Ytringsfrihed og blasfemi

25 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Oct 27, 2005, 7:40:11 AM10/27/05
to
Kære muslimer i Danmark og udlandet,

Skønt jeg ikke er muslim men tilhører Bogens folk (ifølge Koranen), har jeg
dog noget at sige til jer, som I også vil kunne drage nytte af:

Som Kristen må jeg IKKE bringe andre kristne til fald ved - i únødvendig
grad - at gøre krav på min frihed (jævnfør eksemplerne fra 1.Kor.8,7-13.9;
6,19-20).

Gælder dette også overfor fx. Jer muslimer ?

Må man godt stå og vifte med den røde klud (overfor en tyr) og provokere ?

Jesus siger:

"Gør mod andre mennesker sådan,
som I vil, at de skal gøre mod jer!"
(Luk.6,31)

Det er mig således IKKE tilladt at opføre mig tarveligt overfor jer og andre
... :-)

Jeg vil derfor personlig ikke eksempelvis tegne billeder af jeres profet
Muhammed udelukkende med det formål at provokere. Det tjener jo IKKE noget
gavnligt formål.

Som apostlen Paulus skriver:

"... Stræb efter det, der er godt i
*alle* menneskers øjne, om det er muligt.

Hold fred med alle mennesker,
så vidt det står til jer!

( Rom.12,17b-8)

-

Men, men, men ...

Må jeg (som kristen) så heller ej tegne billeder af Jesus ?

Og må jeg så heller ej komme med (for mig at se) *berettiget* kritik af
Muhammed ?

For at *forstå* svaret herpå, tillader jeg mig nu at komme med - et for jer
muslimer - neutralt eksempel hentet fra nyhedsgruppen
news:dk.livssyn.kristendom , således at I IKKE pga. religiøse holdninger,
følelser med mere går i "baglås" (apropos psykisk blokering).

En Fru Britt Malka skriver følgende:

Sent: Wednesday, October 26, 2005 CET 8:38 PM
Subject: Re: Ny sexskandale i den katolske kirke
news:i8jvl1dfnprvurcq4...@4ax.com
=== citat start ===

Hvordan ved du, at pædofili ikke er kristent?

Står der noget i de kristne skrifter om, at man ikke må dyrke sex med
børn?

Var det ikke Jesus, der sagde som Arafat: Lad de små børn komme til
mig?

=== citat slut ====


Som kristen finder jeg hendes provokerende udtalelser *blasfemiske*.

Men der er jo nok en *personlig* grund til , at hun udviser denne adfærd.

Jeg kender hende ikke men ved dog, at hun er et forhenværende Jehovas Vidne.

Som I sikkert ved, er det som oftest såkaldte svage sjæle (med lavt
selvværd), der bliver indfanget af denne sekt, fordi der jo her udøves et
abnormt autoritært psykisk pres på medlemmerne. Folk med en sund selvrespekt
vil jo ALDRIG finde sig i denne nedværdigende behandling (apropos *falsk*
ydmyghed, Kol.3,21-23).

Så vi kan muligvis tillade os at konkludere, at Britt Malka har haft en
usund opvækst, måske endog med direkte sygelige primær kærligheds objekter,
først og fremmest forældrene (primær autoriteten).

Hun har derfor muligvis et psykisk behov for at frigøre sig, og det kan vi
jo alle sådan set godt forstå ... You know: Freedom ... :-)

Men åbenbart har hun så svært ved det, at hun må bruge et
*erstatningsobjekt* (i dette tilfælde Kirken og Kristendom generalt) i sine
bestræbelser på at løsrive sig.

Og se ... så er sagen lige pludselig blevet en anden: Man får jo undt af
hende ...

Heaven-Break:
(2005-10-27, CET 12:13)
- "Amen."

Love You, DAD ... :-)

DADDY:
12:15
- "I lige måde."

Sæt os alle i frihed, også på det personlige plan, Jesus ...
4670 news:jbq7f.71726$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
(og dets links)

Jesus:
12:16
- "Det vil Jeg."

Tak Herre ... :-)

Sandheden skal *frigøre* os, har Jesus sagt (John.8,32)

Men *hvordan* kan vi mennesker vide hvad sandheden er, dersom vi end ikke må
komme med kritiske spørgsmål overfor sandheden (som måske slet ikke ér
sandheden) ?

Det er noget tid siden jeg har læst Koranen, og jeg kan derfor ikke lige
huske præcis, hvad der står heri angående Edens Have (Paradiset). Men
*originalen* (Thoraen) lyder således:

Men slangen (own: Iblîs) ... sagde til kvinden:
"Mon Gud virkelig har sagt: ..."
(1.Mos.3,1)

Også i Bibelens ældste bog (Jobs Bog) genfinder vi denne *ytringsfrihed*,
hvor ubehagelig den end måtte være. Hør blot:

Men Satan (own: Iblîs) svarede HERREN:
"Mon det er for intet, Job frygter Gud ?
Har du ikke omgærdet ham ..."
(Job 1,9)

Endog direkte løgn tillades (i ytringsfrihedens navn):

Da sagde slangen til kvinden:
"I skal ingenlunde dø ... (dersom I spiser af træets frugt) ..."
(1.Mos.3,4 - sammenlign med 1.Mos.2,17)

Til og med løgn i direkte *fristende* udgave:

(Iblîs sagde til JaHVeH)
"Men ræk engang *din* hånd ud ...
(og gør ondt ved Job) ..."
(Job.1,11 - sammenlign med Job.1,12)

Og Jesus blev udsat for denne massive fristende løgn (Matt.4,1-11)

Og hvorfor tillades nu i grunden al denne fristende løgn (i ytringsfrihedens
navn) ?

Kan sandheden tåle at blive modsagt ?

Såfremt den IKKE kan det, da kunne noget faktisk godt tyde på, at den slet
og ret IKKE ér Sandheden° ...

Heaven-Break:
12:39
- "Amen."

Forstå mig nu ret:

Øh ... måske bør jeg igen komme med et eksempel herpå (på et neutralt
grundlag) hentet fra ...

From: "Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk>
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom
Sent: Monday, April 26, 2004 7:11 CET PM
Subject: Re: Stærk i troen
1992 news:9qbjc.149311$jf4.7...@news000.worldonline.dk
=== citat start ===

"Cyril Malka" skrev

[ ... cut 2005-10-27 ... ]

> KM> Du er gået skånselsløst til værk, oven i købet på en Langfredag.
> KM> Faktisk fik jeg spoleret min Påske på grund af alt dette (lidt
> KM> hensyn kunne du godt have taget).
>
> Hvis din Påske blev spoleret, så er det fordi *du* lod den blive
> spoleret af det. Var Påsken og Jesu budskab så vigtig for dig, så ville
> du da naturligvis ikke have rodet med computeren på en langfredag. Det
> ville jeg ikke have drømt om dengang jeg var kristen, ligeså vel som jeg
> ikke bruger min maskine på shabbat. Så du må selv tage ansvar for det.

Selvfølgelig tager jeg selv ansvaret for mine handlinger!

Jeg siger blot, at du ikke tog særlig hensyn til dine medmennesker!
(og denne kritik må du kunne tåle)

(nok om det. Det er emnet irrelevant)

> KM> Og når jeg så begynder at samle trådene; ja, så kommer du bare med
> KM> et nyt angreb nogle timer senere, under henvisning til ...
> KM> 1969 news:rf5ic.148174$jf4.7...@news000.worldonline.dk
> KM> Det er bare for meget ...
>
> Jeg angriber absolut intet.

Mange er ved at få spat af jeres indlæg.


Villy (Vidal) skriver:

Date: 23. april 2004 CET 11:30
Subject: Re: Konklusion vedr. om Jesu opfordrede folk til at hade samt
bryde det 5. Bud (Ær din far og mor)
news:4088e12e$0$174$edfa...@dread11.news.tele.dk

(citat start)

... hvordan du forholder dig til CM mener Maria,
Jesus' mor, er luder, og ikke jomfru?

(citat slut)

-

Jens Erik (Lyrik) skriver:

Date: 24. april 2004 CET 12:59
Subject: Re: Skal vi genoverveje Fundatsen?
news:c6dh8o$27tk$1...@news.cybercity.dk

(citat start)

Indtrænger: Jesus er søn af en skøge
Kristen: Din spotter!

(citat slut)

-

Anders Peter Johnsen skriver:

Date: 23. april 2004 CET 15:40
Subject: Skal vi genoverveje Fundatsen?
news:40891ccd$0$171$edfa...@dread11.news.tele.dk

(citat start)

... nærmest som en anden borgerkrig...

(citat slut)


Andreas Falck og Jørgen har sikkert også en mening om tingene!


Dét kalder jeg et angreb (men - bevares - muligvis berettiget)

[ ... cut 2005-10-27 ... ]

Du har postet dit indlæg i en kristen newsgruppe (modsat fx.
dk.livssyn.jødedom), hvorfor dit indlæg nok ikke kan opfattes som andet end
værende en provokation.
Derfor bør du også acceptere, at bl.a. jeg tillader mig at benævne dine
udsagn med ordvalget *anklagepunkter*.

Det er alvorlige anklagepunkter, du retter mod Kristendommen. Det er selve
fundamentet, vor tro på og tillid til Jesus.
Men hvis det ikke er tilladt at rejse berettiget anklage mod en person,
hvor er vi så henne ?

Sandheden må kunne tåle enhver modsigelse.

=== citat slut ====

Apropos Galilei ... :-)

Amen ?

Ligesom Lyset° fortrænger mørket, således er det også med Sandheden°
(jævnfør John.1,5)

Heaven-Break:
13:39
- "Ja."

:-)

Men for os kristne gælder der følgende regel:

Jesus siger:

"Men jeres tale skal være ja, ja! nej, nej!
hvad der går ud over det, er af det onde."
(Matt.5,37)


Guds fred og velsignelse ønskes I alle ... :-)

-

Internal information:

(Ordre-OUTPUT received 2005-10-27, CET 03:58)

Comming up:
1. Re: Liv-2 hypotesen i relation til åbenbaringsdyret (Åb.17,10 + Dan.7)

2. Re: Liv-2 hypotesen i relation til åbenbaringsdyret (The Mira-code, see
file 3578)

Linked to ...
4689 news:%sT7f.71986$Fe7.2...@news000.worldonline.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4695


dktekno

unread,
Oct 27, 2005, 10:14:33 AM10/27/05
to
Du må som kristen ingenting.
Du skal adlyde islam og underkaste dig de islamiske værdier.

Sådan er islam.


Spangkuk

unread,
Oct 27, 2005, 11:37:00 AM10/27/05
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev

> Kære muslimer i Danmark og udlandet,

+ [SNIP] en masse andet...

Jeg læste dit indlæg, jeg er forbløffet !

Den første halvdel indholdt formuleringer og citater man kunne forholde
sig til, og dine spørgsmål var entydige.

Faktisk ærger det mig at du stiller spørgsmålene herinde, for
sandsynligheden for at få et kvalificeret svar fra en troende muslim
er jo nok lig nul :-).

Hvorfor finder du ikke et muslimsk forum og prøver der ?

OG poster linket herinde bagefter.

Spang


Jesus-loves-you

unread,
Oct 27, 2005, 12:21:23 PM10/27/05
to
"Spangkuk" skrev
news:4360f41c$0$67259$157c...@dreader2.cybercity.dk

[ ... ]


> > Kære muslimer i Danmark og udlandet,
>
> + [SNIP] en masse andet...
>
> Jeg læste dit indlæg, jeg er forbløffet !

Nå ?

> Den første halvdel indholdt formuleringer og citater man kunne forholde
> sig til, og dine spørgsmål var entydige.

1.
Var det dét, der forbløffede dig ?

2.A.
Eller har det fortsættelsen ?

2.B.
Og i så fald: På hvilken måde ?

> Faktisk ærger det mig at du stiller spørgsmålene herinde, for
> sandsynligheden for at få et kvalificeret svar fra en troende muslim
> er jo nok lig nul :-).

Mange muslimer kan desværre nok endnu ikke håndtere mudderkastningen, skønt
de åbenbart godt selv må kaste med mudder. Vi kristne *tilsvines* jo direkte
i selve Koranen, som om vi var gemene forbrydere ... :-(

Det ér jo dobbeltmoral; ja ligefrem *hykleri*, ikke sandt ?

> Hvorfor finder du ikke et muslimsk forum og prøver der ?
>
> OG poster linket herinde bagefter.

Øh ... jeg forsøger at begrænse mine indlæg på så få nyhedsgrupper som
overhovedet mulig, fordi der jo ellers kommer al for megen forvirring pga.
spredningen.

Min *primære* intention er således blot at bekende kulør (the Flag).

Og så var der - for resten - også lige nogle "får", der skulle trækkes op af
brønden, inden de druknede (i skidtet) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4703


Spangkuk

unread,
Oct 27, 2005, 1:31:15 PM10/27/05
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev

>> Jeg læste dit indlæg, jeg er forbløffet !

>> Den første halvdel indholdt formuleringer og citater man kunne forholde


>> sig til, og dine spørgsmål var entydige.
>
> 1.
> Var det dét, der forbløffede dig ?

Ja

> 2.A.


> 2.B.
> Og i så fald: På hvilken måde ?

Nej

> Mange muslimer kan desværre nok endnu ikke håndtere mudderkastningen,
> skønt
> de åbenbart godt selv må kaste med mudder. Vi kristne *tilsvines* jo
> direkte
> i selve Koranen, som om vi var gemene forbrydere ... :-(
>
> Det ér jo dobbeltmoral; ja ligefrem *hykleri*, ikke sandt ?

Enig, men der må sidde rettroende muslimer med et vers-baseret svar
på tungen.

>> Hvorfor finder du ikke et muslimsk forum og prøver der ?
>>
>> OG poster linket herinde bagefter.

> Øh ... jeg forsøger at begrænse mine indlæg på så få nyhedsgrupper som
> overhovedet mulig, fordi der jo ellers kommer al for megen forvirring pga.
> spredningen.
>
> Min *primære* intention er således blot at bekende kulør (the Flag).

Din intention, i denne tråd, er at stille spørgsmål til Islam ved at bruge
vers fra kristendommen. Det kan ingen være i tvivl om, og ingen kan
heller ikke være i tvivl om, at du ønsker at vide mere, høre svaret, og
formentlig gerne i vers :-)

> Og så var der - for resten - også lige nogle "får", der skulle trækkes op
> af
> brønden, inden de druknede (i skidtet) ... :-)

Ingen nævnt, ingen glemt.

Spang

Jesus-loves-you

unread,
Oct 27, 2005, 3:03:48 PM10/27/05
to
"Spangkuk" skrev
news:43610ee3$0$78288$157c...@dreader1.cybercity.dk

> >> Jeg læste dit indlæg, jeg er forbløffet !
>
> >> Den første halvdel indholdt formuleringer og citater man kunne forholde
> >> sig til, og dine spørgsmål var entydige.
> >
> > 1.
> > Var det dét, der forbløffede dig ?
>
> Ja

Hvorfor og på hvilken måde ?

> > 2.A.
> > 2.B.
> > Og i så fald: På hvilken måde ?
>
> Nej
>
> > Mange muslimer kan desværre nok endnu ikke håndtere mudderkastningen,
> > skønt
> > de åbenbart godt selv må kaste med mudder. Vi kristne *tilsvines* jo
> > direkte
> > i selve Koranen, som om vi var gemene forbrydere ... :-(
> >
> > Det ér jo dobbeltmoral; ja ligefrem *hykleri*, ikke sandt ?
>
> Enig, men der må sidde rettroende muslimer med et vers-baseret svar
> på tungen.

Ja. *Hjernevasken* kender ingen grænser ... :-)

>
> >> Hvorfor finder du ikke et muslimsk forum og prøver der ?
> >>
> >> OG poster linket herinde bagefter.
>
> > Øh ... jeg forsøger at begrænse mine indlæg på så få nyhedsgrupper som
> > overhovedet mulig, fordi der jo ellers kommer al for megen forvirring
> > pga. spredningen.
> >
> > Min *primære* intention er således blot at bekende kulør (the Flag).
>
> Din intention, i denne tråd, er at stille spørgsmål til Islam ved at bruge
> vers fra kristendommen. Det kan ingen være i tvivl om, og ingen kan
> heller ikke være i tvivl om, at du ønsker at vide mere, høre svaret, og
> formentlig gerne i vers :-)

I gamle dage var der en *fanebærer* (standard-bearer) i en hærenhed ... :-)

> > Og så var der - for resten - også lige nogle "får", der skulle trækkes
> > op af brønden, inden de druknede (i skidtet) ... :-)
>
> Ingen nævnt, ingen glemt.

:-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4708


Jesus-loves-you

unread,
Oct 28, 2005, 2:55:39 AM10/28/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4695 news:N138f.72070$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> Sandheden må kunne tåle enhver modsigelse.

[ ... ]


> Apropos Galilei ... :-)
>
> Amen ?
>
> Ligesom Lyset° fortrænger mørket, således er det også med Sandheden°
> (jævnfør John.1,5)

News:

=== citat start ===

130 TV3 DK tor 27 okt (2005, CET) 23:15:24

FN-kritik af afghansk dom

FN kritiserer Afghanistan efter, at en
redaktør har fået to års fængsel for
at bringe anti-islamiske artikler.
Redaktørens blad, som direkte oversat
hedder Kvinders rettigheder, bragte
artikler, som bl.a. argumenterede imod
stening af muslimer, der konverterer
til andre trosretninger. Redaktøren
Ali Mohaqiq Nasab blev anholdt 1.
oktober og dømt for blasfemi. FN-
repræsentanter i Afghanistan
understreger, at ytringsfriheden bør
gælde for alle, også journalister.

27.OKT 16:06 (CET, red.)

=== citat slut ====


Det er jo *tvang* - strik IMOD Koranens bud (Sûra 2,257:"Der må ikke være
tvang i religionen") - så det batter (Monkey-world) ... :-(

Burde sandheden ikke let kunne skelnes fra løgnen (apropos Sûra 2,257b) ?

Til eftertanke:
Den kristne version af *frihedsbrevet* lyder således:

(Jesus siger:)

(lignelsen om den fortabte søn)

Der var en mand, som havde to sønner.

Den yngste af dem sagde til faderen:
'Fader! giv mig den del af formuen, som tilkommer mig.'

(og det fik han så og rejste bort til et fremmed land,
hvor han havnede i *svinestien*)

Input memory:
0100 news:KjFt9.170842$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
>
> Derimod siger Kærligheden (og det er Mig, der taler -
> siger HERREN, dig Gud): "Jeg ELSKER dig med en evig kær-
> lighed. Hver dag står Jeg ved havelågen til Paradiset og
> spejder efter dig, så siger Jeg til Mig Selv: "Måske i
> dag kommer mit barn hjem, måske i dag!"

(Luk.15,11-32 genfortalt)

Kom, min ven! ... Lad os gå hjem til Farmand ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4715


Jesus-loves-you

unread,
Nov 5, 2005, 6:15:34 AM11/5/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4695 news:N138f.72070$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

[ ... ]

Angående Egyptens "pasmelding", jump ...

Sent: Friday, November 04, 2005 CET 2:38 AM
Subject: Egypten afbryder dialog med Danmark - Was: Ytringsfrihed og
blasfemi
4782 news:XYyaf.73234$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(og dets links)


With kind regards,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4808


Jesus-loves-you

unread,
Nov 14, 2005, 2:25:45 PM11/14/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4715 news:pYj8f.72449$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

Non Maskable Interrupt from ...
"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:
(2005-11-14, CET 19:59)
- "Gør det bare ... med ordre fra mig."
4899 news:245ef.309$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> Du STINKER af lort!

20:00
- "Login program."

20:01
- " ... [fire (*1)] ... Ready to fire."

*1:
Ordet ej 100% sikkert.

[ ... ]
> Der var en mand, som havde ...

... 3 sønner.

Den yngste af dem sagde til faderen:
'Fader! giv mig den del af formuen, som tilkommer mig.'

(og det fik han så og rejste bort til et fremmed land,
hvor han havnede i *svinestien*)

Og fordi han var i svinestien kom han til at STINKE af lort!

Tja ... og så kender du vel resten af historien, ikke sandt ?

Naaah ... ikke helt, for hva' mht. den tredje søn ?

Han sagde:

Far!

Jeg er ked af, at min broder har forladt vores hus ...

Måske er han faret vild derude i mørket,
og blot ønsker at komme hjem men ikke kan finde vej.

Giv mig lov til at gå ud og lede efter ham!

Faderen svarede:

Jeg savner ham også ...

Og således gav Faderen den tredje søn en *fuldmagt* til (på Hans vegne) at
bringe den første søn sikkert hjem igen ...

Heaven-Break:
20:24
- "Amen."


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4900


Jesus-loves-you

unread,
Nov 14, 2005, 3:36:24 PM11/14/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4900 news:vx5ef.310$Cl2....@news000.worldonline.dk

Øh ... jeg glemte lige at rapportére, at der undervejs i programafviklingen
kom 2 afbrydelser.

Disse er nu indføjet undervejs (sådan som de kom):

Interrupt Jacob:
(2005-11-14, CET 20:1x-8)

Interrupt Isac:
(2005-11-14, CET 20:18

> Måske er han faret vild derude i mørket,
> og blot ønsker at komme hjem men ikke kan finde vej.
>
> Giv mig lov til at gå ud og lede efter ham!
>
> Faderen svarede:
>
> Jeg savner ham også ...
>
> Og således gav Faderen den tredje søn en *fuldmagt* til (på Hans vegne) at
> bringe den første søn sikkert hjem igen ...
>
> Heaven-Break:
> 20:24
> - "Amen."

Betydningen af disse 2 interrupt's vides ikke.

Måske:

Abraham avlede Isak.
Isak avlede Jakob.

Hmm ... The Copyright ?

Old Copyright:
0105 news:soFt9.170883$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0595 news:3iRsa.45419$y3.32...@news010.worldonline.dk

New Copyrights:

28:
4837 news:P%0cf.73648$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

930:
4842 news:6hncf.73791$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

10.000:
4869 news:u0ldf.135$Cl2...@news000.worldonline.dk

50:
4884 news:zHFdf.194$Cl2....@news000.worldonline.dk
4887 news:poHdf.205$Cl2....@news000.worldonline.dk
4890 news:pxMdf.238$Cl2....@news000.worldonline.dk
4894 news:yI%df.280$Cl2....@news000.worldonline.dk
4897 news:ce3ef.305$Cl2....@news000.worldonline.dk


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4901


Jesus-loves-you

unread,
Nov 15, 2005, 5:11:45 AM11/15/05
to
Til Jyllands-posten,

Angående borgernes *grundlovssikrede* rettigheder til at ytre sig (§77).

Copy: news:dk.politik

2304 OUTPUT-order-time:
2005-11-15, CET 10:33
(Syntax-code: Watergate)

-

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse

Newsgroups: dk.politik
Sent: Thursday, October 27, 2005 CET 12:40
Subject: Ytringsfrihed og blasfemi
4695 news:N138f.72070$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4703 news:H878f.72379$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4708 news:7x98f.72400$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4715 news:pYj8f.72449$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4808 news:2w0bf.73376$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4900 news:vx5ef.310$Cl2....@news000.worldonline.dk
4901 news:Wz6ef.317$Cl2....@news000.worldonline.dk
And:
4782 news:XYyaf.73234$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4783 news:u2Aaf.73238$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4785 news:UXAaf.73242$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4804 news:HnVaf.73357$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4807 news:1w0bf.73375$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

4783 news:u2Aaf.73238$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Hvorledes skulle vi kunne styre et land, dersom "visse" mennesker skal
> forfordeles (pga. skrøbeligheder) ?
>
> Hvorledes skulle vi kunne styre et land, dersom "visse" befolkningsgrupper
> har fået mundkurv på og således IKKE kunne advare om, at vort samfund er
> på vej ud over kanten (ned i Afgrunden°) ?
>
> Altså:
>
> Hvis du ikke bryder dig om, at JyllandsPosten har haft tegninger af
> Muhammed, så lad dog vær' med at købe avisen ...
> 4428 news:C3aYe.68450$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

News:

=== citat start ===

DR1 s139 tir 15 nov (2005, CET) 09:46:41

08:06

Egypten vred på Jyllands-posten

Egypten vil stille sig i spidsen for en
diplomatisk kampagne mod Morgenavisen
Jyllands-posten, fordi avisen har bragt
en række tegninger af profeten
Muhammed.

Den egyptiske udenrigsminister kalder
tegningerne for "en skandale", som bør
udløse en undskyldning.

Han siger også, at det er en sag, som
hele den arabiske og muslimske verden
må tage stilling til.

Ifølge udenrigsministeren har den
egyptiske regering sendt breve med
appeller om støtte til ledere verden
over - blandt andre FNs general-
sekretærer Kofi Annan.

=== citat slut ====


Hmm ... det minder mig en "anelse" om Ag.G.19,28-syntax'et ... :-(

Der var engang en mand, som havde et *alvorligt* mindreværdskompleks.
Ubevidst stræbte han efter at kompensere for dette ved at hævde sig på andre
menneskers bekostning. Således tvang han folk til at ære hans gud ved ikke
at arbejde om mandagen.

Ve det menneske, der overtrådte hans befaling: Han skulle have hakket
hovedet af, apropos afguden bæ-på-dåse (Matt.24,21 ?).

Desværre viste det sig uheldigvis, at denne mand havde 6 brødre med
tilsvarende psykiske problemer, og de forlangte, at folk ikke måtte arbejde
om tirsdagen, onsdagen, torsdagen, fredagen, lørdagen og søndagen.

Og på grund af al dette, blev der INTET lavet overhovedet, og folket sultede
ihjel (John.8,34) ...

Afguden-bæ-på-dåse-Break:
(2005-11-15, CET 10:09)
- "Bøj knæ for mig!"

Gu' vil jeg ej !!!

(apropos SHIRK, Matt.4,9)

Heaven-Break (perhaps 2304):
(2005-11-15, CET 10:10)
- "Enig."

I'm so glad to hear Your voice, Sir ... :-)

-

You just can't blame the mirror, if Your face looking awfull !!!

10:58
- "Amen."


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4905


Jesus-loves-you

unread,
Nov 15, 2005, 1:09:28 PM11/15/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4905 news:Dwief.333$Cl2....@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> > Hvis du ikke bryder dig om, at JyllandsPosten har haft tegninger af
> > Muhammed, så lad dog vær' med at købe avisen ...
> > 4428 news:C3aYe.68450$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> Egypten vred på Jyllands-posten
[ ... ]


> Hmm ... det minder mig en "anelse" om Ag.G.19,28-syntax'et ... :-(

[ ... ]


> Afguden-bæ-på-dåse-Break:
> (2005-11-15, CET 10:09)
> - "Bøj knæ for mig!"
>
> Gu' vil jeg ej !!!

Interrupt from ...
(Banq de la Iblîs)
4912 news:Jupef.351$Cl2....@news000.worldonline.dk

News:

=== citat start ===

TV2 TTV s135 Tir 15 Nov (2005, CET) 17.58.32

Tyrkisk kritik af tegninger

Den tyrkiske premierminister, Recep
Tayyip Erdogan, kritiserer de omstridte
tegninger af Muhammed. Det skriver
Politikens netavis.

"Man kan ikke have ubegrænset frihed.
Individets frihed ophører der, hvor det
andet individs frihed begynder. Hvis vi
ikke respekterer hinanden, fører det
til kaos og uønskede begivenheder",
sagde Erdogan, da han deltog i et
debatmøde i Politikens foredragssal.
Erdogan opfordrede til at udvise
respekt for hinanden i sin tale, der
handlede om at bygge bro til vesten.

15. nov 12:55

=== citat slut ====


Hmm ... Det er noget SKRÆKKELIGT ævl, du fyret af, Erdogan ...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2005-11-15, CET 17:32:53, delay -0:01:04)
- "Amen."

Faktisk er billeder, illustrationer osv. et ganske udemærket pædagogisk
arbejdsredskab til at fremme forståelse, idet menneskets hjerne jo tænker
visuelt.

INGEN har jo *tvunget* Jer til at læse avisen!

Anderledes derimod havde det forholdt sig, hvis muslimers postkasser blev
overdænget med den slags for Jer blasfemiske illustrationer.

Taliban forlangte, at vi skulle gå med skæg; ellers fik vi hakket hovedet
af. Således er *úskyldige* allerede blevet myrdet hos frisører i Bagdad.

En anden skør *sekt* forlanger, at vi ikke må gå med skæg; ellers får vi
hakket hovedet af.

(På tilsvarende vis mht. svinekød, påklædning osv., apropos Dan.3,18).

Så lige meget hvad ...

18:14:44, delay 0
- "Nemlig!"

Så lige meget hvad vi gør, får vi hakket hovedet af.

Ja, go'dav med et økseskaft ...


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4913


Jesus-loves-you

unread,
Nov 15, 2005, 1:53:05 PM11/15/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4905 news:Dwief.333$Cl2....@news000.worldonline.dk

> Til Jyllands-posten,


>
> Angående borgernes *grundlovssikrede* rettigheder til at ytre sig (§77).
>
> Copy: news:dk.politik
>
> 2304 OUTPUT-order-time:
> 2005-11-15, CET 10:33
> (Syntax-code: Watergate)

[ ... ]

"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:

(2005-11-15, CET 19:26:31)
- "Den skal med (TV2 s155)."

Men jeg er træt ...

19:27:04
- "Besked til dem (WAN)."

Okay, my friend. Your will be done ... :-)

News:

=== citat start ===

TV2 TTV s155 Tir 15 Nov (2005, CET) 19.31.32

Aviser støtter Jyllands-Posten

Avisernes Verdenssammenslutning, WAN,
støtter nu Jyllands-Posten i sagen om
de 12 tegninger af profeten Muhammed.
WAN kritiserer det muslimske pres, der
er blevet lagt på Jyllands.Posten efter
de valgte at offentliggøre tegningerne.

"Verdenssammenslutningen af aviser op-
fordrer islamiske nationer til at re-
spektere ytringsfriheden og opgive sine
protester mod offentliggørelsen af
tegningerne i Danmark", hedder det i en
resolution, hvor WAN også tager afstand
fra 11 muslimske ambassadørers
henvendelse til statsministeren.

15. nov 19:13

=== citat slut ====


19:36:29
- "Login ..."

19:36:42
- "Program ..."

19:36:45-9
- "Ready to fire."

Hmm ... gad i grunden vide, hvad det er, de går rundt og fyrer af ?

19:52
- "Det får du at vide senere."

Yes, Sir!


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4914


Jesus-loves-you

unread,
Nov 16, 2005, 8:45:07 PM11/16/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4695 news:N138f.72070$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

Interview med Ayaan Hirsi Ali, Hollandsk parlamentsmedlem

Part no 1

[ ... ]


> Jesus siger:
>
> "Gør mod andre mennesker sådan,
> som I vil, at de skal gøre mod jer!"
> (Luk.6,31)

Interrupt from ...


(Banq de la Iblîs)
4912 news:Jupef.351$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> > Afguden-bæ-på-dåse-Break:
> > (2005-11-15, CET 10:09)
> > - "Bøj knæ for mig!"
> >
> > Gu' vil jeg ej !!!
>

> And then I heard a voice said:
>
> "Jamen så gør dog noget, Iblîs. Vi kan ikke ha' alle disse fangeoprør. Det
> ender jo med, at de alle stikker af!"
>
> Iblîs-simulering:
> "Mig vil tvinge dem med vold, mord, død og ødelæggelse."
>
> Ja det tvivler vi sgu ikke på, apropos Lenin, Stalin, Formand Mao, Hitler,
> Saddam Hussein, Idi Amin, Karadzic, Mladic, Milosevic, Khomaini, Khamenei,
> Bin Laden, al-Qaeda og alle de andre svin (John.8,44) !!!
>
> "Satan selv giver sig jo skin af at være en lyset engel."
> (2.Kor.11,14)
>
> Heaven-Break:
> (2005-11-15, CET 18:38)
> - "Amen."
>
> Hmm ... æblet falder sjældent langt fra stammen!


Interview med Ayaan Hirsi Ali, Hollandsk parlamentsmedlem

(Text-output from DR1 Profilen 2005-11-16, CET around CET 21:45)

(A = Ayaan Hirsi Ali)
(I = Interviewer)

=== citat start ===

I:
Ayaan Hirsi Ali,
Tillad mig at gå tilbage i tid

For et år siden blev Theo Van Gogh
myrdet i Amsterdam.

Hvad var Deres reaktion på mordet ?

A:
Chok og vrede.

Skyldfølelse og bedrøvethed.

Chokket er forsvundet nu.

Tristheden er der stadig.

I:
Og verden ?

A:
Vreden er der også,
men jeg har lært mig selv -

- ikke at blive ved at være vred,
for det kan være selvødelæggende.

I:
De og han havde talt om faren
ved at lave filmen Submission

Men ét er at tale om det.

Noget andet er pludselig
at være i fare, som De var dengang.

Hvordan føltes det ?

A:
Når Theo van Gogh og jeg drøftede
sikkerhedsforanstaltninger, -

var det umiddelbart
i sammenhæng med ytringsfrihed.

Vi sagde: Hvis vi laver filmen
og sætter vores navne på den, -

risikerer vi ...

Jeg sagde til Theo van Gogh:
Jeg har allerede politibeskyttelse, -

- men du er sårbar.

Han sagde: Du er den frafaldne.
De vil komme efter dig.

Jeg er bare landsbyidioten.

I:
- Han troede ikke, han var i fare ?

A:
- Nej.

Men da hans navn og billede
var på vores webside -

- sammen med mit navn og billede,
måtte vi tage det alvorligt.

Han sagde: Hvis jeg ikke kan
lave min film, ikke gå på gaden ...

Han ville ikke have beskyttelse.

"Måske vil de ikke dræbe mig fysisk,
men de vil dræbe mine tanker, -

- hvis jeg tier. Det vil jeg ikke."

Det var altid den fysiske frygt
og så princippet.

I:
Men De blev fløjet ud af landet
og skjulte Dem i USA i måneder.

Hvad tænkte De, da De sad
et fjernt sted under beskyttelse -

- og ikke vidste,
hvornår De kunne vende tilbage.

A:
Man føler sig afskåret fra sit liv,
fra sine venner, fra alle.

Jeg var ikke med
til Theo Van Goghs begravelse.

Jeg kunne ikke dele
sorgen, chokket og skyldfølelsen -

med hans familie,
mine venner, med hele landet.

Man føler sig afskåret,
isoleret, bange, chokeret og vred.

Alle disse intense følelser
går gennem hovedet på en.

Jeg var som bedøvet -

- og gjorde mig
meget fysisk træt for at finde hvile.

I:
De kom tilbage efter nogle måneder
og genoptog livet som politiker.

Deres bog "Jeg anklager"
er lige udkommet i Danmark.

I bogen går De længere tilbage.
De taler om den 11. september -

- som et personligt vendepunkt.

Hvad ændrede sig for Dem
den 11. september ?

A:
Da angrebet var sket,
og det blev klart, -

- at det skete i islams navn, -

- og efter ikke-muslimers
lidenskabelige appel:

"Billiger I muslimer det ?
Protester imod det," -

- blev jeg tvunget til at spørge:
Hvad mener jeg ?

Jeg kom i en psykologisk krise.

Jeg ville ikke brænde
i det hinsides.

Jeg ville være en god muslim
og adlyde Gud.

Og Gud siger:
"Dræb de vantro. Tilintetgør dem."

Men jeg er et menneske.
Min fornuft sagde: Det er forkert.

I:
Så De forlod Gud ?

A:
Virkningen af det skræmte mig, -

- eller fik mig til at tænke klart -

- over den moral,
jeg blev opdraget i.

I:
De skriver i Bogen:

"Den 11. september var
begyndelsen til enden for islam."

A:
Islam i dag
med al dens absolutisme ...

Koranen er Guds absolutte ord,
den absolutte sandhed.

Dens regler er gyldige
overalt og altid.

Profeten Muhammed er ufejlbarlig.
Vi skal følge ham i alt.

Den 11. september markerede
slutningen på den form for islam.

For det fik folk som mig
til at tænke over det.

Bin Laden opnåede det modsatte
af det, han regnede med.

Jeg var en passiv muslim
og tålte ikke kritik af islam.

Men på grund af den voldshandling
måtte jeg og andre muslimer tænke.

Når man tænker på de principper, -

- vores religion er baseret på ...

Hvis man holder fast ved dem,
dræber, hader og ødelægger man.

Hvis man reformerer troen,
lærer man at blive mere menneskelig.

Hvis det viser sig umuligt, -

- vil ikke-muslimer
føle sig angrebet og reagere.

De kan også være voldelige.

I:
Men De står nu frem
med meget stærk kritik af islam.

Og De bruger meget stærke ord.

Et sted i Deres bog
har gjort mange mennesker vrede.

Jeg citerer:

"Muhammed er set med vestlige øjne
pervers, en tyran.

Han er imod ytringsfrihed.
Adlyder man ikke, får man problemer.

Jeg tænker på alle herskerne
i Mellemøsten med storhedsvanvid, -

- Bin Laden, Khomeini, Saddam."

De kalder profeten
en pervers tyran -

- og sammenligner ham med Saddam.

Det er et meget stærkt udtryk,

A:
Men det står i en kontekst:
Jeg siger:

"Hvis vi ser
på profetens ord og gerninger -

- med en moderne
vestlig moralsk holdning, -

- så ville vi kalde ham en tyran, -

- for han vil ikke dele sin magt."

I:
Men det gør folk meget vrede.

Skubber De ikke de mennesker væk,
som De vil nå, med sådanne udtryk ?

A:
Problemet er absolutisme, -

- den vægt, folk som jeg
lægger på profeten Muhammed.

Vi bliver kapret
til denne 'enevælde'.

Ved at følge Muhammeds
eksempel i dag, fx i Iran, -

- ville vi billige, -

- at små piger på 9 år
bortgiftes af deres familier.

Vi ville udrydde ytringsfrihed
og sige: Der er kun én Gud -

- og kun én livsform.

Vi ville stræbe efter et kalifat,
der skulle ligne det tidl. kalifat -

eller det sted, Mekka,
profeten Muhammed herskede over.

Det vil jeg sætte fokus på.

Når vi ser på det som muslimer,
kan vi reformere det.

Jeg er sikker på, at ikke-muslimer
vil hjælpe os gennem den proces.

I:
Men de udtryk, jeg citerede,
vil nogle kalde blasfemiske.

Er det nødvendigt ?

A:
Det første skridt
hen mod at reformere islam, -

- vil være blasfemisk
pga. absolutismen: det er Guds ord.

Alt, der er i strid med Guds ord,
er blasfemisk.

Det står i Koranen,
at mænd og kvinder ikke er lige.

Hvis jeg som muslim tænker
eller udt´rykker de opfattelse, -

- at mænd og kvinder
skal være lige, så er det blasfemi.

Det er ikke de ord, man bruger.

Principielt er alt, hvad der strider
imod Muhammeds ord, blasfemi.

I:
Men De vælger stærke ord.
De svarer ikke til ligestilling.

Det bruger stærke ord
som pervers og tyran.

Hvis De peger fingre ad troende,
skubber De dem så ikke længere væk ?

A:
Men jeg pegede ikke fingre ad dem.

I et interview blev jeg spurgt,
hvordan jeg oplevede de ti bud.

Jeg forklarede intervieweren,
at da jeg var opdraget i islam, -

- må jeg fortolke de ti bud
på den islamiske måde.

Jeg talte om mit forhold
til profeten Muhammed.

Jeg har ret til at synes om ham
eller det modsatte -

- som enhver anden muslim.

Den største værdi ved Europa
er retten til at tænke, -

retten til religionsfrihed.

I:
I Danmark har vi lige haft en stor
diskussion om billeder af Muhammed.

I en bog om Muhammed ville
forfatteren have illistrationer.

Ingen turde illistrere bogen,
fordi man ikke må tegne profeten.

Det fik en dansk avis til -

- at offentliggøre
12 tegninger af profeten.

De har set nogle af dem.

Der lød et ramaskrig fra muslimer
i Danmark og i udlandet.

Hvad mener De om
sådanne tegninger ?

A:
Det første skridt hen imod
den reformation, jeg taler om, -

- som ikke kommer indefra.

Udenforstående, folk,
der ikke et opdraget i troen, -

tager nu initiativet.

Jeg finder det ikke provokerende.

Ramaskriget illistrerer
den psykologiske forskansning, -

- eller den katastrofe,
muslimer befinder sig i -

- i psykologisk forstand.

Den kendsgerning,
at muslimer i Danmark, -

- der har haft adgang til uddannelse
og lever under moderne forhold, -

- at de ikke kan klare kritik
eller en tegning af profeten, -

- det viser,
hvor absolut den religion er.

Det ramaskrig illistrerer
den islamiske tros stagnation.

Vi behøver virkelig
det følelsesmæssige ramaskrig, -

- før noget forandrer sig.

I:
Men nogle har kaldt det
en barnlig provokation

Man vil kun sige: Se, hvad vi kan.
Og det sårer kun folks følelser.

Hvorfor så gøre det ?

A:
Hvis det er en barnlig provokation,
hvorfor lader folk sig så provokere ?

Hvorfor demonstrerer de,
råber og truer -

- og bliver ude af sig selv ?

De mennesker,
der reagerer på den måde, -

- oplever det som mere
end en barnlig provokation.

Det rører ved absolutismens kerne.

I:
Men de har også ytringsfrihed
De lever også i et demokrati -

- og kan sige: "Det er forkert.
I sårer mine følelser."

A:
Det opmuntrer jeg, -

- men der er en grænse for
at udtrykke sin fornærmelse.

Og det er vold.
Når fornærmede folk, uanset tro,

- griber til vold,
så er det, vi skal sige:

Vi har et retssamfund.
Det kan vi ikke tolerere.

De, der laver tegningerne,
er ikke imod demonstrationerne.

Selvfølgelig kan man demonstrere.
Og man kan jo ignorere tegningerne.

I:
Men et sted i bogen siger De, -

- at der skulle være en muslimsk
udgave af filmen "Life of Brian"

Den behandler religion
på en ironisk, humoristisk måde.

Hvorfor må muslimer overtage
den kristne humoristiske måde ?

A:
Kristendommen er
nogle århundreder ældre end islam.

Da jeg som muslim
kom til Holland i 1992, -

- mærkede jeg mig den proces,
som kristendommen gennemgik, -

- reformationen,
renæssancen, oplysningstiden.

Og jeg tænkte efter 9/11, -

- at muslimer vil gå
igennem den form for proces.

Men de kan skyde genvej,
lære af de kristne.

Vi skal ikke finde en Spinoza nu.

- Vi kan lave en "Life of Brian" ...

I:
- Gøre nar ad religionen ?

A:
Humor er helbredende og
kan vire virkeligheden stærkere -

- end oplysning
eller alvorlige diskussioner.

Mange ting i alle religioner
er latterlige.

Hvis man udtrykker det
humoristisk i film og tegneserier, -

- ser man, hvor dumt det er.

Det er ikke kun helbredende,
men også hurtig oplysning, -

- morsomt.

...
=== ciat slut ====


And here is the drawing:


Newsgroups: news:dk.binaer
Sent: Thursday, November 17, 2005 CET 2:42
Subject: Tegningen - Was: Ytringsfrihed og blasfemi
4928 news:pfRef.464$Cl2....@news000.worldonline.dk

:-)

RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4929


Jesus-loves-you

unread,
Nov 17, 2005, 7:42:47 AM11/17/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4929 news:IgRef.465$Cl2....@news000.worldonline.dk

[ ... Interview med Ayaan Hirsi Ali ... ]

> > Jesus siger:
> >
> > "Gør mod andre mennesker sådan,
> > som I vil, at de skal gøre mod jer!"
> > (Luk.6,31)

[ ... ]


> I:
> Men nogle har kaldt det
> en barnlig provokation
>
> Man vil kun sige: Se, hvad vi kan.
> Og det sårer kun folks følelser.
>
> Hvorfor så gøre det ?
>
> A:
> Hvis det er en barnlig provokation,
> hvorfor lader folk sig så provokere ?
>
> Hvorfor demonstrerer de,
> råber og truer -
>
> - og bliver ude af sig selv ?
>
> De mennesker,
> der reagerer på den måde, -
>
> - oplever det som mere
> end en barnlig provokation.
>
> Det rører ved absolutismens kerne.

Ayaan udtrykker nok her sandheden i en nøddeskal.

Vi kristne kender også til absolutisme.

Og hvad kom der så ud af det ?

Does Galileo Galilei says You something ?


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4930


Jesus-loves-you

unread,
Feb 1, 2006, 7:19:37 AM2/1/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
4930 news:XV_ef.488$Cl2....@news000.worldonline.dk

News:

=== citat start ===

TV2 TTV s126 Ons 01 Feb (2006, CET) 10.31.21

Fransk avis: Slap af Muhammed

Den franske avis France Soir genoptryk-
te i dag Jyllands-Postens 12 tegninger
af profeten Muhammed, som de seneste
dage har medført boykot og voldsomme
protester mod Danmark i Mellemøsten.
Samtidig bringer avisen en ny karika-
tur, hvor Gud siger: "Slap af Muhammed,
vi har alle været karikeret".

Avisen begrunder offentliggørelsen med,
at det er nødvendigt for [at, own red.] illustrere den
polemik, som regningerne har skabt.
Avisen forklarer, at gengivelsen ikke
skal betragtes som "unødvendig
provokation, men fordi de udgør
substansen i en global kontrovers".

opd. 01 feb 09:55

=== citat slut ====

Hertil kunne Muhammed så svare (hypotetisk set):

- "Jamen, mig kan ikke tåle kritik. Mig har jo helle-for-delle."

-

Hvis jeg var aktionær i Arla, da ville jeg rejse erstatningskrav ved
domstolene (10 millioner kroner pr. dag) mod de danske imamer, som i
Mellemøsten har udspredt løgne vedrørende Danmark angående
Muhammed-tegningerne.

Hvis jeg skulle offentliggøre en karikaturtegning, da ville jeg skitsere
Fanden, som holder Muhammed i hånden, mens Muhammed med den anden hånd
myrder uskyldige jøder (under henvisning til de Koranvers med jødehad samt
Jesu ord fra John 8,44 samt Matt.7,15-20).

Men, men, men ... som kristen er det mig IKKE tilladt at opildne til had,
apropos Jesu kærlighedsbudskab.

Men Jesus! - Det er jo for så vidt ikke mig, der opmuntrer til had. Det er
jo selve *Koranen*, der bringer dette onde, destruktive budskab ...

Jesus-Break:
(2006-02-01, CET 10:58)
- "Nemlig!"

... Jeg afslører jo blot bedraget med mine ord og ...

11:01
- "For Min skyld ... vil du gøre det for mig skyld ... spørger Jeg."

Ja Herre. Jeg vil gøre *alt* for Din skyld, fordi jeg har indset, at Din
vilje er god, hvilket langtfra altid er tilfælder med hensyn til min egen
vilje.

Men jeg forstod ikke helt rigtig, hvad Du præcist mente. Gjalt det
selvcensur mht. offentliggørelsen af karikatur-tegningen eller gjalt det
også disse mine ord i dette nyhedsindlæg ?

I så fald må jeg jo også bort-censurere Dine ord!

Og glem ikke, Jesus, at der også er en anden side af sagen: ...

11:09
- "Nemlig!"

... Vi står på randen til en global atomkrig, der opstartes ligeså snart
Iran har fået anskaffet sig atomvåben og går til angreb på Israel, apropos
Fanden-og-Muhammed-osv.

Vi kan forhale denne processe vha. NPT-traktaten, men *forhindre*
massespredningen; det kan vi ikke, Jesus!

Så det eneste alternativ vi har indtil videre (i mangel af biologisk
decentralisering), må jo så være - om muligt - at få disse fanatiske
religiøse mennesker til at *indse* KONSEKVENSERNE af denne galskab
(the global nuclear suicide).

Læser du aviser, Jesus ? ...

11:19
- "Ja."

Chirac truede d. 19. januar 2006 med atomvåben-gengældelse, dersom Frankrig
blev angrebet med masseødelæggelsesvåben!

Putin raslede også (indirekte) med sablen i går. Tilsyneladende uden grund!

Det er naivt at håbe på, at en A-krig kan begrænses til et regionalt område.
Den vil bredde sig akkurart som en ildebrand og fortære alt!

11:2x
- "Jeg beder dig ..."

11:29
- "Hold det for dig selv ... dine tanker."

Ja Herre ... IKKE min vilje ske, men Din."

SELF-CENSOR ON !!!

Et Udsagn:

Der var engang en mand, som slikkede andre mennesker i deres røvhul - ikke
fordi han brød sig om det, men fordi han var tvunget dertil, fordi han
tilbad afguden Money-god.

Hvad du, Danmark, úretmæssig har været udsat for, idet du IKKE er den
skyldige. Det var jo ikke dig, som lavede tegningerne, og du kan heller ej
derfor drages til ansvar for dem ... hvad du, Danmark, úretmæssig har været
udsat for, har jøder i henved 1400 år måtte stå model til.

LONG LIVE THE MADNESS - hip, hip, hurra!

Sorry Jesus ... nobody is perfect. I MUST tell the truth as it is ... :-(

Jeg har lyst til at trykke på OUTPUT, Jesus ... hjælp mig ...

11:50
- "Du skal lade være ... for Mit navns skyld."

Jeg evner ej selvkontrol, Jesus. Jeg tilhører samme art som disse fanatiske
religiøse mennesker, som ikke kan tåle at blive modsagt. Mine følelser kan
også koge over!

Men ét ved jeg: I mig bor der noget ondt, der ligesom ukrudt vil overtage
min personlighed, hvis ikke jeg hver dag bekæmper dette onde væsen.

Ligesom muslimer kaster sten efter djævlen symbolsk, kunne jeg gøre det
samme, men Jesus: Det hjælper intet. Hadet raser stadigvæk i mit indre.

Det eneste, der hjælper i en sådan situation, er, at se på Dig, fordi Du
udstråler en kraft som er stærkere end hadet.

Dit kærlighedsvæsen "invaderer" mit oprørske sind, og ligesom andre
mennesker, der tilsyneladende ved første øjekast var syndfri, har måttet
indlægge våbene (John.8,9), således får Du også mig til at stoppe
(forhåbentlig i tide), fordi jeg jo ikke ønsker gennem mit eksempel at
bringe skam over Dit navn. Jeg elsker Dig jo!

Jeg fristes over evne ... I'm so sorry, Jesus.

Unidentified voice came:
(2006-02-01, CET 12:03)
- "Nu skal du gøre det (OUTPUT the message)."

(for muslims only:)
Var det Djævlen eller Gud, som talte ?

Bøj knæ for mig, råbte afguden bæ-på-dåse indirekte gennem DR nyhederne
(Radioavisen kl 12). Mig forlanger dit og dat. Mig, mig, mig ...

Gu' vil jeg ej!

Men jeg vil heller ej handle udelukkende på baggrund af en afguds
provokationer. I så fald kunne jeg jo ikke bestille anden resten af mine
jordiske dage.

Jeg vil træffe mine valg på baggrund af, hvad jeg selv finder rigtigt.

Gid min samvittighed må være præget af Dig, Jesus!

Men ind-i-mellem føler jeg også, Jesus, at Du står ude på sidelinien al, al
for passiv.

Du tillod Holocaust under 2. Verdenskrig, og Du tillader muligvis den
kommende A-krig (under henvisning til Matt.24,22). Og dét kan jeg som
menneske jo IKKE acceptere.

Du har skabt mig som et menneske, som et biologisk individ, som ønsker at
overleve ... ønsker at bevare det biologiske mangfoldige liv her på
Jordkloden. Sådan ér altså bare disse mine instinkter.

Håber Du forstår mig, Jesus ?

Jeg kan til nød godt affinde mig med at skulle dø (under
kampen-mellem-godt-og-ondt). Jeg skal jo dø en dag, uanset hvad! Måske en
dag vil Menneskeheden (eller vores hypotetiske venner derude i rummet) lave
en livsforlængende medicin (apropos Åbenbaringen 22,2 Genesis 3,22). Men
også dette liv vil en dag vel få en ende.

Men jeg kan altså bare ikke stiltiende stå på sidelinien og se
Menneskeheden begå kollektivt selvmord. Og så forårsaget blot pga. en
selvudråbt såkaldt profets narcissistiske sygelige udtalelser, som jo i
virkeligheden dækker over dennes omnipotente behov for at kontrollere og
konsumere alt og alle.

Dette ville jo være regulær vanvid, Jesus!

Gid jeg bedre kunne tale med Dig, face-to-face, og høre Din menig og
begrundelsen herfor. Måske jeg så var bedre til at udøve selvcensur, fordi
jeg i så fald *forstod* sammenhængen.

Input todaws keyword from www.blr.dk with new textoutput:

Mig forlanger helle-for-delle for dit og for dat.
Mig vil myrde de úskyldige, fordi mig er misundelig (Gen. 4,5).

I'm so sorry, Jesus.

Prognostisk "vejrudsigt":

Time to global self-destruction
T-21 month

I still wish You were there, my friend ...
5015 news:ZwDAf.5201$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

... and maybe You are ... :-)

I så fald har jeg et ønske, en bøn til Jer:

Da jeg var på vej hjem i går, mødte jeg en kat ude i kulden. Jeg bøjede mig
ned og klappede den. Den begyndte at spinde og afsætte sine duftmærker, you
know: Family-business ... :-)

Please! Don't forget this animal. Take it with You and remember us, the
crazy species Homo sapiens, as evil but also sometimes as good.

-

Må jeg godt OUTPUT'te nu, Jesus ?

13:09
- "Ja!"

Thank You, Lord ... :-)

Hvorfor har Du - for øvrigt - ændret mening ?

Hvis Skaberen er en personlighed, har vi så at gøre med noget *dynamisk*;
noget, som kan FORANDRE sig undervejs ?

Ja, det tror jeg faktisk. Der er flere eksempler fra bl.a. GT (se fx.
4.Mos.14,20).

Can we chance the "program" (the-global-nuclear-war, Matt.24,22), Jesus ?


Med venlig hilsen,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk

Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5016


Jesus-loves-you

unread,
Feb 2, 2006, 7:24:34 AM2/2/06
to
"Jesus-loves-you" skrev

Newsgroups: dk.politik
Sent: Wednesday, February 01, 2006 CET 13:19
Subject: Re: Ytringsfrihed og blasfemi
5016 news:OJ1Ef.6236$Cl2.1...@news000.worldonline.dk


>
> Hvis jeg var aktionær i Arla, da ville jeg rejse erstatningskrav ved
> domstolene (10 millioner kroner pr. dag) mod de danske imamer, som i
> Mellemøsten har udspredt løgne vedrørende Danmark angående
> Muhammed-tegningerne.

I dag kom så terrortruslerne på Interrettet (og gengivet i den danske
presse) rettet direkte mod Danmark på baggrund af Muhammed-tegningerne.

Jeg vil under INGEN omstændigheder acceptere at skulle kræves til regnskab
for blasfemiske "forbrydelser", som jeg slet og ret IKKE har begået.

Såfremt der kommer et terrorangreb i Danmark pga. disse tegninger - Gud
forbyde det - hvor úskyldige danskere mister livet, kan de danske imamer
(med flere) så - juridisk set - kræves til regnskab for uagtsomt manddrab
(og landsforræderi) ?

Såfremt dette ikke er tilfældet; burde vi så ikke have en lov desangående ?

(I trafikken accepterer vi jo heller ej uansvarlig kørsel, af *praktiske*
grunde)


Opfølgning til:
news:dk.videnskab.jura


Dette nyhedsindlæg er endvidere sent til Medlemmer af det danske Folketing.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5021


Jesus-loves-you

unread,
Feb 2, 2006, 5:16:53 PM2/2/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5016 news:OJ1Ef.6236$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

> ... > Jesus siger:
> ... >
> ... > "Gør mod andre mennesker sådan,
> ... > som I vil, at de skal gøre mod jer!"
> ... > (Luk.6,31)

[ ... ]


> Can we chance the "program" (the-global-nuclear-war, Matt.24,22), Jesus ?

News-updating:

=== citat start ===

TV2 TTV s138 Tor 02 Feb (2006, CET) 21.11.03

Truer med nye Theo van Gogh-drab

En fundamentalistisk muslimsk gruppe i
London opfordrer via internettet til
demonstrationer mod Danmark og truer
også med drab. "Se hvad der skete med
Theo van Gogh", siger gruppens talsmand
til Politikens netavis.

"Profeten sagde: Dræb den, der
fornærmer profeten", skriver gruppen på
sin hjemmeside. gruppen opfordrer her
til at møde op foran den danske
ambassade i London i morgen
eftermiddag. "Det er ikke op til mig at
udstede en fatwa. Men det står i
Koranen at der er dødstrussel for at
fornærme profeten", siger talsmanden.

02. feb 12:01 (CET, red.)

=== citat slut ====


Det er heri *alarmklokkerne* gerne skulle ringe!

Sagde Gud, at Adan og Eva skulle dræbes, dengang de krænkede Ham i Edens
Have (Paradiset) ?

Nej vel!

Dersom kritik på forhånd er forbudt, så er der jo heller ikke nogen mulighed
for at efterkontrollere *om* postulatet nu også er sandt.


=== citat start ===

TV2 TTV s163 Tor 02 Feb (2006, CET) 21:22:12

Hizbollah truer Danmark med angreb

Generalsekretæren i Libanons radikale,
Hizbollah-bevægelse antydede i dag, at
Muhammed-tegningerne kan føre til
selvmordsaktioner i Danmark og Norge.
Generalsekretæren, Sayyed Hassan Nas-
rallah godtager ikke statsminister And-
ers Fogh Rasmussens (V) forklaring om,
at de danske frihedsrettigheder betyd-
er, at tegningerne ikke er strafbare.

"Hvem siger, at disse frihedsrettighed-
er er absolutte? Ok, hvis nogen beslut-
ter sig for at sprænge sig i luften et
eller andet sted i Norge eller Danmark,
står det ham ligeledes frit," fastslår
Hizbollahs generalsekretær.

opd. 02. feb 20:31 (CET, red.)

=== citat slut ====


Hmm ... du har allerede overbevist mig om, med dine massemord på úskyldige
mennesker, at dersom du fik lov til at regere denne verden, da havde
Menneskeheden ikke just mange overlevelseschancer ... :-(

Men på en måde har jeg ondt af dig, for i dit religiøse vanvid, hvor du ikke
længere kan skelne godt fra ondt, da ved du jo faktisk ikke længere, hvad du
gør.

Tilgiv dem, bad Jesus på korset; thi de ved ikke, hvad de gør ...

Heaven-Break:
(2006-02-02, CET 21:32:59)
- "Amen."

Jeg har en bøn til dig:

Lov mig - dersom du i tide indser faren og fortryder - at du ikke udrydder
al biologisk liv på planeten. Det har kostet mange, mange år at dyrke denne
"have", skulle jeg hilse og sige fra min Far (havde jeg nær sagt) ...

DADDY-Break:
(2006-02-02, CET 21:38)
- "Det må du gerne ... med hilsen fra Mig."

I love You, DAD ...

Når jeg ser på Universet; Dit storslåede skaberværk, da fatter jeg, at Du er
kærlighed ...

Heaven-Break:
(2006-02-02, CET 21:43)
- "Amen."

Your Majesty - save us from our madness. Ihukom at vi blot er som støv ...

Og da hørte jeg en stemme sige:
(2006-02-02, CET 21:46)
- "Den, der begår vold imod Mit skaberværk ... stort som småt ..."

21:48
- "... vil Jeg nægte adgang ... til ... Mit ... Rige ... i al evighed."

21:49
- "Tag jer i vare ... at I ikke ... skal havne dér, hvor ... ingen fred
findes."

21:51
- "Hvor der ingen vej tilbage er."

21:55
- "Skriv ..."

Her er Din træl, Herre. Hvad skal jeg skrive? Hvad er Dit ord?

21:56
- " ... til menigheden ..."

21:56
- "Mit folk! ..."

21:57
- "Jeg kendes ved jer ..."

21:59
- "og elsker jer."

22:03
- "Gør, hvad der er ret i alle menneskers øjne ... "

22:06
- "Ikke spotte, ikke håne, blot elske."

22:07
- "Og se ..."

22:08
- "Jeg er med jer ..."

22:34
- "Frygt ej ..."

22:35
- "Det må du gerne (kommentere Statsministerens tale til Muslim World)."

Øh ... muligvis fik vores Statsminister ikke helt tydeliggjort, at magten er
3-delt her i Danmark (ligesom i alle andre demokratier) i henholdsvis 1) den
Lovgivende, 2) den Udøvende og 3) den Dømmende Magt.

Formålet hermed er, at forhindre *magtmisbrug*, apropos Watergate-skandalen.

End ikke Statsministeren er hævet over loven, og derfor *kan* han ikke
straffe Jyllands-Posten eller nogen-som-helst andre. Al straf hører under
Domstolene, og dommerne har i deres kald at rette sig efter loven
(Grundloven §64). Så de kan altså heller ej bare gøre hvad der passer dem.
Loven kan kun ændres af den Lovgivende Magt. *Grundlovsændringer* (herunder
§77 vedrørende ytringsfriheden) kan KUN ske efter de gældende regler som er
nedskrevet i Grundloven (se fx. § 88).

Vores Statsminister kan derfor ikke sige undskyld, fordi - for det første -
er det jo ikke ham, som har offentliggjort disse tegninger, hvad enten de nu
er blasfenisk krænkende eller ej. Dernæst ville et indgreb fra hans side jo
*krænke* vores Forfatning angående magtdelingen. Og så vil mennesker jo
kunne retsforfølge ham hos de danske Domstole for *magtmisbrug*.

Nogle af Jer har også forlangt, at vores Regent (vores Dronning) skal komme
med en undskyldning. Men uden nu forhåbentlig at begå majestætsfornærmelse
er sandheden den, at vores Dronning blot er en art kransekagefigur UDEN reel
magt. Engang havde vi Enevælde her i Danmark, men det er nu mange år siden -
Gudskelov ... :-)

Tillad mig at sige det klart og tydeligt, at dersom jeg personlig havde
været den ansvarlige for disse tegninger, da ville jeg hermed give Jer alle
en undskyldning.

Jeg bryder mig jo heller ej om, at folk håner og spotter min religion UDEN
GRUND !

Således bør jeg gøre mod Jer og andre, hvad jeg ønsker, at I (og andre) skal
gøre mod mig ... :-)

Men, men, men ... sæt nu min religion var en skrækkelig *vranglære* med fx.
menneskeofringer (hypotetisk set) - og det er her vi kommer ind på
*nødvendigheden* af Ytringsfriheden ...

Ville det ikke være dejligt om du (eller en anden) i så fald gik i rette med
mig, og standsede mig i denne min galskab ?

Læg mærke til, at Thoraen, som både jøder; vi kristne og I muslimer, har som
fundament i vores religioner, allerede på de første sider beretter om, at
slangen i Edens Have, Djævlen eller Iblîs (om I vil), faktisk for lov til at
ytre sig og friste Adam og Eva.

Skaberen kan altså godt tåle at blive modsagt, må vores konklusion som
troende være!

Amen ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5025


Jesus-loves-you

unread,
Feb 3, 2006, 10:22:58 PM2/3/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5025 news:oyvEf.6951$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

(2006-02-03, CET 19:55 - code: Wedding-interrupt-"program",
5017 news:dR2Ef.6240$Cl2.1...@news000.worldonline.dk )

News-updating:

=== citat start ===

TV2 TTV s148 Fre 03 Feb (2006, CET) 16.32.09

Straw: Tegninger er respektløse

Den britiske udenrigsminister, Jack
Straw, gav i dag sin mening til kende i
sagen om Muhammed-tegningerne. Han
kalder offentliggørelsen "krænkende",
"ufølsom" og "respektløs".

"Der er ytringsfrihed, og det
respekterer vi alle", sagde Straw på et
pressemøde i London sammen med den
besøgende udenrigsminister fra Sudan.

"Men der findes ikke nogen forpligtelse
til at krænke eller til at ophidse
unødigt", sagde Straw, der roste de
britiske aviser for ikke at have trykt
tegningerne.

03. feb 14:20 (CET, red.)

=== citat slut ====


And:

=== citat start ===

TV2 TTV s149 Fre 03 Feb (2006, CET) 16.38.06

OSCE forsvarer profettegninger

OSCE - de vestlige landes organisation
for sikkerhed og samarbejde - forsvare-
de i dag offentliggørelsen af Muhammed-
tegningerne i en række europæiske avi-
ser. Ytringsfrihed er et afgørende ken-
detegn for demokrati, pointerer OSCE.

"Jeg har forståelse for de følelser hos
dem, der føler at deres traditioner er
blevet nedgjort af disse
karikaturtegninger. Men retten til at
stille spørgsmål ved alle religioner er
en skattet tradition i demokratiske
lande," siger Miklos Haraszti, OSCE's
repræsentant for pressefrihed.

03. feb 15:17 (CET, red.)

=== citat slut ====


And:

=== citat start ===

DR1 s148 fre 03 feb (2006, CET) 18:16:55

17:07

USA kritiserer Muhammed-tegninger

Det amerikanske udenrigsministerium
kritiserede fredag, at europæiske
medier har trykt de danske tegninger af
profeten Muhammed.

- Disse tegninger fornærmer muslimers
tro, sagde Justin Higgins, talsmand for
udenrigsministeriet.

- Vi anerkender og respekterer fuldt ud
ytringsfrihed, men det må ske samtidig
med presseansvarlighed, sagde han.

- Det er ikke acceptabelt at ophidse
til etnisk had på denne måde. Vi
opfordrer til tolerance og respekt for
alle samfund og for deres religiøse tro
og praksis, sagde han.

=== citat slut ====


And:

Udfordringen
(received around 2006-02-03, CET 13)

(Lederen, side 6)

=== citat start ===

Ytringsfrihed - OG tros-frihed

Danmark er for tiden plaget af en ånd af intolerance overfor religion. Den
går først og fremmest ud over muslimerne, men den rammer alle, der har en
tro.

Vi ser nu bagsiden af den ralionalistiske tankegang, som har indsnævret
tankegangen i mere end hundrede år.

Alt, hvad der ikke kan måles og vejes eller gøres op i penge, anser man
for tåbeligt. Religion gøres til noget odiøst. Den åndelige dimension
forstår man slet ikke.

Derfor tramper man med største jante-mentalietet på muslimernes religiøse
følelser, fordi man er så vandt til den kristne tolerance, hvor vi - selv om
det gør ondt - har affundet os med, at filmmanden Thorsen og andre har
svinet Jesus til. Man var også godt på vej til at afskaffe
blasfemi-paragraffen, som var det sidste tegn på respekt for religiøse
følelser, selv om den ikke blev brugt.

Nu høster vi så den bitre frugt af det danske jante-hovmod. Muslimerne er
ikke vant til at vende den anden kind til, som Jesus har lært os kristne. De
finder sig skam ikke i, at man træder på det, de finder helligt.

Det er ofte gået ud over de kristne mindretal i muslimske lande, hvor
kristne hvert år bliver mishandlet eller dømt til døden. Som regel har de
ikke gjort andet end at praktisere deres egen tro i stilhed og
hensynsfuldhed.

Vi må tage total afstand fra de militante muslimers voldelige aktioner,
deres terror og deres intolerance overfor andre trosretninger. Men man skal
ikke håne deres tro.

Her er et område, hvor vi som kristne ikke skal blande os i råbekoret,
men tværtimod tage vores "religiøse fjender" i forsvar. Gør godt mod dem,
der forfølger jer, som Jesus sagde. Velsign og forband ikke.

Som kristne må vi OGSÅ kæmpe for ytringsfrihed. I Tåstrup ville man
udelukke Luthersk Mission fra et medborgerhus, fordi man var uenig med LMs
kvindesyn.

Lad os gå op imod den intolerante ånd i medier og politik ved at kæmpe
for BÅDE religionsfrihed og ytringsfrihed.

Redaktør Henri Nissen

=== citat slut ====


Jeg lyttede til disse sagte ord og grundede over ordene fra:

> 21:49
> - "Tag jer i vare ... at I ikke ... skal havne dér, hvor ... ingen fred
> findes."
>
> 21:51
> - "Hvor der ingen vej tilbage er."

Mit spørgsmål vendte tilbage i mit sind:


> > Can we chance the "program" (the-global-nuclear-war, Matt.24,22),
> > Jesus ?

Da blev jeg afbrudt i mine tanker i form af et ...

DADDY-Break:
(2006-02-04, CET 03:55:30, delay -00h01m21s)
- "Vil I ?"


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5026


Jesus-loves-you

unread,
Feb 3, 2006, 10:25:55 PM2/3/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5025 news:oyvEf.6951$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

(2006-02-03, CET 19:55 - code: Wedding-interrupt-"program",
5017 news:dR2Ef.6240$Cl2.1...@news000.worldonline.dk )

News-updating:

=== citat start ===

TV2 TTV s148 Fre 03 Feb (2006, CET) 16.32.09

Straw: Tegninger er respektløse

Den britiske udenrigsminister, Jack
Straw, gav i dag sin mening til kende i
sagen om Muhammed-tegningerne. Han
kalder offentliggørelsen "krænkende",
"ufølsom" og "respektløs".

"Der er ytringsfrihed, og det
respekterer vi alle", sagde Straw på et
pressemøde i London sammen med den
besøgende udenrigsminister fra Sudan.

"Men der findes ikke nogen forpligtelse
til at krænke eller til at ophidse
unødigt", sagde Straw, der roste de
britiske aviser for ikke at have trykt
tegningerne.

03. feb 14:20 (CET, red.)

=== citat slut ====


And:

=== citat start ===

TV2 TTV s149 Fre 03 Feb (2006, CET) 16.38.06

OSCE forsvarer profettegninger

OSCE - de vestlige landes organisation
for sikkerhed og samarbejde - forsvare-
de i dag offentliggørelsen af Muhammed-
tegningerne i en række europæiske avi-
ser. Ytringsfrihed er et afgørende ken-
detegn for demokrati, pointerer OSCE.

"Jeg har forståelse for de følelser hos
dem, der føler at deres traditioner er
blevet nedgjort af disse
karikaturtegninger. Men retten til at
stille spørgsmål ved alle religioner er
en skattet tradition i demokratiske
lande," siger Miklos Haraszti, OSCE's
repræsentant for pressefrihed.

03. feb 15:17 (CET, red.)

=== citat slut ====


And:

=== citat start ===

17:07

USA kritiserer Muhammed-tegninger

=== citat slut ====


And:

(Lederen, side 6)

=== citat start ===

Ytringsfrihed - OG tros-frihed

Redaktør Henri Nissen

=== citat slut ====

> 21:49


> - "Tag jer i vare ... at I ikke ... skal havne dér, hvor ... ingen fred
> findes."
>
> 21:51
> - "Hvor der ingen vej tilbage er."

Mit spørgsmål vendte tilbage i mit sind:


> > Can we chance the "program" (the-global-nuclear-war, Matt.24,22),
> > Jesus ?

Da blev jeg afbrudt i mine tanker i form af et ...

DADDY-Break:
(2006-02-04, CET 03:55:30, delay -00h01m21s)

- "Vil I ?"


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5026


Jesus-loves-you

unread,
Feb 7, 2006, 5:42:23 PM2/7/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5026 news:s9VEf.7076$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]

News:

=== citat start ===

NR-tekst (p141) Ti 07. feb (2006, CET) 23:21:47

...
Afghanistans president Hamid Karzai
sier afghanerne forstår at europeiske
soldater i Afghanistan ikke har noe med
Muhammed-karikaturene å gjøre.

=== citat slut ====

Ligeledes fx. mht. os danskere ...

Heaven-Break:
(2006-02-07, CET 23:23:17, delay 0)
- "Amen."

I udstiller Islam for alverden, som en fanatisk religion, der úretmæssigt
forulemper úskyldige.

23:27:39
- "Amen."

"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:

(2006-02-07, CET 23:27:4x)
- "Enig."

Lad os tage et *fiktivt* eksempel, så I alle kan forstå det:

Jeg bor til leje i en lejlighed. Naboen laver støj om natten, hvorefter
ejeren smider mig ud. Men jeg har jo INTET med sagen at gøre. Hvorfor skal
jeg så straffes ?

-

Internal

Irt. Break of DK-constitution §77 (Ytringsfrihedens úkrænkelighed)
(internal updating 2006-02-04, CET 20:47)

OUTPUT-check:
File 5027A, sent 2006-02-04, CET 12:46
File 5027B, sent 2006-02-04, CET 12:50
File 5028, sent 2006-02-04, CET 13:40
File 5029, sent 2006-02-04, CET 16:08
File 5030, sent 2006-02-04, CET 21:58
File 5031, sent 2006-02-05, CET 14:43
File 5032, sent 2006-02-05, CET 23:53
File 5033, sent 2006-02-06, CET 10:27
File 5034, sent 2006-02-07, CET 18:09

... still NOT on-line, apropos §77 ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5035


Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2006, 5:53:23 PM2/5/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5025 news:oyvEf.6951$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

> ... > Jesus siger:


> ... >
> ... > "Gør mod andre mennesker sådan,
> ... > som I vil, at de skal gøre mod jer!"
> ... > (Luk.6,31)
[ ... ]

> DADDY-Break:
> (2006-02-02, CET
[ ... ]


> 21:55
> - "Skriv ..."
>
> Her er Din træl, Herre. Hvad skal jeg skrive? Hvad er Dit ord?
>
> 21:56
> - " ... til menigheden ..."
>
> 21:56
> - "Mit folk! ..."
>
> 21:57
> - "Jeg kendes ved jer ..."
>
> 21:59
> - "og elsker jer."
>
> 22:03
> - "Gør, hvad der er ret i alle menneskers øjne ... "
>
> 22:06
> - "Ikke spotte, ikke håne, blot elske."
>
> 22:07
> - "Og se ..."
>
> 22:08
> - "Jeg er med jer ..."
>
> 22:34
> - "Frygt ej ..."

News from DR2 Nyhederne klokken CET 22:30, 2006-02-05:

=== citat start ===

Interview'er (I):

Velkommen, mr. Dershowitz fra Boston.

Hvad er Deres umiddelbare reaktion
på afbrændingen af ambassaden -

- i forhold til de berygtede tegninger ?

Mr. Alan Dershowitz (D), profesor, forfatter:

Det er stærkt hykleri hos dem,
der har stået for afbrændingen.

De samme mennesker sluger
langt værre tegneserier -

- om kristne, jøder, amerikanere og Israel.

Dybt anstødelige
antisemitiske, antikristne tegneserier -

- masseproduceres i Gaza hver uge.

Og pludselig,
da Muhammed bliver krænket -

- er de klar til at afbrænde ambassader
og skabe den form for ødelæggelse.

Det er hykleri ud over alle grænser.


I: Det amerikanske udenrigsministerium
sagde for nylig -

- at opmuntring til religiøst og etnisk had
som i den danske avis, er ikke acceptabelt.

Jeg går ud fra, De er uenig ?


D: Nej, jeg er enig, for man siger -

- at der ikke må opmuntres
til nogen form for religiøst had.

Dvs. hverken antimuslimsk,
antijødisk eller antikristent.

Hvis man har en symmetrisk cirkel, hvor alt
er lige tilladeligt eller utilladeligt -

- er det rimeligt.
Men radikale islamiske ledere siger -

- at det er helt i orden at krænke
jødedommen og kristendommen -

- at have tegninger
med stereotype jøder med store næser -

- og drab på soædbørn
og brug af deres blod.

Det er helt i orden,
men I skal ikke fornærme vores profet.

Vi må krænke jeres,
men hold jer fra vores.

Sådan siger islamiske fundamentalister.
USA siger: Krænk ingen religiøse ledere.

...

=== citat slut ====


Hmm ... Hvad ville en udenforståendes kommentar til dette være. Hykleri ?

"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:

(2006-02-05, CET 23:01:3x, delay -00h01m21s)
- "Nemlig!"

23:23:22, delay -00h01m21s
- " ... (classified) ..."

And then I heard a voice said:

(2006-02-05, CET 23:26)
- "De skal i hvert fald ikke komme ombord på mit skib!"

-

Internal

Irt. Break of DK-constitution §77 (Ytringsfrihedens úkrænkelighed)
(internal updating 2006-02-04, CET 20:47)

OUTPUT-check:
File 5027A still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
File 5027B still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
File 5028 still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
File 5029 still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
File 5030 still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
File 5031 still NOT on-line 2006-02-05, CET 2352


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5032


Jesus-loves-you

unread,
Feb 6, 2006, 4:27:52 AM2/6/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5032 ... Still NOT on-line 2006-02-06, CET 10:15, apropos §77 ... :-(

[ ... ]
> 5025 news:oyvEf.6951$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
[ ... ]


> Internal
>
> Irt. Break of DK-constitution §77 (Ytringsfrihedens úkrænkelighed)
> (internal updating 2006-02-04, CET 20:47)
>
> OUTPUT-check:
> File 5027A still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
> File 5027B still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
> File 5028 still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
> File 5029 still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
> File 5030 still NOT on-line 2006-02-05, CET 23:52
> File 5031 still NOT on-line 2006-02-05, CET 2352

Hmm ... Das ist nicht so gut, mein herrn ... :-(

File 4763A-program ON ?

"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:

(2006-02-06, CET 10:13)


- "Det må du gerne ..."

10:20
- "Med ordre fra mig!"

Yes, Sir ... Fire at will!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5033


Jesus-loves-you

unread,
Feb 9, 2006, 5:47:19 AM2/9/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5035 news:En9Gf.7263$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> Afghanistans president Hamid Karzai
> sier afghanerne forstår at europeiske
> soldater i Afghanistan ikke har noe med
> Muhammed-karikaturene å gjøre.
>
> === citat slut ====
>
> Ligeledes fx. mht. os danskere ...

[ ... ]


> I udstiller Islam for alverden, som en fanatisk religion, der úretmæssigt
> forulemper úskyldige.

[ ... ]


> Lad os tage et *fiktivt* eksempel, så I alle kan forstå det:
>
> Jeg bor til leje i en lejlighed. Naboen laver støj om natten, hvorefter
> ejeren smider mig ud. Men jeg har jo INTET med sagen at gøre. Hvorfor skal
> jeg så straffes ?

Lad os tage et andet eksempel. Og bemærk nu venligst, at det er fra
*virkelighedens* verden:

En úskyldig kvinde voldtages. Der er ingen vidner til stede, og
voldtægtsmanden er væk. Herefter stenes kvinden til døde, fordi man mener,
at hun har bedrevet utugt/hor!

Dette er ikke blot fanatisme. Det er regulær *galskab*!

Og det bliver ikke bedre af at spærre alle kvinder inde, som om de var
úansvarlige tosser!

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at bevæge sig frit i
samfundet (§79, version 2).

Og havde Gud ønsket at spærre alle kvinder inde (som om de var geméne
forbrydere), hvorfor har Han så skabt kvindemennesket med 2 ben ?

-

Internal

Irt. Break of DK-constitution §77 (Ytringsfrihedens úkrænkelighed)

OUTPUT-check:


File 5030, sent 2006-02-04, CET 21:58

on-line at 2006-02-09, CET 04:46:30
news:0A8Ff.7122$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5031, sent 2006-02-05, CET 14:43

on-line at 2006-02-09, CET 04:46:33
news:PinFf.7142$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5032, sent 2006-02-05, CET 23:53

on-line at 2006-02-09, CET 04:45:10
news:ZlvFf.7184$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5033, sent 2006-02-06, CET 10:27

on-line at 2006-02-09, CET 04:45:13
news:MEEFf.7193$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5034, sent 2006-02-07, CET 18:09

on-line at 2006-02-09, CET 04:44:25
news:hv4Gf.7239$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5035, sent 2006-02-07, CET 23:42
on-line at 2006-02-09, CET 04:44:34
news:En9Gf.7263$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5036, sent 2006-02-08, CET 07:25
on-line at 2006-02-09, CET 04:44:37
news:2agGf.7270$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5037, sent 2006-02-09, CET 03:07
on-line at 2006-02-09, CET 04:46:30
news:EtxGf.7301$Cl2.1...@news000.worldonline.dk


... apropos Åb. (Rev.) 13,17 ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5038


Jesus-loves-you

unread,
Feb 11, 2006, 10:47:04 AM2/11/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
4905 news:Dwief.333$Cl2....@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> Der var engang en mand, som havde et *alvorligt* mindreværdskompleks.
> Ubevidst stræbte han efter at kompensere for dette ved at hævde sig på
> andre
> menneskers bekostning. Således tvang han folk til at ære hans gud ved ikke
> at arbejde om mandagen.
>
> Ve det menneske, der overtrådte hans befaling: Han skulle have hakket
> hovedet af, apropos afguden bæ-på-dåse (Matt.24,21 ?).
>
> Desværre viste det sig uheldigvis, at denne mand havde 6 brødre med
> tilsvarende psykiske problemer, og de forlangte, at folk ikke måtte
> arbejde
> om tirsdagen, onsdagen, torsdagen, fredagen, lørdagen og søndagen.
>
> Og på grund af al dette, blev der INTET lavet overhovedet, og folket
> sultede ihjel (John.8,34) ...

Interrupt from ...
5051 news:GYkHf.7438$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

News:

=== citat start ===

TV2 TTV s117 lør 11 Feb (2006, CET) 16.11.11

Franske muslimer anlægger sag

Frankrigs Muslimske Råd har besluttet
at lægge sag an mod den satiriske uge-
avis Charlie Hebdo, som har genoptrykt
Jyllands-Postens profettegninger.

Det formelle sagsanlæg vil blive udfor-
met i næste uge, oplyser rådet, der
repræsenterer Frankrigs fem millioner
muslimer. Sagsanlægget er et angreb på
den sekulære franske forfatning, der
sikrer en udstrakt ytringsfrihed, også
i religiøse spørgsmål - bl.a. ud fra et
argument om, at hvis alle religioners
forbud skulle tages alvorligt, ville
det begrænse borgernes udfoldelse.

11. feb 07:06 (CET, red.)

=== citat slut ====


Ateisten skal have lov til at kunne gå i rette med vores religiøse hykleri
og sige: "Religion er opium for folket".

Og skønt jeg som kristen (udfra min *partiske* synsvinkel) IKKE bryder mig
om, at man spotter min Herre fx. med en karikatur-tegning, hvor Jesus ryger
opium (og dermed sammenlignes med en stofmisbruger, hvilket jo er ret
nedværdigende) ... så anerkender jeg dog, at folk har ret til at mene dette.
Gud skabte os jo med en fri vilje. Sig derfor:

"Vi bekender (som muslimer), at vi har syndet mod Dog, o Gud, ved at have
forfulgt såkaldte frafaldne og begået forbrydelse-mod-Menneskeheden ved at
have myrdet dem.

"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:

(2006-02-11, CET 16:18:47, delay 0)
- "Amen."

[ ... ]


> You just can't blame the mirror, if Your face looking awfull !!!

Og det var faktisk dét, der var Jyllands-Postens oprindelige hensigt, at
hive Jer op af denne Auschwitz-lignende Afgrund°.

Gid vi kunne være stolte af Jer; fremfor at skulle skamme os over at tilhøre
samme art (Homo Sapiens).

OUTPUT this message ?

16:46
- "Okay for me."

Thank You, Sir ... :-)


Med venlig hilsen,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk

Info: 4938 news:n9hff.558$Cl2....@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5052


Jesus-loves-you

unread,
Feb 14, 2006, 7:09:26 PM2/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5033 news:MEEFf.7193$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

> "Jesus-loves-you" skrev
> 5032 ... Still NOT on-line 2006-02-06, CET 10:15, apropos §77 ... :-(
> [ ... ]
> > 5025 news:oyvEf.6951$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
> [ ... ]
> > Internal
> >
> > Irt. Break of DK-constitution §77 (Ytringsfrihedens úkrænkelighed)
> > (internal updating 2006-02-04, CET 20:47)

[ ... ]


> Hmm ... Das ist nicht so gut, mein herrn ... :-(
>
> File 4763A-program ON ?
>
> "USS Nimitz - verschollen ist"-Break:
> (2006-02-06, CET 10:13)
> - "Det må du gerne ..."
>
> 10:20
> - "Med ordre fra mig!"
>
> Yes, Sir ... Fire at will!

Sorry ... "konto'en" er opbrugt ... :-(

Så overgiver vi da jer til satan i Jesu navn (1.Kor.5,5) ...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-02-15, CET 00:48:38, delay 0)
- "Vedtaget!"

01:05
- " ... (classified) ..."

-

Internal

File-OUTPUT-checking:
5067 news:WiZHf.7546$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
File 5068, sent 2006-02-13, CET 12:56
File 5069, sent 2006-02-13, CET 14:05
File 5070, sent 2006-02-13, CET 16:04
File 5071, sent 2006-02-14, CET 09:19
File 5072, sent 2006-02-14, CET 11:03
File 5073, sent 2006-02-14, CET 11:17
File 5074, sent 2006-02-14, CET 11:42
File 5075, sent 2006-02-14, CET 23:44
File 5076, sent 2006-02-14, CET 23:44
File 5077, sent 2006-02-14, CET 23:44
File 5078, sent 2006-02-14, CET 23:58

... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev (Åb.13,17) ... :-(


This file has been sent 2006-02-15, CET 01:09


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk

Info: 5057 news:VoEHf.7481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5079


Jesus-loves-you

unread,
Feb 16, 2006, 1:54:28 PM2/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
4695 news:N138f.72070$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

> Kære muslimer i Danmark og udlandet,
>
> Skønt jeg ikke er muslim men tilhører Bogens folk (ifølge Koranen), har
> jeg dog noget at sige til jer, som I også vil kunne drage nytte af:
>
> Som Kristen må jeg IKKE bringe andre kristne til fald ved - i únødvendig
> grad - at gøre krav på min frihed (jævnfør eksemplerne fra 1.Kor.8,7-13.9;
> 6,19-20).
>
> Gælder dette også overfor fx. Jer muslimer ?
>
> Må man godt stå og vifte med den røde klud (overfor en tyr) og provokere ?
>
> Jesus siger:


>
> "Gør mod andre mennesker sådan,

> som I vil, at de skal gøre mod jer!"

> (Luk.6,31)
>
> Det er mig således IKKE tilladt at opføre mig tarveligt overfor jer og
> andre ... :-)
>
> Jeg vil derfor personlig ikke eksempelvis tegne billeder af jeres profet
> Muhammed udelukkende med det formål at provokere. Det tjener jo IKKE noget
> gavnligt formål.
>
> Som apostlen Paulus skriver:
>
> "... Stræb efter det, der er godt i
> *alle* menneskers øjne, om det er muligt.
>
> Hold fred med alle mennesker,
> så vidt det står til jer!
>
> ( Rom.12,17b-8)

Interrupt from ...
5026 news:s9VEf.7076$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

OUTPUT-order-time:
2006-02-16, CET 16:1x

Gratisavisen MetroXpress skrev her i dag torsdag d. 16. februar 2006:

(Klummen, side 6, af Henrik Qvortrup, Chefredaktør og politisk kommentator)

=== citat start ===

GIGOLO JESUS

Nu kan det vist kun være et spørgsmål om tid, så må den være ude i
butikkerne: Den klæbrige støtte-cd, hvor danske rockmusikere i kølvandet på
Muhammed-sagen opfordrer til 'forståelse på tværs af kulturer og
religioner'. (Men naturligvis ikke - det siger sig selv - til at fastholde
danske værdier og demokratiske principper, når de trues af militante
islamister og diktatur-stater). Hvorefter man kan konstere, at
Muhammed-sagen har udløst præcis de reaktioner, der altid vækkes i Danmark,
når blot 'skurken' og 'den krænkede' passer ind i den stereotype, politisk k
orrekte forestilling om godt og ondt.

For selvfølgelig måtte det udløse fakkeltog, når den 'skyldige' er
borgerlige Jyllands-Posten, mens 'ofret' er muslimer. Så passer
verdensbilledet så dejligt på dagbladet Politiken og omegn.

Især når det alt sammen giver mulighed for at jamre over tonen i den
danske udlændingepolitik i almindelighed og i særdeleshed over Pia
Kjærsgaard (DF) (som alle de dialog-ivrige sjovt nok gerne karikerer, håner
og udsætter for de allergroveste forsimplinger).

Sandheden er, at der i det på overfladen så tolerente miljø slet ikke er
rummelighed nok til, at der kan indføjes fodnoter om, at
Jyllands-Posten-tegningerne reelt er harmløse, og at islamisternes reaktion
er helt ude af proportioner og i øvrigt er orkestreret af regimer, der
ønsker at bortlede opmærksomheden fra egne problemer. Den slags nuanceringer
forrykker verdensbilledet, og derfor er de tabu.

Det store spørgsmål er, om den bevidstløse opfordring til dialog ville
have lydt med samme intensitet, hvis 'skurken' og 'ofrene' havde været nogle
andre.

Lad os for eksempel lege med tanken om, at det i stedet for Jyllands-Posten
havde været en feteret kunstner, der provokerede. Og at de fornærmede ikke
var muslimerne, men i stedet en gruppe af stærkt højreorienterede kristne i
USA? Ville der så også være fakkeltog i gaderne i for at vise sympati med
de krænkede kristne? Næppe.

Det er forfatteren Frederik Stjernfelt, der i Weekendavisen leger med
dette tankeeksperiment og som eksempel peger på jokerens seneste cd, 'Gigolo
Jesus' - en titel, der jo sammenstiller frelseren med en trækkerdreng.

Hvad nu hvis 'Gigolo Jesus' havde fået højreorienterede, kristne kredse i
USA til at kalde til kamp mod Danmark? Og hvad nu hvis præsident Bush havde
forlangt, at Anders Fogh (V) skulle sige undskyld på jokerens vegne?

Ville der så være være forståelse? Ville Politiken opfordre til dialog?
Ville kulturarbejderne være i felten i respekt for de højreorienterede
kristne i USA?

Svarene giver næsten sig selv. Det er selvsagt utænkeligt, at alle de
ellers så dialogsøgende ville rykke ud med al deres forståelse, hvis der
pludselig var tale om krænkede kristne - tilmed nogle fra USA.

Så ville piben have en helt anden lyd. Så ville vi høre om de
'formørkede kræfter i Bush's Amerika'. Og der ville ikke - tro mig - være
så meget som antydningen af et fakkeltog. Og en støtte-cd? Glem det.

Dermed er vi ved sagens kerne: I toneangivende kredse her i landet er
tolerance og forståelse blevet til noget, der kun udvises over for de
særligt udvalgte.

Og i sagen om Muhammed-tegningerne er de udvalgte dem, der råber højest
og ter sig allermest truende. Ganske tankevækkende. Og meget skræmmende.

=== citat slut ====


Hykleri ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 5057 news:VoEHf.7481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5096


Jesus-loves-you

unread,
Feb 15, 2006, 5:35:26 AM2/15/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5079 news:ViuIf.7609$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> Sorry ... "konto'en" er opbrugt ... :-(
>
> Så overgiver vi da jer til satan i Jesu navn (1.Kor.5,5) ...
>
> Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
> (2006-02-15, CET 00:48:38, delay 0)
> - "Vedtaget!"
>
> 01:05
> - " ... (classified) ..."

Lyt til mit råd:

(Jesus siger:)

Søg *først* Guds Rige° og Hans retfærdighed, ...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-02-15, CET 11:18)
- "Amen."

" ... så skal *alt* det andet gives jer i tilgift."

(Matt.6,33)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 5057 news:VoEHf.7481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5085


Jesus-loves-you

unread,
Mar 2, 2006, 10:16:58 AM3/2/06
to
""Jesus-loves-you"" skrev
5160 news:43ff35bc$0$47089$edfa...@dread15.news.tele.dk

> ----- Original Message -----
> From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>
> Newsgroups: dk.politik,dk.videnskab.jura
> Sent: Saturday, February 18, 2006 1:06 PM
> Subject: Rykker-brev no 1 - Was: Politianmeldelse angående censur
> (Forfatningsbrud)
>
> === citat start file 5107 ===
>
> Til Politiet,
>
> Dato: Lørdag den 18. februar 2006, CET ca. 13:xx
>
>
> Rykker-brev no 1.
>
>
> Denne E-mail er endvidere sendt til:
> Folketingsmedlemmer
> Pressen
> news:dk.politik
> news:dk.videnskab.jura
>
>
> I søndags (d. 12. februar 2006) indgav jeg følgende politi-anmeldelse:
>
> (This file i now online, see perhaps ...
> 5062 news:AaIHf.7509$Cl2.1...@news000.worldonline.dk )
[ ... ]
> Øh ... jeg finder det ret *pinligt*, at jeg endnu ikke officielt har hørt
> fra Jer angående denne min Politi-anmeldelse.
>
> Man kan jo dårlig anden end forledes til at tro, at I har en finger med i
> spillet. Og det er jo ikke ligefrem just dét, der øger tilliden til den
> Udøvende Magt ... :-(

File 5101-5104, 5106-5173 still NOT on-line ... :-(

News:

=== citat start ===

TV2 TTV s122 Tor 02 Mar (2006, CET) 15:17:41

Orkan hærger flådebase på Grønland

En orkan med vindstyrker op til 62
meter pr. sekund har de seneste dage
hærget den danske Flådestation Grønne-
dal i Grønland. En fyldt container er
blæst i havet og al satellitkommunika-
tion er ude af drift, oplyser Forsvars-
kommandoen i en pressemeddelelse.

Hårdt blæsevejr er ikke noget særsyn i
Grønland. Vinden blev presset ned
gennem fjeldene med vindhastigheder op
til 62 meter pr. sekund. Det er orkan,
når vindstyrken kommer over 32,6 meter
pr. sekund. Orkanen sendt[e] sten ned fra
fjeldsiderne, de fløj som projektiler
mod stationen og gav buler i bilerne.

02. mar 07:41 (CET, red.)

=== citat slut ====


You better learn now ... !!!


This file has been sent Thursday, 2006-03-02, CET 16:16


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk

Info: 5057 news:VoEHf.7481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5174


Jesus-loves-you

unread,
Mar 3, 2006, 6:55:52 AM3/3/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5174 news:44070c6b$0$24298$edfa...@dread14.news.tele.dk

[ ... ]
> > Til Politiet,
[ ... ]


> > Man kan jo dårlig anden end forledes til at tro, at I har en finger med
> > i spillet. Og det er jo ikke ligefrem just dét, der øger tilliden til
> > den Udøvende Magt ... :-(
>
> File 5101-5104, 5106-5173 still NOT on-line ... :-(

Backup file:

(Copy of file 5101-5104, 5106-5173)

(All OUTPUT sent at Central Europain Time, CET)

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>
Newsgroups: dk.politik

Sent: Friday, February 17, 2006 3:10 PM
Subject: Re: Politianmeldelse angående censur (Forfatningsbrud)
=== citat start file 5101 ===

"Jesus-loves-you" skrev
5092 news:izYIf.7667$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... Angående Grundlovens §77, Forfatningsbrud ... ]

> > Censur siden i går søndag:
> (File 5055-5065)
>
> Censur i tidsrummet mandag-onsdag (2006-02-15):
> (File 5068-5079), see file 5080
>
> Censur i tidsrummet onsdag-torsdag (2006-02-16):
>
> File 5080, sent 2006-02-15, CET 11:35
> ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:12
news:AtDIf.7622$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

> File 5081, sent 2006-02-15, CET 11:35
> ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:12
news:DtDIf.7623$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

> File 5082, sent 2006-02-15, CET 11:35
> ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:13
news:GtDIf.7624$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> File 5084, sent 2006-02-15, CET 11:35
> ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:KtDIf.7626$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

> File 5085, sent 2006-02-15, CET 11:35
> on-line at 2006-02-16, CET
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:NtDIf.7627$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> File 5087, sent 2006-02-15, CET 11:35
> ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:RtDIf.7629$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet torsdag-fredag (2006-02-17):

File 5091, sent 2006-02-16, CET 10:21
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:14
news:zuXIf.7664$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5092, sent 2006-02-16, CET 11:34
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:16
news:izYIf.7667$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5093, sent 2006-02-16, CET 13:29
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:16
news:Ie_If.7668$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5094, sent 2006-02-16, CET 14:09
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:17
news:pQ_If.7669$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5095, sent 2006-02-16, CET 19:01
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:23
news:463Jf.7682$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5096, sent 2006-02-16, CET 19:54
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:03
news:DT3Jf.7684$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5097, sent 2006-02-16, CET 21:01
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:04
news:4S4Jf.7685$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5098, sent 2006-02-16, CET 21:17
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:24
news:f55Jf.7687$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5099, sent 2006-02-16, CET 22:26
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:05
news:k66Jf.7688$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5100, sent 2006-02-17, CET 00:00
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:06
news:cu7Jf.7690$Cl2.1...@news000.worldonline.dk


[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5101 ====


----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom
Sent: Friday, February 17, 2006 3:11 PM
Subject: Re: Politianmeldelse angående censur (Forfatningsbrud)

=== citat start file 5102 ===

"Jesus-loves-you" skrev
5074 news:2uiIf.7582$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> Måske vil du protestere og sige: "Ja-
> men, hvorfor går Gud ... i rette med os? ..."
[ ... ]
> *Endnu* en fin "lille" hentydning ... :-)

Interrupt from ...
5093 news:Ie_If.7668$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> De små "fugle" er jo allerede begyndt at synge: I do also still have that
> dream, Mr. M.L.King ... apropos Watergate ... :-)
>
> Hvad er - for øvrigt - *forskellen* mellem at sværge Forfatningen troskab
> modsat en person (fx. Statsministeren/Presidenten/Kongen) ?
>
> Einem Hitler-syntax ?
>
> Please, tell me ... :-)

News:
(Constitution-break responce program)
5094 news:pQ_If.7669$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Internal memory:
2006-02-17, CET 04:45

DADDY-Break:
(2006-02-17, CET 14:40)
- "Det skal du (OUTPUT UCB-message)

Yes, my Lord:

(Det blev sent i går aftes (00:xx), førend jeg fik læst min andagtstekst.
Ordene var ret rammende.)

5034 news:hv4Gf.7239$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> Gud taler til dig gennem dette. For måneder siden kendte Han allerede til
> dette ...

Så her er en hilsen fra FARMAND, Mr. Lawbreaker:

(melodi: Lille kat på vejen dér. Hvis er du ?)

Input andagtstekst from www.ucb.dk

(indtastet *før* december 2005, apropos the *Time*-break, Es.42,8-9)

=== citat start ===

Torsdag 16. Februar (2006, red.)

... Når Gud sætter dig fri, skal du sige "nej" til de, som vil holde dig
tilbage eller bestemme dine veje. Sig til dem: "Jeg har bestemt mig for at
leve nær [den *levende* Gud]. Jeg vil ikke finde mig i at være i en
position, hvor jeg er afhængig af, om I leder mig til, hvad I tror, jeg
behøver eller ikke behøver." ...

=== citat slut ====


Does these words tells you something, Mr. Lawbreaker ?

Sig derfor (som der står skrevet i Koranen - havde jeg nær sagt - apropos
repetitionskursus nr. 117 mhp. *hjernevask*):

"Jeg er sg_ min egen!"

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5102 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>

Newsgroups: dk.videnskab.jura
Sent: Friday, February 17, 2006 3:11 PM
Subject: Re: Politianmeldelse angående censur (Forfatningsbrud)

=== citat start file 5103 ===

"Kim Ludvigsen" skrev
news:43f5559c$0$2101$edfa...@dtext02.news.tele.dk

> Den 16-02-06 13.29 skrev Jesus-loves-you følgende:

[ ... File 5093 ... ]

> [snip en hel masse vrøvl]
>
> Lad være med at xposte indlæg og sætte opfølgning til juragruppen, når
> dit indlæg intet har med jura at gøre. Der er ingen grund til at lokke
> folk til at skrive ikke-juridiske indlæg i denne gruppe.
>
> FUT: dk.admin.netikette hvor tråde om den rette opførsel i grupperne
> hører hjemme.

Mange tak. Dette dit råd vil jeg følge ... :-)

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5103 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>
Newsgroups: dk.politik

Sent: Friday, February 17, 2006 5:28 PM
Subject: Re: Shia- sunnimuslimsk krig

=== citat start file 5104 ===

"Jesus-loves-you" skrev
5100 news:cu7Jf.7690$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> Irak afterforsker dødspatrulje
>
> Iraks indenrigsministerium efterforsker
> rapporter om en dødspatrulje inden for
> det irakiske politi, som retter angreb
> mod Iraks sunnimuslimske mindretal.

News:

=== citat start ===

NRK-tekst (p137) Fr 17.feb (2006, CET) 17:12:22

(Iran krever britene ut av Basra)

Irans utenriksminister krevet at
Storbritannia trekker ut sine styrker
fra den sørirakiske byen Basra. - Bri-
tene destabiliserer byen, sier han.

- Iran krever en øyeblikkelig tilbake-
trekking av britiske styrker fra
Basra, sa utenriksminister Manouchehr
Mottaki til pressen i Beirut i dag.

Iranske tjenestemenn har tidligere gitt
britiske agenter skylden for for at
etniske uroligheter har blusset opp i
Irans sørøstlige provins Khuzestan.

=== citat slut ====


Hmm ... det kan meget vel tænkes, at det er Iran, der står bag
dødspatruljerne i Irak.


Memory on:
5091 news:zuXIf.7664$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
5099 news:k66Jf.7688$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> Dersom en ukrudtsplante hakkes over ved roden (gerne INDEN den har spredt
> sine giftige frø), da *visner* planten!

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5104 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>
Newsgroups: dk.politik
Sent: Saturday, February 18, 2006 12:28 PM
Subject: Lovovertrædelses-registreringsfil - Was: Politianmeldelse angående
censur (Forfatningsbrud)

=== citat start file 5106 ===

"Jesus-loves-you" skrev
5062 news:AaIHf.7509$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... Angående Grundlovens §77, Forfatningsbrud ... ]

> Politianmeldelse angående censur (Forfatningsbrud).

Oversigt over censurens omfang:
(Disse er blevet "bogført" i følgende filer)

Censur i tidsrummet lørdag (4. feb 06) til onsdag (8. feb 06):
(filerne 5027A-5029)
5037 news:EtxGf.7301$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet lørdag (4. feb 06) til torsdag (9. feb 06):
(filerne 5030-5037)
5038 news:g5FGf.7318$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Filerne 5038 og 5039 slap igennem uden censur d. 9. feb 06.

Censur i tidsrummet fredag (10. feb 06) til lørdag (11. feb 06):
(filerne 5040-5047)
5048 news:_OhHf.7421$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Filerne 5048-5051 slap igennem uden censur d. 11. feb 06.

Censur i tidsrummet lørdag (11. feb 06) til søndag (12. feb 06):
(filerne 5052-5054)
5055 news:vhDHf.7474$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet søndag (12. feb 06) til mandag (13. feb 06):
(filerne 5055-5065)
5067 news:WiZHf.7546$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Filerne 5066 og 5067 slap igennem uden censur d. 13. feb 06.

Censur i tidsrummet mandag (13. feb 06) til onsdag (15. feb 06):
(filerne 5068-5079)
5080 news:AtDIf.7622$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet onsdag (15. feb 06) til torsdag (16. feb 06):
(filerne 5083, 5086, 5088-5090)
5092 news:izYIf.7667$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet onsdag (15. feb 06) til fredag (17. feb 06):
(filerne 5080-5082, 5084-5085, 5087, 5091-5100)
5101 ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) ... :-(

Disse filer kan dog alligevel downloades:

File 5080, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:12
news:AtDIf.7622$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5081, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:12
news:DtDIf.7623$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5082, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:13
news:GtDIf.7624$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5084, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:KtDIf.7626$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5085, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:NtDIf.7627$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5087, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:RtDIf.7629$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet torsdag-fredag (2006-02-17):

File 5091, sent 2006-02-16, CET 10:21
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:14
news:zuXIf.7664$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5092, sent 2006-02-16, CET 11:34
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:16
news:izYIf.7667$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5093, sent 2006-02-16, CET 13:29
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:16
news:Ie_If.7668$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5094, sent 2006-02-16, CET 14:09
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:17
news:pQ_If.7669$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5095, sent 2006-02-16, CET 19:01
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:23
news:463Jf.7682$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5096, sent 2006-02-16, CET 19:54
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:03
news:DT3Jf.7684$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5097, sent 2006-02-16, CET 21:01
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:04
news:4S4Jf.7685$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5098, sent 2006-02-16, CET 21:17
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:24
news:f55Jf.7687$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5099, sent 2006-02-16, CET 22:26
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:05
news:k66Jf.7688$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5100, sent 2006-02-17, CET 00:00
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:06
news:cu7Jf.7690$Cl2.1...@news000.worldonline.dk


Seneste censur:

File 5101, sent 2006-02-17, CET 15:10
File 5102, sent 2006-02-17, CET 15:11
File 5103, sent 2006-02-17, CET 15:11
File 5104, sent 2006-02-17, CET 17:28
... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(

File 5105, sent 2006-02-18, CET 03:37
on-line at 2006-02-18, CET 04:33:05
news:%LvJf.7704$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5106 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>
Newsgroups: dk.politik,dk.videnskab.jura
Sent: Saturday, February 18, 2006 1:06 PM
Subject: Rykker-brev no 1 - Was: Politianmeldelse angående censur
(Forfatningsbrud)

=== citat start file 5107 ===

Til Politiet,

Dato: Lørdag den 18. februar 2006, CET ca. 13:xx


Rykker-brev no 1.


Denne E-mail er endvidere sendt til:
Folketingsmedlemmer
Pressen
news:dk.politik
news:dk.videnskab.jura


I søndags (d. 12. februar 2006) indgav jeg følgende politi-anmeldelse:

(This file i now online, see perhaps ...
5062 news:AaIHf.7509$Cl2.1...@news000.worldonline.dk )

The E-mail text (forkortet udgave):

> Hermed vil jeg gerne have lov at give en politianmelde:
>
>
> Jeg har i den seneste uge oplevet, at mine indlæg på nyhedsgrupperne IKKE
> er kommet online med det samme (se informationsfilen nr. 5057).
[ ... ]
> Er der blevet indført censur i Danmark ?
>
> Og i så fald:
>
> Er dette tilladt, eller har vi at gøre med et *Forfatningsbrud* ?
>
> I Grundlovens paragraf 77 står der jo, at ...
>
> "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at
> offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for
> domstolene. Censur og andre forebyggende for-
> holdsregler kan ingensinde på ny indføres."
>
> Kan ordet *Enhver* gradbøjes ?
>
> Og i så fald:
>
> 5041 news:286Hf.7400$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
> >
> > Kan vi risikere, at der kan opstå et *magtmisbrug* ? - For hvem skal
> > definere, hvornår vi (som samfund) kan tillade os at censurere folks
> > ytringer ? - Kan disse folk have skjulte motiver såsom pengebegær osv. ?
> >
> > En *úhyggelig* fremtids-hypotetisk mulighed dukker op i mit sind:
> >
> > " ... (Bigbrother) ... "
> > (Åb. (Rev.) 13,17)

END of E-mail text.


Øh ... jeg finder det ret *pinligt*, at jeg endnu ikke officielt har hørt
fra Jer angående denne min Politi-anmeldelse.

Man kan jo dårlig anden end forledes til at tro, at I har en finger med i
spillet. Og det er jo ikke ligefrem just dét, der øger tilliden til den
Udøvende Magt ... :-(

I den forbindelse er der opstået et *principielt* (hypotetisk) spørgsmål:

Sæt nu den Udøvende Magt er blevet overtaget af en Hitler-lignende
magtmisbruger (fx. en sekt som Frimurene).

Hvorledes skal man kunne anmelde et magtmisbrug, når den instans, der
behandler sagen, er lovovertræderen ?

Burde den Udøvende og Dømmende Magt ikke holdes mere adskilt ? - Eller skal
ræven vogte gæs ?


Jeg kan sagtens forstå Jeres (eventuelle) problem, for spørgsmålet lyder jo:
Skal en såkaldt sindsyg stodder have lov til at sende provokerende
Muhammed-tegninger på Internettet og dermed sætte danske borgers liv i fare
m.m. ? - Nej, vel!

Men tillad mig at understrege, at de indlæg jeg skriver på nyhedsgrupperne
på Internettet IKKE kan indeholde en binær-kode, dvs. at indlæg slet-og-ret
bliver nægtet adgang, dersom de indeholder fx. et billede!

Det er korrekt, at der findes binære nyhedsgrupper på internettet (fx.
news:dk.binaer , som jeg for øvrigt har brugt nu og da), men hvorfor
blokerer I så ikke blot adgangen til disse nyhedsgrupper ?

Jeg finder derfor censuren fortsat som værende i strid med den danske
Forfatning (Grundloven) angående censur (§77). Endvidere er §64 angående
Dommerne úafhængighed givetvis blevet overtrådt ... :-(

-

Her er en oversigt over omfanget af misbruget:

(Disse er blevet "bogført" i nyhedsindlæg, som kan downloades online)

Censur i tidsrummet lørdag (4. feb 06) til onsdag (8. feb 06):
(filerne 5027A-5029)
5037 news:EtxGf.7301$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet lørdag (4. feb 06) til torsdag (9. feb 06):
(filerne 5030-5037)
5038 news:g5FGf.7318$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Filerne 5038 og 5039 slap igennem uden censur d. 9. feb 06.

Censur i tidsrummet fredag (10. feb 06) til lørdag (11. feb 06):
(filerne 5040-5047)
5048 news:_OhHf.7421$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Filerne 5048-5051 slap igennem uden censur d. 11. feb 06.

Censur i tidsrummet lørdag (11. feb 06) til søndag (12. feb 06):
(filerne 5052-5054)
5055 news:vhDHf.7474$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet søndag (12. feb 06) til mandag (13. feb 06):
(filerne 5055-5065)
5067 news:WiZHf.7546$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Filerne 5066 og 5067 slap igennem uden censur d. 13. feb 06.

Censur i tidsrummet mandag (13. feb 06) til onsdag (15. feb 06):
(filerne 5068-5079)
5080 news:AtDIf.7622$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet onsdag (15. feb 06) til torsdag (16. feb 06):
(filerne 5083, 5086, 5088-5090)
5092 news:izYIf.7667$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet onsdag (15. feb 06) til fredag (17. feb 06):
(filerne 5080-5082, 5084-5085, 5087, 5091-5100)
5101 ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) ... :-(

Disse filer kan dog alligevel downloades:

File 5080, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:12
news:AtDIf.7622$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5081, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:12
news:DtDIf.7623$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5082, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:13
news:GtDIf.7624$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5084, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:KtDIf.7626$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5085, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:NtDIf.7627$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5087, sent 2006-02-15, CET 11:35
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:11
news:RtDIf.7629$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

Censur i tidsrummet torsdag-fredag (2006-02-17):

File 5091, sent 2006-02-16, CET 10:21
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:14
news:zuXIf.7664$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5092, sent 2006-02-16, CET 11:34
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:16
news:izYIf.7667$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5093, sent 2006-02-16, CET 13:29
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:16
news:Ie_If.7668$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5094, sent 2006-02-16, CET 14:09
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:17
news:pQ_If.7669$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5095, sent 2006-02-16, CET 19:01
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:23
news:463Jf.7682$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5096, sent 2006-02-16, CET 19:54
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:03
news:DT3Jf.7684$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5097, sent 2006-02-16, CET 21:01
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:04
news:4S4Jf.7685$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5098, sent 2006-02-16, CET 21:17
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:24
news:f55Jf.7687$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5099, sent 2006-02-16, CET 22:26
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:05
news:k66Jf.7688$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

File 5100, sent 2006-02-17, CET 00:00
on-line at 2006-02-17, CET 04:33:06
news:cu7Jf.7690$Cl2.1...@news000.worldonline.dk


Seneste censur:

File 5101, sent 2006-02-17, CET 15:10
File 5102, sent 2006-02-17, CET 15:11
File 5103, sent 2006-02-17, CET 15:11
File 5104, sent 2006-02-17, CET 17:28
... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(

File 5105, sent 2006-02-18, CET 03:37
on-line at 2006-02-18, CET 04:33:05
news:%LvJf.7704$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5107 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>

Newsgroups: no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, February 18, 2006 1:36 PM
Subject: Re: SETI - Perhaps the first prove - Was: The voice of ET (aliens)

=== citat start file 5108 ===

"Jesus-loves-you" skrev
5054 news:yquHf.7468$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]
>

> > So ... when a "man" loves a "woman", he can do her no wrong. He'd NEVER
> > harm that LOVELY girl, ... and that's *You*, Mankind ... :-)
[ ... ]


> "USS Nimitz - verschollen ist"-Break:

> (2006-02-12, CET 00:18)
> - "Jeg sværger [dig]. Jeg vil aldrig gøre dig ondt."
>
> 00:24
> - " ... my little lady."

Interrupt from ...
5107 ... still NOT on-line, apropos Watergate, Rev.(Åb.) 13,17 ... :-(


>
> (This file i now online, see perhaps ...
> 5062 news:AaIHf.7509$Cl2.1...@news000.worldonline.dk )

"USS Nimitz - verschollen ist"-Break:
(2006-02-18, CET 13:21:3x, delay -00h01m21s)
- "... Gør det bare ... "

Jeg havde lige sagt (omtrent):

(music: When a man loves a woman)
(code: Security-service)

You are invited to the *Wedding*, the greatest one in Mankind history.

13:21:52, delay -00h01m21s)
- "... med hilsen fra mig."

Are *You* that little pretty girl ? - Wow ... :-)

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5108 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom
Sent: Saturday, February 18, 2006 2:48 PM
Subject: Re: The Voice of Heaven - Was: Ytringsfrihed og blasfemi

=== citat start file 5109 ===

"Jesus-loves-you" skrev
5105 news:%LvJf.7704$Cl2.1...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> ... > Jesus siger:
> ... >
> ... > "Gør mod andre mennesker sådan,
> ... > som I vil, at de skal gøre mod jer!"
> ... > (Luk.6,31)
>

> DADDY-Break:
> (2006-02-18, CET 03:32)
> - "I skal opføre jer ordentlig."

News:

=== citat start ===

DR1 s141 lør 18 feb (2006, CET) 14:18:40

12:50

Fond vil give danskerne bog om Muhammed

En islamisk fond i Saudi Arabien vil
producere en bog om profeten Muhammed.

Bogen skal deles gratis ud i Europa,
men primært i Danmark.

- Bogen vil blive uddelt gratis i hele
Europa, men de fleste eksemplarer vil
gå til Danmark for at forklare, hvad
profeten stod for, siger fondens
grundlægger, sheik Abdul Aziz
al-Tuwaijri.

Indsamlingen til bogen tog blot 12
dage. Den begyndte som en sms-kampagne,
hvor folk blev opfordret til at give et
beløb.

=== citat slut ====


Apropos Oplysning-til-Borgerne-om-samfundet, set udfra en *subjektiv*
synsvinkel.

Se her kommer der noget *smukt* til udtryk (som giver Menneskeheden håb for
morgendagens verden, apropos Drusjki): At gøre godt, fremfor ondt ...

Heaven-Break:
(2006-02-18, CET 14:19:12, delay 0)
- "Amen."

Gid alle mennesker var sådan, FAR !!!

DADDY-Break:
(2006-02-18, CET 14:22:24, delay 0)
- "Ja ... Min dreng."

Hjælp os til, Herre vor Gud, at kunne skelne mellem de subjektive og de
objektive informationer ...

14:24:12, delay 0
- "Jeg vil."

Tak FARMAND ... :-)

-

Internal

Censur still on, see file 5106-5107, when they are on-line.

This file-OUTPUT:
2006-02-18, CET 14:43 ... Across denied
2006-02-18, CET 14:45 ... Across denied

Don't You like the *Truth* (apropos John.1,5) ? ... :-)

[ ... cut 2006-02-25, CET 14:34 ... ]

=== citat slut file 5109 ====

----- Original Message -----
From: "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven>

<