Re: I_n_f_o_rmationfile de la Mogens Kall (including UFO-indicators)

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Dec 22, 2008, 10:45:20 AM12/22/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8253 news:gilqgl$1mpm$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Heysan ... :-)
>
> My name is Mogens Kall, and I'm from Denmark.
>
> I have something important to tell You:
>
> (Sorry, but my english is very bad, but I will try to do my best.)
>
> We have found a starmap inside the Bible. It use our galaxy, the Milkyway,
> as a reference, and - You see - Mankind did NOT knew anything about this
> astronomic galaxy, when the Bible was written for 2-3000 years ago, so
> therefore this information can only come from another civilisation in
> space visiting our sunsystem.
>
> And this is great news for Mankind ... :-)
>
> Can we proof it ?
>
> Yes, ... :-)
>
> But first a pertinent question is :
>
> Are they (ET, Aliens) still here (in our sunsystem) ?
>
> Well, we have some strong presumptions (evidences).
>
> It began 7 days before the Tsunami-earthquake in Indonesia 26. dec. 2004
>
> You can read more about this in an old informationfile, see ...
> 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
>
>
> Here is the headline:
>
> (ET?)-meteorer
> Tsunami-jordskælvet
> Supernova-eksplosionen
> Chicago-UFO-hændelsen
> Future cathastrofe ? (like Sibiria 1908, Tunguska)
>
> Most of these news is written in danish, I'm sorry. Use perhaps
> translation through http://translation2.paralink.com/ (or ask on this
> newsgroup-channel, news:no.kultur.folklore.ufo ).
>
>
> Hændelsesforløbet er:
>
> 1. Meteor-kontakt, 2004-12-19 (7 dage *før* Tsunami-jordskælvet)
> Tsunami-jordskælvet 2004-12-26, local time around 07:30 (vist nok)
> 2. Meteor-kontakt, 2005-04-02, GMT 20:05:49.42-20:05:51.22
> 3. Meteor-kontakt, 2005-04-24, ca. 22¼ dage senere
>
> Jump venligst fremover til nyoprettet tråd ang. dette:
>
> Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 11:57, GMT 09:57
> Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
> 7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
> 7591 news:g45iav$21go$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> samt evt. også (ved sidste skud på denne kommunikations-stamme):
>
> ET-meteor above Sudan ?
> 8076 news:gcfpj4$7h5$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Meteor blasts over Canada (Post return, ET ?) -
> Was: Iran - flyt Israel til Alaska
> 8190 news:ggfk8e$1n2f$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> -
>
> Supernova-eksplosionen indtraf 2006-09-18, day no 261,
> Chicago-UFO-hændelsen indtraf 2006-11-07, day no 311 (50 dage derefter)
>
> Jump venligst fremover til tråd ang. dette:
> Sent: Wednesday, June 18, 2008, CET 21:08, GMT 19:08
> Subject: Chicago-UFO'en -
> Was: Beviset på Guds eksistens (Fe-26 påske-markøren) ?
> 7567 news:g3bmg5$5g8$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7596 news:g46jn6$2ea7$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> -
>
> Det viser sig nu også, at ET har medvirket til den meget kraftige
> eksplosion i Sibirien i 1908 ved Tunguska, se ...
> 7615 news:g4drjq$22hd$1...@newsbin.cybercity.dk
> (og alle dets links.Mærket med 'T' i den forrige info-fil.)
>
> Muligvis er betydningen af Tunguska-eksplosionen en art ADVARSEL om
> en kommende katastrofe, en asteroide-kollision med Jorden, se nærmere
> herom i ...
> 7652 news:g5g2g9$u3n$1...@newsbin.cybercity.dk
> (og alle dets links. Disse er i denne fil mærket med 'A'.)
>
> Jump to these information through the last info-output:
> 7905 news:g95vu4$6td$1...@newsbin.cybercity.dk.
>
> -
>
> Conclusive proof found: ET (Aliens) is alive, see ...
>
> Der er som sagt blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
> foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
> at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
> disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
> *udenjordisk* civilisation (ET).
>
> Derudover er der blevet fundet andre indicier i Bibelen (som også peger i
> selvsamme retning).
>
> Disse indicier omfatter kendskab til isotoper og astronomiske forhold, se
> evt. ...
>
> Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) ...
> 7118 news:5G4Ni.31$Db2...@news.get2net.dk
> 7121 news:la5Ni.37$kO2...@news.get2net.dk
>
> På baggrund af Chandrasekhars grænsemasse, se evt. ...
> 7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
> 7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7753 news:g7b5q9$2gs2$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8156 news:geoh8g$19eu$1...@newsbin.cybercity.dk * 144
> 8232 news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Den kosmiske baggrundsstråling fra Big Bang ...
> 7724 news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8162 news:gepsd8$1qgt$1...@newsbin.cybercity.dk * 111 (112) + 412
>
> Isotop Kvælstof-14 ...
> 8049 news:gc2gvs$1bmg$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Isotop Kulstof-14 ...
> 8079 news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Iridium-indiciet ...
> 8120 news:gdnek0$20r6$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> samt ...
>
> Dyrekredsen ...
> 7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7751 news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8116 news:gdkgkm$u0g$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8122 news:gdoofn$2o3t$1...@newsbin.cybercity.dk * Løven
> 8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk * ET-copyright, v3,
> Dyrekredsen
> 8139 news:geau57$1v9s$1...@newsbin.cybercity.dk * version 3
> 8145 news:geepbt$cae$1...@newsbin.cybercity.dk * Tiende, v3
> 8164 news:geqc2t$21ab$1...@newsbin.cybercity.dk * Tyren (Taurus)
> 8168 news:getdij$4kp$1...@newsbin.cybercity.dk * final proof (delta GC Noa)
> 8169 news:geupif$kjj$1...@newsbin.cybercity.dk * (delta GC Noa)
> (samt mange af de nye indlæg)
>
>
> Well,
>
> It will take a lot of time to explain it for You here, the hole
> ET-Starmap-system inside the Bible, ... please jump ...
> 8168 news:getdij$4kp$1...@newsbin.cybercity.dk * final proof (delta GC Noa)
>
> And ask, of course ... :-)
>
> -
>
> Nævnes skal det også, at ...
>
> Some people have also done science-objections against this Bible-version
> of the Life-2 hypothesis, by saying for instance, that there is a
> connection (einem relationship) to the-Bible-Code. My answer to this is
> no.
>
> You can read more about this in files marked 'I'.
>
> Filer markeret med ...
> I = Videnskablige indsigelser.
>
> Disse indlæg har der været en del af på det seneste, men der er desværre
> endnu ikke fremkommet noget interessant (og brugbart) her-ud-af ... :-(
>
> Dog lykkedes det mig at få en Hr. Claus Christiansen til at indrømme
> noget, se ...
> 8220 news:gi3d34$nel$1...@newsbin.cybercity.dk I, Bible-Code retræde
> 8230 news:gi6j1g$1tm1$1...@newsbin.cybercity.dk I, Drakes-markør anerkendelse
> 8233 news:gi6uta$2201$1...@newsbin.cybercity.dk I, SETI-test-p-m anerkendelse
> 8248 news:gij0kq$k7k$1...@newsbin.cybercity.dk I (status opgørelse)
> >
> > Vi må derfor konkludere, at der åbenbart er *forskel* på Claus
> > Christiansen's sandsynligheds-vurderinger !!!
>
> -
>
> For de eventuelt interesserede er her en komplet opdatering, således at
> *alle* meddelser med mere kan efterforskes...
>
> (use http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
> (or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
>
> 0001 - 1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk
> 1576 - 1662 news:sbX3c.108512$jf4.6...@news000.worldonline.dk
> 1663 - 2680 news:8kDDc.18117$Vf.10...@news000.worldonline.dk
> 2681 - 3404 news:U8Kqd.72747$Vf.34...@news000.worldonline.dk
> 3405 - 3492 news:kIMxd.76609$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> 3493 - 3729 news:56R2e.108346$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> 3730 - 3901 news:tWy7e.112614$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> 3902 - 4104 news:Wpsbe.114611$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> 4105 - 4168 news:oYzce.515$Fe7....@news000.worldonline.dk
> 4169 - 4382 news:WBSWe.68045$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
> 4383 - 4568 news:vF70f.69647$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
> 4569 - 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
> 4688 - 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk
> 4939 - 5054 news:VoEHf.7481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
> 5055 - 5255 news:441be88b$0$176$edfa...@dread16.news.tele.dk
> (file 5101-5173, except 5105 still missing, see backup-file 5175)
> 5256 - 5335 news:442a7fbd$0$47094$edfa...@dread15.news.tele.dk
> 5336 - 5522 news:T1j6g.15372$Is7....@news.get2net.dk
> 5523 - 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
> 5677 - 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
> 5966 - 6291 news:ZszJh.38$rd6...@news.get2net.dk
> 6292-6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk
> 6563 - 6813 news:VfEri.24$hD...@news.get2net.dk
> 6814 - 7134 news:2NlNi.5$dt...@news.get2net.dk
> 7135 - 7397 news:kTPBj.17$uM...@news.get2net.dk
> 7398 - 7605 news:g48e9t$2pk$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7606 - 7905 news:g95vu4$6td$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7906 - 8170 news:geuujd$mlg$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Sent: Friday, November 07, 2008, CET 13:57, GMT 12:57
> 8171 news:gf1e0d$1kl6$1...@newsbin.cybercity.dk * obj.12, Alfa Cen
> 8172 news:gf32f1$2eag$1...@newsbin.cybercity.dk (binaer, destroyed)
> 8173 news:gf32ip$2efk$1...@newsbin.cybercity.dk *
> 8174 news:gf6hj5$nv1$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8175 news:gf7ns6$1aid$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8176 news:gfenna$1318$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 7+8
> 8177 news:gfuclv$14tm$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 7+8
> 8178 news:gfum7e$18gq$1...@newsbin.cybercity.dk *
> 8179 news:gg1clc$28ic$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 5, Alderamin
> 8180 news:gg1ngl$2d3q$1...@newsbin.cybercity.dk (binaer, destroyed)
> 8181 news:gg1nnr$2d71$1...@newsbin.cybercity.dk *, M31
> 8182 news:gg1skq$2f3b$1...@newsbin.cybercity.dk Atom-def, SETI-test-p.
> 8183 news:gg26ri$2j0c$1...@newsbin.cybercity.dk * "Atom-finger"-aftrykket
> 8184 news:gg2jj7$2nhs$1...@newsbin.cybercity.dk *
> 8185 news:gg4tkk$hne$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 2, Den Store Tiltrækker
> 8186 news:gg532q$jf7$1...@newsbin.cybercity.dk Super-Virgo-hoben,
> SETI-test-p.
> 8187 news:gg534f$jf9$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 4, Virgo A
> 8188 news:gg9s22$2hsj$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 11, 2*Pi*40
> 8189 news:4929eef3$0$90270$1472...@news.sunsite.dk * obj. 3 + 11
> 8190 news:ggfk8e$1n2f$1...@newsbin.cybercity.dk Meteor blast over Canada
> 8191 news:gggop7$23r0$1...@newsbin.cybercity.dk 3-D "phone"number,
> SETI-test-p.
> 8192A news:gggrjp$24u6$1...@newsbin.cybercity.dk Kvarker og gluoner
> 8193B news:gggv3b$2698$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8193 news:gghboq$2bia$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8194 news:ggigq6$2pg1$1...@newsbin.cybercity.dk Sammenklumpning i Universet
> 8195 news:ggjf8e$38j$1...@newsbin.cybercity.dk M.Canada
> 8196 news:ggjfap$38r$1...@newsbin.cybercity.dk * obj. 10, Den Store
> Tiltrækker
> 8197 news:gh4tmf$u35$1...@newsbin.cybercity.dk Asteroids colliding with Earth
> 8198 news:gh50a5$v1b$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8199 news:gh8q4l$2ete$1...@newsbin.cybercity.dk Et *psykiatrisk* tilfælde
> 8200 news:ghb253$8lb$1...@newsbin.cybercity.dk Rus. Ort. Church head dies
> 8201 news:ghb2s9$926$1...@newsbin.cybercity.dk Rus. Ort. C.
> 8202 news:gho0dd$29p4$1...@newsbin.cybercity.dk * Black hole found i Milky
> Way
> 8203 news:ghqvvt$dpc$1...@newsbin.cybercity.dk * Universets alder
> 8204 news:ghrtvf$r37$1...@newsbin.cybercity.dk CO2 found
> 8205 news:ghruql$rc6$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8206 news:ghtioe$1ehj$1...@newsbin.cybercity.dk Kim Jong-il
> 8207 news:ghtpro$1h59$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8208 news:ghu6sh$1m4l$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8209 news:gi0rih$2qpd$1...@newsbin.cybercity.dk Skilsmisse -1
> 8210 news:gi0s40$2r0a$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8211 news:gi0s3t$2r09$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8212 news:gi0uf3$2rtd$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8213 news:gi10u5$2srv$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8214 news:gi1ge3$16g$1...@newsbin.cybercity.dk Kasparov
> 8215 news:gi1jih$2co$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8216 news:gi2m9o$ee3$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8217 news:gi338f$jfl$1...@newsbin.cybercity.dk Kasparov
> 8218 news:gi36ke$kps$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8219 news:gi37eb$l4c$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8220 news:gi3d34$nel$1...@newsbin.cybercity.dk I, Bible-Code retræde
> 8221 news:gi3ec6$o04$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8222 news:gi3enb$o1m$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8223 news:gi406d$v6v$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8224 news:gi42tk$1088$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8225 news:gi5glv$1g7a$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8226 news:gi5l8s$1hto$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8227 news:gi5mpq$1ibk$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8228 news:gi63e0$1nci$1...@newsbin.cybercity.dk Antikrists genopståen, Putin
> 8229 news:gi6hqc$1t89$1...@newsbin.cybercity.dk I (fælden)
> 8230 news:gi6j1g$1tm1$1...@newsbin.cybercity.dk I, Drakes-markør anerkendelse
> 8231 news:gi6otl$1vse$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8232 news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk * Chandrasekhars_grænsemasse
> 8233 news:gi6uta$2201$1...@newsbin.cybercity.dk I, SETI-test-p-m anerkendelse
> 8234 news:gi82s9$2eji$1...@newsbin.cybercity.dk Dansk jordskælv 2008-12-16
> 8235 news:gi83v9$2f10$1...@newsbin.cybercity.dk D j. Guddommelig indsigelse ?
> 8236 news:gi865s$2fsa$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8237 news:gi9b6c$2ug7$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8238 news:gi9b8t$2ugc$1...@newsbin.cybercity.dk Skilsmisse
> 8239 news:gi9ba9$2ugf$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8240 news:gi9dl9$2vdq$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8241 news:giafli$9sp$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8242 news:gialnp$c0e$1...@newsbin.cybercity.dk Gud ?
> 8243 news:giar09$e05$1...@newsbin.cybercity.dk Tids-def., SETI-test-p.
> 8244 news:gic44f$ud5$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8245 news:gic57v$up0$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8246 news:gic9o3$109d$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8247 news:gidus6$1kom$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8248 news:gij0kq$k7k$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8249 news:gij0o8$kcp$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8250 news:gij0q7$kcv$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8251 news:gilnef$1lfr$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8252 news:gilqdu$1mpd$1...@newsbin.cybercity.dk
>
>
> To understand these messages, it's best for You to go on-line.
> (the files are connected together, with many jumps)
>
> If You don't understand danish, You can always ask in english. Please use
> the following newsgroup:
>
> This file has been sent to news:no.kultur.folklore.ufo
>
>
> The ET-identification-code is build up through the Bible. You can get one
> here ...
>
> Bible Free Downloads from:
> http://www.e-sword.net/bibles.html
> http://www.wbtc.com/site/PageServer?pagename=downloads_main
> http://www.biblegateway.com/passage/?search=language=norwegian
> or ...
> (SAT7 - Arabic Website)
> http://www.sat7.com/home/index.asp
>
> Have a nice day ... :-)
>
>
> OUTPUT-time (of this file):
> 2008-12-21, Sunday, day 356 in the year, CET 17:22, GMT 16:22
>
>
> With kind regards,
> Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
> --
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
> (or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-no: 8253

Error: Path-link missing ... :-(

File 8254


Jesus-loves-you

unread,
Jan 21, 2009, 5:33:41 AM1/21/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8314 news:gl6thg$1ths$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> Heysan ... :-)
>
> My name is Mogens Kall, and I'm from Denmark.
>
> I have something important to tell You:
>
> (Sorry, but my english is very bad, but I will try to do my best.)
>
> We have found a starmap inside the Bible. It use our galaxy, the Milkyway,
> as a reference, and - You see - Mankind did NOT knew anything about this
> astronomic galaxy, when the Bible was written for 2-3000 years ago, so
> therefore this information can only come from another civilisation in
space
> visiting our sunsystem.
>
> And this is great news for Mankind ... :-)
>
> Can we proof it ?
>
> Yes, ... :-)
>
> But first a pertinent question is :
>
> Are they (ET, Aliens) still here (in our sunsystem) ?
>
> Well, we have some strong presumptions (evidences).
>
> It began 7 days before the Tsunami-earthquake in Indonesia 26. dec. 2004
>
> You can read more about this in an old informationfile, see ...
> 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
>
> Latest *external* contact (?) ...
> 2009-01-17, CET 20:08, GMT 19:08, above Denmark.
>
> -

>
> Here is the headline:
>
> (ET?)-meteorer
> Tsunami-jordskælvet
> Supernova-eksplosionen
> Chicago-UFO-hændelsen
> Future cathastrofe ? (like Sibiria 1908, Tunguska)
>
> Most of these news is written in danish, I'm sorry. Use perhaps
translation
> through http://translation2.paralink.com/ (or ask on this
> newsgroup-channel, news:no.kultur.folklore.ufo ).
>
>
> Hændelsesforløbet er:
>
> 1. Meteor-kontakt, 2004-12-19 (7 dage *før* Tsunami-jordskælvet)
> Tsunami-jordskælvet 2004-12-26, local time around 07:30 (vist nok)
> 2. Meteor-kontakt, 2005-04-02, GMT 20:05:49.42-20:05:51.22
> 3. Meteor-kontakt, 2005-04-24, ca. 22¼ dage senere
> 4. ...

>
> Jump venligst fremover til nyoprettet tråd ang. dette:
>
> Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 11:57, GMT 09:57
> Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
> 7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
> 7591 news:g45iav$21go$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> samt evt. også (ved sidste skud på denne kommunikations-stamme):
>
> (ET?)-meteor above Sudan (Court-2 to ICJ, ICC ?)
> 8076 news:gcfpj4$7h5$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> (ET?)-meteor blasts over Canada (Post return, ET ?) -
> Was: Iran - flyt Israel til Alaska/Canada
> 8190 news:ggfk8e$1n2f$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> (ET?)-meteor blast over Denmark (The Wedding)
> 8306 news:gktqhb$1lee$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8308 news:gkve07$27od$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8309 news:gl1mvq$e2$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8313 news:gl4rt2$16a0$1...@newsbin.cybercity.dk
> 6292- 6562 news:Nz%2i.95$7J5...@news.get2net.dk

> 6563 - 6813 news:VfEri.24$hD...@news.get2net.dk
> 6814 - 7134 news:2NlNi.5$dt...@news.get2net.dk
> 7135 - 7397 news:kTPBj.17$uM...@news.get2net.dk
> 7398 - 7605 news:g48e9t$2pk$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7606 - 7905 news:g95vu4$6td$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7906 - 8170 news:geuujd$mlg$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8171 - 8253 news:gilqgl$1mpm$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Sent: Monday, December 22, 2008, CET 16:45, GMT 15:45
> 8254 news:giocmj$2lmm$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8255 news:giocvh$2lnt$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8256 news:giofhk$2mpd$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8257 news:gioham$2nh0$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8258 news:gj2d2i$9ch$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8259 news:gj2d4h$9cq$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8260 news:gj2de5$9k6$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8261 news:gj8d8t$2omf$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8262 news:gjcrk3$1cp0$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8263 news:gjdfp3$1kgi$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8264 news:gjft8i$2hr4$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> The internal contact, background:
> 8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk Det levende hus
> 8266 news:gji9k0$b16$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8267 news:gjibli$bsu$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8268 news:gjknf2$18d8$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8269 news:gjko2e$18k1$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8270 news:gjkv0b$1bqu$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8271 news:gjnp0h$2kf1$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8272 news:gjo411$2p2q$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8273 news:gjo600$2psd$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8274 news:gjqdjf$jkc$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8275 news:gjqgu3$ksg$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8276 news:gjsj09$1des$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8277 news:gjslls$1e9s$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8278 news:gjsob1$1f8o$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8279 news:gjspb0$1fn0$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8280 news:gk1sm1$ahs$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8281 news:gk216n$c47$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8282 news:gk226t$chv$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8283 news:gk23vq$d5r$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8284 news:gk2lb1$jo5$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> 2009-01-04, place: United Kingdom
> 8285 news:gk4qp1$1cum$1...@newsbin.cybercity.dk UFO-global-warning ?
> 8286 news:gk4tun$1dvs$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8287 news:gk5qnf$1pav$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8288 news:gk9qn5$9mt$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8289 news:gk9qp6$9n8$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8290 news:gkd0q5$1go6$1...@newsbin.cybercity.dk Rus pol dead. ICC-2 straf ?
> 8291 news:gkf0cd$27ub$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8292 news:gkf2al$28jq$1...@newsbin.cybercity.dk I
> 8293 news:gkf9vo$2b8d$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8294 news:gkiafk$cjr$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8295 news:gkl97j$1f65$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8296 news:gkllfi$1jtg$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8297 news:gkn3af$24bj$1...@newsbin.cybercity.dk SETI, AA helpfile
> 8298 news:gkn3tv$24hv$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8299 news:496f5605$0$90274$1472...@news.sunsite.dk Marsliv ?
> 8300 news:496fb67b$0$90263$1472...@news.sunsite.dk Marslife ?
> 8301 news:gkocs4$2j90$1...@newsbin.cybercity.dk AA
> 8302 news:gkoemt$2ju2$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8303 news:gkoens$2ju5$1...@newsbin.cybercity.dk panspermia
> 8304 news:gksiei$16i2$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> The internal contact:
> Input-time: Saturday, January 17, 2009, CET 13:21, GMT 12:21
> 8305 news:gksifk$16i5$1...@newsbin.cybercity.dk
> External responce-time: 2009-01-17, CET 20:08, GMT 19:08, delta = 6h 47m
> 8306 news:gktqhb$1lee$1...@newsbin.cybercity.dk Meteor blast above Denmark
>
> 8307 news:gktsrf$1ma9$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8308 news:gkve07$27od$1...@newsbin.cybercity.dk DK-Meteor-blast 2009-01-17
> 8309 news:gl1mvq$e2$1...@newsbin.cybercity.dk DK-Meteor-blast 2009-01-17
> 8310 news:gl1n2q$eo$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8311 news:gl1n4d$jb$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8312 news:gl1odv$121$1...@newsbin.cybercity.dk (I)
> 8313 news:gl4rt2$16a0$1...@newsbin.cybercity.dk DK-Me-b 2009-01-17, CET 20:08

>
>
> To understand these messages, it's best for You to go on-line.
> (the files are connected together, with many jumps)
>
> If You don't understand danish, You can always ask in english. Please use
> the following newsgroup:
>
> This file has been sent to news:no.kultur.folklore.ufo
>
>
> The ET-identification-code is build up through the Bible. You can get one
> here ...
>
> Bible Free Downloads from:
> http://www.e-sword.net/bibles.html
> http://www.wbtc.com/site/PageServer?pagename=downloads_main
> http://www.biblegateway.com/passage/?search=language=norwegian
> or ...
> (SAT7 - Arabic Website)
> http://www.sat7.com/home/index.asp
>
> Have a nice day ... :-)
>
>
> OUTPUT-time (of this file):
> 2009-01-21, Wednesday, day 21 in the year, CET 11:31, GMT 10:31

>
>
> With kind regards,
> Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
> --
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
> (or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-no: 8314
>
>
8315


Jesus-loves-you

unread,
Feb 19, 2009, 4:10:35 AM2/19/09
to
> 8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk * ET-copyright, v3, Dyrek.
8254 - 8314 news:gl6thg$1ths$1...@newsbin.cybercity.dk

Sent: Wednesday, January 21, 2009, CET 11:33, GMT 10:33
8315 news:gl6tmd$1ti7$1...@newsbin.cybercity.dk
8316 news:gl9ege$2tt9$1...@newsbin.cybercity.dk
8317 news:gl9ell$2u0g$1...@newsbin.cybercity.dk I
8318 news:gl9hd0$2v0c$1...@newsbin.cybercity.dk
8319A news:glamjm$caq$1...@newsbin.cybercity.dk
8319B news:glbrb4$pgi$1...@newsbin.cybercity.dk
8320 news:glbrc8$pgl$1...@newsbin.cybercity.dk
8321 news:glbrda$ph9$1...@newsbin.cybercity.dk
8322 news:gleuqt$22qp$1...@newsbin.cybercity.dk
8323 news:glf2d7$2482$1...@newsbin.cybercity.dk
8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk ID
8325 news:glfgh6$29ku$1...@newsbin.cybercity.dk (I?)
8326 news:glg7u2$2ijp$1...@newsbin.cybercity.dk
8327 news:glg8lj$2isv$1...@newsbin.cybercity.dk
8328 news:glgd3u$2kf0$1...@newsbin.cybercity.dk ID-quake
8329 news:glgd5r$2kf5$1...@newsbin.cybercity.dk ID-quake
8330 news:glgg8g$2lej$1...@newsbin.cybercity.dk ID
8331 news:glgjau$2mra$1...@newsbin.cybercity.dk ID
8332 news:497be240$0$90266$1472...@news.sunsite.dk SETI
8333 news:glhb4m$2upb$1...@newsbin.cybercity.dk
8334 news:glhb6t$2uq0$1...@newsbin.cybercity.dk
8335 news:glhgnv$30s9$1...@newsbin.cybercity.dk
8336 news:glhmn4$1lo$1...@newsbin.cybercity.dk
8337 news:glhmoq$1ls$1...@newsbin.cybercity.dk
8338A news:glhnln$20c$1...@newsbin.cybercity.dk
8338B news:gliqqr$flc$1...@newsbin.cybercity.dk (ID)
8339 news:glk4ti$u61$1...@newsbin.cybercity.dk
8340 news:glk9kt$vtq$1...@newsbin.cybercity.dk (ID)
8341 news:glk9mb$vtu$1...@newsbin.cybercity.dk
8342 news:glkd9l$1188$1...@newsbin.cybercity.dk
8343 news:glkiqv$13d9$1...@newsbin.cybercity.dk ICC
8344 news:glkjfh$13me$1...@newsbin.cybercity.dk (ID)
8345 news:gll5gu$1asa$1...@newsbin.cybercity.dk
8346 news:gll71k$1beb$1...@newsbin.cybercity.dk (ID)
8347 news:gll88q$1bud$1...@newsbin.cybercity.dk
8348 news:gll8jc$1c41$1...@newsbin.cybercity.dk
8349 news:gllb8h$1dc4$1...@newsbin.cybercity.dk ICC
8350A news:gllg6d$1ffb$1...@newsbin.cybercity.dk
8350B news:glnqrs$2a9b$1...@newsbin.cybercity.dk
8351 news:glp9kl$2qho$1...@newsbin.cybercity.dk
8352 news:glpb4d$2qvn$1...@newsbin.cybercity.dk
8353 news:glq375$475$1...@newsbin.cybercity.dk DK-UFO-artiv åbnes (DK-U)
8354 news:glq38k$47q$1...@newsbin.cybercity.dk
8355 news:glqf2m$8t4$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8356 news:glqf4r$8t9$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8357 news:gls797$uha$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8358 news:gls7ac$ult$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8359 news:gls7bh$um0$1...@newsbin.cybercity.dk
8360 news:gltbdp$1cfm$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8361 news:glvnn2$28al$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8362 news:gm0pc9$2omd$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8363 news:gm0pdh$2on4$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U, 1985 ?)
8364 news:gm0pf0$2ona$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8365 news:gm0pg5$2ond$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8366 news:gm0r1b$2p5k$1...@newsbin.cybercity.dk
8367 news:gm0ub0$2qer$1...@newsbin.cybercity.dk
8368 news:gm0ucn$2qfk$1...@newsbin.cybercity.dk
8369 news:gm1kuq$5s$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8370 news:gm1l1b$62$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8371 news:gm1l2f$68$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-output
8372 news:gm1l4d$6c$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-output
8373 news:gm1t8k$38f$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8374 news:gm1taa$38t$1...@newsbin.cybercity.dk
8375 news:gm1tbr$396$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T1
8376 news:gm1tcj$399$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T2
8377 news:gm1tdb$39e$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T3
8378 news:gm1te3$39h$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T4
8379 news:gm1teq$3a2$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T5
8380 news:gm1tfm$3a9$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T6
8381 news:gm1tgd$3am$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T7
8382 news:gm1th5$3ap$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T8
8383 news:gm1thv$3at$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8384 news:gm21at$4tj$1...@newsbin.cybercity.dk
8385 news:gm4okc$154q$1...@newsbin.cybercity.dk
8386 news:gm4omg$159e$1...@newsbin.cybercity.dk
8387 news:gm6mvp$1qvm$1...@newsbin.cybercity.dk
8388 news:gm6n1o$1qvr$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8389 news:gm6n2o$1qvv$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, DATA-o, T9
8390 news:gm7k74$2686$1...@newsbin.cybercity.dk DK-U, Database:

<http://w-o-p-r.dk/ufo/open.notes.database.asp>

8391 news:gm7k86$268n$1...@newsbin.cybercity.dk (1985)
8392 news:gm7mkl$272u$1...@newsbin.cybercity.dk
8393 news:gm7mlk$2732$1...@newsbin.cybercity.dk
8394 news:gma8gn$2r4$1...@newsbin.cybercity.dk (1985)
8395 news:gmaati$3mf$1...@newsbin.cybercity.dk (1985)
8396 news:gmab09$3n7$1...@newsbin.cybercity.dk
8397 news:gmab1b$3rl$1...@newsbin.cybercity.dk (DK-U)
8398 news:gmc023$mkj$1...@newsbin.cybercity.dk markør UFO-freedom ?
8399 news:gmc60n$opt$1...@newsbin.cybercity.dk
8400 news:gmcnci$vlv$1...@newsbin.cybercity.dk markør UFO-freedom ?
8401 news:gmcsm3$11rb$1...@newsbin.cybercity.dk
8402 news:gmeecj$1j32$1...@newsbin.cybercity.dk
8403 news:gmendu$1m8k$1...@newsbin.cybercity.dk
8404 news:gmeo9a$1mkl$1...@newsbin.cybercity.dk
8405 news:gmeqp1$1nmi$1...@newsbin.cybercity.dk
8406 news:gmerel$1o3d$1...@newsbin.cybercity.dk
8407 news:gmerog$1o62$1...@newsbin.cybercity.dk
8408 news:gmfgir$20dm$1...@newsbin.cybercity.dk
8409 news:gmfgke$20dt$1...@newsbin.cybercity.dk
8410 news:gmfssv$24ua$1...@newsbin.cybercity.dk Ast. biologisk liv
8411 news:gmfude$25b0$1...@newsbin.cybercity.dk
8412 news:gmjt0n$n24$1...@newsbin.cybercity.dk
8413 news:gmk0go$ob3$1...@newsbin.cybercity.dk
8414 news:gmp4p1$2il1$1...@newsbin.cybercity.dk
8415 news:gmp9fn$2kds$1...@newsbin.cybercity.dk
8416 news:gmpvv4$2t75$1...@newsbin.cybercity.dk
8417 news:gmq14v$2tld$1...@newsbin.cybercity.dk
8418A news:gms89u$lrf$1...@newsbin.cybercity.dk
8418B news:4993eabf$0$90273$1472...@news.sunsite.dk ICC
8419 news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk Evolution (E)
8420 news:499428c1$0$90269$1472...@news.sunsite.dk E
8421 news:gn24i5$2phm$1...@newsbin.cybercity.dk
8422 news:gn24k4$2phv$1...@newsbin.cybercity.dk ICC -> Øv-2
8423 news:gn29k3$2r8i$1...@newsbin.cybercity.dk
8424 news:gn29l7$2r8n$1...@newsbin.cybercity.dk
8425 news:49957b40$0$90276$1472...@news.sunsite.dk E
8426 news:gn6434$19dc$1...@newsbin.cybercity.dk (E)
8427 news:gn644i$19e1$1...@newsbin.cybercity.dk E
8428 news:gn646h$19e5$1...@newsbin.cybercity.dk
8429 news:4996a274$0$90268$1472...@news.sunsite.dk E
8430 news:4996a2ae$0$90270$1472...@news.sunsite.dk
8431 news:4996ad72$0$90271$1472...@news.sunsite.dk E
8432 news:4996b3f2$0$90263$1472...@news.sunsite.dk
8433 news:4996e328$0$90273$1472...@news.sunsite.dk
8434 news:4996ec56$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
8435 news:4996ec8e$0$90268$1472...@news.sunsite.dk
8436 news:4996f082$0$90268$1472...@news.sunsite.dk
8437 news:4996f59d$0$90276$1472...@news.sunsite.dk
8438 news:4997df2c$0$90273$1472...@news.sunsite.dk
8439 news:gn9a85$2fdk$1...@newsbin.cybercity.dk Ast. biologisk liv
8440 news:gn9b1q$2fs0$1...@newsbin.cybercity.dk
8441 news:gnbbdr$5ft$1...@newsbin.cybercity.dk
8442 news:gnbe4f$6hq$1...@newsbin.cybercity.dk
8443 news:gnbe5a$6hu$1...@newsbin.cybercity.dk E
8444 news:gnbim9$86h$1...@newsbin.cybercity.dk
8445 news:gnblds$92q$1...@newsbin.cybercity.dk E
8446 news:gnbler$92s$1...@newsbin.cybercity.dk
8447 news:gnbo1g$a5h$1...@newsbin.cybercity.dk
8448 news:gnci2o$jp8$1...@newsbin.cybercity.dk tryk-moon-quake
8449 news:gncm5i$lab$1...@newsbin.cybercity.dk
8450 news:gncm7p$lav$1...@newsbin.cybercity.dk
8451 news:gncm8j$lb2$1...@newsbin.cybercity.dk
8452 news:gncnk2$ltp$1...@newsbin.cybercity.dk
8453 news:gnf7k5$1i7h$1...@newsbin.cybercity.dk
8454 news:gngraj$2418$1...@newsbin.cybercity.dk *isotop
8455 news:gnhff0$2bgo$1...@newsbin.cybercity.dk
8456 news:gnhkvu$2dk9$1...@newsbin.cybercity.dk *isotop
8457 news:gnhpsv$2fhm$1...@newsbin.cybercity.dk *isotop
8458 news:gnj08g$2svr$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> To understand these messages, it's best for You to go on-line.
> (the files are connected together, with many jumps)
>
> If You don't understand danish, You can always ask in english. Please use
> the following newsgroup:
>
> This file has been sent to news:no.kultur.folklore.ufo
>
>
> The ET-identification-code is build up through the Bible. You can get one
> here ...
>
> Bible Free Downloads from:
> http://www.e-sword.net/bibles.html
> http://www.wbtc.com/site/PageServer?pagename=downloads_main
> http://www.biblegateway.com/passage/?search=language=norwegian
> or ...
> (SAT7 - Arabic Website)
> http://www.sat7.com/home/index.asp
>
> Have a nice day ... :-)
>
>
> OUTPUT-time (of this file):
> 2009-01-21, Wednesday, day 21 in the year, CET 11:31, GMT 10:31
>
>
> With kind regards,
> Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
> --
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1


Med venlig hilsen,


Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--

Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8458 news:gnj08g$2svr$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8459


Jesus-loves-you

unread,
Feb 19, 2009, 4:27:59 AM2/19/09
to

Jesus-loves-you

unread,
Feb 19, 2009, 4:29:36 AM2/19/09
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
news:gnj8ne$2vuu$1...@newsbin.cybercity.dk...

Sorry. It was there (now):
8459 news:499d2219$0$90275$1472...@news.sunsite.dk

8462


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages