Republikken Danmark (og interface 61 news)

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jun 5, 2009, 4:00:27 AM6/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, May 20, 2008, CET 14:32, GMT 12:32
Subject: Majest�tforn�rmelse ? -
Was: Strong earthquake hits Cannibal-istan (The 50-copyright-counter)
... (Creator)-Contact ...
Boycot Cannibal-istan (China)
7478 <news:4832c4d2$0$56778$edfa...@dtext02.news.tele.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/e44fe68810cc18e0>
<
> ... > Kina har besat Tibet siden 1950 og har i disse dage beg�et
> ... > endnu en massakre.
[ ... ]
> > "Ukrudts"-bek�mpelse.)
>
>
> Og husk nu, Frederik:
>
> Ikke noget med at legitimere uret (, apropos the boycot of China)
>
> (I modsat fald bliver du fyret...
>
> ET-Break:
> (2008-05-20, Tuesday, day no 141, CET 13:08:29, delay -00:00:13)
> (2008-05-20, Tuesday, day no 141, CET 11:08:16, delay +00:00:00)
> - "�jeblikkelig."
[ ... ]
> Der findes �benbart flere former for majest�t-forn�rmelse!


and ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab.religion
Sent: Friday, July 25, 2008, CET 17:43, GMT 15:43
Subject: Kongehusets landsforr�deri -
Was: Iransk kristen med muslimsk baggrund arresteret og tortureret ...
Starwars ?
7711 <news:g6csb1$2pch$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d60211bd53f09f1f>
>
> Kronnprinsen tager til OL


samt ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, August 09, 2008, CET 11:31, GMT 09:31
Subject: Spyt-slikkeri ogs� en mulig forklaring -
Was: Hvorfor tr�der de (ET) ikke offentlig frem ?
7756 <news:489d63f9$0$48312$157c...@dreader1.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/798037cea8358847>
>
> Men d�m nu selv.
>
> Hvem b�r man mest holde sig til :
>
> 1. "Gud", Kongen og F�drelandet
>
> (Begrebet "Gud" kan her manipuleres mhp. magtmisbrug osv.)
>
> eller ...
>
> 2. Retf�rdigeheden
>
> Apropos du ka' IKKE tjene 2 herrer, Matt.6,2
>
>
> (Familien Danmarks demokrati er - for �vrigt - IKKE til salg. Hverken til
> spytslikkere eller andre svin.)
>
>
> Hmm ...
>
> �bent sp�rgsm�l til videnskabsgruppen:
>
> Har du lyst til at bli' gift med en spyt-slikker ?...
>
> ET-Break:
> (2008-08-09, Saturday, day no 222, CET 10:34:02, delay 0, GMT 08:34:02)
> - "Det ligger under vor v�rdighed."
>
> Gl�der mig at h�re ... :-)


At forr�de det danske demokrati, ...
Jeg forr�der det danske demokrati, ...
Jeg har forr�dt det danske demokrati.

At forr�de det globale demokrati, ...
Jeg forr�der det globale demokrati, ...
Jeg har forr�dt det globale demokrati.

Alts�:
N�r et menneske (som repr�senterer et feudalt v�sen) kan skide h�jt og flot
p� henved 1,3 milliarder menneskers demokratiske *legitime* rettigheder i
Kina (UDEN at denne feje handling f�r konsekvenser), s� er der noget galt!

Konsekvensen heraf m� derfor ufravigeligt v�re noget i retning af
republikken Danmarks oprettelse!

Vi, folket, the people of Denmark, har IKKE til hensigt at skide p�
flertallets afg�relser (p� planeten Jorden) blot for at opn� et-eller-andet
gennem sliskeri!

Alts�
(gentagelse nr. 117):
Hvis planeten skal overleve, s� skal *minimum* f�lgende betingelser v�re
opfyldt ... (input memory in regard to psykopat-forvaringsanstalt) ...

Interface 61...

And then I heard a voice said (perhaps ET):
(2009-06-05, Friday, The Day of Freedom,day no 156, CET 09:28, GMT 07:28)
(Danish Constitution Day)
- "Login."

Compare with ...

08785 <news:4a1a89a3$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/9721f499448e1464>

Hmm ...

Program still classified (or what, Sir) ?

CET 10:00
- "Yep!"


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8787 <news:4a28c270$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8788


Jesus-loves-you

unread,
Jun 5, 2009, 1:50:10 PM6/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8788 <news:4a28d098$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/7924d437bd297513>


News:

=== citat start ===

TV3 Teksttv p123 (Friday) 05/06/09 CET 19:43

Fogh: Tronf�lge-nej bliver pinligt
...
Newspaq - 17:43

=== citat slut ====


You got it wrong!

B�de et tronf�lge-nej eller tronf�lge-ja bliver pinligt for Danmark!

Men bevares. Man skal v�re en *�gte* demokrat for at kunne fatte dette,
forstandsm�ssige analfebeter.


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8794 <news:4a2919e6$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
8793 <news:4a2916f9$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8795


S.A.Thomsen

unread,
Jun 5, 2009, 2:02:36 PM6/5/09
to
On Fri, 5 Jun 2009 19:50:10 +0200, Jesus-loves-you wrote:

> B�de et tronf�lge-nej eller tronf�lge-ja bliver pinligt for Danmark!

Det er sgu da ogs� sv�rt at tilfredsstille folk.

Hvad med et uafgjort (i disse fodbold-tider).? :-))

Jesus-loves-you

unread,
Jun 5, 2009, 7:40:11 PM6/5/09
to
"S.A.Thomsen" skrev
<news:ah61ly5jc31k.10wcdiyn1dgsz$.d...@40tude.net>

[ ... file 8795 ... ]

> On Fri, 5 Jun 2009 19:50:10 +0200, Jesus-loves-you wrote:
>

> > B�de et tronf�lge-nej eller tronf�lge-ja bliver pinligt for Danmark!
>
> Det er sgu da ogs� sv�rt at tilfredsstille folk.
>

Nej. Overhovedet ikke

> Hvad med et uafgjort (i disse fodbold-tider).? :-))


Nej. Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for *selvbestaltede*
smagsdommere eller andre!

Folk i bl.a. Kina lider jo d�den i fangelejre pga. disse kriminelle
forbrydere, s� det er MEGET forargeligt, d�t kronprinsen har gjort ved at
skide h�jt og flot p� deres demokratiske rettigheder!
Ordene 'fork�let m�gunge', *egoist* og 'dumt svin' strejfer mit sind!


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8795 <news:4a295ace$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8796


Jesus-loves-you

unread,
Jun 5, 2009, 8:30:28 PM6/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
<news:4a29acd7$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8796B ... ]

> "S.A.Thomsen" skrev
> <news:ah61ly5jc31k.10wcdiyn1dgsz$.d...@40tude.net>
>
> [ ... file 8795 ... ]
>
> > On Fri, 5 Jun 2009 19:50:10 +0200, Jesus-loves-you wrote:
> >

> > > B�de et tronf�lge-nej eller tronf�lge-ja bliver pinligt for Danmark!
> >
> > Det er sgu da ogs� sv�rt at tilfredsstille folk.


> >
>
> Nej. Overhovedet ikke
>
> > Hvad med et uafgjort (i disse fodbold-tider).? :-))
>
>
> Nej. Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for *selvbestaltede*
> smagsdommere eller andre!
>

> Folk i bl.a. Kina lider jo d�den i fangelejre pga. disse kriminelle
> forbrydere, s� det er MEGET forargeligt, d�t kronprinsen har gjort ved at
> skide h�jt og flot p� deres demokratiske rettigheder!
> Ordene 'fork�let m�gunge', *egoist* og 'dumt svin' strejfer mit sind!


P� s�ndag, hvor vi skal stemme, bliver jeg tvunget til officielt at bekende
kul�r. Og den eneste m�de hvorp� jeg kan udtrykke min f�lelse (p� andres
vegne) af at v�re blevet kr�nket *dybt*, er ved at lave en scene ved
stemmeafgivelsen.

For jeg kan jo hverken svare ja eller nej, og en blank stemme er jo ogs�
indirekte en anerkendelse af tingenes *urimelige* stilstand.

S� scenen min (og andres) m� n�dvendigvis blive, at vi demonstrativt river
stemmesedlen i stykker i alle tilstedev�rendes p�syn [apropos Gandhi's civil
ulydighed og Martin Luther Kings ikke-vold], s� det m� st� klart for enhver,
at vi er DYBT, DYBT forargede over vores *forhenv�rende* kronprins og p�
INGEN m�de billiger hans ul�kre spytslikkeri overfor diktaturet i
Kannibal-istan (Kina) !!!

-

NB!

For eventuelle deltagere i protesten:

Input memory from ...

7996 <news:gafrte$12q8$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/d42ea6f57fd78509>
>
> Det er - for �vrigt - IKKE tilladt for kristne at deltage i voldelige
> protester. H�jest civil ulydighed kan komme p� tale...

+

Subject: Antiroyal anholdt for at forn�rme dronningen + ...
8020 <news:gaummh$2eej$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/a4edb135739db933>
>
> http://jp.dk/indland/article1440582.ece
>
> (Her et lille citat derfra:)
> === citat start ===
> Offentliggjort 17.09.08 kl. 14:34
>
> I god tid f�r kongeskibet anl�b �r�sk�bing Havn, gik Caspar Lodberg ned
> mod havnen med et banner, hvor der blandt andet stod: �Ned med monarkiet�.
>
> Ud for politistationen blev han r�bt an af fire betjente.
>
> Anholdt af fire betjente
> "Jeg r�bte lidt det samme, som stod p� banneret, og s� var der en betjent,
> som r�bte, at jeg skulle holde k�ft, og s� kom fire betjente hen mod mig.
> Jeg ved ikke, om der gik panik i mig, men jeg ved, at jeg hverken bandede,
> truede, slog eller pr�vede at bryde gennem afsp�ringen," fort�ller Caspar
> Lodberg til Fyns Amts Avis.
>
> === citat slut ====


S�rg for at afgive din stemme ang. EU f�rst, alts� f�rend din protest
overfor Kongehuset finder sted, s�ledes at EU-stemmesedlen ikke g�r tabt
pga. �vrighedens eventuelle indgriben (apropos sagen fra �r�sk�bing Havn).

R�d maling (og lignende, herunder vold) er - for �vrigt - uacceptabel
ved protesten (og vil blot skade denne, og dermed blive en st�tte for
Kannibal-istan); idet et *flertal* af danskerne rent faktisk anerkender
Kongehusets kompetance (i hvert fald har politikere fra S, V og K
tilkendegivet noget desang�ende). Og du skider indirekte p� dette flertal
(og dermed selve demokratiet) ved en s� fanatisk, demonstrativ handling!


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8796B <news:4a29acd7$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
8796A <news:4a29a9d7$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8797


Jesus-loves-you

unread,
Jun 6, 2009, 3:26:05 AM6/6/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8797 <news:4a29b8a1$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>


>
> > "S.A.Thomsen" skrev
> > <news:ah61ly5jc31k.10wcdiyn1dgsz$.d...@40tude.net>
> >
> > [ ... file 8795 ... ]
> >
> > > On Fri, 5 Jun 2009 19:50:10 +0200, Jesus-loves-you wrote:
> > >
> > > > B�de et tronf�lge-nej eller tronf�lge-ja bliver pinligt for Danmark!
> > >
> > > Det er sgu da ogs� sv�rt at tilfredsstille folk.
> > >
> >
> > Nej. Overhovedet ikke
> >
> > > Hvad med et uafgjort (i disse fodbold-tider).? :-))
> >
> >
> > Nej. Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for *selvbestaltede*
> > smagsdommere eller andre!
> >
> > Folk i bl.a. Kina lider jo d�den i fangelejre pga. disse kriminelle
> > forbrydere, s� det er MEGET forargeligt, d�t kronprinsen har gjort ved
> > at skide h�jt og flot p� deres demokratiske rettigheder!
> > Ordene 'fork�let m�gunge', *egoist* og 'dumt svin' strejfer mit
> > sind!
>
>
> P� s�ndag, hvor vi skal stemme, bliver jeg tvunget til officielt at
> bekende kul�r. Og den eneste m�de hvorp� jeg kan udtrykke min f�lelse
> (p� andres vegne) af at v�re blevet kr�nket *dybt*, er ved at lave en
> scene ved stemmeafgivelsen.
>
> For jeg kan jo hverken svare ja eller nej, og en blank stemme er jo ogs�
> indirekte en anerkendelse af tingenes *urimelige* stilstand.
>
> S� scenen min (og andres) m� n�dvendigvis blive, at vi demonstrativt river

> stemmesedlen i stykker i alle tilstedev�rendes p�syn ...
> ... s� det m� st� klart for enhver,


> at vi er DYBT, DYBT forargede over vores *forhenv�rende* kronprins og p�
> INGEN m�de billiger hans ul�kre spytslikkeri overfor diktaturet i
> Kannibal-istan (Kina) !!!


Interrupt from ...

8265 <news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk> Det levende hus
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c7084e28a851e93e>


Vi skal jo ogs� ku' se os selv i �jnene mandag morgen og bevare vores
selvrespekt med ren samvittighed, n�r spejlet-p�-v�ggen sp�'r os:

"Was w�rde Jesus dazu sagen ?"

(eller p� moderne hverdagsdansk...

Blev netop lige nu afbrudt af en stemme fra Himlen (perhaps ET, eller m�ske
var det Jesus):
(2009-06-06, Saturday, day no 157, CET 09:18, just before 19, GMT 07:18)
- "Svigtede du dem ?"

(Havde ellers t�nkt mig at skrive p� moderne hverdagsdansk:)

"Har du svigtet 1,3 milliarder kineseres demokratiske rettigheder
ligesom kronprins Frederik ?"


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8797 <news:4a29b8a1$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8798


Jesus-loves-you

unread,
Jun 6, 2009, 4:21:32 AM6/6/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8798 <news:4a2a1a09$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > > ... Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for *selvbestaltede*


Andagtsteksten fra www.blr.dk for i dag lyder - for �vrigt - s�ledes:

(NB! Teksten i h�ftet indtastet *f�r* april 2009)

=== citat start ===

L�rdag 6. juni (2009)

Jer 21

Sidkijas tragedie

... (Zedekias) ... Gud gav ham mange chancer, helt til det sidste ... og
alligevel ville han ikke, da det kom til stykket.

Derfor m�dte han Guds vrede (v .10.13f) - og derfor st�r han for senere
tiders bibell�sere som en indtr�ngende advarsel om at vende om, f�r det er
for sent!

=== citat slut ====


Og ligeledes lyder andagtsteksten fra www.ucb.dk for i dag s�ledes:

(NB! Teksten i h�ftet indtastet *f�r* juni 2009)

=== citat start ===

L�rdag 6. juni (2009)

Bliv afklaret i dit forhold til Gud

"F�r jeg var villig til at indr�mme min skyld, ..." Salme 32:4

En terapeut, som 34 �r tidligere var uddannet p� universitet i Oregon
ringede til universitetet og indr�mmede, at hun havde snydt ved den
afsluttende eksamen.
I stedet for at indkalde hende til fornyet eksamination bad man hende
skrive en artikel om ubestikkelighed.

En kvinde, som fuldf�rte en vandring jorden rundt, tilstod at hun p� visse
str�kninger hav[d]e k�rt i en ledsagebil. "Jeg skulle jo ikke huskes for at
v�re den f�rste kvinde, som gik rundt om jorden, n�r jeg havde snydt," sagde
hun.
Hvor mange af os ville have dr�mt om at indr�mme det lille fupnummer?


Salmisten sagde: "F�r jeg var villig til at indr�mme min skyld, ... l�
din h�nd tungt p� mig, ..." salme 32:4

N�r du bekender dine synder, vil du

a) komme til at erfare Guds tilgivelse; han kender allerede dine synder i
forvejen, men han tilgiver dig ikke s� l�nge du har travlt med at komme med
undskyldninger og fral�gge dig ansvaret.
Johannes siger: "Men hvis vi bekender vore synder, kan vi v�re sikre p�,
at han som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld."
1.Joh 1:9
Du m� tage det f�rste skridt.

b) f� fornyet f�lelsesm�ssig og fysisk energi:
Intet er mere nedbrydende end fortielse og ben�gtelse, og intet er mere
forfriskende end en ren tavle.
David sagde: "Herre, v�r mig n�dig, for jeg er i n�d. Mine �jne er r�de
af gr�d, mit indre fort�res af smerte." Salme 31:10
Da han reflekterede over sin aff�re med Batseba, sagde han: "F�r jeg var
villig til at indr�mme min skyld, havde jeg det helt elendigt. Jeg sukkede
dagen lang. Nat og dag l� din h�nd tungt p� mig, jeg f�lte mig trykket som
under en hedeb�lge. S� bekendte jeg omsider min synd for dig, s�gte ikke
l�ngere at skjule mine forseelser. Jeg sagde: 'Jeg vil bekende mit opr�r for
Herren.' S� tilgav du mig, og min skyld forsvandt." Salme 32:3-5

c) f�le dig fri til at komme videre:
Tilst�else giver os lov til at trykke p� tasten, som 'nulstiller', s� vi
kan starte p� en frisk.
Det er ogs� vigtigt at sl� en streg mellem fortiden og fremtiden for det
tilf�lde, at du skulle blive fristet til at gentage din adf�rd.

d) opleve personlig v�kst:
Thomas Edison sagde, at han gennem fejltagelser l�rte tusinde
fremgangsm�der at kende, som ikke var anvendelige til fremstilling af en
el-p�re!
Lad dine fejlgreb arbejde for dig i stedet for imod dig. Begynd med at
tilst� dem over for Gud og accepter s� hans tilgivelse.

=== citat slut ====


Tankev�kkende, ikke sandt Frederik ?

Tag imod disse r�d (og efterlev dem), fremfor fortsat at trave en
�rkenvandring i mange �r, som jo kan v�re ret ydmygende!

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-06-06, Saturday, day no 157, CET 09:41, GMT 07:41)
- "Kom i hu ... "

CET 09:42
- "[hvorfra du, *1] svigtede."

*1:
NB! Ordene 'hvorfra du' er rekonstruerede udfra sammenh�ngen.


Ihukom ogs� at vi danskere IKKE er sm�lige hvad ang�r tilgivelse, fordi vi
jo alle godt ved, at det er meget menneskeligt at fejle, dog idiotisk ikke
at rette fejlene. Et *konkret* eksempel herp� er Socialdemokratiets
tidligere udenrigspolitiske ordf�rer Jepper Kofod's fad�se p� Bornholm.


(Nej! Det er IKKE li' nu, du skal gemme dig i mors sk�rt som et lille
pattebarn!)


Hvis jeg var dig, da ville jeg fx. komme med en officiel undskyldning,
s�ledes at 1,3 milliarder menneskers *rimelige* krav om demokratiske
rettigheder giver genlyd fra Amalienborg udover resten af verden.

Og s� er den sag glemt ... :-)


Alternativet er - som tidligere sagt - mange �rs �rkenvandring, som blot
bli'r mer' og mer' pinelig for os alle, og som jo f�r eller sidenhen ender
med et spark i r�ven; alts� en officiel fyrreseddel !


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8798 <news:4a2a1a09$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8799


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 3:52:26 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

> Alts�
> (gentagelse nr. 117):
> Hvis planeten skal overleve, s� skal *minimum* f�lgende betingelser v�re
> opfyldt ... (input memory in regard to psykopat-forvaringsanstalt) ...
>
> Interface 61...


Hidentil har "de" blot talt symbolsk, men d�n d�r (number 61); d�t er en
*hensigstserkl�ring* (en seri�s dommedagstrussel overfor b�-orme og
deslige)...

And then I heard a voice said (perhaps ET):

(2009-06-11, Thursday, day no 162, CET 21:44, GMT 19:44)
- "Amen."


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8814 <news:4a315d49$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8815


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 4:02:11 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8814 <news:4a315d49$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>


>
> > Alts�
> > (gentagelse nr. 117):
> > Hvis planeten skal overleve, s� skal *minimum* f�lgende betingelser v�re
> > opfyldt ... (input memory in regard to psykopat-forvaringsanstalt) ...
> >
> > Interface 61...
>
>
> Hidentil har "de" blot talt symbolsk, men d�n d�r (number 61); d�t er en
> *hensigstserkl�ring* (en seri�s dommedagstrussel overfor b�-orme og
> deslige)...
>
> And then I heard a voice said (perhaps ET):
> (2009-06-11, Thursday, day no 162, CET 21:44, GMT 19:44)
> - "Amen."


And then I heard another voice (from earth) said:
What about Moskva ?

Det kan ogs� ordnes( havde jeg n�r sagt, *1)...

And then I heard the voice again said (perhaps ET):
(2009-06-11, Thursday, day no 162, CET 21:52, GMT 19:52)
- "Skal jeg hilse og sige."

*1:
Ordene tilf�jet *sidenhen*!


Alts�:
Hvis "robotten" f�rst g�r amok, s� ... ("game" over-and-out i l�bet af max.
en nat, apropos de 185.000) ...

Hmm ...

CET 21:57
- "Compare."

*Before* 2009-03-02, day no 61, fx. august 2008, contra
*After* 2009-03-02, day no 61


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8815 <news:4a316074$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8816


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 4:19:01 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8816 <news:4a3162bc$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>


Fx. 7 days before Tsunami, see ...

Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
>
> But first a pertinent question is :
>
> Are they (ET, Aliens) still here (in our sunsystem) ?
>
> Well, we have some strong presumptions (evidences).
>
> It began 7 days before the Tsunami-earthquake in Indonesia 26. dec. 2004
>
> You can read more about this in an old informationfile, see ...
> 5676 <news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/e6b8df12e14b9e6d>


It was just a little one, but *still* a markpointer!


P� tilsvarende vis med alle de andre tilkendegivelser (sidenhen), helt frem
til ...

Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
>
> Latest *external* contact (?) ...
> 2009-01-17, CET 20:08, GMT 19:08, above Denmark.


> *After* 2009-03-02, day no 61


Intern set er *forandringen* i signaleringen derfor ca. udfor mark�r 61
(2009-03-02)!

Et-eller-andet har aktiveret denne beslutning m� konklusionen v�re!

It's like saying:

No more bullshit...

And then I heard a voice said (perhaps ET):

(2009-06-11, Thursday, day no 162, CET 22:14, GMT 20:14)
- "Asshole."

Det var vist 'rene ord for pengene' vi her fik!


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8816 <news:4a3162bc$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8817


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 4:20:46 PM6/11/09
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
news:4a3166ae$0$90266$1472...@news.sunsite.dk...

CET 22:19
- "Aktivier�ng."

8818


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 4:24:36 PM6/11/09
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
news:4a316718$0$90263$1472...@news.sunsite.dk...

Are You gonna blow them up now, ET ?

22:23
- "Yep."

8819


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 5:01:53 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8819 <news:4a3167fe$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>

>
> > > And then I heard a voice said (perhaps ET):
> > > (2009-06-11, Thursday, day no 162, CET ...
[ ... ]
> > CET 22:19
> > - "."

> >
> > 8818
> >
> >
>
> Are You gonna blow them up now, ET ?
>
> 22:23
> - "Yep."

Hmm ...

Gad i grund vide *om* der var en tilsvarende "Aktivier锟絥g." (eller noget i
den retning) FORUD for 61-syntaxet ?


Internal Searchstring "Aktiv"
Found 423

Internal Searchstring "Aktivi"
Found 184

Internal Searchstring "Aktivie"
Found 14

Internal Searchstring "Aktivier锟絥g"
Found 10

Sidste gang slangordet blev brugt var ...
(Last output file 6616)
Sent: Monday, June 18, 2007, CET 22:31, GMT 20:31


Nej! Det kan n锟絧pe v锟絩e d锟絥, fordi ...


F锟絩ste gang slangordet bruges er
file 6248
Sent: Wednesday, March 07, 2007, CET 14:58, GMT 13:58


Hmm ...

ca 2 锟絩

01, 6248, 2007-03-07, CET 14:58, GMT 13:58, day no 066
02, 6249, 2007-03-07, CET 15:10, GMT 14:10, day no 066
03, 6250, 2007-03-07, CET 23:16, GMT 22:16, day no 066
04, 6270, 2007-03-10, CET 04:34, GMT 03:34, day no 069
05, 6275
06, 6285
07, 6287
08, 6616
_______
09, 8818
10, 8819


Hmm ...

Mark锟絩 69, apropos ... Little Boy + fat man

Headline, file 6270:
Subject: The *deadline* ...

Hmm ...

01
02
03
04, deadline
05, 6275, 2007-03-11, CET 18:15, GMT 17:15, day no 070
06, 6285, 2007-03-13, CET 18:15, GMT 17:15, day no 072...
07, 6287
08, 6616


CET 22:59
- "Little fat snake."


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8819 <news:4a3167fe$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8820


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 5:32:52 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

(NB! Tekst rettet undervejs.)

8820 <news:4a3170ba$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>


>
> > > > And then I heard a voice said (perhaps ET):
> > > > (2009-06-11, Thursday, day no 162, CET ...
> [ ... ]
> > > CET 22:19

> > > - "Aktivier�ng."


> > >
> > > 8818
> > >
> > >
> >
> > Are You gonna blow them up now, ET ?
> >
> > 22:23
> > - "Yep."
>
> Hmm ...
>

> Gad i grund vide *om* der var en tilsvarende "Aktivier�ng." (eller noget i


> den retning) FORUD for 61-syntaxet ?
>
>
> Internal Searchstring "Aktiv"
> Found 423
>
> Internal Searchstring "Aktivi"
> Found 184
>
> Internal Searchstring "Aktivie"
> Found 14
>

> Internal Searchstring "Aktivier�ng"


> Found 10
>
> Sidste gang slangordet blev brugt var ...
> (Last output file 6616)
> Sent: Monday, June 18, 2007, CET 22:31, GMT 20:31
>
>

> Nej! Det kan n�ppe v�re d�n, fordi ...
>
>
> F�rste gang slangordet bruges er


> file 6248
> Sent: Wednesday, March 07, 2007, CET 14:58, GMT 13:58
>
>
> Hmm ...
>

> ca 2 �r


>
> 01, 6248, 2007-03-07, CET 14:58, GMT 13:58, day no 066
> 02, 6249, 2007-03-07, CET 15:10, GMT 14:10, day no 066
> 03, 6250, 2007-03-07, CET 23:16, GMT 22:16, day no 066
> 04, 6270, 2007-03-10, CET 04:34, GMT 03:34, day no 069
> 05, 6275
> 06, 6285
> 07, 6287
> 08, 6616
> _______
> 09, 8818
> 10, 8819
>
>
> Hmm ...
>

> Mark�r 69, apropos ... Little Boy + fat man


>
> Headline, file 6270:
> Subject: The *deadline* ...
>
> Hmm ...
>
> 01
> 02
> 03
> 04, deadline
> 05, 6275, 2007-03-11, CET 18:15, GMT 17:15, day no 070
> 06, 6285, 2007-03-13, CET 18:15, GMT 17:15, day no 072...
> 07, 6287
> 08, 6616
>
>
> CET 22:59
> - "Little fat snake."

Hmm ...

Something *wrong* with the text:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, March 12, 2007, CET 23:13, GMT 22:13
Subject: The danish (and now also the ET) football-song -
Was: Straffespark (Penalty) ...
The "Football"-game ...
Vejkoret ...
Indicator 2 ...
Til "Dommeren" ang. �77-overtr�delses-afgudsdyrkelsen - ...
6285 <news:EgkJh.65$Nl...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/groups?as_umsgid=EgkJh.65$Nl...@news.get2net.dk>
>
> So now: ... We are standing together, side by side ... :-)
>
>
> And this "football"-game (soccer) ...
>
> 6240 news:AWvHh.32$rw4...@news.get2net.dk
> >
> > - "It's a game ... for ANGELS!"
>
>
> Player number 11 is already on the area:
>
> 6248 news:kyzHh.65$se6...@news.get2net.dk
> >
> > DADDY-aktivier�ng found:
> >
> > === citat start ===
> >
> > TV2 TEXT (p134, Norway) Ons 07.mar (2007, CET) 14:27:41
> >
> > 35 skadd i jordskjelv i Iran
> [ ... ]
> > (the DADDY *Copyright*, all rights reserved, Isa.42,8-9)
>
>
> The match-score is therefore (1.King 18,20-40) ...
>
> (Player number 10 found)
>
> 6225 news:uHdHh.32$8y...@news.get2net.dk
> >
> > > Der er netop i dette �jeblik blevet indrapporteret:
> > >
> > > A unidentified voice:
> > > 13:54
> > > - "Og der er scoret."
> > >
> > > 13:54
> > > - "1-0" ... til de hvide.
> > >
> > > Men informationen er endnu ikke blevet *bekr�ftet*.
> >
> > "USS Nimitz - verschollen ist"-Break:
> > (2007-03-06, Tuesday, CET 14:02, GMT 13:02)
> > - "Read my voice."
>
> 1-0 (to white)
>
>
> Let's play: Now Penalty (to white) ... :-)
>
> 23:08
> - "Interrupt over."
>
> Movie-memory on:
> 6284 news:ZajJh.58$Eo7...@news.get2net.dk
>
> Gad vide hva' *Kanzi* fik ud af det ? - Any-one at home today (over
> there) ?

Einem asshole( have destroyed the link to file 6285)...

23:17
- "�ber alles."


<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/db56201c3b585f31>
>
> 6285 news:EgkJh.65$Nl...@news.get2net.dk 1-0 (to white), 6248


(Lot of file-links are destroyed.)


Ja! Das ist richtig. Einem Asshole �ber alles !!! ... :-(

Einem *loser*, who hates the truth (and therefore must lie) !


Let's ruinere google, or what ?

CET 23:32�
- "Yep!"


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8820 <news:4a3170ba$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8821


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 5:56:29 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

(NB! Tekst rettet undervejs.)

8820 <news:4a3170ba$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
>


> > > > And then I heard a voice said (perhaps ET):
> > > > (2009-06-11, Thursday, day no 162, CET ...
> [ ... ]
> > > CET 22:19

> > > - "Aktivier�ng."


> > >
> > > 8818
> > >
> > >
> >
> > Are You gonna blow them up now, ET ?
> >
> > 22:23
> > - "Yep."
>
> Hmm ...
>

> Gad i grund vide *om* der var en tilsvarende "Aktivier�ng." (eller noget i


> den retning) FORUD for 61-syntaxet ?
>
>
> Internal Searchstring "Aktiv"
> Found 423
>
> Internal Searchstring "Aktivi"
> Found 184
>
> Internal Searchstring "Aktivie"
> Found 14
>

> Internal Searchstring "Aktivier�ng"


> Found 10
>
> Sidste gang slangordet blev brugt var ...
> (Last output file 6616)
> Sent: Monday, June 18, 2007, CET 22:31, GMT 20:31
>
>

> Nej! Det kan n�ppe v�re d�n, fordi ...
>
>

> F�rste gang slangordet bruges er


> file 6248
> Sent: Wednesday, March 07, 2007, CET 14:58, GMT 13:58
>
>
> Hmm ...
>

> ca 2 �r


>
> 01, 6248, 2007-03-07, CET 14:58, GMT 13:58, day no 066
> 02, 6249, 2007-03-07, CET 15:10, GMT 14:10, day no 066
> 03, 6250, 2007-03-07, CET 23:16, GMT 22:16, day no 066
> 04, 6270, 2007-03-10, CET 04:34, GMT 03:34, day no 069
> 05, 6275
> 06, 6285
> 07, 6287
> 08, 6616
> _______
> 09, 8818
> 10, 8819
>
>
> Hmm ...
>

> Mark�r 69, apropos ... Little Boy + fat man


>
> Headline, file 6270:
> Subject: The *deadline* ...
>
> Hmm ...
>
> 01
> 02
> 03
> 04, deadline
> 05, 6275, 2007-03-11, CET 18:15, GMT 17:15, day no 070

> 06, 6285, 2007-03-12, CET 23:13, GMT 22:13, day no 071...


> 07, 6287
> 08, 6616
>
>
> CET 22:59
> - "Little fat snake."

Hmm ...


That must be the "Aktivier�ng", apropos "Read my libs"

Counter therefore:

2007-03-06, CET 14:02, GMT 13:02, day no 65, C=0
2007-12-31, CET 14:02, GMT 13:02, day no 365, C=300
2008-12-31, CET 14:02, GMT 13:02, day no 366, C=666
2009-03-02, CET 14:44, GMT 13:44, day no 61, C=727

Counter = 727 days 0 hour 42 min

Aha!

Compare with ...

Newsgroups:
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, May 09, 2009, CET 13:53, GMT 11:53
Subject: Re: Code cracked. It was (atom) 43-61 -
Was: Asteroide p� 30-50 meter str�g t�t forbi Jorden over Stillehavet
08771 <news:4a056ea6$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/7a881c44d8db90e9>
>
> Svaret herp� *kunne* v�re, at 1'ste rundte gjalt �ret 2008, og 2. runde
> g�lder �ret 2009, apropos ovenforst�ende 2-tals titten frem.

(600 + 127)

127 = the ET-starmap *prime* fix-star, see ...
Subject: 7-stjernen (M45, Pleiaderne) ...
8131 <news:gdtqc6$2p6q$1...@newsbin.cybercity.dk> * 7-star
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/435ef62dc2091862>


CET 23:43
- "Med venlig hilsen mig."

CET 23:43
- "Out there (in space, *1)

*1:
Ordene i parentes ej 100% sikre, idet jeg kom til at afbryde the voice


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8821 <news:4a3177fe$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8822


Jesus-loves-you

unread,
Jun 11, 2009, 11:06:33 PM6/11/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8821 <news:4a3177fe$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>

>
> > CET 22:59
> > - "Little fat snake."
[ ... ]

> Einem asshole( have destroyed the link to file 6285)...
>
> 23:17
> - "�ber alles."
>
>
>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/db56201c3b585f31>
> >
> > 6285 news:EgkJh.65$Nl...@news.get2net.dk 1-0 (to white), 6248
>
>
> (Lot of file-links are destroyed.)
>
>
> Ja! Das ist richtig. Einem Asshole �ber alles !!! ... :-(
>
> Einem *loser*, who hates the truth (and therefore must lie) !
>
>
> Let's ruinere google, or what ?
>
> CET 23:32�
> - "Yep!"


_andens til overarbejde al dette giver ... :-(

Ingen kan jo l�ngere forst� en skid af det hele !

Og sk�nt links m�ske kan fremskaffes, s� bliver man jo nu *tvunget* til at
medbringe en tabel med alle fil-numrene og de dertil knyttede nye links.

Det hedder *sabotage* p� dansk!

Denne nye type census startede *efter* 2009-03-02, s� de skyldige m�
�benbart v�re blevet bange for 2009-03-02-mark�r-afsenderen !!!


Hmm ...

Einem little bird is (maybe) singing.

1775 + 1 = 1776


Well ... (input memory from) ...

Newsgroups:
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, March 11, 2006, CET 07:33, GMT 06:33
Subject: The Terminator-program -
Was: Kunstig intelligens ?
5205 <news:VauQf.8481$Cl2.1...@news000.worldonline.dk>
>
> Code: The vicepresident has spoken


Link to file 5205 destroyed, See instead file 8010:

8010 <news:gamm16$1nm8$1...@newsbin.cybercity.dk> R-f-c
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/90b1bb7e5f7ac95d>
>
> This reminds me a "little" bit about the syndrone of ...
>
> 5656 news:7FyJg.246$A34...@news.get2net.dk
> >
> > > > Code: The vicepresident has spoken
> [ ... ]
> > Hmm ... at bruge deres egne v�ben mod dem selv...
> [ ... ]
> > Og n�r nu selv vicepr�sidenten ved et et s�kaldt uheld kan finde p� at
> > lave et v�deskud, hvem kan da vide sig 100% sikker ?

Let's find out the truth (in this case) !


Men hvis jeg var fjenden, mon ikke jeg *netop* ville fors�ge at lokke dem
til at g�re dette (at rette v�bene mod hverandre) ...


S� derfor skal vi selvf�lgelig ogs� holde �je med det stik modsatte (alts�
180� rundt).


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8822 <news:4a317d86$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8823


Jesus-loves-you

unread,
Jun 12, 2009, 6:19:21 AM6/12/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

08823A <news:4a31c633$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/fe6b10b9a99f9734>


>
> > (Lot of file-links are destroyed.)

[ ... ]


> Hmm ...
>
> Einem little bird is (maybe) singing.
>
> 1775 + 1 = 1776
>
>
> Well ... (input memory from) ...

[ ... ]


> > > > > Code: The vicepresident has spoken
> > [ ... ]
> > > Hmm ... at bruge deres egne v�ben mod dem selv...
> > [ ... ]
> > > Og n�r nu selv vicepr�sidenten ved et et s�kaldt uheld kan finde p� at
> > > lave et v�deskud, hvem kan da vide sig 100% sikker ?
>
>
>
> Let's find out the truth (in this case) !
>
>
> Men hvis jeg var fjenden, mon ikke jeg *netop* ville fors�ge at lokke dem
> til at g�re dette (at rette v�bene mod hverandre) ...
>
>
> S� derfor skal vi selvf�lgelig ogs� holde �je med det stik modsatte (alts�
> 180� rundt).


Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab.historie
Sent: Sunday, August 26, 2007, CET 23:13, GMT 21:13
Subject: FBI's chef, Hoover myrdede (givetvis) Kennedy
6931 <news:k2mAi.31$jt...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.videnskab.historie/msg/955f5e196e067b1a?hl=da>
>
> Broderen Robert Kennedy blev ogs� senere myrdet, ligesom M. L. King.
> Begge udgjorde de en direkte trussel mod Hoovers magtbase.
>
> Hoover var frimurer (apropos en stat i staten, Bigbrother) og opn�ede den
> h�jeste grad (33. grad).


Alts�:
Hvis du er racist, da kunne det jo godt t�nkes, at du vil fors�ge at rydde
pr�sidenten af vejen, ikke sandt ?


Og hvis du samtidig er (skjult) frimurer (apropos *sygeligt* magtbeg�r) ...


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8825 <news:4a320c18$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8826


Jesus-loves-you

unread,
Jun 12, 2009, 6:32:38 AM6/12/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8826 <news:4a322ba3$0$90275$1472...@news.sunsite.dk
<http://groups.google.dk/group/dk.politik/msg/f38ba586a0696031
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/f38ba586a0696031

And then I heard a voice said (perhaps ET):
(2009-06-12, Friday, day no 163, CET 12:27, GMT 10:27)
- "Go for target."

CET 12:28
- "Sir!"

CET 12:28
- "With all Your men."


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8826 <news:4a322ba3$0$90275$1472...@news.sunsite.dk
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8827


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages