Forbud mod selvmord i Koranen medfører, at Islamisk selvmordsterror er hykleri ?

3 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 16, 2009, 6:08:10 AM3/16/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn,dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
News:dk.videnskab.religion
Sent: Thursday, March 12, 2009, CET 08:20, GMT 07:20
Subject: Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
>
> ... bog ...
[ ... ]
> Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> ProRex Forlag 2008
> www.prorex.dk
> ISBN 978-87-7068-016-5


Om selvmord står der:

=== citat start ===

(side 110)

Selvmord

Selvmord er en forbrydelse og en dødssynd inden for islam (Bukhari 2.23.445;
Hadith Qudsi 28) ...

... ikke "kaste sig i fordærv for egen hånd." (Sura 2:195; se også 17:70 og
Bukhari 4.56.669) ...

... Alle mennesker tilhører Allah (sura 42:49) ...

... Det er Allah, der suverænt bestemmer, hvornår et menneske skal leve og
dø (sura 3:145) ...

... Det er endda

(side 111)

forbudt for en muslim at indtage noget, der kan skade hans/hendes helbred
(se sure 2:195). Alt liv er helligt i islam (se sura 6:151; 17:31).

... Hvis man begår selvmord, ender man i helvede, ...

... Der bliver heller ikke bedt for en selvmorder ved begravelsen, og
vedkommende kan aldrig modtage Allahs tilgivelse.

=== citat slut ====


Compare with ...

" ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "

Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen

Forherligelse af selvmordsterror må derfor (også indenfor islam) betragtes
som úislamisk (religiøs hykleri) !


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8585 <news:49bcf22a$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8586


perhag

unread,
Mar 16, 2009, 6:26:25 PM3/16/09
to
On 16 Mar., 11:08, "Jesus-loves-you" <John15...@1.John4.8.Heaven>
wrote:

> Selvmord
>
> Selvmord er en forbrydelse og en dødssynd inden for islam (Bukhari 2.23.445;
> Hadith Qudsi 28) ...
>
> ... ikke "kaste sig i fordærv for egen hånd." (Sura 2:195; se også 17:70 og
> Bukhari 4.56.669) ...
>
> ... Alle mennesker tilhører Allah (sura 42:49) ...
>
> ... Det er Allah, der suverænt bestemmer, hvornår et menneske skal leve og
> dø (sura 3:145) ...
>
> ... Det er endda
>
> (side 111)
>
> forbudt for en muslim at indtage noget, der kan skade hans/hendes helbred
> (se sure 2:195). Alt liv er helligt i islam (se sura 6:151; 17:31).
>
>     ... Hvis man begår selvmord, ender man i helvede, ...
>
> ... Der bliver heller ikke bedt for en selvmorder ved begravelsen, og
> vedkommende kan aldrig modtage Allahs tilgivelse.
>
> === citat slut ====
>
> Compare with ...
>
>         " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
>
>         Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen
>
> Forherligelse af selvmordsterror må derfor (også indenfor islam) betragtes
> som úislamisk (religiøs hykleri) !
>

Der er masser af vers med opfordring til at kæmpe mod de vantro om det
så koster livet. Fordelen for en selvmordsterrorist ved at dø
samtidigt med at skade de vantro er at man udenom en
dommedagsvurdering kommer direkte i paradis. Diskussionen af om
terrorangreb er betimelige i den religiøse kamp går mere på om det er
taktisk klogt med nålestiksaktioner mod de vantro uden en realistisk
slagplan for at genoprette kalifatet og erobre verdensherredømmet

Her nogle af versene taget fra http://www.islam.dk/content.asp?art_id=15

Lad dem da kæmpe for Allahs sag - de der vil sælge dette nærværende
liv for det kommende. Og den, der kæmper for Allahs sag – om han så
falder eller sejrer – ham vil Vi give en stor belønning.(4:74) Allah
har sandelig købt de troendes liv og ejendom af dem, mod at de skal
have (Paradisets) have, (for) de kæmper på Allahs vej, og de dræber og
bliver dræbt, et løfte, som Han har gjort bindende for Sig i Torahen
og Evangeliet og al-Qur’an. Og hvem er bedre til at opfylde sin pagt
end Allah? Fryd jer da over den handel, som I har sluttet med Ham – og
dette, det er den store sejr!(9:111)

Det er foreskrevet jer at kæmpe [qital], selvom I hader det. Men det
kan være at I hader noget, skønt det er godt for jer, og det kan være
at I elsker noget, selv om det er dårligt for jer, og Allah ved
(besked), men I ved ikke. (2:216) Hvad fejler jer da, at I ikke kæmper
[tuqatiluna, af verbet qatala, at kæmpe] for Allahs sag og for de
svage blandt mændene og kvinderne og børnene – dem der siger: Vor
Herre, før os ud af denne by, hvis beboere er undertrykkere, og skænk
os en beskytter fra Dig Selv, og skænk os en hjælper fra Dig Selv.
(4:75) O Profet, bliv ved med at opildne de troende til kamp [qital].
Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to
hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af
dem, som ikke tror, fordi de er et folk, som ikke forstår.(8:65) De,
som blev siddende hjemme, fryder sig over, at de blev siddende tilbage
efter Allahs Sendebud, og de var uvillige til at kæmpe [yujahidu af
jahada] med deres ejendom og deres liv for Allahs sag. Og de sagde:
Drag ikke ud i denne varme. Sig: Helvedes ild er endnu varmere, hvis
de blot forstod det. (9:81) Men når en afgørende surah bliver
åbenbaret, og kampen [qital] nævnes deri, ser du dem, i hvis hjerter
der er en sygdom, stirre på dig med et blik som fra en, der er
overvældet af dødsangst. (47:20)

Jesus-loves-you

unread,
Mar 16, 2009, 7:24:40 PM3/16/09
to
"perhag" skrev
<news:a64cc0bb-1233-498a...@v19g2000yqn.googlegroups.com>

[ ... file 8586 ... ]

> > Selvmord
> >
> > Selvmord er en forbrydelse og en dødssynd inden for islam (Bukhari
> > 2.23.445; Hadith Qudsi 28) ...

[ ... ]


> > Compare with ...
> >
> > " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
> >
> > Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen
> >
> > Forherligelse af selvmordsterror må derfor (også indenfor islam)
> > betragtes som úislamisk (religiøs hykleri) !
> >
>
> Der er masser af vers med opfordring til at kæmpe mod de vantro om det

> så koster livet. ...

Jeg ved det, og det er også dét, jeg ønsker at påpege, at der er en indre
*modsigelse* i Koranen!

Og dermed tilvejebringes et indirekte *bevis* på, at ordene i Koranen
umuligt kan stamme fra en Skaber, idet denne jo ikke kan fejle ved at
modsige sig selv (ifølge islamisk tro).


Herefter skrev Per Hagemann endvidere også:

=== citat start ===

... Fordelen for en selvmordsterrorist ved at dø


samtidigt med at skade de vantro er at man udenom en
dommedagsvurdering kommer direkte i paradis. Diskussionen af om
terrorangreb er betimelige i den religiøse kamp går mere på om det er
taktisk klogt med nålestiksaktioner mod de vantro uden en realistisk
slagplan for at genoprette kalifatet og erobre verdensherredømmet

Her nogle af versene taget fra http://www.islam.dk/content.asp?art_id=15

Lad dem da kæmpe for Allahs sag - de der vil sælge dette nærværende

liv for det kommende. Og den, der kæmper for Allahs sag - om han så
falder eller sejrer - ham vil Vi give en stor belønning.(4:74) Allah


har sandelig købt de troendes liv og ejendom af dem, mod at de skal
have (Paradisets) have, (for) de kæmper på Allahs vej, og de dræber og
bliver dræbt, et løfte, som Han har gjort bindende for Sig i Torahen
og Evangeliet og al-Qur'an. Og hvem er bedre til at opfylde sin pagt

end Allah? Fryd jer da over den handel, som I har sluttet med Ham - og


dette, det er den store sejr!(9:111)

Det er foreskrevet jer at kæmpe [qital], selvom I hader det. Men det
kan være at I hader noget, skønt det er godt for jer, og det kan være
at I elsker noget, selv om det er dårligt for jer, og Allah ved
(besked), men I ved ikke. (2:216) Hvad fejler jer da, at I ikke kæmper
[tuqatiluna, af verbet qatala, at kæmpe] for Allahs sag og for de

svage blandt mændene og kvinderne og børnene - dem der siger: Vor


Herre, før os ud af denne by, hvis beboere er undertrykkere, og skænk
os en beskytter fra Dig Selv, og skænk os en hjælper fra Dig Selv.
(4:75) O Profet, bliv ved med at opildne de troende til kamp [qital].
Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to
hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af
dem, som ikke tror, fordi de er et folk, som ikke forstår.(8:65) De,
som blev siddende hjemme, fryder sig over, at de blev siddende tilbage
efter Allahs Sendebud, og de var uvillige til at kæmpe [yujahidu af
jahada] med deres ejendom og deres liv for Allahs sag. Og de sagde:
Drag ikke ud i denne varme. Sig: Helvedes ild er endnu varmere, hvis
de blot forstod det. (9:81) Men når en afgørende surah bliver
åbenbaret, og kampen [qital] nævnes deri, ser du dem, i hvis hjerter
der er en sygdom, stirre på dig med et blik som fra en, der er
overvældet af dødsangst. (47:20)

=== citat slut ====


Øh ...

(Klokken er langt over midnat, så det må vente til i morgen.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8589 <news:49bedc16$0$90272$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8590


P.N

unread,
Mar 16, 2009, 7:54:19 PM3/16/09
to

"perhag" <per.ha...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:a64cc0bb-1233-498a...@v19g2000yqn.googlegroups.com...

On 16 Mar., 11:08, "Jesus-loves-you" <John15...@1.John4.8.Heaven>
wrote:
> Selvmord
>
> Selvmord er en forbrydelse og en dødssynd inden for islam (Bukhari
> 2.23.445;
> Hadith Qudsi 28) ...
>

Jamen selvmordsaktioner er da påskønnet af Allah og medfører frelse og 72
jomfruer til de heroíske få. George Bush rasede imod selvmordsvåbnet hvilket
uden tvivl skyldes at det til fulde opvejer USA´s high tech våben. Japanerne
var også rigtige mænd der fløj ind i USA´s Hangarskibe til stor glæde for
det japanske folk. De Tamilske tigre har foreks her fornylig sprængt nogle
Muhamedanere i luften. Så det er en universal ting.


Jesus-loves-you

unread,
Mar 17, 2009, 11:36:26 AM3/17/09
to
"perhag" skrev
<news:a64cc0bb-1233-498a...@v19g2000yqn.googlegroups.com>

[ ... file 8586 ... ]

> > Selvmord


> >
> > Selvmord er en forbrydelse og en dødssynd inden for islam (Bukhari
> > 2.23.445; Hadith Qudsi 28) ...

[ ... ]


> > Compare with ...
> >
> > " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
> >
> > Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen
> >
> > Forherligelse af selvmordsterror må derfor (også indenfor islam)
> > betragtes som úislamisk (religiøs hykleri) !
> >
>
> Der er masser af vers med opfordring til at kæmpe mod de vantro om det

> så koster livet. ...


Jeg ved det, og det er også dét, jeg ønsker at påpege, at der er en indre
*modsigelse* i Koranen!

Og dermed tilvejebringes et indirekte *bevis* på, at ordene i Koranen
umuligt kan stamme fra en Skaber, idet denne jo ikke kan fejle ved at
modsige sig selv (ifølge islamisk tro).


> ... Fordelen for en selvmordsterrorist ved at dø


> samtidigt med at skade de vantro er at man udenom en

> dommedagsvurdering kommer direkte i paradis. ...


Ja, dét er så lokkemaden for de *hjernevaskede* godtroende, naive
tilhængere!

For hvem vil ikke gerne i "paradis" og leve sammen med denne ækle tyran, som
*forskelsbehandler* mennesker ?

Did I heard someone said:
- "Nej tak. Jeg beder mig FRITAGET. Jeg vil ikke i det ulækre "paradis" og
så skulle tvinges til at være sammen med sådan en stodder (og så oven i
købet i al evighed). Jeg *nægter*...

And then I heard a voice said (perhaps ET):
(2009-03-17, Tuesday, day no 76, CET 16:32, GMT 15:32)
- "Katagorisk."


> ... Diskussionen af om


> terrorangreb er betimelige i den religiøse kamp går mere på om det er
> taktisk klogt med nålestiksaktioner mod de vantro uden en realistisk
> slagplan for at genoprette kalifatet og erobre verdensherredømmet
>
> Her nogle af versene taget fra http://www.islam.dk/content.asp?art_id=15
>
> Lad dem da kæmpe for Allahs sag - de der vil sælge dette nærværende

> liv for det kommende. Og den, der kæmper for Allahs sag - om han så
> falder eller sejrer - ham vil Vi give en stor belønning.(4:74) Allah


> har sandelig købt de troendes liv og ejendom af dem, mod at de skal
> have (Paradisets) have, (for) de kæmper på Allahs vej, og de dræber og
> bliver dræbt, et løfte, som Han har gjort bindende for Sig i Torahen
> og Evangeliet og al-Qur'an. Og hvem er bedre til at opfylde sin pagt

> end Allah? Fryd jer da over den handel, som I har sluttet med Ham - og


> dette, det er den store sejr!(9:111)
>
> Det er foreskrevet jer at kæmpe [qital], selvom I hader det. Men det
> kan være at I hader noget, skønt det er godt for jer, og det kan være
> at I elsker noget, selv om det er dårligt for jer, og Allah ved
> (besked), men I ved ikke. (2:216) Hvad fejler jer da, at I ikke kæmper
> [tuqatiluna, af verbet qatala, at kæmpe] for Allahs sag og for de

> svage blandt mændene og kvinderne og børnene - dem der siger: Vor


> Herre, før os ud af denne by, hvis beboere er undertrykkere, og skænk
> os en beskytter fra Dig Selv, og skænk os en hjælper fra Dig Selv.
> (4:75) O Profet, bliv ved med at opildne de troende til kamp [qital].
> Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to
> hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af
> dem, som ikke tror, fordi de er et folk, som ikke forstår.(8:65) De,
> som blev siddende hjemme, fryder sig over, at de blev siddende tilbage
> efter Allahs Sendebud, og de var uvillige til at kæmpe [yujahidu af
> jahada] med deres ejendom og deres liv for Allahs sag. Og de sagde:
> Drag ikke ud i denne varme. Sig: Helvedes ild er endnu varmere, hvis
> de blot forstod det. (9:81) Men når en afgørende surah bliver
> åbenbaret, og kampen [qital] nævnes deri, ser du dem, i hvis hjerter
> der er en sygdom, stirre på dig med et blik som fra en, der er
> overvældet af dødsangst. (47:20)


Okay. Tak for dit indlæg, Per.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8593 <news:49bfc0e4$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8594


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages