Årsagen samt løsningen på finanskrisen (einem stockdeadline), "Brazil-interrupt"

3 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Sep 30, 2008, 4:26:08 AM9/30/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7996 news:gafrte$12q8$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... Tænk lidt over det der mht.
> Jubelåret (i moderne udgave).


Den reelle årsag til finanskrisen samt løsningen på problemet.

Einem "buffer" (*time-regulerüng*).

The suggest is max. 50 years stockdeadline.

Ved tidsudløbet udbetales fx. aktieværdien på dets forlydende, dvs. til kurs
100%, akkurat som tilfældet er mht. obligationer!

Herved undgås den værste griskhed mht. kurs-spekulation. Ingen gider jo købe
en aktie, som om et år udløber, til kurs 11.000, vel ?

( Use perhaps translation through http://translation2.paralink.com/ )


Have a nive day, all of You ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8042 news:gbs1sg$1o4u$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8043


Jesus-loves-you

unread,
Oct 1, 2008, 5:01:32 AM10/1/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8043 news:gbsnrg$24qi$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> > ... Tænk lidt over det der mht.
> > Jubelåret (i moderne udgave).
>
>
> Den reelle årsag til finanskrisen samt løsningen på problemet.
>
> Einem "buffer" (*time-regulerüng*).
>
> The suggest is max. 50 years stockdeadline.
>
> Ved tidsudløbet udbetales fx. aktieværdien på dets forlydende, dvs. til
> kurs 100%, akkurat som tilfældet er mht. obligationer!
>
> Herved undgås den værste griskhed mht. kurs-spekulation. Ingen gider jo
> købe en aktie, som om et år udløber, til kurs 11.000, vel ?

News:

=== citat start ===

DR1 s147 ons 01 okt (2008, CET) 09:13:16

21:29

Olieprisen stiger igen

Glæden over den faldende oliepris blev
kort, for tirsdag kostede en tønde olie
atter over 100 dollar.

Det er udsigten til, at den amerikanske
Kongres gør et nyt forsøg på at få en
finansiel redningsplan vedtaget, der i
New York gav olieprisen et nyt spark
opad med fire dollar.

Medvirkende var også, at børsmarkederne
rundt om i verdenen stabiliserede sig
efter en sort mandag med rekordfald på
aktier.

Så tendensen er klar: Når det går
rigtig skidt, så falder prisen på olie,
og når et lille lys tændes i mørket, så
vandrer olieprisen opad igen.

=== citat slut ====


and ...

=== citat start ===

DR1 s133 ons 01 okt (2008, CET) 09:18:32

22:20

Økonom: Irakkrigen startede krisen

Da USA den 20. marts 2003 affyrede det
første missil mod Irak, lagde man
faktisk grunden til den massive
økonomiske krise, som USA er i lige nu.

Sådan konkluderer professor i økonomi
og Nobelpristager, Joseph Stiglitz.

- Irak-krigen førte til en stigning i
olieprisen. derfor brugte USA flere
penge på at importere olie, hvilket
svækkede økonomien. Og for at modvirke
det pumpede USA's Forbundsbank Likvi-
ditet ud og lempede reglerne og skabte
dermed en fest på boligmarkedet og et
forbrugsboom, siger han til TV AVISEN.

Årsagen til krisen er netop boomet på
boligmarkedet og forbruget, siger han.

=== citat slut ====


Selvfølgelig indvirker olien en hel del i regnskabet. Det så vi jo i
forbindelse med arabernes olieboykot efter Yom Kippur-krigen i 1973. Her i
Danmark fik vi stor arbejdsløshed og stiftede pga. dette en kæmpe gæld til
udlandet, som vi vist end ikke engang har tilbagebetalt endnu ... :-(

Men det er nu ikke hele sandheden, fordi penge er sådan set en blot en
illusion; en art luftkasteller man tager på ligesom H. C. Andersen eventyret
'Kejserens-nye-klæder'.

Til syvende og sidst handler det hele om *tillid*. Dette gælder også for
obligationer, og tommelfingerreglen er, at jo større foretagnet er, desto
bedre er det likviditet (den såkaldte buffer-virkning: Der skal mere til at
vælte et ton end et mikrogram).

Så når der sker et børskrak, som tilfældet var på Wall-Street i 1929 ... så
kan man måske sammenligne det med et lavineskred. Og herom kan vi iagttage
følgende:

Punkt 1.
Der var noget, der satte lavinen igang.

Punkt 2.
Der var noget, som fik lavinen til at fortsætte og vokse.


Desto mere sne, der er faldet, desto større er sandsynligheden for en
snelavine i Alperne.
Desto mere luftkastel, apropos 11.000 ... desto større er risikoen!!!

Tids-reguleringen består sådan set blot i, at vi foretager til stadighed
*kontrollerede* mikro-lavine-sprængninger, således at punkt 2 kraftigt
hæmmes.
Fordelen her er så, at man kender tidspunktet, og derfor kan træffe sine
modforholdsregler. Dernæst som sagt at lavinen ikke kommer ud af kontrol
(eller - sagt med andre - ord: Tilliden bevares).

Interrupt from ...
7279 news:uB3Vi.30$E46...@news.get2net.dk
7303 news:jEmVi.9$d3...@news.get2net.dk
7285 news:esaVi.51$LP2...@news.get2net.dk
7286 news:KYaVi.52$Dj...@news.get2net.dk
>
> > Der var engang en Jernlady, som sammenlignede bl.a. økonomien med et
> > ganske almindeligt hus. Der skal være penge i reserve til uforudsete
> > udgifter. Tagreparation pga. stormskader osv.


(Tillad mig at fortsætte med at tale lidt i dette symbolske billedsprog:)

Dette svarer altså til noget i retning af (antager jeg), at vi foretager en
grundig reparation på taget, fremfor blot at strække en presenning ud over
hullet i taget, som alligevel bliver blæst bort med næste storm.


Hmm ...

... (rejsegarantifond) ... + ... ($ 700.000 millioner)

En "lavinehæmmer" kunne også være en *pengeoverførselsgarantifond* mellem
bankerne, således at forretningen (under en krise) ikke går helt i stå pga.
psykologisk frygt for modpartens likviditet er udhulet (pga. spekulanter
eller noget andet).

Modydelsen kunne så bestå i nogle økonomiske betingelser (for at være med i
dette gode selskab), således at dårlige forretninger allerede på et meget
tidligt tidspunkt selekteres bort ... :-)

... (sorry. Time out. I have other "business" to do. Please jump to the
internal address Leviticus 25,10 *above* the hill, the ET-markpointer,
Isa 2,2) ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8046 news:gbsvpd$2bdl$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8047


Jesus-loves-you

unread,
Oct 1, 2008, 5:29:05 PM10/1/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8047 news:gbve9r$83k$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> "Jesus-loves-you" skrev
> 8043 news:gbsnrg$24qi$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > > ... T�nk lidt over det der mht.
> > > Jubel�ret (i moderne udgave).
> >
> >
> > Den reelle �rsag til finanskrisen samt l�sningen p� problemet.
> >
> > Einem "buffer" (*time-reguler�ng*).

> >
> > The suggest is max. 50 years stockdeadline.
> >
> > Ved tidsudl�bet udbetales fx. aktiev�rdien p� dets forlydende, dvs. til
> > kurs 100%, akkurat som tilf�ldet er mht. obligationer!
> >
> > Herved undg�s den v�rste griskhed mht. kurs-spekulation. Ingen gider jo
> > k�be en aktie, som om et �r udl�ber, til kurs 11.000, vel ?

>
> News:
>
> === citat start ===
>
> DR1 s147 ons 01 okt (2008, CET) 09:13:16
>
> 21:29
>
> Olieprisen stiger igen
>
> Gl�den over den faldende oliepris blev
> kort, for tirsdag kostede en t�nde olie

> atter over 100 dollar.
>
> Det er udsigten til, at den amerikanske
> Kongres g�r et nyt fors�g p� at f� en

> finansiel redningsplan vedtaget, der i
> New York gav olieprisen et nyt spark
> opad med fire dollar.
>
> Medvirkende var ogs�, at b�rsmarkederne

> rundt om i verdenen stabiliserede sig
> efter en sort mandag med rekordfald p�
> aktier.
>
> S� tendensen er klar: N�r det g�r
> rigtig skidt, s� falder prisen p� olie,
> og n�r et lille lys t�ndes i m�rket, s�

> vandrer olieprisen opad igen.
>
> === citat slut ====
>
>
> and ...
>
> === citat start ===
>
> DR1 s133 ons 01 okt (2008, CET) 09:18:32
>
> 22:20
>
> �konom: Irakkrigen startede krisen

>
> Da USA den 20. marts 2003 affyrede det
> f�rste missil mod Irak, lagde man

> faktisk grunden til den massive
> �konomiske krise, som USA er i lige nu.
>
> S�dan konkluderer professor i �konomi
> og Nobelpristager, Joseph Stiglitz.
>
> - Irak-krigen f�rte til en stigning i

> olieprisen. derfor brugte USA flere
> penge p� at importere olie, hvilket
> sv�kkede �konomien. Og for at modvirke

> det pumpede USA's Forbundsbank Likvi-
> ditet ud og lempede reglerne og skabte
> dermed en fest p� boligmarkedet og et

> forbrugsboom, siger han til TV AVISEN.
>
> �rsagen til krisen er netop boomet p�

> boligmarkedet og forbruget, siger han.
>
> === citat slut ====
>
>
> Selvf�lgelig indvirker olien en hel del i regnskabet. Det s� vi jo i

> forbindelse med arabernes olieboykot efter Yom Kippur-krigen i 1973. Her i
> Danmark fik vi stor arbejdsl�shed og stiftede pga. dette en k�mpe g�ld til

> udlandet, som vi vist end ikke engang har tilbagebetalt endnu ... :-(
>
> Men det er nu ikke hele sandheden, fordi penge er s�dan set en blot en
> illusion; en art luftkasteller man tager p� ligesom H. C. Andersen
> eventyret 'Kejserens-nye-kl�der'.
>
> Til syvende og sidst handler det hele om *tillid*. Dette g�lder ogs� for
> obligationer, og tommelfingerreglen er, at jo st�rre foretagnet er, desto
> bedre er det likviditet (den s�kaldte buffer-virkning: Der skal mere til
> at v�lte et ton end et mikrogram).
>
> S� n�r der sker et b�rskrak, som tilf�ldet var p� Wall-Street i 1929 ...
> s� kan man m�ske sammenligne det med et lavineskred. Og herom kan vi
> iagttage f�lgende:

>
> Punkt 1.
> Der var noget, der satte lavinen igang.
>
> Punkt 2.
> Der var noget, som fik lavinen til at forts�tte og vokse.
>
>
> Desto mere sne, der er faldet, desto st�rre er sandsynligheden for en
> snelavine i Alperne.
> Desto mere luftkastel, apropos 11.000 ... desto st�rre er risikoen!!!
>
> Tids-reguleringen best�r s�dan set blot i, at vi foretager til stadighed
> *kontrollerede* mikro-lavine-spr�ngninger, s�ledes at punkt 2 kraftigt
> h�mmes.
> Fordelen her er s�, at man kender tidspunktet, og derfor kan tr�ffe
> sine modforholdsregler. Dern�st som sagt at lavinen ikke kommer ud af

> kontrol (eller - sagt med andre - ord: Tilliden bevares).
>
> Interrupt from ...
> 7279 news:uB3Vi.30$E46...@news.get2net.dk
> 7303 news:jEmVi.9$d3...@news.get2net.dk
> 7285 news:esaVi.51$LP2...@news.get2net.dk
> 7286 news:KYaVi.52$Dj...@news.get2net.dk
> >
> > > Der var engang en Jernlady, som sammenlignede bl.a. �konomien med et
> > > ganske almindeligt hus. Der skal v�re penge i reserve til uforudsete

> > > udgifter. Tagreparation pga. stormskader osv.
>
>
> (Tillad mig at forts�tte med at tale lidt i dette symbolske billedsprog:)
>
> Dette svarer alts� til noget i retning af (antager jeg), at vi foretager
> en grundig reparation p� taget, fremfor blot at str�kke en presenning ud
> over hullet i taget, som alligevel bliver bl�st bort med n�ste storm.

>
>
> Hmm ...
>
> ... (rejsegarantifond) ... + ... ($ 700.000 millioner)
>
> En "lavineh�mmer" kunne ogs� v�re en *pengeoverf�rselsgarantifond* mellem
> bankerne, s�ledes at forretningen (under en krise) ikke g�r helt i st�

> pga. psykologisk frygt for modpartens likviditet er udhulet (pga.
> spekulanter eller noget andet).
>
> Modydelsen kunne s� best� i nogle �konomiske betingelser (for at v�re med
> i dette gode selskab), s�ledes at d�rlige forretninger allerede p� et

> meget tidligt tidspunkt selekteres bort ... :-)
>
> ... (sorry. Time out. I have other "business" to do. Please jump to the
> internal address Leviticus 25,10 *above* the hill, the ET-markpointer,
> Isa 2,2) ...


More news:

( Use perhaps translation through http://translation2.paralink.com/ )

(Kilde: Gratisavisen 24timer, Onsdag den 1. Oktober 2008, side 18)

=== citat start ===

Ruslands b�rs var lammet i g�r morges p� grund af USA's ul�ste finanspakke

=== citat slut ====


Hmm ... (memory on from) ...

8021 news:gaumnq$2eem$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > Miljarder str�mmade ur Russland
> [ ... ]
> > Moskvab�rsen fortsatt st�ngd


and ...

=== citat start ===

SVT Text 138 Ons 01 okt (2008, CET) 21:46:06

(f�r kl 16, muligvis efter 09)

Gorbatjov och Lebedev bildar parti

Michail Gorbatjov, Sovjetledaren som
banade v�g f�r j�rnrid�ns fall, ska
bilda politiskt parti ihop med m�ng-
miljon�ren Alexandr Lebedev.

Oberoende demokratiska partiet,
som det ska heta, vill bland annat
verka f�r "mindre statlig kapitalism",
utveckling av oberoende nyhetsmedier
och en reform av r�ttsv�sendet. Det
uppges p� Lebedevs hemsida.

Michail Kuznetsov, vice ordf�rande
i Gorbatjovs nuvarande politiska
r�relse, s�ger till Reuters att den
77-�rige Gorbatjov vill etablera ett
parti "f�r unga m�nniskor".

=== citat slut ====


Last Gorbatjov-memory:

7833 news:g838kv$2ba5$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Gorbatjov: Georgia begynte
[ ... ]
> Det er nu ikke hele sandheden!
>
> Den v�benhvileaftale, som blev indg�et i starten af 1990'erne, er blevet
> *brudt* af Jer Russere, ved at I ...
[ ... ]
> Der er derfor kun �n l�sning:
>
> (Bak UD ... ogs� mht. kernev�benkrigen mod os via Iran.)
>
> Stop derfor venligst hykleriet; du er jo (n�r det kommer til stykket) en
> fornuftig mand, som allerede �n gang har reddet menneskeheden fra Afgrunden�
> ved at ... disarmer�ng einem nuclearwar ... :-)


"Mindre statlig kapitalism", siger du/I.

Hmm ... (memory on from) ...

=== citat start (Russia-letter 1996-02-23) ===
1

From Mogens Kall Friday 23. Feb. 1996
********
********
Denmark


To the government of Russia,
c/o Ambassador to DK.
Copy (?): The Muslim World, (look at 1*)


Dear Mr. President Boris Yeltsin,


UDN-process STEP BY STEP:

1. NPT - begrebsforvirring?

2. Tjetjenien - Kultursammenst�d?

3. Privatisering af det russiske landbrug?

1. Enhver kultur har symboler, tegn, billeder (fx Ikoner) og ord, der
fungerer som orienteringspunkter og h�b for et menneske, der er i
krise.
...


3. Ved tidligere lejlighed har vi n�vnt jubel�ret i forbindelse med pri-
vatiseringen af landbruget m.m. ...

Jubel�ret har til form�l, at den russiske jord ogs� om mange hundrede
�r forbliver ikke blot p� russiske h�nder men endvidere ogs� p� den
bredde befolknings h�nder. Store multinationale selskaber eller store
nationale private selskaber med fortrinsvis f� ejere m� IKKE overtage
det russiske landbrug. I Syd-Amerika har vi set dette f�nomen g�re sig
g�ldende, og det er der ikke kommet noget (godt**) ud (af**), set med den fattige ar-
bejders �jne.
...

=== citat slut (Russia-letter 1996-02-23) ====


(**: Ord og s�tning rekonstrueret.)


Do I have to say more ?...

ET-Break:
(2008-10-01, Wednesday, day no 275, CET 22:12, GMT 20:12)
- "No."

CET 22:12
- "Sir."


Gid jeg kunne skrive: "Gud velsigne Rusland", men det kan jeg desv�rre ikke,
idet einem psykopatus i Kreml (Putin) spiller hazard med hele jordens befolkning
under henvisning til ...

7833 news:g838kv$2ba5$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Der er derfor kun �n l�sning:
>
> (Bak UD ... ogs� mht. kernev�benkrigen mod os via Iran.)
>
> ... disarmer�ng einem nuclearwar ...


CET 23:24
- "Jeg advarer."

CET 23:24
- "Den vej (Putin styrer, *1)."

*1: Ordene er tilf�jet sidenhen af mig i forst�elses�jemed.

CET 23:24
- "F�rer til helvede."

CET 23:25
- "Afgrund."

CET 23:26
- "Dyb."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8047 news:gbve9r$83k$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8048


Jesus-loves-you

unread,
Oct 6, 2008, 6:05:46 AM10/6/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8047 news:gbve9r$83k$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Hmm ...
>
> ... (rejsegarantifond) ... + ... ($ 700.000 millioner)
>
> En "lavinehæmmer" kunne også være en *pengeoverførselsgarantifond* mellem
> bankerne, således at forretningen (under en krise) ikke går helt i stå
> pga. psykologisk frygt for modpartens likviditet er udhulet (pga.
> spekulanter eller noget andet).
>
> Modydelsen kunne så bestå i nogle økonomiske betingelser (for at være med
> i dette gode selskab), således at dårlige forretninger allerede på et
> meget tidligt tidspunkt selekteres bort ... :-)


Økonomisk aftale ang. dette indgået her i Danmark ved midnatstid mellem
bankerne, regeringen og oppositionen, fornær Enhedslisten.

Noget tilsvarende har man vist nok gjort i Tyskland. Den amerikanske
hjælpepakke blev vedtaget i fredags.

Tja ... så mangler vi vist "blot" resten af verden (herunder Sydamerika,
Afrika og Asien) !

(Børserne fortsat meget urolige. Aktierne styrtdykker.)

Jo større den økonomiske "buffer" er, desto mere skal der til for at få den
til at vakle, med risiko for at styrte i grus, apropos Wall Street 1929
børskrakket.


ET-Break:
(2008-10-06, Monday, day no 280, CET 11:49, GMT 09:49)
- "Follow me."

Øh ... ET har vist noget på hjerte i tilknytning til dette (jump venligst
coming up, punkt 1). Muligvis skal der indgås mere *omfattende* aftaler på
verdensplan (end blot de økonomiske).

-

Coming up:

1.
Hvert fjerde pattedyr er truet ... (linked to overbefolkning) ...
8060 news:gc57ef$2ba5$1...@newsbin.cybercity.dk

2.
Kulstof-14 indiciet, ... (linked to the alien main-program) ...
8049 news:gc2gvs$1bmg$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8061 news:48e683a9$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8062


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages