Kinas regerings skrøbelighed (0616)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
May 6, 2003, 5:53:50 PM5/6/03
to
Kristeligt Dagblad skriver Tirsdag den 6. maj 2003:
----------------------------------------------------

Kinas regerings skrøbelighed

AF WEI JINGSHENG

Det tidligere russiske styres indledende hemmelighedskræmmeri efter
atomulykken i Tjemobyl betragtes af historikerne som et af de sidste store
fejltrin fra et lukket totalitært styre, og ses som en begivenhed, der
medvirkede til dets undergang. I kølvandet på denne katastrofe blev Mikhail
Gorbatjov tvunget til at indlede politikken med "glasnost" - at skabe
gennemskuelighed og åbenhed - i forsøget på at genoprette legitimiteten af
kommunistpartiets styre. Men som Gorbatjov fandt ud af, fører en åbning af
et lukket styre til dets undergang.
Man kan spørge sig, om det samme gøre sig gældende i Kina, hvor
myndighederne har underdrevet udbredelsen af lungesygdommen sars kraftigt.
Den hurtige spredning af sars-virusset og det stigende antal dødsofte har
vakt verdens opmærksomhed og ængstelse. Oberservatører udefra har dog
afvist de vil de rygter, der har verseret blandt befolkningen i Kina. Blandt
disse finder man rygtet om, at sars er sluppet ud fra laboratorier i Kina,
hvor der forskes i biologiske våben. Faktisk tror mange kinesere, at det
kinesiske kommunistparti i al hemmelighed støttede Osama bin Laden for ad
denne vej at plage USA. Der går endda vilde rygter om, at al-Qaeda - via
flyveblade omdelt i december - er kommet med trusler om, at en katastrofe,
hvis lige aldrig er set, ville ramme Hongkong i 2003.
Hvad enten de er sande eller ej, afslører rygter som disse skrøbeligheden
af regimer som Kinas eller det gamle Sovjetunionens, der bygger på totalitær
informationskontrol. Når man ikke kan regne med, at myndighederne fortæller
sandheden, vil folk tro hvad som helst. Når og hvis et totalitært regime
som Kinas så indrømmer, at det lyver, sker med fare for dets eksistens.
For at lægge en dæmper på rygterne om udslip af biologiske våben og for
at vise, at myndighederne traf foranstaltninger til at bekæmpe sars,
gennemførte Kinas nye øverste leder, Hu Jintao, for nylig en i medierne
meget omtalt inspektionsrundrejse, hvor han blandt andet besøgte Kinas
Militære Medicinske Akademi, et biomilitært forskningscenter. Der er ingen
tvivl om, at hvis sars-krisen fortsætter med at vokse, så den udvikler sig
til en epidemi i Kina, så vil Hus forsinkede glasnosticisme undergrave hans
troværdighed snarere end at styrke den. Folk alle vegne spørger allerede,
hvorfor han var så længe om at gøre noget.
I Gorbatjovs tid i Sovjetunionen var der omfattende indre magtkampe på
ledelsesniveau. De enkelte fraktioner brugte de andres fejltrin som våben i
deres angreb, hvilket førte til yderligere underminering af tilliden til
ledelsen. Det samme er tilfældet i dagens Kina. En tilbageholdelse af
oplysninger om noget så farligt som sars kan ikke være blevet godkendt andre
steder end på øverste niveau - i politbureauet og sekretariatet. Hverken
sundhedsministeren eller Beijings borgmester ville have magt eller mod til
at skjule oplysninger som disse. Afskedigelsen af dem for nylig var et
udslag af noget, man har set før. Der bruges lavtrangerende embedsfolk som
syndebukke for uansvarlighed hos folk højere oppe i systemet.
Vi ved nu, at de fleste kinesere mener, at kommuniststyret har gjort sig
skyldige i at tilbageholde oplysninger om en infektionssygdom, der truer
hele landets sundhed. Den kommunistiske regering blev nødt til at indrømme
dette faktum, og følgerne af det står klart.
Selv om der vækkes mindelser om Tjemobyl-katastrofen og dens
konsekvenser, er der dog forskel i forhold til Kinas sars-epidemi. Under
Tjernobyl-krisen kritiserede de vestlige demokratiske lande Sovjetunionen
skarpt. Dette pres er langt hen ad vejen det, der gjorde Tjernobyl til det
vendepunkt, der førte til Sovjetunionens undergang. I modsætning hertil har
Vestens ledere i dag brug for Beijings støtte i deres egen interne strid
omkring Irak og i forhold til Nordkorea.
Men det vil ikke kun være skammeligt men også en historisk fejltagelse
ikke at udnytte denne mulighed for at stille Kinas ledere til ansvar over
for landets befolkning og over for resten af verden.

TRIBUNE MEDIA SERVICES INTERNATIONAL

Oversat af Christina Witting Estrup


Blå bog:

Wel Jingsheng anses for at være Kinas mest berømte systemkritiker. Han sad
i fængsel i 18 et halvt år for sin rolle i Demokratibevægelsen i 1978. Han
lever nu i eksil i USA.

--- END of News ------------------------------------------


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Kinas regerings skrøbelighed (0616)

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-06, Tuesday, CET 23:53


Knud Larsen

unread,
May 6, 2003, 8:26:43 PM5/6/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:JcWta.54554$y3.37...@news010.worldonline.dk...

> Kristeligt Dagblad skriver Tirsdag den 6. maj 2003:
> ----------------------------------------------------
>
> Kinas regerings skrøbelighed
>
> AF WEI JINGSHENG
>
> Det tidligere russiske styres indledende hemmelighedskræmmeri efter
> atomulykken i Tjemobyl betragtes af historikerne som et af de sidste store
> fejltrin fra et lukket totalitært styre, og ses som en begivenhed, der
> medvirkede til dets undergang. I kølvandet på denne katastrofe blev
Mikhail
> Gorbatjov tvunget til at indlede politikken med "glasnost" - at skabe
> gennemskuelighed og åbenhed - i forsøget på at genoprette legitimiteten af
> kommunistpartiets styre. Men som Gorbatjov fandt ud af, fører en åbning
af
> et lukket styre til dets undergang. . . . osv

AHW kan modbevise det hele, wait and see.

Bo Warming

unread,
May 6, 2003, 11:32:05 PM5/6/03
to

"Knud Larsen" <larse...@hotmail.com> wrote in message
news:b99jru$1mlb$1...@news.cybercity.dk...

Interessantereer:KanKristeligDagblad(deraltidharhadetKina)
bevisen nogle af deres mistanker?


Kall, Mogens

unread,
May 7, 2003, 8:55:58 AM5/7/03
to
"Bo Warming" skrev:

> "Knud Larsen" wrote:

(cut 2003-05-07)

> > AHW kan modbevise det hele, wait and see.

Det er ingen hemmelighed, hvem Knud Larsen er. Input memory from file 0361:
Åbent brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen vedr. Irak m.m. (0305)
0361
dk.politik
2003-03-13, Thursday, CET 14:56
----------------------------------------------------------------------------

"Knud Larsen" skrev:

> Vi kommunister mener at alle der er uenige med os er forbrydere, - sådan
> er
> det.
...
--- END of memory from file0361 ------------------------------------------

At Knud Larsen ikke selv kan indse, at hans politiske standpunkt er ligeså
fanatisk som "visse" ekstremistiske muslimers, er beklageligt!

> Interessantereer:KanKristeligDagblad(deraltidharhadetKina)
> bevisen nogle af deres mistanker?

Du bør nok lige nærlæse artiklen igen, Bo Warming. KD citérer blot ...

Wel Jingsheng i TRIBUNE MEDIA SERVICES INTERNATIONAL
(KD-oversættelse af Christina Witting Estrup)

Men - når det er sagt - så skal der ikke herske nogen-som-helst tvivt om, at
Cannibal-istan (Kina) ér et RÆDSELSFULDT diktatur, hvorfor den
IKKE-demokratiske regering i Kina også skal kræves til regnskab for deres
forbrydelser ved den Internationale Domstol i Haag (JUMP file 0589: China -
Your time has come now (0589), dk.politik, 2003-05-02, Friday, CET 18:28,
news:25xsa.44720$y3.31...@news010.worldonline.dk... )


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Kinas regerings skrøbelighed (0616)
0618

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-07, Wednesday, CET 14:55


Knud Larsen

unread,
May 7, 2003, 11:25:08 AM5/7/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:jn7ua.54693$y3.37...@news010.worldonline.dk...

> "Bo Warming" skrev:
>
> > "Knud Larsen" wrote:
>
> (cut 2003-05-07)
>
> > > AHW kan modbevise det hele, wait and see.
>
> Det er ingen hemmelighed, hvem Knud Larsen er. Input memory from file
0361:
> Åbent brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen vedr. Irak m.m. (0305)
> 0361
> dk.politik
> 2003-03-13, Thursday, CET 14:56
> --------------------------------------------------------------------------
--
>
> "Knud Larsen" skrev:
>
> > Vi kommunister mener at alle der er uenige med os er forbrydere, - sådan
> > er
> > det.
> ...
> --- END of memory from file0361 ------------------------------------------
>
> At Knud Larsen ikke selv kan indse, at hans politiske standpunkt er ligeså
> fanatisk som "visse" ekstremistiske muslimers, er beklageligt!

Vi kommunister er ikke fanatiske, men vi tager stærkt afstand fra en artikel
som den der desværre blev bragt i "Information" i går:

(Det er rystende at han kan finde på at tage afstand fra kommunismen, har
han ingen levemåde?)

"I Sovjetunionen spiste de små børn!
Debat 06. maj 2003
Af MADS QVORTRUP Dr. Phil. og underviser på London School of Economics
and Political Science

Hammer og segl er ligeså modbydeligt som hagekorset


Kommentar
Kommentatoren er mere end bekendt med det faktum, at mange af dette
distingverede dagblads læsere opfatter denne overskrift som endnu et
neo-McCarthyistisk udsagn af en reaktionær apologet. Det er kun få måneder
siden David Trads blev udsat for en læserstorm fordi han – i mildere
vendinger – angreb Sovjetunionen. Endnu et angreb på det hedengangne
imperium vil næppe være populært. Men det er nødvendigt.
At man spiste små børn i Sovjetunionen er et faktum. Og det er ikke et
faktum, der er udtænkt af professor Bent Jensen eller Hans Hauge – ej heller
det sidste eksempel på det Berlingske organs sidste heksejagt på Rasmus
Klump og andre samfundsnedbrydende kommunistsympatisører. At man spiste børn
i Sovjetunionen er et af de mange historiske fakta der er kommet frem i
William Taubmans længe ventede, vildt roste, og meget skræmmende bog
Khrushchev. The Man and His Era.
Nu ved kommentatoren godt, at den mindst ringes læsere er meget
begavede og derfor ikke har brug for at blive præsenteret for Taubman. Men
da det i princippet er muligt, at denne klumme bliver læst af en af de mere
ringe dagblades læsere kan kommentatoren oplyse at Taubman er verdens
førende ekspert i Sovjetunionen, professor i russisk politik ved Amherst
College i USA. Taubman er måske mest kendt, fordi han aldrig i sin karriere
har ladet sig (mis)bruge i propagandaøjemed - lidt af en sjældenhed som en
amerikansk ekspert i kommunismen, men nok om det. Det er på denne baggrund,
at eksperter med stor spænding har ventet mesterens værk – et værk, som han
har arbejdet på i knap 20 år.
Altså Taubman er et sandhedsvidne – ikke en af Donald Rumsfelts
reaktionære lejesvende. Og hvad skriver han så? Hvad er det der forbinder
denne ekspert med kommentatorens overskrift?
Af hensyn til læserne først denne forbrugervejledning: de følgende
sætninger kan forekomme stærkt stødende og give anledning til kvalme,
opkastning og psykisk betinget søvnløshed. Så er I advaret.
»Kvinden havde lagt liget af hendes eget barn på bordet og skar det i
stykker. Hun talte, mens hun arbejdede. Vi har spist lille Manechka. Nu vil
vi salte Vanechka. Det skal nok holde os i live i et stykke tid«. Det var
partichefen i Odessa, der beskrev denne scene i en rapport til Nikita
Khrushchev, daværende partichef i Ukraine, i slutningen af 40‘rne.
At den senere partichef og leder af Sovjetunionen var opmærksom på
situationen fremgår af hans egne notater:
»Jeg modtog breve og rapporter om hungersnød og om folk, der sultede
ihjel. Og jeg modtog også informationer om kannibalisme. Jeg modtog en
rapport om et kranium og nogle fodsåler fundet under en bro udenfor Kiev.
Liget var tilsyneladende blevet spist«.
Alt dette skete – stadig ifølge de nyåbnede sovjetiske arkiver – som
direkte konsekvens af tvangskollektiviseringen. Rentable gårde i Ukraine
skulle aflevere alt deres korn til statsmyndighederne, som derefter ville
fordele maden til befolkningen.
Samfundets overtagelse af produktionsmidlerne skulle sikre lighed. Det
eneste man opnåede var kannibalisme.

Hvis nogle læsere stadig kan forsvare Sovjetunionen – og den
‘virkeliggjorte socia-lisme‘ – må de flyttes fra kategorien politiske tåber
til gruppen håbløse psykiatriske tilfælde. Uden at gøre mig klog på
medicinsk sagkundskab er det ikke svært at stille deres diagnose: psykopati.
At forsvare et politisk system der førte til kannibalisme, er kort og
godt perverst.
Men hvad der er mindst ligeså perverst er, at folk – og tilmed
medlemmer af Folketinget – der stadig ikke har undskyldt at de forsvarede
dette system. Det er af denne grund det stadig er vigtigt, at hive
Sovjetunionen frem af den politiske glemsel.
At afkræve kommunister en forklaring på deres støtte for det nu
hedengangne Sovjetimperium bliver af nogle set som McCarthyisme; som en
heksejagt på uskyldige. Intet kunne være mere forkert. At kræve en
forklaring fra kommunister – og de, der som tavse vidner støttede dette
rædselsregime – er ikke forfølgelse af anderledestænkende, men en del af et
nødvendigt retsopgør, som vi aldrig har gennemført.
Kun en konklusion er mulig: hammer og segl er ligeså modbydeligt som
hagekorset. Sovjetunionen var, i alle måder, Satans værk! "


Kall, Mogens

unread,
May 7, 2003, 11:47:58 AM5/7/03
to
"Knud Larsen" skrev:

...


> At afkræve kommunister en forklaring på deres støtte for det nu
> hedengangne Sovjetimperium bliver af nogle set som McCarthyisme; som en
> heksejagt på uskyldige. Intet kunne være mere forkert. At kræve en

> forklaring fra kommunister - og de, der som tavse vidner støttede dette
> rædselsregime - er ikke forfølgelse af anderledestænkende, men en del af


> et
> nødvendigt retsopgør, som vi aldrig har gennemført.

Går du dermed ind for, at de ansvarlige for Sovjetunionens forbrydelser mod
Menneskeheden bliver retsforfulgt ? - I så fald tager jeg 'hatten af' for
dig. Så er du en kommunist i ordets positive forstand.

Men sig mig engang: Hvorfor skal Cannibal-istans mordere så ikke kræves til
regnskab ?


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Kinas regerings skrøbelighed (0616)

0622

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-07, Wednesday, CET 17:47


Knud Larsen

unread,
May 7, 2003, 12:32:43 PM5/7/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:kV9ua.54900$y3.37...@news010.worldonline.dk...

> "Knud Larsen" skrev:
>
> ...
> > At afkræve kommunister en forklaring på deres støtte for det nu
> > hedengangne Sovjetimperium bliver af nogle set som McCarthyisme; som en
> > heksejagt på uskyldige. Intet kunne være mere forkert. At kræve en
> > forklaring fra kommunister - og de, der som tavse vidner støttede dette
> > rædselsregime - er ikke forfølgelse af anderledestænkende, men en del af
> > et
> > nødvendigt retsopgør, som vi aldrig har gennemført.
>
> Går du dermed ind for, at de ansvarlige for Sovjetunionens forbrydelser
mod
> Menneskeheden bliver retsforfulgt ? - I så fald tager jeg 'hatten af' for
> dig. Så er du en kommunist i ordets positive forstand.

Nu har jeg jo aldrig været kommunist,- jeg har dog engang hjulpet en
kommunist med at tømme nogle flasker god overklassevin plus en flaske
klassecognac. Marxister har jeg hørt på i tusinder af timer gennem lange
aftener - nætter, under marxismetiden i 70erne. De er nu stortset alle gode
kapitalister, og kan ikke huske hvad det var de docerede dengang.


>
> Men sig mig engang: Hvorfor skal Cannibal-istans mordere så ikke kræves
til
> regnskab ?

Der er vel døde de fleste af dem. Vi kan heller ikke lave hele verden til en
retssal, der er ikke ressourcer nok til at retsforfølge alle der har været
med til menneskerettighedsovergreb de sidste 80 år.

Kall, Mogens

unread,
May 8, 2003, 7:18:10 AM5/8/03
to
"Knud Larsen" skrev:

> Der er vel døde de fleste af dem. Vi kan heller ikke lave hele verden til
> en
> retssal, der er ikke ressourcer nok til at retsforfølge alle der har været
> med til menneskerettighedsovergreb de sidste 80 år.

Heri kan du på en måde have ret; dog - under henvisning til file 0305 - kan
vi blive TVUNGET til det, dersom vi vil overleve!

Åbent brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen vedr. Irak m.m. (0305)

dk.politik
2003-02-17, Monday, CET 12:47
----------------------------------------------------------------------------

Nødvendigheden af at retsforfølge diverse massemordere.
----------------------------------------------------------

Den biologiske baggrund:

Irak-krisen skal ses i forlængelse af Balkan-krigen og alle de andre. Der er
tale om psykopater, som har beruset sig i magtbegær. Retspsykiatrisk set har
vi at gøre med en biologisk defekt, der bevirker, at individets humane
personlighedstræk er recessiv. Individets hjernestruktur er for så vidt
henfaldet til et primitivt dyrisk niveau.

Dette bevirker - i praksis - at individet opfører sig som en løve.
Instinktivt er sådanne skabninger tvunget til at være i opposition. Dyrets
overlevelse afhænger af at kunne nedlægge byttedyr. For at kunne optimere
dette, er løven (og andre rovdyr) nødt til konstant at teste den fysiske
afstand til byttedyrene med henblik på at forrykke denne grænse til et
minium. Kortere afstand er lig med større chancer for at fange byttedyret.

En rendyrket psykopat vil altid forsøge at omnå Verdensherredømmet (det at
nedlægge byttedyret). Det så vi med Hitler og Stalin og alle de andre.

I Atom-alderen (7002) vil psykopater IKKE afstå brugen af
masseødelæggelsesvåben, fordi indivitets grundlæggende handlinger er styret
af impulser fra Underbevidstheden. En løve kan i had finde på at angribe en
hyæne-flok, selvom den bliver dødeligt såret!

Det er derfor naivt at tro, at man kan stifte fred med en psykopat. Løven
vil før eller sidenhen angribe dig (fordi du er en konkurent ligesom
hyæne-flokken). Ihukom fx Hitlers såkaldte fredsaftale med England i
slutningen af 1930'erne (førend angrebet på Polen i 1939).

I slutningen af 2. Verdenskrig konstaterede vi, at Nazisterne forsøgte at
skjule deres massemord i udryddelseslejrene. Nazisterne havde ikke fået
dårlig samvittighed men frygtede represssalier (dét at blive straffet for
sine onde handlinger). Og med god grund. Nürnberg-Dommen blev Menneskehedens
svar på denne ondskab.

Den Internationale Domstol i Haag har sit fundament i Nürnberg-Dommen. Man
ønskede herved at skabe de bedst mulige overlevelsesbetingelser for
Menneskeheden i fremtiden. Man havde indset, at Menneskeheden IKKE kunne
overleve en gentagelse af denne grusomhed.

Domstolen fik aldrig sin globale úindskrænkede kompetance, idet Kold-krigen
allerede da var begyndt. Konsekvensen blev da også, at Menneskeheden måtte
sande Afgrundens tragiske faktum som en mulighed. Cuba-krisen i 1962 er her
blot eksempel.

Læresætningen er:
Psykopater vil ALTID søge at opnå Verdensherredømmet og anvende i denne
stræben ALLE tilrådighedstående midler, herunder global atomkrig m.m.

Ikke-Spredning-af-Atomvåben Traktaten blev underskrevet med det formål at
hindre Menneskehedens udslettelse. Dog har det vist sig - i praksis - at
denne traktat kun har kunnet forhale denne processe. En dag går løven til
angreb ved mindre ...

Forslag
-------

Den nuværende og de kommende danske regeringer forpligtes til - uanset hvad
resten af verden siger - at retsforfølge diverse forbrydere (herunder Saddam
Hussein) ved den Internationale Domstol i Haag.

If ... You want to stay alive and survive!

Please - help Yourself!

Keyword:
Den fornuftige ser faren på forhånd og undgår den I TIDE;
en dumrian vader videre og må tage konsekvensen.
(Ordsprogenes Bog 27,12)
Sensible people will see trouble coming and avoid it IN TIME,
but an unthinking person will walk right into it and regret it later
(Own: IF ... he/she still is alive).
(Proverbs 27,12)

Bilag:
File 0292
File 0293
File 0303

Lev vel!

--- END of memory-input from file 0305 -------------------------------------


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Kinas regerings skrøbelighed (0616)

0625

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-08, Thursday, CET 13:18


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages