To 2304 vedr. Sodoma and Nürnberg-dommen! - Re: Received external interrupt (99) from space 2020-04-17, CET 23:15:47 - Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge - Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal - Re: Abraham-koden

7 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Apr 18, 2020, 4:45:42 AM4/18/20
to
To 2304 vedr. Sodoma and Nürnberg-dommen! -
Re: Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal - Re:
Abraham-koden

File 22.305 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-305

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-305

-

Den 18-04-2020 kl. 09:54 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 09:54:43 +0200
22304 news:5e9ab25f$0$700$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-303
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-304
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/f3I9uL7hAQAJ
> 22.304
>
> Received external interrupt (99) from space
> 2020-04-17, CET 23:15:47
>
> Den 17-04-2020 kl. 10:14 skrev Kall, Mogens:
>
>> 22.301
>>
>> Hypotese ang. Life-4
>>
>>  > -14.826463, -74.910949
>>  > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
>>
>> Den 15-04-2020 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:
>>> 22.299
>>>
>>> Den 13-04-2020 kl. 09:53 skrev Kall, Mogens:
>>>> 22.298
>>>>
>>>> Den 12-04-2020 kl. 10:27 skrev Kall, Mogens:
>>>>> 22.297
>>>>>
>>>>> Does Stonehenge point at M31-GC ?
>
> [ ... ]
>
>>> St, 4241x4252, ren+m3.bmp
>>> 1143, 2885
>>> 3355, 1165
>>> delta
>>> 2212, 1720
>>> 37,86781° fra vandret
>>> 52,13219° fra lodret
>>> 52,12 done
>>> =>
>>> lidt for meget
>
> [ ... ]
>
>>> 50,02 done
>>> =>
>>> Picture
>>> https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
>>>
>>> Download better format
>>> Stonehenge
>>> https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Stonehenge%2C%20clean%2C%204241x4252%2C%20ren%20028.zip
>>>
>>> https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%2050%2C02%2Bgr%C3%A5%2C%20dobb%20002.zip
>>>
>>>
>>>
>>> 22.299
>>
>>
>> 22.301
>>
>>
>> Bemærkes skal det, at ...
>>
>> Stonehenge skal drejes 50° (eller (180-50=) 130° ) for at
>> denne iagttagelse lettest kan foretages, HVOR præcis stenene
>> (i Stonehenge) tilsammen peger hen i mod.
>>
>> Og det er "tilfældigvis" de SELVSAMME tal, som M31 skal
>> drejes i (i forhold til dets position 143): Enten -130° (fra
>> 143 til 13°) eller +50° (fra 143 til 193°)
>>
>> Og dermed er associationen vist nok en *kendsgerning*,
>> videnskabelig set: Der er en *sammenhæng* mellem Stonehenge
>> og Nazca-linjerne hvad angår dette!
>>
>> Hmm ...
>>
>> At 50-tallet ér blevet anvendt (endog i tilknytning til
>> tallet 193) er nok heller ej nogen tilfældighed, idet ...
>> (input memory from) ...
>>
>> Isotope evidence (Isotop indicier)
>> 78-Pt-193, Platinum
>> Measure (Målestokken)
>> https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
>>
>>       78 Protons
>>      115 neutrons
>>      =
>>      193 Mass Number
>>
>>      ½-life = 50,00 years
>>
>>
>> Det er soleklart, at vores allerede fundne *målestok* skal
>> bruges i denne forbindelse, til at måle *afstanden* ud til
>> objektet/objekterne i Himmelrummet (i lysår).
>>
>>
>> Hmm ...
>>
>> Skønt undersøgelsen endnu ikke er tilendebragt angående, OM
>> Stonehenge peger direkte på M31-GC, kan vi allerede nu fastslå,
>> at Spiral-2 (i Nazca-linjerne) IKKE peger direkte 100% på M31-GC,
>> hvilket så KAN betyde, at hypotesen faktisk måske er korrekt,
>> at Spiral-2 figuren dækker over Life-3, at der kommer et signal
>> fra udkanten af M31 (fra intelligente væsener ligesom os).
>>
>> (
>> Havde derimod Spiral-2 også peget direkte på M31-GC, da ville
>> det nok være utænkeligt, at en civilisation (i M31)
>> *tilfældigvis* befandt sig i selvsamme position, eller rettere
>> sagt: med selvsamme DATA, der pegede direkte på M31-GC.
>> )
>>
>> I tillæg til dette kan vi så måske tillade os at opstille en
>> ny hypotese gående ud på, at ... (
>>
>> Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
>> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-272
>>
>>  >
>>  > Pathfinder program:
>>  >
>>  > Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
>>  >
>>  > Found
>>  > -14.826463, -74.910949
>>  > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
>>  >
>>  > StarMap *grand* 600x600 ?
>>  >
>>  > https://goo.gl/maps/Ko9iVda6xwk2xkkm6
>>
>>
>> Dét, vi skal bemærke her (ud for ... tja ... Hvad skal vi
>> kalde det? - Life-4 ?) ...
>>
>> Life-4, 001, cut 002.jpg
>> https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
>>
>> Dét, vi skal bemærke her (ud for Life-4) er, at ...
>>
>> Der er FLERE spiraler, og at de ligger som perler på en snor!
>>
>> Det er som om, at der er et udgangspunkt, hvorfra Stjerneskibe
>> er rejst ud til nye solsystemer. Og ... I stedet for at bremse
>> op, har disse stjerneskibe affyret en sonde, en robot, der så
>> er gået i kredsløb om det nye solsysetm, mens resten af skibet
>> er *fortsat* videre ud på opdagelse til nye solsystemet, og
>> hvis disse nye solsystemer så IKKE allerede er beboede, da har
>> man *koloniseret* dem, hvorved de OGSÅ er begyndt at udsende
>> disse 0-1-Pi-Hello-signaler til resten af universet.
>>
>> Således er hypotesen (ang. fortolkningen af disse figurer i
>> nærheden af Nazca-linjerne).
>>
>>
>> Med venlig hilsen,
>> Mogens Kall, The servant of Michael.
>
>
> 22.304
>
> Received external interrupt (99) from space
>
> http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
>
>     2020-04-17, CET 23:15:47
>     2020-04-17, CET 00:03:38, Lyride
>     2020-04-08, CET ...
>
> http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-17-23-15-47/
>
>     Meteor observation
>     Dato: 2020-04-17
>     Klokken: 23:15:47   Dansk sommertid, UTC+2
>
>     [ ... ]
>
>     Omtrentlige data for meteorens synlige bane
>
>     Emne_______Værdi__________Kommentar
>     [ ... ]
>     Kurs       345 grader     Nord:0, positiv retning med uret
>     Faldvinkel  18 grader     Lodret: 90, horisontalt: 0
>     Fart        22 km/s       Ved tilsynekomst
>     R.A.    12t 44m (191.1°)  Radiant rektascension
>     Dekl.  -21° 29m (-21.5°)  Radiant deklination
>
> Hmm ...
>
>     Delta:
>     2020-04-18, CET 00:00:00
>     2020-04-17, CET 23:15:47
>     ___________________44:13
>
>   and ...
>
>     (((13/60) + 44) /60) * 600/24 =
>     18,42361...
>
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
>     Faldvinkel  18 grader
>
> Compare with ...
>
> https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
>
>     Life-4, 001, cut 002.jpg
>
> =>
>
>     12 jump (rød)
>     +
>     2 jump (Gul/grøn)
>     +
>     3 jump (blå)
>     +
>     1 Opstart
>     =
>     18
>
>
> Hmm ...
>
>     Delta:
>     360
>     345
>     _15
>
>   and ...
>
>     360 / 15 =
>     24
>
> Hmm ...
>
> Findes der noget specielt i området (på himlen/the Sky) ?
>
>
> Næh ...
>
> Equatorial ...
>
>     R.A.    12t 44m (191.1°)  Radiant rektascension
>     Dekl.  -21° 29m (-21.5°)  Radiant deklination
>
> Dette svarer til ...
>
>     360°
>     Galactic
>       Longitude 300,62658068°
>       Latitude  +41,35512082°
>
>     600°
>     Galactic
>       Longitude 501,04430113
>       Latitude   68,92520137 ( or 31,07479863 )
>
> Hmm ...
>
>     +600
>     -501
>     =
>       99
>
> Compare with ...
>
> https://sites.google.com/site/abraham175code/home
> https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater
>
>     Distance
>       from
>         Crater (Mexico)
>       to
>         SouthAmerica = 99
>
>
> Hmm ... (Life-4) ...
>
> Un moment, s'il vous plaît.
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.


Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, February 17, 2013, CET 03:10, GMT 02:10
Subject: UFO-responce to Russia no 1 (Fire from the Sky) -
Re: ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT
15206 news:51203bbd$0$288$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2013-02-15m/15-206
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/russia/15-206
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/fire-from-the-sky/15-206
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/I0YKzGo4NjU/IAjPH77tMm4J
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/I0YKzGo4NjU/-MKW2MicslIJ

Kommentar:

... (Apropos Sodoma, Abraham = 99!) ...


and ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Sent: Monday, March 01, 2004 5:46 PM
Subject: Re: Offentliggørelse af Kall-dokumenter
01609 news:0RJ0c.102190$jf4.6...@news000.worldonline.dk
https://sites.google.com/site/kallfiles0000/01-000/01-6xx/01-60x/01-609
https://sites.google.com/site/kallfiles0000/01-000/01-6xx/01-60x/01-609/96-09-13-haa
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/53n5tuaxgN4/0fYeZ_MbwwIJ

___ quote begin ____________

[ ... cut 01 ... ]

... som den
amerikanske chefanklager Robett Jackson ved Nürnberg
Processen indledningsvis sagde i retssagen 1945:

"...
De misgerninger, vi søger at fordømme og straffe, har
været så velovervejede, så ondsindede og så
altødelæggende, at civilisationen ikke kan ignorere
dem.
For den vil ikke kunne overleve en gentagelse."


Hvis den slags *forbrydelser* forbliver ustraffet, så ender det
med, at vi alle (her på planeten Jorden) omkommer!

Compra ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22305

Kall, Mogens

unread,
Apr 19, 2020, 2:12:25 AM4/19/20
to
Received new external interrupt (99) from space

File 22.306 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-306
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-19/22-306

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-306
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-19/22-306

-

Den 18-04-2020 kl. 10:45 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: To 2304 vedr. Sodoma and Nürnberg-dommen! -
Re: Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 10:45:39 +0200
22304 news:5e9abe4f$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-305
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/5RcO6nRUps0/w9FLCw8_AQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/SHZKjeQtAwAJ
22.306

Received new external interrupt (99) from space:

http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html

2020-04-19, CET 03:57:45
2020-04-17, CET 23:15:47
2020-04-17, CET ...


http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-19-03-57-45/

Meteor observation
Dato: 2020-04-19
Klokken: 03:57:45 Dansk sommertid, UTC+2

[ ... ]

Omtrentlige data for meteorens synlige bane

Emne_______Værdi__________Kommentar
[ ... ]
Kurs 345 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 18 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 22 km/s Ved tilsynekomst
R.A. 12t 44m (191.1°) Radiant rektascension
Dekl. -21° 29m (-21.5°) Radiant deklination

Start højde 99 km
Slut højde 73 km
Kurs 274 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 67 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 36 km/s Ved tilsynekomst
R.A. 18t 49m (282.5°) Radiant rektascension
Dekl. 47° 55m ( 47.9°) Radiant deklination

Meteoren er ikke associeret med nogen kendt meteorsværm.


Hmm ...

((((45/60) + 57) /60) + 3 ) * 600/24 =
99,0625


Nå da da!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22306

Kall, Mogens

unread,
May 11, 2020, 10:01:01 AM5/11/20
to
Iransk krigsskib ramte støtteskib ved en fejl under øvelse

File 22.315 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-315
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/iran/22-xxx/22-315

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-315

-

Den 19-04-2020 kl. 08:12 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Received new external interrupt (99) from space -
Re: To 2304 vedr. Sodoma and Nürnberg-dommen! -
Re: Received external interrupt (99) from space ... -
Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 19 Apr 2020 08:12:21 +0200
22306 news:5e9bebe2$0$693$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-306
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-19/22-306
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/5RcO6nRUps0/PKkiYEaFAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/wJawO70qAgAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/1Hxn-ht0AwAJ
+

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: 75-99-175, Sara 127 ... (Peru)-65-Crater -
Re: Internetforbindelsesproblem
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 02:09:19 +0200
22302a news:5e9a454b$0$694$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/ufo-hunter-program/22-302a
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/5L0NyKhaJPc/VerGAOIiAQAJ
>
> > Hacker-attack (Hackerangreb)
> > https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack
> >
> > [ ... ]
> >
> > 2020-03-18, CET 08:38, GMT 07:38
> > 2020-03-18, CET 11:3x, GMT 10:3x
> > 2020-03-20, CET 07:01, GMT 06:01
> >
> > Hovedmistænke FORTSAT Psykopatus-Putin and his men!
> >
> > Men Iran, Cannibalistan og Nordkorea så absolut OGSÅ en
> > mulighed!


News:

Iransk krigsskib ramte støtteskib ved en fejl under øvelse
11.05.2020 kl. 07:40
https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE12130486/iransk-krigsskib-ramte-stoetteskib-ved-en-fejl-under-oevelse/

Det iranske flådeskib "Konarak" blev søndag ramt af en af Irans
egne missiler under en øvelse i Omanbugten.

+

19 Iranians killed, 15 injured after Navy vessel hit by friendly fire

The Iranian military stressed that the incident was being
investigated by "expert teams" and that "any speculation"
about the incident should be avoided.

By TZVI JOFFRE MAY 11, 2020 12:37
https://www.jpost.com/international/dozens-of-iranian-soldiers-killed-in-navy-missile-accident-627595

Kommentar:

Hmm ...

Delta
2020-04-18, day no 109, CET 10:45 , Counter = 0
2020-05-10, day no 131, CETY xx:xx, Counter = 22


Hmm ... (memory on from) ...

Hvis den slags *forbrydelser* forbliver ustraffet, så ender det
med, at vi alle (her på planeten Jorden) omkommer!

?

(Et atombevæbnet Iran ... bla, bla, bla ... => alle omkommer!)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22315

Kall, Mogens

unread,
Jun 16, 2020, 3:09:25 AM6/16/20
to
Hacker-attack came ...
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack
2020-05-12, Tuesday, day no 133, CET 08:18, GMT 06:18

[ ... 9

2020-03-20, CET 07:01, GMT 06:01
2020-05-12, CET 08:18, GMT 06:18

Hovedmistænke FORTSAT Psykopatus-Putin and his men!

Men Iran, Cannibalistan og Nordkorea så absolut OGSÅ en mulighed!


Hmm ...

En, der ikke bryder sig om the Truth ?

oder ...

En, der gerne vil gi' Iran skylden (fx. Putin) ?
(gerne hvis der også kunne komme en krig ud af det)

-

News:

Amerikansk jagerfly styrtet ned i Nordsøen - pilot er død
15. jun. 2020, 12:27, Opd. 15. jun. 2020, 19:26
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-06-15-amerikansk-jagerfly-styrtet-ned-i-nordsoeen-pilot-er-doed

Et amerikansk jagerfly styrtede mandag morgen ned i Nordsøen ud
for Storbritannien.

[ ... ]

Forsvandt fra radaren

Årsagen til styrtet er ukendt, men det amerikanske luftvåben
har bekræftet, at flyet forsvandt fra radaren omkring klokken
10.40 dansk tid.


Hmm ...

Delta:
2020-06-15, Day no 167, Counter = 0
2020-05-12, Day no 133, Counter = 44
2020-03-20, Day no 80, Counter = 87

Found *nothing* suspicious!

Except 48:

North Sea US jet crash: Pilot found dead
15 June 2020
https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-53051055

The F-15C Eagle, from the 48th Fighter Wing at RAF Lakenheath
in Suffolk, crashed shortly after 09:30 BST while on a
training mission.


See ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance

__________________________________________________________


Other News:


DR S139 fre 22 maj 06:02:02
21.maj dr.dk/nyheder 19:12

KINA STRAMMER GREBET OM HONGKONG
Kina ønsker at indføre en række
'sikkerhedsregler' i Hongkong, der skal
forbedre det nuværende system, der går
under parolen "et land, to systemer".

Reglerne omfatter blandt andet et
forbud mod oprør og forræderi.

- National sikkerhed er fundamentet for
stabiliteten i landet. Beskyttelsen af
national sikkerhed er af fundamental
interesse for alle kinesere, herunder
vores landsmænd i Hongkong, siger
kongressens talsmand, Zhang Yesui,
ifølge BBC.

-

DR S168 man 25 maj 06:34:33
24.maj dr.dk/nyheder 20:36

120 ANHOLDT I HONGKONG
Tusinder af demonstranter har i dag
trodset Hongkongs forsamlingsforbud for
at vise deres utilfredshed med et nyt
kinesisk lovforslag.

Det har ført til voldsomme sammenstød
mellem politi og demonstranter i
Hongkongs gader. Ifølge politiet er 120
personer anholdt, skriver BBC.
Demonstranterne er vrede over en ny
sikkerhedslov, som den kinesiske
regering vil indføre, der blandt andet
vil gøre det muligt at indskrænke
ytringsfriheden og gøre det ulovligt at
kræve løsrivelse fra Kina.

Flere frygter, at sikkerhedsloven vil
fjerne en stor del af den
selvstændighed, som Hongkong har i dag.

-

DR S148 ons 27 maj 13:55:12
27.maj dr.dk/nyheder 13:06

PEBERSPRAY MOD PROTEST I HONGKONG
Gaderne i det centrale Hongkong er igen
i dag forvandlet til en kampplads.

Politiet bruger peberspray for at
sprede demonstranter, som protesterer
mod et lovforslag, der vil gøre det
ulovligt at håne Kinas nationalsang.

Omkring 240 personer er anholdt under
demonstrationen, der begyndte i de
tidlige morgentimer, skriver
nyhedsbureauet Reuters.

Borgerne i Hongkong har en række
frihedsrettigheder, som ikke gælder i
resten af Kina. Mange hongkongere
frygter dog, at styret i Beijing vil
inddrage regionens delvise selvstyre.

-

DR S177 fre 29 maj 06:03:19
29.maj dr.dk/nyheder 06:02

BRITISK PAS TIL HONGKONG-BORGERE
Den britiske regering åbner en mulighed
for at give 300.000 borgere fra
Hongkong statsborgerskab.

Det siger Storbritanniens
udenrigsminister, Dominic Raab, ifølge
finansmediet Financial Times.

Raab har lovet at forlænge visa for
personer med britisk nationalt
oversøisk pas - som mange af Hongkongs
borgere har - og hjælpe dem på vej mod
britisk statsborgerskab.

Tilbuddet vil stå ved magt, indtil Kina
trækker planerne om at indføre en
national sikkerhedslov i Hongkong
tilbage.

-

DR S128 lør 30 maj 02:40:56
29.maj dr.dk/nyheder 20:56

WHO OG HONGKONG: TRUMP TIL ANGREB
USA trækker sig fra samarbejdet med
Verdenssundhedsorganisationen WHO og
vil fremover bruge pengene andre
steder.

Det siger Donald Trump i en tv-
transmitteret tale.

Det dramatiske skridt sker som en
direkte konsekvens af Kinas kontrol med
WHO, siger præsidenten.

I samme tale gør Trump klart, at
Hongkong ikke længere er tilstrækkeligt
selvstyrende i forhold til Kina. Derfor
vil Hongkong få frataget sine særlige
rettigheder.

-

Boris Johnson tilbyder statsborgerskab til tre millioner Hongkong-borgere
04.06.2020 kl. 06:30
https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/International/ECE12186429/boris-johnson-tilbyder-statsborgerskab-til-tre-millioner-hongkongborgere/

Den britiske regering forsøger at lægge pres på Kina til at
opgive en omstridt lovgivning. Der tilbydes statsborgerskab til
knap halvdelen af Hongkongs befolkning

-

DR S131 lør 13 jun 07:31:56
12.juni dr.dk/nyheder 20:20

VOLDSOMME DEMONSTRATIONER I LIBANON
Libanon var i nat ramt af voldsomme
protester. I hovedstaden, Beirut,
blokerede demonstranter blandt andet
veje og satte bildæk i brand.

Protesterne kommer i kølvandet på et
valutafald på 25 procent på et døgn.

Siden oktober er værdien af det
libanesiske pund faldet med 70 procent.
Den dalende valuta og de stigende
leveomkostninger har i månedsvis fået
vrede libanesere på gaden.

- Det er et enormt hårdt slag for
libaneserne, hvor omkring halvdelen af
dem nu lever under fattigdomsgrænsen,
fortæller Michael S. Lund, DR's
mellemøstkorrespondent.

-

DR S119 lør 13 jun 07:31:56
12.juni dr.dk/nyheder 09:59

OTTE MASSEGRAVE FUNDET I LIBYEN
Der er fundet otte massegrave i det
krigshærgede, nordafrikanske land
Libyen. Meldingen har fået FN til at
udtrykke "rædsel".

- FN's mission i Libyen (Unsmil, red.)
noterer sig med rædsel meldinger om
opdagelsen af mindst otte massegrave de
seneste dage, størstedelen af dem i
Tarhuna, står der i en meddelelse fra
Unsmil på Twitter.

Gravene er fundet i et område, som
samlingsregeringen har taget kontrol
over, efter at styrker under
oprørsgeneralen Khalifa Haftar har
trukket sig tilbage.

-

DR S147 man 15 jun 01:55:21
14.juni dr.dk/nyheder 16:55

KIM JONG-UNS SØSTER TRUER SYDKOREA
Søsteren til Nordkoreas leder advarer
Sydkorea om "gengældelse", som kan
omfatte militær, i en strid om
flygtninge fra regimet i nordkoreanske
Pyongyang. En del afhoppere, som er
flygtet til Sydkorea, har sendt
fødevarer og pamfletter tilbage til
Nordkorea.
Erklæringen kommer kort tid efter, at
Sydkorea har forberedt at retsforfølge
afhoppere, som har sendt blandt andet
ris og foldere med anti-nordkoreansk
propaganda over den svært bevogtede
grænse - typisk ved hjælp af
luftballoner eller med flasker kastet i
havet.
Nordkorea har udtrykt stigende vrede
over denne trafik.

___________________________________________________________

Corona: Kun 1 ud af 5 smittede havde symptomer
28 maj 2020
https://videnskab.dk/krop-sundhed/vigtig-corona-forskning-fra-krydstogtskib-kun-1-ud-af-5-smittede-havde-symptomer


Det, hun desværre beklageligvis ikke forstår, er, at de andre
sygdomme (såsom forkølelse og influenza) så godt som er ebbet
ud, fordi vi danskere gør alt, hvad vi kan, for at mindske
smitten. Så når/hvis nogen af os bliver syge, da er det med
ret stor sandsynlighed covid-19.

Kilder:

Det virker! Nedlukning har nærmest udryddet almindelig influenza, og det
skaber også optimisme for kampen mod corona
Torsdag d. 26. marts 2020, kl. 17.00
https://www.berlingske.dk/samfund/det-virker-nedlukning-har-naermest-udryddet-almindelig-influenza-og-det

Tal fra to hospitaler i Region Hovedstaden viser, at antallet
af daglige positive influenza A- og B-prøver er faldet
dramatisk efter nedlukningen af Danmark den 11. marts.
Influenza og corona smitter på samme måde – via dråber – og
derfor er der håb om, at tiltagene også vil få effekt på
corona, vurderer eksperter.

___

Nedlukning virker ikke kun mod corona: Andre smittekilder tørrer også ud
20/04 2020 KL. 11:58
https://ugeskriftet.dk/nyhed/nedlukning-virker-ikke-kun-mod-corona-andre-smittekilder-torrer-ud

Siden 12. marts har Statens Serum Institut registreret færre
tilfælde af influenza, kighoste, meningokokmeningitis og
kønssygdomme som gonore og syfilis. For flere sygdommes
vedkommende testes der dog mindre, og andre forhold kan også
spille ind på den faldende tendens, lyder det.

-

DR S147 man 01 jun 06:39:12
31.maj dr.dk/nyheder 20:56

STUDIE VISER ÅRSAGEN TIL LAV SMITTE
Ganske paradoksalt har genåbningen af
Danmark indtil videre ikke ført til
øget smitte med coronavirus i
befolkningen.

To danske forskere mener nu at have
forklaringen: Det er ganske få
mennesker og begivenheder, der står for
den altovervejende del af
coronasmitten.

Det skriver Politiken.

Det er pandemiforsker og professor i
folkesundhed ved Roskilde Universitet
Lone Simonsen og Kim Sneppen, professor
i biokompleksitet ved Niels Bohr
Institutet, der står bag studiet.

-

DR S114 ons 03 jun 09:03:55
3.juni dr.dk/nyheder 08:53

SVERIGE: VI SKULLE HAVE GJORT MERE
Sverige burde have truffet flere
forholdsregler mod det nye coronavirus
fra begyndelsen, siger statsepidemiolog
Anders Tegnell til Sveriges Radio.

- Skulle vi komme til at støde på samme
sygdom med præcis den viden, som vi har
i dag, tror jeg, at vi ville have gjort
en mellemting mellem det, som Sverige
har gjort, og det, som resten af verden
har gjort, siger Tegnell til
nyhedsprogrammet Ekot.

- Ja, jeg mener, at der eksisterer et
forbedringspotentiale i det, som vi har
gjort i Sverige, helt klart. Og det er
godt at vide mere eksakt, hvad man skal
lukke ned for at hindre smittespredning
bedre.

___

Mht. samfundsudgifter

DR S123 tir 26 maj 11:27:42
26.maj dr.dk/nyheder 10:29

WAMMEN: PENGE NOK TIL VELFÆRD
Selvom coronakrisen har slået et stort
hul i statskassen, vil der i de
kommende år være penge nok til at sikre
ordentlig velfærd - også med et
stigende antal børn og ældre.

Det garanterer finansminister Nicolai
Wammen (S) på dagen, hvor det er meldt
ud, at Danmark skal låne 300 milliarder
kroner - godt 200 milliarder kroner
mere end ventet i december sidste år.

Behovet for at låne de ekstra 200
milliarder kroner skyldes særligt
hjælpepakkerne i forbindelse med
coronaepidemien.

___

Mht. guddommelig helbredelse:

African pastor who claimed to heal people of covid-19 dies from the virus
Thu 21 May 2020
https://premierchristian.news/en/news/article/african-pastor-who-claimed-to-heal-people-of-covid-19-dies-after-contracting-the-virus

____________________________________________________________

DR S145 man 15 jun 01:55:21
14.juni dr.dk/nyheder 18:36

SIKKERHEDSHUL I NEMID
En ny type svindel har afsløret et
hidtil ukendt hul i sikkerheden i
NemID.

Det lykkedes gerningsmænd at få fingre
i både offerets cpr-nummer, NemID-kode
og nøglekort.

Både sagens efterforsker og en it-
sikkerhedsekspert, som har gennemgået
sagen for DR, vurderer, at svindlerne
har brugt såkaldte keyloggere til at få
fat i cpr-nummer og NemID-kode. Med de
oplysninger kan gerningsmænd få oplyst
hvor mange nøgler der er tilbage og
dermed, hvornår de skal ligge på lur
ved postkassen for at opsnappe et nyt
nøglekort.

__________________________________________________________


Other "news":

Jeg føler mig ... mekanisk renset- og kloakvand-ficeret

-

Melodi
https://www.youtube.com/watch?v=hz86lhwRe-4

Tekst:

Go'nat lille dengse,
for nu skal jeg fimse,
mors lille ...

__________________________________________________________


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22340
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages