Islam har brug for oplysning (0643)

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 9, 2003, 4:28:49 AM8/9/03
to
Kristeligt Dagblad bragte et debatindlæg Torsdag d. 31. juli 2003:

------------------------------------------------------------------

Islam har brug for oplysning

Nulpunkt: Hele verden vil have gavn af, at islam gennemgår en påkrævet
oplysningstid, men det kan tage flere århundreder.

af Karl Maksten

Terroraktionen den 11. september 2001 satte skel mellem før og nu. Derfor
synes det ganske naturligt, at den ryddede plads, hvor World Trade Center
stod, er blevet navngivet Ground Zero, Nulpunkt.
Verden er blevet tvunget til en ny begyndelse, til at begynde forfra med
et og andet. Den islamiske verden har givet den internationale civilisation
et vink om, at hvis menneskeheden hidtil havde forbundet islam med
civilisation, har man taget fejl. Man tvinges samtidig til at sætte
spørgsmålstegn ved, om islam med rimelighed kan betegnes som en religion.
Hvis den civiliserede verden skal undgå at sætte lighedstegn mellem den
psykopatiske vold begået af muslimske elementer og hele den muslimske
bevægelse generelt, så er det nødvendigt, at talsmænd og elite på ethvert
niveau inden for denne bevægelse markerer sig og tager skarpt afstand fra
den begåede terron En nødvendig afstandtagen må være så kraftig og så
tydelig, at hele verden kan erfare, at alt hvad der med rette kalder sig
islam er enig med den kristne verden om ikke blot at tage afstand fra, men
at bekæmpe, forfølge og straffe den menneskefjendske vold og terror. Et
sådant "ground zero" kan være et nyt afsæt for en bedre verden.
Udgangspunktet for et tillidsfuldt og frugtbart samarbejde mellem Vesten
og islam må nødvendigvis bygges op på to af civilisationens grundpiller,
menneskerettigheder og demokrati. Spørgsmålet vil så være, om et sådant
grundlag kan komme til at foreligge. Med hensyn til menneskerettighederne
udstikkes hovedlinjerne for disse i prologen til Forenede Nationers pagt:
"Vi, de Forenede Nationers folk er besluttede på at bekræfte troen på
fundamentale menneskerettigheder, på menneskets personlige værdighed og
værd, på mænds og kvinders såvel som store og små nationers lige
rettigheder".
Selv om disse hovedlinjer må være gældende for enhver nation, der er
eller vil være medlem af FN, så synes det problematisk, at nationer som
Afghanistan, Algeriet, Indonesien, Irak, Iran, Pakistan og Saudi-Arabien har
kunnet optages som FN-medlemmer, eftersom disse lande og mange flere
muslimske lande har et ganske anderledes syn på begrebet
menneskerettigheder, især når det gælder kvinder. I de muslimske lande
dikterer koranens ord et syn på kvinders rettigheder, som er hentet i den
sorteste middelalder. Vel findes der i muslimske lande organisationer, der
søger at forene islamisk baggrund med menneskerettigheder efter
international målestok, men disse organisationer har trange kår og rammes af
statens undertrykkelse. Hvis muslimske lande skal leve op til normerne for
menneskerettigheder, er det nødvendigt, at Koranen i lighed med den kristne
bibel alene kan anvendes som grundlag for den egentlige religionsdyrkelse,
mens alle love ude i det praktisk/politiske samfund må vedtages efter
intemationale og demokratiske regler.
Som det er med menneskerettigheder, er det med begrebet demokrati. I den
muslimske verden er der en speciel forståelse af begrebet. Menneskelige
ønsker og behov kan kun komme på tale, dersom de respekterer koranens ord.
En centralt placeret muslimsk skikkelse, Adul-al-Ala al-Mawadudi, hævder, at
islam er "det sekulære vestlige demokratis direkte modsætning". Han kunne
forestille sig en art folkesuverænitet, som han ville kalde "teodemokrati"
med lovgivning inden for rammerne af Guds lov. Et sådant "teodemokrati" har
man i dagens Iran. Den indonesiske premierminister, Muhammad Natsir, har
sagt, at "islam er ikke hundrede procent demokrati, ejheller hundrede
procent enevælde. Islam er ... islam."
Det synes åbenbart og påkrævet, at islam gør sig parat til at gennemleve
en lignende oplysningstid, som vil få til følge, at der sættes et skarpt
skel mellem Koranens ord og samfundets praktiske behov. Dette forløb kan
tage flere århundreder. Som det er nu, vil den muslimske verden ikke være en
ligeværdig samtalepartner på noget niveau, internationalt eller bilateralt.
Så længe muslimer i alle forhold skal spørge Muhammed og Koranen til råds,
vil der være en kløft på flere århundreder mellem den moderne vestlige
verden og muslimske middelaldersamfund. Derfor virker det yderst skræmmende,
at tidens islamisering tilsyneladende fastlåser muslimsk tankegang og
muslimske samfund i den mere eller mindre fordummende middelaldersituation,
som lægger hindringer i vejen for en demokratisk og civiliseret udvikling.
Islam har brug for en oplysningstid. Den vil gavne hele verden.
--- END of debatindlæg ------------------------------------------

Et russisk ordsprog lyder således:

"Tag dine tanker med dig i seng, for morgenen er klogere end aftenen."

... sikkert også i den Muslimske Verden!


Mvh.
Mogens Kall, UDC
The servant of Michael
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Islam har brug for oplysning (0643)

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-08-09, Saturday, CET 10:28


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages