Islam og Kristendom, ligheder & forskelle

2 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 12, 2009, 3:20:41 AM3/12/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Monday, March 09, 2009, CET 03:59, GMT 02:59
Subject: Fra djævelens blækhus - Was: ... (Exorcismüs) ...
8542 <news:49b48606$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/723655bab9644707>
>
> Et spørgsmål melder sig:
>
> Hvorfor en så desperat og navnlig *afslørende* handling ?
>
> Er der så alvorlige problemer på hjemmefronten, at man ligefrem ser sig
> nødsaget til denne afledningsmanøvre ?
>
> Befinder vi os i nærheden af ...
>
> Er selve HQ måske ligefrem i fare ?


I går lød andagtsordet fra www.blr.dk :

=== citat start ===

Onsdag 11 marts (2009)

Jer 9,16-25

... Jeg (den jødiske og kristne Gud, JHVH, Jahve, I-am, Jeg-ér)
viser barmhjertighed og retfærdighed
og har behag i folk, der gør det samme.
(Jer. 9,24)

[ ... ]

=== citat slut ====


Umiddelbart, da jeg læste dette, kom jeg til at tænke på ordene fra Koranen:
"I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn." (113 surâer ud af i alt 114
indledes sådan).

Andre steder i Koranen opfordres Muhammets tilhængere til at dræbe de vantro
osv. (se fx. Surâ 2,191), og hvad har det med nåde og barmhjertighed at
gøre, spurgte jeg mig selv.

Og videre (spurgte jeg mig selv):
Er det heri forskellen består mellem den kristne og islamiske tro?


Spændende blev dagen i går, for jeg skulle hente en bog, som jeg havde
bestilt på biblioteket (og glædet mig til at læse i mange måneder). Den
hedder:

Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
ProRex Forlag 2008
www.prorex.dk
ISBN 978-87-7068-016-5

Jeg læste om aftenen henved de første 86 sider og gjorde mig små notater
undervejs. Bl.a. følgende:

s 41 kysse stenen i Kabaen -> tilgivelse for sine synder
s 45 Tyranen Muhammed
s 48 A-50 daglige bønner, M-5
s 59 A-slave, afbetaling af gæld, Surâ 35,29-30
motivet til at elske = opnå noget (egoistisk tankegang)
Compare with Kol. 2,14
"Nåde" og "Bar,hjertighed" utryghed
Compare with Jer. 9,24 B. på hverdagsdansk
s 68 Bønne-prut
s 79 Bogholderiets lovtrældom, 2 engle => paranoya ?, Surâ 50,17; 54,52f
Vægtskålene på D-dag (Surâ 13,11; 82,10-12; 50,17-18; 17,13)
s 83 Alle først i helvede, Surâ 19,71-72
s 83 Muhammed sadist
s 83 Vin i paradiset ?, Surâ 2,25


Et lille citat-uddrag er her passende:

(Markør '*' tilføjet hist og her til erstatning for oprindelig markørsystem)

=== citat start ===

(side 59, næsten øverst)

Muslimernes religiøse pligter ses i koranen da også som en slags
afbetaling af gæld (sura 35:29-30) ...

(side 79, midtfor)

Islam er for de fleste ortodokse muslimer en slags
"bogholderi-religion". Alle menneskets gerninger registreres nøje af
milliarder af engle, og regnskabets bundlinie bestemmer dommens udfald. Hver
muslim har to personlige engle, en på højre og en på venstre side (sura
50:17). Englen til højre noterer alle de *gode* gerninger, mennesket gør,
den til venstre alle de *onde*: "Alt, hvad de har gjort, er at finde i
skrifterne. Alt af småt og stort er nedskrevet." (Sura 54:52f). På dommedag
aflægger disse to engle rapport om alt, hvad muslimer har gjort i løbet af
sit liv og lægger gerningerne frem på to vægtskåle ( se bl.a. sura 13:11,
82:10-12; 50:17-18; 17:13). Allah siger i koranen: "Vi vil stille de
retfærdige vægte frem til opstandelsens dag, for ingen skal gøres den
mindste uret. Alt vil Vi fremlægge, om det så ikke vejer mere end et
sennepskorn." (Sura 21:47).

=== citat slut ====


Men da jeg så i dag læste mig andagt fra www.ucb.dk blev jeg STRAKS klar
over, at der var noget usædvanligt, fordi ...

Det var som om andagtsteksten talte ind i situationen. Hør blot:

(NB! Teksten i hæftet indtastet *før* 25. februar 2009)

(NB! Afsnit tilføjet undervejs)

=== citat start ===

Torsdag 12 marts (2009)

Anklagen er annulleret!

"... anklageskriftet imod os, ... tilintetgjorde han ... " Kol 2,14

Kunne du tænke dig at få en liste over alle dine synder og nederlag
offentliggjort?

Det er da ikke en behagelig tanke, vel ?

Eksisterer sådan en liste i det hele taget?

Det gør den, og den er lang.

Den rummer i detaljer alle de dårlige beslutninger, du traf, dine hadefulde
handlinger, utilgiveligheden, fordommene, grådigheden, begæret, løgnene;

Bibelen siger, at Gud har optegnet det hele.

Men du har aldrig set listen, vel?

Nej, det har hverken du eller nogen anden.

Det skyldes, at "... Gud tilgav os alle vores overtrædelser, og
anklageskriftet imod os, som byggede på Toraens krav, tilintetgjorde han ved
at fastgøre det til korset." Kol 2,13-14

Prisen for vore synder var ...

[ ... ]


Er der en grænse for hans kærlighed? ...

[ ... ]

... Da Jesus fra korset råbte, "Det er fuldbragt," skrev Gud, "fuldt ud
betalt" hen over enhver synd, du begår - fra vugge til grav!

=== citat slut ====


Compare with ...

Islam:
... bogholderi-religion ...
afbetaling af *gæld*, apropos den gældsbundne tjener, Matt.18,21-35


Altså dét, at man evig og altid befinder sig i en art gæld, hvor man i
grunden ikke ved, om man er købt eller solgt. Og skønt man måske ønsker at
flygte, så kan man ikke slippe ud af lovtrældommen.

Det fremprovokerer da *utrygge* følelser -psykologisk/psykiatrisk set - ikke
sandt ?

Måske ligefrem angst-anfald (apropos Vulkan-syndromet) ?


Intern notat:

Det er aldrig nemt at være havnet i lommen på en ... (midlertidig censur on)
... og er blevet afhængig af dennes forgodtbefindende!

-

Ang. FUT (Following Up To, Opfølgning)

NB! Da dette indlæg er X-postet til flere nyhedsgrupper (herunder flere
faggrupper) bedes man *respektere* de andre grupper og undgå unødvendig
SPAM.

På forhånd tak ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8557 <news:49b6eefe$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8558


Jesus-loves-you

unread,
Apr 1, 2009, 7:32:29 AM4/1/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
>
> ... bog, ...
[ ... ]


> Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> ProRex Forlag 2008
> www.prorex.dk
> ISBN 978-87-7068-016-5

[ ... ]


> === citat start ===
>
> (side 59, næsten øverst)
>
> Muslimernes religiøse pligter ses i koranen da også som en slags
> afbetaling af gæld (sura 35:29-30) ...

[ ... ]


> ... bogholderi-religion ...
> afbetaling af *gæld*, apropos den gældsbundne tjener,
> Matt.18,21-35
>
>
> Altså dét, at man evig og altid befinder sig i en art gæld, hvor man i
> grunden ikke ved, om man er købt eller solgt. Og skønt man måske ønsker at
> flygte, så kan man ikke slippe ud af lovtrældommen.
>
> Det fremprovokerer da *utrygge* følelser -psykologisk/psykiatrisk set -
> ikke sandt ?
>
> Måske ligefrem angst-anfald (apropos Vulkan-syndromet) ?
>
>
> Intern notat:
>
> Det er aldrig nemt at være havnet i lommen på en ... (midlertidig censur
> on) ... og er blevet afhængig af dennes forgodtbefindende!


I andagtshæftet fra www.blr.dk står der i teksten til i dag bl.a. følgende:

=== citat start ===

Onsdag 1. april (2009)

Ved målet

Luk 22,31-38

[ ... ]

... skærtorsdag.

Tre ting skal fremhæves ved samtalen mellem Jesus og disciplene:

[ ... ]

2. ... Peter bedyrer sin trofasthed mod Jesus ... [ ... ]

3. Jesus kender Peters svaghed og fald. Alligevel beder Jesus for Peter
og for hans svaghed i faldet. det er kærlighed, der vil noget.

Peter! Stol aldrig på din selvsikkerhed. Stol på Jesu forbøn.

=== citat slut ====


See perhaps also ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.religion
News:dk.videnskab.teologi
Sent: Sunday, March 15, 2009, CET 12:33, GMT 11:33
Subject: Ang. forbøn -
Was: Det kristne tro -
Was: Katolikkernes "ukrænkelige" liv...
8584 <news:49bce793$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bdcf22d8a05c488d>


Det er - i grunden - nok heri, at den største forskel kommer ind i billedet
mellem Islam og Kristendom:

Muslimer må selv klare ærterne (og *erfarer* vel også på et tidspunkt, at
stoltheden kommer til kort i den ideologiske og politiske stræben). Vi
kristne, derimod, er *elsket*, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem
FORBØNNEN (apropos ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved
Jesu Ånd, Zak 4,6) ... :-)

Interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
Sent: Thursday, January 01, 2009, CET 10:03, GMT 09:03
Subject: Det levende hus
8265 <news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c7084e28a851e93e>


Den ene bygget sit "hus" på ære-og-skam (apropos den anale fase), mens den
anden bygger sit "hus" på betingelsesløs kærlighed.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8659 <news:49d350ac$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8660


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages