Et ønske om fred i Mellemøsten (0562)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Apr 28, 2003, 8:35:20 AM4/28/03
to
Kristeligt Dagblad bragte Mandag den 28. April 2003 følgende debatindlæg:
----------------------------------------------------------------------------

Et ønske om fred i Mellemøsten

Fredsprocessen: Fred mellem israelere og palæstinensere afhænger af, om
terroristbekæmpelsen lykkes.

af M. Hermansen,

Et af formålene med Irak-krigen har været at få skabt mere stabile politiske
forhold i Mellemøsten. Et væsentligt element heri er etableringen af varig
fred mellem israeler og palæstinenser. Mange forsøg har været gjort, og det
er ikke fredsforslag, det har skortet på. De to parter har længe sammen med
USA, EU og FN været enige om, at freden må bygge på israelsk opgivelse af
bosættelserne og tilbagetrækning fra Vestbredden og Gaza, oprettelse af en
palæstinensisk stat samt en fælles aftale om Jerusalem.
Efter Oslo-aftalerne, hvor Arafat anerkendte Israels suverænitet og
opnåede palæstinensisk selvstyre på Vestbredden og i Gaza samt løftet om
oprettelse af en selvstændig stat, var man i foråret 2000 med præsident
Clintons personlige engagement nær et resultat, men stærk muslimsk modstand
med anvendelse af terror samt en ufleksibel israelsk regering gjorde, at
mulighederne var forspildt. For mange arabiske lande har forhandling med og
anerkendelse af Israel hidtil været utænkelig. Imidlertid har
Saudi-Arabiens kronprins Abdullah sidste år stillet forslag om samlet
arabisk anerkendelse af staten Israel mod israelsk tilbagetrækning fra
Vestbredden, Gaza, Østjerusalem og Golanhøjderne.
Det er næppe tvivl om, at kronprins Abdullah med sit udspil har bidraget
med en af de vigtigste brikker til en fredsaftale, hvori de væsentligste
elementer er en arabisk anerkendelse af Israel og en fælles arabisk/vestlig
bekæmpelse af terrorismen i Mellemøsten. Efter det saudiske udspil får
Syrien et længe næret ønske om at få Golanhøjdeme tilbage. Et ønske, som
Syriens nu afdøde præsident Hafez Assad i forhandling med præsident Clinton
i Geneve i år 2000 måtte opgive som følge af massiv modstand fra
terrorgrupper i Libanon og Syrien, der under ingen omstændigheder ville
anerkende Israels eksistens.
Ved de kommende forhandlinger om fred i Mellemøsten vil det syriske
styres fremtid afhænge af, om det har mod og vilje til at frigøre sig fra og
bekæmpe terrorgrupperne og dermed opgive sin status som slyngelstat.
Fundamentale muslimer og deres terrornet holder i stigende grad fast ved
tesen om, at Palæstina - det hellige land - er givet af Allah til Abrahams
førstefødte, Ismael, den søn, Abraham fik med slavepigen Hagar og som
muslimerne regner som deres stamfar.
Derfor er de fundamentalistiske muslimers mål udslettelse af Israel og
fordrivelse af jøderne fra området. Det palæstinensiske folks skæbne er i
den forbindelse muslimerne uvedkommende. Varig fred i Mellemøsten er således
afliængig af bekæmpelse af terrorbevægelser både der og globalt.
--- END of læserbrev ------------------------------

At skabe fred på et realistisk grundlag må nødvendigvis også inkludere, at
Golanhøjderne fremover - under alle omstændigheder - er en de-militariseret
zone, således at vi undgår en gentagelse af 6-dagskrigen i 1967.

Freden kan heller ej etableres, dersom de israelske palæstinenserne
forbliver israelske statsborgere bosiddende i den israelske zone. En
byttehandel må her foretages efter princippet noget-for-noget. Tages der
ikke højde for dette, vil en gentagelse af intifadaen 30 sep. 2000 med
dertilhørende vold i Nazareth und-so-weither være tændsatsen i næste
"skovbrand"!
Det er tragisk at nå til denne konstatering, idet der reelt er tale om
etnisk udrensning, men når "ægtepar" nu engang ikke kan leve sammen, er
skilsmisse at foretrække fremfor voldelige episoder med únødvendig risico
for drab. Drab man senere i livet eller ens efterkommere måske vil fortryde
(Sûra Hâ Mîm Sadjda 41,35 - fjenden bliver til morgendagens ven).

DADDY-Break (2003-04-28, CET14:32):

- "Sådan skal den være (denne henvendelse)."

Thank You, DAD!


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Et ønske om fred i Mellemøsten (0562)

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-04-28, Monday, CET 14:35


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages