Et *specifikt* spørgsmål angående Intelligent Design teorien

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jan 24, 2009, 11:04:15 AM1/24/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:se.vetenskap.astronomi
Sent: Thursday, January 15, 2009, CET 11:31, GMT 10:31
Subject: Anja Andersens "helpfile" -
Was: ... Interstellar kommunikation
8297 news:gkn3af$24bj$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institur udtalte på satellit-prgrammet
> DK4 i udsendelsen 'Mysterier fra Rummet, Fremmed liv i universet' bl.a.
> følgende:
[ ... ]
> ... (emne: Livets opståen) ...
>
> ... Fordi en af de ting, vi ikke forstår, er, hvordan er det opstået ?
>
> Altså hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det første liv.
>
> Altså hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.
>
> Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et reagensglas
> og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og røre rundt og så kom der niget
> liv ...


Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Monday, July 16, 2007, CET 14:14, GMT 12:14
Subject: DNA-kodesprogs-varianter (tegn på mutation i evolutionen)
6786 news:niJmi.43$Tw2...@news.get2net.dk
>
> Dette nyhedsindlæg indeholder følgende punkter:
>
> 1. Annullering
>
> 2.a DNA-kodesprogs-forskning 1 (4^3)
> 2.b Fragment-rester
>
> 3. DNA-kodesprogs-forskning 2 (4^2)
>
> 4. Kommentarer ang. t-RNA-opskriftskopier
[ ... ]
> DATA-sortering:
>
> Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA
> m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> _________________________________________
> Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3
>
>
> Udfra denne sortering kan man se, at Nematodes i alle 5 triplet-koder
> indeholder de store fællesnævnere; altså ...
>
> Tryptofan-"blokken"
> Methionin-"blokken"
> Serin-"blokken"
> Sertin-"blokken"
> Lysin-"blokken"
>
>
> Det mest enkle stamtræ er derfor følgende:
>
> "ur-cellen"
>
> 00.01___________________________________
> Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
>
> -
>
> 1. Ændring
>
> 3. varianter opstået
>
> 01.01_________________________Focus
> Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
>
> 01.02 ...

Interrupt-memory from ...


Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
Sent: Friday, December 26, 2008, CET 11:54, GMT 10:54
Subject: Part 2 -
Was: Status-opgørelse ...
Jordskælvet i Danmark 2008-12-16, CET 06.20. Beviset på Guds eksistens
(part 3), oder was ?
8259 news:gj2d4h$9cq$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Det er faktisk heri, at Intelligent-Design-teorien har sit handikap
> (således som den er udformet i øjeblikket, skønner jeg)!
>
> Den er formuleret således, at den hverken kan bevises eller modbevises.
[ ... ]
> En videnskabelige forklaringsmodel som inkluderer en såkaldt guddom må
> *nødvendigvis* være af en sådan beskaffenhed, at den netop kan bevises
> eller modbevises.


Hmm ...

Der findes muligvis én undtagelse fra denne regel:

Hvad gør vi den dag, vi finder ...

eller rettere sagt:

... *hvis* vi finder einem ... (input memory from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Sunday, December 04, 2005, CET 18:13, GMT 17:13
Subject: Re: Intelligent Design. Min nye teori.
4994 news:ZtFkf.1971$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> > Det eneste alternativ til Liv-2 hypotesen er nu - i denne *konkrete*
> > sag - hypotesen om intelligent design !!!
[ ... ]
> Så mangler vi vel blot at finde "fragmentet" (i vores DNA-code):
> "Made by DADDY" ... :-)


samt ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.religion
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, August 04, 2008, CET 16:01, GMT 14:01
Subject: Re: Ang. ET-indicierne m.m. -
Was: Iransk kristen med muslimsk baggrund arresteret og tortureret ...
Starwars ?
7742 news:g7723g$k2q$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Det er præcis samme problemstilling vi har mht. Intelligent Design. Her
> kan vi (måske) påvise, at der stod intelligens bag designet, men hvem
> dette væsen er, afsløres umiddelbart ikke alene på baggrund af
> design-objekterne.
>
> Dog kan man måske lege med tanken lidt a la noget i retning af fx. science
> fiction filmen, Blade Runner, hvor robotterne forsynet med et serienummer.
> På samme måde kunne man gå på jagt efter et "serienummer" i de levende
> cellers RNA eller DNA. ...


Og *hvordan* skulle dette kunne lade sig gøre (i praksis) ?

Øh ...

I forbindelse med noget helt andet (Interstellar kommunikation) er der
blevet designet en digital kode (et SETI-test-program), som *afslører*, at
den er blevet designet af et intelligent væsen. Se evt. ...

8207 news:ghtpro$1h59$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
>
> and ...
>
> 8191 news:gggop7$23r0$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > 0
> > 172, 12, 5, 179
> > 0
> > 39, ...


Et sådant digitalt budskab kunne nemt omformuleres til en DNA- eller
RNA-nucleotid-sekvens og lagres i fx. vores arvemasse!

(Man ku' oven i købet gøre den mere synlig ved blot at benytte 2 af de i alt
4 mulige nucleotider.)

Teoretisk set kan man i hvert fald godt forestille sig denne hypotetiske
(dog ret usandsynlige) mulighed.


Så hvad stiller vi op, *dersom* en sådan kode (eller noget lignende) en dag
bliver fundet i vores (eller andre biologiske cellers) arvemasse ?

Har vi da et bevis på, at nogen (eller noget) har fusket med vores gener ?

Kan vi - på forhånd - tillade os kategorisk at afvise et sådant bevis, blot
fordi vi måske ikke bryder os om det ?

Med andre ord:
*Hvor* ligger grænsen (videnskabelig set) ?

-

NB! Alle andre emner ang. Intelligent Design i denne sammenhæng uden
interesse (for mit vedkommende).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8323 news:glf2d7$2482$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8324


Jesus-loves-you

unread,
Jan 24, 2009, 8:45:43 PM1/24/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> > Hvad gør vi den dag, vi finder ...
> >
> > eller rettere sagt:
> >
> > ... *hvis* vi finder einem ... (input memory from) ...
> [ ... ]
> > ... "fragmentet" (i vores DNA-code):
[ ... ]

> > > science fiction filmen, Blade Runner, hvor robotterne forsynet med et
> > > serienummer.
> > > På samme måde kunne man gå på jagt efter et "serienummer" i de levende
> > > cellers RNA eller DNA. ...


Interrupt RETURN from ...

Newsgroups:
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, December 15, 2008, CET 22:22, GMT 21:22
Subject: Intern midlertid offentlig-"parkering" af notat -
Was: Claus Christiansen break ...
The ____-program (message from ET, Aliens)
8229 news:gi6hqc$1t89$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Claus Christiansen" skrev
> news:4945a3c3$0$15895$edfa...@dtext01.news.tele.dk
[ ... ]
[ ... Fra Drakes_radio-budskab til Liv-2_indicierne_inside_the_Bible ... ]
[ ... ]
> > Det ændrer da ikke ved, at du stadig overfører en sammenhæng fra et
> > trivielt simpelt setup til et ikke-relateret indviklet setup. ...


Øh ...

Dette spørgsmål blev ikke besvaret fyldelstgørende nok (skønt enhver
idiot burde kunne tænke sig til det).

Svaret herpå er ganske simpelt, at nogen (eller noget) har anbragt koder
dér (altså inside the Bible) med fuld overlæg ... :-)


Hvorfor ?

Hmm ... (så må vi hen i hypotese-"fabrikken") ...

Hypotesen er, at koden (inside the Bible) kun er en *forløber*, som peger
hen-imod den egentlige kode (som er nedskrevet vha. DNA- eller
RNA-nucleotid-sekvenser i levende cellers arvemasse. Det kan være både i
mennesker, dyr og planters arvemasse).

Og dette bliver så det endelige *definitive* indirekte bevis på, OM nogen
(eller noget) har fusket (i fortiden), apropos hentydningen i Genesis,
1.Mos. 1,26.


Vanvittig tanke ?

Ja, jo, men derfor måske ikke ukorrekt alligevel !

Vi kan i hvert fald indenfor videnskab ikke tillade os på forhånd kategorisk
at afvise denne teoretiske mulighed, endskønt den forekommer os yderst
usandsynlig, på grænsen til det rene hypotetiske gætværk.


Det bli'r derfor meget spændende at undersøge de levende cellers design af
t-RNA-molekylerne, for herigennem kan vi fremskaffe viden om ... (Nå. Dét
venter vi med til en anden god gang) ...

And then I heard a voice said (perhaps ET):
(2009-01-25, Sunday, Day no 25, CET 02:32, GMT 01:32)
- "See you there."

Hva' ???

Hmm ... (memory on from) ...
6512 news:4uh1i.68$TD5...@news.get2net.dk
>
> ET bist einem pilfinger (luskebuks, sneak, Sneaky Pete) ... :-)

Så ér der måske noget om snakken ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8329 news:glgd5r$2kf5$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8330


Jesus-loves-you

unread,
Jan 24, 2009, 9:38:13 PM1/24/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8330 news:glgg8g$2lej$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> > > Hvad gør vi den dag, vi finder ...
> > >
> > > eller rettere sagt:
> > >
> > > ... *hvis* vi finder einem ... (input memory from) ...
> > [ ... ]
> > > ... "fragmentet" (i vores DNA-code):
> [ ... ]
> > > > science fiction filmen, Blade Runner, hvor robotterne forsynet med
> > > > et serienummer.
> > > > På samme måde kunne man gå på jagt efter et "serienummer" i de
> > > > levende cellers RNA eller DNA. ...
[ ... ]

> Hypotesen er, at koden (inside the Bible) kun er en *forløber*, som peger
> hen-imod den egentlige kode (som er nedskrevet vha. DNA- eller
> RNA-nucleotid-sekvenser i levende cellers arvemasse. Det kan være både i
> mennesker, dyr og planters arvemasse).
[ ... ]

> Det bli'r derfor meget spændende at undersøge de levende cellers design af
> t-RNA-molekylerne, for herigennem kan vi fremskaffe viden om ... (Nå. Dét
> venter vi med til en anden god gang) ...


Interrupt-memory from ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:se.vetenskap.astronomi
Sent: Wednesday, December 17, 2008, CET 13:23, GMT 12:23
Subject: Re: Tids- og længdemåls systemet (time and longitude) -
Was: SETI-test-program (New Drake-version 1.03), Dusør 10.000 D.kr.
(around 1.800 US $)
8243 news:giar09$e05$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Så hvis vi tilføjer denne ... , da vil en simpel scanning
> > af vort budskab STRAKS afsløre disse ...
[ ... ]
> > Eksempelvis vil en simpel Pi-scanning af SETI-test-program ØJEBLIKKELIG
> > udprinte følgende:
> >
> > http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
> > or ...
> > 6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
> > >
> > > > 607 3
> > > > 608 36
> > > > 609 63
> > > > 610 106
> > > > 611 137
> >
> >
> > (hope You all can follow me now.)
> >
> >
> > Så fra at man eksempelvis har 1000 byte uforståelig data, kan man nu
> > pga. denne primitive hackning begynde at knække koden. Godt nok ikke
> > systematisk, men stadigvæk godt nok ... :-)
> >
> > Fremgangsproceduren ...
>
> +
>
> 8229 news:gi6hqc$1t89$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Metoden er faktisk set før; idet den jo sådan set blot er den samme, som
> > den man anvender indenfor arkæologi, hvor man benytter sig af
> > gravegrøfter i eftersøgningsarbejdet.
>
>
> Der er derfor ret stor sandsynlighed for, at en eventuel modtager vil
> benytte samme fremgangsmåde, fordi den er videnskabelig begrundet!


Og dette scanner-"princip" kan vi så også overføre til vores DNA- eller
RNA-nucleotid-sekvens, idet vi fortsat antager, at afsenderen ønsker at
blive identificeret. Ellers var der jo ikke noget formål med at anbringe
koden i arvemassen!


Men ...

Det ta'r jo laaaang tid at lede efter fx. Pi. Hele arvemassen skal jo
scannes igennem.

Så spørgsmålet må være:

Er der en nemmere måde ?

Hvordan kan man *hurtig* gøre sig synlig ?

Hvordan *udskiller* man sig fra resten af informationsmassen (på en nem
måde) ?


Hmm ... (memory on from) ...

0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk
>
> If I was an alien, I would know, that other aliens allways are listning
> into ...


If I was an alien, I would ...

Bliver meddelsen (som jeg har skabt) synlig ved kun at benytte 2 af de i alt
4 mulige nukleotider ?

Altså:
Mange 1000 nukleotidbaser i DNA/RNA-strengen, hvor *kun* 2 nekleotider
benyttes.

For eksempel kun adenin (A) og cytosin (C),
eller kun guanin (G) og thymin (T)/ uracil (U).

START-koden (AUG eller GUG) i en RNA-sekvens, indeholder jo allerede 3
nukleotider, og ligeledes mht. STOP-koden (UAA eller UAG eller UGA).

(Arh, det er nu ikke helt sandt: STOP-koden UAA indeholder nu kun 2
nukleotidbaser, nemlig kun U og A.)

Men det vil være utænkeligt (i naturen), at tusindvis af nukleotidsekvenser
kun indeholdt 2 baser, so ...


So why don't You try this scanning, Sir! ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8330 news:glgg8g$2lej$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8331


Vidal

unread,
Jan 25, 2009, 7:47:37 AM1/25/09
to
Jesus-loves-you skrev:

> Et sådant digitalt budskab kunne nemt omformuleres til en DNA- eller
> RNA-nucleotid-sekvens og lagres i fx. vores arvemasse!
>
> (Man ku' oven i købet gøre den mere synlig ved blot at benytte 2 af de i alt
> 4 mulige nucleotider.)
>
> Teoretisk set kan man i hvert fald godt forestille sig denne hypotetiske
> (dog ret usandsynlige) mulighed.

Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
Det er ikke spor usandsynligt.

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Peter Mogensen

unread,
Jan 25, 2009, 9:01:32 AM1/25/09
to

Hvilken grund er det lige vi konkret har til at tro det?

Vidal

unread,
Jan 25, 2009, 9:05:37 AM1/25/09
to
Peter Mogensen skrev:

Den eneste evidens er mennesket. Der var desuden en
smiley, der skulle antyde det spøgende element.

Peter Mogensen

unread,
Jan 25, 2009, 9:25:38 AM1/25/09
to
Vidal wrote:
> Peter Mogensen skrev:
>> Vidal wrote:
>>> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
>>> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
>>> Det er ikke spor usandsynligt.
>>
>> Hvilken grund er det lige vi konkret har til at tro det?
>
> Den eneste evidens er mennesket.

Det er ikke evidens.

Vidal

unread,
Jan 25, 2009, 9:28:11 AM1/25/09
to

Det tror jeg.

Peter Mogensen

unread,
Jan 25, 2009, 9:31:26 AM1/25/09
to
Vidal wrote:
> Peter Mogensen skrev:
>> Vidal wrote:
>>> Peter Mogensen skrev:
>>>> Vidal wrote:
>>>>> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
>>>>> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
>>>>> Det er ikke spor usandsynligt.
>>>>
>>>> Hvilken grund er det lige vi konkret har til at tro det?
>>>
>>> Den eneste evidens er mennesket.
>>
>> Det er ikke evidens.
>
> Det tror jeg.

Du ved ikke hvad evidens er.

Vidal

unread,
Jan 25, 2009, 3:06:33 PM1/25/09
to

Selvfølgeligt gør jeg det.

Du og Wegge er så sammenbidte, at man spørger sig selv,
om der er tænder tilbage.

Peter Mogensen

unread,
Jan 25, 2009, 3:14:27 PM1/25/09
to
Vidal wrote:
> Peter Mogensen skrev:
>> Vidal wrote:
>>> Peter Mogensen skrev:
>>>> Vidal wrote:
>>>>> Peter Mogensen skrev:
>>>>>> Vidal wrote:
>>>>>>> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
>>>>>>> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
>>>>>>> Det er ikke spor usandsynligt.
>>>>>>
>>>>>> Hvilken grund er det lige vi konkret har til at tro det?
>>>>>
>>>>> Den eneste evidens er mennesket.
>>>>
>>>> Det er ikke evidens.
>>>
>>> Det tror jeg.
>>
>> Du ved ikke hvad evidens er.
>
> Selvfølgeligt gør jeg det.

Åbenbart ikke.

Jeg kunne med lige så god ret sige at mennesket var evidens for astrologi.

> Du og Wegge er så sammenbidte, at man spørger sig selv,
> om der er tænder tilbage.

Er det argument for noget?, eller er du bare løbet tør for saglighed?

Jesus-loves-you

unread,
Jan 25, 2009, 5:58:26 PM1/25/09
to
"Vidal" skrev
news:497c5f69$0$15872$edfa...@dtext01.news.tele.dk

[ ... file 8324 ... ]

> > Et sådant digitalt budskab kunne nemt omformuleres til en DNA- eller
> > RNA-nucleotid-sekvens og lagres i fx. vores arvemasse!
> >
> > (Man ku' oven i købet gøre den mere synlig ved blot at benytte 2 af de i
> > alt 4 mulige nucleotider.)
> >
> > Teoretisk set kan man i hvert fald godt forestille sig denne hypotetiske
> > (dog ret usandsynlige) mulighed.
>
> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
> Det er ikke spor usandsynligt.


Jeg tror desværre ikke, du helt forstod, *hvad* det var, jeg talte om,
Villy ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8337 news:glhmoq$1ls$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8338


Vidal

unread,
Jan 25, 2009, 7:51:57 PM1/25/09
to
Jesus-loves-you skrev:

> "Vidal" skrev
> news:497c5f69$0$15872$edfa...@dtext01.news.tele.dk
>
> [ ... file 8324 ... ]
>
>>> Et sådant digitalt budskab kunne nemt omformuleres til en DNA- eller
>>> RNA-nucleotid-sekvens og lagres i fx. vores arvemasse!
>>>
>>> (Man ku' oven i købet gøre den mere synlig ved blot at benytte 2 af de i
>>> alt 4 mulige nucleotider.)
>>>
>>> Teoretisk set kan man i hvert fald godt forestille sig denne hypotetiske
>>> (dog ret usandsynlige) mulighed.
>> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
>> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
>> Det er ikke spor usandsynligt.
>
>
> Jeg tror desværre ikke, du helt forstod, *hvad* det var, jeg talte om,
> Villy ... :-(

Sikkert ikke. ;-)

Men dér deler jeg nok skæbne med de fleste.

Jesus-loves-you

unread,
Jan 26, 2009, 7:17:24 AM1/26/09
to
"Vidal" skrev
news:497d092d$0$15883$edfa...@dtext01.news.tele.dk

[ ... file 8338B ... ]

> >>> Et sådant digitalt budskab kunne nemt omformuleres til en DNA- eller
> >>> RNA-nucleotid-sekvens og lagres i fx. vores arvemasse!
> >>>
> >>> (Man ku' oven i købet gøre den mere synlig ved blot at benytte 2 af de
> >>> i alt 4 mulige nucleotider.)
> >>>
> >>> Teoretisk set kan man i hvert fald godt forestille sig denne
> >>> hypotetiske (dog ret usandsynlige) mulighed.
> >>
> >> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
> >> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
> >> Det er ikke spor usandsynligt.
> >
> >
> > Jeg tror desværre ikke, du helt forstod, *hvad* det var, jeg talte om,
> > Villy ... :-(
>
> Sikkert ikke. ;-)
>
> Men dér deler jeg nok skæbne med de fleste.


Jo, du misforstod mit indlæg, fordi ... (som jeg *indledningsvist* skrev, da
jeg oprettede denne nye tråd) ...

8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> > Det er faktisk heri, at Intelligent-Design-teorien har sit handikap
> > (således som den er udformet i øjeblikket, skønner jeg)!
> >
> > Den er formuleret således, at den hverken kan bevises eller modbevises.


... din formulering tager overhovedet IKKE hensyn til denne problematik,
hvilket jeg selvfølgelig kun dybt kan beklage (da du jo ellers på mange
andre områder som kristen bruger din sunde fornuft og således bevarer
jordforbindelsen) !

Jeg mener nemlig godt, at vi som kristne kan gøre den "indrømmelse" overfor
videnskaben, at ID-teorien - reelt set - har dette handikap, og at vi derfor
må råde bod på det, hvis ID-teorien skal ha' nogen-som-helst berettigelse i
forskerkredse og undervisningssammenhæng m.m.

Vi kan - med andre ord - ikke bare komme og postulere et-eller-andet og så
forlange Veto-ret (apropos Talebansky's religiøse galskab); altså retten til
at netop lige vores anskuelsesvinkel skal *forfordeles* overfor alle de
andre, herunder fx. Charles Darwins evolutionsteori.

Dérfor var det også, at jeg skrev et andet indlæg (angående dette), men det
kan ikke bruges generelt i ID-sammenhæng; idet ikke alle religioner, som fx.
Kristendommen, Jødedommen og Islam tør opfatte deres såkaldte guddom som i
stand til nogen-som-helst guddommeligt.

Hmm ...

Dette må vist uddybes lidt nærmere. Input:

8259 news:gj2d4h$9cq$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Endskønt Bibelen stammer fra en tid, hvor man ikke havde kendskab til
> moderne videnskab, herunder den videnskabelige metode, så *genkender* vi
> dog alligevel i de nytestamentlige skrifter noget, som kunne minde ikke så
> lidt herom:
>
> Faktisk konstaterer vi, at folk ligefrem *forlanger* et tegn af Jesus, som
> bevis på, at han ikke bare er en fupmager (Matt.12,38).
>
> Og ifølge NT blev der faktisk givet mange tegn, hvor naturlovene blev
> brudt.
>
> Det gælder både jomfru-fødslen, at vand bli'r til vin, at tusinder bliver
> mættet med blot nogle få fisk og brød, at Jesus går på vandet, at Han
> helbreder syge, og i flere tilfælde opvækker døde.
>
> Jo, tegn er der nok af i NT, hvor naturlovene bliver sat ud af kraft.
>
> Også i Jødernes Bibel (den del af Biblen, som kristne har til fælles med
> jøderne, og som kaldes af kristne GT, det gamle testamente) forekommer
> disse manifestationer, for eksempel på Karmels bjerg, hvor ild farer ned
> fra himlen (1.Kong. 18,20-40.38). I gamle dage på den tid kunne mennesket
> i hvert fald ikke fuske med den slags ting.
> Andre eksempler fra GT kunne være profeten Elias's himmelfart (2. Kong
> 1,18), at hans efterfølger Elisa mætter mange hundrede mennesker med få
> brød (4,42-44), helbredelser og døde-opvækning (5,1-).
>
> Så i gamle dage (i oldtiden) har man altså ikke været helt bims i hovedet
> og godtaget hvad-som-helst.
>
>
> Men, men, men ... (input memory from) ...
>
> From: "Jesus-loves-you"
> 6869 news:oBfui.11$av2...@news.get2net.dk
> >
> > Mit navn er fx. kejser Napoleon ... (så svært var det åbenbart heller ej
> > at lyve) ... :-)
>
>
> Som tidligere sagt - en kildeteksts *postulat* er ikke i sig
> selv tilstrækkelig grundlag for bevisførelse.
>
>
> Vi kristne (og jøder) må godt *tro* på det (på de døde opstandelse osv.),
> men i sagens natur er det altså IKKE blevet bevist, videnskabelig set!


Min denne oprettede tråd beskæftiger sig således udelukkende med et
specifikt *grænsetilfælde*; den såkaldte UNDTAGELSE fra reglen; idet som jeg
ligeledes indledningsvist skrev) ...

8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> > En videnskabelige forklaringsmodel som inkluderer en såkaldt guddom må
> > *nødvendigvis* være af en sådan beskaffenhed, at den netop kan bevises
> > eller modbevises.
>
>
> Hmm ...
>
> Der findes muligvis én undtagelse fra denne regel:
>
> Hvad gør vi den dag, vi finder ...
>
> eller rettere sagt:
>
> ... *hvis* vi finder einem ... (input memory from) ...

[ ... ]
[ ... syntetisk ...]


[ ... ]
> ... "fragmentet" (i vores DNA-code):


Øh ...

Jeg har kikket lidt i arkivet og fandt lige denne:

(Det er det samme, der menes med teksten, men formuleringen er lidt
anderledes, og måske derfor lettere at forstå.)

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Thursday, August 02, 2007, CET 21:24, GMT 19:24
Subject: DNA-"pilfingeren" - Was: Radiohalos i granit
6836 news:Qbqsi.39$of...@news.get2net.dk
>
> Skulle det vise sig, at Menneskeheden en dag finder et såkaldt *syntetisk*
> DNA-fragment i vores gener, aporpos ...
>
> Sent: Sunday, July 04, 2004 CET 14:30, GMT 12:30
> Subject: Livets ophavsmand - det ultimative bevis.
> 2779 news:_LSFc.22088$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> >
> > Jeg kunne jo indføje i DNA-strengen en lille ekstra stump, hvor der
> > omtrent står: "Made by DADDY"
> [ ... ]
> > Fremtidens DNA-forskning vil af- eller bekræfte dette ... :-)
>
>
> Selv i et sådant hypotetisk tilfælde er det *ikke* dermed AUTOMATISK et
> bevis på en intelligent Designer° af Mennesket.
>
> Hvorfor ikke ?
>
> Fordi det *syntetiske* DNA-fragment kunne - teoretisk set - være anbragt
> der af Liv-2 (hvor skørt det end måtte lyde).
>
> Først når *samtlige* naturlige forklaringer er udtømte, kan vi tillade os
> (for mig at se) at inddrage begrebet en intelligent Designer°.


Hope You now got the point (Det er *udelukkende* dette grænsetilfælde, som
jeg ønsker at undersøge, mhp. en afklaring. Please understand, og respektér
dette mit ønske). ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8339 news:glk4ti$u61$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8340


kaz

unread,
Jan 26, 2009, 9:13:30 AM1/26/09
to
Jesus-loves-you wrote:
[...]

> Vi kan - med andre ord - ikke bare komme og postulere et-eller-andet
> og så forlange Veto-ret (apropos Talebansky's religiøse galskab);
> altså retten til at netop lige vores anskuelsesvinkel skal
> *forfordeles* overfor alle de andre, herunder fx. Charles Darwins
> evolutionsteori.
>

Her kan man ikke andet end konkludere at det nu er dig der er ude med riven
i bedste ignorate stil. Det vill være meget bedre om du satte dig ind i
sagerne inden.

En ommer.
Og det er ikke fordi jeg absolut er ID orienteret.


Jesus-loves-you

unread,
Jan 26, 2009, 10:05:02 AM1/26/09
to
"kaz" skrev
news:497dc50f$0$90267$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8340 ... ]

> Jesus-loves-you wrote:
> [...]
>
> > Vi kan - med andre ord - ikke bare komme og postulere et-eller-andet
> > og så forlange Veto-ret (apropos Talebansky's religiøse galskab);
> > altså retten til at netop lige vores anskuelsesvinkel skal
> > *forfordeles* overfor alle de andre, herunder fx. Charles Darwins
> > evolutionsteori.
> >
> Her kan man ikke andet end konkludere at det nu er dig der er ude med

> riven i bedste ignorate stil. ...


Nej! Heri ta'r du fejl, kaz, beklagelig vis!

For der var en *fortsættelse* på mine ord, men den har du bortklippet, og
dermed er hele pointen gået tabt ... :-(

> ... Det vill være meget bedre om du satte dig ind i
> sagerne inden.

Se ovenfor.

>
> En ommer.

Som sagt: se ovenfor.

> Og det er ikke fordi jeg absolut er ID orienteret.

Hmm ...

Det behøver du nok ikke være - antager jeg - for at kunne bedømme dette
specifikke spørgsmål, som jeg har fremsat.

Muligvis er det nok, dersom du blot har den grundlæggende faglige viden om
den videnskabelige metode.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8343 news:glkiqv$13d9$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8344


Message has been deleted

Max

unread,
Jan 26, 2009, 11:22:58 AM1/26/09
to
Hej Rado

> Tja, hvis man som religiøs afviser ID, som mange religiøse
> tilsyneladende gør, svarer det jo til at hævde at Gud ikke tænker sig
> bare en lille smule om når han skaber noget. Og så er han/hun/den/det
> jo dermed degraderet til noget der er dummere end flertallet af
> mennesker....

Hvis man ikke kan lave fejl, ja så er der jo ingen grund til at tænke.

--
Mvh Max

Thomas Hejl Pilgaard

unread,
Jan 26, 2009, 11:52:28 AM1/26/09
to
Peter Mogensen <apm-at-mu...@nospam.no> declared in:
497cc823$0$90265$1472...@news.sunsite.dk :

> Vidal wrote:
>> Peter Mogensen skrev:
>>> Vidal wrote:
>>>> Peter Mogensen skrev:
>>>>> Vidal wrote:
>>>>>> Peter Mogensen skrev:
>>>>>>> Vidal wrote:
>>>>>>>> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
>>>>>>>> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
>>>>>>>> Det er ikke spor usandsynligt.
>>>>>>>
>>>>>>> Hvilken grund er det lige vi konkret har til at tro det?
>>>>>>
>>>>>> Den eneste evidens er mennesket.
>>>>>
>>>>> Det er ikke evidens.
>>>>
>>>> Det tror jeg.
>>>
>>> Du ved ikke hvad evidens er.
>>
>> Selvfølgeligt gør jeg det.
>
> Åbenbart ikke.
>
> Jeg kunne med lige så god ret sige at mennesket var evidens for
> astrologi.

Eller numerologi.

>> Du og Wegge er så sammenbidte, at man spørger sig selv,
>> om der er tænder tilbage.
>
> Er det argument for noget?, eller er du bare løbet tør for saglighed?

Det var ikke et argument, og det var ikke sagligt, såeh...


Vidal

unread,
Jan 26, 2009, 2:49:08 PM1/26/09
to
Thomas Hejl Pilgaard skrev:

> Peter Mogensen <apm-at-mu...@nospam.no> declared in:
> 497cc823$0$90265$1472...@news.sunsite.dk :
>> Vidal wrote:
>>> Peter Mogensen skrev:
>>>> Vidal wrote:
>>>>> Peter Mogensen skrev:
>>>>>> Vidal wrote:
>>>>>>> Peter Mogensen skrev:
>>>>>>>> Vidal wrote:
>>>>>>>>> Nej Mogens, Gud *har* placeret budskabet - og
>>>>>>>>> budskabet er mennesket (og al liv, naturligvis. :-)
>>>>>>>>> Det er ikke spor usandsynligt.
>>>>>>>> Hvilken grund er det lige vi konkret har til at tro det?
>>>>>>> Den eneste evidens er mennesket.
>>>>>> Det er ikke evidens.
>>>>> Det tror jeg.
>>>> Du ved ikke hvad evidens er.
>>> Selvfølgeligt gør jeg det.
>> Åbenbart ikke.
>>
>> Jeg kunne med lige så god ret sige at mennesket var evidens for
>> astrologi.
>
> Eller numerologi.

Eller noget helt tredje.

>>> Du og Wegge er så sammenbidte, at man spørger sig selv,
>>> om der er tænder tilbage.
>> Er det argument for noget?, eller er du bare løbet tør for saglighed?
>
> Det var ikke et argument, og det var ikke sagligt, såeh...

Du har ret, der er ikke plads til den slags
usagligheder. Noget kunne gå i stykker.

Peter Mogensen

unread,
Jan 26, 2009, 3:34:10 PM1/26/09
to

For en gangs skyld har du ret og er on topic .

Jesus-loves-you

unread,
Jan 26, 2009, 3:39:07 PM1/26/09
to
"Rado" skrev
news:samrn455ta10s2lqf...@4ax.com

[ ... file 8340 ... ]

> On Mon, 26 Jan 2009 13:17:24 +0100, "Jesus-loves-you"
> <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:
>
>
> > Dérfor var det også, at jeg skrev et andet indlæg (angående dette), men

> > detkan ikke bruges generelt i ID-sammenhæng; idet ikke alle religioner,


> > som fx. Kristendommen, Jødedommen og Islam tør opfatte deres såkaldte
> > guddom som i stand til nogen-som-helst guddommeligt.
>

> Tja, hvis man som religiøs afviser ID, som mange religiøse
> tilsyneladende gør, svarer det jo til at hævde at Gud ikke tænker sig
> bare en lille smule om når han skaber noget. Og så er han/hun/den/det
> jo dermed degraderet til noget der er dummere end flertallet af
> mennesker....


Øh ...

Det var ikke just ligefrem dét, jeg mente, da jeg skrev teksten, fordi der
var en *fortsættelse* (på mine ord), som du desværre klippede af (hvorved du
muligvis kom til at misforstå mig) ... :-(

Dét, jeg mente, var, at både Jødedommen, Kristendommen og Islam tror på en
guddom, som gør *overnaturlige* tegn (ikke blot under skabelsen men også
sidenhen); altså noget som er DIREKTE et brud på naturlovene (endog indenfor
de seneste 5.000 år i Verdenshistorien).

Og det var dét, jeg tillod mig at benævne med ordvalget 'guddommeligt'.

Men ID-teorien kommer overhovedet ikke ind på, *hvem* (eller hvad) det er,
som har designet produktet. Og derfor *inkluderer* ID sådan set derfor også
alle mulige andre typer religiøsitet, INKLUSIV dem, som tror på et skabt
Univers, men at denne guddom IKKE undervejs blander sig ekstraordinært (ved
fx. at bryde naturlovene).


Øh ...

Mit specifikke spørgsmål er desværre også gået tabt, så EOD
herfra ... :-(

FUT derfor nu sat udelukkende til ...
News:dk.livssyn
News:dk.livssyn.kristendom


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8345 news:gll5gu$1asa$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8346


Message has been deleted

Max

unread,
Jan 27, 2009, 7:04:22 AM1/27/09
to
Hej Rado

>> Hvis man ikke kan lave fejl, ja så er der jo ingen grund til at
>> tænke.
>

> Det er jo netop når man ikke tænker at man laver fejl...

Læste du ikke hvad jeg skrev ? Alle guder er jo ufejlbarlige,
så de behøver jo ikke tænke.

--
Mvh Max


Message has been deleted

Max

unread,
Jan 27, 2009, 12:02:35 PM1/27/09
to
Hej Rado

> Hvem har sagt det?

Det er da almindelige viden.

--
Mvh Max

Message has been deleted

Max

unread,
Jan 27, 2009, 5:58:56 PM1/27/09
to
Hej Rado

> Jamen så kan vi jo sige at grunden til at guder er ufejlbarlige er at
> de bruger deres intelligens optimalt... ;-)

Jeg tror ikke ikke man kan eliminere fejl uanset hvor intilligent man
er.
Ufejlbarlighed er noget der har med guder at gøre og derfor har det
ikke rigtig noget at gøre med virkeligheden.

--
Mvh Max

Asger Joergensen

unread,
Jan 27, 2009, 7:47:15 PM1/27/09
to
Hi Max

Max wrote:

Det er vel et spørgsmål om tro ? ;-)

Men siges det ikke i bibelen at gud har skabt os i sit billede ?

Hvis høn har det, så må høn så gu da også lave fejl, hvordan skulle
vi eller kunne lave så mange.
Men noget helt andet er, ville det ikke også være røv kedeligt
hvis man aldrig lavede fejl eller udviklede sig.
Hvis man sammenligner bibelen og det nye testamente så er det
for mig åbenlyst at der har fundet en udvikling sted. Padagogikken
er jo en helt anden, høn må jo have lært af sine fejl / udviklet sig.;-)

Venlig hilsen
Asger

Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
Message has been deleted
0 new messages