Det kristne tro - Was: Katolikkernes "ukrænkelige" liv...

4 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 13, 2009, 6:21:22 AM3/13/09
to
"Andreas Falck" skrev
<news:49b91747$1$90270$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8562 ... ]

> > Min opgave består ikke i at sprede, men samle, dér hvor min Herre,
> > Mester og Frelser sender mig ud ... :-)
>
> Ja, men det er da ikke det samme som at have fælles tro med afgudsdyrkere,
> for det må det jo være når de er dine brødre i troen.


De (altså katolikkerne) tror på den *samme* Gud, som jeg; at Jesus var hos
Gud, og var selve Gud (John 1,1 og Fil. 2,6), men at Han gav afkald på al
dette (Fil 2,7a) og tog tjenerskikkelse på og blev et menneske (Fil 2,7b) og
gav sit liv (John 15,13 og Fil 2,8) som et stedfortrædende offer på vores
vegne (John 1,29 + 1.Mos. 22,13), så vi ikke længere står i straffegæld
overfor Gud (Kol. 2,14), den Almægtige°, pga. vores oprør imod Ham i kraft
af vor synd (Rom. 3,10.23)

Det er som hovedregel her ved Golgathas kors at *vranglæren* kommer frem
(apropos 1.John 4,1-), fordi djævelen netop IKKE ønsker at mennesket skal
opnå forsoning med sin Skaber. Djævelen under os ikke Jesu dyrebare *fred*
(John 14,27), fordi han er en løgner og navnlig også en morder (John 8,44).


Det gælder både ... (memory on from) ...

8561 <news:49b9087c$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/64b91b0a8c38a7e4>
>
> ... Dialogcentret
> har for eksempel oplevet totalitære træk ved Faderhuset, Evangelist,
> jehovas Vidner, Church of Scientology og Natha Yogacenter.

... de sekteriske kættere 'Jehovas Vidner', men også andre religioner såsom
fx. ... (memory on from) ...

8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
>
> Islam:
> ... bogholderi-religion ...
> afbetaling af *gæld*, apropos den gældsbundne tjener,
> Matt.18,21-35
>
>
> Altså dét, at man evig og altid befinder sig i en art gæld, hvor man i
> grunden ikke ved, om man er købt eller solgt. Og skønt man måske ønsker at
> flygte, så kan man ikke slippe ud af lovtrældommen.


Islam har INTET...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-03-13, Friday, day no 72, CET 10:37, GMT 09:37)
- "Absolut."

CET 10:38
- "Intet."

... at tilbyde os kristne, udover lovtrældom !

(På tilsvarende vis mht. sekten 'Jehovas Vidner'. For slet ikke at tale om
Scientology, med al deres ækle tvang osv.)


Evangeliet (de Gode Nyheder om Guds *Nåde* og *Barmhjertighed*) ér
en dårskab for disse vranglærere, netop fordi disse mennesker gerne selv vil
gennem præstationer frelse-sig-selv, og dermed har de jo gjort sig selv
til guden, fremfor Gud, ikke sandt ?

Og det er - dybest set - dét, der er problemet mht. afgudsdyrkelse; altså
dét at sætte noget ved siden af Gud, hvad enten det er en billedstatue,
eller sig selv eller sit begær (efter penge eller naboens kone osv.) !!!

Det er SHIRK, så det batter, ikke sandt ?


Katolikker, derimod, beder (ligesom jeg) til den *levende* Gud; Ham, som er
opstået fra de døde, Kristus Jesus (1.Kor. 15,14) ... :-)

De ærer også Jomfru Maria, og det er selvfølgelig heri, at du, Andreas,
finder det anstødeligt (ligesom Martin Luther gjorde), ikke sandt ?

Det har i hvert fald desværre været et stridsemne siden 1500'tallet.

Interrupt from ...

Subject: Fra djævelens blækhus ...
8542 <news:49b48606$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/723655bab9644707>

Og hvis man iagttager det fra djævelens hovedkvarter, så har det været en
dumdrende succes, fordi dette stridsemne har som en kile hamret en effektiv
splittelse ned over den kristne lejr (faktisk siden Oldkirkens dage), og
dermed gjort evangeliet "tandløst" (apropos 1. Kor. 4,20 set i lyset af John
17,20.23), oder was ?

I så fald melder et spørgsmål sig (for os kristne):

"I hvor lang tid har vi tænkt os at lade os *narre* af dette trick
?"

eller ...

"Hvornår *indser* vi, at vi slet-og-ret IKKE ejer Kirken°, men
blot er betroede medarbejdere, som hver især må indordne os under
ejermandens vilje (fremfor vor egen) ?"

og ...

"Kommer dette så også til at gælde 1.Kor. 12,21 m.fl. ?"

-

Coming up:
Transformation (George Ortiz forskning)
(linked in some connection to file 8566)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8565 <news:49ba336b$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8566


Andreas Falck

unread,
Mar 13, 2009, 9:32:25 AM3/13/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:49ba33a5$1$90263$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]


> De (altså katolikkerne) tror på den *samme* Gud, som jeg;

Så du tror altså også på afguder ;-)

Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den bibelske
Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde mennesker),
og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck
http://bibeltro.dk/ + *DebatForum*
http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://SDAsyd.dk/ *SDA i Synnejylland*

Jesus-loves-you

unread,
Mar 14, 2009, 7:39:34 AM3/14/09
to
"Andreas Falck" skrev
<news:49ba63d9$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8566 ... ]

> Jesus-loves-you skrev i
> news:49ba33a5$1$90263$1472...@news.sunsite.dk
>
> [ ... ]
> > De (altså katolikkerne) tror på den *samme* Gud, som jeg;
>
> Så du tror altså også på afguder ;-)
>
> Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den bibelske
> Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde mennesker),
> og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.


Hmm ...

Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit oprindelige
religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også sekten Jehovas Vidner
i sin tid udsprang.

Uheldigvis har Adventisterne ligget i strid med den katolske kirke pga.
religiøse læresætninger osv.

Spørgsmålet er så, om denne anklage er berettiget, fordi ...


Lad os prøve at se det fra en anden synsvinkel:

Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved siden af
Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.

Her er altså anklagen den samme. Vi kristne begår SHIRK (altså
afgudsdyrkelse)

Men kunne det ikke ligeså godt tænkes, at muslimerne (eller rettere sagt
Muhammed) har MISFORSTÅET noget *grundlæggende* ang. den kristne tro ?


Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til deres
biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din anklage nu også
overhovedet er berettiget. For det kunne jo også tænkes, at du (og andre)
ligesom Muhammed har *misforstået* et-eller-andet, oder was ?

Man bør i hvert fald altid gi' modparten mulighed for at forsvare sit
standpunkt gennem ytringer osv.

Så undgår man også bagvaskelse og sladder, ikke sandt ?

Kristeligt Dagblad har faktisk oprettet et debat-forum, hvor man kan stille
spørgsmål, vist nok også til den katolske biskop, så det var da en mulighed
værd at prøve, ikke sandt ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8573 <news:49bb974e$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8574


Arne H. Wilstrup

unread,
Mar 14, 2009, 7:45:41 AM3/14/09
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:49bb9779$0$90265$1472...@news.sunsite.dk...

>> Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den
bibelske
>> Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde
>> mennesker),
>> og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.

Naturligvis tror de på den bibelske gud. Det var ikke det der fik Luther
til at afsværge den katolske kirke, men alene det forhold at man opfandt
ting som IKKE stod i bibelen (afladshandel, mv.). Men han anklagede den
ikke for at afsværge troen på den bibelske gud.


>
>
> Lad os prøve at se det fra en anden synsvinkel:
>
> Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved siden
> af
> Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.

Hvor i Koranen står det?


>
> Her er altså anklagen den samme. Vi kristne begår SHIRK (altså
> afgudsdyrkelse)


>
> Men kunne det ikke ligeså godt tænkes, at muslimerne (eller rettere
> sagt
> Muhammed) har MISFORSTÅET noget *grundlæggende* ang. den kristne tro ?

Det kunne også godt tænkes at du har misforstået noget "grundlæggende"
angående islam.


>
>
> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> deres
> biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din anklage nu
> også
> overhovedet er berettiget. For det kunne jo også tænkes, at du (og
> andre)
> ligesom Muhammed har *misforstået* et-eller-andet, oder was ?

Eller at du har.


>
> Man bør i hvert fald altid gi' modparten mulighed for at forsvare sit
> standpunkt gennem ytringer osv.
>
> Så undgår man også bagvaskelse og sladder, ikke sandt ?

enig - hvis du så undgår at postulere noget som du ikke kan redegøre
for.


>
> Kristeligt Dagblad har faktisk oprettet et debat-forum, hvor man kan
> stille
> spørgsmål, vist nok også til den katolske biskop, så det var da en
> mulighed
> værd at prøve, ikke sandt ?

Jamen, så prøv det da.


Jesus-loves-you

unread,
Mar 14, 2009, 9:00:19 AM3/14/09
to
"Arne H. Wilstrup" skrev
<news:49bb98e8$0$15901$edfa...@dtext01.news.tele.dk>

[ ... file 8574 ... ]

AF:


> >> Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den
> >> bibelske Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde
> >> mennesker), og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.

AHW:


> Naturligvis tror de på den bibelske gud. Det var ikke det der fik Luther
> til at afsværge den katolske kirke, men alene det forhold at man opfandt
> ting som IKKE stod i bibelen (afladshandel, mv.). Men han anklagede den
> ikke for at afsværge troen på den bibelske gud.

MK:


> > Lad os prøve at se det fra en anden synsvinkel:
> >
> > Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved siden
> > af Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.

AHW:


> Hvor i Koranen står det?


Un moment, s'il vous plaît ...

Koranen på dansk ved ved A. S. Madsen, 1967:

(NB! Vær opmærksom på, at denne oversættelse kan i vers-inddeling være lidt
forskellig fra andre, +/- 1-2 vers)

Surâ ...

002,164 Og jeres Gud er En Gud ...
002,166 Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som sætter guder ved
siden af Allah ...

Så langt, så godt (vist nok), men så slår den klik:

004,172 ... og sig ikke: Tre(-enighed)! ...
005,073 Sandelig, de er vantro, som siger: Allah - det er Messias, Marias
søn! ...

Øh ... Her skal ordet Allah tolkes og forstås som begrebet 'Gud' (modsat
afguder). Ordet 'Allah' benyttes således også i de arabiske kristne Biblers
oversættelse fra hebraisk og græsk for ordet 'Gud'.

005, 117 ... Allah: O Jesus ... har du sagt ...: tag mig ... som ...
gud... ved siden af Allah ? ... (Jesus sagde: Det passer
ikke) ...


*Dokumentation* okay ?


MK:


> > Her er altså anklagen den samme. Vi kristne begår SHIRK (altså
> > afgudsdyrkelse)
>
>
> >
> > Men kunne det ikke ligeså godt tænkes, at muslimerne (eller rettere
> > sagt Muhammed) har MISFORSTÅET noget *grundlæggende* ang. den kristne
> > tro ?

AHW:


> Det kunne også godt tænkes at du har misforstået noget "grundlæggende"
> angående islam.

Nej! Det tror jeg faktisk ikke. Jeg er ret sikker på dette!

Men bevares! Teoretisk set foreligger der altid den mulighed, i hvert fald
hypotetisk, at et menneske kan tage fejl ... :-)

MK:


> > Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> > deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din anklage
> > nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også tænkes, at du
> > (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået* et-eller-andet, oder was ?

AHW:
> Eller at du har.

Se ovenfor.

MK:


> > Man bør i hvert fald altid gi' modparten mulighed for at forsvare sit
> > standpunkt gennem ytringer osv.
> >
> > Så undgår man også bagvaskelse og sladder, ikke sandt ?

AHW:


> enig - hvis du så undgår at postulere noget som du ikke kan redegøre
> for.

Det var dog utrolig, som du har set dig "gal i hovedet" over ... well, never
mind!

MK:


> > Kristeligt Dagblad har faktisk oprettet et debat-forum, hvor man kan
> > stille spørgsmål, vist nok også til den katolske biskop, så det var da
> > en mulighed værd at prøve, ikke sandt ?
>
> Jamen, så prøv det da.

Øh ...

Jeg tror desværre, at min taletid er opbrugt hos biskoppen, fordi jeg
allerede er gået i rette med dem pga. nogle presserende sager ang. Nazimus,
så en anden må nok gøre dette.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8575 <news:49bb9b62$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8576


Andreas Falck

unread,
Mar 14, 2009, 9:29:10 AM3/14/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:49bb9779$0$90265$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]


> Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit
> oprindelige religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også
> sekten Jehovas Vidner i sin tid udsprang.

Burde du ikke lige se at få din historieviden på plads inden du fremsætter
påstand om at Jehovas Vidner udspringer fra Adventisterne?

Sandheden er at ham der grundlagde Jehovas Vidner ikke kunne vinde
tilhængere for sin noget aparte teologi blandt Adventisterne. Så vidt jeg
har kunnet finde frem til var han ikke engang et døbt medlem af
Adventistkirken.

Der er jo heller ikke meget fælles trosgrundlag mellem Adventister og
Jehovas Vidner. Ikke på de betydende punkter i al fald. Adventisterne har
langt mere fælles trosgrundlag med f.eks. Den Danske Folkekirke end med
Jehovas Vidner.

Andreas Falck

unread,
Mar 14, 2009, 9:39:24 AM3/14/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:49bb9779$0$90265$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]


> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
> anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
> tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
> et-eller-andet, oder was ?

Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre afdøde
mennesker.

Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på jord".

Læs mere her:
http://tagryggen.dk/show_article.php?num=329

rul ned på siden til "index" hvor du finder en lang række artikler om den
hedenske katolske kirke.

Foruden overstående bør du ikke gå glip af dette:
http://www.biblebelievers.com/babylon/

Her bliver det tydeligt dokumenteret på en faglig og saglig måde hvordan den
hedenske katolske kirke altså er gennemsyret af hedenskab og afgudsdyrkelse
og ikke har ret mange promille af bibelsk kristendom i sig.

Denne bog burde oversættes til dansk og masseuddeles.

kaz

unread,
Mar 14, 2009, 10:28:14 AM3/14/09
to
Jesus-loves-you wrote:
>
> Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit
> oprindelige religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også
> sekten Jehovas Vidner i sin tid udsprang.
>
Synes du ikke du burde hæve dig over brug af stråmænd og personangreb?

Arne H. Wilstrup

unread,
Mar 14, 2009, 1:51:00 PM3/14/09
to
"Andreas Falck" <dew...@tiscali.dk> skrev i meddelelsen
news:49bbb580$2$90269$1472...@news.sunsite.dk...

> Jesus-loves-you skrev i
> news:49bb9779$0$90265$1472...@news.sunsite.dk
>
> [ ... ]
>> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
>> deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
>> anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
>> tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
>> et-eller-andet, oder was ?
>
> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
> afdøde
> mennesker.

Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
andet. De opfatter ikke Maria som en gud.


>
> Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på
> jord".

'Det er en kendsgerning at pavestolen dogmatisk mener at den er sat som
guds repræsentant på Jorden. Det gør imidlertid ikke den til en guddom,
eller mere guddommelig end at protestanterne mener at Jesus er en del af
den treenige gud.


>
> Her bliver det tydeligt dokumenteret på en faglig og saglig måde
hvordan den
> hedenske katolske kirke altså er gennemsyret af hedenskab og
> afgudsdyrkelse
> og ikke har ret mange promille af bibelsk kristendom i sig.

Linkene er noget gedigent vås, og tyder på et ringe kendskab til den
katolske tro. Til gengæld kan man finde "rare" ting på nettet om
kristnes fremfærd der bestemt ikke vidner om at de er kristne i ordets
egentlige forstand.

Man kan altid argumentere så det passer i ens kram -især hvis man
udelader ting og sager der over for en uindviet virker som fakta.


Vidal

unread,
Mar 14, 2009, 2:24:18 PM3/14/09
to
Arne H. Wilstrup skrev:

> Til gengæld kan man finde "rare" ting på nettet om
> kristnes fremfærd der bestemt ikke vidner om at de er kristne i ordets
> egentlige forstand.

Hvad er det at være kristen i ordets egentlige
forstand?

Du kan godt lide muslimer, men ikke kristne?

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Andreas Falck

unread,
Mar 14, 2009, 2:46:02 PM3/14/09
to
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bbee8b$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk

>>> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
>>> deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
>>> anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
>>> tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
>>> et-eller-andet, oder was ?
>>
>> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
>> afdøde
>> mennesker.
>
> Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
> afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
> andet. De opfatter ikke Maria som en gud.

Jeg ændrer min formulering:
Det er en kendsgerning at katolikker dyrker Maria og andre afdøde mennesker.

Og det er, iflg. Bibelen altså også afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkere er ikke
kristne.

Og det er altså stadig en kendsgerning at Pavestolen titulerer sig selv som
"Gud på jord" omend det er en titel der kun yderst sjældent er blevet
anvendt.

Der kan sagtens argumenteres en del imod tagryggen.dk. Men bogen "The two
Babylons" er et studie der er veldokumenteret. På dette link:
http://www.biblestudy.org/bibleref/the-two-babylons/introduction.html findes
den med illustrationer der sammen med teksten giver et langt bedre overblik
over hvad og hvori den katolske kirkes hedenskab og afgudsdyrkelse består i.

Andreas Falck

unread,
Mar 14, 2009, 2:47:21 PM3/14/09
to
Vidal skrev i
news:49bbf651$0$15896$edfa...@dtext01.news.tele.dk

> Arne H. Wilstrup skrev:
>
>> Til gengæld kan man finde "rare" ting på nettet om
>> kristnes fremfærd der bestemt ikke vidner om at de er kristne i
>> ordets egentlige forstand.
>
> Hvad er det at være kristen i ordets egentlige
> forstand?
>
> Du kan godt lide muslimer, men ikke kristne?

Du ved jo også godt at det er den generelle opfattelse hos ateister (især
hos de fanatiske og fundamentalistiske af slagsen) at det er kristendommen
og den alene der er skyld i alverdens ondskab, nød og elendighed.

Arne H. Wilstrup

unread,
Mar 14, 2009, 4:25:16 PM3/14/09
to
"Andreas Falck" <dew...@tiscali.dk> skrev i meddelelsen
news:49bbfd22$0$90274$1472...@news.sunsite.dk...

> Arne H. Wilstrup skrev i
> news:49bbee8b$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk
>
>>>> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
>>>> deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
>>>> anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
>>>> tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
>>>> et-eller-andet, oder was ?
>>>
>>> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
>>> afdøde
>>> mennesker.

Det gør protestanter også - de dyrker Jesus som forlængst er død.


>>
>> Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
>> afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
>> andet. De opfatter ikke Maria som en gud.
>
> Jeg ændrer min formulering:
> Det er en kendsgerning at katolikker dyrker Maria og andre afdøde
> mennesker.

Det er en kendsgerning at protestanter dyrker Jesus som forlængst er
død.


>
> Og det er, iflg. Bibelen altså også afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkere er
> ikke kristne.

Der er ikke tale om afguderi - Jesus opfattes som Guds søn og en del af
den treenige gud. Ergo er han en gud. De kristne protestanter dyrker
ham, ergo er de afgudsdyrkere og ifølge dig selv ikke kristne.


>
> Og det er altså stadig en kendsgerning at Pavestolen titulerer sig
> selv som "Gud på jord" omend det er en titel der kun yderst sjældent
> er blevet anvendt.

Det er også en kendsgerning at Luther viede en fyrste der allerede var
gift i forvejen med henvisning til at GT tillod flerkoneri. Gør det
pludselig Luther til Jøde?


>
> Der kan sagtens argumenteres en del imod tagryggen.dk. Men bogen "The
> two Babylons" er et studie der er veldokumenteret. På dette link:
> http://www.biblestudy.org/bibleref/the-two-babylons/introduction.html
> findes den med illustrationer der sammen med teksten giver et langt
> bedre overblik over hvad og hvori den katolske kirkes hedenskab og
> afgudsdyrkelse består i.

Den bog er formentlig bygget op på samme måde som bøger fra JV.
Pseudovidenskabeligt nonsens og partsindlæg.


Arne H. Wilstrup

unread,
Mar 14, 2009, 4:27:37 PM3/14/09
to
"Andreas Falck" <dew...@tiscali.dk> skrev i meddelelsen
news:49bbfd23$0$90274$1472...@news.sunsite.dk...

> Vidal skrev i
> news:49bbf651$0$15896$edfa...@dtext01.news.tele.dk
>
>> Arne H. Wilstrup skrev:
>>
>>> Til gengæld kan man finde "rare" ting på nettet om
>>> kristnes fremfærd der bestemt ikke vidner om at de er kristne i
>>> ordets egentlige forstand.
>>
>> Hvad er det at være kristen i ordets egentlige
>> forstand?
>>
>> Du kan godt lide muslimer, men ikke kristne?
>
> Du ved jo også godt at det er den generelle opfattelse hos ateister
> (især hos de fanatiske og fundamentalistiske af slagsen) at det er
> kristendommen og den alene der er skyld i alverdens ondskab, nød og
> elendighed.

Jeg er overbevist om at man vil finde at du - ved et nærmere øjensyn -
er ekstremt mere fanatisk og fundamentalistisk end jeg. Jeg er ateist,
men jeg prædiker ikke ateisme på nogen som helst måde. Jeg anser folks
tro som en privat sag, og jeg anser ikke kristendommen som værende alene
skyld i alverdens ondskab,nød og elendighed. Hvor mon du har det fra?
Dine egne fordomme?


Andreas Falck

unread,
Mar 14, 2009, 4:42:50 PM3/14/09
to
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bc133f$0$15892$edfa...@dtext01.news.tele.dk

> jeg anser ikke kristendommen som værende
> alene skyld i alverdens ondskab,nød og elendighed.

Hvor skrev jeg det?!

Andreas Falck

unread,
Mar 14, 2009, 4:44:10 PM3/14/09
to
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bc12b2$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk

[ ... ]


> Den bog er formentlig bygget op på samme måde som bøger fra JV.
> Pseudovidenskabeligt nonsens og partsindlæg.

Dyrk du blot dine egne fordomme og uvidenhed. Det lærer du nemlig intet af.

Arne H. Wilstrup

unread,
Mar 14, 2009, 6:47:28 PM3/14/09
to
"Andreas Falck" <dew...@tiscali.dk> skrev i meddelelsen
news:49bc17a1$1$90263$1472...@news.sunsite.dk...

> Arne H. Wilstrup skrev i
> news:49bc12b2$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk
>
> [ ... ]
>> Den bog er formentlig bygget op på samme måde som bøger fra JV.
>> Pseudovidenskabeligt nonsens og partsindlæg.
>
> Dyrk du blot dine egne fordomme og uvidenhed. Det lærer du nemlig
> intet af.

Det samme kan jeg jo sige til dig. Jeg er i det mindste ikke bundet af
et religiøst synspunkt som jeg mener er det eneste korrekte. Det er du.


Jesus-loves-you

unread,
Mar 15, 2009, 6:01:30 AM3/15/09
to
"kaz" skrev
<news:49bbbf07$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8574 ... ]

(Rekonstruktion af oprindelig sætning. Begin:)

MK:


> > > > De (altså katolikkerne) tror på den *samme* Gud, som jeg;
> > >

AF:


> > > Så du tror altså også på afguder ;-)
> > >
> > > Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den
> > > bibelske Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder
> > > (afdøde mennesker), og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.
> >
> >

MK:
> > Hmm ...
> >
> > Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, ...

(END of rekonstruktion.)

MK:


Øh ...

Nu har jeg ikke læst AF's svarindlæg endnu (jeg kan se, at han har skrevet
2), men fra min side lå der IKKE i ordene mine (ang. Andreas' religiøse
baggrund) noget som helst negativt, herunder et personangreb.

Det var blot en *konstatering* af de reelle forhold.

Og tillad mig lige her ganske kort at uddybe dette (for det er noget
væsentligt, vi er kommet ind på, skønner jeg):


Vi kan jo sikkert hurtig blive enige om, at i bedste fald har vi at gøre med
en problem-stilling "lidt" a la afgudsofferkødet i Oldkirken. Paulus
skriver:

"Alt er tilladt," som I siger.
Men det er ikke alt, der er gavnligt for vor tro og vort fællesskab.

Tænk ikke kun på jer selv! Tænk også på jeres medmennesker,
og hvad der er bedst for dem.

[ ... ]

Men hvis nogen siger til jer (fx. en Adventist):
"Dette ... (input objektets navn) ...har været brugt til
afguds[dyrkelse]", så lad være med at [ære] det af hensyn til ham,
der sagde det.
Det er åbenbart et samvittighedsspørgsmål for ham.

[ ... ]

Du skal ikke vække anstød hos nogen,
hverken hos jøder, hedninger eller kristne

(1.Kor. 10,23-24.28.32)


Undskyld, jeg "fristes" nu over evne:

(NB! Original-teksten fra 1.Kor. 8,13 ændret)

Derfor, hvis hengivenhed overfor et-eller-andet kan bringe min
broder eller søster til fald (frafald fra Herren), da vil jeg...

And then I heard a voice from Heaven said:

(2009-03-15, Sunday, day no 74, CET 10:47, GMT 09:47)
- "NEVER."

... da vil jeg altså aldrig ære dette, fordi det kan opfattes som
afgudsdyrkelse...

CET 10:49
- "Amen."


I bedste fald får vi (som er Adventister, eller *forhenværende* Jehovas
Vidner eller *forhenværende* muslimer) altså dårlig samvittighed!

Og dét BURDE man nok i Vatikanet (og andre stedet) lige notére sig!

Vi har - om jeg så må sige - fået "allergi" overfor SHIRK (altså
afgudsdyrkelse af billeder osv.)


Have a nice day ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8580 <news:49bcd1d2$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8581


Jesus-loves-you

unread,
Mar 15, 2009, 7:31:16 AM3/15/09
to
"Andreas Falck" skrev
<news:49bbb580$1$90269$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8574 ... ]

> > Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit
> > oprindelige religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også
> > sekten Jehovas Vidner i sin tid udsprang.
>
> Burde du ikke lige se at få din historieviden på plads inden du fremsætter
> påstand om at Jehovas Vidner udspringer fra Adventisterne?
>
> Sandheden er at ham der grundlagde Jehovas Vidner ikke kunne vinde
> tilhængere for sin noget aparte teologi blandt Adventisterne. Så vidt jeg
> har kunnet finde frem til var han ikke engang et døbt medlem af
> Adventistkirken.

Men så vidt jeg husker, var der et eller andet med, at de (i deres lære om
det eskatologiske) engang anså den katolske Kirke for at være Babylon, den
store skøge, ikke sandt ?

Eller var/er det kun Jehovas Vidner ?


> Der er jo heller ikke meget fælles trosgrundlag mellem Adventister og

> Jehovas Vidner. ...

Nej, Gudskelov. Adventist-samfundet tror jo på Jesus (ligesom os) ... :-)

Jehovas Vidner, derimod, tror på "guldkalven": "Tag ikke, smag ikke, rør
ikke!" ... selvgjorte gudsdyrkelse og *falsk* ydmyghed ... der kun tjener
til tilfredsstillelse af den *syndige* (dvs. ufrelste) menneskenatur.(Kol
2,21-23)

> ... Ikke på de betydende punkter i al fald. Adventisterne har


> langt mere fælles trosgrundlag med f.eks. Den Danske Folkekirke end med
> Jehovas Vidner.

Ja, og - som sagt - Gudskelov for det ... :-)

Øh ...

Du har indrykket endnu en opfølgning på mit indlæg, så jeg "hopper" videre
til denne.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8582 <news:49bcddc4$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8583


Jesus-loves-you

unread,
Mar 15, 2009, 7:33:34 AM3/15/09
to
"Andreas Falck" skrev
<news:49bbb580$2$90269$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8574 ... ]

> > Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> > deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
> > anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
> > tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
> > et-eller-andet, oder was ?
>
> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre afdøde
> mennesker.


Øh ...

Arne H. Wilstrup gav faktisk et meget godt svar til dig (og os andre), idet
han bl.a. skrev:

Sent: Saturday, March 14, 2009, CET 18:51, GMT 17:51
<news:49bbee8b$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk>


>
> > Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
> > afdøde
> > mennesker.
>

> Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
> afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
> andet. De opfatter ikke Maria som en gud.


I mit svar til kaz kom jeg lidt ind på dette, se evt. ...

Sent: Sunday, March 15, 2009, CET 11:01, GMT 10:01
Subject: Ang. afgudsdyrkelse -
Was: Det kristne tro ...
Katolikkernes "ukrænkelige" liv...
8581 <news:49bcd1fe$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bb0aa616299013e3>


>
> Undskyld, jeg "fristes" nu over evne:
>
> (NB! Original-teksten fra 1.Kor. 8,13 ændret)
>
> Derfor, hvis hengivenhed overfor et-eller-andet kan bringe min
> broder eller søster til fald (frafald fra Herren), da vil jeg...

[ ... ]


> ... da vil jeg altså aldrig ære dette, fordi det kan opfattes som
> afgudsdyrkelse...

[ ... ]


> I bedste fald får vi (som er Adventister, eller *forhenværende* Jehovas
> Vidner eller *forhenværende* muslimer) altså dårlig samvittighed!
>
> Og dét BURDE man nok i Vatikanet (og andre stedet) lige notére sig!


Der er et Skriftsted i Bibelen, som lyder:

Derfor kan Han (Jesus Kristus) også helt og fuldt
frelse dem, som kommer til Gud ved Ham,
fordi Han altid lever, så Han kan gå i *forbøn* for (os).

(Hebr. 7,25)

Og et andet lyder således:

... Kristus ... som er
ved Guds højre hånd, som også går
i *forbøn* for os

(Rom. 8,34)

Og ...

... Men synder nogen, så har vi en *talsmand* hos Faderen,
Jesus Kristus, den retfærdige ...

(1.John 2,1)

Og ...

... men Ånden selv går i *forbøn* for os med uudsigelige sukke.
(Rom. 8,26)

Samt ...

... thi efter Guds vilje går Ånden i *forbøn* for hellige.
(Rom. 8,27)

Og det er godt-nok for mig, så jeg har tænkt mig (med min skrøbelige
samvittighed) at holde mig *udelukkende* til dette. Herre Jesus Kristus. Hør
vor bøn ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8583 <news:49bce708$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8584


Jesus-loves-you

unread,
Mar 15, 2009, 8:18:46 AM3/15/09
to
"Andreas Falck" skrev
<news:49bbb580$2$90269$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8574 ... ]

> > Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> > deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
> > anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
> > tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
> > et-eller-andet, oder was ?
>
> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre afdøde
> mennesker.
>
> Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på jord".
>
> Læs mere her:
> http://tagryggen.dk/show_article.php?num=329
>
> rul ned på siden til "index" hvor du finder en lang række artikler om den
> hedenske katolske kirke.
>
> Foruden overstående bør du ikke gå glip af dette:
> http://www.biblebelievers.com/babylon/
>
> Her bliver det tydeligt dokumenteret på en faglig og saglig måde hvordan
> den hedenske katolske kirke altså er gennemsyret af hedenskab og
> afgudsdyrkelse og ikke har ret mange promille af bibelsk kristendom i sig.
>
> Denne bog burde oversættes til dansk og masseuddeles.


Også heri synes jeg, at Arne H. Wilstrup gav et meget godt svar til dig (og
os andre), idet han i selvsamme indlæg skriver følgende:

Sent: Saturday, March 14, 2009, CET 18:51, GMT 17:51
<news:49bbee8b$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk>
>

> > Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på
> > jord".
>

> 'Det er en kendsgerning at pavestolen dogmatisk mener at den er sat som
> guds repræsentant på Jorden. Det gør imidlertid ikke den til en guddom,


Øh ...

(Kunne det tænkes, at der er et-eller-andet, som er blevet misforstået ?)


Der er forskel på sætningerne ...

"Gud på jord".

og ...

"Guds stedfortræder på jord".


Hvad er egentlig *katolikkernes* syn på sig selv desangående ?


Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Tuesday, March 10, 2009, CET 13:31, GMT 12:31
Subject: Historien, Part 1 -
Was: Fra djævelens blækhus -
Was: ... (Exorcismüs) ...
8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/008178fa6fdf7f87>
>
> Kirkens medlemmers status i verden, generelt set:
>
> Vi kristne er IKKE en del af verden. Vi er købt ud (løskøbt) af Kristus
> Jesus. Men vi er fortsat i verden. Og formålet hermed er at videreformidle
> de Gode-nyheder (The Gospel of Jesus Christ), at der er en Gud, som
> *fortsat* elsker os (og vil hjælpe os), endskønt vi mennesker vendte Ham
> ryggen og med vores synd (symbolsk) henrettede Ham på Golghatas kors
> (Hebr. 6,6)
> Vi er - med andre ord - udsendt verden som Ambassadør Jesus'
> medarbejdere ... :-)
[ ... ]
> Og jeg vidste derfor STRAKS, at Ambassadøren° havde sendt mig ud på en
> opgave, hvor jeg skulle repræsentere Ham stedfortrædende, idet kvinden
> åbenbart ikke selv kunne få øje på Ham pga. omstændighederne i hendes liv.


For - Du og jeg, Andreas - Vi repræsenterer (ligesom alle andre kristne)
sådan set *også* Himmeriget (i miniformat) ... :-)

(Ikke dermed sagt, at vi er guder.)

Ihukom venligst Jesu Ord:

Thi hvor to eller tre er forsamlede om Mit navn,
dér er jeg midt iblandt dem.

(Matt. 18,20)

Pragtfulde løfter, ikke også ? ... :-)

Og jeg tror faktisk - i min naivitet - at det er specielt mhp. dette
skriftsted, at Pavedømmet tillader sig at meddelse omverdenen, at de er
"Guds stedfortræder på jord" med de fejl det nu engang også kan
indebære...

And then I heard a voice from Heaven said:

(2009-03-15, Sunday, day no 74, CET 13:13, GMT 12:13)
- "Ikke sandt."

Hmm ...

Det var vist et spørgsmål til Vatikanet, skønner jeg ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8584 <news:49bce793$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8585


Andreas Falck

unread,
Mar 16, 2009, 8:40:55 AM3/16/09
to
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bc3405$0$15889$edfa...@dtext01.news.tele.dk

Du forsøger at gøre dig klog på noget du slet ikke har sat dig ind i. De
fordømmer det på forhånd.
Du er derfor langt mere bundet end jeg, og langt mere fundamentalistisk i
din opfattelse. Du nægter jo øjensynlingt at vil sætte dig ind den
dokumentation du præsenteres for.

Jan Smed

unread,
Dec 2, 2009, 12:01:44 PM12/2/09
to
Andreas Falck wrote:

> L�s mere her:
> http://tagryggen.dk/show_article.php?num=329
...

> Foruden overst�ende b�r du ikke g� glip af dette:
> http://www.biblebelievers.com/babylon/


Og du kalder Elaine Pagels for usaglig? ;-)
Men det er da nogen sjove sm� r�verhistorier til de kolde vinteraftner.

Andreas Falck

unread,
Dec 2, 2009, 12:09:39 PM12/2/09
to
Jan Smed skrev i
news:82419$4b169d77$57484de7$24...@news.comxnet.dk

Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse v�s der slet ikke
lader sig underbygge af tilg�ngelige historiske kilder.

At du river et par links ud af deres sammenh�ng og xposter disse til
dk.livssyn.kristendom viser at du er lige s� useri�s som Elaine Pagels, Earl
Hoherty m.fl.

Ned i idiot-kassen til de andre med dig.

Jan Smed

unread,
Dec 20, 2009, 9:35:20 PM12/20/09
to
Andreas Falck wrote:
> Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse v�s der slet
> ikke lader sig underbygge af tilg�ngelige historiske kilder.

Det p�st�r du jo fortvivlet. Jeg har endnu ikke set et argument fra din
side.

> At du river et par links ud af deres sammenh�ng og xposter disse til
> dk.livssyn.kristendom viser at du er lige s� useri�s som Elaine Pagels,
> Earl Hoherty m.fl.

Uha, er jeg oppe i den klasse?

> Ned i idiot-kassen til de andre med dig.

Ja, det er jo den nemmeste l�sning, n�r man ingen argumenter har.

Andreas Falck

unread,
Dec 21, 2009, 11:03:19 AM12/21/09
to
Jan Smed skrev i
news:8a0e$4b2edeec$57484de7$18...@news.comxnet.dk

> Andreas Falck wrote:
>> Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse v�s der slet
>> ikke lader sig underbygge af tilg�ngelige historiske kilder.
>
> Det p�st�r du jo fortvivlet. Jeg har endnu ikke set et argument fra
> din side.

Du kan jo blot l�se argumenterne fra rigtige historikere. Ingen af dem giver
st�tte til Elaine Pagels fritsv�vende fantasier, der er helt p� linie med
Dan Browns romanfantasier.

Men du mener m�ske ogs� at Dan Brown freml�gger historividenskabelige data i
"Danvinci mysteriet"!!

Elaine Pagels fantasier er jo i direkte strid med hvad kilder fra oldtiden
siger.

Jan Smed

unread,
Dec 21, 2009, 6:04:44 PM12/21/09
to
Andreas Falck wrote:

> Men du mener m�ske ogs� at Dan Brown freml�gger historividenskabelige
> data i "Danvinci mysteriet"!!

At prakke folk en mening p�, hvis vanvid alle kan forst�, g�r ikke din
overtro korrekt.

> Elaine Pagels fantasier er jo i direkte strid med hvad kilder fra
> oldtiden siger.

Kilder fra oldtiden my arse. Religion er overtro, og er noget af det
v�rste, der er overg�et menneskeheden.

Lyrik

unread,
Dec 21, 2009, 7:52:16 PM12/21/09
to
On 21 Dec., 03:35, Jan Smed <sme...@usenet.invalid> wrote:
> Andreas Falck wrote:
> > Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse vås der slet
> > ikke lader sig underbygge af tilgængelige historiske kilder.
>
> Det påstår du jo fortvivlet. Jeg har endnu ikke set et argument fra din
> side.
>
> > At du river et par links ud af deres sammenhæng og xposter disse til
> > dk.livssyn.kristendom viser at du er lige så useriøs som Elaine Pagels,

> > Earl Hoherty m.fl.
>
> Uha, er jeg oppe i den klasse?
>
> > Ned i idiot-kassen til de andre med dig.
>
> Ja, det er jo den nemmeste løsning, når man ingen argumenter har.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Det er jo et faktum at man altid maler fjenden sort. Jeg har læst
Hislops bog "The two Babylons" og det andet skrift ligger på linie.
Fra protestanters side er katolikkerne fjenden. De skal fravristes
eneretten på "Kirken" så protestantismen kan blive legitim.
Man har også prøvet med våbenmagt. 30 årskrigen og 100 årskrigen, så
vidt jeg husker fra historien.

Med hensyn til "Jesuiterne" så har de også gjort meget kristent
vellykket arbejde. Filmen "The mission" viser en sådan jesuit spillet
af Robert De Niro! Det "han" gør er at højne indianerne til en levende
kristendom der giver samfundsforandring. dette støder imod
kapitalisternes interesser. De ønsker indianerne ikke som ligemænd,
men som undermennesker de kan bruge som slaver. Og så angriber de
kapitalistiske interresser med våben i hånd!
Er det fantasi? nej Paraguay var engang en kristen kommunistisk stat
hvor alt var til fælles bedste. Så meget at deres produktion oversteg
nabostaternes. Og så skulle det selvfølgelig destrueres!
Læs den forbløffende historie her i alle dens detaljer:
http://www.newadvent.org/cathen/12688b.htm

Som Biskoppen af Buenos Aires sagde:"Hvis jesuiterne havde været
mindre gode, havde de haft færre fjender!" De tog intet fra indianerne
i Paraguay men arbejdede selv for at tjene til deres egne
fornødenheder.

The rest is known. On 2 April, 1767, Charles III of Spain, weak and
duped, signed the edict which decreed the exile of the Jesuits from
the Spanish possessions in America. It was the death-warrant of the
Reductions of Paraguay. The expulsion was carried out by force by the
Governor of La Plata, Marquess of Bucareli, in the most brutal manner.
"The Jesuits in Psraguay, at least, by their conduct in their last
public act, most amply vindicated their loyalty to the Spanish
crown.... Nothing would have been easier, depleted as the viceroyalty
was at the time of troops, than to have defied the forces
whichBucareli had at his disposal and to have set up a Jesuit State,
which would have taxed the utmost resources of the Spanish crown to
overcome" . . . [but] "they made no fight, nor offered any resistance,
allowing themselves to be taken as the sheep is seized by the
butcher" (Cunninghame Graham, loc. cit., 267). The Jesuit Province of
Paraguay numbered at that time 564 members, 12 colleges, 1 university,
1 novitiate, 3 houses for conducting retreats, 2 residences, 57
Reductions, and 113,716 Christian Indians. The leave-taking from the
Indians was heart-rending. In vain they pleaded in the most fervent
manner to be allowed to keep their Fathers or to be assured that they
would return. They never returned.

Jens

Andreas Falck

unread,
Dec 22, 2009, 4:05:00 AM12/22/09
to
Jan Smed skrev i
news:dfda8$4b2fff0f$57484de7$32...@news.comxnet.dk

Og hermed har du klart dokumentert at du er totalt faktaresistent og alene
lader dig styre af fantaster som Elaine Pagel.

Ateister tror jo p� s� mange udokumenterede fantasier, f.eks. at liv opst�r
helt af sig selv ud af ingenting.

EOD

Jan Smed

unread,
Dec 27, 2009, 7:13:31 PM12/27/09
to
Andreas Falck wrote:

> Og hermed har du klart dokumentert at du er totalt faktaresistent og
> alene lader dig styre af fantaster som Elaine Pagel.

Og hermed har du klart dokumentert at du er totalt faktaresistent og

alene lader dig styre af fantaster som Ratzenberger.

> Ateister tror jo p� s� mange udokumenterede fantasier, f.eks. at liv
> opst�r helt af sig selv ud af ingenting.

Det er muligt. Er jeg lige blevet forfremmet til ateist? Jeg betragter
ellers mig selv som agnostiker, men slagord lyder bedre, ikke? Du m�
vist hellere bede 100.000 ave mariaer i en ruf.

Andreas Falck

unread,
Dec 30, 2009, 5:05:05 AM12/30/09
to
Jan Smed skrev i
news:4d3cc$4b37f82b$57484de7$10...@news.comxnet.dk

> Du m�
> vist hellere bede 100.000 ave mariaer i en ruf.

Jeg er ikke katolik

Patruljen

unread,
Dec 30, 2009, 5:10:41 AM12/30/09
to
On 22 Dec., 10:05, "Andreas Falck" <dewn...@tiscali.invalid> wrote:

> Ateister tror jo på så mange udokumenterede fantasier, f.eks. at liv opstår


> helt af sig selv ud af ingenting

Det er så ikke sandt, men lad mig rette spørgsmålet den anden vej -
Hvordan er det nu, at kristne forestiller sig, at gud er opstået ?

Bæ9

unread,
Dec 30, 2009, 7:07:56 AM12/30/09
to

"Patruljen" <Patr...@yahoo.dk> skrev i meddelelsen
news:bac54a59-f884-4568...@e37g2000yqn.googlegroups.com...

On 22 Dec., 10:05, "Andreas Falck" <dewn...@tiscali.invalid> wrote:

> Ateister tror jo p� s� mange udokumenterede fantasier, f.eks. at liv
> opst�r


> helt af sig selv ud af ingenting

Det er s� ikke sandt, men lad mig rette sp�rgsm�let den anden vej -
Hvordan er det nu, at kristne forestiller sig, at gud er opst�et ?


Point

"Claus E. Petersen"

unread,
Jan 13, 2010, 12:08:43 AM1/13/10
to
Andreas Falck skrev:

> Jan Smed skrev i
> news:82419$4b169d77$57484de7$24...@news.comxnet.dk
>
>> Andreas Falck wrote:
>>
>>> L�s mere her:
>>> http://tagryggen.dk/show_article.php?num=329
>> ...
>>
>>> Foruden overst�ende b�r du ikke g� glip af dette:
>>> http://www.biblebelievers.com/babylon/
>>
>>
>> Og du kalder Elaine Pagels for usaglig? ;-)
>> Men det er da nogen sjove sm� r�verhistorier til de kolde
>> vinteraftner.
>
> Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse v�s der slet
> ikke lader sig underbygge af tilg�ngelige historiske kilder.
>
> At du river et par links ud af deres sammenh�ng og xposter disse til
> dk.livssyn.kristendom viser at du er lige s� useri�s som Elaine Pagels,
> Earl Hoherty m.fl.
>
> Ned i idiot-kassen til de andre med dig.
>

idiot-kassen..
Og jeg som troede at kristendom handlede om at vende den anden kind til..

- cep

Andreas Falck

unread,
Jan 13, 2010, 5:16:11 AM1/13/10
to
"Claus E. Petersen" <"Snurrberget"@" < skrev i
news:4b4d555d$0$36570$edfa...@dtext01.news.tele.dk

[ ... ]


>> Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse v�s der slet
>> ikke lader sig underbygge af tilg�ngelige historiske kilder.
>>
>> At du river et par links ud af deres sammenh�ng og xposter disse til
>> dk.livssyn.kristendom viser at du er lige s� useri�s som Elaine
>> Pagels, Earl Hoherty m.fl.
>>
>> Ned i idiot-kassen til de andre med dig.
>>
>
> idiot-kassen..
> Og jeg som troede at kristendom handlede om at vende den anden kind
> til..

Hvis du er s� sm�t begavet at du vil g�e Elaine Pagels til videnskab, s� er
der kun �n vej med dig - og det erned i idiot-kassen.

Jeg formoder at du ogs� vil g�re DaVinci Mysteriet til �gte
historievidenskab LOL

Jan Smed

unread,
Jan 13, 2010, 6:03:30 AM1/13/10
to
Andreas Falck wrote:

> Hvis du er s� sm�t begavet at du vil g�e Elaine Pagels til videnskab, s�
> er der kun �n vej med dig - og det erned i idiot-kassen.
> Jeg formoder at du ogs� vil g�re DaVinci Mysteriet til �gte
> historievidenskab LOL

Du bliver sgu da n�dt til at argumentere. P�st�r du, at D�dehavsrullerne
ikke findes? At de ikke har haft myndighed over en eller flere j�diske,
messianske sekter?

Du har malet dig ind i et hj�rne, og nu kan du ikke komme ud, s� bliver
du desperat og begynder at putte folk i tosse-kasser? Hvis det er
kristendom, vil jeg vove at p�st�, at du er kristen p� samme m�de som
Jahnu er hindu. Ingen �ndelig erfaring, kun bogstavtro.

Du m� jo v�re direkte t�belig, hvis du tror, at nogen till�gger Dan
Brown den mindste betydning, andet end som forfatter af knaldromaner.
Men derfor har du ikke ret til bare at afskrive alt, hvad der ikke st�r
i den nuv�rende sammens�tning af bibelen, som v�rende usandt.

Guds eksistens er jo ikke bevist (eller modbevist), men du benytter
"gud" som en aksiomatisk sandhed, ud fra hvilken du bed�mmer alle andre
fakta, du m�tte st�de ind i.

Du er en 2-dimensionel fladhjerne, Andreas Falck.

Andreas Falck

unread,
Jan 15, 2010, 9:46:45 AM1/15/10
to
Jan Smed skrev i
news:cbf98$4b4da878$57484de7$18...@news.comxnet.dk

[ ... ]


> Du m� jo v�re direkte t�belig, hvis du tror, at nogen till�gger Dan
> Brown den mindste betydning, andet end som forfatter af knaldromaner.

Elaine Pagels rangerer helt p� linie med Dan Brown.

> Men derfor har du ikke ret til bare at afskrive alt, hvad der ikke
> st�r i den nuv�rende sammens�tning af bibelen, som v�rende usandt.

Den nuv�rende sammens�tning af Bibelen!!

F� lige din viden opdateret!!

Den er yderst mangelfuld, s� lad v�re med at kloge dig p� et omr�de hvor din
viden mere end halter.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages