Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Et spørgsmål om personlig udvikling (oprettelsen af en terapi-gruppe) - Re: 2019 uge 42 (news samlet)

3 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 15, 2019, 4:22:48 AM10/15/19
to
Et spørgsmål om personlig udvikling
(oprettelsen af en terapi-gruppe) -
Re: 2019 uge 42 (news samlet)

File 21.847 ...
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/therapy/21-847
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/therapy/21-847
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/double-brain/21-847

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/therapy/21-847

2300 days to Nuclearwar (± unknown)

-

Dagens *keywords*:

29
Den følgende dag kom Jesus gående hen mod Johannes, der
var omgivet af en gruppe af sine disciple. „Se dér!”
sagde Johannes, „dér kommer Guds Lam! Det er ham, der skal
tage hele verdens synd på sig.

-

Dagens Ord:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joh+1&version=BPH

Johannes 1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Messias som Ordet fra Gud

[ ... ]

Johannes Døber

[ ... ]

Johannes Døber udpeger Jesus som Guds offerlam

29
Den følgende dag kom Jesus gående hen mod Johannes, der
var omgivet af en gruppe af sine disciple. „Se dér!”
sagde Johannes, „dér kommer Guds Lam! Det er ham, der skal
tage hele verdens synd på sig.

[ ... ]

Jesus møder sine første disciple

[ ... ]

Jesus inviterer flere til at blive hans disciple

-

Dagens Ord fra ...

BibelLæserRingens andagtstekst
(fås som hæfte, der udgives 4 gange om året: jan, apr, jul og
okt), http://blr.dk/

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+20.29-34&version=BPH

Matthæus 20:29-34, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

To blinde bliver helbredt og slutter sig til Jesus

-

Dagens Ord fra ...

Det Danske Bibelselskabs bibellæseplan 2019 ...
http://www.bibelselskabet.dk/ressourcer/bibellaeseplan

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zac+6&version=BPH

Zakarias 6, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

De fire vogne

[ ... ]

Josvas krone

-

Dagens Ord fra ...

Et Ord til Dagen ...
http://www.ucb.dk/dagensord/

(Her kan du også få tilsendt gratis andagtsteksten i et hæfte
4 gange om året: dec, mar, jun og sep, og det er jo meget
smart, hvis man er væk på retræte eller noget andet.)

=== citat start ===

Ordet for 2019-10-15

Forstå din himmelske fader (2)

"Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren
barmhjertig..."
Sl 103,13

=== citat slut ===


*Synkroniseringen* er "desværre" fortsat røget, fordi i
andagtshæftet står der følgende:

=== citat start ===

Ordet for 2019-10-15

Et spørgsmål om personlig udvikling

"... sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse
op til ham, som er hovedet, Kristus."
Ef 4,15

Før du konfronterer et andet menneske, skal du lige stoppe op
og undersøge dine egne motiver. Er dit mål at hjælpe eller at
ydmyge dem?

=== citat slut ===

Kommentar:

I går eftermiddags deltog jeg på et møde, hvor jeg fremlagde
et forslag om oprettelsen af en terapi-gruppe. Forslaget
skulle herefter fremlægges for bestyrelsen.

Og siden da har jeg tænkt lidt over i ny og næ, HVAD jeg
skulle sige.

Dagens overskrift fra 'Et Ord til dagen' rammer plet:

Et spørgsmål om personlig udvikling

:-)

Dernæst er sætningen ...

"Før du konfronterer et andet menneske, skal du lige stoppe op
og undersøge dine egne motiver. Er dit mål at hjælpe eller at
ydmyge dem?"

... OGSÅ MEGET rammende, fordi ...


HVAD var/er *formålet* med en terapi-gruppe?

Er det for at hævde sig (på andres bekostning) ?

Eller ...

Er det et oprigtigt ønske om at gøre gavn (og derigennem
forhåbentlig kunne glæde og hjælpe andre mennesker)?


Svar herpå:

Idéen var/er at *supplere* den eksisterende
psykologi/psykiatri-indsats og evt. forhåbentlig også
samle op, der hvor folk "tabes" på gulvet.


Baggrund:

(Et konkret eksempel:)

Jeg deltog i torsdags (10/10-19) i et offentlig møde, hvor
emnet var: "Forebyggelse af selvmord".
Der var mødt mange mennesker op (fra alle samfundslag,
havde jeg nær sagt).

Og under dette møde kom det frem i form af, at en af talerne
åbent berettede om sine problemer mht. akut hjælp i
forbindelse med selvmordstanker.
Vedkommende følte sig ikke (så vidt jeg ku' fatte) forstået
godt nok. Vedkommende ønskede sådan set blot at komme af med
sine *frustrationer* (ved at sætte ord på tankerne).
Jeg ku' derfor ikke undgå at fatte mistanke om, at denne
person brugte den ubevidste forsvarsmekanisme, som vi i
psykologiens verden kalder for det rationelle ubevidste
forsvar.

Men se:

Her kommer vi nu allerede ind i problemet, fordi ...

På en webside om emnet står der følgende:

http://neft.dk/forsvarsmekanismer.htm

Flemming Ravns hjemmeside
om
psykologiske
forsvarsmekanismer

[ ... ]

Rationalisering: Man efterrationaliserer begivenheder
eller følelse af skam og skyld, så de tilsyneladende får
fornuftig forklaring. En tvangsneurotiker (OCD-person)
kan rationalisere, at han/hun vasker hænderne, fordi de
ikke er ordentligt rene, men hvis det drejer sig om 100.
gang inden for en time, bliver det klart, at der er tale
om en ufrivillig tvangshandling. Måske siger
alkoholikeren: "Jeg drikker, fordi det er den bedste måde
at slappe af" - eller hash- misbrugeren: "Jeg ryger hash,
fordi så falder jeg i søvn på en afslappet måde". Det er
en måde at benægte / bortforklare adfærd ved at bruge
tilsyneladende rationelle argumenter. Husk, dette er
ubevidst for personen selv. Engelsk: Rationalization.


Problemet, der er opstået, er, at ...

For mig at se dækker det ubevidste rationelle forsvar over
MERE end blot det ovenfor skrevne.

Og se:

Det er dét, som denne terapi-gruppe KUNNE ta' op; altså hvor
deltagerne KUNNE give deres bidrag med (hvis de har lyst).

Jeg KUNNE fx. lufte (i denne terapi-gruppe) en hypotese om,
at det rationelle ubevidste forsvar MULIGVIS er sprogcentrets
(og det vil sige venstre hjernehalvdel bevidsthed)
ønske/behov om at komme i kontakt med højre hjernehalvdels
bevidsthed og herigennem højre hjernehalvdels underbevidsthed
(mhp. at *berolige* denne, da det MULIGVIS er denne,
der har udskilt angststofferne i blodet, som så sprogcentret
OGSÅ er TVUNGET til at *indordne* sig under, endskønt
sprogcentret ved, at man nu er fanget IGEN for 117 gang (af
denne "neanderthal"-tumpe) og blot ønsker at komme videre!
Talestrømmens formål KUNNE altså være - ifølge denne
hypotese - at få højre hjernehalvs bevidsthed til at
*samarbejde* mhp. at få højre hjernehalvdels underbevidsthed
til ... tja, HVAD skal vi kalde det? - Ordene "personlig
udvikling" forekommer mig nu nærliggende ... :-)

Hypotesen KUNNE måske udforskes/efterprøves vha. forskellige
metoder, heriblandt billedtale, da det jo er højre
hjernehalvdels "sprog" (ligesom musik).

Bevares!

Det kan meget vel tænkes, at denne hypotese er forkert.

Men det kan i sig selv så være et godt svar
(fx. for en skizofren, der ikke helt kan hitte rede i,
hvad der er virkelighed og hvad der er fiktion),
apropos udelukkelsesmetoden.


Idéen er altså bl.a. med terapi-gruppen, at give deltagerne
- om muligt - en *værktøjskasse* (faglig (selv)-indsigt), så
man IKKE står afmægtig og føler sig magtesløs og dermed
handlingslammet overfor livets vanskeligheder!


Mere om al dette forhåbentlig senere. Please hang on ... :-)

-

GårDagens Ord fra ...

Daily Readings - Catholic Online
https://www.catholic.org/bible/daily_reading/
https://www.catholic.org/bible/daily_reading/?select_date=2019-10-14
Daily Reading for Monday October 14, 2019

Reading 1, Romans 1:1-7
Responsorial Psalm, Psalms 98:1, 2-3, 3-4
Gospel, Luke 11:29-32
https://www.youtube.com/watch?list=PL58g24NgWPIzyoqbVhfNR7Jy8alGIAlWD&v=32x_pQePuRY

-

TODAY'S BIBLE VERSE (from CBN) ...
http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn
http://bible.cbn.com/#!/reading-plan/1/
http://www1.cbn.com/devotions

(2019-10-14, CET 11:3x-4x, GMT 09:3x-4x:)

"I - yes, I alone - will blot out your sins for my own sake
and will never think of them again."
Isaiah 43:25

-

Mogens Kall skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: 2019 uge 42 (news samlet)
Date: Mon, 14 Oct 2019 09:54:48 +0200, GMT 08:54
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21845 news:5da429d8$0$693$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/2WQfuiVi22A/HcFZdBsADAAJ
>
> De politiske vigtige nyhedsindlæg bliver løbende samlet i
> et DATA-arkiv. Se ...
> https://sites.google.com/site/kallpol4
> Backup-system (aktiv om 0 dage): Input website + (0000 + x, x=47) ...
> https://sites.google.com/site/kallpol40047
>
> Forrige nyhedsindlæg samlet var:
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> Subject: 2019 uge 41 (news samlet)
> Date: Mon, 7 Oct 2019 09:02:34 +0200, GMT 07:02
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21832 news:5d9ae31a$0$693$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/8q4ETl2aRlY/ANW3O7WHCgAJ
>
> -
>
> I dag Mandag den 14. oktober 2019 (dag 287 i året) er der 6026
> dage til (16 år + 182 dage), at asteroiden Apophis *måske*
> rammer ind i Jorden (2036-04-13, 127 år efter Tunguska) ...
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska
>
> Dog har nye DATA ændret på dette. Se evt. file 21.428 ...
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska/21-428
>
> Men vi beholder tælleren, fordi der er en sammenhæng mellem
> Templets opførsel (276) og Tunguska 1908 (150) og så dette
> *dating*-tidspunkt (?), idet tælleren peger på 7-stjernen
> (150+177=277,78) i år 2036 netop "tilfældigvis" samtidig med,
> at asteroiden Apophis kommer relativt tæt forbi.
>
> Og muligvis kommer der en atomkrig (startende i Mellemøsten
> ved fx. at Iran angriber Israel med A-våben) om ca. ...
>
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/nuclearwar/21-xxx/21-221
>
> 2301
> dage til
> Nuclearwar (see file 21.221)
> (om ca. 6 1/3 år, around 2026-01-31)
>
> .......... ved mindre man - I TIDE - træffer sine modforanstaltninger
> (og fx. opretter *brændbælter*, så ilden fra helvede IKKE
> spredes)!
>
>
> Og i dag er det også 2432 dage siden, at en stor asteroide
> samt en meteor nær havde ramt og udslettet
> Psykopatistan/Kleptokratistan (Rusland)! Se evt. ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Sunday, February 17, 2013, CET 03:10, GMT 02:10
> Subject: UFO-responce to Russia no 1 (Fire from the Sky) -
> Re: ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT
> 15206 news:51203bbd$0$288$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2013-02-15m/15-206
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/russia/15-206
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/I0YKzGo4NjU/IAjPH77tMm4J
>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/I0YKzGo4NjU/-MKW2MicslIJ
>>
>> http://www.youtube.com/user/TheServantOfMichael
>> ... (russiske bogstaver) ... 2013-02-15,
>> Russia under UFO-meteor-attack
>> Uploadet den 16/02/2013 (omkring kl GMT 22 to 23, CET 23 to 24)
>> Varighed: 15:04
>> http://www.youtube.com/watch?v=wM97LxQ7H2c
>
>
> Reason:
>
> Der er - juridisk set - ikke noget ulovligt i at have en
> *sygelige* trang til selvhævdelse (selvom det er
> tåbeligt og umodent), men når det sker på andre
> menneskers bekostning, da er der noget gruelig galt!
>
> At udvide sine egne grænser med militær magt er ikke
> acceptabelt.
>
> Det er opskriften på verdenskrig!
>
>
> Og på den baggrund fremkommer spørgsmålet:
>
> Hvad vil du gøre, hvis du blev Statsminister (eller Præsident) ?
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> Aktuel politisk news:
>
> Forbryderen Assad fortsat på fri fod
> (= lovløs planet, ifølge din nabo, Mankind)
>
> Compare with ...
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=ecc+8%3A11&version=BPH
>
> Slås der ikke ned på forbryderen STRAKS,
> er det en indirekte opfordring til at
> følge hans eksempel.
>
> (Præd. 8,11)
>
>
> Hmm .. (memory on from) ...
>
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/udn
>
> Jeg ville øjeblikkelig ta' kontakt til vores allierede
> i NATO og EU og forsøge at overbevise dem om
> *nødvendigheden* af at oprette De Forenede
> Demokratiske Nationer (United Democratic Nations, UDN)
> som en *sund* modvægt til FN (UN)!
>
> Hvorfor ?
>
> Fordi fordelene ved UDN er for mange (herunder sund
> favorisering af eksilregeringer til erstatning for
> et ikke-demokratisk styre), og ulemperne er for få!
>
> Man vil fx. ikke træde Retten under fode (men forstå sit
> *ansvar*, at Loven skal håndhæves også internationalt,
> så forbrydere ikke slipper for straf). Og det vil ha' en
> præventiv effekt på længere sigt (så forbrydelserne slet
> ikke begås i det samme omfang som nu fx. med angrebskrige
> her og der og allevegne til skade for Menneskeheden og dens
> overlevelse)!
>
> Så kort og godt vil det ændre Verden til det bedre med tiden,
> skønner jeg!
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> "Kanzi" fortjent belønning, ET!
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/kanzi-fortjent-beloenning
>
> Subject: Re: Der er et kinesisk ordsprog, som lyder:
> Dræb kyllingen for at skræmme aben, men ... -
> Re: Pligtforsømmelse (Straffelovens § 253), ET ?
> 19084 news:ngsbaa$172$1...@news.eternal-september.org
>
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/kanzi-fortjent-beloenning/19-084

> >
> >> Hvad får jeg af belønning, ET, hvis jeg kan bevise, at du
> >> har lagt enn besked til os, menneskeheden, gemt/skjult
> >> under "den sten derhenne"?
> >>
> >> Fire from the sky?
>
>
> ET! Hvor meget står der på min goodwill-konto?
> Hvor mange "godbidder" har "Kanzi" optjent?
>
> Apropos galaktisk *nabohjælp* i relation til "vuggedøden"! ...
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/crib-death/20-810
>
>
> Answer:
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> Subject: Satellitfotos afslører aktivitet ved nordkoreansk raketbase
> + ET-break -
> Re: 2019 uge 10 (news samlet)
> Date: Wed, 6 Mar 2019 14:28:09 +0100, GMT 13:28
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21286 news:5c7fcaec$0$694$1472...@news.sunsite.dk
>
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/north-korea/21-xxx/21-286

> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/goodwill/21-286
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/6Oc2rdQ-vG4/6VNBJw20BwAJ
> >
> > ET! Hvor meget står der på min goodwill-konto?...
> >
> > Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen (perhaps
> > the voice of ET; altså en udenjordisk civilisation på besøg
> > i vort solsystem eller rettere: en bejler til Menneskeheden),
> > der sagde:
> > (2019-03-06, Wednesday, day no 65, CET 14:15, GMT 13:15)
> > - "Masser!§"
>
>
> Se tillige ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.politik
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Followup-To:
> News:dk.videnskab
> Subject: Found 30 and 196 -
> Re: Found 115 -
> Re: Found 50 and 78 at Chernobyl disaster 1986-04-26 -
> Re: Tunguska: Found 78 -
> Re: Meteor eksploderede over Sibirien 2019-04-06, GMT 12:00
> (T-17 and 7 days) -
> Re: 2019 uge 15 (news samlet)
> Date: Thu, 11 Apr 2019 09:21:46 +0200, GMT 07:21
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21390 news:5caeeb12$0$701$1472...@news.sunsite.dk
> Chernobyl disaster (Tjernobylulykken)
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/chernobyl/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/chernobyl/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/apophis/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-14/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-30/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-50/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-78/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-115/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-196/21-390
>
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1-pfgcv8r74/lFNV1Br7AgAJ

> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/IhSuyrBDmF0/j0dI6RziBAAJ
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/yzeSkItbCs4/cxkWlA8ZCgAJ
>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/koRifFcgF9g/ggBb8KzVBwAJ

>
>
> -
>
> Tidens aktuelle litterære sætning:
>
>
https://sites.google.com/site/kalllitteratur/home/0/maa-jeg-godt-vaere-vred
>
> Må jeg godt være vred?
> af Ross Campbell
>
> Kapitel 2:
> Samfundet og vreden, side 18-25
>
> side 20
>
> Oprør mod autoriteterne
>
> Mennesker, der aldrig har fået tilfredsstillet deres behov
> for kærlighed, bliver vrede og lader ofte deres vrede
> komme til udtryk i oprør. Og her har vi den egentlige
> grund til respektløshed og anti-autoritære holdninger.
>
> Kommentar:
>
> Kan dette være årsagen til al den megen had (med vold, mord,
> død og ødelæggelse), vi observerer i Mellemøsten ?
>
> -
[ ... ]
> -
>
> Prøv også :
>
> Test dit kærlighedssprog ...
> http://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog/
>
> Gennemgå profilen, når du er afslappet og har tid nok.
>
> (Vælg en af følgende 2 muligheder:)
>
> Nr. 1
> Jeg er glad for at blive rost
> Jeg kan lide at få et knus
>
> Nr. 2
> Jeg kan godt lide at ...
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.
> --
> Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
> Last OUTPUT: 21800 news:5d8b1600$0$699$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/d4CjpU_XBAAJ
> Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21845

Dansk-kurdere: Verden svigter os

EU vil stoppe våbensalg til Tyrkiet

Bombe sprængt nær politi i Hongkong

-

Med aftale satser kurderne på, at Tyrkiet frygter Rusland
kl. 13:01
https://www.dr.dk/nyheder/udland/med-aftale-satser-kurderne-paa-tyrkiet-frygter-rusland

-

Regeringen vil hastebehandle lov, der fjerner statsborgerskab for
fremmedkrigere
kl. 13:45
https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-vil-hastebehandle-lov-der-fjerner-statsborgerskab-fremmedkrigere

-

DR S133 man 14 okt 19:48:56
14.oktober dr.dk/nyheder 15:29

DANSK-KURDERE: VERDEN SVIGTER OS
- Vi har ingen andre venner end
bjergene, lyder et gammelt kurdisk
ordsprog.

Nu har det igen vist sig at være sandt,
når Tyrkiet angriber kurdiske områder i
det nordlige Syrien. Det mener flere af
de danske kurdere, som DR Nyheder har
talt med.

Blandt dem er frisøren Mahmoud Mussa,
som mistede et familiemedlem, da
Tyrkiet indledte et luftangreb onsdag
aften.

- Han var på vej hjem fra arbejde
omkring klokken 20. Så kom der en
raket, fortæller Mahmoud Mussa.

Mahmoud demonstrerer mod tyrkiske angreb: 'Min fætter blev dræbt på vej
hjem fra arbejde'
kl. 15:29
https://www.dr.dk/nyheder/udland/mahmoud-demonstrerer-mod-tyrkiske-angreb-min-faetter-blev-draebt-paa-vej-hjem-fra

-

DR S136 man 14 okt 19:48:56
14.oktober dr.dk/nyheder 15:43

EU VIL STOPPE VÅBENSALG TIL TYRKIET
EU-landene fordømmer enstemmigt den
tyrkiske offensiv i det nordlige del af
Syrien. Samtidig mener de, at al
våbeneksport til Tyrkiet skal stoppes,
hvis der er en klar risiko for, at
våbnene kan blive brugt i den
igangværende konflikt.

Samtidig forpligter medlemslandene sig
på "stærke nationale holdninger, hvad
angår deres våbeneksport til Tyrkiet".

- Den tekst, vi i dag har vedtaget,
opfordrer EU-landene til at følge op
på, hvad vi har gjort i Danmark, og det
er jeg meget tilfreds med. Det var
heller ikke givet, at der ville komme
en så hård og restriktiv linje, siger
udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

EU opfordrer til stop af våbensalg til Tyrkiet
kl. 15:43
https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-opfordrer-til-stop-af-vaabensalg-til-tyrkiet

-

DR S137 man 14 okt 19:48:22
14.oktober dr.dk/nyheder 17:11

BOMBE SPRÆNGT NÆR POLITI I HONGKONG
Konflikten i Hongkong er spidset til,
da en bombe i går gik af tæt ved tolv
politibiler.

- Den hjemmelavede anordning havde
nogle kraftige eksplosiver og var
fjernstyret ved hjælp af en
mobiltelefon, fortalte
kriminalkommissær Suryanto Chin-chiu
fra Hongkongs
ammunitionsrydningsafdeling på et
pressemøde tidligere i dag.

Umiddelbart kom ingen til skade, da
bomben blev udløst under en busk i Mong
Kok.

- Bomben skulle have ramt betjente,
vurderer vicekommissær Tang Ping-keung.

Optrapning i Hongkong: Bombe sprængt nær politifolk
kl. 17:11
https://www.dr.dk/nyheder/udland/optrapning-i-hongkong-bombe-spraengt-naer-politifolk

-


141
20:02

samt ...


Rusland kan blive den store vinder med ny alliance i Syrien, vurderer
korrespondent
14. okt. 2019, 12:39
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-10-14-rusland-kan-blive-den-store-vinder-med-ny-alliance-i-syrien-vurderer-korrespondent

-

Regeringen om børn i Syrien: Deres forældre har vendt os ryggen og er
ikke længere danske
14. okt. 2019, 13:22
https://nyheder.tv2.dk/politik/2019-10-14-regeringen-om-boern-i-syrien-deres-foraeldre-har-vendt-os-ryggen-og-er-ikke

-

Nyfødt pige reddet fra at blive levende begravet
14. okt. 2019, 16:35
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-10-14-nyfodt-pige-reddet-fra-at-blive-levende-begravet

Indien har set store fald i antallet af fødte piger. Illegale
aborter af pigefostre fortsætter i stort omfang.

-

Kænguruunge fundet død efter dens flok blev lukket ud af fremmede
14. okt. 2019, 18:59 ...
To millioner danskere skal skifte væk fra Skoleintra - her adskiller
afløseren sig
14. okt. 2019, 19:32 ...

-

NRK:
14. oktober 2019 kl. 10:14

-


21847
0 new messages