Et *psykiatrisk* tilfælde - Was: Verden må agere mod asteroider (World 'must tackle space threat')

2 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Dec 4, 2008, 9:38:25 AM12/4/08
to
""Lyrik"" skrev

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
Sent: Wednesday, December 03, 2008, CET 12:43, GMT 11:43
Subject: Re: Verden må agere mod asteroider (World 'must tackle space
threat')
news:op.ulk35...@jens-erik-bechs-macbook.local
>
> On Wed, 03 Dec 2008 04:14:45 +0100, Jesus-loves-you
> <John...@1.john4.8.heaven> wrote:
>
> > "Jesus-loves-you" skrev
8197 news:gh4tmf$u35$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Sent: Wednesday, October 15, 2008, CET 12:35, GMT 10:35
> > Subject: Stephen Hawking tanker ang. biologisk decentralisering -
> > Was: The Year 2304 (0294)
> > 8102 news:gd4h1h$1v7p$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> > Menneskeheden havde overlevet sin "vuggedød". Biologisk
> >> > decentralisering var nu blevet et faktum.
> > [ ... ]
> >> > ... "Vuggedøden" indtræffer
> >> > dersom A) ... B) Globe-destroyer (input memory:
> >> > Asteroide-nedslag for ca. 65 millioner år).
> > [ ... ]
> >> Stephen Hawking er optimist på menneskeracens vegne.
> > [ ... ]
> >> "Menneskeracen bør ikke lægge alle æggene i en kurv eller på en planet.
> >> Så må vi bare håbe, at vi ikke taber kurven, iden vi har spredt
> >> indholdet," siger han til CNN
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det bli'r svært at dyrke kartofler på Mars fra en rullestol.;-)
>
> >
> > samt ...
> >
> > Sent: Saturday, November 08, 2008, CET 04:55, GMT 03:55
> > Subject: Einem globe-destroyer ? - Was: ...
> > The main-program (message from ET, Aliens)
> > 8173 news:gf32ip$2efk$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> > ... Tunguska-eksplosionen en art ADVARSEL om
> >> > en kommende katastrofe, en asteroide-kollision med Jorden, ...
> > [ ... ]
> >> Så tilbage bliver derfor spørgsmålet:
> >>
> >> What's coming up, ET ?
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det må være en moderne version af kaninen til Elmer Fjot:"What's up Doc!"?
>
>
>
>
> >> Einem globe-destroyer ?
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
>
> Oder einem sølvpapirshat?
> >
> > Har du lyst til at være gift med en, der svigter sine venner og således
> > *undlader* at komme dem til undsætning i al deres nød og afmagt (apropos
> > Auschwiths und so weiter) ?
> >
> > Jeg ved sg_ ikke rigtig. Personlig væmmes jeg ved det, ærlig talt. Det
> > er så brækket står mig langt op i halsen
> > Your behaviour is NOT normal, ET!
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Don't mary ET!
>
>
> >
> > Ved mindre man selvfølgelig er *kunstig* og derfor forsker i livets
> > opståen
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Don't mary a robot! I beg of You!;-)
> >
> > I så fald forekommer denne anskuelse mig en "anelse" psykotisk.
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Hvis alle ens antagelser er en anelse psykotiske, hvad er man så?
>
>
> > Der mangler i hvert fald dét, vi mennesker kalder empati, apropos ...
> >
> > men Han, som "en kort tid var
> > blevet gjort ringere end englene",
> > Jesus, ...
> >
> > Thi vi har ikke en Ypperstepræst,
> > som IKKE kan have medlidenhed med
> > vore skrøbeligheder ...
> >
> > (Hebr. 2,9a.(16-17a); 4,15a)
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> This one sounds better!
>
>
> >
> > Hmm ... (memory on from)
> >
> > Sent: Monday, August 25, 2008 CET 13:24, GMT 11:24
> > Subject: Georgien siger, at Rusland ødelagde for mia.
> > 7881 news:g8u4qe$cdd$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> Det mest latterlige ved al det her er, at ...
> >>
> >> De resourcer Menneskeheden skulle have brugt på at forhindre ...
> >>
> >> (Memory on from ... )
> >>
> >> (einem globedestroyer)
> >> 7654 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk
> >> >
> >> > > Asteroide har kurs mod Jorden
> >> [ ... ]
> >> > > Uoverskuelige konsekvenser
> >> > > Hvis asteroiden - der har fået navnet "Apophis" - rammer, vil
> >> > > det få overordentligt alvorlige konsekvenser, uanset om det
> >> > > sker på landjorden eller i vandet.
> >> [ ... ]
> >> > > Rumskibe og atomvåben
> >> > > Det russiske rumagentur Roscosmos er i samarbejde med
> >> > > forsvarsministeriet og Videnskabernes Akademi i gang med at
> >> > > udvikle et "anti-asteroide"-program.
> >>
> >> ... en kosmisk asteroide-kollision med Jorden, nu bliver brugt på noget
> >> så tåbeligt som børnepasning (psykopat-forvaringsanstalt med mere).
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det kan man jo kalde en udvidelse af opfordringen om at "Dyrke sin
> have?";-)
> >
> >
> > Men okay. Måske der er noget *vigtigt*, som I ønsker at lære os mht.
> > BØRNE-pasning ?
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Jeg fik engang et råd af Werner:"Den sten man ikke kan løfte,skal man lade
> ligge!" Det er faktisk et bedre råd end det amerikanske:"Den sten man ikke
> kan løfte skal man råbe "fuck!" til og give et spark!"
>
>
>
> > Hmm ...
> >
> > Er det ikke sådan en "anelse" fattigt svar at give folk i fx. Georgien
> > (for slet ikke at tale om Auschwits und so weiter) ?
> >
> > "Regnskabet" stemmer altså bare ikke, ET!
> >
> >
> > Og *konklusionen* vor må derfor blive, at ...
> >
> > Det kan godt være, at der findes en guddom (fx. Allah, Buddha, Jesus
> > eller Jahve, eller hvad folk nu foretrækker at kalde Høn) ...
> >
> > Og det kan også godt være, at vi har haft et besøg fra Rummet (og måske
> > fortsat har det) ...
> >
> > Men livets barske lektie BURDE have lært os, at der kommer sg_ IKKE
> > nogen og redder os ud af suppedasen (apropos Auschwits und so weiter).
> >
> > Ergo må vi *selv* klare os ud af problemerne!
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Selvfølgelig! Men den kultur vi lever med og i er afgørende for hvordan vi
> klarer de problemer! Hint -Danmark og Somalia er ikke lige gode til at
> klare problemer.
>
> >
> > Main-news (derfor fortsat):
> >
> >> > ... "Vuggedøden" indtræffer
> >> > dersom A) ... B) Globe-destroyer (input memory:
> >> > Asteroide-nedslag for ca. 65 millioner år).
> >
> > Einem ET-interrupt (Program: Kindergarden, børnepasning) over-and-out,
> > oder was ?
> .........................
> Einem interrupt from an old friend getting older-skal du ud og passe
> børn?;-)
>
> Should oll' aquintance be forgot and never brought to mind? Should oll'
> aquintance be forgot for the days of oll lang syne? For oll' lang syne my
> dear, for oll'lang syne! Should oll' aquitance be forgot for the days of
> oll' lang syne?
>
>
>
> --
> ET phone.....!
> I wish You a merry X.MAs and a Happy New Year:-)


Hmm ... (Last Jens-Erik-Bech memory on) ...

8029 news:gb0ekf$16q$1...@newsbin.cybercity.dk
7984 news:gaamq4$1q48$1...@newsbin.cybercity.dk
7983 news:gaaitk$1olf$1...@newsbin.cybercity.dk
7966 news:48c39793$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
7961 news:g9tfig$31ao$1...@newsbin.cybercity.dk
7954 news:g9prrj$1fcr$1...@newsbin.cybercity.dk
7888 news:48b34262$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
7885 news:g8uo9f$k32$1...@newsbin.cybercity.dk
7880 news:g8u3db$c02$1...@newsbin.cybercity.dk
7875 news:g8m2np$b3l$1...@newsbin.cybercity.dk
7873 news:g8lvpi$a1c$1...@newsbin.cybercity.dk
7872 news:g8lv19$9oq$1...@newsbin.cybercity.dk
7871 news:g8lurq$9nq$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Lyrik wrote:
> [ ... ]
> > Nå, så ER du altså et nazisvin.
> >
> > Jeg vil ikke svine mig til med at krybe ned på dit rendestensniveau, så
> > PLONK!
> >
> > Per V


(Det hedder (vist nok) på dansk noget i retning af at være en
psykopat-medløber!)

Hmm ... (interrupt from) ...
8198 news:gh50a5$v1b$1...@newsbin.cybercity.dk

At forsøge at genvinde sin selvrespekt (på andre menneskers bekostning ved
at tilsvine dem),

Jeg forsøger at genvinde min selvrespekt ...

Hmm ... (memory on from) ...

8068 news:gcctoo$27e3$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Den megen ros stryker barnets selvtillid, men det bidrager ikke
> nødvendigvis til at opbygge barnets selvværd, argumenterer Dan Svarre.

Manglende selvværd ?

Jeg husker i hvert fald tydeligt, hvordan vedkommende havde en uimodståelig
trang til at give enhver prædikant et verbalt hak i tuden, efter en ellers
ganske udemærket prædiken. Det var som om vedkommende gennem dette genvandt
en lille smule af sin (tabte ?) selvrespekt.

Hmm ...

Diagnosen ?

... (memory on from) ...

7888 news:48b34262$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
>
> > PS. Der findes en type sindslidelse med diagnosen narcissistisk
> > personlighedsforstyrrelse. Patienten opnår - ligesom ved en
> > karakterneurose - visse former for følelsesmæssig tilfredsstillelse af
> > kompensatorisk art (såkaldt sekundærgevinst) i forhold til andre
> > mennesker.
> >
> > Når pt. fx. får provokeret dig til at se rødt (FK) opnås
> > tilfredsstillelsen (selvom der er tale om negativ-kontaktsøgning).
> >
> >
> > Behandling:
> >
> > (citat fra Johan Cullberg's bog "Dynamisk psykiatri")
> >
> > Det, som bringer narcissistiske personer til behandling, er som regel en
> > voksende misantropi, bitterhed og ensomhed, noget, som måske først viser
> > sig i 40-45-årsalderen. Ikke sjældent kan de nu for første gang gå ind i
> > en dyb depression. Det er pinefuldt for disse mennesker at blive gamle;
> > de betragter både deres egen ungdom og andres liv med misundelse, og
> > opblever desperat, hvordan ligegyldigheden og kulden breder sig i dem.
> > Da de har store vanskeligheder ved at vove sig ind i et
> > afhængighedsforhold, er en psykoterapeutisk behandling ofte umulig eller
> > besværlig. Der er imidlertid efterhånden udviklet psykoanalytiske
> > teknikker til at imødegå deres problemer. Det karakteristiske er, i hvor
> > høj grad patienterne idealiserer terapeuten (for at blive delagtige i
> > dennes grandiositet), og i hvor høj grad de skuffes i deres omnipotente
> > behov for at kontrollere og konsumere terapeuten. De patienter, som har
> > en nogenlunde evne til at opleve skyld- og depressionsfølelser, når
> > behandlingen starter, vil ofte kunne gennemføre den med større held end
> > andre. De har en stærkere motivation for at se lidt kritisk på deres
> > narcissistiske træk.


Et psykiatrisk tilfælde ?

Tja ... Dét kommer vi jo nok ikke udenom!

-

So ... You wanna gamble, "friend".

... (Okay for me. Input memory from) ...

From: "Lyrik" <ly...@heaven.dk>
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
Sent: Saturday, October 11, 2008, CET 15:06, GMT 13:06
Subject: Re: Kim Jong-il, just einem zombi ? + antisemitten Jörg Haider
død -
Was: Blev kadaveret vist frem ? ...
Kim Jong-il nok mere end blot syg ...
Kim Jong-il udebliver fra parade
news:gcq8d2$16f7$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
> news:gcptu2$12g5$1...@newsbin.cybercity.dk...
> > "Jesus-loves-you" skrev
> > 8065 news:gccsel$26vj$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> > > DR1 s139 ons 10 sep (2008, CET) 10:08:47
> >> > >
> >> > > 08:01
> >> > >
> >> > > Nordkorea afviser rygter om syg Kim
> >> [ ... ]
> >> > > Den hopper vi ikke på, Kim Yong-nam! Vis kadaveret frem ... :-)
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Ja så opnåede du at blive filtreret væk.
> Dine jpg-filer bliver fjernet fra min server.
>
> MvH
> Jens


To-be-einem-zombi-program on ?

Indicium-searchstring on!

(Sorry. Jeg samler ikke på fiaskoer, herunder skadelige relationer.)

And then I heard an unidentified voice said (perhaps ET):
(2008-12-04, Thursday, day no 339, CET 15:32, GMT 14:32)
- "Find."

CET 15:32
- "Person."

Som sagt:
Indicium-searchstring now on (2.King. 2,24)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8198 news:gh50a5$v1b$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8199


Ib Baagøe

unread,
Dec 6, 2008, 12:43:58 AM12/6/08
to
"Jesus-loves-you" skrev i en meddelelse:

> [en masse rablende sludder]

Jeg synes, du trygt kan se frem til din yndlingsasteroide.
Dø skal vi jo alle sammen, og det er i hvertfald langt
behageligere ved hjælp af en asteroide end med kræft.
Og da du har en specialaftale med Jesus, behøver du
jo ikke at frygte det, der kommer bag efter.


Held og lykke, vi ses hinsides -- Ib


Niels P Sønderskov

unread,
Dec 6, 2008, 11:16:47 AM12/6/08
to
Ib Baagøe skrev:

> Held og lykke, vi ses hinsides -- Ib

Vi andre kan så se frem til at Mogens møder sin skaber, men håber
sandelig ikke at skulle samme vej!

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Feb 28, 2009, 6:47:41 AM2/28/09
to
"Ib Baagøe" skrev ...

Sent: Saturday, December 06, 2008, CET 06:43, GMT 05:43
<news:493a1121$0$56796$edfa...@dtext02.news.tele.dk>

[ ... file 8199 ... ]

> > [en masse rablende sludder]
>
> Jeg synes, du trygt kan se frem til din yndlingsasteroide.
> Dø skal vi jo alle sammen, og det er i hvertfald langt
> behageligere ved hjælp af en asteroide end med kræft.
> Og da du har en specialaftale med Jesus, behøver du
> jo ikke at frygte det, der kommer bag efter.
>
>
> Held og lykke, vi ses hinsides -- Ib


Undskyld denne noget "lidt" sene besvarelse, men som du jo selv nok kan se,
er selve emnet *misforstået* (fra din side af)!

Det er korrekt, at emnet oprindelig handlede om noget angående asteroider,
men bemærk venligst at dette indlæg IKKE blev postet i denne
psykologi-gruppe!

Grunden til at emnet så skiftede karakter (og blev postet i denne
nyhedsgruppe med psykologi som speciale), skyldes *udelukkende*, at et
menneske med narcissistisk personlighedsforstyrrelse fik et sygeligt
omnipotent behov for at kontrollere sine omgivelser ved at tale nedladende
og håne, givetvis forårsaget af et behov for at kompensere for sin egen
iboende mindreværdsfølelse.

Og så kender du måske resten af historien. Hvis ikke er fortsættelsen
følgende:

Sent: Tuesday, February 24, 2009, CET 20:05, GMT 19:05
Subject: Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (et *konkret* eksempel) -
Was: Står dette i Biplen ?
8474 <news:go1gdk$26vu$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/aa647809a0c456ca>


Og det var sådan set specifikt dét, jeg gerne ville drøfte med gruppens
*faglige* eksperter!

Men bevares! Det forudsætter jo selvfølgelig, at man bl.a. har lært at læse
og kan skelne mellem sort-og-hvidt, hvilket man jo ikke ligefrem kan postå
er tilfældet med dit indlæg, oder was ? ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8500 <news:49a8785c$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8501

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages