En god "ID-skabelsesteori"

0 views
Skip to first unread message

Bo Warming

unread,
Feb 13, 2009, 9:57:48 AM2/13/09
to
En god "ID-skabelsesteori"
Hvis noget DNA slap fra en fjern galakse til jorden, uden at tage skade af
den kosmiske stråling og dette DNA blev starten på fx fisk, så kan livet
være opstået for fisk på jorden på den måde
Tilsvarende kan DNA for planter, svampe, bakterier, amøber, insekter osv
været kommet hertil med en million års mellemrum og hvis lyriske
bibelforfattere bruger "en dag" som metafor for "en milion år" så passser
det med at liv skabtes på 6 dage.
Fra de få dyrearter hvis DNA opstod udenfor jorden, men som fløj hertil, kan
livsttræer være opstået ved traditionel darwinistisk evolution, så alle vore
i dag kendte arter er opstået

Hvad enten livet således er opstået på et fjernt himmellegeme eller her, kan
en "Lamarck-mekanisme"være forklaring på den komplicerede vellykkede
DNA-sammensætning.
Lamarck adskilte sig fra Darwin ved, at Darwin kun mente at ny ændringer af
arvemassen blev tilføjet ved tilfældighed - som vi i dag vil kalde
mutationer,
Derimod rummede Lamarcks glimrende evolutionsforskning også en teori om, at
giraffen kunne styre evolution i retning af sæd og æg til giraffer med
længere hals og dermed større overlevelsesmuligheder.
Det har længe været dogme, at DNA skaber RNA som skaber protein, men det kan
ikke udelukkes at også modsat udvikling kan ske, og så er det muligt, at
aber kan få oprejst gang og strubehoved på anden vis end ved tilfældige
mutationer - måske chimpanser ubevidst fornemmer, at de kaster bedre
overhåndskast, hvis DNA for knogle-længder ændres til oprejst gang og at
samtale sker bedre hvis strubehoved modificeres så stemmebånd opstår og
disse fornemmelser er INTELLIGENT DESIGNEDE til at udvælge de æg og
sædceller, som vil give de ønskværdige ændringer, og så sker en udviklig
målrettet og langt hurtigere, end hvis den var tilfældig.

Bo Warming

unread,
Feb 14, 2009, 3:18:20 PM2/14/09
to
Message has been deleted

Jesus-loves-you

unread,
Feb 16, 2009, 5:11:41 AM2/16/09
to
"Bo Warming" skrev
news:BZ-dncnDgpQ4tQrU...@giganews.com

>
> En god "ID-skabelsesteori"
> Hvis noget DNA slap fra en fjern galakse til jorden, uden at tage skade af
> den kosmiske stråling og dette DNA blev starten på fx fisk, så kan livet
> være opstået for fisk på jorden på den måde
> Tilsvarende kan DNA for planter, svampe, bakterier, amøber, insekter osv
> været kommet hertil med en million års mellemrum ...


Øh ...

Tillad mig lige (for en ganske kort bemærkning) at gøre dig og andre
opmærksom på den *kendsgerning*, at ...

Sent: Sunday, February 15, 2009, CET 10:23, GMT 09:23
Subject: Re: Neanderthalernes DNA sant kortlagt
8438 news:4997df2c$0$90273$1472...@news.sunsite.dk
>
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/9adb0c895868e85d
>
>
> Og *alle* biologiske livsformer på jorden bruger det samme DNA-kode-sprog,
> endskønt der - teoretisk set - sagtens kunne være et hav af varianter.

+

8440 news:gn9b1q$2fs0$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> At der KUN anvendes et DNA-kode-sprog *afslører* nemlig noget meget
> væsentlig:
>
> At det (for naturen) må være meget svært at produksere liv !!!
>
> Ellers ville det jo *vrimle* med alle mulige livsformer, med hver deres
> DNA-kode-sprog, ikke sandt ?


Og dette må så betyde, at *alt* liv på Jordkloden har en FÆLLES oprindelse,
hvorfor panspermia-teorien (som du ovenfor kommer ind på Bo), selvfølgelig
godt kan have fundet sted, men at det nok kun kan være sted én enkelt gang,
eller i hvert fald kun fra blot én enkelt (udefra komne livsgivende) kilde.


> ... og hvis lyriske


> bibelforfattere bruger "en dag" som metafor for "en milion år" så passser
> det med at liv skabtes på 6 dage.
> Fra de få dyrearter hvis DNA opstod udenfor jorden, men som fløj hertil,
> kan livsttræer være opstået ved traditionel darwinistisk evolution, så
> alle vore i dag kendte arter er opstået
>
> Hvad enten livet således er opstået på et fjernt himmellegeme eller her,
> kan en "Lamarck-mekanisme"være forklaring på den komplicerede vellykkede
> DNA-sammensætning.
> Lamarck adskilte sig fra Darwin ved, at Darwin kun mente at ny ændringer
> af arvemassen blev tilføjet ved tilfældighed - som vi i dag vil kalde
> mutationer,
> Derimod rummede Lamarcks glimrende evolutionsforskning også en teori om,
> at giraffen kunne styre evolution i retning af sæd og æg til giraffer med
> længere hals og dermed større overlevelsesmuligheder.
> Det har længe været dogme, at DNA skaber RNA som skaber protein, men det
> kan ikke udelukkes at også modsat udvikling kan ske, og så er det muligt,
> at aber kan få oprejst gang og strubehoved på anden vis end ved tilfældige
> mutationer - måske chimpanser ubevidst fornemmer, at de kaster bedre
> overhåndskast, hvis DNA for knogle-længder ændres til oprejst gang og at
> samtale sker bedre hvis strubehoved modificeres så stemmebånd opstår og
> disse fornemmelser er INTELLIGENT DESIGNEDE til at udvælge de æg og
> sædceller, som vil give de ønskværdige ændringer, og så sker en udviklig
> målrettet og langt hurtigere, end hvis den var tilfældig.


Hmm ...

Generelt set er der måske lidt om snakken, forstået på den måde, at der i
alle levende organismers arvemasse findes opskriften på det enzyn, der
kopierer selve arvemassen, således at celledelingen efterfølgende kan finde
sted (hvor cellen deler sig til 2 celler, og at begge disse medbringer
*hele* den oprindelige arvemasse).

Ensymet laver altså ikke et nyt design, men blot selve den funktion, at den
*kopierer*, er vel første skridt på vejen, fordi ... (fortsættelsen herpå
kunne hypotetisk set så være, at) ...

Et udefra kommen virus (eller bakterie) kunne - teoretisk set - medbringe
nye genetiske egenskaber, som så kan *tilføjes* til organismens arvemasse.

Organismen kunne måske ligefrem specialisere sig i at "testprøve" disse
fremmedgener, omend ikke i selve arvemassen så da i hvert fald igennem et
plasmid ude i cytoplasmaet.

Hmm ...

Gad i grunden vide *om* vi skal opfatte virus lidt a la denne dur; altså et
*afgørende* igangsætter-led i den tidlige evolution på kloden vor ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8442 news:gnbe4f$6hq$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8443


Bo Warming

unread,
Feb 16, 2009, 6:01:27 AM2/16/09
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:gnbe5a$6hu$1...@newsbin.cybercity.dk...
JEg siger ikke at ID-teorien er sandsyhnligst

Men detkan da sagtens t5ænkes at der havner vireus fra samme himmellegeme
med forskellige dyrearter og på forskellie tidspunkter otg med samme
DNA-sprog

To sattelitter stødte sammen fornyhlig - det tyder da på overnaturlig
tiltrækning - så alt er muligt

Establishmen t-teorien er ikke det eneste mulige, så respekter de
relitgiøses ID-fantasier - de er videnskabeligt set HELT OK

Jesus-loves-you

unread,
Feb 16, 2009, 7:15:44 AM2/16/09
to
"Bo Warming" skrev
news:VKGdnZJ-ptO_1ATU...@giganews.com

[ ... file 8443 ... ]

> JEg siger ikke at ID-teorien er sandsyhnligst

Det er jeg fuldt ud klar over, Bo.

Jeg skrev blot, fordi du luftede en (for mig at se) ny tanke indenfor
evolutionsteorien, og jeg blev inspireret heraf ... :-)

>
> Men detkan da sagtens t5ænkes at der havner vireus fra samme himmellegeme
> med forskellige dyrearter og på forskellie tidspunkter otg med samme
> DNA-sprog


Øh, ja øh ...

Du skal i hvert fald være klar over (mht. DNA-kode-sprog), at ...

5009 news:wQflf.2103$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> 1.
> Når vi taler om intelligent design vedr. en makrostruktur fx. et øje eller
> en vinge eller noget andet design, så konstaterer vi, når diskussionen er
> tilendebragt, at disse organismer sagtens kan overleve med eventuelle
> defekter desangående ...
>
> 2.
> Men når vi taler om genetiske *kode*-varianter, derimod, så får en ændring
> FATALE konsekvenser: Stofskifteprocessen bliv defekt; dvs. at
> livsprocessen ophører og organismen DØR !!!


Herefter skrev Bo endvidere:

>
> To sattelitter stødte sammen fornyhlig - det tyder da på overnaturlig

> tiltrækning - ...

"Overnatur", siger du. Nej, dét vil jeg bestemt ikke sige!

De stødte bare sammen, fordi deres bane uheldigvis overlappede hinanden.

Intet mysti-fystisk ved det!


> ... så alt er muligt


>
> Establishmen t-teorien er ikke det eneste mulige, så respekter de
> relitgiøses ID-fantasier - de er videnskabeligt set HELT OK
>


Heller ej her vil jeg give dig helt ret, fordi ... (input memory from) ...

Sent: Saturday, January 24, 2009, CET 17:04, GMT 16:04
Subject: Et *specifikt* spørgsmål angående Intelligent Design teorien
8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Det er faktisk heri, at Intelligent-Design-teorien har sit handikap
> > (således som den er udformet i øjeblikket, skønner jeg)!
> >
> > Den er formuleret således, at den hverken kan bevises eller modbevises.
> [ ... ]
> > En videnskabelige forklaringsmodel som inkluderer en såkaldt guddom må
> > *nødvendigvis* være af en sådan beskaffenhed, at den netop kan bevises
> > eller modbevises.


En forklaringsmodel må nødvendigvis kunne bevises eller modbevises, hvis den
skal være troværdig (videnskabelig set).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8444 news:gnbim9$86h$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8445


Bo Warming

unread,
Feb 16, 2009, 8:55:27 PM2/16/09
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:gnblds$92q$1...@newsbin.cybercity.dk...
>> To sattelitter stødte sammen fornyhlig - det tyder da på overnaturlig
>> tiltrækning - ...
>
> "Overnatur", siger du. Nej, dét vil jeg bestemt ikke sige!
>
> De stødte bare sammen, fordi deres bane uheldigvis overlappede hinanden.
>
> Intet mysti-fystisk ved det!
>
Når to atomubåde støder sammen, så er det nok fordi de søgte hinanden
men intet sådant er oplyst om sateliter og derfor er sandsynlighed for
sammenstød i verdensrummet ultra lille - som for at aber skriver fejlfri
bog.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages