Fred - bare Israel opgiver besættelsen ? (0577)

3 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Apr 30, 2003, 4:32:30 AM4/30/03
to
Ordet & Israel skriver i deres blad nr. 5 maj 2003:
------------------------------------------------------

"Fred - bare Israel opgiver besættelsen!"

af Ole Andersen

PÅSTAND: Der ville blive fred i Mellemøsten, hvis bare Israel ville trække
sig tilbage fra Vestbredden og Gazastriben, som landet besatte i 1967.

SVAR: Desværre er der meget, der tyder på, at en tilbagetrækning fra
Vestbredden og Gazastriben ikke vil skabe fred.
Fra 1948 ´til 1968 var både Vestbredden og Gazastriben under arabisk
styre. Men der var ikke fred.
Det Palæstinensiske Nationalcharter, der blev vedtaget af PLO i juli
1968, fastslog, at målet for PLO var en palæstinensisk stat i hele området
mellem Jordanfloden og Middelhavet: "Palæstina med de grænser, det havde
under det britiske mandat, er en udelelig national enhed ... Det
palæstina-arabiske folk, sådan som de udtrykker sig gennem den væbnede
palæstinensiske revolution, afviser alle løsninger, som er erstatninger for
Palæstinas totale befrielse" (kilde: Fra § 2 og 21: Uddrag af charteret
findes på dansk i Johan Bender: Palæstinaproblemet - krig, krise,
fredsproces (Gyldendal 1999, 3. udg.) s. 191-193.)
Siden har både Egypten (1979) og Jordan (1994) sluttet fred med Israel og
dermed anerkendt Israels eksistens. Også lederne af Det Palæstinensiske
Selvstyre har i princippet accepteret en to-stats løsning, hvor området
deles mellem to stater: Israel og Palæstina. Men organisationer som Hamas og
Islamisk Jihad fastholder målet om Israels udslettelse.
Hamas-Pagten fra 1988 siger, at organisationens formål er, at "rejse
Allahs banner over hver eneste tomme af Palæstina". Hamas hævder, at
"Palæstinas land er islamisk ejendom (waaf), viet til fremtidige muslimske
generationer indtil dommens dag. Det eller nogen del af det må ikke
forspildes; det eller nogen del af det må ikke opgives". (kilde: The
Covenant of the Islamic Resistence Movement (Hamas) af 18. august. Citater
fra art. 6 og 11. Findes i engelsk oversættelse på Yale Law School's
website: www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm.)
For Hamas er kravet på Palæstina religiøst. Et kompromis om at dele
landet med jøderne ville derfor være i strid med Islam.
...

Own-Break (2003-04-30):
Dét, er ikke helt korrekt:

Hamas' religiøse krav er i konflikt med Koranen, hvor der står:

Sûra Banî Isrâ'îl 17,105 (åbenbaret før Hidsjra)

Og Vi (own: Allah) sagde efter ham til Israels børn: Bo i det (hellige)
land, og når de sidste dages forjættelser kommer, så vil Vi bringe jer
[Israels børn] sammen (fra forskellige lande) *30

*30: Denne forjættelse gik i opfyldelse, da jøderne vendte tilbage til
Palæstina og oprettede staten Israel. At der tales om 'sidste tider' betyder
her kun, at en tidsalder går til ende, nemlig ved den Forjættede Messias'
komme. 21:106 gør det klart, at der kun er tale om en midlertidig
besiddelse.

Sûra al-Ambijâ 21,106 (åbenbaret før Hidsjra)

Og Vi har allerede skrevet [d.v.s. åbenbaret] i Davids bog [al-Zabûr] efter
formaningen, at Mine retfærdige tjenere vil arve landet *33

*33: Se Salme 37:29, hvor ordene: 'de retfærdige skal arve landet' følger
efter en formaning. Jødernes besiddelse af visse dele af Palæstina er kun
midlertidig.

Koran-citaterne samt koran-kommentarerne ved A.S.Madsen, Kbh 1967.

Hamas' religiøse krav er altså vranglære i forhold til sand Islam!

END of Own-Break (2003-04-30)

...
Ved et massemøde 27. december 2002 i Gaza i anledning af Hamas' 15 års
jubilæum sagde Hamas' åndelige leder sheikh Ahmed Yassin: "Det er fint og
godt at befri Gazastriben og Vestbredden som et første skridt, men Hamas har
påtaget sig at befri hele Palæstina mellem [Jordan-]floden og
[Middel-]havet. Vi vil ikke opgive en eneste tomme af området fra 1948, og
vi vil ikke anerkende den udenlandske enhed, der har røvet vores nation".
(kilde: Ha'aretz 30.12.2002).
En internetside tilknyttet Hamas referede sidst i marts en tale af
Hamas-lederen Ismail Haneyya om "det palæstinensiske folks insisteren på at
genvinde deres nationale jord fra [Middel-]havet til [Jordan-]floden ... Det
palæstinensiske folk vil aldrig opgive en tomme af deres land ... men
forsætte modstanden og intifadaen indtil den endelige fordrivelse af fjenden
fra al national jord". (kilde: Nyhedsnotits 31.3.2003 på
www.palestine.info.co.uk.)
En stor del af palæstinenserne er enige med Hamas i, at staten Israel
skal udslettes. Ifølge en meningsmåling fra det palæstinensiske Jerusalem
Media & Communication Centre i december 2002 siger 46% af palæstinenserne,
at målet for intifadaen er "befrielse af Vestbredden og Gazastriben og
oprettelsen af en palæstinensisk stat i de to områder". Men 47% siger, at
målet er "befrielse af hele det historiske Palæstina", altså fjernelsen af
staten Israel. (kilde: Målingen er offentliggjort på instituttets webside:
www.jmcc.org.)
Krigen mellem Israel og palæstinenserne drejer sig derfor ikke bare om
Vestbredden og Gazastriben. Selv om Israel trak sig tilbage fra disse
områder, ville Hamas og de øvrige islamiske organisationer, støttet af en
stor del af den palæstinensiske befolkning, fortsætte deres krig for at få
Israel udslettet.
--- END of Israel & Ordet --------------------------------------------


Såkaldte fredsmæglere kan derfor ikke pådutte staten Israel en reel fred,
ved mindre fredsmægleren giver den nødvendige sikkerhedsgaranti:
Israel skal optages i NATO!

Her i Danmark har vi i Grundloven en paragraf, som lyder

DK-Constitution § 78, Stk 2:
Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold,
anstiftelse af vold eller ligende strafbar påvirkning af anderledes
tænkende, bliver at opløse ved dom.

Det Palæstinensiske Selvstyre bliver nød til at gøre brug af denne eller
lignende lov overfor de palæstinensiske terrororganisationer, dersom
fredsprocessen skal overleve. Ethvert demokrati, inklusiv det
Palæstinensiske, har ret til selvforsvar!

Have a nice day, Sir!


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Fred - bare Israel opgiver besættelsen ? (0577)

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-04-30, Wednesday, CET 10:32


Stefan W. Christensen

unread,
Apr 30, 2003, 5:29:59 AM4/30/03
to
"Kall, Mogens" wrote:

> [snip en masse]

> This file has been send to
> dk.politik

På korrekt engelsk hedder det altså: "... sent to ...". (Dette ikke ment som
kritik, men som en venlighed).


Med venlig hilsen

Stefan W. Christensen


Peter Ole Kvint

unread,
Apr 30, 2003, 9:36:07 AM4/30/03
to
"Kall, Mogens" wrote:

> PÅSTAND: Der ville blive fred i Mellemøsten, hvis bare Israel ville trække
> sig tilbage fra Vestbredden og Gazastriben, som landet besatte i 1967.
>
> SVAR: Desværre er der meget, der tyder på, at en tilbagetrækning fra
> Vestbredden og Gazastriben ikke vil skabe fred.

Det er muligt, men unden tilbagetrækning er fred umulig.

> Fra 1948 ´til 1968 var både Vestbredden og Gazastriben under arabisk
> styre. Men der var ikke fred.

Det er længe siden. Hvis vi skulle henvise til alle de lande,
som vi har været i krig med så blev det en meget lang liste.

Kall, Mogens

unread,
May 1, 2003, 8:15:19 AM5/1/03
to
"Stefan W. Christensen" skrev:

> På korrekt engelsk hedder det altså: "... sent to ...". (Dette ikke ment
> som kritik, men som en venlighed).

- Osoko nedoka!
- Merci buku!
- Thank You!
- Mange tak skal du have Stefan (det var sødt af dig).

Destruktiv kritik bryder vi mennesker os ikke om, fordi det krænker vor
personlighed.

Konstruktiv kritik er altid velkommen, muligvis fordi det allerede ligger i
vores gener:

Det lille barn ligger i vuggen og rækker ud efter ranglen.
Da det motoriske og sensoriske nervesystem endnu ikke er færdigudviklet,
mislykkedes første forsøg.
I det lille barns hjerne foregår der nu en "data"-bearbejdning og et nyt
forsøg foretages men nu med en lille korrektion.
Gradvis nærmer barnet sig målet ved gentagne forsøg.

Den eneste mulige forklaring på dette fænomen må være, at barnet - på det
úbevidste plan i hjernen - besidder evnen at forholde sig kritisk.

Demokratiets sejr over diktaturet!


Mvh.
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: Fred - bare Israel opgiver besættelsen ? (0577)
0585

This file has been sent to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-01, Thursday, CET 14:15


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages