Iran - Frie valg kan løse Irak-krisen (0321)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 4, 2003, 1:59:58 PM3/4/03
to
Input News:
----------------------------------------------------
DR1 TextTV 153 tir 04 mar (2003, CET) 18:53:59

Iran vil løse Irak-krisen med valg

Iran foreslår nu Iraks styre at lade
det irakiske folk vælge nye ledere
under et valg overvåget af FN.

Dermed kan man måske afværge en krig,
oplyser Irans udenrigsminister, der
fremlagde forslaget på en konference.

Han understreger, at Iran ikke kan bede
Irak om at holde valg, men han håber,
at Iraks leder, Saddam Hussein, vil
tage initiativet selv.

Forleden opfordrede De Forenede
Arabiske Emirater Saddam Hussein om at
gå i eksil, men det forslag ville Iran
ikke støtte.
--- END of News ----------------------------

Kommentar:

Morgendagens forbrydere vil hilse forslaget velkommen, idet der faktisk her
siges: "Myrd blot løs - nobody will stop you!"
(det er jo også det, Paven indirekte siger).
På tilsvarende vis mht. eksil (slynglen slipper jo for straf).
Dog anbefales et DEMOKRATIS valg både i Irak og i IRAN (0318)!!!


Morgendagens forbrydere kan kun bekæmpes med et våber:

"No matter what: Crime does NOT pay - WE WILL HANG YOU (Rom 13,4)!"


Mvh
Mogens Kall
the servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Iran - Frie valg kan løse Irak-krisen (0321)

Ordre-OUTPUT:
DADDY-Break (2003-03-04, CET 18:42):
- "Det skal du (copy Iran-forslag to dk.politik)."

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-04, Tuesday, CET 19:59


Per Hagemann

unread,
Mar 4, 2003, 5:08:29 PM3/4/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en
meddelelse news:tJ69a.110142$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...

> DR1 TextTV 153 tir 04 mar (2003, CET) 18:53:59
>
> Iran vil løse Irak-krisen med valg
>

> Kommentar:
>
> Morgendagens forbrydere vil hilse forslaget velkommen, idet der
faktisk her
> siges: "Myrd blot løs - nobody will stop you!"
> (det er jo også det, Paven indirekte siger).
> På tilsvarende vis mht. eksil (slynglen slipper jo for straf).
> Dog anbefales et DEMOKRATIS valg både i Irak og i IRAN (0318)!!!
>


Din ide om at demokrati skulle være en gudsbenådet styreform er helt
ude i ørknen.

I forvejen har både Irak og Iran folkevalgte ledere, i Iran er Khatami
endda valgt efter vestlige retningslinier med frit valg mellem flere
kandidater, hvor kun de forfatningsstridige kandidater var udelukket.
I Iran er Koranen forfatningen, som håndhæves af Vogternes Råd.

Hvis der arrangeres helt frie valg i Irak, vil vinderen formodentlig
blive en muhamedansk fundamentalist. Det ved Saddam Hussein
selvfølgelig, så for at følge folkets vilje har han siden Irak tabte
krigen mod Iran 1988 mere og mere fremstået som en god muslim for at
bibeholde sin folkelige opbakning.


Kall, Mogens

unread,
Mar 5, 2003, 2:04:19 AM3/5/03
to
Per Hagemann" skrev:

> Din ide om at demokrati skulle være en gudsbenådet styreform er helt
> ude i ørknen.

Ævl - selv rettroende Muslim (Sûra al-Baqarah 2,12-15) har fattet dette
(Sûra al-Sjûrâ 42,39)!!!

> I forvejen har både Irak og Iran folkevalgte ledere, ...

LØGN

Saddam Hussein er IKKE folkevalgt !!!

"Ayatollah" Ali Khamenei er heller IKKE folkevalgt !!!

Internal-Break
Input syntax: Act 5,4b-. Aktiverung. NEXT DADDY.
END of Internal-Break.

> ... i Iran er Khatami
> endda valgt efter vestlige retningslinier ...

LØGN

Grundloven § 30:
Stk 1. Valgbar til folketinget er ENHVER ...

> ... med frit valg mellem flere


> kandidater, hvor kun de forfatningsstridige kandidater var udelukket.
> I Iran er Koranen forfatningen, som håndhæves af Vogternes Råd.

I Iran har Vogternes Råd inklusiv deres leder (Ali Khamenei) magten. De er
IKKE folkevalgte. De styrer bl.a. militæret, domstolene og udenrigspolitiken

De kan starte 3. Verdenskrig uden at det iranske folk overhovedet er spurgt!

Ægte Demokrati i Iran en FORUDSÆTNING, dersom Menneskeheden skal overleve!

> Hvis der arrangeres helt frie valg i Irak, vil vinderen formodentlig

> blive en muhamedansk fundamentalist. ...

Du vanærer Islamisk tro og giver dem forskelsbehandling (DK-Constitution §
30)!

Faktisk er de fleste muslimer søde og rare mennesker, og de har en forstand
ligesom alle os andre (PS. De tilhører arten Homo Sapiens). De ønsker også
RETFÆRDIGHED i denne verden.

> ... Det ved Saddam Hussein


> selvfølgelig, så for at følge folkets vilje har han siden Irak tabte
> krigen mod Iran 1988 mere og mere fremstået som en god muslim for at
> bibeholde sin folkelige opbakning.

Det bliver HVERKEN FN (United Nations) eller den internationale Domstol i
Haag (de har allerede bevist deres unfair-business)
men derimod det irakiske folk, der dømmer slynglen.

NOBODY is ABOVE the Law !!!

DADDY-Break (2003-03-05, CET 08:00):
- "Det må du gerne - You got OUTPUT-ordre now!"

Thasnk You, DAD! - El-Shaddai - ELSKER Dig.

May Your Kingdom come!
May Your will be done on earth as it is in Heaven!

Mvh
Mogens Kall
the servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Iran - Frie valg kan løse Irak-krisen (0321)

0322

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-05, Wednesday, CET 08:04


dudsen

unread,
Mar 5, 2003, 3:43:12 PM3/5/03
to
Kall, Mogens wrote:

>
>
> Grundloven § 30:
> Stk 1. Valgbar til folketinget er ENHVER ...

som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en
handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være
medlem af folketinget.

Den glemte du lige ikke.
dette medføre at det siddene folketing i princippet kan udpege
modstandre og gøre dem uvalgbare.

§ 29. Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk
indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede
valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes
ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen
betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.

Hmm ikke kun uvalgbare ikke stemmeberetiget.
lige en kommentar til de af jer der troede at grundloven garenterede
det danske demokrati.

--
Daniel Udsen
Jorden gik under i går

Per Hagemann

unread,
Mar 5, 2003, 8:42:53 PM3/5/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en
meddelelse news:Slh9a.111274$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...

> Per Hagemann" skrev:
>
> > Din ide om at demokrati skulle være en gudsbenådet styreform er
helt
> > ude i ørknen.
>
> Ævl - selv rettroende Muslim (Sûra al-Baqarah 2,12-15) har fattet
dette
> (Sûra al-Sjûrâ 42,39)!!!
>

Nu har jeg læst disse vers både efter den korrekte nummerering og
Abdul S Madsens forskudte nummerering. De indeholder intet med
forbindelse til folkestyre.

Mona Sheikh har tidligere fremhævet at der var demokrati i Medina
under Muhamed. Men hvilke koranvers eller haditter underbygger denne
forestilling?


Kall, Mogens

unread,
Mar 6, 2003, 3:37:26 AM3/6/03
to
"Per Hagemann" skrev:

> > Per Hagemann" skrev:
> >
> > > Din ide om at demokrati skulle være en gudsbenådet styreform er
> > > helt
> > > ude i ørknen.
> >
> > Ævl - selv rettroende Muslim (Sûra al-Baqarah 2,12-15) har fattet
> > dette (Sûra al-Sjûrâ 42,39)!!!
> >
>
> Nu har jeg læst disse vers både efter den korrekte nummerering og
> Abdul S Madsens forskudte nummerering. De indeholder intet med
> forbindelse til folkestyre.
>
> Mona Sheikh har tidligere fremhævet at der var demokrati i Medina
> under Muhamed. Men hvilke koranvers eller haditter underbygger denne
> forestilling?

Hej Per,

Da jeg IKKE er muslim, har jeg INGEN kompetance til at optræde som en
Ayatollah og "skille fårene fra bukkene".
Når Abdul S Madsen bekender sig som muslim og i handling (gerning)
overholder Sûra al-Baqarah 2,12-15 ved bl.a.IKKE at fremsætte dødstrusler
mod en úskyldig etnisk befolkningsgruppe modsat "visse" andre (herunder
Hizb-ut-Tahrir), så har mandens ord for mig gyldighed, når han udlægger
teksten fra Sûra al-Sjûrâ 42,39:

(citat start)

Og som (own: real Muslims) svarer deres Herre (med lydighed) og opretholder
bønnen, og hvis lov (own: The Law) er gensidig rådslagning, ...*4

*4: Qurânen lægger hermed grundlaget for alt ægte demokrati: gensidig
rådslagning mellem samfundets medlemmer. Se også 3:160.

(citat slut)

Som kristen kan jeg nikke genkendende til den egentlige mening med disse
ord, når jeg tænker på Jesu befaling i John 13,34:

En ny befaling giver Jeg jer, at I skal elske hverandre; ligesom Jeg har
elsket jer, skal også I elske hverandre.

Man elsker IKKE sine medmennesker ved at fremsætte dødstrusler mod dem.
Man elsker heller ikke sine medmennesker, hvis man nægter dem deres legitime
rettigheder (herunder at tage dem med på råd i samfundsrelaterede
spørgsmål).

Kærligheden gør ikke næsten noget ondt; derfor er kærligheden Lovens
opfyldelse (Rom 13,10).

JUMP 0328 (Re: Iran - Frie valg kan løse Irak-krisen (0321))

Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Iran - Frie valg kan løse Irak-krisen (0321)
0327

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-06, Thursday, CET 09:37


Kall, Mogens

unread,
Mar 6, 2003, 3:40:31 AM3/6/03
to
"dudsen" skrev:

> Kall, Mogens wrote:
> >
> > Grundloven § 30:
> > Stk 1. Valgbar til folketinget er ENHVER ...

(89)


> som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en
> handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være
> medlem af folketinget.

(90)


>
> Den glemte du lige ikke.
> dette medføre at det siddene folketing i princippet kan udpege
> modstandre og gøre dem uvalgbare.

I så fald skal Grundloven laves om (pga. misbrug), men jeg tror ikke, at den
holder juridisk. I Karnovs lovsamling står der følgende henvisninger fra
§30:

(89) §29
(90) Afgøres af Folketinget, jf §33. Om praksis henvises til FT 1972/73 till
B sp 69-80 og 1379 ff (samt forh sp 1380 ff) og Biltzing JUR 1977 212 ff.

I praksis forholder det sig omvendt. Glistrup, der blev dømt for økonomisk
kriminalitet og straffet med fængsel, blev sidenhen kendt gyldig som
opstillingsberettiget til Folketingsvalg. Dét krænkede min retsbevidsthed!!!

>
> § 29. Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk
> indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede
> valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes
> ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen
> betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.
>
> Hmm ikke kun uvalgbare ikke stemmeberetiget.
> lige en kommentar til de af jer der troede at grundloven garenterede
> det danske demokrati.

Tillad mig at korrigere.I Karnovs lovsamling står der følgende henvisninger
fra §29:

§ 29. Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret,

(83) fast bopæl i riget (84) og har nået den i stk. 2 omhandlede
valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort.(85) Det bestemmes ved


lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes

som fattighjælp, medfører tab af valgret.(86)

(83) Mht islandske statsborgeres retsstilling henvises til L 1950 205 og grl
§ 87.
(84) Jf § 1. Bestemmelsen antages ikke at udelukke, at der i et vist omfang
kan tillægges danske statsborgere i udlandet valgret, se bet 1980 893 8 ff
og valglovens § 2. Se også FOB 1979 107 og om praksis Vilh Brockmeyer m fl,
Folketingsvalgloven med kommentarer (1983) 74ff og Zahle 1, 13l ff.
(85) Derimod har ikke-umyndiggjorte sindssyge og åndssvage valgret; det
samme gælder personer under lavværgemål. Det bemærkes, at § 29 ikke kan
antages at være til hinder for, at man ved alm lov ændrer myndighedslovens
umyndiggørelsesbegreb.
(86) Efter valgloven er idømt straf og offentlig hjælp ikke til hinder for
udøvelse af valgret. Om adgangen til at genindføre begrænsninger i
valgretten pga af modtagelse af offentlig hjælp, se Rønnow Bruun og Jens
Peter Christensen i U 1991 B 38 f.

Hvad er dit problem, Daniel (JUMP Grl § 88)?

The Danish Constitution remind me about the evolution:
En baby rækker armen ud efter ranglen, men rammer ikke plet, fordi dets
motoriske og sensoriske nervesystem endnu ikke er færdigudviklet. Babyen
konkluderer (på det ubevidste plan), at det har fejlet (apropos Grl § 77
vedr. censur, samt flere). Nyt forsøg gøres dog med ændringer i håbet om
bedre held. Gradvis når babyen sit mål at kunne beherske sit liv (JUMP
Anti-vuggedøden, The Year 2304 (0294)).

>
> --
> Daniel Udsen
> Jorden gik under i går

Jorden gik under i går (vi bringer en genudsendelse) - Din humor fejler ikke
noget!

See You in the Year 2304 ?

Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Iran - Frie valg kan løse Irak-krisen (0321)
0328

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-06, Thursday, CET 09:40


Per Hagemann

unread,
Mar 6, 2003, 6:57:18 AM3/6/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en
meddelelse news:6QD9a.112478$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...

> Da jeg IKKE er muslim, har jeg INGEN kompetance til at optræde som
en
> Ayatollah og "skille fårene fra bukkene".
> Når Abdul S Madsen bekender sig som muslim og i handling (gerning)
> overholder Sûra al-Baqarah 2,12-15 ved bl.a.IKKE at fremsætte
dødstrusler
> mod en úskyldig etnisk befolkningsgruppe modsat "visse" andre
(herunder
> Hizb-ut-Tahrir), så har mandens ord for mig gyldighed, når han
udlægger
> teksten fra Sûra al-Sjûrâ 42,39:
>
> (citat start)
>
> Og som (own: real Muslims) svarer deres Herre (med lydighed) og
opretholder
> bønnen, og hvis lov (own: The Law) er gensidig rådslagning, ...*4
>
> *4: Qurânen lægger hermed grundlaget for alt ægte demokrati:
gensidig
> rådslagning mellem samfundets medlemmer. Se også 3:160.
>
> (citat slut)
>

Den tolkning tager jeg ikke for gode varer umiddelbart.
Hizb-ut-Tahrirs tolkninger er derimod altid velfunderede og logiske,
og derfor har de let ved at vinde diskussionerne mod Naser Khader,
Aminah Tønnsen og Ahmadija-folk.

Muslimernes Landsorganisation er de toneangivende blandt dansktalende
muhamedanere. I et nyhedsbrev fra dem stod følgende

citat start

Indtil videre foreligger kun én dansk oversættelse af
Koranen,nemlig A.S.Madsens udgave,som originalt
er fra 1967.Madsen er medlem i den samme organi-
sation som har udgivet hans oversættelse,den indiske
personkult kaldet Ahmadiyya,hvilket har gjort hans
oversættelse kontroversiel hos de fleste muslimer.

citat slut

For os danskere findes dog en objektiv oversættelse, som ikke
anerkendes af muhamedanerne, nemlig Frants Buhls fra 1921. Han var
Danmarks helt store ekspert i semitisk sprog og tro.


dudsen

unread,
Mar 8, 2003, 10:52:42 AM3/8/03
to
Kall, Mogens wrote:
>> Den glemte du lige ikke.
>> dette medføre at det siddene folketing i princippet kan udpege
>> modstandre og gøre dem uvalgbare.
>
> I så fald skal Grundloven laves om (pga. misbrug), men jeg tror
> ikke, at den holder juridisk. I Karnovs lovsamling står der følgende
> henvisninger fra §30:

Jeg havde kun adgang til den officielle lovsamling op retsinfo.dk

> I praksis forholder det sig omvendt. Glistrup, der blev dømt for
> økonomisk kriminalitet og straffet med fængsel, blev sidenhen kendt
> gyldig som opstillingsberettiget til Folketingsvalg. Dét krænkede
> min retsbevidsthed!!!

Forestil dig ramaskriget hvis glistrup var blevet nægtet opstilling på
bagrund af noget der kun kan betegnes som politisk motiveret civil
ulydighed.

> Hvad er dit problem, Daniel (JUMP Grl § 88)?

Jeg har ikke noget akut problem grundloven er aligevel erstattet af
international jura som højeste lov men det er vigtigt at gøre sig
klart at det vestlige demokrati ikke er så "rent" som folk gerne tror
det er.

> Jorden gik under i går (vi bringer en genudsendelse) - Din humor
> fejler ikke noget!
>
> See You in the Year 2304 ?

naa tror jeg spriger det år over bryder mig ikke om interesante tider
;)

Kall, Mogens

unread,
Mar 9, 2003, 2:59:31 AM3/9/03
to
JUMP Iran bryder aftale om A-våben (0342)

Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Iran - Frie valg kan lųse Irak-krisen (0321)
0343

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-09, Sunday, CET 08:59


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages