Informationfile de la Mogens Kall (including UFO-indicators), file 08522

22 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 3, 2009, 5:39:12 PM3/3/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

(NB! Tegn-markør '<' og '>' er indrykket hist og her.)

8314 <news:gl6thg$1ths$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
>
> Heysan ... :-)
>
> My name is Mogens Kall, and I'm from Denmark.
>
> I have something important to tell You:
>
> (Sorry, but my english is very bad, but I will try to do my best.)
>
> We have found a starmap inside the Bible. It use our galaxy, the Milkyway,
> as a reference, and - You see - Mankind did NOT knew anything about this
> astronomic galaxy, when the Bible was written for 2-3000 years ago, so
> therefore this information can only come from another civilisation in
> space visiting our sunsystem.
>
> And this is great news for Mankind ... :-)
>
> Can we proof it ?
>
> Yes, ... :-)
>
> But first a pertinent question is :
>
> Are they (ET, Aliens) still here (in our sunsystem) ?
>
> Well, we have some strong presumptions (evidences).
>
> It began 7 days before the Tsunami-earthquake in Indonesia 26. dec. 2004
>
> You can read more about this in an old informationfile, see ...
> 5676 <news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/e6b8df12e14b9e6d>

>
> Latest *external* contact (?) ...
> 2009-01-17, CET 20:08, GMT 19:08, above Denmark.

Latest contact (perhaps) ...
2009-03-02, CET 14:44, GMT 13:44, above Pacific Ocean, see ...
8519 <news:49ad64ba$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8f5c1764ad4edba3>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4aca5d6fa82d7ae6>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43cda8a6ac48e4a0>


>
> -
>
> Here is the headline:
>
> (ET?)-meteorer
> Tsunami-jordskælvet
> Supernova-eksplosionen
> Chicago-UFO-hændelsen
> Future cathastrofe ? (like Sibiria 1908, Tunguska)
>
> Most of these news is written in danish, I'm sorry. Use perhaps
> translation
> through http://translation2.paralink.com/ (or ask on this
> newsgroup-channel, news:no.kultur.folklore.ufo ).
>
>
> Hændelsesforløbet er:
>
> 1. Meteor-kontakt, 2004-12-19 (7 dage *før* Tsunami-jordskælvet)
> Tsunami-jordskælvet 2004-12-26, local time around 07:30 (vist nok)
> 2. Meteor-kontakt, 2005-04-02, GMT 20:05:49.42-20:05:51.22
> 3. Meteor-kontakt, 2005-04-24, ca. 22¼ dage senere
> 4. ...
>
> Jump venligst fremover til nyoprettet tråd ang. dette:
>
> Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 11:57, GMT 09:57
> Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
> 7587 <news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d25836a76f21798a>

> 7591 <news:g45iav$21go$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bd2e9f4db1137ab4>

>
> samt evt. også (ved sidste skud på denne kommunikations-stamme):
>
> (ET?)-meteor above Sudan (Court-2 to ICJ, ICC ?)
> 8076 <news:gcfpj4$7h5$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/524fa0fd535176c5>

>
> (ET?)-meteor blasts over Canada (Post return, ET ?) -
> Was: Iran - flyt Israel til Alaska/Canada
> 8190 <news:ggfk8e$1n2f$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/5aaa75709a72ce34>

>
> (ET?)-meteor blast over Denmark (The Wedding)
> 8306 <news:gktqhb$1lee$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/60ef3f6673e1e081>

> 8308 <news:gkve07$27od$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/e43782288673a353>

> 8309 <news:gl1mvq$e2$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/eb5d2b0e090a5f13>

> 8313 <news:gl4rt2$16a0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5d871a0a630abfe2>

Asteroid above Pacific Ocean (Warning, 2009-03-02)
8519 <news:49ad64ba$0$90274$1472...@news.sunsite.dk> ast. PacO
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8f5c1764ad4edba3>

8520 <news:49ad9bd7$0$90262$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 43-61
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4aca5d6fa82d7ae6>

8521 <news:49adab9e$0$90264$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 150
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43cda8a6ac48e4a0>


>
> -
>
> Supernova-eksplosionen indtraf 2006-09-18, day no 261,
> Chicago-UFO-hændelsen indtraf 2006-11-07, day no 311 (50 dage derefter)
>
> Jump venligst fremover til tråd ang. dette:
> Sent: Wednesday, June 18, 2008, CET 21:08, GMT 19:08
> Subject: Chicago-UFO'en -
> Was: Beviset på Guds eksistens (Fe-26 påske-markøren) ?
> 7567 <news:g3bmg5$5g8$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/76dcd17a0a43c819>

> 7596 <news:g46jn6$2ea7$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ef54ef963210fcb9>

>
> -
>
> Det viser sig nu også, at ET har medvirket til den meget kraftige
> eksplosion i Sibirien i 1908 ved Tunguska, se ...
> 7615 <news:g4drjq$22hd$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/091fbf8dc1828402>

> (og alle dets links.Mærket med 'T' i den forrige info-fil.)
>
> Muligvis er betydningen af Tunguska-eksplosionen en art ADVARSEL om
> en kommende katastrofe, en asteroide-kollision med Jorden, se nærmere
> herom i ...
> 7652 <news:g5g2g9$u3n$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/684ce31d1c57c97c>

> (og alle dets links. Disse er i denne fil mærket med 'A'.)
>
> Jump to these information through the last info-output:
> 7905 <news:g95vu4$6td$1...@newsbin.cybercity.dk.>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b>

>
> -
>
> Conclusive proof found: ET (Aliens) is alive, see ...
>
> Der er som sagt blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
> foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
> at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
> disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
> *udenjordisk* civilisation (ET).
>
> Derudover er der blevet fundet andre indicier i Bibelen (som også peger i
> selvsamme retning).
>
> Disse indicier omfatter kendskab til isotoper og astronomiske forhold, se
> evt. ...
>
> Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) ...
> 7118 <news:5G4Ni.31$Db2...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d7ea4f88124961c9>

> 7121 <news:la5Ni.37$kO2...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/35478101f31c5dba>

>
> På baggrund af Chandrasekhars grænsemasse, se evt. ...
> 7660 <news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cd6649d2c6a92bdd>

> 7663A <news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/59b813249bc47d53>

> 7663B <news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/db347948a02e6f81>

> 7753 <news:g7b5q9$2gs2$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/fd05068530f59ada>

> 8156 <news:geoh8g$19eu$1...@newsbin.cybercity.dk> * 144
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/598b8a9a5192650a>

> 8232 <news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cf42f548bf261ede>


>
> Den kosmiske baggrundsstråling fra Big Bang ...
> 7724 <news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/dc9720e7b6598191>

> 7737 <news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/08b5e47ec9eb897e>

> 8162 <news:gepsd8$1qgt$1...@newsbin.cybercity.dk> * 111 (112) + 412
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d1f14a8e25918ce7>


>
> Isotop Kvælstof-14 ...
> 8049 <news:gc2gvs$1bmg$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ae72e4715dd82eb1>


>
> Isotop Kulstof-14 ...
> 8079 <news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c9f611a10da32857>


>
> Iridium-indiciet ...
> 8120 <news:gdnek0$20r6$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/9d1340e0065f229f>


Ang. indicier (inside the Bible) på kendskab til isotoper, se endvidere
også ...

8454 <news:gngraj$2418$1...@newsbin.cybercity.dk> *isotop 3½
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/56a7f5724785b583>

8456 <news:gnhkvu$2dk9$1...@newsbin.cybercity.dk> *isotop K-40, U-238
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/87c202f3b2daf8cf>

8457 <news:gnhpsv$2fhm$1...@newsbin.cybercity.dk> *isotop U-235, U-232
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1f939dbe29d5d47a>

8463 <news:gnjnfu$48m$1...@newsbin.cybercity.dk> (*isotop) 19-K-40, 1.Ki. 19
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c7e832881a7adadd>

>
> samt ...
>
> Dyrekredsen ...
> 7737 <news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/08b5e47ec9eb897e>

> 7751 <news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/9a50675e31b0a822>

> 8116 <news:gdkgkm$u0g$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ddcfb295d8cfd963>

> 8122 <news:gdoofn$2o3t$1...@newsbin.cybercity.dk> * Løven
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/79c70acc0ae5eb05>

> 8132 <news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk> * ET-copyright, v3,
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/8bde616c060259ba>

> 8139 <news:geau57$1v9s$1...@newsbin.cybercity.dk> * version 3
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cf1db2e9c66a215d>

> 8145 <news:geepbt$cae$1...@newsbin.cybercity.dk> * Tiende, v3
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/6d24986c8ac204d1>

> 8164 <news:geqc2t$21ab$1...@newsbin.cybercity.dk> * Tyren (Taurus)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/0f38d85469144777>

> 8168 <news:getdij$4kp$1...@newsbin.cybercity.dk> * final proof (delta GC Noa)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a7e1816ec1c0f7a9>

> 8169 <news:geupif$kjj$1...@newsbin.cybercity.dk> * (delta GC Noa)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/fb999cdcedc79449>

> (samt mange af de nye indlæg)
>
>
> Well,
>
> It will take a lot of time to explain it for You here, the hole
> ET-Starmap-system inside the Bible, ... please jump ...
> 8168 <news:getdij$4kp$1...@newsbin.cybercity.dk> * final proof (delta GC Noa)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a7e1816ec1c0f7a9>

>
> And ask, of course ... :-)
>
> -
>
> Nævnes skal det også, at ...
>
> Some people have also done science-objections against this Bible-version
> of the Life-2 hypothesis, by saying for instance, that there is a
> connection (einem relationship) to the-Bible-Code. My answer to this is
> no.
>
> You can read more about this in files marked 'I'.
>
> Filer markeret med ...
> I = Videnskablige indsigelser.
>
> Disse indlæg har der været en del af på det seneste, men der er desværre
> endnu ikke fremkommet noget interessant (og brugbart) her-ud-af ... :-(
>
> Dog lykkedes det mig at få en Hr. Claus Christiansen til at indrømme
> noget, se ...
> 8220 <news:gi3d34$nel$1...@newsbin.cybercity.dk> I, Bible-Code retræde
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/62ebf810d312c82f>

> 8230 <news:gi6j1g$1tm1$1...@newsbin.cybercity.dk> I, Drakes-markør
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a4f87f2fc233a6b6>

> 8233 <news:gi6uta$2201$1...@newsbin.cybercity.dk> I, SETI-test-p-m
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/11da619e1aa501b5>

> 8248 <news:gij0kq$k7k$1...@newsbin.cybercity.dk> I (status opgørelse)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/0048a903ebc5d512>

>>
>> Vi må derfor konkludere, at der åbenbart er *forskel* på Claus
>> Christiansen's sandsynligheds-vurderinger !!!
>
> -
>
> For de eventuelt interesserede er her en komplet opdatering, således at
> *alle* meddelser med mere kan efterforskes...
>
> (use http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
> (or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
>
> 0001 - 1575 <news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/90aa140691055078>

> 1576 - 1662 <news:sbX3c.108512$jf4.6...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3521cf61aff944ef>

> 1663 - 2680 <news:8kDDc.18117$Vf.10...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a24fb82a369b64a1>

> 2681 - 3404 <news:U8Kqd.72747$Vf.34...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/26f4054d20d9b006>

> 3405 - 3492 <news:kIMxd.76609$Vf.36...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/255779a665eb238b>

> 3493 - 3729 <news:56R2e.108346$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/13b4727d82f2e38f>

> 3730 - 3901 <news:tWy7e.112614$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/746b5bcd57372e7b>

> 3902 - 4104 <news:Wpsbe.114611$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/6726038641e5d045>

> 4105 - 4168 <news:oYzce.515$Fe7....@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/ff7add5584386584>

> 4169 - 4382 <news:WBSWe.68045$Fe7.2...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/df81993f7ef39775>

> 4383 - 4568 <news:vF70f.69647$Fe7.2...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/8233180cce950a3a>

> 4569 - 4687 <news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/db10bfb8bee4c3f6>

> 4688 - 4938 <news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/37ee4384d86d1cea>

> 4939 - 5054 <news:VoEHf.7481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/65de32812feeefe4>

> 5055 - 5255 <news:441be88b$0$176$edfa...@dread16.news.tele.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3ab072574a2051c7>

> (file 5101-5173, except 5105 still missing, see backup-file 5175)
> 5256 - 5335 <news:442a7fbd$0$47094$edfa...@dread15.news.tele.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/bb6a6d894edc6f1d>

> 5336 - 5522 <news:T1j6g.15372$Is7....@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/873d212fa3d9ee9e>

> 5523 - 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/e6b8df12e14b9e6d>

> 5677 - 5965 <news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/76de4a5f3b80a873>

> 5966 - 6291 <news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/db56201c3b585f31>

> 6292- 6562 <news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/bf3d94292ba0607d>

> 6563 - 6813 <news:VfEri.24$hD...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/589f54b836c1d36d>

> 6814 - 7134 <news:2NlNi.5$dt...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/6ef1a9449d2c391c>

> 7135 - 7397 <news:kTPBj.17$uM...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc>

> 7398 - 7605 <news:g48e9t$2pk$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4>

> 7606 - 7905 <news:g95vu4$6td$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b>

> 7906 - 8170 <news:geuujd$mlg$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/31fa5be77e7b7ee3>

> 8171 - 8253 <news:gilqgl$1mpm$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4>

8254 - 8314 <news:gl6thg$1ths$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>

Sent: Wednesday, January 21, 2009, CET 11:33, GMT 10:33
8315 <news:gl6tmd$1ti7$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/f902b9efeee76df3>

8316 <news:gl9ege$2tt9$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/ed325505506624fe>

8317 <news:gl9ell$2u0g$1...@newsbin.cybercity.dk> I
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/dfe79c21a894c83c>

8318 <news:gl9hd0$2v0c$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/c4b42beda5e51b32>

8319A <news:glamjm$caq$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3c08eb2f4400daaf>

8319B <news:glbrb4$pgi$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5a0bc8693e6dcbec>

8320 <news:glbrc8$pgl$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b0d324268e140910>

8321 <news:glbrda$ph9$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/0abaa0c02e5eed5b>

8322 <news:gleuqt$22qp$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/65fdd6a28c19e910>

8323 <news:glf2d7$2482$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1a6a4c55159559e9>

8324 <news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk> ID
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/9d57ea5a9d6f897c>

8325 <news:glfgh6$29ku$1...@newsbin.cybercity.dk> (I?)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f9c959ecdac3bb9d>

8326 <news:glg7u2$2ijp$1...@newsbin.cybercity.dk>
Link destroyed. Reason unknown. Found new:
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3f15df3dbc7c820b>

8327 <news:glg8lj$2isv$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/df1dafba22ceb256>

8328 <news:glgd3u$2kf0$1...@newsbin.cybercity.dk> ID-quake
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3b2b2bbcf4a79c17>

8329 <news:glgd5r$2kf5$1...@newsbin.cybercity.dk> ID-quake
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/1ac8b9c554d4b907>

8330 <news:glgg8g$2lej$1...@newsbin.cybercity.dk> ID
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/05ca6118eda02c89>

8331 <news:glgjau$2mra$1...@newsbin.cybercity.dk> ID
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/c52f78105f89500e>

8332 <news:497be240$0$90266$1472...@news.sunsite.dk> SETI
<http://groups.google.com/group/no.fag.diverse/msg/b24c7f4dcf89b666>

8333 <news:glhb4m$2upb$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/5467e4885613544b>

8334 <news:glhb6t$2uq0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/12d2557df41c553c>

8335 <news:glhgnv$30s9$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7a8e99d2135825d6>

8336 <news:glhmn4$1lo$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5117a914a2dc8f5d>

8337 <news:glhmoq$1ls$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/e3f5d65f39655fe7>

8338A <news:glhnln$20c$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cf35661f1a24a3ad>

8338B <news:gliqqr$flc$1...@newsbin.cybercity.dk> (ID)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/2aa5faefbf86e9af>

8339 <news:glk4ti$u61$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7fce518f2fb2ac7a>

8340 <news:glk9kt$vtq$1...@newsbin.cybercity.dk> (ID)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/32df40a22163210f>

8341 <news:glk9mb$vtu$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/3927614c0ebcde66>

8342 <news:glkd9l$1188$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/4459e91a0f96a887>

8343 <news:glkiqv$13d9$1...@newsbin.cybercity.dk> ICC
Link destroyed. Reason unknown. Found new:
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/17d9583e5c902e22>

8344 <news:glkjfh$13me$1...@newsbin.cybercity.dk> (ID)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/5d51696070ecd2e9>

8345 <news:gll5gu$1asa$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/1cd6f81c5768e5e2>

8346 <news:gll71k$1beb$1...@newsbin.cybercity.dk> (ID)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/93c9376402fd28ec>

8347 <news:gll88q$1bud$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/8bfe2d31ae0d8a68>

8348 <news:gll8jc$1c41$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/b9a019bc1a33cfc7>

8349 <news:gllb8h$1dc4$1...@newsbin.cybercity.dk> ICC
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43c602ef61c7b088>

8350A <news:gllg6d$1ffb$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/078de909210815be>

8350B <news:glnqrs$2a9b$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7250268f332be232>

8351 <news:glp9kl$2qho$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/bea50832c47b5d21>

8352 <news:glpb4d$2qvn$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/81b075d965eb13fc>

8353 <news:glq375$475$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-UFO-artiv åbnes (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/acd9773557d81b95>

8354 <news:glq38k$47q$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/17dc06b2b9f39628>

8355 <news:glqf2m$8t4$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/5b697212cb0c523c>

8356 <news:glqf4r$8t9$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/27d80eb5eeb10d51>

8357 <news:gls797$uha$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/b7398d08dffa18e3>

8358 <news:gls7ac$ult$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/5fd629d736a40c85>

8359 <news:gls7bh$um0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/dd764b5f2d367fc3>

8360 <news:gltbdp$1cfm$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/5d763de46dc20218>

8361 <news:glvnn2$28al$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/059a3b6e90b78de9>

8362 <news:gm0pc9$2omd$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/dde1ce8511961de1>

8363 <news:gm0pdh$2on4$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U, 1985 ?)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/d78aed2345236bb4>

8364 <news:gm0pf0$2ona$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/f11e63bf585a58c3>

8365 <news:gm0pg5$2ond$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/42877d60cb2c7e08>

8366 <news:gm0r1b$2p5k$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.historie/msg/95381f9f6713569f>

8367 <news:gm0ub0$2qer$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/9f5650562582e045>

8368 <news:gm0ucn$2qfk$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ecf628fd0e4ac3ce>

8369 <news:gm1kuq$5s$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152b047699ed3fcf>

8370 <news:gm1l1b$62$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/482528ee86b7644f>

8371 <news:gm1l2f$68$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-output
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0634b91de62c0f24>

8372 <news:gm1l4d$6c$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-output
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/830fad0fc36f0927>

8373 <news:gm1t8k$38f$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/6606122d67d701ff>

8374 <news:gm1taa$38t$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/6914924a3e078774>

8375 <news:gm1tbr$396$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T1
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/5da05bb7f30af7bd>

8376 <news:gm1tcj$399$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T2
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7e4a78024249d7b9>

8377 <news:gm1tdb$39e$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T3
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/fbb14e91ae111d02>

8378 <news:gm1te3$39h$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T4
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a43a8e347e2d26a6>

8379 <news:gm1teq$3a2$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T5
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a89a832d2b6a5c9c>

8380 <news:gm1tfm$3a9$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T6
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/21471e4c29a1f443>

8381 <news:gm1tgd$3am$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T7
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0d302f947daf5945>

8382 <news:gm1th5$3ap$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T8
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/d387a01d5c253b9f>

8383 <news:gm1thv$3at$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/603c3d0852d3b9ab>

8384 <news:gm21at$4tj$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/f0f23ed1d0d6f2eb>

8385 <news:gm4okc$154q$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.historie/msg/5a99c2e8e4229a8a>

8386 <news:gm4omg$159e$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/322a0cd92d65cbdf>

8387 <news:gm6mvp$1qvm$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ececb2d08ddf2559>

8388 <news:gm6n1o$1qvr$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/111abe323777571b>

8389 <news:gm6n2o$1qvv$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, DATA-o, T9
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/275f7d96d7bb076b>

8390 <news:gm7k74$2686$1...@newsbin.cybercity.dk> DK-U, Database:
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a64243bec1390421>

<http://w-o-p-r.dk/ufo/open.notes.database.asp>

8391 <news:gm7k86$268n$1...@newsbin.cybercity.dk> (1985)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0ea392ffd63f0f0f>

8392 <news:gm7mkl$272u$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/31eba2498bf3f3c7>

8393 <news:gm7mlk$2732$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/1e321fabc60e749f>

8394 <news:gma8gn$2r4$1...@newsbin.cybercity.dk> (1985)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/748065168f2b7973>

8395 <news:gmaati$3mf$1...@newsbin.cybercity.dk> (1985)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/8fb74124ac0910e5>

8396 <news:gmab09$3n7$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ae6db53ef0c96395>

8397 <news:gmab1b$3rl$1...@newsbin.cybercity.dk> (DK-U)
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/e2d9ceaad15d11c9>

8398 <news:gmc023$mkj$1...@newsbin.cybercity.dk> markør UFO-freedom ?
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/029e6e1db1ca2aed>

8399 <news:gmc60n$opt$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3fe1d628d7ed5980>

8400 <news:gmcnci$vlv$1...@newsbin.cybercity.dk> markør UFO-freedom ?
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ccf631078808cbc1>

8401 <news:gmcsm3$11rb$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d2fea3570b9ddc5b>

8402 <news:gmeecj$1j32$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f1757c483384ad13>

8403 <news:gmendu$1m8k$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/82940a79aedaeb42>

8404 <news:gmeo9a$1mkl$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/23efde9645e4abb3>

8405 <news:gmeqp1$1nmi$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/fed1c05ec1e0373c>

8406 <news:gmerel$1o3d$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cd17e2776597ee7d>

8407 <news:gmerog$1o62$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bd6aeaede3d60dde>

8408 <news:gmfgir$20dm$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/2714e08d6a34c566>

8409 <news:gmfgke$20dt$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5ef5709b601c0677>

8410 <news:gmfssv$24ua$1...@newsbin.cybercity.dk> Ast. biologisk liv
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/48ebb46d8fbc426f>

8411 <news:gmfude$25b0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f3b12d5cc3436f30>

8412 <news:gmjt0n$n24$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/d3f7ce35d0d19962>

8413 <news:gmk0go$ob3$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cdb9a6b8a4b70dd5>

8414 <news:gmp4p1$2il1$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/86bb54177da8cc52>

8415 <news:gmp9fn$2kds$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/2fd4df9efd3c2a94>

8416 <news:gmpvv4$2t75$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/923927aa403405d5>

8417 <news:gmq14v$2tld$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c59a6b9b1062d337>

8418A <news:gms89u$lrf$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/900e51967525852f>

8418B <news:4993eabf$0$90273$1472...@news.sunsite.dk> ICC
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/d7aed44280771934>

8419 <news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk> Evolution (E)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/72c82fcf0d045694>

8420 <news:499428c1$0$90269$1472...@news.sunsite.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/fd8d9e45cd75f9ee>

8421 <news:gn24i5$2phm$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/30d02dc2c23143ed>

8422 <news:gn24k4$2phv$1...@newsbin.cybercity.dk> ICC -> Øv-2
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/791b46b4ab6f7e1b>

8423 <news:gn29k3$2r8i$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/b6993f516cac418e>

8424 <news:gn29l7$2r8n$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/6fe2149c003fdc0a>

8425 <news:49957b40$0$90276$1472...@news.sunsite.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/6587500c1e2fb21a>

8426 <news:gn6434$19dc$1...@newsbin.cybercity.dk> (E)
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/ea8bccf76260df26>

8427 <news:gn644i$19e1$1...@newsbin.cybercity.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/4da4fe0fccca9021>

8428 <news:gn646h$19e5$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7a07647841b14c3d>

8429 <news:4996a274$0$90268$1472...@news.sunsite.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/b26f81788c51f290>

8430 <news:4996a2ae$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/9490e6cb0dfe1509>

8431 <news:4996ad72$0$90271$1472...@news.sunsite.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/e2f8e6a6212e9457>

8432 <news:4996b3f2$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/842c9508ff56c4a6>

8433 <news:4996e328$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b7346b505113a97a>

8434 <news:4996ec56$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1387f03efa2d87d7>

8435 <news:4996ec8e$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/48f1c9c90b3af946>

8436 <news:4996f082$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/e5257a08ff1c6a0a>

8437 <news:4996f59d$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/e991c3a42d103fc0>

8438 <news:4997df2c$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7502f946311f02ad>

8439 <news:gn9a85$2fdk$1...@newsbin.cybercity.dk> Ast. biologisk liv
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/816ccbac43bccfe6>

8440 <news:gn9b1q$2fs0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/06f4fedb4f785eb1>

8441 <news:gnbbdr$5ft$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2befd86e1b26c3d2>

8442 <news:gnbe4f$6hq$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/25ef7851b21e3ebb>

8443 <news:gnbe5a$6hu$1...@newsbin.cybercity.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/10fe886dc85688b6>

8444 <news:gnbim9$86h$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/e95ed1b9414f4924>

8445 <news:gnblds$92q$1...@newsbin.cybercity.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7482bb7dc559c22f>

8446 <news:gnbler$92s$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/297a7caf1a9ec09a>

8447 <news:gnbo1g$a5h$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1ffdf4ec5b89b850>

8448 <news:gnci2o$jp8$1...@newsbin.cybercity.dk> tryk-moon-quake
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a56bfd8297d50521>

8449 <news:gncm5i$lab$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/3a580c72b860680a>

8450 <news:gncm7p$lav$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/b339fa05935786be>

8451 <news:gncm8j$lb2$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f9107ac1aa8dc6bd>

8452 <news:gncnk2$ltp$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1f58fbbeef30a10b>

8453 <news:gnf7k5$1i7h$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/605945043903b15e>

8454 <news:gngraj$2418$1...@newsbin.cybercity.dk> *isotop 3½
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/56a7f5724785b583>

8455 <news:gnhff0$2bgo$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/37312ff6549b1fa1>

8456 <news:gnhkvu$2dk9$1...@newsbin.cybercity.dk> *isotop K-40, U-238
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/87c202f3b2daf8cf>

8457 <news:gnhpsv$2fhm$1...@newsbin.cybercity.dk> *isotop U-235, U-232
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1f939dbe29d5d47a>

8458 <news:gnj08g$2svr$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b1b00188175a367a>

8459 <news:499d2219$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/2dc31df2dd5c78e1>

8460 <news:gnj8ip$2vum$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/030db00002cf4444>

8461 <news:gnj8ne$2vuu$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/aec89ed452e74141>

8462 <news:gnj8qe$2vv6$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/06c2dbd1e583225b>

8463 <news:gnjnfu$48m$1...@newsbin.cybercity.dk> (*isotop) 19-K-40, 1.Ki. 19
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c7e832881a7adadd>

8464 <news:gnoh4p$20rm$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/ffda66265f27e7c5>

8465 <news:gnoh5t$20rq$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/82f539f0773f9bf0>

8466 <news:gnoh6u$20rv$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/feef619f72366ecb>

8467 <news:gnonbm$23bq$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/11fe5ae1336aeadc>

8468 <news:gnr481$2vna$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/17035ea98ac28d1a>

8469 <news:gnu13g$v4o$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/2335050dc0b0a15d>

8470 <news:go17rq$23m6$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/3746fecd35871ecf>

8471 <news:go197p$24bf$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/007de82c9202a6db>

8472 <news:go1b2b$24v4$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/3607d234e1195208>

8473 <news:go1djf$25se$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/6338cd1343e782e8>

8474 <news:go1gdk$26vu$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/aa647809a0c456ca>

8475 <news:go1gem$2703$1...@newsbin.cybercity.dk> I-inv
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/dc06bd5499bf5b5e>

8476 <news:go2sff$2m23$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a26ab94455673730>

8477 <news:go311l$2nl6$1...@newsbin.cybercity.dk> Bible-I (BI)
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/5ae58470b8de3002>

8478 <news:go44l5$31l$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/e9100ab430a5e269>

8479 <news:go44mg$323$1...@newsbin.cybercity.dk> sprites
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0d1d66e8c9c08985>

8480A <news:go465u$3lc$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/82117bd16010f3c2>

8480B <news:go4aoe$5c2$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/05a38c5094fac180>

8481 <news:go4bph$5q5$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/9ca39643020de17b>

8482 <news:go4bqi$5qn$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/f44e9e319e1e8c1e>

8483 <news:go5s3h$m36$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/6e58f5f28284564c>

8484 <news:go61md$nuh$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/eaa5fd1a37bd79de>

8485 <news:go61ng$o4v$1...@newsbin.cybercity.dk> sprites
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/275a34dea2d3dbfd>

8486 <news:go691p$qri$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/da13be4677062676>

8487 <news:go6jh3$up0$1...@newsbin.cybercity.dk> hus
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/c9ec2b21b0ca23b3>

8488 <news:go6k8f$v0e$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/d11e1a9c481db7c9>

8489 <news:go6s2l$11vh$1...@newsbin.cybercity.dk> ung jord
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bf239cc8050ca001>

8490 <news:go6s54$1242$1...@newsbin.cybercity.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/845931cfc70a6185>

8491 <news:go6uo9$131u$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cf9654a88ebb3af3>

8492 <news:go758j$15ek$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/fe8a36703379fad3>

8493 <news:go76dc$15ql$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/307e03a3d4580c2b>

8494 <news:go78fh$16l3$1...@newsbin.cybercity.dk> ung jord
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1cc0894f0ed9fa1b>

8495 <news:go78gl$16l6$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/bc7841c98ba7c645>

8496 <news:go7bk3$17m7$1...@newsbin.cybercity.dk> hus
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/61157430204fc8b4>

8497 <news:go8c0j$1j19$1...@newsbin.cybercity.dk> hus, IM
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c10c5f128c09329b>

8498 <news:go8ed4$1k04$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/468c3bb1a8a0f14c>

8499 <news:go8g9r$1kjm$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/66af1c204b96d554>

8500 <news:49a8785c$0$90269$1472...@news.sunsite.dk> hus, loveletters 1
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/4ec8677318ed60da>

8501 <news:gob88v$30d4$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/953db75014f37c42>

8502 <news:gob8b3$30ih$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/36f2a517fe916291>

8503 <news:gob8cd$30j6$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/995cd4b9815fea05>

8504 <news:49a92ccd$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/6db3a258a4169499>

8505 <news:49a92cfe$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ee1a26c86052a7b6>

8506 <news:49a92d51$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/377a853d964b6bd7>

8507 <news:gobcmd$vb$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/896806d983b53a97>

8508 <news:gobdne$1c1$1...@newsbin.cybercity.dk> ung jord
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/0569cf416e6d39d8>

8509 <news:godjpt$qde$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/34b932006fed8b55>

8510 <news:godjra$qdh$1...@newsbin.cybercity.dk> BI
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/de8263edb06ac85c>

8511 <news:goe6l1$11i0$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/acd08943ede1df32>

8512 <news:49aaa9b8$0$90275$1472...@news.sunsite.dk> Boycot Durban-2
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/25941eb4e14889c0>

8513 <news:49aaba1a$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/1c10bd0f6a156519>

8514 <news:49aabdba$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/ff730cfa751b86e3>

8515 <news:49aac302$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8bc9133a97faa618>

8516 <news:49aadb3d$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/2999ff13659b4e8b>

8517 <news:49abac8c$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/fc82ba274da9f459>

8518 <news:49ad3955$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/1dc7532f3328c52c>

Asteroid above Pacific Ocean (Warning, 2009-03-02)
8519 <news:49ad64ba$0$90274$1472...@news.sunsite.dk> ast. PacO
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8f5c1764ad4edba3>

8520 <news:49ad9bd7$0$90262$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 43-61
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4aca5d6fa82d7ae6>

8521 <news:49adab9e$0$90264$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 150
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43cda8a6ac48e4a0>


>
>
> To understand these messages, it's best for You to go on-line.
> (the files are connected together, with many jumps)
>
> If You don't understand danish, You can always ask in english. Please use
> the following newsgroup:
>
> This file has been sent to news:no.kultur.folklore.ufo
>
>
> The ET-identification-code is build up through the Bible. You can get one
> here ...
>
> Bible Free Downloads from:
> http://www.e-sword.net/bibles.html
> http://www.wbtc.com/site/PageServer?pagename=downloads_main
> http://www.biblegateway.com/passage/?search=language=norwegian
> or ...
> (SAT7 - Arabic Website)
> http://www.sat7.com/home/index.asp
>
> Have a nice day ... :-)


OUTPUT-time (of this file):
2009-03-03, Tuesday, day 62 in the year, CET 23::39, GMT 22:39


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
6712 <news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1>
(or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-no: 8522


Jesus-loves-you

unread,
Mar 26, 2009, 5:56:39 AM3/26/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8522 <news:49adb195$0$90272$1472...@news.sunsite.dk> info-file
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>


>
> > For de eventuelt interesserede er her en komplet opdatering, således at
> > *alle* meddelser med mere kan efterforskes...
> >
> > (use http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
> > (or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).

File 0001 - 8522 , see last informationfile ...
8522 <news:49adb195$0$90272$1472...@news.sunsite.dk> info-file
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>


Midlertidig Output:

Sent: Wednesday, March 04, 2009, CET 00:20, GMT 3/3 23:20
8523 <news:goke0g$6mj$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/db7baac3806c0149>

8524 <news:49ae4ebe$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/dc1eb462f71d1beb>

8525 <news:49ae684a$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/faafc112cd877a9f>

8526 <news:49ae687e$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ab7f8354da9473af>

8527 <news:49ae6cd0$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0e190f12771a6da0>

8528 <news:49ae7931$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b3c33a318381920e>

8529 <news:49ae7c52$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/822e18c2e13fca0a>

8530 <news:49ae7f8d$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/9309af8a2fd931f4>

8531 <news:49ae88b0$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/3020f05155c9bd8b>

8532 <news:49ae94e7$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/02f3f7af09ab4adc>

8533 <news:49afb06c$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1567f54023a34fa3>

8534 <news:49afb8f2$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a07bb1da22d5dfe8>

8535 <news:49afbeef$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/e10f909d1c2deafa>

8536 <news:49afcc2b$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/5babe62497b3a45f>

8537A <news:49afe01e$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/ec59cda1cf836fe7>

8537B <news:49affa70$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/40b265198160f04c>

8537C <news:49b05eac$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/d9553787dc57801e>

8538 <news:49b22b9d$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/6277089c4e9a7382>

8539A <news:49b24964$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0b9f35aa9b039bd5>

8539B <news:49b25f5b$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/21586e4ac7118f99>

8540 <news:49b37d54$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.sundhed/msg/249b8e425b184238>

8541 <news:49b37d7b$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.snak.vittigheder/msg/956d64e0fcd45edd>

8542 <news:49b48606$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/723655bab9644707>

8543 <news:49b4d60b$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/d3ae26dbae2394b5>

8544 <news:49b4e8e6$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f8b6af209571dd3f>

8545 <news:49b59be5$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b08aa74663fc609a>

8546 <news:49b59c10$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7535737cfbf80fc3>

8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/008178fa6fdf7f87>

8548 <news:49b66869$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/6f8e07492b65af1b>

8549 <news:49b6688d$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/14ae3cb8033cf104>

8550 <news:49b6742a$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f979008c7c7b8681>

8551 <news:49b67739$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1346ee597c95ca86>

8552 <news:49b6788d$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/74558af34c61d04a>

8553 <news:49b6e1cb$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3d39447ae889c137>

8554 <news:49b6e205$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/e9a5a6b3422ff575>

8555 <news:49b6e729$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.snak.vittigheder/msg/bab80695de9e7af2>

8556 <news:49b6e8b4$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.snak.vittigheder/msg/7c4d7b816eb44eae>

8557 <news:49b6eefe$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.snak.vittigheder/msg/aafe785b5472dcdb>

8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>

8559 <news:49b8c20b$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/77000c9e0cb799b3>

8560 <news:49b8c22c$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7e9f3bf0880e829e>

8561 <news:49b9087c$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/64b91b0a8c38a7e4>

8562 <news:49b910bc$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cddfd02a637ea9d0>

8563 <news:49b910fe$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/8a2859bba75b6dc1>

8564 <news:49ba21f8$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/c4704860c818b214>

8565 <news:49ba336b$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f9c3c118e974bcf2>

8566 <news:49ba33a5$1$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7847a47268662908>

8567 <news:49ba3b5f$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/59c4a950e839b2ae>

8568 <news:49ba4375$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/e429a7263bef1a09>

8569 <news:49ba43d9$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/167a11e5a1dad84d>

8570 <news:49bb8d48$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/8371854493f56167>

8571 <news:49bb8d38$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/95c83db64086c4be>

8572 <news:49bb8de4$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/39b024b6ff4bbd1f>

8573 <news:49bb974e$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/26785cfbdc6b7ae4>

8574 <news:49bb9779$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a3014785470c9235>

8575 <news:49bb9b62$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/19b5df2a5aeee10f>

8576 <news:49bbaa67$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ff9481617ba3fae8>

8577 <news:49bbac46$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ab2fb5d096142011>

8578 <news:49bcc41c$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/8197442e1ec6913f>

8579 <news:49bcc465$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/e8aa9448a0828c8a>

8580 <news:49bcd1d2$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/95a8d4559cd2296b>

8581 <news:49bcd1fe$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.teologi/msg/e3c341ea7e355aa8>

8582 <news:49bcddc4$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a7d04a19c83987e1>

8583 <news:49bce708$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ec5a5d31a7076848>

8584 <news:49bce793$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bdcf22d8a05c488d>

8585 <news:49bcf22a$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/9bfdf5124713569d>

8586 <news:49be250f$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/0fda2f712c91f167>

8587 <news:49be3344$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.religion/msg/6c1e47ea2e6e3570>

8588 <news:49be5322$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/15401985c1712108>

8589 <news:49bedc16$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/18463ebec80fa155>

8590 <news:49bedfbd$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8a398231384fee84>

8591 <news:49bfbcbf$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/eb4d3d459699fd35>

8592 <news:49bfbce1$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/c253f0c8c155ecd1>

8593 <news:49bfc0e4$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/3400faa1246dd27e>

8594 <news:49bfc37f$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/18b0251b3f6abd91>

8595 <news:49c01d3e$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/f2273e0357f069eb>

8596 <news:49c0208d$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/019ac16fc31e8a15>

8597 <news:49c0c505$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/243a2c4de48dd075>

8598 <news:49c0ce1c$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/c65836ec4e9dfa66>

8599 <news:49c0ce37$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/98b753179f0cd305>

8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/35152f94d3afe6c7>

8601 <news:49c2324d$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/7cb2fe6188eddba3>

8602 <news:49c232c7$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/70fea518a88d0d9f>

8603 <news:49c2336f$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/6fcd71cc4855602a>

8604 <news:49c233f3$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/f479a9c613ebf5a3>

8605 <news:49c23452$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/1a147bfd126d6529>

8606 <news:49c239aa$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/05db42beed380540>

8607 <news:49c2ad18$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b8c9dc2938ee5436>

8608 <news:49c2bffc$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ca4e3a4f75efb653>

8609 <news:49c2d1a5$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/bbdbfc1eadb80463>

8610 <news:49c3bc30$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b40d188558071b18>

8611 <news:49c4e102$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/f73c2467283cc877>

8612 <news:49c4eb58$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/9bab099ee32fbbf2>

8613 <news:49c5f711$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/dc9c4455ccc843ab>

8614 <news:49c681d2$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bdfff9ce275eaeb8>

8615 <news:49c6db81$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.snak.vittigheder/msg/3c24a57789661c6f>

8616 <news:49c749ee$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/e3dd91715679988c>

8617 <news:49c75278$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.snak.vittigheder/msg/13d4413a9ae8b65e>

8618 <news:49c7554e$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ce712a34665b0dbc>

8619 <news:49c77c31$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/135a82e6fb98a849>

8620 <news:49c77dd7$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a24bf37af47f5c42>

8621 <news:49c7885d$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/70099013e1c4ff83>

8622 <news:49c78bd6$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/b73b0bb0dadafd31>

8623 <news:49c7928f$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/e8b7dfca2cf2b6c0>

8624 <news:49c803f4$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b606705418b0fab7>

8625 <news:49c8eb9e$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ce8de4a35998002b>

8626 <news:49c8f1d9$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.religion/msg/21b7e37cdfa30c19>

8627 <news:49c8fa5a$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d1d578c575492020>

8628 <news:49c91697$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/3d1aa571626bafab>

8629 <news:49c916c8$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/72ecb34ace3a794e>

8630 <news:49c9173b$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/ad0697eab1dbdde1>

8631 <news:49c932ba$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.psykologi/msg/74f687ee454cf667>

8632 <news:49c945b4$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/f05a989e0222c76a>

8633 <news:49c9faaf$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/1c3b3bbabbc8df00>

8634 <news:49ca002e$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/6511a2463d7563d8>

8635 <news:49ca1036$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/6511a2463d7563d8>

8636 <news:49ca192c$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/aaff6fce56731e6d>

8637 <news:49ca1b11$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/738df942b29f98fc>

8638 <news:49caa6c4$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/28d8bf6750f00420>

8639 <news:49cab02b$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/7e2a3d03f4f42d2d>

8640 <news:49cb4b0a$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/f7afc5aca607002c>

8641 <news:49cb4b43$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/f47948d60fa9989e>


Med venlig hilsen,


Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8641 <news:49cb4b43$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8642


Jesus-loves-you

unread,
Apr 23, 2009, 5:04:01 AM4/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8642 <news:49cb515d$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>

>
> > > For de eventuelt interesserede er her en komplet opdatering, således
> > > at *alle* meddelser med mere kan efterforskes...
[ ... ]

> File 0001 - 8522 , see last informationfile ...
> 8522 <news:49adb195$0$90272$1472...@news.sunsite.dk> info-file
> <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>

8523 - 8642 <news:49cb515d$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/ca02a61c0e910e38>


Midlertidig Output:

Sent: Thursday, March 26, 2009, CET 12:53, GMT 11:53
8643 <news:49cb6cb8$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4bd67d39d8ed30bf>

8644 <news:49cbe840$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/4c2bb72dcf8b6b47>

8645 <news:49cbf159$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/eb4fa6145be904ce>

8646 <news:49cd89de$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/748c251f88c3cf17>

8647 <news:49cd8d12$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a3dba8cd8665ad30>

8648 <news:49ce0499$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a5e91c9bd6469ff7>

8649 <news:49ce0dfb$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a5e91c9bd6469ff7>

8650 <news:49ce1c44$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/6af9642adfc3d5ae>

8651 <news:49ce25c1$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/45a6f24814b07091>

8652 <news:49ce5b7b$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/81e0a25227fffb4e>

8653 <news:49d08985$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a6ed2ce82c9e3282>

8654 <news:49d09049$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/edd29ef1fdb1e896>

8655 <news:49d09a2a$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/ad0c4cd0f9881453>

8656 <news:49d0ae99$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8d972c6b84762115>

8657 <news:49d34091$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/700ab0c932994f7f>

8658 <news:49d35090$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/be847e6950df9121>

8659 <news:49d350ac$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/da7e735bdab494c8>

8660 <news:49d350d4$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/6d5a26e0cf777c2e>

8661 <news:49d7034a$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/71b09e20fdae1e4b>

8662 <news:49d8d82f$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a8e61df210dc29c8>

8663 <news:49dc5a9f$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b2f118bcc1505b77>

8664 <news:49df0ebe$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a431842017498e6e>

8665 <news:49e30089$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.videnskab/msg/251024155f36ecd8>

8666 <news:49e30d90$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/1bbc644f6fa4bb9f>

8667 <news:49eb64c2$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/f1d577828a4fc770>

8668 <news:49ec792e$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/6e890317437ecb83>

8669 <news:49ecced1$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/81a3a049e1df5d83>

8670 <news:49edbdfe$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/092c0895a511ad73>

8671 <news:49ede449$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/f81139039a07fded>

8672 <news:49ede581$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/723ac71f8f7bbcd2>

8673 <news:49ede98e$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/31af308e444133a8>

8674 <news:49ee1a22$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.politik/msg/068e6e0366dc3101>

8675 <news:49ee1ebe$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/e4cfac5c97a90ce5>

8676 <news:49ef2ae4$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/dadc333733f5cf50>

8677 <news:49ef8046$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/acb9630b5189c06a>

8678 ... still NOT on-line. Sent 2009-04-23, CET 10:02. Reason unknown!

8679 ... still NOT on-line. Sent 2009-04-23, CET 10:41. Reason unknown!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
6712 <news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1>

(or <http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/> ). File-no: 8680


Jesus-loves-you

unread,
Apr 23, 2009, 5:08:53 AM4/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...
8680 <news:gspauc$2qlt$1...@newsbin.cybercity.dk>

[ ... ]


> 8678 ... still NOT on-line. Sent 2009-04-23, CET 10:02. Reason unknown!
>
> 8679 ... still NOT on-line. Sent 2009-04-23, CET 10:41. Reason unknown!


Aha!

(Dét var så forklaringen på server-problemet.)

Einem idiot oder einem loser!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8680 <news:gspauc$2qlt$1...@newsbin.cybercity.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8681


Jesus-loves-you

unread,
Apr 23, 2009, 6:29:32 AM4/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8681 <news:gspb7h$2qr3$1...@newsbin.cybercity.dk>


>
> > 8678 ... still NOT on-line. Sent 2009-04-23, CET 10:02. Reason unknown!
> >
> > 8679 ... still NOT on-line. Sent 2009-04-23, CET 10:41. Reason unknown!
>
>
> Aha!
>
> (Dét var så forklaringen på server-problemet.)
>
> Einem idiot oder einem loser!

Time now
2009-04-23, CET around 12:29, GMT 10:29

The 2 Files still NOT on-line ... :-(

Øh ...

Jeg håber I har en god forklaring, for ellers strejfer visse ord mit sind,
såsom uvidenskabelig (på grænsen til manitulation; fordi censuren denne jo
bevirker, at I så har bevæget Jer bort fra den videnskabelige metode, hvor
man jo skal forholde sig *objektivt* til tingene)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8683 <news:gspbk3$2qsj$1...@newsbin.cybercity.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8684


Jesus-loves-you

unread,
Apr 24, 2009, 4:02:59 AM4/24/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8642 <news:49cb515d$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > > For de eventuelt interesserede er her en komplet opdatering, således
> > > at *alle* meddelser med mere kan efterforskes...
[ ... ]

> File 0001 - 8522 , see last informationfile ...
> 8522 <news:49adb195$0$90272$1472...@news.sunsite.dk> info-file
> <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>

8523 - 8642 <news:49cb515d$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/ca02a61c0e910e38>


Midlertidig Output: