Starwars ?

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 14, 2008, 7:29:16 AM7/14/08
to
"Jesus-loves-you" wrote ...

Subject: The year-code -
Was: Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 (0700 local time) knækket
(ET *copyright* behind)
7643 news:g4ks97$1hri$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Go'dag,
>
> Det er "kriminal-politiet".
>
> Klokken er nu CET 11:58 og De er anholdt, sigtet for at have begået
> "forbrydelsen", ET ... :-)


Interrupt from the bæ-opsamlingsprogram.


News (since then):

Sabelraslen i Mellemøsten

(Kilde, Urban, fredag den 11. juli 2008, side 10)

=== citat start ===
...
Imens kunne iranske tv-seere på statsligt fjernsyn se billeder af
missilaffyringerne og blive forsikret om, at de testede våben har 'specielle
evner'. ... Tv-rapporterne uddybede ikke de 'specielle evner'.

=== citat slut ====


Der "leges" altså indirekte med tanken om at besidde ABC-våben, skønt man
officielt benægter, at man stræber mod dette.


(Mange krige er opstartet pga. sådanne trusler.)

-

In the name of the Father° (the Merciful°, The Righteous(ness)°, den
Retskafne°):


Version 1:

Du smadrer ikke et land ved mindre det er absolut nødvendigt!

Bevares!
Et *diktatur* har ingen moralske skrubler desangående, da "nødbremsen"
(herunder samvittigheden i psykopatus' hjerne) jo er defekt!

Men et *demokrati* kan altså ikke - uden virkelig god grund - ihjelslå
millioner af mennesker i en diktaturstat, hvoraf hovedparten jo er
psykopatus' gidsler (og således uskyldige i forbrydelserne) !

En virkelig grund kunne således være, at dersom man undlod, da ville man
selv blive udslettet, apropos retten til selvforsvar.

ABC-våbene kommer her ind i billedet, dersom der er reel risiko for, at
*diktatur*-stater kommer i besiddelse af disse!


Version 2:

Vi *forventer* noget tilsvarende mht. en udenjordisk civilisation,
men har små indicier på, at det modsatte måske er tilfældet, apropos ...

(Sodoma og Gomorras ødelæggelse)
5258 news:441d35a3$0$837$edfa...@dread14.news.tele.dk
>
> > Men derfor vil jeg ikke udelukke, at nogle af beretningerne i Bibelen
> > vedrørende engle kunne - set med moderne øjne - være *fysiske*
> > skabninger, altså et udenjordisk besøg fra Rummet ... :-)
> >
> > Beretningen om dengang Herren besøgte Abraham ved Mamres lund bevidner i
> > hvert fald, at de 3 personer *spiste* (1.Mos.18,8), hvoraf vi i hvert
> > fald ved, at 2 af dem var engle (se 1.Mos.19,1), hvilket man nok kun kan
> > gøre - set med mine uforstandige øjne - dersom man *fysisk* er til stede

Oder was ?

Indbyggerne kunne jo have ladet være med at mishandle uskyldige mennesker!


Og mht. de 185.000 krigere ...

6035 news:zmhyh.21$x%1....@news.get2net.dk

... så kunne de jo bare have ladet være med at angribe et fredeligt folk!


Og på tilsvarende vis kunne den ulovlige iranske regering have ladet være
med at ... (und so weiter) ...


For ér det rimeligt, at enhver, der ikke er spytslikker, skal udryddes (i
den hellige fanatimus navn, apropos World Trade Center 2001-09-11) ?

Og når du *erkender* denne urimelighed (fra Al-Qaeda, Det Iranske
præstestyre og andre), så ...

Så ved du, at der er noget galt med din religion...

And then I heard a voice from Heaven said (perhaps ET):
(2008-07-13, Sunday, day no 195, CET 09:20:10, delay -00:00:11 + around 5)
(2008-07-13, Sunday, day no 195, GMT 07:20:04)
- "Amen."

Den ér uretfærdig, fordi den *forfordeler* nogle og bliver dermed PARTISK!!!


Og det er *heri* det egentlige problem ligger (James 3,5).


På grund af "tilbedelsen"-af-denne-partiskhed, er man villig til at krænke
sine medmenneskers *legitime*, demokratiske rettigheder.


Men hvorfor er det så vigtigt at have ret (at man er villig til ligefrem at
ofre *alt* på dette afgudsofferalter) ?

Mister man sin personlighed, dersom man må bide i det sure æble og erkende,
at man tog fejl ?

Er dette så vigtigt ?

Mig ikke tåle at tabe ansigt!

Er dette så vigtigt (når konsekvensen heraf kan blive en global atomkrig) ?

Kun et psykotisk menneske forstår ikke dette spørgsmål!

Religiøse pseudo-psykotiske mennesker ... Kan de forstå spørgsmålet ?

Et Udsagn:

Jeg er villig til at ofre mit liv for denne sag,
ved at ihjelslå *uskyldige* mennesker gennem et
selvmordsterrorangreb.


Nej! Jeg tror faktisk ikke, at religiøse pseudo-psykotiske mennesker er 100%
i stand til at forstå spørgsmålet ... :-(

Men hvorfor taler jeg så (til dig) ?

Because I'm a fool. My Father° said:


Version 3:

7349 news:5zqgj.19$DD7...@news.get2net.dk
>
> > Medens vi nu ér ved emnet 'lort', så ...
[ ... ]
> > (Program: Får op af brønden, gerne inden de drukner.)
>
>
> Program on:


"Bæklatterne" er - i billedsproget - blevet gemt under gulvtæppet i
dagligstuen (til skade for alle), fremfor at de blev skaffet af vejen som
affald (fx. gennem lokummet), apropos afguden bæ-på-dåse!

(I den forløbne uge har jeg renset lokummer i ordets bogstavelige forstand,
så jeg véd, hvad jeg taler om. *Alle...

ET-break:
(2008-07-14, Monday, day no 196, CET 12:09, GMT 10:09)
- "Samtlige."
<
< Korrekt, ET!

*Samtlige* individer omkommer, dersom der ikke opretholdes et vist minium af
sanitær standard!

Interrupt return from ...
7218 news:zaoSi.25$dS7...@news.get2net.dk


Men den Nådige° og Barmhjertige° ønsker ... (Reason: *Love*) ...


Hvorfor i grunden det ?

Et Udsagn:

Homo erectur var muligvis kannibal!
Ligesom Kain var et morderisk jaloux svin.


Love is a stranges thing, einem inconceivability; don't You think so ?
(Einem level-two, or what, ET ?)


END of Ezekiel 33,8-9 Interrupt ?

Et Udsagn:

Vi forsøgte vitterlig, Far! Vi gjorde vores bedste!

CET 13:21
- "End."

Nej! Uanset hvad kan der umuligt være tale om starwars; idet vi jo er gode
venner, os og dem, eller rettere sagt: Hovedparten af planetens beboere...

CET 13:23
- "Vous comprenez ?"

Hovedparten (af planetens beboere) forstår, (I guess), ET ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7646 news:487b1126$0$90262$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7647


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages