Letter of complaint to the International Court of Justice (0292)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Feb 13, 2003, 6:50:14 AM2/13/03
to
COMPLAINT
---------------

If You want to stay alive and survive, You MUST do Justice - Now!

1. case:
Put Saddam Hussein on trial.

Reason:
Aggresive war against Iran and Kuwait.
Crime against humanity (inklude nervegas upon kurdish people)


2. case:
Put the NON-democratic government of Northkorea on trial.

Reason:
Menace to the World-Peace.
Crime against humanity.


3.case:
...

Yours (with a little break of respect)
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Letter of complaint to the International Court of Justice (0292)

This file has been send to
dk.politik
The International Court of Justice, the Hague

Time for OUTPUT:
2003-02-13, Thursday, CET 12:50


karamel

unread,
Feb 13, 2003, 8:25:28 PM2/13/03
to
"Kall, Mogens" wrote:

> 3.case:
> ...

Ja, det 3. tilfælde kunne for eksempel være:

"Put the so-called democratic government of the USA on trial".

Reason: terrorism, genocide, contempt for human rights, etc. etc.
See the complete indictment at:
http://free.freespeech.org/americanstateterrorism/

Kall, Mogens

unread,
Feb 14, 2003, 3:52:35 AM2/14/03
to
"karamel" skrev:

> "Kall, Mogens" wrote:
>
> > 3.case:
> > ...
>
> Ja, det 3. tilfælde kunne for eksempel være:
>
> "Put the so-called democratic government of the USA on trial".
>
> Reason: terrorism, genocide, contempt for human rights, etc. etc.

Karamel! - Det står dig og andre fuldstændig frit at rejse tiltale mod USA
ved den Internationale Domstol i Haag (om så sager holder juridisk tvivler
jeg på)!

-

Dagen i går blev for mig lidt ud over det sædvanlige. Jeg skulle passe min
kræftsyge nabo, så at hans kone kunne få en fri-aften.
Klokken ca. 19:42 afgår manden ved døden, og det lykkedes ikke for mig at
genoplive ham (He) med kunstigt åndedræt og hjertemassage.

Tanken kunne ikke lade være med at strejfe mit sind (det er ikke hver dag,
at jeg står overfor sådanne begivenheder): Hvorfor lige nu? - Hvorfor skete
det ikke for en uge siden eller om et år? -

Har jeg andre "patienter", der er ved at afgå ved døden? - TITANIC ?

IF ... You want to stay alive and survive ...

Mvh


Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

Message to "Vitae Lux" and her friends:
Found He.4,12 (19:42-12:50=412m)
Memory:
000 282 2002-10-09 Take OFF CET 14:19:40
075 357 2002-12-23 Iranian fly-crach
082 364 2002-12-30 Stromboli, krater i havet
127 044 2003-02-13 "Titanic warning"
Searchstring (127-082=45):
Found Dan 12,11-12

Ordre-OUTPUT:
KD 2003-02-14, Ordet (Joh 12,24)

File-name:
Letter of complaint to the International Court of Justice (0292)

0293

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-02-14, Friday, CET 09:52


HrSvendsen

unread,
Feb 14, 2003, 11:26:33 PM2/14/03
to
Kall, Mogens wrote:


> Dagen i går blev for mig lidt ud over det sædvanlige. Jeg skulle
> passe min kræftsyge nabo, så at hans kone kunne få en fri-aften.
> Klokken ca. 19:42 afgår manden ved døden, og det lykkedes ikke for
> mig at genoplive ham (He) med kunstigt åndedræt og hjertemassage.

(He)?

>
> Tanken kunne ikke lade være med at strejfe mit sind (det er ikke hver
> dag, at jeg står overfor sådanne begivenheder): Hvorfor lige nu? -
> Hvorfor skete det ikke for en uge siden eller om et år? -
>
> Har jeg andre "patienter", der er ved at afgå ved døden? - TITANIC ?

Det med Titanic er for sent. Trust me.

> IF ... You want to stay alive and survive ...

Ja ... ? Er det en slags reklame for et kendt forsikringsselskab? Et
forslag til nyt slogan?

> Mvh
> Mogens Kall
> The servant of Michael

Du er altså en slags kriger mod hedningene. Er det her, det der (He)
kommer ind i billedet?

Kall, Mogens

unread,
Feb 15, 2003, 7:34:33 AM2/15/03
to
"HrSvendsen" skrev:
...
> > ... og det lykkedes ikke for

> > mig at genoplive ham (He) med kunstigt åndedræt og hjertemassage.
>
> (He)?

På engelsk er valgmulighederne: He or She (se forklaring senere i denne
tekst)

> > Har jeg andre "patienter", der er ved at afgå ved døden? - TITANIC ?
>
> Det med Titanic er for sent. Trust me.

Titanic benyttes ofte af mennesker til at associere og overføre dets
ulykkelige skæbne i en ny (og ofte aktuel) betydning. Således også af mig
(se Newsgroup:
dk.livssyn.kristendom, afsender Kall, Mogens, file 0113, The Bride-virgin -
Brudejomfruen (2002-10-27, CET 17:35), samt file 0119, Sv: To al-Qaeda
(2002-10-30, CET 16:12)).

>
> > IF ... You want to stay alive and survive ...
>
> Ja ... ? Er det en slags reklame for et kendt forsikringsselskab? Et
> forslag til nyt slogan?

Det er din og andres fremtid, jeg taler om!

> Du er altså en slags kriger mod hedningene. Er det her, det der (He)
> kommer ind i billedet?

1.
Nej! Jeg er ikke en kriger (det er mig ikke tilladt at begå drab ifølge min
tro, se Law no. 6, Exodus (2.Mosebog) cap. 20,13).

2.
Om jeg er en 'kriger mod hedningerne' i overført betydning? - Her er svaret
også NEJ!
Ifølge min tro har min Herre sagt følgende (MaTT 5,44):
"Men jeg (Jesus) siger jer: Elsk jeres fjender ..."
Derfor kan jeg ikke tillade mig at hade hverken såkaldte hedninger eller
mine fjender. Menneskers handlinger kan dog desværre være så grusomme, at vi
kristne kan blive tvunget til at fordømme disse handlinger og modarbejde dem
gennem Øvrigheden, herunder Den Internationale Domstol i Haag (se fx.
Romerbrevet 13,3).
Jeg er IKKE i krig mod såkaldte hedninger. Jeg holder úendelig meget af
frihedsbegreber såsom retten til selv at bestemme over sit liv, når blot
denne rettighed ikke misbruges til skade for sine medmennesker (jævnfør
Grundloven). Mennesket har vitterlig ret til selv at bestemme, men ethvert
valg indebærer også et fra-valg af noget andet (herunder nogengange Evigt
Liv i samfund med Skaberen). INGEN tvinges - ifølge den kristne tro - til
at tilbringe evigheden sammen med Gud, hvis de ikke ønsker det! Og hvis Gud,
Jesu Kristi Fader, var en tyran, så ville jeg øjeblikkelig NÆGTE at
tilbringe evigheden sammen med Ham. Miniumskravet er - for mit vedkommende -
at Skaberen af dette storslåede, underfulde Univers er kærlighedens
Ophavsmand (Kærligheden tvinger aldrig).

3.
Om jeg er en 'kriger' i ordets åndelige betydning? - Hertil må jeg svare JA!
Begrundelsen er følgende (Efeser-brevet 6,11-18a):

"Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.
Thi den kamp, vi skal kæmpe, er IKKE mod kød og blod (Own: Herunder
al-Qaeda), men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette
mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet (Own: dvs. djævelen og hans
dæmoner).
Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå mod på den onde
dag og holde stand efter at have besejret alt.
Så stå da med SANDHEDEN spændt som bælte om jeres lænder, og iførte
"RETFÆRDIGHEDEN som brynje",
tag som sko på jeres fødder villigheden til at FORKYNDE fredens
evangelium,
løft i al jeres færd TROENs skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes
gloende plie,
tag imod "FRELSENs hjelm" og Åndens sværd, som er Guds Ord (Own: He.
4,12).
Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og BØN, ..."

Disse 7 våben er en beskrivelse af datidens romerske soldat (nu blot i en ny
betydning ifølge Apostlen Paulus).
Der er her tale om - for nu at anvende muslimsk tankegang - den ÆGTE og
orginale Jihad!

-

Du stiller spørgsmålstegn med begrebet *He*.

Forståelsen hertil er meget enkel:
*He* er det delobjekt i begrebet *He.4,12* (modsat *She*), hvilket er en
forkortet udgave af Paulus brev til Hebræerne kapittel 4 vers 12, som lyder
således:
"Thi Guds Ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og
trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben (Own:
Hvilket i praksis er umuligt at gøre) og er dommer over hjertets tanker og
meninger."

-

Følgende skal meddeles Newsgruppen:

Jeg finder det selv personligt úsmageligt at inddrage min nabos død med file
0292 (fordi det minder mig fór meget om at udnytte andre menneskers
tragedier), hvis det ikke lige var fordi, at jeg blev - ifølge mig selv -
guddommeligt vejledt hertil:

Jeg havde bedt til min Gud om - (dersom det var Hans vilje at informationen
skulle OUTPUT-tes til Newsgruppen) - at 2 betingelser skulle være opfyldt:

1.
Mindst en person skulle have givet respons på mit indlæg (0292). Dette blev
Karamel (skønt han/hun intet kendskab havde til dette). Gud brugte ham i
Hans "Jihad"!

2.
Gud skulle tale ind i situationen (gennem andre úafhængige instanser, jeg
ikke havde indflydelse på) på en sådan måde, at der ikke var noget at tage
fejl af.
Jeg kikkede i mit andagtshæfte men fandt ingen vejledning heri. Jeg
kikkede på Kristeligt Dagblads Internetside under Ordet (hvilket jeg
nu-og-da også benytter som uafhængig instans mht. guddommelig vejledning) og
fandt her en klar og tydelig tale, der ikke var til at tage fejl af. I
teksten stod der følgende (KD 2003-02-14, Ordet (Joh 12,24):

(Jesus siger):
"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Dersom hvedekornet ikke falder til jorden
og dør, bliver det ene, men hvis det dør, bærer det megen frugt."

Skriftstedets oprindelige betydning er selvfølgelig den, at Jesu død giver
liv til dig-og-mig-og-andre.

Skriftstedets nye, specifikke betydning er:
Min nabo dør som et hvedekorn der lægges i jorden. Gennem denne hans død i
relation til 0292, bærer han meget frugt; dvs. mange menneskeliv reddes fra
døden, herunder hans børn og børnebørn. Han optimerer deres
overlevelses-chancer!
Jo! - Skriftstedet talte - for mig at se - helt klart og tydeligt ind i
den konkrete situation.

Dette indlæg (0296) er også OUTPUT-tet under samme syntax. Min bøn var
(ligesom under punkt 1), at mindst en person gav respons. Og det blev så
dig, HrSvendsen (redegørelse vedr. *úsmagelighed* var åbenbart noget Herren
ønskede sagt offentlig).

Mvh.


Mogens Kall
The servant of Michael

---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Letter of complaint to the International Court of Justice (0292)
0296

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-02-15, Saturday, CET 13:34


HrSvendsen

unread,
Feb 15, 2003, 8:37:21 PM2/15/03
to
Kall, Mogens wrote:
> "HrSvendsen" skrev:

>>> IF ... You want to stay alive and survive ...
>>
>> Ja ... ? Er det en slags reklame for et kendt forsikringsselskab? Et
>> forslag til nyt slogan?
>
> Det er din og andres fremtid, jeg taler om!

Æh ..ja. Er det stadig salgtalen, du er i gang med?

>>> Mvh


>>> Mogens Kall
>>> The servant of Michael

>> Du er altså en slags kriger mod hedningene. Er det her, det der (He)


>> kommer ind i billedet?
>
> 1.
> Nej! Jeg er ikke en kriger

Så er du da en elendig tjener for ærkeenglen Michael, hvis virke er
krigen mod hedninge. Hvad så med kampen mod Satan på den yderste dag?
Der står du vel på Michaels side og uddeler smæk til Satans hær af
letpåklædte engle?

> Om jeg er en 'kriger mod hedningerne' i overført betydning? - Her er
> svaret også NEJ!

Hvad tjener du egentligt Michael med? Er det nu, der skal futtes til
lummergruppen?

Kall, Mogens

unread,
Feb 16, 2003, 10:53:42 AM2/16/03
to
Received MAYDAY-signal from TITANIC
---------------------------------------------

Input from File 0219:
Er der nyt fra Gud via Frikirken på Havnen ? (0219)
dk.livssyn.kristendom
2002-12-08, Sunday, CET 13:17
----------------------------------------------------------------------

I nat havde jeg en drøm.

Jeg var på besøg i en menighed. Menigheden var Frikirken på Havnen i
København.

Jeg kender ikke denne menighed. Jeg har kun været der en gang med Foreningen
Frie Fugle udenfor kirketid. Det er en karismatisk menighed, hvor Ruben fra
Beraka er med i lovsangstjenesten (vist nok).

I drømmen var der opstillet en høj væg mellem kirkerummet og cafeteriaet.

Drømme behøver ikke at betyde noget, men tanken strejfede mig (og blev
hængende):

Er der nyt fra Gud gennem et af Hans lemmer (1.Kor.12,12.20) ?

Er der sket (sker der) noget særligt i menigheden ?

Dersom nogen af jer har viden herom, da giv venligst en feed-back meddelse
her (officielt).

På forhånd tak!
--- END of input from 0219 -----------------------------------------

Input from File 0299:
Er der nyt fra Gud via Frikirken på Havnen ? (0219)
0299
dk.livssyn.kristendom
2003-02-16, Sunday, CET 12:27
----------------------------------------------------------------------

I går lørdag den 15. feb. 2003 læste jeg i den kristne ugeavis Udfordringen
følgende:

'Frikirken på Havnen' brændt.

(ingen menneskeliv gået tabt - Gudskelov!)

Hvad mon dette skal betyde ? - spørger jeg Gud i mine tanker.
--- END of input from 0299 -----------------------------------------

Input from File 0301:
Re: Er der nyt fra Gud via Frikirken på Havnen ? (0219)
0301
dk.livssyn.kristendom
2003-02-16, Sunday, CET 13:43
-----------------------------------------------------------------------

Kl. CET 13:31 (medens jeg hørte Vitae Lux fra CDen Sissel in symphony,
varighed 4:12 ) fik jeg mistanke om, at der med hændelsen var/er tale om en
Titanic-Warning (se dk.politik file 0293, Letter of complaint to the
International Court of Justice (0292).

Far! Er det tilfældet ?

DADDY-Break (2003-02-16, CET 13:40):
- "Døm selv."
--- END of input from 0301 -------------------------------------------

Input from File 0302:
Re: Er der nyt fra Gud via Frikirken på Havnen ? (0219)
0302
dk.livssyn.kristendom
2003-02-16, Sunday, CET 14:03
-------------------------------------------------------------------------

DADDY-Break (2003-02-16, CET 13:54):
- "Ja det er."
--- END of input from 0302 --------------------------------------------


Mvh.


Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:


Letter of complaint to the International Court of Justice (0292)

0303

OUTPUT-ordre:
DADDY-Break (2003-02-16, CET 16:20):
- "Det skal du (copy 'Mayday signal from Titanic' to dk.politik)."
DADDY-Break (2003-02-16, CET 16:32):
- "Det må du gerne - det skal du (copy 0303+0292+0293 to Hague)."

This file has been send to
dk.politik

The International Court of Justice, the Hague

Time for OUTPUT:
2003-02-16, Sunday, CET 16:53


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages