6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 5:34:10 PM10/23/02
to
Filename:
6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30

Input letter to Iran 1999-04-30:
(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:
99-04-30.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall STOR-bededag, Freday, 30. April
1999
UDN, Denmark CET
10:22:30

Daycode: DADDY LIVES T+835, 15. Jan. 1997, ?
815, 4. Feb. 1997, Iran
791, 28. Feb. 1997, Iran
720, 10. Mai 1997, Iran
*412, 14. Mar. 1998, Iran
385, 10. Apr. 1998, Iran, GOOD FRIDAY

82 days after King Husseins dead:0, 30. Apr. 1999, Serbia

To the government of Iran,
c/o Ambassador to DK.

Copies: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to
DK.)
and the government of USA, c/o Ambassador to DK.
and the International Court of "Justice", the Hague.


Dear Mr. President Khatami,


Sir! We got OUTPUT:
------------------


_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ ______ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)...

somewhere in TIME.


Input Norge-1 Text-TV Earthquake-news 30/4-1999:
---------------------------------------------------------------------
-

P124 NRK-tekst fr 30.apr 09:21:30

Eit kraftig jordskjelv råka tidleg i dag Serbia og Montenegro, men
det
er ikke meldt om skader. Skjelvet målte 5,1 på Richterskalaen.

Senteret for skjelvet var i det sörlege Serbia, 190 km nord for
Podgo-
rica i Montenegro.

Alle bygningane i Beograd og Novi Sad rista.

Det hadde ikkje vore registrert flytrafikk over jugoslavia i tida för
skjelvet, og ristingane er derfor ikkje knytta til NATOs luftangrep.
-------- END of news
30/4-1999 ---------------------------------------

Background (The rule of the "game"):
-----------------------------------

Input 98-04-12.Iran-Copyright-letter (and others):
---------------------------------------------------------------------
-
...
For en god ordens skyld - særligt under henvisning til de tragiske
dødsofre for jordskælvet - bør følgende nævnes:

Input Iran-letter 3. Mai 1996:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Kraftigt ... jordskælv ...
...
Den slags naturfænomener indtræffer nu og da; det er der IKKE noget
mærkeligt i. Tidspunktet derimod og omstændighederne kan dog
forekomme
højst besynderlige.
... ....... ..., hvorfor vi KUN benytter os af úomstødelige
TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.
...
-------- end of letter 3. Mai
1996 -----------------------------------
-------- END of
98-04-12.Iran-letter ---------------------------------

The Copyright:
-------------

Input Jonas-ALARM, Iran-letter, 10/02-1999
Input Rapport 1 , do , 11/02-1999
Input Rapport 2 , do , 12/02-1999

Af disse breve fremgår det klar, at Jonas-syntax er opstartet med
counteren resat på dødsdatoen for Kong Hussein af Jordan (7. Feb.
99).
Det forventede "nedslagstidspunkt" var sat til 40 dage (19. March 99)
på baggrund af Jonas ord til Nineve, see the Book of Jonah.
Den 19. marts 1999 var der en terror-aktion i det sydlige Rusland.
Nogle muslimer ønskede muligvis herigennem at udtrykke Allah's vrede
over de vantros terror-angreb navnlig på byen Grozny i Tjetjenien. At
man er forarget over dette Folkedrab på Groznys indbyggere, er meget
forståeligt, men at gengælde Folkedrabet ved at dræbe úskyldige - det
kan IKKE retfærdiggøres! Og i henhold til de gældende "spille"-regler
(see background) er en sådan handling kendt ugyldig PÅ FORHÅND!
I Ex-Jugoslavien blev OSCE-medarbejdere trukket ud af Kosovo, og
NATO begyndte at forberede et straffe-angreb. Denne handling var/er
også menneskeskabt, hvorfor den heller ej kan tælle med (ligesom den
15. Jan 1997). Menneskeskabte ting er jo SELVOPFYLDENDE profetier,
der
INTET beviser mht. en Skaberguds eksistens.
Muligvis er "visse" mennesker blevet ramt af Herrens ild, men herom
haves ingen oplysninger.
Den 19. March 99 skete der altså officielt intet (i henhold til de
gældende "spille"-regler), hvorfor vi må konkludere, at vi ramte ved
siden af målet.
Imidlertid er den orginale Jonas-ALARM (see the Book of Jonah) ikke
en betingelsesløs Dommedag. Faktisk OMVENDTE folket sig i byen Nineve
fra deres ondskab og modtog NÅDE fra Herren (JHVH).
Sammenholder vi dette med Abrahams forbøn for de retfærdige i
Sodoma
(Gen 18,20-33), da fornemmer vi Herrens sindelag. Herrens svarede
(Abraham): "For de TI's skyld vil Jeg (JHVH) lade være at ødelægge
den
[Sodoma]." (vers 32). Herigennem lærer vi, at Gud, vor Skaber ikke
lider af had- og hævntørst (apropos terroraktionen i det sydlige Rus-
land på dag nr. 40).
Dét, der ligger Gud på hjertet, er IKKE had- og hævntørst, men
deri-
mod at frelse det, som er gået fortabt (the Book of Jonah)!
Dette emne tog vi også op til drøftelse i flere breve
(Searchstring:
ANTI-"virus"-hackerprogram). Her skal blot nævnes Iran-letter 24.
Feb.
1999, hvor Luke 9,53-55 er citeret på side 6 (Searchstring "DADDY-
break (23/2-1999)" + "CET 20:53:04").
Jesu disciple forarges over, at folk ikke vil tage vel imod ham og
spørger Jesus omtrent med ordene: "Herre, ønsker du at vi skal ned-
kalde ild fra himlen for at ødelægge dem?" Men Jesus, Guds
ambassadør,
satte dem i rette. "Skaberen ønsker ikke at destruere mennesket men
at
frelse det," sagde han omtrent.
Jonas-tegnet, som vi også har været inde på i mange brev (efter Jo-
nas-ALARM), nævnes i Matt 12,39-41; 16,4. Luke 11,29-32. I Matt 12
siger Jesus (vers 40-41): "Thi ligesom Jonas var tre dage og tre næt-
ter i havdyrets bug, således skal Menneskesønnen være tre dage og tre
nætter i jordens skød. ...thi de omvendte sig ved Jonas' prædiken; og
se, her er MERE end Jonas." Samme emne i Matt 16 og i Lukas 11, 30-32
siger Jesus: "Thi ligesom Jonas blev et tegn for Nineves indbyggere,
således skal Menneskesønnen være det for denne slægt. ... thi de om-
vendte sig ved Jonas' prædiken; og se, her er MERE end Jonas."
Jonas-tegnet har altså ikke noget at gøre med 40 dage, men hvad med
GOOD FRIDAY -> EASTERN SUN... ?
Der skulle i Iran tilfældigvis ikke være et vidne til en ganske
sær-
lig ENESTÅENDE begivenhed?

Well - no matter what:

Copyright no 0,1:

Searchstring SZ-"virus". Found 'Expected "impact": T-25', Iran-letter
22. Feb. 1999.
Input Iran-letter 99-02-22:
Searchstring "DADDY-break (21/2-1999):" +
do "CET 15:11:43"
Dette break udskiller sig fra alle andre, idet der bliver givet et
løfte.
Delta 120-52=68, (30/4-99 - 21/2-99)
15+11+43= 69, ramte ét sekund ved siden af (pga. "Slow"-hand - ?)!

Omskrives 15:11:43 til Aman-time fås 16:11:43 -> 70
Omskrives 15:11:43 til GMT-time fås 14:11:43 -> 68

Men hvorfor gentages vers 13 og 14 efter DADDY-break'et ?
(70 - 1 gentagelse - 1 gentagelse = 68.)

Men copyright'en har fór mange løse ender!

END of Copyright no 0,1.

Copyright no 1 (All Rights Reserved):

Input (Jonah-ALARM) letter to Iran, wednesday, 10. Feb 1999:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Jonas - ALARM

code 37 + 46 - "HD"-inficeret (New King cap 1 verse ?)

-------- End of 10/2-99
Iran-letter ----------------------------------

Coder er meget nem at læse:
--------------------------

37 + 46 - ".. 1 ..) = 82
----
Internal-kommentar:
------------------
At forvente noget, herunder et nedslag, er IKKE det samme som at be-
givenheden reelt indtræffer!

END of Copyright no 1.

Men hvorfor netop lige 82. dage efter King Husseins død? -
Symboliser-
er tallet 82 et-eller-andet?

Copyright no 2 (All Rights Reserved):

Input M.W-letter 17/4-1999:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Saturday, 17. April
1999
UDN, Denmark CET
08:26
DADDY OUTPUT-ordre time (28/4-99): CET
09:50

To the Muslim World,
c/o The Saudi-Arabian ambassador to DK.

Copies: The International Court of "Justice", the Hague.
and the government of USA, c/o Ambassador to DK.


Dear friends,


Request for an FATWA:
--------------------

News-input (Danish Text-TV 28/4-99):
---------------------------------------------------------------------
-
P142 DR1 S142 Ons 28 Apr 09:34:36

Rusland og Kina blokerer resolution i Sikkerhedsrådet.

Rusland og Kina blokerede i aftes i FNs Sikkerhedsråd for en
resoluti-
on, der krævede, at de kosovoalbanske flygtninge sikkert kan vende
hjem.
Udkastet til resolutionen, der blev præsenteret af Bahrain og
Malay-
sia, krævede, at flygtningene får "sikker og uhindret adgang" til Ko-
sovo-provinsen.
Ruslands medlem af Sikkerhedsrådet, Andrei Grasnoskij, sagde, at
det
er "kunstigt og ukorrekt" at adskille det humanitære fra NATOs
bombar-
dementer.
Men på grund af russisk og kinesisk modstand når resolutionsteksten
slet ikke frem til Sikkerhedsrådet.
-------- END of News
28/4-1999 ---------------------------------------

Når tusindvis af úskyldige mennesker bliver myrdet uden grund, og at
denne forbrydelse imod Menneskeheden finder sted år efter år, og Øv-
righeden (i dette tilfælde den Internationale Domstol i Haag samt FN)
IKKE griber ind med den Magt, den har fået tildelt; da er vi TVUNGET
til at tage Loven i egne hænder (Nødret):

Samtlige islamiske gejstlige anmodes om (i fællesskab) at udstede en
FATWA på massemorderen, the president of Yugoslavia, Slobodan Milose-
vic, med henblik på - om muligt - at genoprette 'Crime does NOT pay'.

Input memory:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Tuesday, 30. March
1999
UDN, Denmark CET
18:47:20
DADDY-OUTPUT-ordre time: CET
18:40:17

To The International Court of Justice

Copy: The Muslim World, through the Saudi-Arabian ambassador to DK.


Sir! Unless You do Your job, we have NO other alternative than
tak'ing
the law into own hands by request'ing for an FATWA!


Input memory:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Saturday, 7. March
1998
UDN, Denmark CET
09:10

Daycode: DADDY LIVES T+396, 372, 301, NEXT DADDY!

To The International Court of Justice, the Hague.


Copies: Embassy of Yugoslavia, DK.
The government of USA, c/o Ambassador to DK.
The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to
DK.)


The president of Yugoslavia, Slobodan Milosevic:
-----------------------------------------------


It's time to

_____ _ _ _____ _ _ _____ __ __ _____ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ ___ _
_____ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ _ _


_____ _____ _____ _____ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _____ _ _____ _
_ _ __ _ _ _ _
_ _ __ _____ _ _ _____


...(2002-10-23 text: PUT HIM ON TRIAL)...

... in absentia!


Reason: aggresive war on Croatia,
aggresive war on Bosnia-H.,
aggresive war on Kosova.

Input memory:

"The purpose was a twofold: The first was retribu-
tion; the punishment of people, who'd launched this
war against the world, and not only the war, but
who - prior to the commencement of the war and du-
ring it - had, of course, committed the most terrib-
le crimes against humanity as, for instance, by er-
terminating, and certainly 7 million jews.
The second purpose of the trial was that we hoped
to lay down the rules of international law of the
future. Not only making the waging of aggressive war
unlawful, but, for the first time, making the states-
men, who led their countries into an aggressive war,
personally responsible for what they had done."

Lord Shawcross,
Nürnberg prosecutor 1945.

Yours respectfully (Sl 82,5), , the servant of
Michael.
-------- END of Letter
30/3-1999 -------------------------------------

28/4-99:

Key: Purim (The Book of Esther).

For en god ordens skyld skal det påpeges, at denne anmodning IKKE
ind-
befatter 'hellig-krig (Jihad)', idet det anses som værende shirk (se
Iran-letter 19. April 1999, Searchstring "SHIRK (afgudsdyrkelse)"
samt
"Krig kan ikke retfærdiggøres").

Endvidere er anmodningen forbundet med en klausul:
-------------------------------------------------
Dersom Haag-Domstolen udsteder en international arrestordre på masse-
morderen, annulleres FATWA-anmodningen automatisk (Nødretten ikke
længere påkrævet).
Pengeindsamlingsbeløb til dusøren vil herefter overgå til Haag-syn-
tax.

Internal:

Når Øvrigheden svigter!
-----------------------

Salme 82

Herren foreholder dommerne, der er sat som "guder" (own:
1.Cor
8,5-6) på jorden, deres uretfærdighed og lader dem vide, at
de
står for fald.

1 En salme af Asaf.
Gud står frem i "guders" forsamling, midt iblandt "guder"
holder Han dom:
2 "Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse?
- Sela.
3 Skaf de ringe og faderløse ret, kend de arme og nødstedte
fri;
4 red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses hånd!
5 Dog, de kender intet, sanser intet, i mørke vandrer de om,
alle jordens grundvolde vakler.
6 Jeg har sagt, at I er "guder", I er alle den Højestes søn-
ner;
7 dog skal I dø som mennesker, styrte som en af fyrsterne!"
8 Rejs Dig, o Gud, døm jorden, thi alle folkene får du til
arv!

Yours respectfully,


the servant of Michael.
-------- END of news
30/4-1999 ---------------------------------------

Spørgsmålet lød:

Men hvorfor netop lige 82. dage efter King Husseins død? -
Symboliser-
er tallet 82 et-eller-andet?

Allerede den 7. March 1998 tilkendegives det, at der begås úret mht.
FNs Internationale Domstol i Haag. Sætningen:

Yours respectfully (Sl 82,5), ...

... taler for sig selv, dersom Sl 82,5 citeres:

5 Dog, de kender intet, sanser intet, i mørke vandrer de om,
alle jordens grundvolde vakler.

Copyright'en fremkommer med angivelse af lokalitet ved at knytte tal-
let 82 (Sl 82) til Milosevic. 5-tallet i Sl 82,5 angiver, at 82 skal
bruges i forbindelse med det femte (5) tegn (10. Apr. 1998).
At tallet 82 ikke skal bruges úmiddelbart i forlængelse af den 10.
Apr. 1998 (tegn nr 5) fremkommer ved at ihukomme Klage-brev til Haag
den 4. sep. 1997. Brevet er underskrevet med: "Yours ...". Ordet 're-
spectfully' mangler. Fællesnævneren for de to breve er, at vi er ved
at miste respekten for en úretfærdig domstol, der ser igennem fingre
med massemorderes folkemord: "(Sl 82,5) Dog, de kender intet, sanser
intet, i mørke vandrer de om, ALLE JORDENS GRUNDVOLDE VAKLER."
Herved tilkendegives også Hussein-syntax'et, idet første grove fejl
(markør) er 'Saddam Hussein of Jordan' (Uddybende redegørelse givet i
Jonas-ALARM, Rapport 1, 99-02-11.Iran-letter)

Daycode 385 indeholder 82, idet 85-3 = 82

END of Copyright no 2.

Jesus says to UN (in regard to the ABUSE of power even through the
International Court of Justice) and the massmurderers (Matt
12,38-41):


___ ___
____________ ____________
_____ ____ ____ _____
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
__ __ __ __
__ __ __ __
_ ___ _
̦ ̦
__ __
_ _
_ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _
̦ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
̦
̦ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _____
̦
_ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _____ _ __ _ _ _ _ _____ _ _ _ _
__ __
__ __
__ __
__ from your sins, because ... __
__ __
__ the KINGDOM of __
__ __
__ HEAVEN __
__ __
___ is near! ___
__ __
__ __
__ __
___ ___
__ __
___ ___
__ __
___ ___
___ ___
__ __
___ ___
___ ___
___ ___
_____
_


With Luke 5,31 from the TIME-"bandit",

--- END of letter to Iran
1999-04-30 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights
Ordet (30. september 2002 15:29)

Across-denied!

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2002-10-23, CET 23:16

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages