Psykiatriske diagnoser - Was: Tyv tror hvem mand stjæler, ikke sandt Russia ?

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jun 8, 2009, 1:05:37 AM6/8/09
to
"Bo Warming" skrev
<news:BdWdnRKZCtbw37HX...@giganews.com>
>
> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
> news:4a2916f9$0$90276$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8793 ... ]

[ ... Putins angrebskrig i Georgien ... ]

> >> Tillad mig li' i den forbindelse at minde dig om, ...
> >> at psykopater er *afstumpede*. De mangler noget psykisk i deres
> >> personlighed...
[ ... ]
> > Under koldkrigen postulerede Sovjetunionen, at NATO-forsvarspagten var
> > en agressiv angrebsalliance, og Rusland har desv�rre sidenhen overtaget
> > denne propaganda.
> >
> > Men sandheden er en helt anden, fordi Sovjetunionen ikke var et stakkels
> > offer for nazismen, s�ledes som man fortsat i Rusland s� gerne vil
> > foregive:
> > Stalin og kommunisterne var aktive *samarbejdspartnere* med Hitlers
> > nazityskland; idet man jo som ulve delte sin bytte mellem sig:
> >
> > 1. september 1939
> > Tyskland begynder invasionen af Polen
> >
> > 28. september 1939
> > De sidste polakker overgiver sig. Samme dag indg�r Tyskland og
> > Sovjetunionen
> > en gr�nse- og venskabspagt, som skal supplere den ikke-angrebs-pagt, der
> > tidligere er indg�et.
[ ... ]
> Putin er en normal men avanceret og h�jintelligent diktator
>
> Det for�ldede ord , "psykopat" er om afstumpethed, asocial,
> samvittighedsl�s empatimangel - og idag tales om
> personlighedsforstyrrelse som p� ingen m�de er sindsyhhge, eller om
> karakterafvigelse
> Intet s�dant lider Putin af, udfra g�ngs psykiatriske diganosekriterier


Hej Bo,

Jeg fornemmer, at du reagerer p� dette mit indl�g, fordi der i det indg�r
elementer, som ripper op i noget hos dig *personligt*, kanske et traume, et
sj�les�r, en anst�dssten, en ligtorn, eller hvad vi nu kan kalde det.

Tillad mig derfor at tale rent ud af posen:


Det er jo ingen hemlighed, at du af andre mennesker, navnlig her p�
nyhedsgrupperne, ofte er blevet kaldt psykopat pga. din uforskammede adf�rd
overfor dem, men ...

Jeg har ladet mig fort�lle, at du af psykiatere er blevet diagnosticeret
skitzofren!

Der er meget forskel p� de to diagnoser!

En skitzofrem *forst�r* ikke helt virkeligheden. Der er pr. definition noget
*psykotisk* involveret i sindssygdommen skitzofreni. Men det er faktisk
IKKE tilf�ldet hos en psykopat!

(ret mig endelig, I fagfolk, hvis jeg heri siger noget �vl!)

-

Du b�r derfor nok ikke ta' det s� personligt, n�r jeg g�r i rette med
psykopater, idet det p� ingen m�de omfatter dig, Bo ... :-)

Okay ?


Hmm ...

Samtalen sk�nner jeg nu prim�rt har f�et karakter af noget i relation til
psykiatriske diagnoser, hvorfor FUT derfor udelukkende sat til ...
News:dk.videnskab.psykologi


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8810 <news:4a2c9091$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8811


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages