
> 563 11001100 051 51, was 50
> 564 11001100 051 51, was 50
>
> TAC,CCC,TAC,CTC,ATT
>
> 565 00000000 000--------

New change (extra bricks):
566 01111100 062 62
567 10011100 057 57
568 00101100 052 52
569 00111100 060 60
570 00111100 060 60
571 00111100 060 60
572 00111100 060 60
573 10011100 057 57
574 00101100 052 52
575 00111100 060 60
576 00111100 060 60
577 10011100 057 57
578 00111100 060 60
579 00101100 052 52
580 10011100 057 57
581 10011100 057 57
582 00000000 000--------

New change:
583 01111100 062 62, was 133
> 584 11001000 019 19, was 30
> 585 01001000 018 18
> 586 11001000 019 19, was 30
> 587 00101000 020 20, was 35
> 588 00000000 000--------

New change:
589 01111100 062 62, was 133
> 590 01001000 018 18
> 591 11001000 019 19, was 30
> 592 00101000 020 20, was 35
> 593 00000000 000--------
> 594 00000000 000--------

New change:
595 10000000 001 1
596 01111100 062 62, was 132
597 00000000 000--------
598 01000000 002 2
599 00000000 000--------

Input Version 1.03 ...
5844 news:%vT_g.781$n21...@news.get2net.dk
>
> Coming-up correction:
>
> 599 10000000 001 1


600 00000000 000--------
601 11000000 003 3
602 00000000 000--------
603 00000000 000--------
604 10000000 001 1
605 10000000 001 1
606 00000001 128 128
607 10000011 193 193
608 00000000 000--------
609 10000000 001 1
610 01000000 002 2
611 00000001 128 128
612 10000011 193 193
613 01000101 162 162
614 11000100 035 35
615 00000000 000--------
616 10000000 001 1
617 11000000 003 3
618 00000001 128 128
619 10000011 193 193
620 01000101 162 162
621 11000100 035 35
622 01011001 154 154
623 11001000 019 19
624 01001001 146 146
625 10000011 193 193
626 10001001 145 145
627 10000011 193 193
628 00000000 000--------
629 10000000 001 1
630 00100000 004 4
631 00000001 128 128
632 10000011 193 193
633 01000101 162 162
634 11000100 035 35
635 01011001 154 154
636 11001000 019 19
637 01001001 146 146
638 11101000 023 23
639 10001001 145 145
640 10000011 193 193
641 00000000 000--------
642 10000000 001 1
643 10100000 005 5
644 00000001 128 128
645 10000011 193 193
646 01000101 162 162
647 11000100 035 35
648 01011001 154 154
649 11001000 019 19
650 01001001 146 146
651 11101000 023 23
652 10001001 145 145
653 11101000 023 23
654 00000000 000--------
655 10000000 001 1
656 01100000 006 6
657 00000001 128 128
658 10000011 193 193
659 01000101 162 162
660 11000100 035 35
661 01011001 154 154
662 11001000 019 19
663 01001001 146 146
664 11101000 023 23
665 10001001 145 145
666 11101000 023 23
667 01101001 150 150
668 11011000 027 27
669 00000000 000--------
670 10000000 001 1
671 11100000 007 7
672 00000001 128 128
673 10000011 193 193
674 01000101 162 162
675 11000100 035 35
676 01011001 154 154
677 00000100 032 32
678 01001001 146 146
679 11101000 023 23
680 10001001 145 145
681 11101000 023 23
682 01101001 150 150
683 11011000 027 27
684 00000000 000--------

END of SETI-test-program version 1.03


> Extra:
>
> A.
> 3-D (Galaxic) "phone"-number.
>
> 3491 news:kYLxd.76602$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> >
> (NB! Nummeringen skal ændres i version 1.02)
> > 604 0--------
> > 605 2
> > 606 0--------
> > 607 3
> > 608 36
> > 609 63
> > 610 106
> > 611 137
> > 612 0--------
> > 613 40
> > 614 0--------
> > 615 251
> > 616 83
> > 617 209
> > 618 74
> > 619 170
> > 620 0--------
> > 621 2
> > 622 22
> > 623 7
> > 624 40
> > 625 0--------
> > 626 0--------
> > 627 53
> > 628 148
> > 629 196
> > 630 242
> > 633 68
> > 632 0--------
> > 633 4
> > 634 4
> > 635 159
> > 636 182
> > 637 137
> > 638 0--------
> > 639 0--------
> >
> > osv.

Et inter-galaktisk *fælles-orienteringspunkt* kunne være ...
6669 news:iVrfi.16$bn...@news.get2net.dk
>
> > Virgohoben af galakser er den nærmeste galaksehob på himlen. ...
> > Virgohoben synes at være kernen af en endnu større samling, kaldet
> > Virgo-superhoben.
[ ... ]
> > Virgo A (i M 87) fx. ?


and extra mathematical symbols ...
5831 news:6Bd_g.94$Qh...@news.get2net.dk

and the weight-system ...
5889 news:U3E3h.12$zw...@news.get2net.dk
5908 news:Y1_5h.16$K8...@news.get2net.dk

> B.
> Plan for Mega/Giga-byte transmission in regard to Contact-time and
> position.
>
> C.
> Counter.


Princippet for konkurrencen er:

"Den, som kommer først til mølle, får først malet sit korn"

Sagt med andre ord:

Den, som først kan dokumentere kodens betydning har vundet pengene.
Det vil sige at du skal kunne forklare hver enkelt bits betydning og
eventuelt påpege fejl (dersom dette er tilfældet).

Der er INGEN anden og tredje præmie (osv) ... :-(
(jeg er desværre ikke en rig mand)

(pengene vil af mig blive overført til din bankkonto)

(lav evt. en krypteret meddelse i dit svar, således at du ALTID kan
dokumentere, at det var *dig*, der knækkede koden)

Du er altid velkomme til at spørge, dersom der er noget, som du ønsker
uddybet.

Men husk på at dette mit indlæg er X-postet.

Ret derfor på opfølgningen og henvend dig *udelukkende* til den
nyhedsgruppe, hvorfra du læser.

På forhånd tak ... :-)

Indtil videre (for at undgå ligegyldige intetsigende indlæg) er opfølgningen
sat til ...

FUT:
News:dk.snak

Wich You all luck (and a good hunting) ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6711 news:3Rmii.11$Ci...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 6712


Jesus-loves-you

unread,
Jul 3, 2007, 1:13:48 PM7/3/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).

[ ... ]


> Allan Stig Kiilerich Frederiksen har engang sagt følgende:

[ ... ]


> > Med lukket besked mener jeg en besked der indeholder både det man ønsker
> > at kommunikere videre, samt en metode til at sikre at modtageren er i
> > stand til at decifrere det, uden at de på nogen måde kan misforstås. ...

[ ... ]


> The DATA-code is (column B):
>
> > A B C

[ ... ]


> > 024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H
> > 025 00001010 080 02*8 + 64 digital number of C
> > 026 00011010 088 03*8 + 64 digital number of N
> > 027 00000110 096 04*8 + 64 digital number of O

[ ... ]


> > 040 00000000 000--------
> > 041 01000000 002 2
> > 042 10000110 097 1 O
> > 043 10010010 073 1 H
>
> -OH

[ ... ]


> > 073 00000000 000--------
> > 074 00100000 004 4
> > 075 10001010 081 1 C
> > 076 10000110 097 1 O
> > 077 10000110 097 1 O

[ ... ]


> > -CO-
> >
> > 078 00000000 000--------
> > 079 10100000 005 5
> > 080 00100000 004 4
> > 081 01000000 002 2

[ ... ]


> > -COOH
> >
> > 082 00000000 000--------
> > 083 01100000 006 6
> > 084 10001010 081 1 C
> > 085 10010010 073 1 H

[ ... ]
> > =CH-
[ ... ]


> > 094 00000000 000--------
> > 095 10010000 009 9
> > 096 10011010 089 1 N
> > 097 10010010 073 1 H

[ ... ]


> > -NH-
> >
> > 098 00000000 000--------
> > 099 01010000 010 10
> > 100 10010000 009 9
> > 101 01010010 074 2 H
> >
> > -NH2

[ ... ]


> > 121 00000000 000--------
> > 122 10110000 013 13
> > 123 10100000 005 5
> > 124 01100000 006 6
> > 125 01010000 010 10

[ ... ]
> > NH2-CH-COOH
> > |
[ ... ]


> > 143 00000000 000--------
> > 144 01001000 018 18
> > 145 10110000 013 13
> > 146 10110010 077 5 H
> >
> > NH2-CH2-COOH
> >
> > glycine

Her kommer første *feedback*-meddelse i SETI-test-programmet; idet molekylet
er fuldendt.

(Aminosyren glycin kan således IKKE indeholde flere atomer).

Modtageren véd derfor nu, at denne del af koden højest sandsynligvis er
forstået korrekt ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6713 ... still NOT on-line, apropos §77 ... :-(
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6714


Jesus-loves-you

unread,
Jul 3, 2007, 1:11:32 PM7/3/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).

[ ... ]


> Allan Stig Kiilerich Frederiksen har engang sagt følgende:

[ ... ]


> > Med lukket besked mener jeg en besked der indeholder både det man ønsker
> > at kommunikere videre, samt en metode til at sikre at modtageren er i
> > stand til at decifrere det, uden at de på nogen måde kan misforstås. ...

[ ... ]


> The DATA-code is (column B):
>
> > A B C
> > 001 10000000 001
> > 002 01000000 002
> > 003 11000000 003
> > 004 00100000 004
> > 005 10100000 005
> > 006 01100000 006
> > 007 11100000 007
> > 008 00000000 000--------
> > 009 00000000 000--------
> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

[ ... ]


> På nyhedsgruppen news:dk.videnskab blev emnet ang. *definitionen* af de 6
> grundstoffer diskuteret, se ...
> 2922 news:zkPKc.26110$Vf.13...@news000.worldonline.dk
> 2991 news:wu2Rc.29684$Vf.18...@news000.worldonline.dk


Man kunne vælge i et SETI-program at *konkretisere*, at det nu er atomer, vi
taler om, ved at indføje Det Periodiske Systems "fingeraftryk" ...


Input memory from ...

Sent: Sunday, July 01, 2007 CET 18:54, GMT 16:54
Subject: The Proton- and neutron-counter (markør 127 og 123) -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
6705 news:f%Qhi.39$bA5...@news.get2net.dk
>
> Det Periodiske System og dets isotoper
[ ... ]
> En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades fra ...
> http://isotoptabel.komplet.da.ogarnij.pl/
[ ... ]
> Udfra denne tabel kan man således hurtig se, at ...
>
> 1.
> Proton-counter
>
> Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper. Undtagelserne er
> atom-numrene ...
>
> 43, 61, 84-111
> (i alt 30 stk.)
>
>
> 2.
> Neutron-counter
>
> På tilsvarende vis er der også nogle isotoper med et bestem antal
> *neutroner*, som heller ej er stabile. Disse er:
>
> 19, 21, 35, 39, 45, 61, 71, (84), (87), 89, (109), 115, 123, 127-163.
> ( i alt 50 (eller 47) stk.)
[ ... ]
> Man kan derfor på en måde godt kalde dette isotop-mønster for Det
> Periodiske Systems "fingeraftryk" (the "fingerprint" of the Periodic
> System).


For eksempel kunne man tilføje (i koden mellem byte 9 og 10):

> > 007 11100000 007
> > 008 00000000 000--------
> > 009 00000000 000--------

43
61
84
85
110
111
0


> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)


(Man kunne endog herigennem give modtageren YDERLIGERE oplysninger om,
*hvorledes* resten af koden skal knækkes!)


Men det kommer til at koste nogle bytes. I hvert fald 7 stk. (ca. 1%
ekstra).

Og måske kommer det til af forvirre en modtager, eller hva' ?

Dersom en udenjordisk civilisation endnu ikke har kendskab til alle Det
Periodiske Systems isotoper (ved modtagelsen af budskabet), da vil der nok
højest gå 50 år, førend denne civilisation får kendskab. Det var i hvert
fald tilfældet mht. os (Menneskeheden på Jorden).

-

Last file-OUTPUT:
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6713


Jesus-loves-you

unread,
Jul 6, 2007, 8:57:47 AM7/6/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).

[ ... ]


> Allan Stig Kiilerich Frederiksen har engang sagt følgende:

[ ... ]


> > Med lukket besked mener jeg en besked der indeholder både det man ønsker
> > at kommunikere videre, samt en metode til at sikre at modtageren er i
> > stand til at decifrere det, uden at de på nogen måde kan misforstås. ...

[ ... ]
> Selve SETI-test-programmets kode:
[ ... ]

[ ... ]


> > 038 10000000 001 1
> > 039 10010010 073 1 H
> >
> > -H


SETI-test-programmet benytter tal-markører for at konkretisere
... (et-eller-andet) ...

Således får fx. atomet brint ...

> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)

... påhæftet en tal-markør (tallet 64) udfor ...

> > 017 10000010 065 H + 64

... efterfulgt af en "kryptering" udfor ...

> > 024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H

Herefter kan SETI-test-programmet kalde brint-atomet op ved blot at nævne
dets tal-markør.

Første gang det sker i SETI-test-programmet er udfor ...

> > 039 10010010 073 1 H


(På tilsvarende vis mht. de andre atomer S, P, O, N og C.)


Atomet Brint er altså nu krypteret; idet det nye tal jo på ingen måde
umiddelbart kan associeres tilbage på det oprindelige tal !

Der er et formål hermed i SETI-test-programmet (nemlig at gøre plads til nye
nødvendige informationer).

Formålet består således selvfølgelig IKKE i at kryptere meddelelserne; idet
hensigten var (og er) som Allan Stig Kiilerich Frederiksen nævte: "at
kommunikere ... uden at de(t) på nogen måde kan misforstås."

Og krypteringen er jo også så simpel, at en eventuel modtager sagtens kan
forstå sammenhængen, forudsat selvfølgelig at vedkommende er i besiddelse af
dekrypterings-programenheden (byte 010-029).

-

Coming up:

1.
2304 (The Mothership) -


Was: The main-program (message from ET, Aliens)

(Interrupt from ...
6642 news:%isei.20$hq...@news.get2net.dk )
linked to ...
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

2.
Stadie / romersk-mil ? -
Was: Time-breaks (Tidsforskydninger) - Does ET have a time-machine ? ...
linked to ...
6676 news:rRsgi.38$Yi5...@news.get2net.


Last file-OUTPUT:
6726 news:Sxqji.20$914...@news.get2net.dk
6725 news:2Spji.18$OH...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6727


Jesus-loves-you

unread,
Jul 6, 2007, 9:38:35 AM7/6/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6713 news:drvii.36$9Q1...@news.get2net.dk

[ ... ]
> > The DATA-code is (column B):
> >
> > > A B C
> > > 001 10000000 001
> > > 002 01000000 002
> > > 003 11000000 003
> > > 004 00100000 004
> > > 005 10100000 005
> > > 006 01100000 006
> > > 007 11100000 007
> > > 008 00000000 000--------
> > > 009 00000000 000--------

[ ... ]


> 43
> 61
> 84
> 85
> 110
> 111
> 0
> > > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
>
>
> (Man kunne endog herigennem give modtageren YDERLIGERE oplysninger om,
> *hvorledes* resten af koden skal knækkes!)


Strengt taget behøver vi slet ikke at tælle til 7 i starten af koden; idet
tal-systemet udelukkende er binært.

Tal-systemet er således allerede angivet efter blot 3 enheder:

> > The DATA-code is (column B):
> >
> > > A B C
> > > 001 10000000 001
> > > 002 01000000 002
> > > 003 11000000 003

Man kunne således fortsætte med tallene ...

0
254
255

... for herigennem at indikere maksimum-tal-værdien.


Denne tal-definition skal så holdes afskilt fra atom-definitionen, og det
gør vi så med ...

0
0

"Atom-finger"-aftrykken bliver da ...

> 43
> 61
> 84
> 85
0
> 110
> 111


Og herefter er vi så klar til at definere vores SPONCH-kode.

Men da denne jo tilhører *samme* gruppe som "atom-finger"-aftrykket, bør der
nok kun være et enkelt mellemrum mellem disse to tal-enheder, svarende til
...

0


Opstarts-koden bliver da ...

1
2
3
0
254
255
0
0 --------------------------------------
43
61
84
85
0
110
111
0
001 H, Hydrogen (Brint)
006 C, Carbon (Kulstof)
007 N, Nitrogen (Nitrogen)
008 O, Oxygen (Ilt)
015 P, Phosphor (Phosfat)
016 S, Sulphur (Svovl)
0
065 H + 64
070 C + 64
071 N + 64
072 O + 64
079 P + 64
080 S + 64
0


072 01*8 + 64 digital number of H

080 02*8 + 64 digital number of C

088 03*8 + 64 digital number of N

096 04*8 + 64 digital number of O

104 05*8 + 64 digital number of P

112 06*8 + 64 digital number of S
0

0 --------------------------------------
osv.

Hele opstarten (og adskillelses-markøren) kommer da til at se således ud:


Tal-definition
0
0 --------------------------------------
"Atom-finger"-aftryk
0
Atom-definition på SPONCH
0
SPONCH + markør 64
0
SPONCH "krypteret"
0
0 --------------------------------------
Markør 128
(system still unknown)
0
0 --------------------------------------
Box 1
0
Box 2
...
Box 60
0
0 --------------------------------------
Box 61
0
Box 61
0
0 --------------------------------------
Box 128
...
Box 193
0
0 --------------------------------------
Box 62
...
Box 62
0
0 --------------------------------------
Box 1
0
Box 2
0
0 --------------------------------------
Box 3
0
0 --------------------------------------
Box 1
...
Box 1
0
0 --------------------------------------


> A.
> 3-D (Galaxic) "phone"-number.

osv.

-

Last file-OUTPUT:
6727 news:l%qji.21$yn4...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6728


Jesus-loves-you

unread,
Jul 10, 2007, 9:21:31 AM7/10/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).

[ ... ]


> Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...

[ ... ]


> Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
>
> -
>
> Baggrund:
>
> Den 16. november 1974 sendte astronomen Frank Drake og Carl Sagan et
> prøvebudskab fra Arecibo-radioteleskopet til de 300.000 stjerner i den
> kugleformede stjernehob M13 i Herkules 24.000 lysår borte.
>
> Meddelsen, der blev udsendt på 12,6 cm's bølgelængde, indeholdt 1.679
> digitale impulser, som kunne arrangeres i et billede (pictogram) udfra
> primtallene 23*73=1.679. Se evt. ...
> 0472 news:s5Fga.1043$mI2.1...@news000.worldonline.dk
> 2760 news:JPzFc.21177$Vf.11...@news000.worldonline.dk


Drake benyttede også et længdemål:

Input ...

2760 news:JPzFc.21177$Vf.11...@news000.worldonline.dk
>
> __0___000_0_00_________ 46
> __0_______0____________ 47
> __0_____00000__________ 48
> __0____0_000_0__0_00_00 49
> ______0__000__0__000000 50
> 0_000____000_____00_000 51
> _________0_0_____000_00 52
> __0______0_0_____000000 53
> __0______0_0_____00____ 54
> __0_____00_00__________ 55
>
>
>
> ____0____ 46
> ____0____ 47
> __00000__ 48
> _0_000_0_ 49
> 0__000__0 50
> ___000___ 51
> ___0_0___ 52
> ___0_0___ 53
> ___0_0___ 54
> __00_00__ 55
>
> Human being
> Menneske


Således angiver han et menneskes højde til at være på ca. ...

> 0_000____000_____00_000 51

*1248
0_000__ ...

* = markør, som angiver hvorfra, der skal læses.

0 * 1 = 0
1 * 2 = 2
1 * 4 = 4
1 * 8 = 8

i alt = 14 enheder

14 enheder * 12,6 cm (udsendt bølgelængden)
= 176,4 cm

... 1,8 meter.


Problemet her er imidlertid, at modtageren skal gætte sig til for meget.


Endvidere dersom Drakes meddelse sendes videre af en eventuel modtager som
en art kædebrev til en ny modtager, da kan vi jo IKKE være sikre på, at
denne nye afsender gengiver Drakes oprindelige budskab på radiobølgelængden
12,6 cm.
Og dermed er der reel risiko for, at budskabet går tabt. Og dét er jo
ikke så smart ... :-(


En løsning på problemet kunne være, at vi *internt* i meddelsen definerer,
hvorledes budskabet skal tolkes.

Og hertil har vi nogle glimrende hjælpemidler, nemlig det Det Periodiske
Systems isotoper, hvis halveringstider er *universielle* i ordets
bogstavelige forstand og således er på nøjagtig de samme værdier også alle
andre steder end blot i vort solsystem ... :-)


Det mest hensigstmæssige vil nok være at bruge Brints radiobølgelængde både
som tids- og længdemåls-enhed; idet ...

6680 news:SJwgi.49$LY...@news.get2net.dk
>
> 2.
> (1420,405 MHz)
>
> Det eneste vi har til fælles med andre hypotetiske civilisationer, er det
> fysiske Univers med alle dets atomer osv. Og da man af gode grunde IKKE på
> forhånd har aftalt noget-som-helst, må man starte med *begyndelsen*. Det
> gælder både mht. til tal (tallet 1) og selvfølgelig derfor også atomer
> (atom nr. 1). Brint er derfor den oplagte kandidat mht. valg af frekvens.


Det vil sige, at længden (the longitude) defineres udfra målestokken på
ca. ...

c / f = lamba

c =
299.792.458 m/s

f =
1.420.405.000 Hz

Lamba =
0,21106125224847842692753123228938 meter

... 21,1 cm.


Tiden bliver defineret udfra blot éen enkelt svingning og kommer til at være
på ca. ...

1 / f = tid (t)

f =
1.420.405.000 Hz

t =
7,0402455637652641324129385632971 e-10

... 7,04 * 10^-10


Spørgsmålet er nu om disse enheders størrelse er brugbare til at beskrive
Universets alder samt afstande mellem objekter, fx. afstanden til ...

6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk


>
> > A.
> > 3-D (Galaxic) "phone"-number.

... Cygnus A, som er på henved 750 millioner lysår.


Svaret herpå afhænger lidt af, hvorledes vi har tænkt os at formulere disse
måle-enheder.


Et muligt system kunne være ...

(input memory:)

> and extra mathematical symbols ...
> 5831 news:6Bd_g.94$Qh...@news.get2net.dk
>
> and the weight-system ...
> 5889 news:U3E3h.12$zw...@news.get2net.dk
> 5908 news:Y1_5h.16$K8...@news.get2net.dk

... følgende:


Byte x+0, (antal betydende bytes i tallet)
Byte x+1, (tallets størrelse)
Byte x+2, (selve tallet, 1. betydende ciffer)
Byte x+3, (selve tallet, 2. betydende ciffer)
Byte x+4, (selve tallet, 3. betydende ciffer)
Byte x+5, (selve tallet, 4. betydende ciffer)


Byte x+1, (tallets størrelse):

Her har vi mulighed for at definere både positive og negative tal. Dette kan
defineres ved at opdele denne byte i dets 8 bestanddele, nemlig de 8 bits:

xxxxxxx0 = positivt tal
xxxxxxx1 = negativt tal (tallet har fået +128decimal påhæftet)

De resterende bits, altså et talinterval fra 0-til-127decimal, angiver
således tallets størrelse.

Her vil det være hensigstmæssigt, at der - så vidt som det er muligt - er en
gylden regel om, at middelværdien (tallet 63 eller 64) BØR repræsentere
tallet 1.

Systemet kommer da til at se således ud:

Tallet +1:
1
64decimal
1

Tallet -1:
1
192decimal (64 + 128)
1

Tallet +255:
1
64d
255

Tallet +256:
1
65d
1

Tallet +257:
2
65d
1
1

Tallet +257,00390625 (+256 +1 + 1/256):
3
65d
1
1
1


Nu skulle vi så være i stand til at besvare spørgsmålet, som lød:

Spørgsmålet er nu om disse enheders størrelse er brugbare til at beskrive
Universets alder samt afstande mellem objekter ?


Universets alder er på 13,7 (+/- 0,1) milliader år.

Så hvis vores tidsangivelse er på ca. 7,04 * 10^-10 sekund og dette svarer
til ...

1
64d
1

... da kommer dette tal til at blive på:

1 sekund:
A = 1 /7,0402455637652641324129385632971 e-10
A = 1.420.405.000

1 år:
B = 365,2422 dage * 24 timer * 60 minutter * 60 sekunder
B = A * 31.556.926,08

13,7 milliarder år:
C = B * A * 13,7 * 10^9

C = 1.420.405.000 * 31.556.926,08 * 13.700.000.000

C = 614.083.533.564.674.880.000.000.000
C = 6,14... * 10^26 decimal

Til sammenligning:
256^11 = 309.485.009.821.345.068.724.781.056
256^11 = 3,09... * 10^26

I hexadecimal bliver dette tal (tallet C) til ...

(antal betydende bytes i tallet)
75decimal (64 + 11)
(selve tallet, 1. betydende ciffer)
osv.

Tallet 75 overskrider altså IKKE vores maximumsværdi på 127, dersom vi taler
om +13,7 milliarder år.

Taler vi om fortid, da kommer tallet til at blive på 53, og da dette tal er
større end nul, holder tallet sig også indenfor tal-definitionen
(intervallet 0-127).

Det vil med andre ord sige, at det matematiske talsystem umiddelbart kan
anvendes hvad angår tids-definitionen ... :-)


Med hensyn til længdemåls-enheden på ca. 21,1 cm., som svarer til ...

1
64d
1

Cygnus-A's afstand kommer da til at blive på ca ...

A = 750 millioner lysår

I lyssekunder svarer dette til ...
B = A * 365,2422 * 24 * 60 * 60
B = A * 31.556.926,08

Og da lyset bevæger sig med en fart af ...
C = 299.792.458 m/s

... da må afstanden (i meter) være på:
D = C * B

Og afstanden (målt med vores målestok på ca. 0,211 m) er da på:
E = D / 0,211... m

E = (750 * 10^6 * 31.556.926,08 * 299.792.458) / 0,211...

E = 33.617.711.691.496.800.000.000.000
E = 3,36... * 10^25


Til sammenligning:
256^10 = 1.208.925.819.614.629.174.706.176
256^10 = 1,20... * 10^24

I hexadecimal bliver dette tal (tallet C) til ...

(antal betydende bytes i tallet)
74decimal (64 + 10)
(selve tallet, 1. betydende ciffer)
osv.

Dette tal på 74 overskrider heller ej vores maximumsværdi på 127.

Det vil med andre ord sige, at det matematiske talsystem umiddelbart også
kan anvendes hvad angår længdemåls-definitionen ... :-)


Vi er derfor nu blevet klar til selve *definitionen* af tid og
længde ... :-)

-

Tids-definitionen.

Atom-definitionen i starten af SETI-programmet lød:

> > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)


Denne kunne videre udvikles til også af omfatte Det Periodiske Systems
"finger-aftryk" ...

6713 news:drvii.36$9Q1...@news.get2net.dk
6728 news:BBrji.25$80...@news.get2net.dk


>
> 0 --------------------------------------
> 43
> 61
> 84
> 85
> 0
> 110
> 111
> 0
> 001 H, Hydrogen (Brint)
> 006 C, Carbon (Kulstof)
> 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> 008 O, Oxygen (Ilt)
> 015 P, Phosphor (Phosfat)
> 016 S, Sulphur (Svovl)


... og det vil for så vidt hjælpe en eventuel modtager til at fatte, at vi
nu fokuserer på hver eneste isotop.

Vi kan derfor sikkert *umiddelbart* tillade os at skrive (langt inde i
SETI-porgrammet under 3-D (Galaxic) "phone"-number) fx. følgende:

(NB! Det FORUDSÆTTES her, at de matematiske hjælpemidler *allerede* er
defineret)

1 (antal betydende bytes i tallet)
64
1
0
0 --- (adskillelses-markør)

Disse 4 bytes angiver vores tid, men modtageren aner INTET som helst om,
hvad det præcis ér, vi taler om!

Derfor kommer de følgende bytes til at udgøre en art *sammenlignings-tabel*.

Denne tabel kunne være følgende:

6
14
0
halveringstid (5730 Years)
0
0 ---------------------------------
19
40
0
halveringstid (1,277 *10^+9 Years)
0
0 --------------------------------
92
238
0
halveringstid (4,468 E+9 Y)
0
0 -----------------------------------

Og vi kunne evt. supplere med fx.:

92-U-237, halveringstid = 6,75 Days

Men man kunne også ekempelvis nævne et isotop som ...

28-Ni-54, halveringstid = 0,140 second

Denne 28-Ni-54 kommer da til at se således ud:

28
54
0
halveringstid (0,140 second)
0
0 --------------------------------------

... eller rettere sagt (for at være helt præcis):

28
54
0
2 (antal betydende bytes i tallet)
67 (64 + 3)
11
218
Test:
11 * 256^(67-64) = 184.549.376
218 * 256^(66-64) = 14.286.848
i alt = ___________ 198.836.224
198.836.224 / 1.420.405.000
= 0,139985... meter
0
0 ------------------------------------


NB!
I visse tal-størrelser kan der uheldigvis indgå et nul (tallet 0) undervejs,
men fordi tallets antal betydende cifre angives i starten, burde dette IKKE
give anledning til misforståelser.

-

Længde-definitionen.

Der findes - mig bekendt - IKKE umiddelbar nogen størrelse, som vores
definition kan sammenlignes med ... :-(

Men vi kan så benytte vores vægt-definition og udnytte situationen ved OGSÅ
at beskrive vort solsystem, således at en eventuel modtager får en feedback
på, hvor store energi-mængder, der indkommer på en biologisk aktiv planet
... :-)

Input memory from ...

5889 news:U3E3h.12$zw...@news.get2net.dk
5908 news:Y1_5h.16$K8...@news.get2net.dk
>

> > Vi kan herefter angive ...
> >
> > Solens masse m-sol
> > 1,9891 * 10^30 kg / 1,6660 * 10^-27 kg.
> > =
> > 1,19394 * 10^57 u
> >
> > Step 5:
> >
> >
> > 3 (antal betydende bytes i tallet)
> > 63 (tallets størrelse)
> > 48 (selve tallet, 1. betydende ciffer)
> > 177 (selve tallet, 2. betydende ciffer)
> > 74 (selve tallet, 3. betydende ciffer)
> > 55 (selve tallet, 4. betydende ciffer)
> >
> > Tallet i decimal:
> >
> > 048 * 256^(63-40) = 1,176956575 * 10^57
> > 177 * 256^(62-40) = 0,016953232 * 10^57
> > 074 * 256^(61-40) = 0,000000374 * 10^57
> > = 1,19391 * 10^57


En modtager vil på forhånd kende formlen til beregning af en satellits
omløbsbane ...

4660 news:43579c47$0$176$edfa...@dread11.news.tele.dk
>
> http://www.rumfart.dk/vis.asp?id=154
>
> === citat start ===
>
> For et cirkulært kredsløb hænger satellittens omløbtid og baneradius nøje
> sammen. De er forbundet i denne formel:
>
> Own "rekonstruktion" 2005-10-20:
>
> r = sqr^3 ( (G * M * T^2) / (4 * Pi^2) )
>
> hvor r er banens radius i meter,
> G er gravitationskonstanten (6,67 · 10^-11 N · m^2 · kg^-2),
> M er Jordens masse (5,796 · 1024 kg) og
> T er satellittens omløbstid i sekunder.
>
> [ ... cut 2005-10-20 ... ]
>
> Formlen er helt generel, så den kan også bruges til at beregne omløbtider
> om andre planeter, måner og stjerner.
>
> === citat slut ====


Som det måske kan ses, fremgår det af formlen, at omløbstiden IKKE afhænger
af satellittens vægt.

Derfor er Jordens vægt underordnet, dersom vi beregner udfra, at Jorden er
satellitten og Solen omdrejningspunktet (M). Radius bliver da Jordens
afstand til Solen (AE, AU, en AE = 149.597.870 km).

Og hvis vi så samtidig oplyser om omkredsen (Jordens bane igennem et år),
målt både i tid og længde, da får en eventuel modtager herigennem en
*feedback-meddelse* på, at informationen er forstået korrekt ... :-)


Hmm ... Det må vi vist vente med (Time out) ... :-(

-

Last file-OUTPUT:
6742 news:5itki.1264$7R5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6743


Jesus-loves-you

unread,
Jul 11, 2007, 4:51:41 AM7/11/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).

[ ... ]


> Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...

[ ... ]


> Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)

[ ... ]


> Opbygningen af SETI-test-programmets pulser:
>
> Programmet er et digitalt signal på ialt 5472 bit (684 bytes).
>
> (Programmet er dog en anelse længere, bestående af bl.a. et 3-D (Galaxic)
> "phone"-number. Denne del af koden er åben og behøves derfor ikke at blive
> knækket).

[ ... ]


> > A.
> > 3-D (Galaxic) "phone"-number.
> >
> > 3491 news:kYLxd.76602$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> > >
> > (NB! Nummeringen skal ændres i version 1.02)
> > > 604 0--------
> > > 605 2

Tallet 2

> > > 606 0--------
> > > 607 3
> > > 608 36
> > > 609 63
> > > 610 106
> > > 611 137

Tallet Pi (ca. 22/7, se nedenfor)

> > > 612 0--------
> > > 613 40

Unknown (for en eventuel modtager)

> > > 614 0--------
> > > 615 251
> > > 616 83
> > > 617 209
> > > 618 74
> > > 619 170

decimal:
251,32741228718345907701147066236

Unknown (for en eventuel modtager)

> > > 620 0--------
> > > 621 2
> > > 622 22
> > > 623 7
> > > 624 40

Gentagelse af ovenfor stående.

Tallene 22 og 7 burde minde en modtager om tallet Pi, hvorved det ovenfor
stående tal (se byte 607-611) på værdien 3 + 36/256 + ... hurtigt kan
identificeres som værende tallet Pi (eller omvendt).

Modtageren burde på den baggrund dernæst kunne gennemskue, at der tales om
formlen til beregning af en cirkels *omkreds*.

Syntaxet bliver da:

2 * Pi * radius = omkreds

(byte 605-619)
2 * Pi * 40 = 251,32...

(byte 621-624)
2 * 22/7 * 40 = ... (ej oplyst)

En modtager vil herefter muligvis kunne fatte, idet himmelrummet kan opmåles
udfra dette system, at afsenderen forsøger at *konkretisere* et-eller-andet
ang. dette opmålingssystem.

> > > 625 0--------
> > > 626 0--------
> > > 627 53
> > > 628 148
> > > 629 196
> > > 630 242
> > > 633 68

Her burde en modtager (på et tidspunkt) få mistanke om, at tallet ...

Mellem-regning:
(Tal-systemet angivet under Pi i byte 607-611)

053 / 256^0 = 53
148 / 256^1 = ...
196 / 256^2 = ...
242 / 256^3 = ...
068 / 256^4 = ...

i alt:
53,58113016281277

samt ...

> > > 632 0--------
> > > 633 4
> > > 634 4
> > > 635 159
> > > 636 182
> > > 637 137

i alt:
4,018062027404085

... repræsenterer længdegrader og breddegrader, hvis størrelse er defineret
udfra ovenfor stående formel (2 * Pi * 40), dvs. at éen omdrejning er taller
251,...

De 2 tal må derfor korrigeres, således at vi mennesker (med vort
opmålingssystem på 360°) kan forstå det:

(En anden civilisation ude i rummet vil sikkert benytte et helt tredje
tal-system, fx. på 800 enheder - hypotetisk set - fordi deres moderplanet
bruger henved 798 "dage" på en omdrejning, "år")

53,58113016281277 * 360° / (2 * Pi * 40) =
76,749315497°

samt ...
4,018062027404085 * 360° / (2 * Pi * 40) =
5,7554499°

Compare with ...

Cygnus-A's position:
Galactic
Longitude 76,1897864°
Latitude + 5,7554499


HOVSA !!!

Her er der vist en *fejl*, fordi da vi er designeren af koden, da véd vi jo
også, at det er Cygnus-A's position, som vi ønskede at "pege" på.

(De rigtige tal skulle således have været ...

53
48, was 148 (error)
196
242
68
... )


Og dét er *præcis* vores (og andres) problem i en nøddeskal:

1.
(Indenfor Mælkevejen, vor galakse)
Vor position (hvorfra vi anskuer himmelrummet) er forskellig fra andres,
først og fremmet mht. længdegraderne.

2.
(Indenfor Mælkevejen)
Galaksen drejer rundt, hvorved længdegraderne med tiden ÆNDRES. En
omdrejning tager ca. 240 millioner år, så problemerne desangående er ikke så
katastrofale.

3.
(Udenfor Mælkevejen)
Hverken længde- eller breddegraderne passer.


Måske nogle grafik-billeder her vil hjælpe til anskueliggøre problemet:


(Mælkevejen set fra siden)

(galaktisk breddegrad)

____________________ N __________+90°______
__________________0000000_________________
A ___________00000000000000000____________
__0000000000000000000000000000000_1_000000__0°
_____________00000000000000000____________
__________________0000000_________________
____________________ S___________-90°______


1-tallet angiver cirka vores position.

A-bogstavet angiver cirka Cygnus-A retning.

Vi befinder os omtrent i midten af galaksens skive, hvor også hovedparten af
stjernerne er koncentreret.

Derfor vil vores opgivne værdi af fx. Cygnus-A's galaktiske breddegrad
(latitude) nogenlunde være ens for alle ... :-)


(Mælkevejen set fra oven)

(galaktisk længdegrad)

_____________________A_________90°______
________________________________________
_____________00000000000000_____________
_________00000_7_00000000000000_________
______0000000000000000000000000000______
____00000000000000000000000000000000____
__000000000000000000000000000000000000__
_000000000000000000000000000000_4_00000_
_000000000000000000000000000000___00000_
00000000000000000000000000_3____1____2_0___ 180°
_000000000000000000000000000000___00000_
_000000000000000000000000000000_5_00000_
__000000000000000000000000000000000000__
____00000000000000000000000000000000____
______0000000000000000000000000000______
_________0000000000000000000000_________
_____________00000000000000_____________
_______________________________270°_____


Længdegrader (longitude) derimod, afhænger helt af *hvor* man befinder sig
på galakse-skiven.

Hvis man eksempelvis befinder sig på position 2, da bliver vinklen noget
mindre (henimod 45°). Og befinder man sig på position 3, da bliver vinklen
noget større (henimod 90°).

På tilsvarende vis med hensyn til position 4 og 5, for slet ikke at tale om
position 7.


Hvordan kan man så imødekomme dette problem ?
(kunne man så spørge)

Cygnus-A blev udvalgt, fordi den adskiller sig fra mange andre objekter på
himlen, idet den udsender temmelig meget radio-støj.

Og da vi nu har defineret tid (og så godt som længde), da kan vi jo
*tilføje* til vores program følgende:

(NB! Her *forudsættes* det, at de matematiske formuleringer allerede ér
defineret).

Input memory from ...

Sent: Tuesday, July 10, 2007 CET 15:21, GMT 13:21
Subject: Tids- og længdemåls systemet (time and longitude) -
Was: SETI-test-program (New Drake-version 1.03), Dusør 10.000 D.kr.
(around 1.800 US $)
6743 news:EJLki.15$XL...@news.get2net.dk


Tallene (som angiver *afstanden* til Cygnus-A) bliver da ...

4
74 (64 + 10)
26
251
17
177


Hele Cygnus-A's positions-angivelse bliver da:

Cirkel 1, symbol på Længdegrad (Longitude) ...

53
48
196
242
68
0 ------- (adskillelses-markør) -------------

Cirkel 2, symbol på breddegrad (Latitude) ...

4
4
159
182
137
0 ------- (adskillelses-markør) -------------

Afstand ...

4
74
26
251
17
177
0 ------- (adskillelses-markør) -------------


Ved at angive afstanden kan vi muligvis også eliminere problemerne mht.
punkt 3, som lød:

3.
(Udenfor Mælkevejen)
Hverken længde- eller breddegraderne passer.


Betingelsen er her dog blot, at vi er tvunget til at finde en art
*fælles-orienteringspunkt* og supplere dette "fix-punkt" med nogle
støtte-punkter. Måske er 3-4 stykker forhåbentlig nok.


> > > 638 0--------
> > > 639 0--------
> > >
> > > osv.
>
> Et inter-galaktisk *fælles-orienteringspunkt* kunne være ...
> 6669 news:iVrfi.16$bn...@news.get2net.dk
> >
> > > Virgohoben af galakser er den nærmeste galaksehob på himlen. ...
> > > Virgohoben synes at være kernen af en endnu større samling, kaldet
> > > Virgo-superhoben.
> [ ... ]
> > > Virgo A (i M 87) fx. ?


Sven Nielsen har været så elskværdig at svare på dette spørgsmål ...

6744 news:w2Qki.29$En5...@news.get2net.dk
>
> > M87 er ganske rigtigt i centrum for Virgo-hoben, og dens koordinater
> > er:
> >
> > Right ascension: 12h 30m 49.4s
> > Declination: +12° 23' 28?[1]
> > Distance: 52 ± 4 Mly (16.1 ± 1.2 Mpc)
> > Redshift: 1307 ± 7 km/s[1]
> >
> > http://www.atlasoftheuniverse.com/galgrps/vir.html
> >
> > Virgo-superhoben er derimod omkring 100 millioner ly i diameter, så
> > centrum kan nok ikke angives præcist. Men kig evt. på
> > http://www.atlasoftheuniverse.com/virgo.html


Virgo A's koordinater er således:

Equatorial (J2000.0)
Longitude 187,7059304°
Latitude 12,3911231°

RA 12h 30m 49,4233s
Dec +12d 23m 28,043s

Galactic
Longitude 283,7777978°
Latitude 74,4911308°

NB!

Det FRARÅDES at omregne den galaktiske længde- og breddegrad til
et-eller-andet Virgo-A syntax (som måleudgangspunkt), fordi ...

1.
En modtager i en anden galakse (M31, Andromeda-tågen), som har fået vores
budskab gennem et mellemled (altså som en art kædebrev), vil IKKE længere
(muligvis) umiddelbart kunne gennemskue vor galakses hældning i forhold til
Virgo-A, og dermed få svært ved at identificere, at budskabet oprindeligt
kom fra Mælkevejen.

2.
Vi kan have taget fejl mht. *om* Virgo-A nu også vitterlig ér centrum i
Virgo-superhoben. Vores beregninger vil derfor (muligvis) gå hen og blive
noget volapyk (nonsens-talking) for dem.

3.
Fidusen, hvad angår at beboere i vor egen galakse umiddelbart kan
identificere objektets galaktiske breddegrad, går tabt.


Vi har således en *forpligtelse* til at viderebringe måleresultater UDEN
mellemberegninger (selvom det var gjort i god mening).

Syntax:

Input -> Output.


Sidenhen kan vi måske tillade os at *tilføje* disse beregninger (til det
oprindelige budskab).

Syntax:

Input -> "korrigeringer" -> Output.

-

Tid-angivelse

Og vi kan nu også være så "frække" at tilføje tid til vores kode:

Input memory from ...

3469 news:whCwd.76070$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> Tycho Brahe pulsaren eksploderede (subjektiv set) om aftenen den 11.
> november 1572. Den er et velegnet objekt, ...
[ ... ]
> En anden oplagt kandidat er pulsaren SN 1987A (skønt denne ligger ca.
> 155-170.000 lysår borte) i vor lille ledsager-galakse, den Store
> Magellanske
> Sky, nær Tarantulatågen, fordi denne har vi MEGET nøjagtige målinger på.
> Neutrinoerne, som går forud for selve eksplosionen, ankom til jorden til
> tiden:
>
> 1987 feb. 23, GMT 07:35:35 i 13 sek
> 1987 feb. 23, GMT 07:35:41,37 i 6 sek


Interessante begivenheder, ikke sandt ?

Og vi har *flere* data'er, fx. Krabbetågen (en supernova-eksplosion, der
blev observeret i år 1054 her fra Jorden, og som efterlod sig en Pulsar,
hvis svingningstid på ca. 1/30 sekund vi også kan oplyse om).

Men, men, men ...

Tid er et *relativt* begreb i Universet, dog vi kan definere vores
opfattelse af tiden, der er gået siden Universets begyndelse, i form af et
negativt tal svarende til -13,7 ± 0,1 milliarder år. Dette tal bør allerede
være oplyst under tids-definitionen, se fil 6743 (og dets eventuelle
kommende opfølgninger).


På grund af egenbevælgelse ændrer himmel-objekter sig, også når vi foretager
opmålingen udfra galalsens centrum.

Alle opmålinger bør derfor *synkroniseres* udfra fx. år 2000-01-01, GMT
00:00 (J2000.0)

Tidsforskellen mellem 1987 og 2000 kan derfor meget simpelt beregnes og
formuleres, se ...

Subject: Tids- og længdemåls systemet (time and longitude) - Was: ...
6743 news:EJLki.15$XL...@news.get2net.dk

Koden bliver da ...

Cirkel 1, symbol på Længdegrad (Longitude)
Cirkel 2, symbol på breddegrad (Latitude)
Afstand
Tid
(evt. Pulsar tid)


Nu mangler vi så blot at Box-inddele disse enheder (cirkel 1 og 2, afstand
og tid), således at en modtager ikke bliver forvirret og må gætte sig frem
til betydningen af de mange forskellige data'er.

-

Last file-OUTPUT:
6746 news:f0Zki.1$Ee...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6747


Jesus-loves-you

unread,
Oct 6, 2007, 8:15:55 AM10/6/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).

[ ... ]


> FUT (follow up to, opfølgningen sat til):
> News:dk.snak
>
> Meget af koden ér allerede knækket af astrofysiker Jonas Møller Larsen,
> men desværre mangler der fortsat en smule.
>
> Derfor er dusøren stadigvæk gældende og forøget ... :-)
>
>
> Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...

[ ... ]


> Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)

[ ... ]


> Jonas Møller Larsen (astrofysiker) fandt således ud af, at der i
> SETI-test-programmet (version 1.00) blev defineret nogle organiske
> molekyler:
>
> 20 stk. aminosyrer
> 4 stk. DNA-nucleotider


( Use perhaps translation through http://translation2.paralink.com/ )

Øh ... Jeg skal lige - for en god ordens skyld - gøre opmærksom på, at der
IKKE i sig selv er noget-som-helst formål med at konkretisere 20 aminosyrer
samt 4 DNA-nucleutider.

Hvorfor ?

For det véd en eventuel modtager jo allerede godt i forvejen!

Ergo må formålet være noget MERE, og hvad kan det mon være ?


Input 'Are-we-alone?' memory from ...

4413 news:G1SXe.68350$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4414 news:C6WXe.68382$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4553 news:qMs%e.69447$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Der skal ikke mange associasioner til, førend sætningen kommer til at
> lyde:
>
> Det er ikke godt for Homo sapiens at være ene;
> Jeg vil gøre ham en medhjælp ...
>
> Eller ... hva' med denne:
>
> Det er ikke godt for ET at være ene;
> Jeg vil gøre ham en medhjælp ...


Syng med (input internal code-string):

(Bob Dylan-song)

Man gave name to all the animals
(in the beginning)
(1. Mos, Genesis 2,20)

A simple question:

Is Mankind *more* that just-a-monkey ?


Hmm ..

20 aninosyrer + 4 DNA-nucleotider = ... ?

-

Coming up news:
Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jeremiah 49,34-39 + Jos. 10,11).

Last file-OUTPUT:
7142 news:U%KNi.23$Fo4...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 7134 news:2NlNi.5$dt...@news.get2net.dk

File-number: 7143


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2007, 7:13:51 AM10/18/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6747 news:GS0li.8$_V6...@news.get2net.dk

[ ... ]
> > SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> > (around 1.800 US $).
> [ ... ]
> > Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...
> [ ... ]
> > Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
> [ ... ]
> > Opbygningen af SETI-test-programmets pulser:
> >
> > Programmet er et digitalt signal på ialt 5472 bit (684 bytes).
> >
> > (Programmet er dog en anelse længere, bestående af bl.a. et 3-D
> > (Galaxic) "phone"-number. Denne del af koden er åben og behøves derfor
> > ikke at blive knækket).
> [ ... ]
> > > A.
> > > 3-D (Galaxic) "phone"-number.

[ ... ]


> Cygnus-A's position:
> Galactic
> Longitude 76,1897864°
> Latitude + 5,7554499

[ ... ]


> Virgo A's koordinater er således:

[ ... ]


> Galactic
> Longitude 283,7777978°
> Latitude 74,4911308°


Nogle nye velegnede objekter (3 stk.) er blevet fundet til 3-D
"identificeringen":


1.

Sent: Friday, August 24, 2007 CET 06:30, GMT 04:30
Subject: Der er et kæmpehul i Universet (diameter ca. 1 milliard lysår)
6926 news:4atzi.4$zM...@news.get2net.dk
6941 news:8HuCi.14$Dc...@news.get2net.dk
>
> ... "i et område af himlen omkring stjernebilledet Eridanus, sydvest for
> Orion." ...
>
> Det var ikke særlig præcis angivet, men bedre end ingenting ... :-)
>
> Dette svarer ca. til ...
>
> Eridanus:
>
> Equatorial (J2000.0)
>
> RA 04h
> Dec -20d
>
> Galactic
> Longitude 215°
> Latitude 46°


2.

Sent: Wednesday, October 10, 2007 CET 11:34, GMT 09:34
Subject: Kraftigt gamma-fyrtårn på kanten af det synlige univers
7166 news:d11Pi.7$nJ...@news.get2net.dk
>
> Astronomer har med ESA's Integral-gammaobservatorium fundet et usædvanligt
> gammastrålingsfyrtårn på kanten af det synlige univers.
>
> Objektet kaldes IGR-22517+2218 og blev opdaget tidligere på året. Da
> vidste astronomerne ikke, ...
>
> ... IGR-22517+2218 befinder sig i den kendte galakse MG3-J225155+2217, ...
>
> === citat slut ====
>
>
> For de evt. interesserede er denne galakses position ...
>
> MG3:
> Galactic
> Longitude 089,68923°
> Latitude -32,76182°


3.

Sent: Friday, October 12, 2007 CET 12:58, GMT 10:58
Subject: Universets udvidelse - Hvilken retning bevæger vi os i ?
7175 news:6sIPi.11$NT...@news.get2net.dk
7186 news:MI1Qi.22$jD4...@news.get2net.dk
>
> > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af universet)
> > bevæger vi os på en akse som går mellem stjernebillederne vandmanden og
> > løven - se:
> >
> > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
[ ... ]
> Galactic
> longitude 246,43912°
> latitude +56,45303°
[ ... ]
> ... That means that our
> Galaxy, in fact the whole local group of galaxies, is moving with a speed
> of more than one million miles per hour. ...

-

Navnlig vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen, som jo er en
*fællesnævner* for HELE vor lille lokale galaksehob, er velegnet i 3-D
"identificeringen" ... :-)


[ ... file 6747 fortsat ... ]

> Det FRARÅDES at omregne den galaktiske længde- og breddegrad til
> et-eller-andet Virgo-A syntax (som måleudgangspunkt), fordi ...
>
> 1.
> En modtager i en anden galakse (M31, Andromeda-tågen), som har fået vores
> budskab gennem et mellemled (altså som en art kædebrev), vil IKKE længere
> (muligvis) umiddelbart kunne gennemskue vor galakses hældning i forhold
> til Virgo-A, og dermed få svært ved at identificere, at budskabet
> oprindeligt kom fra Mælkevejen.
>
> 2.
> Vi kan have taget fejl mht. *om* Virgo-A nu også vitterlig ér centrum i
> Virgo-superhoben. Vores beregninger vil derfor (muligvis) gå hen og blive
> noget volapyk (nonsens-talking) for dem.
>
> 3.
> Fidusen, hvad angår at beboere i vor egen galakse umiddelbart kan
> identificere objektets galaktiske breddegrad, går tabt.


På tilsvarende vis mht. vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen!

-

Coming up news:
Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jeremiah 49,34-39 + Jos. 10,11).

Last file-OUTPUT:
7200 news:nNGRi.20$Ci...@news.get2net.dk
7199 news:SjGRi.18$Vx6...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Info: 7134 news:2NlNi.5$dt...@news.get2net.dk

File-number: 7201


Jesus-loves-you

unread,
May 15, 2008, 4:40:20 AM5/15/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7201 news:eeHRi.24$gQ6...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Navnlig vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen, som jo er en
> *fællesnævner* for HELE vor lille lokale galaksehob, er velegnet i 3-D
> "identificeringen" ... :-)


Her også en mulig kommende kandidat:

=== citat start ===

SVT Text 139 Tor 15 Maj (2008, CET) 08:38:14

(utrikes Publicerad 14 maj)

Rekordung supernova har upptæckts

Forskarna har før første gången på
330 år upptæckt en rekordung super-
nova i Vintergatans galax. Det
meddelade rymdstyrelsen Nasa idag.

Dærmed får forskarna møjligheter att
studera en stjærnas død. Den
nyupptæckta supernovan G1.0+0.3 finns
25.000 ljusår från oss och 1.000
ljusår från Vintergatans centrum.

En spernova bildas nær en stor
stjærna kollapsar efter att ha kørt
slut på sitt eget brænsle. På 50-
talet upptæcktes det att den osed-
vanligt tunga stjærnan Cassiopeja A
exploderade runt år 1680.

=== citat slut ====


(Vintergatans galax ... Vintergatans centrum ?
Nærmeste galakse er M31, og afstanden dertil er på ca. 2 mio lysår)

Vrøvler svenskerne, eller hva' ?

Hvornår mener man - for øvrigt - at G1.0+0.3 eksploderer ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7472 news:jvGWj.14$Vv...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ to ET-Info).
ET-Info: 7397 news:kTPBj.17$uM...@news.get2net.dk File-number: 7473


Martin Larsen

unread,
May 15, 2008, 5:25:57 AM5/15/08
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:482bf701$0$56780$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> (Vintergatans galax ... Vintergatans centrum ?
> Nærmeste galakse er M31, og afstanden dertil er på ca. 2 mio lysår)
>
> Vrøvler svenskerne, eller hva' ?
>
> Hvornår mener man - for øvrigt - at G1.0+0.3 eksploderer ?

Hej Jesus

Hvis du læser dette så se:
http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080514-supernova.html

Den eksploderede sidst i 1800-tallet i stjernebilledet Sagittaurus, men har
åbenbart ikke været tydelig nok til at vække opmærksomhed før nu.

Mvh
Martin

Jesus-loves-you

unread,
May 21, 2008, 5:24:20 AM5/21/08
to
"Martin Larsen" skrev
news:482c019f$0$90269$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]


> > (Vintergatans galax ... Vintergatans centrum ?
> > Nærmeste galakse er M31, og afstanden dertil er på ca. 2 mio lysår)
> >
> > Vrøvler svenskerne, eller hva' ?

Nej. Det var mig, der var uvidende:

Der er tale om svenskernes ord for Mælkevejen; altså vor egen galakse.

> >
> > Hvornår mener man - for øvrigt - at G1.0+0.3 eksploderer ?
>
> Hej Jesus
>
> Hvis du læser dette så se:
> http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080514-supernova.html
>
> Den eksploderede sidst i 1800-tallet i stjernebilledet Sagittaurus, men
> har åbenbart ikke været tydelig nok til at vække opmærksomhed før nu.


Jo tak, mange tak, Martin ... :-)

Sidenda læste jeg i Berlingske Tidende fra Onsdag den 14. maj 2008, side 5,
at ...

=== citat start ===

Ny supernova fundet i vores galakse

... en 140 år gammel supernova, som hidtil har gemt sig i Mælkevejen ...

Ved hjælp af radiobølge- og røntgenteleskoper har NASAs astronomer
opdaget ...Supernovaen har indtil nu gemt sig blandt de støvskyer i
Mælkevejen, som normalt hindrer enhver form for lys i at kunne opfanges af
menneskeskabte teleskoper. Fundet er placeret ca. 1000 lysår fra det sorte
hul, som ligger i centrum af vores galakse.


...
=== citat slut ====


Hmm ...

Internal program:

Input memory from ...

7397 news:kTPBj.17$uM...@news.get2net.dk
>
> > (In regard to the Supernova-markpointer 2007-09-18 (SN2006gy) 50 days
> > before)
> > 6480 news:R1l0i.130$ua5...@news.get2net.dk


External markpointer (2008-140) = 1868


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7483 news:4833e453$0$56796$edfa...@dtext02.news.tele.dk

ET-Info: 7397 news:kTPBj.17$uM...@news.get2net.dk File-number: 7484


Jesus-loves-you

unread,
Nov 19, 2008, 3:23:48 PM11/19/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
6713 news:drvii.36$9Q1...@news.get2net.dk

[ ... ]


En alternativ måde at formulere Atom-"fingeraftrykket" på kunne være
tal-sekvensen:

0
1
42
0
44
60
0
62
83
0
90
0
92

Også herigennem giver man modtageren YDERLIGERE oplysninger om, *hvorledes*


resten af koden skal knækkes!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8181 news:gg1nnr$2d71$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8182


Jesus-loves-you

unread,
Nov 20, 2008, 8:32:04 PM11/20/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
6747 news:GS0li.8$_V6...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> > (around 1.800 US $).
> [ ... ]
> > Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...
> [ ... ]
> > Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
> [ ... ]
> > Opbygningen af SETI-test-programmets pulser:
> >
> > Programmet er et digitalt signal på ialt 5472 bit (684 bytes).
> >
> > (Programmet er dog en anelse længere, bestående af bl.a. et 3-D
> > (Galaxic) "phone"-number. Denne del af koden er åben og behøves derfor
> > ikke at blive knækket).
> [ ... ]
> > > A.
> > > 3-D (Galaxic) "phone"-number.

[ ... ]


> 3.
> (Udenfor Mælkevejen)
> Hverken længde- eller breddegraderne passer.
>
>
> Betingelsen er her dog blot, at vi er tvunget til at finde en art

> *fælles-orienteringspunkt* ...
[ ... ]


Oplysningerne bekræftes fx. i bogen ...

Himlen, set fra Jorden - en astronomisk rejse
af Jan Teuber,
Gyldendal, 1.udgave, 1.oplag 2007
ISBN 978-87-02-05952-6

(NB! Afsnit tilføjet undervejs i teksen.)

=== citat start ===

(side 142)

Navn M87 (NGC 4496, Virgo A)
Stjernebillede Jomfruen
Type elliptisk kæmpegalakse
Afstand 52 millioner lysår

En elliptisk gigant

I centrum af store galaksehobe finder man ofte en dominerende elliptisk
galakse - et resultat af, at flere galakser er smeltet sammen. M87 er den
tungeste galakse i Virgohoben ... , og med sin diameter på flere hundrede
tusinde lysår og med over en billion stjerner må den være et af universets
allerstørste objekter.

Elliptiske galakser er normalt strukturløse ansamlinger af stjerner i
milliardvis, men M87's kendetegn er nok især en 6000 lysår lang og
usædvanlig lysstærk "jet" af gas, som stråler ud fra det supertunge sorte
hul i galaksens centrum.

I 1950'erne, da radioastronomien blomstrede, identificerede man en af
himlens stærkeste radiokilder, Virgo A, med netop M87 og dens jet.


(side 154)

Navn Virgohoben
Stjernebillede Jomfruen
Type galaksehob
Afstand 58 millioner lysår

Virgohoben

I 1700-tallet bemærkede den franske astronom og kometjæger Charles Messier,
at der var usædvanlig mange "stjernetåger" i et område i stjernebilledet
Jomfruen (Virgo). Først i 1920'erne blev det bevist, at disse objekter var
galakser, dvs. selvstændige stjerneøer uden for vores eget Mælkevejssystem.

På samme måde som stjerner klumper sig sammen i stjernehobe, kan galakserne
indbyrdes gravitationskraft føre til dannelse af hobe med op til flere
tusinde medlemmer.

Virgohoben er den nærmeste store galaksehob. Den indeholder et par tusinde
galakser og er desuden centrum for den såkaldte Virgo-superhob - en
gigantisk hob af galaksehobe.

=== citat slut ====


Men andre ord: Ikke blot en oplagt kandidat til et fælles-orienteringspunkt.
Der er her tale om et *selvskrevet* objekt (som - slet og ret - overhovedet
ikke må udelades), apropos ordene "et af universets allerstørste objekter"
og "en af himlens stærkeste radiokilder" og "den nærmeste store galaksehob"
samt "centrum for den såkaldte Virgo-superhob - en gigantisk hob af
galaksehobe."


Kandidat nr. 3 næst efter

Den Store Tiltrækker, Norma galaksehoben, tæt ved Abell 3627

samt

Fælles-orienteringspunktet fra Big Bang
(den retning vi bevæger os i i forhold til resten af Rummet)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8185 news:gg4tkk$hne$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8186


Jesus-loves-you

unread,
Nov 25, 2008, 6:49:53 AM11/25/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
3491 news:kYLxd.76602$Vf.36...@news000.worldonline.dk
6747 news:GS0li.8$_V6...@news.get2net.dk
7201 news:eeHRi.24$gQ6...@news.get2net.dk
7484 news:4833ea55$0$56787$edfa...@dtext02.news.tele.dk
8186 news:gg532q$jf7$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> > > SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> > > (around 1.800 US $).
> > [ ... ]
> > > Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...
> > [ ... ]
> > > Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
> > [ ... ]
> > > Opbygningen af SETI-test-programmets pulser:
> > >
> > > Programmet er et digitalt signal på ialt 5472 bit (684 bytes).
> > >
> > > (Programmet er dog en anelse længere, bestående af bl.a. et 3-D
> > > (Galaxic) "phone"-number. Denne del af koden er åben og behøves derfor
> > > ikke at blive knækket).
> > [ ... ]
> > > > A.
> > > > 3-D (Galaxic) "phone"-number.
> [ ... ]

> > 3.
> > (Udenfor Mælkevejen)
> > Hverken længde- eller breddegraderne passer.
> >
> >
> > Betingelsen er her dog blot, at vi er tvunget til at finde en art
> > *fælles-orienteringspunkt* ...
[ ... ]

> Navn M87 (NGC 4496, Virgo A)
[ ... ]

> Kandidat nr. 3 næst efter
>
> Den Store Tiltrækker, Norma galaksehoben, tæt ved Abell 3627
>
> samt
>
> Fælles-orienteringspunktet fra Big Bang
> (den retning vi bevæger os i i forhold til resten af Rummet)


Interrupt from the Contact-"simulering" ...

8185 news:gg4tkk$hne$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Bueafstanden fra Galaksens Centrum til de 11 andre enheder bliver da:
[ ... ]
> Og dette gav måske bonus, fordi ...
[ ... ]
> Afstanden mellem GC og Abell 3627 er "tilfældigvis" på 35,327° buegrader.
>
> Compare with ...
>
> ___________________Bueafstand_1____Bueafstand_2
> 01. Ec.lon. 266,840°___000,0000000°___000,0000000°___, GC
> 02. Ec.lon. 302,210°___035,3707232°___324,6292768°___, Unknown


Ideén (med at angive bueafstanden mellem to velkendte objekter på himlen) er
nu i grunden ganske god (selvom den koster nogle ekstra bytes); fordi en
modtager faktisk (endskønt vedkommende IKKE forstår den galaktiske længde-
og breddegradsopmåling, måske fordi vedkommende befinder sig i et helt andet
system) vil kunne GENKENDE bueafstandene mellem objekterne, såfremt
vedkommende først har forstået det interne opmålingssystem (fx.
360°-systemet).

Så hvis vi tilføjer denne opmålingsgentagelse, da vil en simpel scanning af
vort budskab STRAKS afsløre disse bueafstande og derigennem medvirke til at
*konkretisere*, hvad det ér, der videreformidles (til modtageren) ... :-)

Let's try:

Kandidaterne er:

1.


Fælles-orienteringspunktet fra Big Bang
(den retning vi bevæger os i i forhold til resten af Rummet)

(tid ca. 13,7 mia. år)

2.


Den Store Tiltrækker, Norma galaksehoben, tæt ved Abell 3627

(afstand vides ikke, men skønnes at være i størrelsesorden mia.
lysår.)

evt. 3.A (måske ej nødvendig)
Cygnus A
(afstand ca. 750 mio. lysår)

3.B
M87 (NGC 4496, Virgo A, centrum i Virgo-supergalaksehoben)
(afstand ca. 52 mio. lysår)


Herefter måske ...

M31
(Nærmeste selvstændige nabo-galakse i vor lille galaksehob)
(afstanden ca. 2,2 mio. lysår)

Cas A
(afstand ca. 10-11.000 lysår)

samt nogle pulsarer i "nærorienten"


I praksis kommet signalet til at tage sig således ud:

6747 news:GS0li.8$_V6...@news.get2net.dk


>
> Koden bliver da ...
>
> Cirkel 1, symbol på Længdegrad (Longitude)
> Cirkel 2, symbol på breddegrad (Latitude)
> Afstand
> Tid
> (evt. Pulsar tid)

Nu - i første omgang - ændret til:

...
... (Opmålings-Definition, 2*Pi*40=omkreds 251,3... ) ...
...
0
Længdegrad for objekt 1 (Fælles-orienteringspunktet fra Big Bang)
0
Breddegrad for objekt 1 (Fælles-orienteringspunktet fra Big Bang)
0
0
Bueafstand mellem objekt 1 og 2
0
0
Længdegrad for objekt 2 (Den Store Tiltrækker, Abell 3627)
0
Breddegrad for objekt 2 (Den Store Tiltrækker, Abell 3627)
0
0
Bueafstand mellem objekt 2 og 3
0

osv.

(NB! Alle længde- og breddegrader er målt i forhold til galaksens
skive.)

0
172, 12, 5, 179
0
39, 105, 97, 226
0
0
62, 209, 76, 57 (bueafstand mellem objekt 1 og 2)
0
0
227, 31, 173, 188
0
352, 190, 138, 114
0
0
... (bueafstand mellem objekt 2 og 3)
0
0
osv.


(Dvs. ændret fra 11 til nu 17 bytes pr. objekt.)


Tallene 62, 200-220 skulle her gerne i et scanner-program kunne
opfanges mhp. at blive identificeret som værende bueafstanden mellem ...

1. Fælles-orienteringspunktet fra Big Bang

og ...

2. Den Store Tiltrækker, Norma galaksehoben, tæt ved Abell 3627

(62 + 200/256) * 360 / (2*Pi*40) = 89,93° buegrader.
(62 + 210/256) * 360 / (2*Pi*40) = 89,98° buegrader.
(62 + 220/256) * 360 / (2*Pi*40) = 90,04° buegrader.


Hmm ...

Meget tæt på 90° ... (input memory from) ...

8186 news:gg532q$jf7$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> På samme måde som stjerner klumper sig sammen i stjernehobe, kan
> galakserne indbyrdes gravitationskraft føre til dannelse af hobe med op
> til flere tusinde medlemmer.

Og på samme måde som planeter er i kredsløb omkring en stjernesol, kan
stjernesole gå i kredsløb omkring en galakses centrum, hvorved galaksens
spiralskive dannes.

Og det vil så muligvis også komme til at medføre, at vi (og hele vor lille
galaksehob) måske er i kredsløb omkring Den STORE Tiltrækker, oder was ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8190 news:ggfk8e$1n2f$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8191


Jesus-loves-you

unread,
Dec 17, 2008, 7:23:36 AM12/17/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
6743 news:EJLki.15$XL...@news.get2net.dk

Hele tråden blev oprindelig oprettet i dette link:
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1

[ ... ]
> > SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> > (around 1.800 US $).
> [ ... ]
> > Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...
> [ ... ]
> > Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
> >


Der er fortsat både 1.000 og 10.000 dask på højkant ... :-)
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1

> > -
> >
> > Baggrund:
> >
> > Den 16. november 1974 sendte astronomen Frank Drake og Carl Sagan et
> > prøvebudskab fra Arecibo-radioteleskopet til de 300.000 stjerner i den
> > kugleformede stjernehob M13 i Herkules 24.000 lysår borte.
> >
> > Meddelsen, der blev udsendt på 12,6 cm's bølgelængde, indeholdt 1.679
> > digitale impulser, som kunne arrangeres i et billede (pictogram) udfra
> > primtallene 23*73=1.679. Se evt. ...
> > 0472 news:s5Fga.1043$mI2.1...@news000.worldonline.dk
> > 2760 news:JPzFc.21177$Vf.11...@news000.worldonline.dk
>
>
> Drake benyttede også et længdemål:

[ ... ]


> Problemet her er imidlertid, at modtageren skal gætte sig til for meget.

[ ... ]
> -
>
> Tids-definitionen.


Interrupt RETURN from ...

8170 news:geuujd$mlg$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Disse indicier omfatter kendskab til isotoper og astronomiske forhold, se
> evt. ...
>
> Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) ...
> 7118 news:5G4Ni.31$Db2...@news.get2net.dk
> 7121 news:la5Ni.37$kO2...@news.get2net.dk
[ ... ]
> Isotop Kvælstof-14 ...
> 8049 news:gc2gvs$1bmg$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Isotop Kulstof-14 ...
> 8079 news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk


And ... (memory on from) ...


Sent: Thursday, December 11, 2008, CET 21:40, GMT 20:40
Subject: Fandt CO2 på fremmed planet -
Was: Ang. astronomisk observation af ilt i atmosfæren ...
Forskere finder vand uden for solsystemet
8204 news:ghrtvf$r37$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> TV2 Text (Norway, p129) Tor 11.des (2008, CET) 18:08:12
>
> Fant CO2 på fremmed planet
>
> NASAs og ESAs romteleskop Hubble har
> funnet karbondioksyd i atmosfæren til
> en planet ved en annén sol. Funnet kan
> være et gjennombrudd i jakten på
> fremmed liv i verdensrommet. Planeten
> er varm, altfor varm for at det
> faktisk kan finnes liv der, men det
> romteleskopet har fanget opp er
> likevel viktig for å kunne finne
> hjemiske biospor av liv andre steder i
> universet, skriver Norsk Romsenter.


Med udtrykket *biospor* menes der spor, som kan stamme fra biologisk
aktivitet.

Og det vil sige, at vi også kan tillade os at opstille en prognose, hvor CO2
(med ret stor sandsynlighed) indgår i atmosfæren (på en fremmet planet, hvor
intelligente livsformer er opstået, hypotetisk set), hvorfor også dannelsen
af det radioaktive isotop Kulstof-14 nu bliver *aktuel* ... :-)

Med andre ord:
Kulstof-14 (og dens specifikke halveringstid på 5730 år, ½-life) er en
oplagt kandidat i et SETI-programs tids-definition.


[ ... file 6743 fortsat ... ]

> Denne tabel kunne være følgende:
>

Kulstof-14


> 6
> 14
> 0
> halveringstid (5730 Years)
> 0
> 0 ---------------------------------

Kalium-40


> 19
> 40
> 0
> halveringstid (1,277 *10^+9 Years)
> 0
> 0 --------------------------------

Uran-238


> 92
> 238
> 0
> halveringstid (4,468 E+9 Y)
> 0
> 0 -----------------------------------
>
> Og vi kunne evt. supplere med fx.:
>
> 92-U-237, halveringstid = 6,75 Days
>
> Men man kunne også ekempelvis nævne et isotop som ...
>
> 28-Ni-54, halveringstid = 0,140 second


Interrupt from ...

Subject: Re: 3-D (Galaxic) "phone"-number - ...
8191 news:gggop7$23r0$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Ideén (med at angive bueafstanden mellem to velkendte objekter på himlen)

> er nu i grunden ganske god ( ... ); fordi en modtager faktisk ...
[ ... ]
> ... vil kunne GENKENDE bueafstandene mellem objekterne, såfremt


> vedkommende først har forstået det interne opmålingssystem (fx.
> 360°-systemet).
>
> Så hvis vi tilføjer denne opmålingsgentagelse, da vil en simpel scanning
> af vort budskab STRAKS afsløre disse bueafstande og derigennem medvirke
> til at *konkretisere*, hvad det ér, der videreformidles (til modtageren)
> ... :-)


samt ...

8220 news:gi3d34$nel$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Eksempelvis vil en simpel Pi-scanning af SETI-test-program ØJEBLIKKELIG
> udprinte følgende:
>
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
> or ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk


> >
> > > 607 3
> > > 608 36
> > > 609 63
> > > 610 106
> > > 611 137
>
>

> (hope You all can follow me now.)
>
>
> Så fra at man eksempelvis har 1000 byte uforståelig data, kan man nu pga.
> denne primitive hackning begynde at knække koden. Godt nok ikke
> systematisk, men stadigvæk godt nok ... :-)
>
> Fremgangsproceduren ...

+

8229 news:gi6hqc$1t89$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Metoden er faktisk set før; idet den jo sådan set blot er den samme, som
> den man anvender indenfor arkæologi, hvor man benytter sig af gravegrøfter
> i eftersøgningsarbejdet.


Der er derfor ret stor sandsynlighed for, at en eventuel modtager vil
benytte samme fremgangsmåde, fordi den er videnskabelig begrundet!


Og på den baggrund kan vi derfor også tillade os at konkludere, at det nok
vil være en god idé, at angive Kulstof-14's halveringstid på 5730 år i et
forhold til et andet velkendt isotops halveringstid.

SETI-koden kunne da f.eks. blive følgende:

> 6
> 14
> 0
> halveringstid (5730 Years)
> 0
> 0 ---------------------------------

Det før benyttes syntax ...
("Bueafstand mellem de to objekter")
... ændres nu i den nye aktuelle situation til :

brøken 5730 / 1,277 *10^+9

eller ...

brøken 1,277 *10^+9 / 5730

0
0


> 19
> 40
> 0
> halveringstid (1,277 *10^+9 Years)
> 0
> 0 --------------------------------

brøken 1,277 *10^+9 / 4,468 E+9

eller ...

brøken 4,468 E+9 / 1,277 *10^+9

0
0


> 92
> 238
> 0
> halveringstid (4,468 E+9 Y)
> 0
> 0 -----------------------------------

osv.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8242 news:gialnp$c0e$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8243


Jesus-loves-you

unread,
Jan 24, 2009, 10:53:27 PM1/24/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk

>
> SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> (around 1.800 US $).
[ ... ]

> Meget af koden ér allerede knækket af astrofysiker Jonas Møller Larsen,
> men desværre mangler der fortsat en smule.
>
> Derfor er dusøren stadigvæk gældende og forøget ... :-)
>

Reward still on ... :-)

>
> Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...
>
> Sent: Wednesday, October 25, 2006 CET 15:41, GMT 13:41
> 5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk
> >
> > Jeg udlover hermed 500 danske kroner i dusør til den af jer som *først*
> > kan forklare mig, hvad der menes med kode-stumpen (fra
> > SETI-test-programmet):
> >
> > (den burde være ret nem at knække, når man først har sat sig ind i
> > systemet)
> >
> > > 506 00000001 128 128
> [ ... ]
> > > 539.3 11001100 051 51
> > >
> > > > ATT
>
> Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
>

Also here is the reward still on ... :-)

Interrupt from ...
8314 news:gl6thg$1ths$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8

Coming-up correction:

599 10000000 001 1

[ ... ]

[ ... ]


> Princippet for konkurrencen er:
>
> "Den, som kommer først til mølle, får først malet sit korn"
>
> Sagt med andre ord:
>
> Den, som først kan dokumentere kodens betydning har vundet pengene.
> Det vil sige at du skal kunne forklare hver enkelt bits betydning og
> eventuelt påpege fejl (dersom dette er tilfældet).
>
> Der er INGEN anden og tredje præmie (osv) ... :-(
> (jeg er desværre ikke en rig mand)
>
> (pengene vil af mig blive overført til din bankkonto)
>
> (lav evt. en krypteret meddelse i dit svar, således at du ALTID kan
> dokumentere, at det var *dig*, der knækkede koden)
>
> Du er altid velkomme til at spørge, dersom der er noget, som du ønsker
> uddybet.

Benyt her venligst nyhedsgruppen ...
News:se.vetenskap.astronomi

[ ... ]


> Wich You all luck (and a good hunting) ... :-)


NB!
FUT sat til ...


News:dk.videnskab
News:no.fag.diverse
News:no.fag.kjemi
News:se.vetenskap.astronomi

... så betænk dig førend du X-poster (i dit svar).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8331 news:glgjau$2mra$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8332


Jesus-loves-you

unread,
Apr 22, 2009, 10:34:01 AM4/22/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Friday, November 21, 2008, CET 03:32, GMT 01:32
Subject: Ang. *Fælles*-orienteringspunktet Virgo-supergalaksehoben -
Was: 3-D (Galaxic) "phone"-number ...


SETI-test-program (New Drake-version 1.03), Dusør 10.000 D.kr.
(around 1.800 US $)

8186 <news:gg532q$jf7$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/dc0f66ec120a0c94>


>
> > > > A.
> > > > 3-D (Galaxic) "phone"-number.
[ ... ]

> > > > M87 er ganske rigtigt i centrum for Virgo-hoben, og dens koordinater
> > > > er:

[ ... ]


> Men andre ord: Ikke blot en oplagt kandidat til et
> fælles-orienteringspunkt. Der er her tale om et *selvskrevet* objekt
> (som - slet og ret - overhovedet ikke må udelades), apropos ordene "et af
> universets allerstørste objekter" og "en af himlens stærkeste radiokilder"
> og "den nærmeste store galaksehob" samt "centrum for den såkaldte
> Virgo-superhob - en gigantisk hob af galaksehobe."

samt ...

6747 <news:GS0li.8$_V6...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/c4ecfa9ff6b08554>


>
> Tid er et *relativt* begreb i Universet, dog vi kan definere vores
> opfattelse af tiden, der er gået siden Universets begyndelse, i form af et

> negativt tal svarende til -13,7 ± 0,1 milliarder år. ...


Og vi kan også angive tiden udfra astronomiske *begivenheder*, som nu fx.
... (faldt lige over denne her interessante begivenhed) ...

http://www.astronomibladet.dk/

=== citat start ===

22/4 - 2009 Voldsom opblussen af galaktisk jet

Hubble har fanget et voldsomt udbrud i den extragalaktiske jet i den
elliptiske galakse M87. Man har også tidligere målt overlyshastigheder i
netop denne jet

Klik (her) for at læse mere
http://www.astronomibladet.dk/astronominyheder.php

=== citat slut ====


Og her står der bl.a., at ...

(NB! Tekst rettet for stavefejl)

=== citat start ===

[ ... ]

M87 ... [har] en meget stor jet der stråler ud fra polerne i dens centrale
sorte hul. Man har også tidligere målt overlyshastigheder i netop denne jet,
hvilket dog skyldes at den bevægersig med noget nær lysets hastighed, som
sammen med universets udvidelse får det til at se ud som om den bevæger sig
hurtigere end lyset.

I den galaktiske jet ligger der en gasbobbel kaldet HST-1 og det er den der
er blusset så voldsomt op. Billederne her sammenligner Hubble billeder fra
idag med tidligere Hubble billeder fra 2005. Under den nye opblussen
overstråler HST-1 kernen som ligger 214 lysår fra hinanden.

Den slags udbrud kommer normalt når det sorte hul som er omgivet af en
bræmme af gasser der bliver suget ind, opbygger en varm energi-rig gaslomme
indeni gasskyen. Det kan også skyldes at det sorte hul har opslugt en større
hob stjerner og/eller et andet sort hul.

Kilde: Hubblesite

=== citat slut ====


Hubblesiten var:
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/16/image/a/format/web

Billederne herfra taget til tiden ...

1999-05-17
2002-02-27
2002-07-17
2003-04-17
2005-05-09, maximum
2006-11-28

-

(Simulering on)

Vort budskab fra radiofyrtårnet (til andre civilisationer i Universet) vil
således være udstedt ca. til tiden ...

2009-04-22, day no 112, Startup transmission
2008, days 366
2007, days 365
2006, days 365
2006-05-09, day no 129/365

... 1444 dage efter M87 begivenheden.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8675 <news:49ee1ebe$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8676


Jesus-loves-you

unread,
Apr 23, 2009, 10:02:54 AM4/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8676 <news:49ef2ae4$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/dadc333733f5cf50>


>
> > Tid er et *relativt* begreb i Universet, dog vi kan definere vores
> > opfattelse af tiden, der er gået siden Universets begyndelse, i form af
> > et negativt tal svarende til -13,7 ± 0,1 milliarder år. ...
>
>
> Og vi kan også angive tiden udfra astronomiske *begivenheder*, som nu fx.
> ... (faldt lige over denne her interessante begivenhed) ...
>
> http://www.astronomibladet.dk/
>
> === citat start ===
>
> 22/4 - 2009 Voldsom opblussen af galaktisk jet
>
> Hubble har fanget et voldsomt udbrud i den extragalaktiske jet i den
> elliptiske galakse M87. Man har også tidligere målt overlyshastigheder i
> netop denne jet

[ ... ]


> Hubblesiten var:
>
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/16/image/a/format/web
>
> Billederne herfra taget til tiden ...
>
> 1999-05-17
> 2002-02-27
> 2002-07-17
> 2003-04-17
> 2005-05-09, maximum
> 2006-11-28


Andre tilsvarende vigtige begivenheder kunne være ...

http://www.astronomibladet.dk/

=== citat start ===

3/4 - 2009 Voldsommeste stjerneeksplosion nogensinde

Integral satelitten har observeret det kraftigste stellare gammaglimt man
hidtil har set; Eksplosionen var så kraftig, at astronomerne mener at selve
kernen er blevet spredt ud i rummet!

[ ... ]

LÆS MERE hos ESA
http://www.esa.int/esaCP/SEM2Z6EH1TF_index_0.html

=== citat slut ====


Og her står der så følgende:

(NB! Uredigeret oversættelse heraf via <http://translate.google.dk/>)

=== citat start ===

Dissecting en himmelsk eksplosion

3. april 2009

[ ... billed, som desværre ikke her kan gengives, a gamma-ray ... ]

Integral har fanget en af de klogeste gamma-ray sprænger nogensinde har set.
En omhyggelig analyse af de data, har givet astronomer til at undersøge de
indledende faser af denne gigantiske stjernernes eksplosion, der førte til
udslyngning af sagen ved hastigheder tæt på hastighed lys. Især de
astronomer mener, at eksplosionen hævet et stykke af den centrale motor
magnetfelt i rummet.

Den 19. december 2004, hoejovnskoks fra en eksploderende stjerne ankommet
til Jorden. ESA's Integral satellit, en kredser gamma-ray Observatory,
registreres hele omstændigheder give oplysninger om, hvad der kan vise sig
at være en af de vigtigste gamma-ray sprænger (GRBs) set i de seneste år. Da
der er indsamlet data, astronomer så 500-anden-lange sprængtryk anledning
til ekstraordinære genialitet.

"Det er i den øverste 1% af de dygtigste GRBs vi har set," siger Diego Götz,
CEA Saclay, Frankrig, der ledes af undersøgelsen.

Lysstyrken af de tilfælde, der er kendt som GRB 041219A, har gjort det
muligt for teamet at foretage en omhyggelig undersøgelse for at udtrække en
ejendom kendt som polarisering af gammastråler. Holdet har vist, at
gammastråler blev stærkt polariseret og varieret voldsomt i niveau og
orientering.


[ ... billed, som desværre ikke her kan gengives, Centre of a collapsing
star ... ]

Polarisering henviser til den foretrukne i hvilken retning stråling bølge
svinger. Polaroid solbriller arbejde med synligt lys ved udlejning gennem
kun én retning af en polarisering, blokerer det meste af lyset i at komme
ind på vores øjne.

Den hoejovnskoks fra en GRB menes at være produceret af en stråle af hurtige
gas brudtryk fra nær den centrale motor, formentlig et sort hul skabt af
sammenbruddet af den massive stjerne. Polariseringen er direkte forbundet
med strukturen i magnetfeltet i jet. Så det er en af de bedste måder for
astronomer til at undersøge, hvordan den centrale motor producerer
stråleretningen. Der er en række måder, dette kan ske.


[ ... billed, som desværre ikke her kan gengives, Integral, artist's
impression ... ]

I det første scenario, stråleretningen bærer en del af den centrale motor
magnetfelt i rummet. Et andet indebærer jet generere magnetfeltet langt fra
den centrale motor. Et tredje vedrører det ekstreme tilfælde, hvor jet ikke
indeholder gas lige magnetisk energi, og et fjerde scenario indebærer jet
flytter gennem et eksisterende felt af stråling.


I hvert af de første tre scenarier, polariseringen er genereret af det, der
kaldes synkrotron stråling. Magnetfeltet fælder partikler, der er kendt som
elektroner, og tvinger dem til at spiral, slippe polariseret stråling. I
fjerde scenario, polariseringen er påvirkning gennem samspillet mellem
elektroner i jet og fotoner i de eksisterende strålefeltet.

Götz mener, at Integral resultaterne ind en synkrotron-modellen, og af de
tre, den mest sandsynlige scenario er det første, hvor jet elevatorer den
centrale motor magnetfelt i rummet. "Det er den eneste enkel måde at gøre
det," siger han.

Hvad Götz ville de fleste gerne gøre, er at måle den polarisering for hvert
GRB, for at se, om den samme mekanisme gælder for alle. Desværre har mange
GRBs er for svag til det nuværende instrumentering skal lykkes. Selv den
state-of-the-art IBIS instrument om Integral kan kun optage den polarisering
af gammastråler, hvis en himmelsk kilde er lige så lyse som GRB 041219A.


"Så, for nu er vi bare nødt til at vente på den næste store en," siger han.


Noter til redaktører:

Medlemmerne af holdene er fra: Commissariat à l'Energie Atomique
(Astrophysique Interaktioner Multi-'echelles, Astroparticules et
Cosmologie), og Institut d'Astrophysique de Paris (CNRS), alle baseret i
Frankrig.

Variabel Polarisering i prompten emission af GRB 041219A bruger IBIS om bord
Integral af Diego Götz et al. vil blive offentliggjort i astrofysik Journal
Letters.

=== citat slut ====


Try also:
http://www.esa.int/esaCP/SEM2Z6EH1TF_index_1.html
and ...
HI RES TIFF (Size: 701 kb)
http://esamultimedia.esa.int/images/spcs/xmmnewton/xmm_37_high.tif


Hmm ...

Hændelsen indtraf:
2004-12-19

Compare with M87-begivenheden ...

> 1999-05-17
> 2002-02-27
> 2002-07-17
> 2003-04-17
> 2005-05-09, maximum
> 2006-11-28


Det vil sige, at de to astronomiske begivenheder sker (fra vores
observationssted i Universet) omtrent samtidig!


Og det mest VANVITTIGE ved det hele er, at ... (input memory from) ...

3481 <news:wMmxd.76414$Vf.36...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/1777a967c0504b20>
>
> === citat start ===
>
> CNNTEXT P123 Sun 19 Dec (2004, CET) 21:42:09
>
> Witnesses see an object with a tail of
> fire hurtling toward earth near
> Jakarta
>
> === citat slut ====
>
>
> === citat start ===
>
> TV2 TTV s121 Søn 19 Dec (2004, CET) 21.34.36
>
> Eksplosion menes ar være meteorit
[ ... ]
> 19. dec 08:20 (CET, red.)


Og denne noget usædvanlige begivenhed tolket i den rette sammenhæng:

7905 <news:g95vu4$6td$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b>
>
> Conclusive proof found: ET (Aliens) is alive, see ...
[ ... ]
> > Lad os starte med et overblik over emnerne. Disse er:
> >
> > (ET?)-meteorer
> > Tsunami-jordskælvet
> > Supernova ...
[ ... ]
> > Hændelsesforløbet er:
> >
> > 1. Meteor-kontakt, 2004-12-19 (7 dage *før* Tsunami-jordskælvet)


(Einem også i denne specifikke henseende une markør, apropos le "infection",
oder was ?)


Hvor - eller rettere sagt - i hvilken retning i Universet befinder
GRB 041219A sig ?


Found:

http://gcn.gsfc.nasa.gov/other/041219.gcn3

=== citat start ===

This files contains all 3 bursts: GRB 041219A, GRB 041219B, GRB 041219C

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TITLE: GCN GRB OBSERVATION REPORT
NUMBER: 2865
SUBJECT: GRB 041219: PAIRITEL IR Observations, < 3 minutes after trigger
DATE: 04/12/19 02:35:52 GMT
FROM: Josh Bloom at Harvard/CFA [ ... cut ... ]

GRB 041219: PAIRITEL IR Observations, < 3 minutes after trigger

J. S. Bloom (CfA/UCB) reports on behalf of a larger group:

"Responding to the IBAS Alert #2073, we imaged the field of the (possible)
GRB 041219 starting at 19 Dec 2004 01h49m18 UT, about 2.8 minutes after
the GRB (imaging is on-going). A quick comparison with the 2MASS Quicklook
J-band images reveals no obvious new source. The imaging depth is deeper
than 2MASS. A more detailed analysis is on-going."

This message may be cited.

[ ... ]

Its coordinates (J2000) are:

RA: 6.1075 [degrees]
DEC: +62.8349 [degrees]

with an uncertainty of 2 arcmin (90% c.l. radius)

=== citat slut ====


Okay,

RA 6h 6m 27s
DEC 62d 50m 05,64s

Dvs. i stjernebilledet giraffen, omtrent på grænsen til Lossen og Kusken.


Her fik vi så - for øvrigt - også svaret på et helt andet spørgsmål:

Første bursts ankommer til tiden ...
2004-12-19, UT 01:49:18
hvilket svarer til ...
2004-12-19, GMT 01:49:18


Meteor-begivenheden indrapporteres så vidt jeg kan skønne først ...

> TV2 TTV s121 Søn 19 Dec (2004, CET) 21.34.36
>
> Eksplosion menes ar være meteorit
[ ... ]
> 19. dec 08:20 (CET, red.)

... nogle timer senere!


Dvs. at man også i denne henseende har haft nok *tid* til at "plante"
meteoret (med fuld overlæg).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8687 <news:gspnoi$2v6p$1...@newsbin.cybercity.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8688


Kall, Mogens

unread,
Aug 6, 2010, 6:59:24 AM8/6/10
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Wednesday, July 11, 2007, CET 10:51, GMT 08:51
6747 news:GS0li.8$_V6...@news.get2net.dk SETI-t-p, 3D-"phonenumber"
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/c4ecfa9ff6b08554


>
> > SETI-test-program (version 1.03) - Dusør gives på 10.000 danske kroner
> > (around 1.800 US $).

Hjemmeside i mellemtiden blevet oprettet. Se ...
https://sites.google.com/site/setiv103/home

[ ... ]

> > Programmet er et digitalt signal på ialt 5472 bit (684 bytes).
> >
> > (Programmet er dog en anelse længere, bestående af bl.a. et 3-D (Galaxic)
> > "phone"-number. Denne del af koden er åben og behøves derfor ikke at blive
> > knækket).
> [ ... ]
> > > A.
> > > 3-D (Galaxic) "phone"-number.

[ ... ]

[ ... ]


Hmm ...

En velegnet kandidat (til et fællesorienteringspunkt) kunne også være:


http://nyhederne.tv2.dk/sundhed/article/32373637/

Største stjerne nogensinde opdaget

Torsdag d. 22. jul. 2010; kl. 14:06
af Kristian Jakobsen for TV 2 Nyhederne (opd. d. 6/8 2010; 10:52)


Europæiske rumforskere har opdaget den største stjerne, der
nogensinde er set i universet.

R136a1, som den store stjerne meget teknisk er blevet døbt, har en
masse, der er 265 gange større end vores egen sol. Og så skinner
den mere end nogen anden kendt stjerne - næsten ti millioner gange
mere end solen.

Den blev spottet af rumforskere hos European Southern Observatory
(ESO) ved hjælp af et meget stort teleskop i Chile.

Stjernen ligger 165.000 lysår fra vor egen planet i De Magellanske
Skyer, to ledsagegalakser til Mælkevejssystemet, og det er ikke
så langt væk i galaktisk forstand ifølge de forskere, der har begreb
om universets størrelsesforhold.

Og forskerne mener, at stjernen har været endnu større, end den er
nu. Hele 320 gange større end solen har de regnet sig frem til,
at den må have været, da den var størst.

Det er mere end dobbelt så stor, som astronomer hidtil har vurderet
at stjerner kan være.

Nu kan det være ualminselig svært at begribe størrelsesforholdene
i universet, men via linket i boksen her kan du se, hvor stor
R136a1 er i forhold til Jorden og Solen.

=== citat slut ====

Se/læs også:

Så stor er R136a1
http://www.guardian.co.uk/science/interactive/2010/jul/21/monster-star-r136a1-sun-planets

Se også ...
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10707416
http://www.csmonitor.com/Science/2010/0721/R136a1-Monster-star-too-big-to-be-true
http://www.google.dk/search?q=R136a1&hl=da&prmd=v&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=YupbTNu2DImVONKbhNcP&sa=X&oi=video_result_group&ct=
title&resnum=4&ved=0CDUQqwQwAw


http://en.wikipedia.org/wiki/R136a1
>
> RA 5h 38m 42,43s
> Dec -69d 06m 02,2s

Aladin, astronometrical calibration:
05 38 42.43 -69 06 02.2


R136a1 position:

Galactic
longitiude 279.46477760
Latitude -31.67187408

Galactic
(Noa-600-system)
Longitiude 465.77... or 134.22...
Latitude 52.78... or 547.21...


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
Last OUTPUT: 11419 news:4c541326$0$276$1472...@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 11450


Jan Rasmussen

unread,
Aug 6, 2010, 10:54:19 AM8/6/10
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:4c5beb0a$0$277$1472...@news.sunsite.dk...

> R136a1, som den store stjerne meget teknisk er blevet døbt, har en
> masse, der er 265 gange større end vores egen sol. Og så skinner
> den mere end nogen anden kendt stjerne - næsten ti millioner gange
> mere end solen.

Største stjerne nogensinde opdaget + 265 gange større end vores egen sol.

Det kan jeg ikke få til at passe når jeg kigger på denne her,
http://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
godt nok er der ingen tal på, men alligevel. what's up ?

Jan Rasmussen


Jan Rasmussen

unread,
Aug 6, 2010, 11:03:30 AM8/6/10