5-Copyright, DADDY LIVES 1998-04-10

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 5:34:04 PM10/23/02
to
Filename:
5-Copyright, DADDY LIVES 1998-04-10

Input letter to Iran 1998-04-12:
(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:
98-04-12.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall Easter Sunday 12. April
1998
UDN, Denmark CET
10:04

Daycode: DADDY LIVES 452, T+432, 408, 337, 29, 2, NEXT DADDY

To the NON-democratic government of Iran
c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel, Japan and the Muslim World (through
the Saudi-Arabian ambassador to DK.)

Received commandment from DADDY sunday 12/4-98 at ...
-------------------------------

CET 10:02:xx - "Skriv (Copyright'en)."


Input GoodFriday, 12. April 1998:
---------------------------------------------------------------------
-
Daycode: DADDY LIVES 450, T+430, 406, 335, 27, 0

_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ ______ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)...


somewhere in TIME.

Input news:
---------------------------------------------------------------------
-
P 121 TV2 TTV S 121 Lør 11 Apr 19:07:10

Iran: Mindst ti dræbt ved jordskælv

Det østlige Iran, tæt på Afghanistan, blev fredag ramt af et
jordskælv, som blev målt til 5,9 på Richterskalaen.

Mindst ti mennesker er omkommet, mange huse er blevet ødelagt, og
beboerne i mange landsbyer må nu leve i det fri.

Redningshold er på vej til området, der er det samme, som sidste år
blev ramt af et endnu kraftigere skælv. Dengang døde mere end 1500
mennesker.

10:36
-------- End of News Saturday, 11. April 1998, CET
10:36 -------------

Copyright no. 0,1 :

Input tape: The classifyed words, code: 1.John 4,8

Tuesday, 7.April 1998,

VHS-båndet indgår som nr. 4 i en serie med overskriften:

Who is Jesus ?

Indhold:

...

2h 24m 49s - Kopi af Tape: Jesus - the TIME-breaker

Indhold:

Langfredag, citat af Lukas 23,27-31:

... (Jesus say: "...)
(31) For if such things as these are
done
when the wood is green (own: the perfect
man, Jesus), what will happen when it is
dry (own: Mankind -

DADDY-break (12/4-1998):

CET 10:52:35 - "Det må du gerne."

dry (own: Mankind - SHOAH, HOLOCAUST -
Schindler's List)?"

+01m 03s (Break i Lukas 23,27-31)

Tekst:

WHAT

Are You a TIME-breaker, Jesus ?

-h --m --s - +01m 25s (Break 8/4-1998)

Musik: Mozart: Symphony no. 40 IN G minor

I - Allegro molto

Tekst:

DADDY-break (8/4-1998, CET 14:43):

The copyright's

(ALL Rights reserved)

-h --m --s - +08m 03s (musik end):

Tekst (fortsat):

14:53 - NEXT:

-h --m --s - +08m 10s (Tapecopy: Jesus - the
TIME-breaker)

Indhold:

Tekst:

WHAT

Are You a TIME-breaker, Jesus ?

+08m 11s:

GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY

Afbrydelsen 8/4-1998 i den originale version (Jesus - The TIME-break'
er) indikerer at noget nyt indtræffer. Det nye, der skal ske,
markeres
(underbygges) af musikvalget: Mozart 40. symphoni.
Mozart 40. symphoni symboliserer 2 punkter: Dels
TIME-break-program-
ON (se tape: The TIME-"mashine", 3. April 1997, code 28,40) dels
JONAS-WARNING-syntax to Iran, reason: Crimes against humanity (se
bl.a.
DADDY-LIVES-COPYRIGHT-Letter Monday, 12. Mai 1997, CET 8,38, search-
string: "Jonas").

VHS-båndet blev afsendt torsdag den 9. April 1998 (Internal: ...med
krusedulle opløftet i anden...), hvorfor det ikke kan indgå som doku-
ment i Copyright'en, idet modtageren først officielt fik VHS-båndet i
hænde lørdag den 11. April 1998. Copyright no. 0 tæller derfor ikke
med i rapporten. Valgte man alligevel at tælle den med, ville man jo
også åbne op for eventuelle muligheder for at kunne fuske!!!
Opgaven bestod jo ikke i 'at få ret' men derimod i at få afklaret
det yderst interessante videnskablige spørgsmål: Findes Gud? - Og i

fald: Hvem er Gud?
LOGIN: GOOD FRIDAY.

END OF THE COPYRIGHT no. 0,1.

Copyright no. 1 (ALL rights reserved!):

Input tape: Bigfoot (JESUS - The TIME-breaker), code: 1. Pet. 1,12

Produktionsår: Efteråret 1994, mark: Sveriges Ja til EU

VHS-båndet kún sendt til Iran (dengang)

Båndkopi foretaget 97-03-06, name: Hosanna

Indhold (Bigfoot, Hosanna):

Indledninngen og afslutningen består at teksten:

... These are things which even

the

_____ _ _ _____ _____ _ _____
_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _
_____ _ _ _ _ __ ___ _ _____
_ _ _ ___ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _____ _____ _____ _____


...(2002-10-23 text: ANGELS)...

would like to understand.

1. Peter 1,12.

VHS-båndet ér filmwen: The Greatest Story Ever Told

(Verdens bedste historie), Amr. 1965 med Max von Sydow

Den er blevet optaget fra TV3 med reklame-afbrydelser.
Disse reklamer er blevet fjernet og erstattet med private
indlæg bl.a. Fisionskraft, T-5, Back to the FUTURE (Time-
break-"debat").

Filmens første og éneste private afbrydelse sker Langfre-
dag, netop som omtalt under copyright no. 0,1 (se
ovenfor).
Ordene "Det er fuldbragt" sker i tidsrummet 3h 29m 54s.
LOGIN: 3 1/2

Bigfoot's samlede varighed er på 3h 39m 43s


Den symbolske "kommunikation" består i bl.a. 3 1/2
(TIME-break
program ON). I Biblen nævnes 3 1/2 år symbolsk flere steder
bl.a. i Åbenbaringsbogen til Apostlen Johannes (Benyttede An-
dagtstekster fra den 20 (T - ?) April 1998, meddelt i letter
98-03-23.Ir1) men - hvad vi skal lægge mærke til her - er
GT's
1. King 18: Styrkeprøven på Karmels bjerg vers 20-40, tørken
hører op, 41-46. I NT's Jakobs brev 5,17-18 står der, at
tørk-
en varede 3 1/2 år. I Lukas 4,25 bekræfter Jesus også
tidsrum-
met 3 1/2 år - godt nok i en helt anden sammenhæng.

"Kunden" (the NON-democratic government of Iran) bliver gjort
opmærksom på begivenheden i letter ...

DADDY-break (12/4-1998):

CET 12:57 - "Det hele skal med."

OK! Far(mand):

Input Letter 3/1-98:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Saturday, 3. Jan.
98
UDN, Denmark
12:16


Daycode: DADDY LIVES T+333, 309, 238, NEXT DADDY

To the government of Iran
c/o Ambassador to DK.


Copy: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)

Under henvisning til ordre (1.1.98 + 2.1.98) forventes ...

-"virus" JUMP i andagtstekst, indtil NMI-break:
-----------------------------------------------

31.12.97 - Visd. 12,2 Guds Nåde!
01.01.98 - Salme 90 Gud er vor bolig
02.01.98 - 1 Mos 1,1-2,4a I Guds billede
03.01.98 - 1 Mos 2,4b-25 Paradis
1 Mos 44,18-47,27
Ez 37,15-28
04.01.98 - Job 28,12-28 Guds hemmelige visdom
Matt 2,1-12
John 8,12-20
05.01.98 - 1 Mos 3,1-24 Faldet
06.01.98 - 1 Mos 4,1-16 Brodermordet
07.01.98 - 1 Mos 1 Mos 4,17-5,1a Verdsligt og helligt
08.01.98 - 1 Mos 5,1b-32 At vandre med Gud
09.01.98 - 1 Mos 6,1-9a Onde dage
10.01.98 - 1 Mos 6,9b-22 Den retfærdige
1 Mos 47,28-50,26
1 Kong 2,1-12
11.01.98 - Salme 8 Hvor herligt er Dit
nav
over hele jorden
Mark 10,13-16
12.01.98 - 1 Mos 7,1-24 Undergangen
13.01.98 - 1 Mos 8,1-19 Den ny begyndelse
14.01.98 - 1 Mos 8,20-9,17 Pagten
15.01.98 - 1 Mos 9,18-10,1a Velsignelse og for-
bandelse
16.01.98 - 1 Mos 10,1b-32 Folkeslagene
17.01.98 - 1 Mos 11,1-10a Babeltårnet
2 Mos 1,1-6,1
Es 27,7-28,13 + 29,22-23
18.01.98 - 1 Kong 8,1. 12-13. 22-30 Himlenes himmel kan
ikke rumme Dig
John 4,5-26
19.01.98 - 1 Mos 11,10b-32 Nye tider
20.01.98 - John 1,1-18 Vi så hans herlighed
21.01.98 - John 1,19-28 En røst i ørkenen
22.01.98 - John 1,29-42 Guds lam
23.01.98 - John 1,43-51 Kom og se!
24.01.98 - John 2,1-12 Jesu herlighed
2 Mos 6,2-9,35
Ez 28,25-29,21
25.01.98 - 1 Mos 15,1-6 Frygt ikke Abram
Luk 17,5-10
26.01.98 - John 2,13-25 Guds tempel
27.01.98 - John 3,1-12 Født på ny
28.01.98 - John 3,13-21 Guds kærlighedserklæ-
ring
29.01.98 - John 3,22-36 Johannes Døbers glæde
30.01.98 - John 4,1-14 Livets vand
31.01.98 - John 4,15-30 Hvem er denne mand?
2 Mos 10,1-13,16
Jer 46,13-28

= Forventet T (Zero), input Visd. 12,2, code: BRUDT med synden.

-------- end of letter
3/1-98 ----------------------------------------

Koden er udfor datoen 12/1. Denne dato kan også skrives (US):
1.12
- og det er heri vi genkender 1. Peter 1,12 (SZ-virus JUMP). Kommuni-
kationstype: Tape Bigfoot skal bruges i dette år (1998).

Copyright'en fremkommer ved at Tiden 12:16 er úden angivelse af CET.
Den udskiller sig herved fra det "normale". 16-12 = 4 (April måned).

Strengen:
= Forventet T (Zero), input Visd. 12,2, code: BRUDT med synden.
---------------
Angiver datoen, idet 12-2 = 10 (den 10. i månedet) !!!
----
Budskab: Bryd med synden (Visd. 12,2)

END OF THE COPYRIGHT no. 1.

Copyright no. 2 (ALL rights reserved!):

Vi fortsætter fra copyright no 1.

De 112 (12. jan 98) repræsenterer DADDY-PHONE (Europæisk Help: CALL
112 (herunder Riga, 8/4-1998, CET 16:00), US help: 911, se også copy-
right-letter 97-03-02.ira, CET 12:48 searchstring: END OF COPYRIGHT
No
1-12 (DADDY-"PHONE")).

Den 12. Jan. 98 blev der altså indgivet et ALARM 112 opkald på
"DADDY-
PHONE". Responce 1-12 -> CALL 1. Peter 1,12 GOOD FRIDAY 1998. Hermed
vidner Faderen (Skaberen), at der vitterlig ér noget særligt
vedrøren-
de GOOD FRIDAY.

Copy-right 2 fremkommer ved hjælp af letter ...

DADDY-Break (12/4-1998):

CET 13:37:02 - "Nej (spurgte Herren om det hele skulle med)."

Input letter 2/3-1998:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Monday, 2. March
1998
UDN, Denmark CET
08:38:09

Daycode: DADDY LIVES T+391, 367, 296, NEXT DADDY!


To the People of Iran (se 26/2-98, 11:05)
c/o The Iranian ambassador to DK.

Copy: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)


Dear friends,


DADDY-break (21/2-1998):

CET 07:24 - "Gør det."

- Tænkte på at kopiere NT-andagtstekster til Iran.

CET 08:02 - "Gør det."

- Tænkte igen på at kopiere NT-andagtstekster.


Andagtstekster for marts 1998:
------------------------------

1. 1 Mos 4,1-12 Kain og Abel
Luk 22,24-32 Prædiketekst
2. Tit 1,1-9 Guds kirkes grund alene
3. Tit 1,10-16 Behold os, Herre! ved dit ord
4. Tit 2,1-10 Har hånd du lagt på Herrens plov
5. Tit 2,11-15 Hvo vil mig anklage?
6. Tit 3,1-7 Herren strækker ud sin arm
7. Tit 3,8-15 Alle mine kilder skal være hos dig
2 Mos 27,20 - 30,10
5 Mos 25,17-19
1 Sam 15,1-34
8. 1 Mos 1,27-31 I Guds billede
Mark 9,14-29 Prædiketekst
9. Ordsp 1,1-7 At frygte Herren
10. Ordsp 1,8-19 Lyt ikke til syndere!
11. Joh 12,1-11 Hun elskede Jesus
12. Joh 12,12-19 Indtoget i Jerusalem
Purim
2 Mos 17,8-16
Esters Bog
13. Joh 12,20-26 Timen er kommet
14. Joh 12,27-36 Nu fældes der dom
2 Mos 30,11 - 34,35
1 kong 18,1-39
15. 2 Mos 32,7-10 + 30-32 I har begået en stor synd
Joh 8,42-51 Prædiketekst
16. Joh 12,37-43 De troede ikke på ham
17. Joh 12,44-50 Jeg har ikke talt af mig selv
18. Joh 13,1-11 Fodvaskningen
19. Joh 13,12-20 Jeg har givet jer et forbillede
20. Joh 13,21-30 Forudsigelsen af Judas' forræderi
21. Joh 13,31-38 Det nye bud
2 Mos 35,1 - 40,38
4 Mos 19,1-22
Ez 36,16-38
22. 2 Mos 16,11-18 Brød fra himlen
Joh 6,24-35 (37) Prædiketekst
23. Joh 14,1-7 Jeres hjerte forfærdes ikke
24. Joh 14,8-14 Større gerninger
25. Joh 14,15-24 Jeg vil ikke efterlade jer faderløse
26. Joh 14,25-31 I skal tro, når det sker
27. Joh 15,1-8 Det sande vintræ
28. Joh 15,9-17 Bliv i min kærlighed
3 Mos 1,1 - 5,26
2 Mos 12,1-20
4 Mos 28,9-15
Ez 45,16 - 46,18
29. 1 Mos 18,1-15 Intet er umuligt for Herren
Luk 1,46-55 Prædiketekst
30. Joh 15,18-27 Trængsel i verden
31. Joh 16,1-11 Talsmandens gerning

... (klip 12/4-1998).

DADDY-break (1/3-1998):

20:06:-- - "Gør det (send brevet til Iran)."

2/3-98

08:12:-- - "Gør det (send brevet til Iran)."

...Men jeg blev ikke færdig, Far - Nå, OK! Så gør vi det.


with love from the servant of
Michael.
-------- End of letter
2/3-1998 --------------------------------------

Dét, vi skal bemærke i brevet, er andagtsteksten udfor datoen den 14.
marts 1998 (last earthquake, "Footstep", "soleprint", footnote):

(marts 1998)
14. Joh 12,27-36 Nu fældes der dom
2 Mos 30,11 - 34,35
1 kong 18,1-39

Der sker nemlig - foruden en afsløring: Guldkalven (Mord på úskyldige
(Jihad), en art afgudsdyrkelse - se bl.a. tape: What is the TRUTH ? -
code: John 14,6, 8.April 1997) - endvidere et opkald på 1. King 18:

"Styrkeprøven på Karmel (efter 3 1/2 år)."
----------------------

Dette uddybes nærmere i letter ...

DADDY-Break (12/4-1998):

CET 14:11:31 - "Det må du gerne (citere brevet)

...Det hele skal med (tiden eller brevet -
?)."

Input letter 4/4-1998:
---------------------------------------------------------------------
-

From Mogens Kall Saturday, 4. April
1998
UDN, Denmark CET
13:22:10

Daycode: DADDY LIVES T+424, 400, 329, 21, NEXT DADDY!

To the People of Iran
c/o Ambassador to DK.


XCopy: The Muslim World (Through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)


Dear friends,


Fader - hvad skal der ske (i en hast)?
--------------------------------------

... (klip 12/4-1998)

Esajas bog

43. kapitel

10) Mine vidner er I, så lyder det fra HERREN (Opr.GT-hebraisk: JHVH
=
I-AM), Min tjener, hvem Jeg har udvalgt, at I må kende det, tro
Mig og indse, at Jeg er den ENESTE. Før Mig blev en gud ej
dannet,
og efter Mig kommer der ingen;
Es.44,6.8; 45,5;
48,12.
11) Jeg, Jeg ALENE er HERREN, uden MIg er der ingen frelser.

Hos.13,4.
12) Jeg har forkyndt det og frelser, kundgjoprt det, ej fremmede hos
jer; I er Mine vidner, lyder det fra HERREN. Jeg er fra evighed
Gud,
13) den ENESTE også i fremtiden. ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 11:50:37 - "Input break!"

- "Præcist"

- Tænkte på andagtsteksten fra den 14/3-98 vedr.
1.King 18,1-39.

CET 11:52:34 - "Ja!"

- Spurgte Herren om dette Skriftsted skulle
cite-
res.

OK! Far(mand):

1. Kongebog

18. Kapitel

DADDY-break (4/4-1998):

CET 11:56:55 - "Det må du gerne."

20) Da sendte Akab bud rundt til alle israelitterne og samlede profe-
terne på Karmels bjerg.
21) Elias trådte så frem for alt folket og sagde: "Hvor længe vil I
blive ved at halte til begge sider? Er HERREN Gud, så hold eder
til Ham, og er Ba'al Gud ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:00:00 - "Det må du gerne."

OK! Far(mand):

... ..., og er Ba'al Gud (menneskeofringer i den "hellige"
terror-
guds navn), så hold eder til ham!" Men folket svarede ham ikke et
ord (Own: Men folket svarede ham ikke et ord, 4/2-97, 28/2-97,
10/5-97, 14/3-98 ->).
22) Da sagde Elias til folket: "Jeg er den eneste af HERRENS
profeter,
der er tilbage, og Ba'als profeter er 450 mand;
23) lad os nu få to unge tyre; så sjkal de vælge den ene tyr og hugge
den i stykker og lægge den på brændet, men ild må de ikke lægge
til; den anden vil jeg lave til og lægge på brændet, men uden at
tænde ild.
24) Så skal I påkalde eders guds navn (own: guden 'bæ-på-dåse'), og
jeg vil påkalde HERRENS navn; den gud, der svarer med ild, han er
Gud!" Alt folket sagde: "Det forslag er godt! (own: CALL
Dom.6,21-
22. 3.Mos.9,24 ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:13:10 - "Det må du gerne."

22. 3.Mos.9,24 ... 1.Sam 5,1-12, mark: Hvorfor vi KUN benytter os
af úomstødelige TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.)"

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:17:52 - "Den skal afsted med det samme."

OK! Far(mand). Ske Din vilje. Amen.

VCET 12:18:48 - "Det må du gerne."

Ok! Far(mand):

25) Derpå sagde Elias til Ba'als profeter: "Vælg eder den ene tyr og
lav den til først, thi I er de mange, og påkald så eders guds
navn, men I må ikke tænde ild!"
26) Så tog de tyren og lavede cden til og påkaldte (own: 'bæ-på-
dåse's') navn fra morgen til middag, idet de råbte: "Hør os,
Ba'al! (own: menneskeofringerne)" MEN IKKE EN LYD HØRTES, DER VAR
INGEN, SOM SVAREDE; og de dansede haltende omkring det alter, de
havde opført. Hab.
2,19.
27) Men da det var blevet middag, hånede Elias dem og sagde: "I må
råbe højt, thi han er jo en gud! Han er vel faldet i tanker eller
gået afsides eller rejst bort, eller han er faldet i søvn og må
først vågne!"
5.Mos.32,37.
28) Da råbte de højt, og som de havde for skik, sårede de deres lege-
mer med sværd og spyd ...

Jesus! Det minder mig forresten om ... (You know)!

..., til blodet flød ned af dem.
5.Mos.14,1.

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:29:11 - "Gør det."

- Læste 5.Mos.14,1 og indså OGSÅ her deres synd,
idet
Skriftstedet omhandler 'Forbud mod hedenske sørge-
skikke'. Tænkte på om dette skulle citeres.

5.Mos.14,1
HERREN eders Guds børn er I, DERFOR MÅ I IKKE INDRIDSE MÆRKER på
eder ... for de dødes skyld

28) Da råbte de højt, og som de havde for skik, sårede de deres lege-
mer med sværd og spyd ...

CET 12:33:18 - "Det SKAL du."

- Tænkte på, om tape 'Abrahams børn' vedr. dette
emne
skal kopieres i TAPE: Who is Jesus - Part II

OK! Far(mand)! Det er en aftale!

28) Da råbte de højt, og som de havde for skik, sårede de deres lege-
mer med sværd og spyd, til blodet flød ned ad dem.
29) Og da det var over middag, begyndte de at rase, og det varede
lige
til hen imod afgrødeofferets tid*, men ikke en lyd hørtes, INGEN
SVAREDE, og ingen agtede derpå.
* det daglige afgrødeoffer, som bragtes om eftermiddagen.
Sl.115,5 ff
30) Da sagde Elias til alt folket: "Kom hen til mig!" Og da alt
folket
var kommet hen til ham, satte han HERRENS nedbrudte alter i
stand.
...

12:40 - ALARM gik i gang!!!

CET 12:40:33 - "Ja!"

- Spurgte Herren om Han talte gennem dette.

CET 12:44:33 - "Det SKAL du."

- Tænkte på 1.Kor. 10,10. Skulle denne citeres og
ud-
lægges (apropos TAPE: Who is Jesus - Part I, date:
16. March 1998)

1.Kor. 10;10-11

... og blev dræbt af "ødelæggeren°".

Fil.2,14. 1.Pet.4,9. 4.Mos.14,2.36 f.; 16,41 ff. 2.Mos.12,23.

Hebr.11,28.
11) Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og
det blev skrevet til PÅMINDELSE for os, ...

CALL "Ødelæggeren°":
-------------------
Ødelæggeren er I Kor.10,10 betegnelse for dødsengelen, som
dræbte ægypterne, da israelitterne vandrede ud (2 Mos.12,23;
jfr. 2.Sam.24,16 I Krøn.21,15. Es.37,36), eller måsle snarere
for satan (own: Iblîs). selv.

CET 12:55 - "Det skal du."

OK! Far(mand):

4.Mos.16,35.41-48:

35) Og ild for ud fra HERREN og fortærede de 250 mænd, der ...
...
41) Men dagen efter knurrede hele Israels menighed mod Moses og
Arion og sagde: "Det er eder, der har dræbt HERRENS folk!"
42) Men da menigheden samlede sig mod Moses og Aron, vendte de
sig
mod åbenbaringsteltet, og se, skyen dækkede det, og HERRENS
herlighed kom til syne.
43) ...

CALL Arbaim - Ofra HAZA (HEBREW) B.Aloni - O.Haza 3:41.

43) Da trådte Moses og Aron hen foran åbenbaringsteltet,
44) Og HERREN talede til MOses og Aron og sagde:
45) "Fjern eder fra denne menighed, så vil Jeg i et nu
tilintetgø-
re dem!" Da faldt de på deres ansigt,
46) Og Moses sagde til Aron: "Tag din pande, læg gløder fra
alter-
et på og kom røgelse på og skynd dig så hen til menigheden og
skaf den soning, thi vreden er brudt fra fra HERREN, plagen
har allerede taget fat!"
47) Da tog Aron det, således som Moses havde sagt, og løb midt
ind
i forsamlingen. Og se, plagen havde allerede taget fat blandt
folket, men han kom røgelsen på og skaffede folket soning.
48) Og som han stod der midt imellem døde og levende, hørte
plagen
op.
49) Men de, der omkom ved plagen udgjorde 14.700 mennesker
foruden
...

Fader! Forbarm Dig over dem. Ihukom de blot er støv. Vi har alle
synd-
et imod Dig og hverandre. ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 13:13:54 - "Gør det!"

Åb 6,9-

09) Og da det brød det femte segl, så jeg neden under alteret
der-
es sjæle, som var myrdede for Guds ords skyld og for det vid-
nesbyrds skyld, som de holdt fast ved.
10) Og de råbte med høj røst og sagde: "Hvor længe, Herre, du
hel-
lige og sanddru! vil du tøve med at dømme og hævne vort blod
på dem, der bor på jorden?"

CALL HEAVEN. Forbarm Dig, Herre vor Gud ...

CET 13:20:21 - "Nej."

- Spurgte Herren om der skulle stå mere.

CET 13:20:45 - "Jeg befaler dig."

- Hvad Herre?

CET 31:21:00 - "Send brevet."


with love from the servant of
Michael.
-------- End of letter
4/4-1998 --------------------------------------

Ja - Der står jo meget i brevet (selvom Johannes-evangeliet kap. 20
er
klippet bort). Det væsentligste - i denne forbindelse - er at konsta-
tere, at 1.King 18 er ON. Med andre ord: Der foregår en kamp i den
ån-
delige verden mellem Gud og Iblîs - mellem det gode og det onde.
Den ene Gud er LEVENDE - den anden "gud" er død som en sten. Særlig
vers 27 - LOGIN - i 1. King 18 udtrykker dette:

27) Men da det var blevet middag, hånede Elias dem og sagde: "I må
råbe højt, thi han er jo en gud! Han er vel faldet i tanker eller
gået afsides eller rejst bort, eller han er faldet i søvn og må
først vågne!"
5.Mos.32,37.

Copyrighten (foruden Bigfoot + 3 1/2 år frem i tiden, fra efterår
1994
til foråret 1997) er: 37 - 32 - (32-5): 27.
----
GOOD FRIDAY den 10. April 1998 er præcis 27. dage efter sidste foot-
note (earthquake - Daycode: DADDY LIVES 450, T+430, 406, 335, 27, 0).

Budskab: Make him a cup of coffee - it's seems like he is slep'ing

END OF THE COPYRIGHT no. 2.

Copyright no. 3 (ALL rights reserved!):

Input letter Thursday, 30. July 1997:
---------------------------------------------------------------------
-

...(klip 12/4-1998, brev kendes allerede, se Copyright-letter
16/3-98)

...( ... CET 19:00:)
...
...(...3851982)
...(april 1936)
...(serie 1972)
46 ( )
-------- end of letter
30/7-1997 -------------------------------------

OUTPUT-coden kom kl 19: Searchstrig "19". Der er 3 muligheder. Men
den
eneste, der umiddelbart knytter sig til 46 ( ) (se Copyright-letter
16/3-98, side 7, line: end-6) er 1972. For at komme fra 46 ( ) til 19
passeres 72 bagfra, dvs. "2" først dernæst "7". Tallet 27 fremkommer
herved (27. dage efter forrige earthquake, footnote, footstep, DADDY-
løftet-pegefinger).

Budskab: Don't try again (terror-drab).

END OF THE COPYRIGHT no. 3.

Copyright no. 4 (ALL rights reserved!):

Input letter 10/2-1997:
---------------------------------------------------------------------
-
...(klip 12/4-1998, brev kendes allerede, se Copyright-letter
16/3-98)
...
...(20:46)
-------- end of letter
10/2-1997 -------------------------------------

Man kunne godt tro, at 20:46 gjalt 324 (16 dage efter 14/3-98 jord-
skælvet, som antydet i Copyright-letter 16/3-1998. Coden er
imidlertid
meget simpel: 20:46 kan også læses:

Udfor tegn 2 input "0": 4 (1.tegn), 0 (2.tegn), 6 (3.tegn). Herved
bliver tallet 406.
---
Dette tal indgår i GOOD FRIDAY Daycode'en:

DADDY LIVES 450, T+430, 406, 335, 27, 0
---

Budskab 1: Don't try again (terror-drab).

Budskab 2: EARTHQUAKE 28.Feb.1997: AIRPORT de la Matt.24,28:

(The Second Coming of Jesus Christ, Jesus said:)

"Wherever there is a dead body, the vultures will gather."

END OF THE COPYRIGHT no. 4.

Copyright no. 5 (ALL rights reserved!):

I Copyright-letter 16/3-1998, side 7, line end-3 - end er der en
lille
drille-finde: 3 + 24 = 27 (27. dage efter 14/3-98 earthquake).
----

END OF THE COPYRIGHT no. 5.

Copyright no. 0,2:

DADDY-break (12/4-1998):

CET 14:38:05 - "Du skal (Citere KD's Ordet 8/4-1998)."

11/4-1998:

CET 19:02:xx - "Den skal med (i Copyright'en)."

Input Kristeligt Dagblad 8. April 1998, side 2: Ordet
---------------------------------------------------------------------
-
Ordet, af Kaj Mogensen

"Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?" (Salme 22,2a)

Det kan opleves som modsætninger. Men findes dog side om side:
angsten, tvivlrådigheden og tilliden og fortrøstningen.
Hun sagde: "Hvorfor skal jeg lide sådan?", og et øjeblik efter bad
hun Fadervor med de sidste kræfter.
Salme 22 er en gammel ...

Own-break (12/4-1998, CET 14:51) - Far! Copyright (SZ-virus) ?

CET 14:52:05 - "Ja!"

Salme 22 er en gammeltestamentlig læsning til langfredag. Ordene er
et lidende menneskes klage. Jesus døde med disse ord på sine læber
(ifølge Markusevangeliet): Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt
mig?
Jesu lidelse og død er et menneskes lidelse og død, og derfor ikke
noget særligt. Og dog: så særligt er ethvert menneskes lidelse og
død.
Min Gud, min Gud...Jeg har hørt det så mange gange - måske med lidt
andre ord. Det er svært hver gang, for man oplever, hvor hjælpeløs
man
selv er.
Den dybeste fortvivlelse. Ja. Men ordene rummer dog en erindring
om,
at Gud har været der, og et håb om, at han vil komme tilbage.
Jesu ord på korset udtrykker, at Jesus virkelig var et lidende men-
neske som os. Når vi fastholdes på Jesu menneskelighed, undgår vi at
komme for hurtigt igennem langfredagen.
For nogle mennesker er det langfredag i dette øjeblik, og noget af
langfredag må der være for os alle, så længe der blot er ét menneske,
der endnu lider.
Et menneskes lidelse. Ikke noget særligt. Og dog: Jesu lidelse er
Guds egen lidelse. Så nær kom Gud den menneskehed, der oplevede at
være forladt af Gud. Det er korsets dybe gåde. Erindringen og håbet
om
Gud. Et påskelys i langfredagsmørket. Salmen begynder:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og den slutter: For
han greb ind.
-------- Citat K.D. 8/4-1998
Slut ------------------------------------

Budskab 1: For nogle mennesker er det langfredag i dette øjeblik, og
noget af langfredag må det være for os alle, så længe der
blot er ét menneske, der endnu lider (own: Input the vic-
tims of Iran).
...
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og den slut-
ter: For han greb ind.
----
Budskab 2: Psalm 22 verse 27 (DK-version):

De ydmyge skal spise og mættes; hvo HERREN søger, skal
prise ham; deres hjerte leve for evigt!
----------------------------

END OF THE COPYRIGHT no. 0,2.

Input Politiken 12.April 1998, 2.sektion, side 2 "Dag til dag"
---------------------------------------------------------------------
-
Ordet påske er en afledning af det hebræiske pesah, der betyder 'for-
bigang' og henviser til, at dødens engel gik forbi de døre i Egypten,
hvor israelitterne havde smurt lammeblod på stolperne for at undgå
den
ene af Egyptens ti plager, den førstefødtes død. I den kristne verden
fejres påsken til minde om Jesu død og opstandelse, men lammet er
bibeholdt som en af højtidens symboler.
-------- Citat Pol. 12. April 1998
end -------------------------------

På baggrund af spørgsmålet: Findes Gud? - Og i så fald: Hvem er
Gud? -
kan vi nu konkludere (idet vi ikke kan forklare the TIME-breaks på et
videnskabligt grundlag, idet naturlovene brydes), at noget kunne fak-
tisk godt tyde på, at der findes en Gud, og at denne ønsker at
fortæl-
le os noget vedrørende GOOD FRIDAY. Da den jødiske og kriste påske
tidsmæssigt i år (1998) overlapper hinanden, må the GOOD FRIDAY have
sin tilknytning til tegnet "...havde smurt lammets blod på
stolperne".
Det interessante bliver nu spørgsmålet vedrørende idag Easter sunday.
Hvad vil Herren hertil svare?

For en god ordens skyld - særligt under henvisning til de tragiske
dødsofre for jordskælvet - bør følgende nævnes:

Input Iran-letter 3. Mai 1996:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Kraftigt ... jordskælv ...
...
Den slags naturfænomener indtræffer nu og da; det er der IKKE noget
mærkeligt i. Tidspunktet derimod og omstændighederne kan dog
forekomme
højst besynderlige.
... ....... ..., hvorfor vi KUN benytter os af úomstødelige
TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.
...
-------- end of letter 3. Mai
1996 -----------------------------------

Jesus says (vedr. disse meningsløse menneskeofringer - terrordrab):
----------

___ ___
____________ ____________
_____ ____ ____ _____
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
__ __ __ __
__ __ __ __
_ ___ _
̦ ̦
__ __
_ _
_ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _
̦ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
̦
̦ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _____
̦
_ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _____ _ __ _ _ _ _ _____ _ _ _ _
__ __
__ __
__ __
__ from your sins, because ... __
__ __
__ the KINGDOM of __
__ __
__ HEAVEN __
__ __
___ is near! ___
__ __
__ __
__ __
___ ___
__ __
___ ___
__ __
___ ___
___ ___
__ __
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
_____
_


With Luke 5,31 from the TIME-"bandit",


the servant of Michael and Company.

--- END of letter to Iran
1998-04-12 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
5-Copyright, DADDY LIVES 1998-04-30

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights
Ordet (30. september 2002 15:29)

Across-denied!

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2002-10-23, CET 23:16

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages