Frafald fra islam (riddah/irtidad)

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 18, 2009, 5:55:12 AM3/18/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn,dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
News:dk.videnskab.religion
Sent: Thursday, March 12, 2009, CET 08:20, GMT 07:20
Subject: Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
>
> ... bog ...
[ ... ]
> Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> ProRex Forlag 2008
> www.prorex.dk
> ISBN 978-87-7068-016-5


Om frafald står der:

=== citat start ===

(side 143)

Frafald

Koranen siger intet om, at frafald (riddah/irtidad) skal straffes, i hvert
fald ikke i dette liv. Den nævner ganske vist frafald flere gange, men mange
vers siger, at Allah selv vil tage sig af de frafaldnes dom. ... (Sura
45:14; se også 5:54; 88:23-24). Frafald betyder dog, at man ikke skal gøre
sig håb om at komme i Paradis efter døden ... (Sura 3:85; se også 2:256;
6:104,107; 24:54; 39:41; 18:29 m.fl.). ...

[ ... ]

Ifølge alle fem sharialovskoler skal frafald straffes med døden. Der er
dog variationer. Ifølge hanafitisk lov skal kvinder ikke henrettes for
frafald, blot kastes i fængsel og piskes hver dag, til de vender tilbage til
islam. ...

=== citat slut ====


Anhold sætning:

... "blot" kastes i fængsel og piskes hver dag, til de vender tilbage til
islam.


Apropos:

1607 <news:7CI0c.102126$jf4.6...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/940db3aa7db861dd>
>
> From Mogens Kall Sunday 25. Feb. 1996
[ ... ]
> ... Sura 2,257:
>
> "Der må IKKE være tvang i religionen..."


Ja, go'dav med et økseskaft, religiøse *galning*. Det er jo det rene
hykleri! - Er du stukket af fra Ebberødgård, din åndsbolle ?


Hmm ...

Compare with ...

8586 <news:49be250f$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/0fda2f712c91f167>
>
> " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
>
> Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen


And then I heard a voice said (perhaps ET):
(2009-03-18, Wednesday, day no 77, CET 10:53, GMT 09:53)
- "And."

And *what*, Sir ?

And compare with what ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8596 <news:49c0208d$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8597


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages