Profeten Muhammeds sande ansigt (0339)

3 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 8, 2003, 2:50:50 AM3/8/03
to
Den kristne Ugeavis Udfordringen skriver uge 10 6. marts 2003 side 7:
----------------------------------------------------------------------

Profeten Muhammeds sande ansigt

En del mennesker vil nok vide,at der blandt muslimerer nogle, der går ind
for vold, men samtidig mene, at profeten Muhamed nok var en fredelig mand.
Men følgende citater fra Koranen og Muhameds biografi viser, at således var
det ikke.
Kilder: Koranen og historiens første og vigtigste Muhammedbiografi, som er
skrevet af lbn lshaq for at ære profetens liv: lbn lshaq var hofskriver for
kaliffen af
Bagdad.

Muhammeds holdning til sine fjender
Muhammed var fra starten på kollisionskurs med de populære digtere i
Arabien. En af dem, som han ville stoppe, var den unge kvindelige digter
Asma. Hun havde i et digt advaret mod profeten, og havde påstået, at
profeten, der var kommet som flygtning til byen Medina, pønsede på at tage
magten i byen.
Muhammed blev fyldt af vrede. Asma måtte dø. Hun fik skåret halsen over,
medens hun sov med sit lille barn i armene. Kort efter blev endnu to
opsætsige digtere myrdet: Først Abu Afak, der også blev også dolket medens
han sov, dernæst den jødiske digter Kaab. I sin islamiske Muhammedbiografi
skriver ibn Ishaq stolt herom: Den dag da Asma blev dolket, var den dag, da
islam viste sin styrke... Den dag blev mændene fra Banu Khatma omvendt til
islam, fordi de så islams magt". Kort efter tog Muhammed magten i byen i et
blodbad.

Muhammed udrydder jødeme fra Medina
Jødernes modtog Muhammed og hans mænd som flygtninge i Medina og gav dem
lov at bo i byen.
I den anledning skrev Muhammed en kontrakt med byens jødiske indbyggere.
(Ibn Ishaq:"Profetens liv",afsnittet:"Lovene for menigheden og kontrakten
med jøderne".
Men en uoverensstemmelse medfører, at profeten udrydder jøderne i byen.
Han hørte, at de talte ondt om ham.
Dommen blev: Alle mændene skulle dræbes, og deres børn og kvinder skal
indfanges og fordeles som muslimernes besiddelse...
Herefter begav han sig til markedspladsen i Medina, hvor der i dag stadig
er markedsplads, og befalede at grave massegrave. Da det var udført, blev
Quraiza-stammen hentet og gruppe efter gruppe halshugget og kastet i
gravene... I alt blev 600-700 mand halshugget, andre mener at det var
800-900.
Da de dengang gruppevis blev ført frem for profeten, spurgte de Kaa'b:
'Hvad tror du, de vil gøre med os?' 'Vil I da aldrig fatte det?' råbte
Kaa'b, 'ser I da ikke, at han, som råber navne op, aldrig holder op, at de,
som bliver bragt bort, ikke vender tilbage. Det er døden, der venter, ved
Allah!'
Profeten delte deres ejendele, ligesom han fordelte de dræbtes kvinder og
børn blandt muslimerne... De tilfangetagne kvinder og børn, der som hans
femtedel faldt tilfaldt ham, sendte han med sin hjælper Sa'd ibn Zaid bort
for blive byttet mod heste og våben
En af de tilfangetagne kvinder Raihana, hvis mand nu var dræbt, tog
Muhammed for sig selv. Hun forblev hans ejendom til hendes død. Da
profeten foreslog, hun skulle gifte sig med ham og bære tørklæde, bad hun om
hellere at være hans slave... Men det siges at hun senere blev muslim". .
(Ibn Ishaq: "profetens liv", afsnittet "angrebet på Banu Quraiza").

Profeten og kvinderne
Efter at profeten Muhammeds hustruer havde krævet af ham, at han undlod
at komme den koptiske slavinde Marija nær, svor han ikke at ville have
seksuelt om an med slavi den, som han havde fået forærende som en gave.
Kort efter fik profeten dog denne åbenbaring: "O, profet, hvorfor betragter
du dét som forbudt, hvad Allah har tilladt dig, for at føje dine hustruer,
da Allah dog er tilgivende og barmhjerlig? Allah har jo tilladt jer at tage
jeres ed tilbage, han er vidende og vis!" Da forstod han, at det var tilladt
ham at bryde sin ed (Koranen, sura 66.1 fl.

Dispensationen
Allah havde i Medina givet Muhammed dén åbenbaring som lov, at han og hver
muslim måtte tage 4 hustruer og så mange slavinder han lystede (Koranen,
sura 4.3). Men da profeten senere tog andre smukke kvinder, blev han
kritiseret af mange. Men Muhammed fik da en ny åbenbaring, en dispensation
fra Allah, som kun gjalt ham selv: "O, profet, vi tillader dig de hustruer,
for hvem du har betalt købesummen, og dem du erobrer som bytte som Allah
giver dig, og enhver kvinde, der tilbyder sig selv til profeten, og som du
som profet er villig til at ægte, som en særlig forret for dig med
udelukkelse af de andre troende muslimer (Koranen, sura 33.49).

Den gode stedsøn Zaid
Profeten syntes godt om sin stedsøn Zaids hustru Zainab og ønskede hende
som hustru. Stedsønnen ville godt give hende fra sig, men nogle beskyldte
profeten for en slet adfærd herunder blodskam, hvis han gjorde det.
Muhammed frygtede for de andres dom. Da fik profeten denne åbenbaring fra
Allah: "Du frygter mennesker, men Allah fortjener mere, at du frygter ham;
Zaid har afbrudt sit forhold til hende og har givet hende til dig, for at
det ikke skal falde troende muslimer til last at ægte deres adoptivsønners
hustruer efter deres skilsmisse' (Koranen 33.37).
--- END of input from Udfordringen -------------------------------------

Hvad siger Guds Ord?

Jesus har sagt (check-MaTT 5,31-32):

"Der er sagt: 'Den, som skiller sig fra sin hustru, skal give hende et
skilsmissebrev.'
Men Jeg siger jer, at enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund
end utugt, han bliver årsag til, at der bedrives HOR med hende; og den, der
gifter sig med en fraskilt kvinde, HAN BEDRIVER HOR."

"Is was also said, 'Anyone who divorces his wife must give her a written
notice of divorce.'
But now I tell you: if a man divorces his wife for any cause other than her
unfaithfulness, then he is guilty of making her commit ADULTERY if she
marries again; and the man who marries her COMMITS ADULTERY ALSO."

See also MaTT 19,9

Kan en selvudråbt profet tillade sig at ændre i Loven ?

DADDY-Break (2003-03-08, CET 07:58):

- "Nej ... afslør ham!"

Loven siger:

Exodus (2.Mos) 20,14 (Law number 7)

"Du må IKKE bedrive hor!"
"Do NOT commit adultery."

Exodus (2.Mos) 20,13 (Law number 6)

"Du må IKKE slå ihjel!"
"Do NOT commit murder."

Deu (5.Mos) 13,1-
(warning against false profets)

Jesus says (Luke 16,17):

"Men snarere skal himmel og jord forgå end en tøddel af LOVEN falde bort."
"But it is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest
detail of the Law to be done away with."

Jesus says (check-MaTT 7,15-20):

Vogt jer for de falske profeter ...
Af deres frugter skal I kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller
figener af tidsler?

Be on your guard against false prophets ...
You will know them by what they do. Thorn bushes do not bear grapes, and
briers do not bear figs...

Muhammed frugter (gerninger) actions:
Hor-Adultery
Mord-murder

Konklusion:
Muhammed er en bedrager, en FALSK profet !!!
Muhammed is a swindler, a FALSE profet !!!

Den, som har øre, han/hun høre, hvad Ånden siger.

DADDY-Break (2003-03-08, CET 08:43):

- "Sådan skal den være (denne meddelse)."

Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig.


OUTPUT-destination, DADDY ?

DADDY-Break (2003-03-08, CET 08:46):

- "Det skal Jeg nok fortælle dig."

08:46
Så i et syn (i mit sind) følgende ord skrevet "dk.politik".


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Profeten Muhammeds sande ansigt (0339)

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-08, Saturday, CET 08:50


Peter Ole Kvint

unread,
Mar 8, 2003, 3:43:48 AM3/8/03
to

"Kall, Mogens" wrote:

> Den kristne Ugeavis Udfordringen skriver uge 10 6. marts 2003 side 7:
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Profeten Muhammeds sande ansigt
>
> En del mennesker vil nok vide,at der blandt muslimerer nogle, der går ind
> for vold, men samtidig mene, at profeten Muhamed nok var en fredelig mand.
> Men følgende citater fra Koranen og Muhameds biografi viser, at således var
> det ikke.
> Kilder: Koranen og historiens første og vigtigste Muhammedbiografi, som er
> skrevet af lbn lshaq for at ære profetens liv: lbn lshaq var hofskriver for
> kaliffen af
> Bagdad.

Man kender ikke nogen samtidige kilder til Muhamed's liv

Lbn Lshaq var hofskriver for kaliffen af Bagdad
og brugte vel kaliffen, som for billede for beskrivelsen af Muhamed.

Bo Warming

unread,
Mar 8, 2003, 3:57:31 AM3/8/03
to
"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:Dihaa.114768$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...

snip

> Dispensationen
> Allah havde i Medina givet Muhammed dén åbenbaring som lov, at han og
hver
> muslim måtte tage 4 hustruer og så mange slavinder han lystede (Koranen,
> sura 4.3). Men da profeten senere tog andre smukke kvinder, blev han
> kritiseret af mange. Men Muhammed fik da en ny åbenbaring, en
dispensation
> fra Allah, som kun gjalt ham selv:

Det er godt at blive klog på slavemoralen i denne åbenbarings-ideologi - som
medierne påstår er "smuk etik og slet ikke en erobringsbevægelse".

Politiken 08-03-2003 lader Roskilde-bisp Jan Lindhardt argumentere at "Ingen
etik uden religion", hvilket matcher kirkeminister og EU tiltag om, at
bevare stat-kirke bånd.

Japanere og nordboer før Ansgar er gode eksempler på at vold, hævn, umoral
blev ikke mindre af, at vore kristne præster fik magt - god moral kommer
indefra, og via forældres smittende eksempel og kærlighed, men ikke via
statslige regler.

Alle enguderierne har ikke "eet sandt ansigt" men er opdelt i
moderne/flexible og fundamentalistiske retninger.

En ægyptisk forfatterinde skriver i samme Politiken d.d.om forbud mod at
have papir og skriveredskab i hendes lands fængsler, hvor hun var. Vore
arresthuse har desværre en snert af samme tankefjendske tendens.
Religionerne kræver kedsomhed. Derfor ugentlig hviledag. Markedsfrihed gør
klog - men selvstændig tænkning er stærke kræfter i især Islam imod.


Per Hagemann

unread,
Mar 8, 2003, 5:10:41 AM3/8/03
to

"Peter Ole Kvint" <haa...@danbbs.dk> skrev i en meddelelse
news:3E69AD44...@danbbs.dk...

>
>
> "Kall, Mogens" wrote:
>
> > Den kristne Ugeavis Udfordringen skriver uge 10 6. marts 2003 side
7:
>
> --------------------------------------------------------------------
--
> > Kilder: Koranen og historiens første og vigtigste
Muhammedbiografi, som er
> > skrevet af lbn lshaq for at ære profetens liv: lbn lshaq var
hofskriver for
> > kaliffen af
> > Bagdad.
>
> Man kender ikke nogen samtidige kilder til Muhamed's liv
>
> Lbn Lshaq var hofskriver for kaliffen af Bagdad
> og brugte vel kaliffen, som for billede for beskrivelsen af Muhamed.
>

Måske kan der stilles spørgsmålstegn ved kildernes troværdighed, men
Muhameds liv (Sunna) er noget af det bedst beskrevne i
religionshistorien. F.eks. er alle Bukhari-godkendte haditter
angiveligt autentiske Muhamed-udsagn.

Du har selv udarbejdet den danske kongerække inden Gorm den Gamle, og
denne liste vil jeg påstå bygger på endnu mere usikre kilder end Rolf
Slot-Henriksen bruger i Udfordringen og i Korankommentaren. Professor
Frants Buhls bog: Muhameds Liv skulle være særdeles givtig læsning,
hvis man skal bruge fakta.

For nylig sporede jeg mine egne aner tilbage til Adam og Eva. Det kan
betvivles om alle data er korrekte, men hvorfor skulle jeg ændre
slægtsoplysningerne, sålænge der ikke forefindes anden og bedre
information?


Knud Larsen

unread,
Mar 8, 2003, 6:10:54 AM3/8/03
to

"Peter Ole Kvint" <haa...@danbbs.dk> wrote in message
news:3E69AD44...@danbbs.dk...

Hvad sandheden er om sådanne helteskikkelser som Muhammed, er ret
ligegyldigt, det der tæller er hvad tilhængerne "ved" er rigtigt, og som de
baserer deres liv og handlinger på.

Beretningerne om Muhammeds liv har man jo været stolt af, indtil vestlige
humanister begyndte at kritisere profetens lidt voldsomme fremfærd overfor
dem der ikke var enige med ham, så nu begynder nogle muslimer at trække lidt
i land, - ser jeg på diskussionsgrupperne.

mvh K L


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages