Offentliggørelse af Kall-Dokumenter (0191)

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2002, 6:42:56 PM11/27/02
to
Er der nogen her til stede, som har noget imod, at jeg offentliggør
dokumenter?

Min tanke er (for at chikanere færrest mulig), at linke følgende filer til
dette indlæg:

1996.zip 149 KByte
1997.zip 104 KByte
1998.zip 364 KByte
1999.zip 775 KByte

Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Offentliggørelse af Kall-Dokumenter (0191)

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2002-11-28, Thursday, CET 00:42


Bertel Lund Hansen

unread,
Nov 28, 2002, 1:23:45 AM11/28/02
to
Kall, Mogens skrev:

>Er der nogen her til stede, som har noget imod, at jeg offentliggør
>dokumenter?

Det blander jeg mig ikke i, men du er ansvarlig over for diverse
love (ophavsret bl.a.).

>Min tanke er (for at chikanere færrest mulig), at linke følgende filer til
>dette indlæg:

Du må ikke vedhæfte filer til almindelige indlæg. Hvis du har
noget du vil offentliggøre *i debatgrupperne*, så skal det sendes
til dk.binaer eller en af undergrupperne (kommer an på
indholdet).

--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/

Brian Jensen

unread,
Nov 28, 2002, 3:49:24 AM11/28/02
to
On Thu, 28 Nov 2002 07:23:45 +0100, Bertel Lund Hansen wrote:

>til dk.binaer eller en af undergrupperne (kommer an på
>indholdet).

Alternativt kan filerne også placeres på en hjemmeside, og så angive
link-adreser til filerne i den pågældende debatgruppe.
--
Mvh. Brian Jensen
http://www.briannospam.dk - (last updated 09/11-02)

Kall, Mogens

unread,
Nov 28, 2002, 8:47:44 PM11/28/02
to
Følgende filer er blevet sendt til dk.binaer:

Filename Indhold

0193.......1996 Muslim World.zip.................................. 149 KB
0194.......1997 Muslim World.zip.................................. 104 KB
0195.......1998 Muslim World.zip.................................. 364 KB
0196.......1999 Muslim World.zip.................................. 775 KB
0197.......2001-09-14 WTC-day-02.jpg.zip..................1.028 KB
0198.......2002-04-10 Sign number seven. Lazarus.zip... 130 KB

Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Offentliggørelse af Kall-Dokumenter (0191)
0200

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2002-11-29, Friday, CET 02:47

Kall, Mogens

unread,
Dec 15, 2002, 8:56:54 AM12/15/02
to
Desværre viser det sig, at filerne bliver slettet efter noget tid på
dk.binaer

Derfor bringes her Jerusalem-brevet (aldrig offentliggjort før):

Input letter to Mideast 1997-02-22:
(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:
97-02-22.is)
-------------------------------------------------------------------
From Mogens Kall Saturday, 22. February 1997
Ryetvej 107, st.th. CET 15:23
3500 Vaerloese
Denmark
Daycode: DADDY LIVES 38, T+18

To the government of Israel and Palestine,
c/o The Egyptian and Israeli ambassadors to DK.

Copies: The UDN-representative and the PEACE-makers,
c/o Ambassadors to DK.


Dear friends,


Suggest in regard to the FUTURE of ...
----------------------------------

_____ _____ _____ _ _ _____ _____ _ _____ __ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
_ ___ _____ _ _ _____ _____ _ ___ _ _ _
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____ _____ _ __ _____ _____ _ _ _____ _____ _ _


...(2002-12-15 text: Jerusalem)...

----------------------------------------------------------------------
Received commandment from DADDY: Hab 2,8 (Jump from Hab. 2,4 [T])
Internal OUTPUT-code: IS. 52,7-8 AND Jer. 33,13
----------------------------------------------------------------------

Når børn skal dele en dejlig lagkage (og der ikke er nok af den) ender
børnenes micro-milimeter retfærdighed som oftest i et kæmpe slagsmål.
Den ældste tænker: "Jeg kom først. Jeg vil have HELE kagen for mig
selv!" Den mindste tænker: "Jeg vil også have min andel, og den skal
være ligeså stor som de andres!"
Når slagsmålet er slut ligger kagen - pr. erfaring - som hovedregl
på gulvet. Og så fik ingen af børnene kage den dag!

Byen Jerusalem repræsenterer et forholdsvis beskeden geografisk areal
sammenlignet med hele Samaria (The Westbanq). Derfor vil den gæve ret
hurtig indse, at konflikten vedrørende byen må dreje sig om noget sym-
bolsk.
Det er ingen hemmelighed, at vores forfædre har bekriget hinanden
i århundreder, netop fordi alle partnere (jøder, kristne og muslimer)
var overbeviste om, at Gud Himself i egen høje person var på deres
side. Og hva' kom der ud af det? - Et kæmpe blodbad (galskaben florer-
ede som pest i disse mørke, gudsforladte tider i menneskehedens histo-
rie, "den sorte middelalder").
Nu er det imidlertid sådan, at skønt ham dersens Gud holder utrolig
meget af sine skabninger, behøver Han ikke nødvendigvis at give "grønt
lys" til hvad-som-helst. Nogle lære-eksempler heri finder vi i 4.Mos.
(Num) 14,39-45, Jos. 7,1-26 samt 1.Sam. 4,1-11.
Med hensyn til byen Jerusalem, repræsenterer den med sin historie
utrolig meget både for muslimer, jøder og kristne. Men - hvilket er
MEGET vigtigt i denne forbindelse - vi må huske på, at hvad end vi
tillægger byen af historisk, national og religiøs betydning, er byen
trods alt - úanset hvad - en menneskeskabt ting. Både for muslimer,
jøder og kristne er der et direkte forbud mod at gå så højt op i disse
ting, at det går hen og bliver en "gud" for dem (os). Se Ex. 20,5-6.

Lad os derfor tale rent ud af posen: Jøderne vil have byen for sig
selv. De betragter den, som deres ejendom. Gives Øst-Jerusalem til det
Palæstinensiske styre er byen - i jøders øjne - gået tabt!
På nogenlunde tilsvarende vis vil muslimer råde over Øst-Jerusalem.
De betragter denne del som deres arvelod. Får de ikke denne andel,
føler de sig uretfærdigt behandlet.

Jerusalem findes - her på jorden - KUN i ét eksemplar! Fik nogen af os
den tilsyneladende geniale ide at skabe et kopi, ville alle forlange
originalen. Det er dén, der er den interessante. Så hvad enten vi gør
det ene eller andet, kan vi slet og ret ikke tilfredsstille alle part-
nerne.
Paven foreslog for nogle år siden, at Jerusalem blev gjort til en
international by, idet folk fra nær og fjern valfartede til byen af
religiøse grunde. Imidlertid har det vist sig, at det internationale
samfund IKKE på nuværende tidspunkt kan magte denne opgave under hen-
visning til krigen i ex-Jugoslavien, hvor civilbefolkningen i Srebre-
nica og Zepa blev forrådt! - Forsøger vi noget tilsvarende med byen
Jerusalem, vil der - under en fremtidig, hypotetisk væbnet konflikt i
Mellemøsten - kunne ske hvad-som-helst (herunder Worst-Care).

Skal Jerusalem komme ALLE partnere til gode, da bliver vi også nød til
at være realister: Den vil IKKE kunne fungere i hverdagen ved mindre,
at samtlige borgere er indforstået med byens FORFATNING (JUMP UDN). I
tilfældet Hebron er der blevet foreslået en lov om tilhold. Noget til-
svarende er bidende nødvenduigt for byen Jerusalem. Permanent bortvis-
ning af ballademagere (og voldelige galninge) skal kunne praktiseres
med ØJEBLIKKELIG virkning, úanset om de er jøder eller muslimer eller
hvad det nu kan være for en religion/politik, man er tilhænger af.
I tilfælde af 'permanet forbud mod at opholde sig i byen' vil der
opstå salg af ejendom, hvor nærtbeslægtede har forkøbsret. Herved op-
retholdes den gamle lov kaldet "Jubelåret".


Den Udøvende Magt i byen kommer til at bestå af UDN-enheder i et sam-
arbejde med de lokale enheder. De handlekraftige UDN-enheders tilsted-
eværelse har til formål at bevare UDN-FORFATNINGENs lov og orden i om-
rådet. Enhver organisation eller forening, der virker ved eller søger
at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar
påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

Den Lovgivende Magt vælges demokratisk af byens borgere. UDN-FORFAT-
NINGEN inkluderer beskyttelse af mindretallets legitime rettigheder.

Den Dømmende Magt må være 100 % úafhængig i henhold til UDN-syntax'et.
("local"-version, Grundloven § 64, Straffeloven kap. 16 § 144-157,
specielt vedrørende dommer-embedet § 146)

Underskrivelse af UDN-FORFATNINGEN inkluderer forpligtelse til at an-
holde og udlevere enhver international eftersøgt forbryder, både de af
Haag-Domstolen efterlyste SAMT DE AF UDN-DOMSTOLEN EFTERLYSTE (til en-
hver tid). -----------------------------------


A "ancient" story:
-----------------

Code: 2. Chron. 5,2-14 - index 1.King. 3,16-28

One day two prostitutes came and presented themselves before
Kîng Solomon. One of them said, "Your Majesty, this woman and
I live in the same house, and I gave birth to a baby boy at
home while she waqs there. Two days after my child was born,
she also gave birth to a baby boy. Only the two of us were
there in the jouse - no one else was present. Then one night
she accidentally rolled over on her (eget: sweet, little) baby
and smothered it. She got up düring the night, took my sön
from my side while I was asleep, and carried him to her bed;
then she put the dead child in my bed. The next morning, when
I woke up and was going to nurse my baby, I saw that it was
dead. I looked at it more closely and saw that it was NOT my
child."
But the other woman said, "No! The lîvïng child is MINE,
and the dead one is yours!"
The first woman answered back, "Nö! The dead child is YOURS
and the living one is MINE!"
And so they argued before the King.

Then King Solomon said, "Eách of you cläîms that the living
child is hers and that the dead child belongs to the other
one." He sent for a sword, and then it was brought, HE said,
"Cut the living child in two and give each woman half of it."
The REAL mother, her heart ( ) full of love ( ) for her
son ( ), said to the KIng, "Please, Your Majestÿ, DON'T KILL
THE CHILD! GIVE IT TO HER!"
But the other woman said, "Don't give it to either of us;
go on and cut it in two."
Then Solomon said, "Don't kill the child! Give it to ..."

With love ( ) from the family.

Keyword: A civilization have right to protect itself against barbari-
ans.


Ypurs respectfully,


the servant of Michael.
---END-of-letter-1997-02-22----------------------------------------


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:


Re: Offentliggørelse af Kall-Dokumenter (0191)

0254

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-15, CET 14:30):
- "Sådan skal den være (0254) - You got OUTPUT-order!"

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2002-12-15, Sunday, CET 14:56


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages