Etableringen af Interstellar kommunikation

2 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Dec 20, 2004, 9:00:44 PM12/20/04
to
Øh ... jeg savner lidt responce (feed-back) fra gruppen ...


Markør-Jump ***


Date: 17. december 2004 CET 13:22
Subject: Re: Besøg fra rummet (Liv-2 hypotesen) - Hvorfor tallet 40 i
Bibelen (Er Bibelen "inficeret") ?
3466 news:2dAwd.76042$Vf.36...@news000.worldonline.dk

=== fil 3466 citat start ===

Faktisk har jeg i denne henseende forsøgt at udfordre denne NG ved at bringe
følgende indlæg:

Date: 5. december 2004 CET 14:44
Subject: Re: SETI - New Drake-version 1.01 (Reward 500 $)
3439 news:OhEsd.74080$Vf.35...@news000.worldonline.dk
(benyt http://www.google.dk/grphp idet indlægget er forældet)
=== fil 3439 citat start ===

[ ... SETI-test-program - Win 3000 D.Kr. (around 500 US $) ... ]

> Formålet er dels at påvise *hvordan* vi kan forvente et radiosignal fra
> Rummet.
>
> Såfremt dette kan påvises, da kan vi også her-ud-af konkludere, *hvorfor*
> vi TILSYNELADENDE endnu ikke har modtaget et radiosignal fra det ydre rum.
>
> (forklaringen herpå er for mig at se logisk og ganske enkel)


Input memory:

Date: 1. december 2004 CET 19:46
Subject: Re: Ladies and gentlemen - it's time for New-Year-fireworks
3420 news:Kjord.73447$Vf.35...@news000.worldonline.dk

=== citat start ===

"Henning Makholm" skrev
news:87zn0z6...@kreon.lan.henning.makholm.net

> > What's the difference between the sun and a nuclearbomb ?
>
> Solen er en pæn håndfuld størrelsesordener eller to større.

Ja, selvfølgelig ... men hvis vi observerer solen eller A-bombeeksplosionen
på afstand uden at kende deres afstande, da vil begge jo blot se ud som en
stjerne af en vis størrelsesklasse.

Derimod er der en forskel mht. deres elektromagnetiske spekter.

Solens spekter ser således ud ...

Date: 1. december 2004 CET 19:43
Subject: Solens spekter
Newsgroup: dk.binaer
3419 news:miord.73446$Vf.35...@news000.worldonline.dk

Hvorledes ser en A-bombeeksplosions ud (dersom bomben detoneres ude i
rummet) ?

-

Spørgsmålet er nu, om vi kan udnytte denne forskel i vores SETI-program ?

=== citat slut ====


Fil 3419 er desværre blevet slettet, men Solens spekter ser omtrent således
ud:

Røntgen__UV__Synligt lys__Infrarødt________________________Radiobølger
______________________________________________________________________
_______________00_____________________________________________________
_____________0______0_________________________________________________
____________0___________0_____________________________________________
___________0_______________0__________________________________________
__________0___________________0_______________________________________
__________0_____________________0_____________________________________
_________0________________________0___________________________________
_________0__________________________0_________________________________
________ 0_____________________________0______________________________
________0________________________________0____________________________
________0__________________________________0__________________________
________0____________________________________0________________________
_______0_______________________________________0______________________
_______0_________________________________________0____________________
______0____________________________________________0__________________
_____0_________________________________________________0______________
____0_______________________________________________________0_________
__0__________________________________________________________________0
0_____________________________________________________________________

A________________B________________C________________D________________E

Bølgelængde:
A = 0 Å
B = 5.000 Å
C = 10.000 Å
D = 15.000 Å
E = 20.000 Å


Et relevant spørgsmål melder sig straks:

På hvor lang afstand vil man være i stand til at registrere en A-sprængning
i det ydre rum (forudsat at sprængningen sker laaangt væk fra Solen, længere
ude end Pluto, 40 AE'er) ?

=== fil 3439 citat slut ====


I den forbindelse melder der sig et - for mig at se - vigtigt spørgsmål:

Kan vi - teoretisk set - detonere en A-bombe ude i rummet og reflektere
gamma-strålingen herfra ved hjælp af en parabol ?

I bekræftende fald er tanken meget nærliggende:

Hvorfor skulle en udenjordisk civilisation så ikke benytte denne
fremgangsmåde ?

Og dermed indikerer jeg således også *hvad* det præcist ér, vi skal lede
efter i vores SETI-program ... :-)

=== fil 3466 citat slut ====


***

Hvis jeg selv blev præsenteret for ovenforstående, da vil jeg hertil
indvende følgende:

Der er 3 forhold som gør sig gældende mht. etableringen af kommunikationen:

1.
Retningen

2.
Tidspunktet

3.
Frekvensen


En A-sprængning i det ydre rum vil kunne nedsætte problemerne vedr.
frekvensen (punkt 3), men dersom vi skal benytte en art parabol for at
signalet ikke drukning i baggrundsstøj, da har vi samtidig *genetableret*
problemerne vedr. retningen (punkt 1).

Det vil derfor være mere hensigstmæssigt at lede selve sollyset inklusiv
gammastrålingen vha. en parabol (dersom dette kan lade sig gøre) ud i en
afstand på mere end 40 AE, og så herude igen reflektere lys- og
gammastrålingen ud til hele galaksen på samme måde som et fyrtårn.

Som nævnt i fil-indlæg, se ...

Name: Kall, Mogens
Date: 23. marts 2003 CET 13:45 (DK-wintertime 2004/2005)
Subject: SETI: Open letter to Dr. David P. Anderson, Project Director -
suggest (0371)
Newsgroup: se.vetenskap.astronomi
0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk
>
> 1.
> Time = 0 ............ (1. impulse)
> Time = 1 ............ (2. impulse)
> Time = Phi (22/7) (3. impulse)

Rettelse:
Time = Pi (22/7) (3. impulse)

... vil en modtager kun kunne fatte, at signalet stammer fra et intelligent
væsen, dersom signalet består mindst af 3 impulser, hvorfor en sådan lys- og
gammastråle minimum kræver mindst 3 paraboler (1 master og 2 slave-enheder).

Derudover bør mindst den ene parabol udsende en stråle som nogenlunde svarer
til en A-sprængning hvad angår gamma-stråle procent andelen.

Endvidere bør time'ingen (punkt 2) ikke overstige "observatør"-tiden, altså
den tid en modtager gider kikke i en bestemt retning på himlen.

"Observatør"-tiden.
Det forventes at en observatør til stadighed holder øje med genstande
såsom meteoritter for derved - i tide - at kunne træffe sine
modforholdsregler, dersom sådanne genstande er på kollisionskurs.
Med andre ord er en hypotetisk modtager i forvejen *tvunget* til at
overvåge himmelrummet, og her vil det være hensigstmæssigt at kunne benytte
allerede eksisterende måleapparat-konstruktioner.


Herved skulle en modtager - teoretisk set - have en chance for at opdage et
signal ... :-)

-

Konklusion:

Et intelligent signal fra rummet vil muligvis kunne findes ved at overvåge
himlen for *blinkende* synligt lys.

Efterforskningen bliver da at selektere alle de ligegyldige blink fra, som
meget enkelt kan foretages, idet det forventes, at afsenderen identificerer
sig selv ved at "simulere" en A-sprængning (forhøjet
gammastråle-procentandel i nogle af impulserne)

Endvidere forventes det også, at afsenderen *samtidig* sender impulser på
1,420 GHz.

-

Fidusen skulle altså være - teoretisk set - at mindske problemerne mht.
retningen samt frekvensen.

Tilbage står blot problemerne så mht. tidspunktet. Et kommunikations-fyrtårn
skulle delvis kunne eliminere dette problem ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 3000 Danish Kr. (around 500 US $), jump ...
3438 news:UeDsd.74075$Vf.35...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )
File-number: 3490


Martin Moller Pedersen

unread,
Dec 21, 2004, 4:48:40 AM12/21/04
to
In <6uLxd.76599$Vf.36...@news000.worldonline.dk> "Jesus-loves-you" <John15.13@Heaven> writes:

>Øh ... jeg savner lidt responce (feed-back) fra gruppen ...

Jeg ved godt at det maaske er lidt svaert for dig, men proev at stille et konkret spoergsmaal
istedet for, saa skal du nok faa respons.

Mvh
Martin

Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 7:57:30 AM12/21/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:6uLxd.76599$Vf.36...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> Det vil derfor være mere hensigstmæssigt at lede selve sollyset inklusiv
> gammastrålingen vha. en parabol (dersom dette kan lade sig gøre) ud i en
> afstand på mere end 40 AE, og så herude igen reflektere lys- og
> gammastrålingen ud til hele galaksen på samme måde som et fyrtårn.

> Konklusion:


>
> Et intelligent signal fra rummet vil muligvis kunne findes ved at overvåge
> himlen for *blinkende* synligt lys.
>
> Efterforskningen bliver da at selektere alle de ligegyldige blink fra, som
> meget enkelt kan foretages, idet det forventes, at afsenderen
> identificerer sig selv ved at "simulere" en A-sprængning (forhøjet
> gammastråle-procentandel i nogle af impulserne)
>
> Endvidere forventes det også, at afsenderen *samtidig* sender impulser på
> 1,420 GHz.
>
> -
>
> Fidusen skulle altså være - teoretisk set - at mindske problemerne mht.
> retningen samt frekvensen.
>
> Tilbage står blot problemerne så mht. tidspunktet. Et
> kommunikations-fyrtårn skulle delvis kunne eliminere dette problem ... :-)


Øh ... man kunne så spørge sig selv: Hvor *realistisk* er så denne
fremgangsprocedure ?


Forestiller vi os, at vi engang ude i fremtiden - apropos science fiction -
vil sende en ubemandet rumsonde ud til vores nabo-stjernesol 4,4 lysår
borte, da vil en praktisk løsning på problemet mht. rejsetiden givetvis
kunne løses vha. et sol-sejl. Solvindens partikler vil til stadighed puffe
på sol-sejlet, hvorved rumsonden vil forøge sin hastighed.

Imidlertid vil rumsondens afstanden til vort solsystem med tiden bevirke, at
denne fidus' fordele vil aftage. Fordobler vi afstanden, firdobles
spredningen af solvinden.

Det vil derfor være hensigstmæssigt at konstruere et parabolspejl, som
reflekterer solvinden og sende denne ud i samme retning som rumsonden a la
en Lys-partikel-interstellar-motorvej.

Herved skulle det - teoretisk set - være muligt til stadighed at få
rumsonden til at accelerere.

Et anslået tal kunne være 10% af lysets hastighed.


Udforskningen af andre solsystemer bliver nu indenfor rækkevidde,
eksempelvis en G0-stjerne som minder meget om vor egen sol, "kun" ca. 10
lysår borte i stjernebilledet Cassiopeia (stjernen Eta Cas.)

Dersom et solsystem ikke indeholder biologisk liv, da kunne man endog finde
på at pode en planet i økosfæren med mikroorganismer såsom alger medbragt
hjemmefra.

Muligvis vil man etablere beboede rumkolonier ...

Og behovet for en permanent tovejs Lys-partikel-interstellar-motorvej vil
herigennem opstå.

-

Konklusion:

Konstruktionen af disse parabolspejle behøver altså ikke være helt
urealistisk om nogle tusinde år.

En hypotetisk udenjordisk civilisation vil derfor muligvis godt - teoretisk
set - kunne finde på at gøre brug af denne kommunikationstype ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--

Last-Informationfiles ( use http://www.google.dk/grphp ):
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk

File-number: 3494


Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 8:26:12 AM12/21/04
to
"Martin Moller Pedersen" skrev
news:cq8rho$122$4...@news.net.uni-c.dk

> >Øh ... jeg savner lidt responce (feed-back) fra gruppen ...
>
> Jeg ved godt at det maaske er lidt svaert for dig, men proev at stille et
> konkret spoergsmaal istedet for, saa skal du nok faa respons.


Ja, jo ... det kan du da selvfølgelig have ret i.

Men grunden til at jeg valgte at oprette denne nye tråd var, at jeg ønsker
saglige *modargumenter*.

Således bidragede "Alien" med nogle indlæg, se ...

news:opsi2m62k4fffaus@logic
news:opsi2q0emsfffaus@logic
news:opsi30uuy0fffaus@logic
news:opsjbhdv1ifffaus@logic

Desværre konkretiserede vedkommende ikke sit synspunkt i form af nogle
*praktiske* eksempler, hvorfor jeg ikke umiddelbart kan bruge denne viden
... :-(


Carsten Svaneborg kommenterede et af disse indlæg, se ...

news:8pc992-...@dhcp024.mpipks-dresden.mpg.de

... og nævnte bl.a. tyngdebølger, hvilket for mig at se er fuldstændig
urealistisk i praksis at kunne håndtere ... :-(

-

Jeg håbede altså (og håber fortsat) på realistiske *modargumenter*.

1000 hjerner tænker jo - som bekendt - bedre en blot én ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--

Last-Informationfiles ( use http://www.google.dk/grphp ):
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk

File-number: 3495


Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 11:03:19 AM12/21/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:6uLxd.76599$Vf.36...@news000.worldonline.dk

[ ... ]

Mht. et signals bit-kompression, se ...

Name: Kall, Mogens
Date: 27. marts 2003 CET 10:11 (DK-wintertime 2004/2005)
Subject: Re: Open letter to Dr. David P. Anderson, Project Director -
suggest (0371)
Newsgroup: se.vetenskap.astronomi
0464 news:Rgzga.948$mI2.1...@news000.worldonline.dk


(benyt http://www.google.dk/grphp idet indlægget er forældet)


Mig bekendt har vi indtil dato kun modtaget ét signal, som muligvis kunne
stamme fra en udenjordisk civilisation. I 1973 (vist nok) blev der modtaget
et radio-signal (Frekvens ca. 1,42 GHz vist nok), hvis varighed var på
henved 23 sekunder. Signalet kom fra samme retning som vor Galakses centrum
(Mælkevejen).

Desværre har man ikke været særlig meddelsom vedr. oplysninger desangående
... :-(

Jeg mangler således oplysninger om *hvor* på himlen signalet præcist kom
fra.

Er der nogen til stede, som kender den nøjagtige position ?

(Jeg og muligvis andre ønsker retningen *døgn*-overvåget i nogle uger)

Dernæst har vi heller ikke fået oplyst den nøjagtige frekvens ... :-(

Er der nogen til stede, som har kendskab til denne ?

-

Signalet kan godt være et naturfænomen. Det behøver ikke nødvendigvis at
være skabt af intelligente væsener, idet det forventes at et radio-signal
vil bestå af 3 impulser i stedet for blot 1.


Antager vi, at SETI-modtageren kun har overvåget positionen i nogle minutter
(dette gør sig i hver fald gældende ved benyttelse af det store Arecibo
Radio Observatory i Mellemamerika), da kunne signalet - teoretisk set - godt
oprindelige have bestået af 3 impulser, hvoraf de 2 er gået tabt under
modtagelsen ... :-(

Jo længere afstanden er mellem en afsender og en modtager desto kortere
bliver impuls-tiden.

De 23 sekunder kunne således godt repræsentere en afsender på en forholdsvis
kort distance ... :-)

Antager vi, at afsenderen vil benytte samme fremgangsmåde, som jeg har
foreslået, da kan vi beregne minimums tids-interval-værdierne ved
modtagelsen.

Beregningskriterium:

Time = 0 ............ (1. impulse)
Time = 1 ............ (2. impulse)

Time = Pi (22/7) (3. impulse)

Jeg er blevet gjort opmærksom på af Stefan Holm, at Pi *skal*
kunne skelnes fra tallet 3, se ...
2836 news:s4CHc.24057$Vf.12...@news000.worldonline.dk

Det vil med andre ord sige, at impuls-starten på de 23 sekunder *tidligst*
kan begynde til tiden 3. Amplityden størst til tiden Pi, dvs. efter ca. 11½
sekund.

Tids-intervallet 1:
X = (23 / 2) / ( (Pi - 3 )

X = 81,2... sekunder

Tallet 0:
1. impuls start_________ -11,5 sekunder
1. impuls max. amplityde +00,0 sekunder
1. impuls end__________ +11,5 sekunder

Tallet 1:
2. impuls start_________ +69,7 sekunder
2. impuls max. amplityde +81,2 sekunder
2. impuls end__________ +92,7 sekunder

Tallet Pi:
3. impuls start_________ +243,7 sekunder
3. impuls max. amplityde +255,2 sekunder
3. impuls end__________ +266,7 sekunder

-

Konklusion:

Vi kan - teoretisk set - forvente, at *varigheden* af et "Hello - I'm
alive"-signal er på op til 5 minutter.

Spørgsmålet er nu, *om* man har taget højde for dette i diverse
SETI-programmer ?

Dette medfører, at bit-kompression i hvert fald *tidligst* kan starte til
tiden 10 minutter.

Tabellen bliver da:

bit 1 = + 0010 minute (00h10m00s)
bit 2 = + 0020 minute (00h20m00s)
bit 3 = + 0040 minute (00h40m00s)
bit 4 = + 0080 minute (01h20m00s)
bit 5 = + 0160 minute (02h40m00s)
bit 6 = + 0320 minute (05h20m00s)
bit 7 = + 0640 minute (10h40m00s)
bit 8 = + 1280 minute (21h20m00s)

1 byte/day derfor IKKE længere mulig.

1 byte/week fortsat realistisk.

700 bytes kan derfor overføres på 13,4 år ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--

SETI: Win (vind) 3500 Danish Kr. (around 600 US $), jump ...
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk

File-number: 3497


Christian Andersen

unread,
Dec 21, 2004, 11:39:07 AM12/21/04
to
Jesus-loves-you wrote:

> Mig bekendt har vi indtil dato kun modtaget ét signal, som muligvis kunne
> stamme fra en udenjordisk civilisation. I 1973 (vist nok) blev der modtaget
> et radio-signal (Frekvens ca. 1,42 GHz vist nok), hvis varighed var på
> henved 23 sekunder. Signalet kom fra samme retning som vor Galakses centrum
> (Mælkevejen).
>
> Desværre har man ikke været særlig meddelsom vedr. oplysninger desangående

> .... :-(

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/Wow.html

http://www.planetary.org/html/news/articlearchive/headlines/2001/Wow.htm

http://www.bigear.org/wow.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Wow_signal

--
Party time, excellent, wiuuuu, wiuuuu, wiuuuuuuu!!!

Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 12:05:03 PM12/21/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:7QXxd.76693$Vf.36...@news000.worldonline.dk

[ ... bit-kompression ... ]

> Konklusion:
>
> Vi kan - teoretisk set - forvente, at *varigheden* af et "Hello - I'm
> alive"-signal er på op til 5 minutter.
>
> Spørgsmålet er nu, *om* man har taget højde for dette i diverse
> SETI-programmer ?
>
> Dette medfører, at bit-kompression i hvert fald *tidligst* kan starte til
> tiden 10 minutter.
>
> Tabellen bliver da:
>
> bit 1 = + 0010 minute (00h10m00s)
> bit 2 = + 0020 minute (00h20m00s)
> bit 3 = + 0040 minute (00h40m00s)
> bit 4 = + 0080 minute (01h20m00s)
> bit 5 = + 0160 minute (02h40m00s)
> bit 6 = + 0320 minute (05h20m00s)
> bit 7 = + 0640 minute (10h40m00s)
> bit 8 = + 1280 minute (21h20m00s)
>
> 1 byte/day derfor IKKE længere mulig.
>
> 1 byte/week fortsat realistisk.
>
> 700 bytes kan derfor overføres på 13,4 år ... :-)


Et spørgsmål melder sig:

Hvordan vil dette tage sig ud i *praksis* ?

Med andre ord: Er det realistisk ?


Lad os foretage en beregning på baggrund af et radio-fyrtårn, som jo bør
indgå i konstruktionen, og bygges ude i rummet som første-komponent.

Radio-fyrtårnet har en omdrejning på ca. en uge i Galaksens skiveplan.
Herved skulle kontakt til en god andel af galaksens beboere kunne
formidles.


Teoretisk omdrejningstid:

Der skal reserveres tid til bit-kompressionen på i alt max. 1280 minutter.
Den resterende tid da ...

= ca. 8800 minutter


Hvad kommer det til at betyde ?

I hvor lang tid sendes et impuls-signal i en retning på himlen ?

(8800 * 60 ) / ( 24 * 60 * 60) = ca. 6,1 sekunder pr. buesekund.

-

Konklusion:

Impulstiden er altså væsentlig lavere end de føromtalte henved 23
sekunder !!!

Ønskes en konstruktion bygget, hvor kriteriet er minimum 1 byte/week sendt
til hele galaksens skive, da bliver man tvunget til at tage *flere*
radio-fyrtårne i anvendelse og fordele opgaven.

Ønskes kun et radio-fyrtårn bygget, da bliver man tvunget til at *forlænge*
tidsintervallet mellem bytes-impulserne fra at være på henved en uge til et
større tal.

Spørgsmålet er så, *om* en modtager har tålmodighed nok til at vente på
dette ?

Et svar herpå har vi allerede under henvisning til de føromtale 23 sekunder.

Arten Homo-Sapiens har i hvert fald ikke - mig bekendt - tålmodighed
nok, hvilket jeg kun kan beklage ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 3500 Danish Kr. (around 600 US $), jump ...
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3499


Regnar Simonsen

unread,
Dec 21, 2004, 3:56:11 PM12/21/04
to
Jesus-loves-you

> Ja, selvfølgelig ... men hvis vi observerer solen eller
> A-bombeeksplosionen
> på afstand uden at kende deres afstande, da vil begge jo blot se ud som en
> stjerne af en vis størrelsesklasse

Deres tidsspektre er forskellige - en bombe holder ikke mange sekunder


> Hvorledes ser en A-bombeeksplosions ud (dersom bomben detoneres ude i
> rummet) ?

Det er sandsynligvis ikke et "rent" spektrum, da spektret for de udsendte
gammastråler afspejler det fysiske miljø, de er opstået i - og der er også
flere mekanismer for produktionen. I selve eksplosionøjeblikket, hvor
temperaturen er meget høj, er gammastrålerne "hårde" - dvs. energirige - men
de bliver sikkert hurtigt blødere. Dvs. der er en tidsudvikling i spektret.
Spektret er også meget bredt, da der både udsendes synligt lys, mikrobølger
osv.

Hilsen
Regnar Simonsen


Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 6:28:35 PM12/21/04
to
"Regnar Simonsen" skrev
news:41c88d9f$0$74683$1472...@news.sunsite.dk

> Jesus-loves-you
> > Ja, selvfølgelig ... men hvis vi observerer solen eller
> > A-bombeeksplosionen
> > på afstand uden at kende deres afstande, da vil begge jo blot se ud som
> > en stjerne af en vis størrelsesklasse
>
> Deres tidsspektre er forskellige - en bombe holder ikke mange sekunder

Hej Regnar,

Og denne vor viden ... :-)

... hvad kommer det så til at medføre mht. måleudstyrets følsomhed ?

NB! Både afsender og modtager skønnes inforstået med denne viden.

> > Hvorledes ser en A-bombeeksplosions ud (dersom bomben detoneres ude i
> > rummet) ?
>
> Det er sandsynligvis ikke et "rent" spektrum, da spektret for de udsendte
> gammastråler afspejler det fysiske miljø, de er opstået i - og der er også
> flere mekanismer for produktionen. I selve eksplosionøjeblikket, hvor
> temperaturen er meget høj, er gammastrålerne "hårde" - dvs. energirige -
> men de bliver sikkert hurtigt blødere. Dvs. der er en tidsudvikling i
> spektret. Spektret er også meget bredt, da der både udsendes synligt lys,
> mikrobølger osv.

Ja ... det er dét, der er det fantastiske ... :-)

Forskellen mellem en stjerne og en "syntetisk" stjerne, er altså, at nummer
2's elektromagnetiske udstråling indeholder en *betydenlig* større
procentandel gammastråling ... :-)

Spørgsmålene melder sig straks:

Kan vi udnytte dette mht. at identificere os selv interstellart ?

Fordelen er jo at vi delvis kan få elimineret problemerne mht. frekvens samt
retning, idet synligt syn kan registreres *samtidig* over flere buesekunder;
ja endog flere bueminutter med en CCD-chips ... :-)

Vil en udenjordisk civilisation kunne finde på det, når det bliver teknisk
muligt ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--

SETI: Win (vind) 3500 Danish Kr. (around 600 US $), jump ...
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk

File-number: 3501


Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 6:33:46 PM12/21/04
to
"Christian Andersen" skrev
news:cq9jj6$2olk$1...@news.cybercity.dk

> > Mig bekendt har vi indtil dato kun modtaget ét signal, som muligvis
> > kunne
> > stamme fra en udenjordisk civilisation. I 1973 (vist nok) blev der
> > modtaget
> > et radio-signal (Frekvens ca. 1,42 GHz vist nok), hvis varighed var på
> > henved 23 sekunder. Signalet kom fra samme retning som vor Galakses
> > centrum (Mælkevejen).
> >
> > Desværre har man ikke været særlig meddelsom vedr. oplysninger
> > desangående .... :-(
>
> http://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/Wow.html
>
> http://www.planetary.org/html/news/articlearchive/headlines/2001/Wow.htm
>
> http://www.bigear.org/wow.htm
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Wow_signal


Merci buku ... :-)

Jeg har oprettet en ny tråd til dette emne, se ...

Date: 22. december 2004 CET 00:28
Subject: Var det et Intelligent signal fra rummet den 15. august 1977 (Wow!
signalet) ?
3500 news:Cn2yd.76740$Vf.36...@news000.worldonline.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 3500 Danish Kr. (around 600 US $), jump ...
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3504


Jesus-loves-you

unread,
Dec 21, 2004, 8:09:31 PM12/21/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:Dn2yd.76741$Vf.36...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> > Deres tidsspektre er forskellige - en bombe holder ikke mange sekunder

> Og denne vor viden ... :-)


>
> ... hvad kommer det så til at medføre mht. måleudstyrets følsomhed ?
>
> NB! Både afsender og modtager skønnes inforstået med denne viden.

> ... CCD-chips ... :-)


Jeg har et teknisk spørgsmål i den forbindelse:

Jan Teuber skriver i hans bog fra 1994 "Universet på PC" vedr. disse
CCD-chips noget i retning af, at man fx. kan holde sit teleskop fastlåst på
et himmelobjekt i henved en halv time. Svage lysobjekter vil da i den
indeværende tid have anslået et eller andet stof's elektroner, hvorved dette
kan blive registreret elektronisk.

Skal man forstå det således, at en foton ankommer i løbet af en halv times
tid, men at dens tids-interval er ganske kort, eller hva' ?

Dette kan få *afgørende* betydning for måleudstyrets følsomhed, dersom vi
kan sammenligne billed for billed, der hver er eksponeret i en brøkdel af et
sekund.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 3500 Danish Kr. (around 600 US $), jump ...
3493 news:UIMxd.76610$Vf.36...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3506


Jesus-loves-you

unread,
Jan 15, 2009, 5:31:37 AM1/15/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
3490 news:6uLxd.76599$Vf.36...@news000.worldonline.dk

>
> [ ... SETI-test-program - Win 3000 D.Kr. (around 500 US $) ... ]

Nu ændret til ...

(Et simulerings-program:)

SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1

>
> > Formålet er dels at påvise *hvordan* vi kan forvente et radiosignal fra
> > Rummet.
> >
> > Såfremt dette kan påvises, da kan vi også her-ud-af konkludere,
> > *hvorfor* vi TILSYNELADENDE endnu ikke har modtaget et radiosignal fra
> > det ydre rum.
> >
> > (forklaringen herpå er for mig at se logisk og ganske enkel)


Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte på satellit-prgrammet
DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.
følgende:

=== citat start ===

(00h 21m 13s)

... (emne: Radiokommunikation med andre livsformer) ...

... Hvis de bare er i nærheden af Mælkevejens Centrum, hvor vi i hvert fald
ved, at der findes en jordlignende planet.
Hvis man nu forestiller sig, at den også huser intelligent liv.

Og nu har vi så opdaget, at den er der, og så sender vi et radiosignal til
dem, hvor vi si'r: "Her er vi. Hvor er I?"

Så går der 25.000 år, før de ka' høre vor signal.

Og så svarer de måske tilbage: "Nåmen, vi er her. Hvordan går det?"

Så er der altså gået 50.000 år, inden at man får svaret tilbage på Jorden.

Og så må man håbe, at der er nogen, der har ført en god log-bog over, hvad
det var for et spørgsmål, man stillede 50.000 år tidligere.

(00h 22m 30s)

=== citat slut ====


Hmm ...

At *besvare* spørgsmål, som vi intuitivt forventer, at de stiller os ?


Hmm ...

Hvilke spørgsmål forventer vi, at de besvarer for os ?

Et forslag lød: "Hvordan går det ?"

Nej! Der skal mere indhold, ikke sandt ?


Hmm ... (input memory from) ...

2990 news:Cr%Qc.29657$Vf.18...@news000.worldonline.dk
>
> ... at
> formidle en information, som modtageren (ET, Liv-2, aliens) ingen chance
> ellers har for at komme i besiddelse af ?


Det lyder da meget fornuftigt, ikke sandt ?


Har vi noget at videreformidle, som en modtager ingen jordisk chance ellers
har for at komme i besiddelse af ?

Grundvidenskabelige oplysninger ?


Tillad mig derfor at præsentere endnu et citat fra selvsamme udseendelse:

Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte på satellit-prgrammet
DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.
følgende:

=== citat start ===

(00h 13m 30s)

... (DNA-molekylet venstre-drejet) ...

(00h 17m 26s)

... (emne: Livets opståen) ...

... Fordi en af de ting, vi ikke forstår, er, hvordan er det opstået ?

Altså hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det første liv.

Altså hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.

Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et reagensglas
og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og røre rundt og så kom der niget
liv ...

(00h 17m 58s)

=== citat slut ====


Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.fag.diverse
News:no.fag.kjemi
News:se.vetenskap.astronomi
Sent: Saturday, October 06, 2007, CET 14:15, GMT 12:15
Subject: Re: SETI-test-program (New Drake-version 1.03),
Dusør 10.000 D.kr. (around 1.800 US $)
7143 news:n0LNi.24$YN...@news.get2net.dk
>
> > Jonas Møller Larsen (astrofysiker) fandt således ud af, at der i
> > SETI-test-programmet (version 1.00) blev defineret nogle organiske
> > molekyler:
> >
> > 20 stk. aminosyrer
> > 4 stk. DNA-nucleotider
[ ... ]
> Øh ... Jeg skal lige - for en god ordens skyld - gøre opmærksom på, at der
> IKKE i sig selv er noget-som-helst formål med at konkretisere 20
> aminosyrer samt 4 DNA-nucleutider.
>
> Hvorfor ?
>
> For det véd en eventuel modtager jo allerede godt i forvejen!
>
> Ergo må formålet være noget MERE, og hvad kan det mon være ?
[ ... ]
> Hmm ..
>
> 20 aninosyrer + 4 DNA-nucleotider = ... ?


Hmm ...

Det er godt nok et svært spørgsmål, det her!

-

Internal message from "Kanzi" to A.A:
Mig ikke li' at være en forsøgs-rotte (apropos de 10.000 dask) !


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8296 news:gkllfi$1jtg$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8297


Stig Johansen

unread,
Jan 15, 2009, 7:37:27 AM1/15/09
to
Jesus-loves-you wrote:

> Hmm ...
> Det er godt nok et svært spørgsmål, det her!

Hvorfor det?
Vi snakker allerede om jordens undergang, og hvor vi skal drage hen (om en
slat år).

Hvem kan modbevise, at en civilation har valgt at forlade deres planet, og
søge andre 'græsgange', på samme måde som 'vi' drømmer om at indtage andre
planeter (når jordens ressourcer er udtømt, eller når solen bliver
'større').

Hvis man mener, at universet er 13+ mia år gammelt, og jorden er ~4mia år
gammel, så er der jo plads til mindst 2 gange jordens udvikling i
tidsskalaen.

Hvordan ville vi selv, hvis vi kunne, lave forsøg med nogle andre -
eksperimentere med gensplejsning eller ?

--
Med venlig hilsen
Stig Johansen

Jesus-loves-you

unread,
Jan 15, 2009, 5:20:46 PM1/15/09
to
"Stig Johansen" skrev
news:496f2eed$0$90272$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8297 ... ]


Interessante udmeldinger du her kommer med, Stig, men ...

Æh ...

Mit spørgsmål var nu mere *specifikt* tiltænkt; idet jeg skrev:

8297 news:gkn3af$24bj$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> (Et simulerings-program:)
>
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1

[ ... ]


> > 20 aninosyrer + 4 DNA-nucleotider = ... ?
>
>

> Hmm ...
>
> Det er godt nok et svært spørgsmål, det her!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8300 news:496fb67b$0$90263$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8301


Jesus-loves-you

unread,
Oct 26, 2009, 6:19:19 AM10/26/09
to
"Jesus-loves-you" wrote ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:se.vetenskap.astronomi
Sent: Thursday, January 15, 2009, CET 11:31, GMT 10:31
Subject: Anja Andersens "helpfile" -
Was: ... Interstellar kommunikation
8297 news:gkn3af$24bj$1...@newsbin.cybercity.dk SETI, AA helpfile
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4339f948aa7a5985


>
> "Jesus-loves-you" skrev
> 3490 news:6uLxd.76599$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> >
> > [ ... SETI-test-program - Win 3000 D.Kr. (around 500 US $) ... ]
>

> Nu �ndret til ...


>
> (Et simulerings-program:)
>
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
>
> >

> > > Form�let er dels at p�vise *hvordan* vi kan forvente et radiosignal fra
> > > Rummet.
> > >
> > > S�fremt dette kan p�vises, da kan vi ogs� her-ud-af konkludere,


> > > *hvorfor* vi TILSYNELADENDE endnu ikke har modtaget et radiosignal fra
> > > det ydre rum.
> > >

> > > (forklaringen herp� er for mig at se logisk og ganske enkel)
>
>
> Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte p� satellit-prgrammet


> DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.

> f�lgende:


>
> === citat start ===
>
> (00h 21m 13s)
>
> ... (emne: Radiokommunikation med andre livsformer) ...
>

> ... Hvis de bare er i n�rheden af M�lkevejens Centrum, hvor vi i hvert fald


> ved, at der findes en jordlignende planet.

> Hvis man nu forestiller sig, at den ogs� huser intelligent liv.
>
> Og nu har vi s� opdaget, at den er der, og s� sender vi et radiosignal til


> dem, hvor vi si'r: "Her er vi. Hvor er I?"
>

> S� g�r der 25.000 �r, f�r de ka' h�re vor signal.
>
> Og s� svarer de m�ske tilbage: "N�men, vi er her. Hvordan g�r det?"
>
> S� er der alts� g�et 50.000 �r, inden at man f�r svaret tilbage p� Jorden.
>
> Og s� m� man h�be, at der er nogen, der har f�rt en god log-bog over, hvad
> det var for et sp�rgsm�l, man stillede 50.000 �r tidligere.


>
> (00h 22m 30s)
>
> === citat slut ====


The video-excerpt is now on-line:

http://www.youtube.com/user/TheServantOfMichael
TheServantOfMichael
October 26, 2009
SETI-problem: The time-delay
http://www.youtube.com/watch?v=pEz0H6LCGw8
or ...
http://www.youtube.com/user/TheServantOfMichael#p/c/9012813EE84EC486/0/pEz0H6LCGw8
(36 seconds)


Text-translator-startup (to the these newsfiles):

From danish to english:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=http%3A//groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4339f948aa7a5985

>
>
> Hmm ...
>
> At *besvare* sp�rgsm�l, som vi intuitivt forventer, at de stiller os ?
>
>
> Hmm ...
>
> Hvilke sp�rgsm�l forventer vi, at de besvarer for os ?
>
> Et forslag l�d: "Hvordan g�r det ?"


>
> Nej! Der skal mere indhold, ikke sandt ?
>
>
> Hmm ... (input memory from) ...
>
> 2990 news:Cr%Qc.29657$Vf.18...@news000.worldonline.dk
> >
> > ... at
> > formidle en information, som modtageren (ET, Liv-2, aliens) ingen chance
> > ellers har for at komme i besiddelse af ?
>
>
> Det lyder da meget fornuftigt, ikke sandt ?
>
>
> Har vi noget at videreformidle, som en modtager ingen jordisk chance ellers
> har for at komme i besiddelse af ?
>
> Grundvidenskabelige oplysninger ?
>
>

> Tillad mig derfor at pr�sentere endnu et citat fra selvsamme udseendelse:
>
> Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte p� satellit-prgrammet


> DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.

> f�lgende:


>
> === citat start ===
>
> (00h 13m 30s)
>
> ... (DNA-molekylet venstre-drejet) ...
>
> (00h 17m 26s)
>

> ... (emne: Livets opst�en) ...
>
> ... Fordi en af de ting, vi ikke forst�r, er, hvordan er det opst�et ?
>
> Alts� hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det f�rste liv.
>
> Alts� hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.


>
> Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et reagensglas

> og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og r�re rundt og s� kom der niget


> liv ...
>
> (00h 17m 58s)
>
> === citat slut ====
>
>
> Compare with ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> News:no.fag.diverse
> News:no.fag.kjemi
> News:se.vetenskap.astronomi
> Sent: Saturday, October 06, 2007, CET 14:15, GMT 12:15
> Subject: Re: SETI-test-program (New Drake-version 1.03),

> Dus�r 10.000 D.kr. (around 1.800 US $)
> 7143 news:n0LNi.24$YN...@news.get2net.dk
> >
> > > Jonas M�ller Larsen (astrofysiker) fandt s�ledes ud af, at der i


> > > SETI-test-programmet (version 1.00) blev defineret nogle organiske
> > > molekyler:
> > >
> > > 20 stk. aminosyrer
> > > 4 stk. DNA-nucleotider
> [ ... ]

> > �h ... Jeg skal lige - for en god ordens skyld - g�re opm�rksom p�, at der
> > IKKE i sig selv er noget-som-helst form�l med at konkretisere 20


> > aminosyrer samt 4 DNA-nucleutider.
> >
> > Hvorfor ?
> >

> > For det v�d en eventuel modtager jo allerede godt i forvejen!
> >
> > Ergo m� form�let v�re noget MERE, og hvad kan det mon v�re ?


> [ ... ]
> > Hmm ..
> >
> > 20 aninosyrer + 4 DNA-nucleotider = ... ?
>
>
> Hmm ...
>

> Det er godt nok et sv�rt sp�rgsm�l, det her!


>
> -
>
> Internal message from "Kanzi" to A.A:

> Mig ikke li' at v�re en fors�gs-rotte (apropos de 10.000 dask) !


With kind regards,


Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
Last OUTPUT: 09904 news:4ae5558d$0$280$1472...@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
http://sites.google.com/site/kallmusic001 File no: 9908


Jesus-loves-you

unread,
Oct 26, 2009, 10:02:56 AM10/26/09
to
"Jesus-loves-you" wrote ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab


News:no.kultur.folklore.ufo
News:se.vetenskap.astronomi
Sent: Thursday, January 15, 2009, CET 11:31, GMT 10:31
Subject: Anja Andersens "helpfile" -
Was: ... Interstellar kommunikation
8297 news:gkn3af$24bj$1...@newsbin.cybercity.dk SETI, AA helpfile
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4339f948aa7a5985
>

> "Jesus-loves-you" skrev
> 3490 news:6uLxd.76599$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> >
> > [ ... SETI-test-program - Win 3000 D.Kr. (around 500 US $) ... ]
>

> Nu �ndret til ...


>
> (Et simulerings-program:)
>
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
>
> >

> > > Form�let er dels at p�vise *hvordan* vi kan forvente et radiosignal fra
> > > Rummet.
> > >
> > > S�fremt dette kan p�vises, da kan vi ogs� her-ud-af konkludere,


> > > *hvorfor* vi TILSYNELADENDE endnu ikke har modtaget et radiosignal fra
> > > det ydre rum.
> > >

> > > (forklaringen herp� er for mig at se logisk og ganske enkel)
>
>
> Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte p� satellit-prgrammet


> DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.

> f�lgende:


>
> === citat start ===
>
> (00h 21m 13s)
>
> ... (emne: Radiokommunikation med andre livsformer) ...
>

> ... Hvis de bare er i n�rheden af M�lkevejens Centrum, hvor vi i hvert fald


> ved, at der findes en jordlignende planet.

> Hvis man nu forestiller sig, at den ogs� huser intelligent liv.
>
> Og nu har vi s� opdaget, at den er der, og s� sender vi et radiosignal til


> dem, hvor vi si'r: "Her er vi. Hvor er I?"
>

> S� g�r der 25.000 �r, f�r de ka' h�re vor signal.
>
> Og s� svarer de m�ske tilbage: "N�men, vi er her. Hvordan g�r det?"
>
> S� er der alts� g�et 50.000 �r, inden at man f�r svaret tilbage p� Jorden.
>
> Og s� m� man h�be, at der er nogen, der har f�rt en god log-bog over, hvad

> det var for et sp�rgsm�l, man stillede 50.000 �r tidligere.


>
> (00h 22m 30s)
>
> === citat slut ====

The video-excerpt is now on-line:


Text-translator-startup (to the these newsfiles):

>
>
> Hmm ...
>
> At *besvare* sp�rgsm�l, som vi intuitivt forventer, at de stiller os ?
>
>
> Hmm ...
>


> Hvilke sp�rgsm�l forventer vi, at de besvarer for os ?
>

> Et forslag l�d: "Hvordan g�r det ?"


>
> Nej! Der skal mere indhold, ikke sandt ?
>
>
> Hmm ... (input memory from) ...
>
> 2990 news:Cr%Qc.29657$Vf.18...@news000.worldonline.dk
> >
> > ... at
> > formidle en information, som modtageren (ET, Liv-2, aliens) ingen chance
> > ellers har for at komme i besiddelse af ?
>
>
> Det lyder da meget fornuftigt, ikke sandt ?
>
>
> Har vi noget at videreformidle, som en modtager ingen jordisk chance ellers
> har for at komme i besiddelse af ?
>
> Grundvidenskabelige oplysninger ?
>
>

> Tillad mig derfor at pr�sentere endnu et citat fra selvsamme udseendelse:
>
> Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte p� satellit-prgrammet


> DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.

> f�lgende:


>
> === citat start ===
>
> (00h 13m 30s)
>
> ... (DNA-molekylet venstre-drejet) ...
>
> (00h 17m 26s)
>

> ... (emne: Livets opst�en) ...
>
> ... Fordi en af de ting, vi ikke forst�r, er, hvordan er det opst�et ?
>

> Alts� hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det f�rste liv.
>
> Alts� hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.


>
> Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et reagensglas

> og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og r�re rundt og s� kom der niget


> liv ...
>
> (00h 17m 58s)
>
> === citat slut ====


This video-excerpt is now also on-line:

http://www.youtube.com/user/TheServantOfMichael
TheServantOfMichael
October 26, 2009

Origin of Life
http://www.youtube.com/watch?v=FKjCcgIcHXM
or ...
http://www.youtube.com/user/TheServantOfMichael#p/c/F50DD8ED00186BC5/0/FKjCcgIcHXM


>
>
> Compare with ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> News:no.fag.diverse
> News:no.fag.kjemi
> News:se.vetenskap.astronomi
> Sent: Saturday, October 06, 2007, CET 14:15, GMT 12:15
> Subject: Re: SETI-test-program (New Drake-version 1.03),

> Dus�r 10.000 D.kr. (around 1.800 US $)
> 7143 news:n0LNi.24$YN...@news.get2net.dk
> >
> > > Jonas M�ller Larsen (astrofysiker) fandt s�ledes ud af, at der i


> > > SETI-test-programmet (version 1.00) blev defineret nogle organiske
> > > molekyler:
> > >
> > > 20 stk. aminosyrer
> > > 4 stk. DNA-nucleotider
> [ ... ]

> > �h ... Jeg skal lige - for en god ordens skyld - g�re opm�rksom p�, at der
> > IKKE i sig selv er noget-som-helst form�l med at konkretisere 20


> > aminosyrer samt 4 DNA-nucleutider.
> >
> > Hvorfor ?
> >

> > For det v�d en eventuel modtager jo allerede godt i forvejen!
> >

> > Ergo m� form�let v�re noget MERE, og hvad kan det mon v�re ?


> [ ... ]
> > Hmm ..
> >
> > 20 aninosyrer + 4 DNA-nucleotider = ... ?
>
>
> Hmm ...
>

> Det er godt nok et sv�rt sp�rgsm�l, det her!


>
> -
>
> Internal message from "Kanzi" to A.A:

> Mig ikke li' at v�re en fors�gs-rotte (apropos de 10.000 dask) !


With kind regards,


Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)

Last OUTPUT: 09909 news:4ae58c37$0$282$1472...@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
http://sites.google.com/site/kallmusic001 File no: 9910


Jesus-loves-you

unread,
Jan 18, 2010, 6:51:07 AM1/18/10
to
"Jesus-loves-you" wrote ...

Sent: Monday, October 26, 2009, CET 15:02, GMT 14:02
Subject: (Origin of Life) -
Re: Anja Andersens "helpfile" -
Was: ... Interstellar kommunikation
09910 news:4ae5abf0$0$280$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a55b354594dc376e


>
> > > [ ... SETI-test-program - Win 3000 D.Kr. (around 500 US $) ... ]
> >
> > Nu �ndret til ...
> >
> > (Et simulerings-program:)
> >
> > SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> > 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> > http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1

Se evt. ...
http://sites.google.com/site/setiv103/home


Videoen er desv�rre blevet slettet. En ny ligger nu p� ...

Olferttest002
http://www.youtube.com/user/Olferttest002
January 18, 2010, CET 12:46 upload finished and online.
SETI-problem: The time-delay. Tidsforsinkelsen
http://www.youtube.com/watch?v=zJuve0X5G1E


Ogs� denne video er desv�rre blevet slettet. En ny ligger nu p� ...

Olferttest002
http://www.youtube.com/user/Olferttest002
January 18, 2010, CET 12:20, GMT 11:20 upload finished and online.
Origin of Life, Livets oprindelse
http://www.youtube.com/watch?v=06lkrPrWJ6U

With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)

Last OUTPUT: 10400 news:4b4f003e$0$278$1472...@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
http://sites.google.com/site/kallmusic001 File no: 10438


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages