China - Your time has come now (0589)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
May 2, 2003, 12:28:48 PM5/2/03
to
To the government of Cannibal-istan and murderers of innocent Children
(China)

Copies:
The International Court of Justice
Members of the Danish Parliament (Folketinget)

Daycode:

DADDY LIVES (1) T+2278, 4. Feb. 1997, Iran
(2) 2254, 28. Feb. 1997, Iran
(3) 2183, 10. May 1997, Iran
(4) 1875, 14. Mar. 1998, Iran
(5) 1848, 10. Apr. 1998, Iran, GOOD FRIDAY
(6) 1463, 30. Apr. 1999, Serbia
(7) 516, 2. Dec. 2001, Nigeria


Input News:
--------------------------------------------------------
TV2 TextTV s147 Fre 02 maj (2003, CET) 16:55:12

70 omkommet på kinesisk ubåd

70 officerer og besætningsmedlemmer er
omkommet ved en ulykke på en kinesisk
ubåd, oplyser det det statslige kinesiske
nyhedsbureau Xinhua.

Ulykken skyldtes mekaniske problemer,
oplyser bureauet uden dog at uddybe,
hvad der specifikt gik galt. Datoen
for ulykken oplyses heller ikke, men
ubåden skal nu være bjærget i
havn.
--- 2. maj 15:36 -----------------------------------------

Does this remind You about "something" ?

Input letter-memory from 1996-02-15:
----------------------------------------------------------------------
OUTPUT.SZ den 15. feb. 1996

To the government of Cannibal-istan and murderers of innocent Children
(CHINA) - Sura 6:138,152
Copy: The people of Iran,

(cut 2003-05-02)

Processeforløb:
Akviveringen ER indtrådt. NEXT STEP kan gives uden yderligere varsler
og/eller tidsbegrænsninger. Om forløbet kan komme til at inkludere
radioaktive "uheld" kan IKKE på forhånd udelukkes.

Deaktivering:
Muligvis kan processe-forløbet kun standses, dersom fjendlighederne
indstilles, inkl. at menneskerettighederne i landet overholdes.

(cut 2003-05-02)

Reason:
Crimes against humanity!

Aktiveringstype:
Mayday-response "Little dear beloved child! Your Father in Heaven have
heard your crying, Rev. 6,10"

Intern kommunikation-type:
Output Rom 12,19: "Never take revenge, my friends, but instead let
God's anger do it. For the scripture says, "I will take revenge, I
will pay back, says the Lord." - TIME-break ON: All right reserved!

(cut 2003-05-02)
--- END of memory input from letter 1996-02-15 --------------------------


DADDY-Break (2003-05-02, CET 17:02):

- "Det skal du - kræv dem til regnskab - for deres forbrydelser!"

Yes, my Lord:

Your time has come now:

- Jeres údemokratiske regering er úacceptabel

- Jeres údemokratiske regerings forfølgelse og udryddelse af såkaldte
anderledes tænkende mennesker ér en forbrydelse imod Menneskeheden, og de
ansvarlige SKAL retsforfølges ved den Internationale Domstol i Haag.
Begrænset amnesti kan næppe komme på tale.

- Jeres údemokratiske regerings spredning af langtrækkende raketter (som kan
fremføre masseødelæggelsesvåben) er en direkte trussel mod Verdensfreden
(vor eksistens), og vi kan - som Menneskehed - blive TVUNGET til
selvforsvar.

- Jeres údemokratiske regerings atomprogram (og mulig spredning heraf) er
ligeledes en direkte trussel mod Verdensfreden (vor eksistens), og vi kan -
som Menneskehed - blive TVUNGET til selvforsvar.

Ethvert demokrati har ret til selvforsvar.

INT Ivar Hansen.


Yours with NON-respect
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
China - Your time has come now (0589)

This file has been sent to
dk.politik
The NON-government of China
International Court of Justice
Folketingets medlemmer

Time for OUTPUT:
2003-05-02, Friday, CET 18:28


Arne H. Wilstrup

unread,
May 2, 2003, 2:31:08 PM5/2/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:25xsa.44720$y3.31...@news010.worldonline.dk...

> To the government of Cannibal-istan and murderers of innocent Children
> (China)

Hvornår ser vi lignende indlæg om USA, UK, DK og Australien?

USA har f.ek.s masseødelæggelsesvåben med fremføringsraketter til samme
formål.

--
ahw


Kall, Mogens

unread,
May 3, 2003, 5:26:25 AM5/3/03
to
"Arne H. Wilstrup" skrev:

> "Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
> news:25xsa.44720$y3.31...@news010.worldonline.dk...
> > To the government of Cannibal-istan and murderers of innocent Children
> > (China)
>
> Hvornår ser vi lignende indlæg om USA, UK, DK og Australien?

Kære Arne - du "glemte" lige sammenhængen:

> > Copies:
> > The International Court of Justice
> > Members of the Danish Parliament (Folketinget)

Det er IKKE for sjov skyld, at jeg skriver disse indlæg. Jeg (og andre)
ønsker at drage disse forbrydere til ansvar for deres onde gerninger ved den
Internationale Domstol i Haag (med henblik på at gøre denne planet til et
bedre sted at leve på).

Det står dig og andre fuldstændig frit at rejse tiltale mod USA, UK, DK og
Australien ved den Internationale Domstol i Haag (om så sager holder
juridisk tvivler jeg på)!

Hvor for eksempel findes udryddelseslejrene her i Danmark ? - Dét kunne jeg
godt tænke mig at vide, for hvis det vitterlig er tilfældet, at úskyldige
mennesker med den danske stats samtykke bliver myrdet, så vil jeg (hvis du
ikke gør det) ØJEBLIKKELIG forlange sagen taget op i Haag !

NOBODY is ABOVE the Law !!!

> USA har f.ek.s masseødelæggelsesvåben med fremføringsraketter til samme
> formål.

Input memory:

Ud af 353 krige med mere end 1.000 dødsofre i perioden 1816-1991 er de
155 ført mellem et demokrati og et ikke demokrati, mens 198 er ført
mellem to ikke-demokratier. Ikke en eneste er ført mellem to demokra-
tier.
Kilde: Ahlmark/Pol 19.02.97


Altså ser du, Arne, at faren i særdeleshed består, at IKKE-demokratiske
stater besidder disse våbensystemer.


DADDY-Break (2003-05-03, CET 11:04):
- "Det hele skal med (copy 98-08-27.rus to dk.politik)."
Yes, my Lord:


Input memory from Letter to Russia, 1998-08-27:
---------------------------------------------------------------------
VARSEL no.10 (0A) Thursday 26. August 1998
OUTPUT-ordre time: CET 18:36:07

Daycode: DADDY LIVES T+569, 4. Feb. 1997, Iran
545, 28. Feb. 1997, Iran
474, 10. May 1997, Iran
166, 14. Mar. 1998, Iran
139, 10. Apr. 1998, Iran, GOOD FRIDAY

To the government of Russia,
c/o Ambassador to Dk.

Copy: The Muslim World, through the Saudi-Arabian ambassador to DK.

Input memory 1:
----------------------------------------------------------------------
From Mogens Kall Friday 15. Mars 1996
********
********

To the government of Russia,
c/o Ambassador to DK.

ADVARSEL!

Der er risiko for smitte ved
horeri med Afgrundens engel.

SZ code-pseudonym:

Dark Avenger: Resident parasit .COM- og .EXE-filinficerende. Virus
med stor smitteevne (5e) da alle eksekverbare (inkl. .SYS) filer in-
ficeres når de åbnes, f.eks. ved brug af (A)-COPY, TYPE osv. og selv-
følgelig ved eksekvering. Findes i et utal af variationer, da source-
koden har været distribueret til forskellige BBS'er. Har en meget u-
behagelig aktivitet: "virusen" opretholder en tæller placeret i boot-
sektoren (R 10,7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives et
tilfældigt spor på harddisken, men teksten "Eddie lives...somewhere
in time!". Betragtes som værende en af de mest velprogrammerede virus,
og en af de absolut værste.
Burde kendes af alle efterretningstjenester, men nye varianter dukker
op hele tiden.
Manuel konstatering: Inficerede "programmer" vil indeholde tekststreng-
ene:

DADDY lives...somewhere in time!
This program was written in Sofia,"Argentina".
(C) All rights reserved!

Aktiveringsdato: 02.02 og frem (Resident NMI)

Effekt: Overskriver langsomt disken. Særdeles destruktiv (Earthquake's)
og ubehagelig virus!

Udbredelse: Særdeles udbredt.

Deaktivering: (Se under A.1)

The servant of Michael
-------- memory 1 end ------------------------------------------------

Input memory 2:
----------------------------------------------------------------------
From Mogens Kall Fridag, 30. Maj 1997
******** CET 9:31
********
UDN, Denmark

Daycode: DADDY LIVES T+114, 90, 19

To the government of Russia
c/o Ambassador to Dk.

Mr. President Boris Yeltsin,


In regrad to the NPT-break
--------------------------

Vor verdenshistories tragedier er - som hovedregl - en lang opremsning
af psykopaters vanvittige hærgen. Nogle eksempler fra vort århundrede:

Kommunistiske diktatorer:
------------------------
Josef Stalin, USSR 1929-53 - (46.672.000 døde inkl. 14 mio. af
hungersnød) Han flyttede også store folkegrupper.
Mao Zedong, Kina 1923-76 - (37.828.000 døde - samt de 27 mio.,
der sultede ihjel, dog ikke ønsket af Mao.)
V.I. Lenin, USSR 1917-24 - (4.017.000 døde.)
Pol Pot, Cambodja 1968-87 - (2.397.000 døde)
Josef Tito, Jugoslavien 1941-87 - (1.172.000 døde.)

Andre diktatorer:
----------------
Adolf Hitler, Tyskland 1933-45 - (20.946.000 døde.)
Chiang Kai-Shek, Formosa, Taiwan 1921-48 - (10.214.000 døde.)
Tojo Hideki, Japan 1941-45 - (3.990.000 døde.)
Yahya Khan, Pakistan 1971 - (1.500.000 døde.)

Ud af 353 krige med mere end 1.000 dødsofre i perioden 1816-1991 er de
155 ført mellem et demokrati og et ikke demokrati, mens 198 er ført
mellem to ikke-demokratier. Ikke en eneste er ført mellem to demokra-
tier.

Kilde: Ahlmark/Pol 19.02.97
----------------------------------------------------------------------

Sandsynligheden for at en hjernevasked, religiøs fanatiker opstarter
en atomkrig (for eksempel a la Dr. Strangelove-syntax, dvs. uden præ-
sidentens godkendelse), er større, end når vi har at gøre med ateist-
er; idet sidstnævnte kan skelne mellem død og liv (praktisk eksempel:
Cuba-krisen 1962).

Reality-talk'ing (Input file 97-05-27.Ru0):
----------------------------------------------------------------------
CET 17:59
Highway to hell
---------------

Input associations-syntax: ALIEN-movie, 1979


T-10: Nuclear Self-destruction program ON (Last choice to stop self-
destruction: T-5).

Input News:
----------------------------------------------------------------
Kilde: Politiken, Mandag den 9. januar 1995

Emne: Russisk hjælp til Iran

NICOSIA - Det russiske energiministerium har indgået en aftale
om at fuldende opførelsen af et iransk kernekraftværk ved Den
Persiske Bugt. Direktøren for kraftværket sagde i går, at der er
tale om en kontrak til fem milliarder kroner. Oprindelig begynd-
te to tyske firmaer i 1974 under shah-styret på byggeriet af
Bushehr-værket. Under krigen mellem Irak og Iran blev der anret-
tet voldsomme ødelæggelser på anlægget. (Reuter)
----------------------------------------------------------------

27/5-1997 - Our position today on board at "TITANIC".

T-5: Automatic-Count-down-to-zero-without-break-or-STOP.

Kommentarer (30/5-97):
Den teknologiske atom-teori nu omsat til praktisk kunnen. Det er
ikke længere muligt nu at tilbagekalde (annullere,fortryde) NPT-
break'et (skaden er úigenoprettelig).
Feedback-memory: Sovjetunionen 1949. NEXT Iran, Pakistan (Tale-
ban) und so weiter.

zero: Dr. Strangelove movie "We meet again ..(knald i låget)..."!

Input fakta (30/5-97):
DK-song: "To, som elsker hinanden, kan gøre hinanden så meget
ondt" - ægtefolk^?, venner^?, kammerater^?, bekendte^?

Matt. 24,21-22.29:

thi da skal der komme 'en stor trængsel, hvis lige ikke har
været fra verdens begyndelse indtil nu' og heller ikke senere
skal komme.
og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske-
kød frelst; men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkor-
tes.
...
Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og
månen ikke skinne, og ....

Input fakta: Planter minus lys i 2-4 mdr. => død.

A-vinter: Kannibalisme nu eneste overlevelsesmulighed for homo
sapiens.

Uddød art ? - Input Matt 24,22.

The servant of Michael.

-------- end of letter Fridag, 30. Maj 1997 --------------------------

Input memory:
----------------------------------------------------------------------
From Mogens Kall Mandag den 6. Maj 1996
******** DK-time 9:22:55

... (klip 13/5-98)

---- Tilføjelse Tuesday 7. Mai 1996:

Udskrift fra logbog:

... (klip 13/5-98)

Kaptajn til resten af besætningen:

"Gør klar til evakuering af skibet. Benyt Noa's Ark!"

-------- end of letter 6. Maj 1996 -----------------------------------

--- END of Letter to Russia, 1998-08-27 ---------------------------


Fatter du betydningen af disse ord ?


Mvh.


Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: China - Your time has come now (0589)
0591

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-03, Saturday, CET 11:26


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages