svineinfluenzaen H1N1 muterer hurtigt

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Apr 29, 2009, 5:54:24 PM4/29/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8710 <news:49f61007$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/a00f00a452d52726>
>
> > Who frygter en global epidemi
[ ... ]
> Men v�r opm�rksom p�, at viruset kan mutere!


News:

=== citat start ===

TV2 TTV s165 Ons 29 Apr (2009, CET) 23:47:35

WHO: Svinevirus er uforudsigelig

WHO har h�vet trusselsniveauet for en
svineinfluenza-pandemi fra fase fire
til fase fem p� en skala fra et til
seks, oplyser WHO-chefen Margaret Chan.
Hun siger, at svineinfluenzaen H1N1
muterer hurtigt, og at dens videre udvikling er uforudsigelig.

Derfor er det �gede trusselniveau en
opfordring til alle lande om at aktivt
at forberede sig p� en
svineinfluenza-pandemi.

If�lge WHO er fase fem "et kraftigt
signal om, at en pandemi er n�rt
forest�ende."

opd. 29. apr 23:10

=== citat slut ====


�v! ... :-(


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8737 <news:49f8c18d$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8738


Jesus-loves-you

unread,
Apr 30, 2009, 9:11:55 AM4/30/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8738 <news:49f8cc9b$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>

>
> > > Who frygter en global epidemi
> [ ... ]
> > Men v�r opm�rksom p�, at viruset kan mutere!
>
>
> News:
>
> === citat start ===
>
> TV2 TTV s165 Ons 29 Apr (2009, CET) 23:47:35
>
> WHO: Svinevirus er uforudsigelig
>
> WHO har h�vet trusselsniveauet for en
> svineinfluenza-pandemi fra fase fire
> til fase fem p� en skala fra et til
> seks, oplyser WHO-chefen Margaret Chan.
> Hun siger, at svineinfluenzaen H1N1
> muterer hurtigt, og at dens videre udvikling er uforudsigelig.

More news (from JP):

Influenza opruster til nye angreb

Offentliggjort 30.04.09 kl. CET 14:20

Svineinfluenzaen muterer lige nu s�rdeles kraftigt for at tilpasse sig
mennesker og dermed kunne smitte s� mange som muligt, konstaterer verdens
virusforskere.

L�s mere p� ...
<http://jp.dk/udland/article1679339.ece>


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8758 <news:gtc779$fv0$1...@newsbin.cybercity.dk>
8757 <news:49f9939b$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8759


Maria Frederiksen

unread,
Apr 30, 2009, 1:15:21 PM4/30/09
to
> Svineinfluenzaen muterer lige nu s�rdeles kraftigt for at tilpasse sig
> mennesker og dermed kunne smitte s� mange som muligt, konstaterer verdens
> virusforskere.

Ja, og s� f�r vi influenzaepidemi. Det er hverken f�rste eller sidste gang i
historien - alene denne vinter er over 1.000 danskere d�de af influenza.

Mvh Maria


perhag

unread,
Apr 30, 2009, 3:59:17 PM4/30/09
to
On 30 Apr., 19:15, "Maria Frederiksen" <m...@easyfrag.dk> wrote:
> > Svineinfluenzaen muterer lige nu særdeles kraftigt for at tilpasse sig
> > mennesker og dermed kunne smitte så mange som muligt, konstaterer verdens
> > virusforskere.
>
> Ja, og så får vi influenzaepidemi. Det er hverken første eller sidste gang i
> historien - alene denne vinter er over 1.000 danskere døde af influenza.
>

Der er nogle typer influenza som er mere dødelige end andre. Den
sygdom som i middelalderen blev kaldt "den sorte død" kan godt have
været ubehagelige influenzavarianter. Nyere undersøgelser tyder i
hvert fald på at der ikke var tale om sygdommen pest.

Jesus-loves-you

unread,
Apr 30, 2009, 4:45:35 PM4/30/09
to
"perhag" skrev
<news:f8e96e1a-ea3e-482c...@y33g2000prg.googlegroups.com>
>
> ... "Maria Frederiksen" ... wrote:
<news:49f9dd1f$0$15877$edfa...@dtext01.news.tele.dk>

[ ... file 8738 ... ]

> > > Svineinfluenzaen muterer lige nu s�rdeles kraftigt for at tilpasse sig
> > > mennesker og dermed kunne smitte s� mange som muligt, konstaterer
> > > verdens virusforskere.
> >
> > Ja, og s� f�r vi influenzaepidemi. Det er hverken f�rste eller sidste
> > gang i historien - alene denne vinter er over 1.000 danskere d�de af
> > influenza.
>
> Der er nogle typer influenza som er mere d�delige end andre. ...

Korrekt (desv�rre) !

Husk p� at mange indf�dte indianere omkom af tilsyneladende "harml�se"
sygdomme (herunder fork�lelse, vel sagtens), da den hvide mand ankom til
Amerika.

De omkom, fordi de ikke havde v�ret udsat for bl.a. influenza f�r og derfor
ikke havde udviklet et immunforsvar herimod.

Det er (vist nok) noget tilsvarende vi kan risikere mht. H1N1 influenza A.

Bem�rkes skal det i hvert fald, at ...

=== citat start ===

TV3 Teksttv 30/04/09

Virusekspert: Bekymrende udvikling

Svineinfluenzavirus er godt i gang med
at mutere. Analysepr�ver af de f�rste
smittede tilf�lde i Mexico, Texas og
Florida viser, at virussen allerede nu
har udviklet sig forskelligt fra sted
til sted.

'Virusset afpr�ver med andre ord nye
former i fors�get p� at komme uden om
det menneskelige immunforsvar. Vi
vidste godt, at det ville ske, men
alligevel m� jeg betegne det som en
skr�mmende udvikling,' siger Lars P.
Nielsen, leder af influenzalaboratoriet
p� Statens Serum Institut.

Newspaq - 12:57

=== citat slut ====


> ... Den
> sygdom som i middelalderen blev kaldt "den sorte d�d" kan godt have
> v�ret ubehagelige influenzavarianter. Nyere unders�gelser tyder i
> hvert fald p� at der ikke var tale om sygdommen pest.


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8761 <news:49fa08fc$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8762


Arne H. Wilstrup

unread,
Apr 30, 2009, 5:51:24 PM4/30/09
to
"perhag" <per.ha...@gmail.com> skrev i meddelelsen
news:f8e96e1a-ea3e-482c...@y33g2000prg.googlegroups.com...

On 30 Apr., 19:15, "Maria Frederiksen" <m...@easyfrag.dk> wrote:
> > Svineinfluenzaen muterer lige nu s�rdeles kraftigt for at tilpasse
> > sig
> > mennesker og dermed kunne smitte s� mange som muligt, konstaterer
> > verdens
> > virusforskere.
>
> Ja, og s� f�r vi influenzaepidemi. Det er hverken f�rste eller sidste
> gang i
> historien - alene denne vinter er over 1.000 danskere d�de af
> influenza.
>

Der er nogle typer influenza som er mere d�delige end andre. Den


sygdom som i middelalderen blev kaldt "den sorte d�d" kan godt have
v�ret ubehagelige influenzavarianter. Nyere unders�gelser tyder i

hvert fald p� at der ikke var tale om sygdommen pest.

*Hvilke unders�gelser? Man har ikke afvist at der var tale om pest - det
er der faktisk sikre vidnesbyrd om. Man har problematiseret hvordan
smitten blev viderebragt - mus og rotter er ikke forklaringen, men
muligvis lus og lopper p� de n�vnte �dle dyr.
Beretningerne om sygdomsforl�bet er imidlertid s� manifest og s�
enslydende at ingen er i tvivl om at det var pest.
Jeg har i hvert fald ikke h�rt andet.


perhag

unread,
Apr 30, 2009, 7:48:45 PM4/30/09
to
On 30 Apr., 23:51, "Arne H. Wilstrup" <ahw> wrote:
> *Hvilke undersøgelser? Man har ikke afvist at der var tale om pest

- det
> er der faktisk sikre vidnesbyrd om.

I et andet indlæg kritiserede jeg Wikipedia-miljøet, men deres
beskrivelse af Den Sorte Død er jeg enig i:

http://da.wikipedia.org/wiki/Den_sorte_d%C3%B8d

Hvad var den historiske pest for en sygdom?
I de seneste år er man kommet i tvivl om den traditionelle forklaring
på Den sorte Død. En række forhold gør, at man i stedet er begyndt at
arbejde ud fra en teori om, at den snarere skyldes et virus (af ebola-
typen):

Sygdommens ufatteligt hurtige spredning (op til 8 km/døgn) i forhold
til spredningsraten ved nutidige udbrud af byldepest, forårsaget af
Yersinia pestis
Sygdommens udbredelse til det fuldstændigt rottefrie Island
Et fund af byldepest-DNA fra en middelaldergrav er draget i tvivl, og
andre undersøgelser har ikke fundet byldepest-DNA (Gilbert 2004)
Disse kendsgerninger peger mod en smitte direkte fra menneske til
menneske, og en inkubationstid, som var lang nok til, at smittede, men
endnu ikke syge mennesker kunne nå frem til endnu ikke ramte områder.
Undersøgelser i England (Scott & Duncan 2000) peger på en
inkubationstid på 37 døgn, hvad der stemmer godt med virus som
sygdomsårsag. Det stemmer også godt overens med, at byen Venezia fik
fjernet pesten ved at gennemføre en karantæne på 40 døgn for alle
tilrejsende.

Peter Knutsen

unread,
May 1, 2009, 12:50:55 AM5/1/09
to
Arne H. Wilstrup wrote:
> *Hvilke undersï¿œgelser? Man har ikke afvist at der var tale om pest - det
> er der faktisk sikre vidnesbyrd om. Man har problematiseret hvordan
> smitten blev viderebragt - mus og rotter er ikke forklaringen, men
> muligvis lus og lopper pᅵ de nᅵvnte ᅵdle dyr.
> Beretningerne om sygdomsforlᅵbet er imidlertid sᅵ manifest og sᅵ
> enslydende at ingen er i tvivl om at det var pest.
> Jeg har i hvert fald ikke hï¿œrt andet.

DR2 sendte nogle udsendelser sidste ï¿œr, vistnok fï¿œrste gang sendt for
flere ᅵr siden, "Pest over Europa", der netop gik pᅵ at Den Sorte Dᅵd
nok alligevel ikke var byldepest, fordi symptomerne ikke passede helt.
Jeg sᅵ dog ikke udsendelserne, sᅵ jeg kan ikke sige hvor seriᅵse de var,
andet end at DR2 plejer at have nogenlunde styr pᅵ tingene.

--
Peter Knutsen
sagatafl.org

Per Rønne

unread,
May 1, 2009, 1:41:36 AM5/1/09
to
Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:

> 'Virusset afpr�ver med andre ord nye former i fors�get p� at komme uden om
> det menneskelige immunforsvar. Vi vidste godt, at det ville ske, men
> alligevel m� jeg betegne det som en skr�mmende udvikling,' siger Lars P.
> Nielsen, leder af influenzalaboratoriet p� Statens Serum Institut.

Han udtaler sig jo p� en m�de, som synes at indicere at H1N1 influenza
A, �svineinfluenza�, har en slags kollektiv bevidsthed, og et kollektivt
m�l.

En s�dan antagelse ville vist lede til en dumpning til embedseksamen,
s�vel inden for biologi som inden for l�gevidenskab ...
--
Per Erik R�nne
http://www.RQNNE.dk
Errare humanum est, sed in errore perseverare turpe est

Arne H. Wilstrup

unread,
May 1, 2009, 4:47:39 AM5/1/09
to
""Per R�nne"" <p...@RQNNE.invalid> skrev i meddelelsen
news:1iz115d.1bymy4s15cjb0N%p...@RQNNE.invalid...

> Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:
>
>> 'Virusset afpr�ver med andre ord nye former i fors�get p� at komme
>> uden om
>> det menneskelige immunforsvar. Vi vidste godt, at det ville ske, men
>> alligevel m� jeg betegne det som en skr�mmende udvikling,' siger Lars
>> P.
>> Nielsen, leder af influenzalaboratoriet p� Statens Serum Institut.
>
> Han udtaler sig jo p� en m�de, som synes at indicere at H1N1 influenza
> A, �svineinfluenza�, har en slags kollektiv bevidsthed, og et
> kollektivt
> m�l.
>
> En s�dan antagelse ville vist lede til en dumpning til embedseksamen,
> s�vel inden for biologi som inden for l�gevidenskab ...

Det er noget v�rre vr�vl. Hvorfra har du den opfattelse? Er du m�ske
mikrobiolog?

Det er helt almindeligt at man omtaler viras funktions-og mutationsm�de
som "intelligente" systemer der kan reagere p� de p�virkninger de m�des
med og dermed ogs� kan �ndre "adf�rd". Det er der skrevet adskillige
rapporter om - jeg har faktisk l�st nogle af dem da jeg l�ste medicin,
s� intet nyt under solen her.


Det er derfor ganske i overensstemmelse med forskningen at udtale sig
som han g�r. Vi ved at b�de vira og bakterier muterer i forhold til de
p�virkninger de uds�ttes for af et eksisterende immunsystem. Det g�res
p� mange m�der.

Fx skriver
http://www.videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/i_alexander_flemings_fodspor :

De opportunistiske bakterier bruger en helt bestemt strategi for at
angribe kroppen,� fort�ller Michael Givskov.
�I begyndelsen opf�rer de sig harml�st. De undlader popul�rt sagt at
fyre deres v�ben af, og s� har immunsystemet sv�rt ved at opspore dem. I
hemmelighed opbygger de deres brohoved, og n�r de er mange nok, bruger
de deres kemiske kommunikationssystem til at koordinere et storstilet
angreb, s� de virkelig kan sl� rod og blive en kronisk, permanent
infektion.�

En del af disse bakteriers angrebsstrategi g�r ud p� at skjule sig bag
et biokemisk skjold - s�kaldt biofilm - som forhindrer immunsystemets
celler i at angribe dem.

Skjult bag skjoldet begynder bakterierne at udsende de
sygdomsfremkaldende og v�vsnedbrydende stoffer, og skjoldet er samtidig
designet s� dj�velsk, at det opl�ser immunforsvarets modangreb.

Pseudomonas aeruginosa g�r efter alle svagheder hos sv�kkede mennesker.
Den s�tter sig i luft- og urinveje, er den hyppigste �rsag til
infektioner i s�r, brands�r samt �rer, og desuden den mest udbredte
kolonist p� hospitalsudstyr som respiratorer og katedere�

�Det er um�deligt sv�rt at behandle Pseudomonas aeruginosa med
antibiotika i l�ngden,� forklarer Michael Givskov.
�Den udviser langt st�rre resistens end for eksempel stafylokokker,
giver us�dvanligt ondartede infektioner og er en skurk, som l�nge har
v�ret undervurderet. Det er en formidabel modstander og rangerer nu i
England som en 'superbug' - en superresistent bakterie.�

Inspireret af tangplanters v�ben mod bakteriebel�gninger
(biofilm-dannelse) og helt almindelige hvidl�g har professor Michael
Givskov udviklet en metode til at forstyrre Pseudomonas
aeruginosa-bakteriens kemiske kommunikation.

Det �del�gger mikrobernes evne til at koordinere deres angreb og danne
beskyttelsesskjold, og s� kan immunforsvaret tage sig af bakterierne,
uden at patienterne bliver voldsomt syge af infektionen.

Metoden dr�ber alts� ikke bakterierne, men �del�gger i
stedet �kommandovejene�. Derfor bliver mikroberne ikke presset til at
udvikle resistens mod det nye v�ben, og Michael Givskov og kollegerne
har da heller ikke set resistens i deres fors�g.

�Vi vil gerne fors�ge at benytte en nanoteknologisk tilgang, s� vi kan
overtr�kke forskellige overflader med vore nye antimikrobielle
stoffer,� forts�tter Michael Givskov.

�Kan vi g�re det med for eksempel hospitalernes katedre, slanger,
kunstige hofter og andre genstande, som skal ind i patienten, s� kan vi
forhindre bakterien i at kolonisere dem og tr�nge ind i folk. Og p� den
m�de forhindre titusindvis af alvorlige infektioner om �ret.�

Det er prim�rt virus som omdanenr RNA til DNA og det sker inde i en
inficeret celle ved hj�lp af cellens maskineri (og energi). Virus laver
dobbeltstrenget nukleinsyre (DNA) ud af enkeltstrenegt nukleinsyre
(RNA), men der skal v�re tale om en streng og ikke fragmenter.

N�r der alts� er kemisk kontakt mellem celler der angribes og de
angribende vira, afl�ser vira "koderne" i cellen og �ndrer sig i
overensstemmelse dermed. Kommer de ind i cellerne, kan de udnytte
cellernes biologi til at multiplicere sig. Vi ser det fx ved
kr�ftceller, der i virkeligheden er celler der vokser h�mningsl�st af
ukendt �rsag. Man er ved at komme frem til at det kunne v�re s�rlige
mikrobiologiske enzymatiske forhold der p�virker de oprindeligt raske
celler udefra. Man har endda talt om vira som v�rende �rsag til dette,
men det ved jeg dog for lidt om til at udtale mig skr�sikkert om.

Per Rønne

unread,
May 10, 2009, 12:21:18 PM5/10/09
to
Arne H. Wilstrup <ahw> wrote:

> ""Per R�nne"" <p...@RQNNE.invalid> skrev i meddelelsen
> news:1iz115d.1bymy4s15cjb0N%p...@RQNNE.invalid...
> > Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:
> >
> >> 'Virusset afpr�ver med andre ord nye former i fors�get p� at komme uden
> >> om det menneskelige immunforsvar. Vi vidste godt, at det ville ske, men
> >> alligevel m� jeg betegne det som en skr�mmende udvikling,' siger Lars
> >> P. Nielsen, leder af influenzalaboratoriet p� Statens Serum Institut.
> >
> > Han udtaler sig jo p� en m�de, som synes at indicere at H1N1 influenza
> > A, �svineinfluenza�, har en slags kollektiv bevidsthed, og et
> > kollektivt m�l.
> >
> > En s�dan antagelse ville vist lede til en dumpning til embedseksamen,
> > s�vel inden for biologi som inden for l�gevidenskab ...
>
> Det er noget v�rre vr�vl. Hvorfra har du den opfattelse? Er du m�ske
> mikrobiolog?
>
> Det er helt almindeligt at man omtaler viras funktions-og mutationsm�de
> som "intelligente" systemer der kan reagere p� de p�virkninger de m�des
> med og dermed ogs� kan �ndre "adf�rd". Det er der skrevet adskillige
> rapporter om - jeg har faktisk l�st nogle af dem da jeg l�ste medicin,
> s� intet nyt under solen her.

Jeg kan kun opfatte noget s�dant som noget nyreligi�st vr�vl.
Fuldst�ndigt som Gaia-id�en; Jorden eller Jordens biosf�re /har/ ingen
f�llesbevidsthed, og skal man tale om et handlende centralhjernesystem
er det i hvert fald f�rst nu under dannelse. Det er os.

Mutationer sker tilf�ldigt, og vil i langt de fleste tilf�lde forringe
overlevelsesevner radikalt, men i f� tilf�lde vil det forbedre dem, og
disse mutanter vil derefter blive selekteret gennem evolutionen.

Det er s� muligt at nogle vira [og andre v�sener] er mindre beskyttede
mod mutationer end andre, og derfor hyppigere muterer, og s� vil de
naturligvis v�re farligere.

Men nogen f�lles handlende bevidsthed m� du alts� til New Age med. Det
er dog ogs� muligt at nogle forskere bruger s�danne p�dagogiske
forklaringer.

Ud fra en naturvidenskabelig betragtning er det hele naturligvis helt
stokastisk-mekanisk.

Peter Knutsen

unread,
May 11, 2009, 3:10:08 AM5/11/09
to
Per R�nne wrote:
> Arne H. Wilstrup <ahw> wrote:
>>Det er noget v�rre vr�vl. Hvorfra har du den opfattelse? Er du m�ske
>>mikrobiolog?
>>
>>Det er helt almindeligt at man omtaler viras funktions-og mutationsm�de
>>som "intelligente" systemer der kan reagere p� de p�virkninger de m�des
>>med og dermed ogs� kan �ndre "adf�rd". Det er der skrevet adskillige
>>rapporter om - jeg har faktisk l�st nogle af dem da jeg l�ste medicin,
>>s� intet nyt under solen her.
>
> Jeg kan kun opfatte noget s�dant som noget nyreligi�st vr�vl.

Det Wilstrup har l�rt p� medicinstudiet er ikke nyreligi�st vr�vl. Det
er en skidt id� at udbrede sig om den slags offentligt, fordi l�gfolk
meget nemt kan misforst� det og antage at naturvidenskaben er blevet
religi�s, men indenfor naturvidenskaben er det helt sikkert en god
model, en god anskuelsesmetode, som man kan arbejde ud fra.

> Fuldst�ndigt som Gaia-id�en; Jorden eller Jordens biosf�re /har/ ingen
> f�llesbevidsthed, og skal man tale om et handlende centralhjernesystem
> er det i hvert fald f�rst nu under dannelse. Det er os.

Det ved Wilstrup godt. Det ved de andre inde p� l�gestudiet ogs� godt.

> Mutationer sker tilf�ldigt, og vil i langt de fleste tilf�lde forringe
> overlevelsesevner radikalt, men i f� tilf�lde vil det forbedre dem, og
> disse mutanter vil derefter blive selekteret gennem evolutionen.

Det ved Wilstrup godt.

> Det er s� muligt at nogle vira [og andre v�sener] er mindre beskyttede
> mod mutationer end andre, og derfor hyppigere muterer, og s� vil de
> naturligvis v�re farligere.

Den s�tning fik du vist formuleret forkert...

> Men nogen f�lles handlende bevidsthed m� du alts� til New Age med. Det
> er dog ogs� muligt at nogle forskere bruger s�danne p�dagogiske
> forklaringer.

Mit indtryk er at forskerne bruger dem i interne diskussioner, snarere
end n�r de forklarer tingene for l�gfolk. Jeg kan i hvert fald se mange
ting der kan g� galt, n�r l�gfolk bliver eksponeret for ideen, og jeg
fik det selv lidt skidt da jeg s� Lars P. Nielsens udtale, fordi jeg
meget nemt kan forestille mig hvad for skrupsk�re fantasier den slags
kan s�tte gang i inde i l�gfolks hoveder.

> Ud fra en naturvidenskabelig betragtning er det hele naturligvis helt
> stokastisk-mekanisk.

Ja, og det ved Wilstrup godt.

FUT < news:dk.videnskab.sundhed >.

--
Peter Knutsen
sagatafl.org

Per Rønne

unread,
May 11, 2009, 8:30:20 AM5/11/09
to
Peter Knutsen <pe...@sagatafl.invalid> wrote:

> > Det er s� muligt at nogle vira [og andre v�sener] er mindre beskyttede
> > mod mutationer end andre, og derfor hyppigere muterer, og s� vil de
> > naturligvis v�re farligere.
>
> Den s�tning fik du vist formuleret forkert...

N�h. V�sener der muterer lettere end andre v�sener vil opleve at flere
af deres afkom g�r til grunde. Til geng�ld vil en del af deres afkom
have nogle ekstra fordele, som vil g�re dem bedre egnede til overlevelse
end ellers - og alts� farligere for os.

Det afg�rede her er om hvor meget afkom arten s� f�r, og her f�r den s�
rigtigt meget afkom.

Peter Knutsen

unread,
May 14, 2009, 11:32:48 AM5/14/09
to
Per R�nne wrote:
> Peter Knutsen <pe...@sagatafl.invalid> wrote:
Per:

>>>Det er s� muligt at nogle vira [og andre v�sener] er mindre beskyttede
>>>mod mutationer end andre, og derfor hyppigere muterer, og s� vil de
>>>naturligvis v�re farligere.
>>
>>Den s�tning fik du vist formuleret forkert...
>
> N�h. V�sener der muterer lettere end andre v�sener vil opleve at flere

Ja, jeg kan ikke se hvorfor jeg skrev det ovenst�ende vr�vl. Jeg m� have
v�ret meget tr�t...

> af deres afkom g�r til grunde. Til geng�ld vil en del af deres afkom
> have nogle ekstra fordele, som vil g�re dem bedre egnede til overlevelse
> end ellers - og alts� farligere for os.
>
> Det afg�rede her er om hvor meget afkom arten s� f�r, og her f�r den s�
> rigtigt meget afkom.

Ja, det har du ret i.

--
Peter Knutsen
sagatafl.org

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages