Den forbudte tanke (part 2) - Evolutionens stamtræ (mikro-indiciet inside the Bible)

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 12, 2009, 7:49:17 AM2/12/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Friday, June 29, 2007, CET 11:04, GMT 09:04
Subject: Den forbudte tanke
6695 news:hW3hi.12$Kc6...@news.get2net.dk
>
> > A ønsker at camouflere sin sande identitet. Hvorfor ? - Det må vi finde
> > ud af sidenhen!
> >
> > A forbyder derfor, at B tegner billeder af A.
> >
> > A vil dog gerne samtidig afsløre sin identitet, når B er blevet
> > "voksen".
> >
> > A *krypterer* derfor sit budskabet på en sådan måde, at B som barn IKKE
> > er i stand til at gennemskue A.


and ...

Newsgroups:
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Thursday, March 06, 2008, CET 12:06, GMT 11:06
Subject: Internal searchstring: Den forbudte zone (abernes planet) -
Was: ...
7386 news:zeQzj.9$Z0...@news.get2net.dk
7387 news:wEQzj.11$TH...@news.get2net.dk


and ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, January 24, 2009, CET 17:04, GMT 16:05
Subject: Et *specifikt* spørgsmål angående Intelligent Design teorien
8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk
( se også 8330 news:glgg8g$2lej$1...@newsbin.cybercity.dk )
>
> > Lektor Anja Andersen ... udtalte ...
> [ ... ]
> > ... (emne: Livets opståen) ...
> >
> > ... Fordi en af de ting, vi ikke forstår, er, hvordan er det opstået ?
> >
> > Altså hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det første liv.
> >
> > Altså hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.
> >
> > Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et
> > reagensglas og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og røre rundt og så
> > kom der n[o]get liv ...
[ ... ]
> > 2.a DNA-kodesprogs-forskning 1 (4^3)
[ ... ]
> > Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA
> > m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> > DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> > t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> > _________________________________________
> > Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> > Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> > Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> > Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> > Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> > Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> > Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3


(se evt. også 2779 news:_LSFc.22088$Vf.11...@news000.worldonline.dk )


samt ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Tuesday, September 20, 2005, CET 17:43, GMT 15:43
Subject: 7-tallet - Er Bibelen "inficeret" ?
4414 news:C6WXe.68382$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> I Liv-2 hypotesen - hvor det antages, at der har været et besøg fra rummet
> og at de på en-eller-anden måde har medvirket i Bibelens beretninger - kan
> 7-tallet hentyde til en information, som menneskeheden *dengang* IKKE
> havde kendskab til, nemlig de 7 genetiske RNA/DNA-kode-varianter.
>
> Disse er følgende:
[ ... ]
[ ... se file 8324 ovenfor ... ]
[ ... ]
> NB! For en god ordens skyld skal jeg gøre læseren opmærksom på, at dersom
> fremtidig forskning beviser, at der findes flere varianter (end de 7 her
> omtalte), da falder denne (midlertidige) antagelse til jorden.
>
>
> Men indtil da kommer vi nok ikke udenom, at der kan være noget om
> mistanken; idet "de" jo ligefrem *forlanger* denne 7-tal's ordning
> errindret til evig tid (det 4. bud, Exodus (2.Mos) 20,8), som om de vil
> sikre sig, at informationen viderebringes intakt til intelligente
> efterkommere.
>
> Idet 7-tallet i Bibelen *primært* anvendes i forbindelse med SKABELSEN,
> hvoraf mennesket er 1-ud-af-de-7, er ligheden næsten for stor.
>
> Der er muligvis tale om et indicium her!


Lidt i forlængelse af dette forekommer det mig derfor *mistænkeligt*, at der
"tilfældigvis" nævnes umiddelbart herefter 'Livets Træ' og 'Kundskabens Træ'
i Edens Have (eller Paradiset om man vil), fordi 'Livets Træ' jo -
begrebsymbolsk set - i særdeleshen minder om 'Evolutionens stamtræ':

Evolutionens stamtræ er jo den Darwinistiske videnskabelige teori om, at
alle levende celler på planeten vor har en *fælles* oprindelse. Altså kun én
oprindelse.

I Kristendommen fremsættes der en *tilsvarende* virkelighedsforståelse, dog
anskuet igennem religiøse "briller"; idet det her er personen Jesus, som
tilskrives selve oprindelsen til ALT biologisk liv (John 14,6; 1,3-4a),
apropos Livets Træ.

Og ligesom 'Evolutionens stamtræ' har uddøde grene (altså arter, som er
uddøde), GENKENDER vi parallellen i Bibelens nye del (NT); idet Jesus her
bl.a. siger:

Jeg er det sande vintræ ...

Hver gen ... rense[s] ... bære mere frugt.

Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes
han ud som en gren og visner.

(John 15,1-2.6)


Og frit "oversat" kunne der stå (mellem linierne):

Hvis nogen ikke blivet i Livet(s Træ), da visner han/hun/den/det.

Og dette giver plads til, at nye frugt-(grene) kan vokse frem.


'Kundskabens Træ' og de dertil knyttede *forbud* minder faktisk ikke så lidt
om noget, vi kunne kalde 'den forbudte tanke', apropos 'den forbudte zone' i
filmen 'abernes planet'. Se evt. den fremsatte hypotese, som blev citeret
indledningsvist i dette indlæg.


Øver jeg (og andre) nu igen vold på Evangeliet (de gode nyheder) ?

Ja, men det er kun det "fundamentalistiske" evangelium - eller rettere
sagt - bogstav for bogstav evangeliet (apropos den *forbudte* tanke) !!!

Men, men, men ...

Vi skal jo huske på, at der også er blev fundet andre ledetråde i
Skabelsesberetningen i Bibelen, der kan dække over en viden (som kun
fx. den moderne Menneskehed kan have kendskab til), heriblandt ...

http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
>
> På baggrund af Chandrasekhars grænsemasse, se evt. ...
> 7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
> 7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7753 news:g7b5q9$2gs2$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8156 news:geoh8g$19eu$1...@newsbin.cybercity.dk * 144
> 8232 news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk


Vi har bare endnu ikke et videnskabeligt bevis for, hvem (eller hvad)
denne intelligensform er (som har "inficeret" Bibelen med såkaldt moderne
viden) ... :-(

-

Internal:
Interrupt 2008-12-16, code 654-8, ENDE.

-

NB!
Denne trådstart er X-posten til flere nyhedsgrupper. Respekter venligst de
andre nyhedsgrupper, og deres specifikke emne-dækning.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8418B news:4993eabf$0$90273$1472...@news.sunsite.dk
8418A news:gms89u$lrf$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8419


Jesus-loves-you

unread,
Feb 12, 2009, 8:48:36 AM2/12/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8419 news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk

[ ... de 7 DNA-kodesprog ... ]

> > > Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA
> > > m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> > > DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> > > t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> > > _________________________________________
> > > Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> > > Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> > > Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> > > Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> > > Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> > > Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> > > Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3

[ ... ]

Bemærk - for øvrigt - "bombardementet" (inside the Bible) i umiddelbar
tilknytning til dette ...

(Slangen:)
"Mon Gud virkelig har ... ?"
(1.Mos. 3,1)

... og den måske bagved liggende "fristende" tanke (som optakten til et
indirekte ledende spørgsmål):

Mon det nu også forholder sig således, apropos Evolutionens stamtræ?


Apropos:

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Sunday, February 18, 2007, CET 11:30, GMT 10:30
Subject: Re: Hvorfor træder de (ET) ikke offentlig frem ?
6081 news:CVVBh.19$hS6...@news.get2net.dk
>
> Dermed åbner jeg op for den teoretiske mulighed, at vi måske har at gøre
> med en kildetekst, som er blevet *fortolket* (af andre) og derefter
> viderebragt til os (med nogen *forvrængning*, herunder mange af de
> religiøse forestillinger datidens samfund havde).
>
> Vi har altså kun oplysningerne gennem den ene part (om jeg så må sige)!
>
> Opgaven består da i at - om muligt - fremskaffe *dokumentation* for, hvad
> den anden part bidrog med.
[ ... ]
> Hmm ... måske et *fiktivt* eksempel kan belyse emnets karakter:
>
> Taliban siger:
> "Gud har sagt, at vi skal ... (bla.bla.bla.)."
>
> ET siger (til Taliban):
> "Mon det nu også vitterlig er Gud (dersom Han findes), der har sagt
> dette (I postulerer) ? - Kunne det ikke ligeså godt tænkes, at det er
> *Jeres* religiøse FORESTILLING om denne guddom ?"
>
> Apropos 1.Mos.3,1- ... Hope You got the point ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8419 news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8420


John.St

unread,
Feb 12, 2009, 6:37:15 PM2/12/09
to

Jesus-loves-you skrev:

> "Jesus-loves-you" skrev ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Friday, June 29, 2007, CET 11:04, GMT 09:04
> Subject: Den forbudte tanke
> 6695 news:hW3hi.12$Kc6...@news.get2net.dk
> >
> > > A �nsker at camouflere sin sande identitet. Hvorfor ? - Det m� vi finde

> > > ud af sidenhen!
> > >
> > > A forbyder derfor, at B tegner billeder af A.
> > >
> > > A vil dog gerne samtidig afsl�re sin identitet, n�r B er blevet
> > > "voksen".
> > >
> > > A *krypterer* derfor sit budskabet p� en s�dan m�de, at B som barn IKKE

> > > er i stand til at gennemskue A.
>
>
> and ...
>
> Newsgroups:
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Thursday, March 06, 2008, CET 12:06, GMT 11:06
> Subject: Internal searchstring: Den forbudte zone (abernes planet) -
> Was: ...
> 7386 news:zeQzj.9$Z0...@news.get2net.dk
> 7387 news:wEQzj.11$TH...@news.get2net.dk
>
>
> and ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Saturday, January 24, 2009, CET 17:04, GMT 16:05
> Subject: Et *specifikt* sp�rgsm�l ang�ende Intelligent Design teorien
> 8324 news:glfe67$28p0$1...@newsbin.cybercity.dk
> ( se ogs� 8330 news:glgg8g$2lej$1...@newsbin.cybercity.dk )

> >
> > > Lektor Anja Andersen ... udtalte ...
> > [ ... ]
> > > ... (emne: Livets opst�en) ...
> > >
> > > ... Fordi en af de ting, vi ikke forst�r, er, hvordan er det opst�et ?
> > >
> > > Alts� hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det f�rste liv.
> > >
> > > Alts� hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.

> > >
> > > Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et
> > > reagensglas og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og r�re rundt og s�

> > > kom der n[o]get liv ...
> [ ... ]
> > > 2.a DNA-kodesprogs-forskning 1 (4^3)
> [ ... ]
> > > Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA
> > > m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> > > DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> > > t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> > > _________________________________________
> > > Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> > > Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> > > Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> > > Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> > > Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> > > Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> > > Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3
>
>
> (se evt. ogs� 2779 news:_LSFc.22088$Vf.11...@news000.worldonline.dk )

>
>
> samt ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> Sent: Tuesday, September 20, 2005, CET 17:43, GMT 15:43
> Subject: 7-tallet - Er Bibelen "inficeret" ?
> 4414 news:C6WXe.68382$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
> >
> > I Liv-2 hypotesen - hvor det antages, at der har v�ret et bes�g fra rummet
> > og at de p� en-eller-anden m�de har medvirket i Bibelens beretninger - kan

> > 7-tallet hentyde til en information, som menneskeheden *dengang* IKKE
> > havde kendskab til, nemlig de 7 genetiske RNA/DNA-kode-varianter.
> >
> > Disse er f�lgende:

> [ ... ]
> [ ... se file 8324 ovenfor ... ]
> [ ... ]
> > NB! For en god ordens skyld skal jeg g�re l�seren opm�rksom p�, at dersom

> > fremtidig forskning beviser, at der findes flere varianter (end de 7 her
> > omtalte), da falder denne (midlertidige) antagelse til jorden.
> >
> >
> > Men indtil da kommer vi nok ikke udenom, at der kan v�re noget om

> > mistanken; idet "de" jo ligefrem *forlanger* denne 7-tal's ordning
> > errindret til evig tid (det 4. bud, Exodus (2.Mos) 20,8), som om de vil
> > sikre sig, at informationen viderebringes intakt til intelligente
> > efterkommere.
> >
> > Idet 7-tallet i Bibelen *prim�rt* anvendes i forbindelse med SKABELSEN,
> > hvoraf mennesket er 1-ud-af-de-7, er ligheden n�sten for stor.

> >
> > Der er muligvis tale om et indicium her!
>
>
> Lidt i forl�ngelse af dette forekommer det mig derfor *mist�nkeligt*, at der
> "tilf�ldigvis" n�vnes umiddelbart herefter 'Livets Tr�' og 'Kundskabens Tr�'
> i Edens Have (eller Paradiset om man vil), fordi 'Livets Tr�' jo -
> begrebsymbolsk set - i s�rdeleshen minder om 'Evolutionens stamtr�':
>
> Evolutionens stamtr� er jo den Darwinistiske videnskabelige teori om, at
> alle levende celler p� planeten vor har en *f�lles* oprindelse. Alts� kun �n
> oprindelse.
>
> I Kristendommen frems�ttes der en *tilsvarende* virkelighedsforst�else, dog
> anskuet igennem religi�se "briller"; idet det her er personen Jesus, som

> tilskrives selve oprindelsen til ALT biologisk liv (John 14,6; 1,3-4a),
> apropos Livets Tr�.
>
> Og ligesom 'Evolutionens stamtr�' har udd�de grene (alts� arter, som er
> udd�de), GENKENDER vi parallellen i Bibelens nye del (NT); idet Jesus her
> bl.a. siger:
>
> Jeg er det sande vintr� ...
>
> Hver gen ... rense[s] ... b�re mere frugt.

>
> Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes
> han ud som en gren og visner.
>
> (John 15,1-2.6)
>
>
> Og frit "oversat" kunne der st� (mellem linierne):
>
> Hvis nogen ikke blivet i Livet(s Tr�), da visner han/hun/den/det.

>
> Og dette giver plads til, at nye frugt-(grene) kan vokse frem.
>
>
> 'Kundskabens Tr�' og de dertil knyttede *forbud* minder faktisk ikke s� lidt

> om noget, vi kunne kalde 'den forbudte tanke', apropos 'den forbudte zone' i
> filmen 'abernes planet'. Se evt. den fremsatte hypotese, som blev citeret
> indledningsvist i dette indl�g.
>
>
> �ver jeg (og andre) nu igen vold p� Evangeliet (de gode nyheder) ?

>
> Ja, men det er kun det "fundamentalistiske" evangelium - eller rettere
> sagt - bogstav for bogstav evangeliet (apropos den *forbudte* tanke) !!!
>
> Men, men, men ...
>
> Vi skal jo huske p�, at der ogs� er blev fundet andre ledetr�de i
> Skabelsesberetningen i Bibelen, der kan d�kke over en viden (som kun

> fx. den moderne Menneskehed kan have kendskab til), heriblandt ...
>
> http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
> >
> > P� baggrund af Chandrasekhars gr�nsemasse, se evt. ...

> > 7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
> > 7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
> > 7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk
> > 7753 news:g7b5q9$2gs2$1...@newsbin.cybercity.dk
> > 8156 news:geoh8g$19eu$1...@newsbin.cybercity.dk * 144
> > 8232 news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk
>
>
> Vi har bare endnu ikke et videnskabeligt bevis for, hvem (eller hvad)
> denne intelligensform er (som har "inficeret" Bibelen med s�kaldt moderne

> viden) ... :-(
>
> -
>
> Internal:
> Interrupt 2008-12-16, code 654-8, ENDE.
>
> -
>
> NB!
> Denne tr�dstart er X-posten til flere nyhedsgrupper. Respekter venligst de
> andre nyhedsgrupper, og deres specifikke emne-d�kning.

>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
> --
> Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
> Last OUTPUT: 8418B news:4993eabf$0$90273$1472...@news.sunsite.dk
> 8418A news:gms89u$lrf$1...@newsbin.cybercity.dk
> http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
> ( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8419

Kundskabens træ?

Hvilket kundskabens træ?

1. Mose, kap. 2, vers 17.
men af træet, der giver erkendelse om godt og ondt af det må du ikke
spise!

1. Mose, kap. 3, vers 5.
For Gud ved, at på den dag I spiser af det, vil jeres øjne blive
åbnet, og I vil blive som guder, der kender godt og ondt!«

Ibid. vers 14.
Jahwæ Gud sagde til slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være
forbandet blandt alle tamdyrene og blandt alle det åbne lands vilddyr;
på din bug skal du bevæge dig, og jord skal du æde alle dit livs dage!


Den fejlagtige oversættelse "kundskabens træ" er nødvendig, idet det
ellers vil stå den lidt tænksomme klart, at udvisningen af Adam og Eva
var en grov uretfærdighed.

Hvis de ikke kunne skelne godt fra ondt, hvorledes skulle de så kunne
erkende, at de gjorde noget forkert? Blot fordi "Du må ikke, fordi jeg
siger det"?
I så fald havde den alvidende guddom et elendigt kendskab til sin egen
angivelige skabnings åndelige egenskaber - som skaber må han jo selv
have indgivet mennesket nysgerrighed.

Bemærk iøvrigt, at blandt TNCH/Gl. Testamentes andre "videnskabelige"
"fakta" fremgår det, at slangen først efter 1.3.14 begyndte at "på din
bug skal du bevæge dig" - før dette havde den åbenbart ben. At slanger
ikke æder jord er alment kendt.

Harald Mossige

unread,
Feb 12, 2009, 7:52:54 PM2/12/09
to
John.St skreiv:

Dette er en ny posting i dk.livssyn.kristendom for meg, jeg har et
aktivt killerfilter. Hvem la til denne gruppen i x-postingen, og hvorfor?

Jeg er fremmed for bibelsitatene du bruker. Hvilken bibelversjon er det
du reffererer fra?

HM

Vidal

unread,
Feb 13, 2009, 5:38:54 AM2/13/09
to
Harald Mossige skrev:
> John.St skreiv:

> Jeg er fremmed for bibelsitatene du bruker. Hvilken bibelversjon er det
> du reffererer fra?

Det er såmænd JVs oversættelse.

Altid glad for at kunne hjælpe dig til visdom.

;-)

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Harald Mossige

unread,
Feb 13, 2009, 5:59:03 AM2/13/09
to
Vidal skreiv:

> Harald Mossige skrev:
>> John.St skreiv:
>
>> Jeg er fremmed for bibelsitatene du bruker. Hvilken bibelversjon er
>> det du reffererer fra?
>
> Det er såmænd JVs oversættelse.
>
> Altid glad for at kunne hjælpe dig til visdom.

Takker og bukker.

Jesus-loves-you

unread,
Feb 13, 2009, 8:52:52 AM2/13/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8419 news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk

[ ... de 7 DNA-kodesprog ... ]

> > > Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA
> > > m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> > > DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> > > t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> > > _________________________________________
> > > Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> > > Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> > > Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> > > Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> > > Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> > > Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> > > Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3

[ ... ]


Interrupt RETURN from ...

Sent: Monday, January 26, 2009, CET 21:39, GMT 20:39
Subject: Re: Et *specifikt* spørgsmål angående Intelligent Design teorien
8346 news:gll71k$1beb$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Dét, jeg mente, var, at både Jødedommen, Kristendommen og Islam tror på en
> guddom, som gør *overnaturlige* tegn (ikke blot under skabelsen men også
> sidenhen); altså noget som er DIREKTE et brud på naturlovene (endog
> indenfor de seneste 5.000 år i Verdenshistorien).


Mht. menneskets oprindelse skal I være klar over, at det ord, den
*originale* hebraiske Bibel benytter, betyder, at mennesket dannes udfra
noget allerede eksisterende (har jeg ladet mig fortælle).
Men det fortælles IKKE *hvordan* (mennesket bliver til) !!!

Om dette allerede eksisterende kan være en fælles forfader til chimpansen og
mennesket, tør jeg derfor - videnskabelig set - ikke udelukke (på forhånd).

Dét, vi skal bemærke - bibelsk set - er, at Ham dersens Gud tillader sig at
benytte allerede eksisterende ting til at skabe nyt. Det gælder fx. den
*mirakuløse* overgang over Det røde Hav, hvor Guddommen drev havet bort med
en stærk østenstorm (2.Mos. 14,21). Det vil - med andre ord - sige, at ingen
naturlov brydes!
På tilsvarende vis mht. kong Kyros osv.

Så spørgsmålet bliver selvfølgelig:

Tja ... Hvorfor i grunden ikke noget tilsvarende mht. en fælles
forfader til aben og mennesket (den såkaldte missing link) ?


Hmm ...

Lad os prøve at gribe det *praktisk* an:

Input memory from ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Friday, March 14, 2008, CET 13:25, GMT 12:25
Subject: Meteorregnen skabte liv -
Was: De fysiske love
7400 news:J8uCj.15$9k3...@news.get2net.dk
>
> > > Muligvis har der været en Supernova-eksplosion i nærorienten
[ ... ]
> > Muligvis - det kommer som sagt an på så mange faktorer. Stråling driver
> > som du selv er inde på også i en vis grad mutationsprocesserne.


Hvis strålingen fra en supernova-eksplosion har medført så store mutationer,
at en ny art er opstået, fx. mennesket udfra en abelignende forfader, hvad
forhindrer så Ham dersens Gud så i at benytte denne fremgangsmåde (fremfor
den overnaturlige) ?

Ateisten ser det UDELUKKENDE som en tilfældighed, men vi, som tror på en
skabende Guddom, har jo ret til at tro på, at der bag den såkaldte
"tilfældighed" var/er en *bevidst* styring (fra en Guddom) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8424 news:gn29l7$2r8n$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8425


John.St

unread,
Feb 13, 2009, 9:47:15 PM2/13/09
to
On 13 Feb., 10:52, "Jesus-loves-you" <John15...@1.John4.8.Heaven>
wrote:
> "Jesus-loves-you" skrev
> 8419news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
> 8346news:gll71k$1beb$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7400news:J8uCj.15$9k3...@news.get2net.dk

>
>
>
> > > > Muligvis har der været en Supernova-eksplosion i nærorienten
> [ ... ]
> > > Muligvis - det kommer som sagt an på så mange faktorer. Stråling driver
> > > som du selv er inde på også i en vis grad mutationsprocesserne.
>
> Hvis strålingen fra en supernova-eksplosion har medført så store mutationer,
> at en ny art er opstået, fx. mennesket udfra en abelignende forfader, hvad
> forhindrer så Ham dersens Gud så i at benytte denne fremgangsmåde (fremfor
> den overnaturlige) ?
>
> Ateisten ser det UDELUKKENDE som en tilfældighed, men vi, som tror på en
> skabende Guddom, har jo ret til at tro på, at der bag den såkaldte
> "tilfældighed" var/er en *bevidst* styring (fra en Guddom) ... :-)
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
> --
> Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
> Last OUTPUT: 8424news:gn29l7$2r8n$1@newsbin.cybercity.dkhttp://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa...
> (http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/). File-number: 8425

Fra den udgave af gl. testam., som af de fleste eksperter anses for at
være den mest korrekte version (Leningradmanuskriptet, Biblia Hebraica
Stuttgartensia; skrevet på hebraisk og aramæisk).

1 Mose 1
26. Gud sagde: "Vi vil danne et menneske efter vor skikkelse, i lighed
med os, og de skal råde over havets fisk og himlens fugle, over
tamdyrene og hele jorden, og over alt kryb, der kryber på jorden."
27. Og Gud skabte mennesket efter sin skikkelse - efter en guds
skikkelse skabte han det, som hankøn og hunkøn skabte han dem.
28. Og Gud gav dem kraft, og Gud sagde til dem: "Bliv frugtbare og
talrige og bred jer ud over jorden, I skal underlægge jer den" osv.

1 Mose 2
7. da formede Jahwæ Gud manden(1) af muld(2) fra landjorden og pustede
livsånde ind i hans næsebor, og manden blev til et levende væsen.

(1) “manden” (ha adam) - retteligt "mennesket".

(2) Der er tale om egentlig muldjord. I nærorientens mytologi findes
flere lignende myter om at mennesket er skabt af muld, ler, jord. Fx
dannede guden Chnum mennesket af ler, iflg. en oldægyptisk tekst er
mennesket skabt af ler og strå, en babylonsk tekst fortæller, at
mennesket blev skabt af ler og blod og Mardukpræsten Berossos
fortæller, at mennesket er skabt af jord og blod.

Jesus-loves-you

unread,
Feb 14, 2009, 4:49:11 AM2/14/09
to
"John.St" skrev
news:4dd92053-b0f7-4be2...@e6g2000vbe.googlegroups.com

[ ... file 8419 ... æ,ø,å gendannet ... ]

> > Lidt i forlængelse af dette forekommer det mig derfor *mistænkeligt*, at
> > der "tilfældigvis" nævnes umiddelbart herefter 'Livets Træ' og

> > 'Kundskabens Træ' i Edens Have (eller Paradiset om man vil), ...

[ ... ]
> > NB!
> > Denne trådstart er X-posten til flere nyhedsgrupper. Respekter venligst
> > de andre nyhedsgrupper, og deres specifikke emne-dækning.


>
>
> Kundskabens træ?
>
> Hvilket kundskabens træ?
>
> 1. Mose, kap. 2, vers 17.
> men af træet, der giver erkendelse om godt og ondt af det må du ikke
> spise!
>
> 1. Mose, kap. 3, vers 5.
> For Gud ved, at på den dag I spiser af det, vil jeres øjne blive
> åbnet, og I vil blive som guder, der kender godt og ondt!«
>
> Ibid. vers 14.
> Jahwæ Gud sagde til slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være
> forbandet blandt alle tamdyrene og blandt alle det åbne lands vilddyr;
> på din bug skal du bevæge dig, og jord skal du æde alle dit livs dage!
>

Korrekt.

I den danske *autoriserede* oversættelse fra 1931 står der således:

(Mennesket i Edens have)

... træet til kundskab om godt ...

(1.Mos. 2,17)

I Bibelen på hverdagsdansk står der:

(Adam og Eva i Edens have)

... kundskabens træ ...

(1.Mos. 2,17)

>
> Den fejlagtige oversættelse "kundskabens træ" er nødvendig, idet det
> ellers vil stå den lidt tænksomme klart, at udvisningen af Adam og Eva
> var en grov uretfærdighed.
>
> Hvis de ikke kunne skelne godt fra ondt, hvorledes skulle de så kunne
> erkende, at de gjorde noget forkert? Blot fordi "Du må ikke, fordi jeg
> siger det"?
> I så fald havde den alvidende guddom et elendigt kendskab til sin egen
> angivelige skabnings åndelige egenskaber - som skaber må han jo selv
> have indgivet mennesket nysgerrighed.
>
> Bemærk iøvrigt, at blandt TNCH/Gl. Testamentes andre "videnskabelige"
> "fakta" fremgår det, at slangen først efter 1.3.14 begyndte at "på din
> bug skal du bevæge dig" - før dette havde den åbenbart ben. At slanger
> ikke æder jord er alment kendt.


Øh ...

Dernæst gør Villy os opmærksom på (i en opfølgning), at ...

news:49954dbc$0$56794$edfa...@dtext02.news.tele.dk


>
> Harald Mossige skrev:
> > John.St skreiv:
>
> > Jeg er fremmed for bibelsitatene du bruker. Hvilken bibelversjon er det
> > du reffererer fra?
>
> Det er såmænd JVs oversættelse.


Pasmelding:

Jeg har IKKE tænkt mig at diskutere sektens Jehovas Vidners *vranglære*,
endskønt de i nogle ting måske nok kan ha' ret, herunder fx. som du skrev:

> Bemærk iøvrigt, at blandt TNCH/Gl. Testamentes andre "videnskabelige"
> "fakta" fremgår det, at slangen først efter 1.3.14 begyndte at "på din
> bug skal du bevæge dig" - før dette havde den åbenbart ben. At slanger
> ikke æder jord er alment kendt.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8425 news:49957b40$0$90276$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8426


Jesus-loves-you

unread,
Feb 14, 2009, 4:49:57 AM2/14/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8420 news:499428c1$0$90269$1472...@news.sunsite.dk

[ ... de 7 DNA-kodesprog ... ]

> > > Idet 7-tallet i Bibelen *primært* anvendes i forbindelse med


> > > SKABELSEN, hvoraf mennesket er 1-ud-af-de-7, er ligheden næsten for
> > > stor.
> > >
> > > Der er muligvis tale om et indicium her!
> >
> >
> > Lidt i forlængelse af dette forekommer det mig derfor *mistænkeligt*, at
> > der "tilfældigvis" nævnes umiddelbart herefter 'Livets Træ' og
> > 'Kundskabens Træ' i Edens Have (eller Paradiset om man vil), fordi
> > 'Livets Træ' jo - begrebsymbolsk set - i særdeleshen minder om
> > 'Evolutionens stamtræ':
> >
> > Evolutionens stamtræ er jo den Darwinistiske videnskabelige teori om, at
> > alle levende celler på planeten vor har en *fælles* oprindelse. Altså
> > kun én oprindelse.
> >
> > I Kristendommen fremsættes der en *tilsvarende* virkelighedsforståelse,
> > dog anskuet igennem religiøse "briller"; idet det her er personen Jesus,
> > som tilskrives selve oprindelsen til ALT biologisk liv (John 14,6;
> > 1,3-4a), apropos Livets Træ.

[ ... ]


> > 'Kundskabens Træ' og de dertil knyttede *forbud* minder faktisk ikke så
> > lidt om noget, vi kunne kalde 'den forbudte tanke', apropos 'den
> > forbudte zone' i filmen 'abernes planet'. Se evt. den fremsatte
> > hypotese, som blev citeret indledningsvist i dette indlæg.
> >
>
> Bemærk - for øvrigt - "bombardementet" (inside the Bible) i umiddelbar
> tilknytning til dette ...
>
> (Slangen:)
> "Mon Gud virkelig har ... ?"
> (1.Mos. 3,1)
>
> ... og den måske bagved liggende "fristende" tanke (som optakten til et
> indirekte ledende spørgsmål):
>
> Mon det nu også forholder sig således, apropos Evolutionens
> stamtræ?


Man kan dernæst undre sig over, at der nævnes 2 træer, hvis der altså er
noget om snakken mht. dét, at drage en parallel til Evolutionens-stramtræ.

Logikken *kan* (i så fald) være følgende:

1.
Livets-træ symboliserer Evolutionens-stamtræ.

2.
Kundskabens-træ symboliserer Civilisationens-stamtræ.


Vi (gen)-kender fænomenet lidt fra computer og computer-programmer:

Hardwaren (altså dét fysiske materiale, som en computer er opbygget af,
herunder den centrale regneenhed, CPU'en) kan stort set ikke ændres, førend
der kommer et nyt produkt på markedet.
Hvorimod softwaren (altså computer-programmerne, fx. styresystemet DOS,
Windows osv.) kan man udskifte UNDEVEJS, apropos ...

> (Slangen:)
> "Mon Gud virkelig har ... ?"
> (1.Mos. 3,1)

(Slangen ikke blot stilte spørgsmålstegn ved det allerede eksisterende, men
sagde ligefrem, at det forholdt sig *anderledes* end hidtil opfattet og
forstået, jævnfør de følgende Bibelvers).


Vi bemærker da også, at kundskabens-træ IKKE står i slutningen af Bogen
(altså Bibelen, som repræsenterer fremtiden) men udelukkende Livets-træ
nævnes her (Åb. 22,2).
Man får måske indirekte det indtryk, at alt nu er blevet afprøvet (så
der ikke rigtig kan føjes noget nyt til), og dét, som var godt, er blevet
bevaret (apropos 1.Tess. 5,21).


Evolutionsmæssig set kan naturen (i sig selv) ikke udskifte en DNA-stump
sådan bare lige uden videre, idet dette kræver intelligens samt det fornødne
værktøj (herunder DNA-kopieringsenzymer osv.)
Det tager tid, lang tid. Flere millioner af år.

(Og ændring af selve DNA-kode-sproget er kun sket *helt tilbage* i
begyndelsen, før de levende biologiske celler begyndte at specialisere sig.
Sidenhen er det ALDRIG sket!)


Hvorimod civilisationens-stamtræ hele tiden kan byde på nye idéer; både gode
og dårlige, såsom fx ... (input memory from) ...

8261 news:gj8d8t$2omf$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > Nazismus, kommunismus und islamismus er noget lort! En pestilens for
> > > menneske(heden)...


Bemærk hvor *hurtigt* dette "software"-program kan ændres på blot ganske få
år, (hvor det, som var bandlyst kan blive stuerent, politisk/religiøst set
osv.) sammenlignet med flere millioner af år for en DNA-mutation !


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8426 news:gn6434$19dc$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8427


Jesus-loves-you

unread,
Feb 14, 2009, 5:52:22 AM2/14/09
to
"John.St" skrev
news:529557a9-c42a-42ce...@d32g2000yqe.googlegroups.com

[ ... file 8425 ... ]

> > Mht. menneskets oprindelse skal I være klar over, at det ord, den
> > *originale* hebraiske Bibel benytter, betyder, at mennesket dannes udfra
> > noget allerede eksisterende (har jeg ladet mig fortælle).
> > Men det fortælles IKKE *hvordan* (mennesket bliver til) !!!
> >
> > Om dette allerede eksisterende kan være en fælles forfader til
> > chimpansen og mennesket, tør jeg derfor - videnskabelig set - ikke
> > udelukke (på forhånd).

[ ... ]


> Fra den udgave af gl. testam., som af de fleste eksperter anses for at
> være den mest korrekte version (Leningradmanuskriptet, Biblia Hebraica
> Stuttgartensia; skrevet på hebraisk og aramæisk).
>
> 1 Mose 1
> 26. Gud sagde: "Vi vil danne et menneske efter vor skikkelse, i lighed
> med os, og de skal råde over havets fisk og himlens fugle, over
> tamdyrene og hele jorden, og over alt kryb, der kryber på jorden."
> 27. Og Gud skabte mennesket efter sin skikkelse - efter en guds
> skikkelse skabte han det, som hankøn og hunkøn skabte han dem.
> 28. Og Gud gav dem kraft, og Gud sagde til dem: "Bliv frugtbare og
> talrige og bred jer ud over jorden, I skal underlægge jer den" osv.
>
> 1 Mose 2
> 7. da formede Jahwæ Gud manden(1) af muld(2) fra landjorden og pustede
> livsånde ind i hans næsebor, og manden blev til et levende væsen.
>
> (1) "manden" (ha adam) - retteligt "mennesket".
>
> (2) Der er tale om egentlig muldjord. I nærorientens mytologi findes
> flere lignende myter om at mennesket er skabt af muld, ler, jord. Fx
> dannede guden Chnum mennesket af ler, iflg. en oldægyptisk tekst er
> mennesket skabt af ler og strå, en babylonsk tekst fortæller, at
> mennesket blev skabt af ler og blod og Mardukpræsten Berossos
> fortæller, at mennesket er skabt af jord og blod.


Ja, det har jeg også hørt om.

Kemisk set indeholder jord alle de fornødne atomer, som en chimpanse eller
et menneske består af.

Hvorimod at omdanne vand til vin, apropos Brylluppet i Kana, kræver
tilsætning af *udefra* komne atomer, herunder fx. jern, zink osv. (Kulstof
kan evt. tages fra luftens CO2).
På tilsvarende vis mht. bespisningsundrene osv.


Men spørgsmålet er selvfølgelig hvor firkantet ordene skal forstås.

Kommer brød fx. fra korn, eller kommer det fra mel, og i så fald: Hvordan
bli'r mel så fremstillet ?

På tilsvarende vis mht. menneskets oprindelse, idet - som jeg ved
trådopstart gjorde opmærksom på, nemlig den *kendsgerning*, at ...

8419 news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk


>
> Vi skal jo huske på, at der også er blev fundet andre ledetråde i
> Skabelsesberetningen i Bibelen, der kan dække over en viden (som kun
> fx. den moderne Menneskehed kan have kendskab til), heriblandt ...
>
> http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
> >
> > På baggrund af Chandrasekhars grænsemasse, se evt. ...
> > 7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
> > 7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
> > 7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk
> > 7753 news:g7b5q9$2gs2$1...@newsbin.cybercity.dk
> > 8156 news:geoh8g$19eu$1...@newsbin.cybercity.dk * 144
> > 8232 news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8428 news:gn646h$19e5$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8429


Jesus-loves-you

unread,
Feb 14, 2009, 6:39:17 AM2/14/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8427 news:gn644i$19e1$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Man kan dernæst undre sig over, at der nævnes 2 træer, hvis der altså er
> noget om snakken mht. dét, at drage en parallel til Evolutionens-stramtræ.
>
> Logikken *kan* (i så fald) være følgende:
>
> 1.
> Livets-træ symboliserer Evolutionens-stamtræ.
>
> 2.
> Kundskabens-træ symboliserer Civilisationens-stamtræ.

[ ... ]


> Vi bemærker da også, at kundskabens-træ IKKE står i slutningen af Bogen
> (altså Bibelen, som repræsenterer fremtiden) men udelukkende Livets-træ
> nævnes her (Åb. 22,2).

[ ... ]


> Evolutionsmæssig set kan naturen (i sig selv) ikke udskifte en DNA-stump
> sådan bare lige uden videre, idet dette kræver intelligens samt det
> fornødne værktøj (herunder DNA-kopieringsenzymer osv.)
> Det tager tid, lang tid. Flere millioner af år.
>
> (Og ændring af selve DNA-kode-sproget er kun sket *helt tilbage* i
> begyndelsen, før de levende biologiske celler begyndte at specialisere
> sig. Sidenhen er det ALDRIG sket!)


Hvor sikre er vi så på - videnskabelig set - at Livets-Træ symbolsk dækker
over Evolutionens-stamtræ ?

Tja, ...

Det er jo ret svært at udtale sig om, men nævnes bør det, at Livets-Træ (i
det *fremtidige* Jerusalem) bærer frugt hele 12 gange om året, hvilket jo er
ret uhørt !!!

En nærliggende mistanke opstår om gen-*manipulering*; altså dét, at nogen
har pillet ved DNA-koden.

Og dét givet jo i sig selv ikke så lidt stof til eftertanke ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8430 news:4996a2ae$0$90270$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8431


Lyrik

unread,
Feb 15, 2009, 7:21:05 PM2/15/09
to

"John.St" <john.s...@gmail.com> skrev i meddelelsen
news:4dd92053-b0f7-4be2...@e6g2000vbe.googlegroups.com...

Kundskabens træ?

Hvilket kundskabens træ?

1. Mose, kap. 2, vers 17.
men af træet, der giver erkendelse om godt og ondt af det må du ikke
spise!

1. Mose, kap. 3, vers 5.
For Gud ved, at på den dag I spiser af det, vil jeres øjne blive
åbnet, og I vil blive som guder, der kender godt og ondt!«

Ibid. vers 14.
Jahwæ Gud sagde til slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være
forbandet blandt alle tamdyrene og blandt alle det åbne lands vilddyr;
på din bug skal du bevæge dig, og jord skal du æde alle dit livs dage!


Den fejlagtige oversættelse "kundskabens træ" er nødvendig, idet det
ellers vil stå den lidt tænksomme klart, at udvisningen af Adam og Eva
var en grov uretfærdighed.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ja altså hvis man tror på Satans forklaring!...........Hmmmmm... hvad var
det nu man kaldte ham?...Nå! Ja! Løgnens Far!;-)))

Hvis de ikke kunne skelne godt fra ondt, hvorledes skulle de så kunne
erkende, at de gjorde noget forkert? Blot fordi "Du må ikke, fordi jeg
siger det"?
I så fald havde den alvidende guddom et elendigt kendskab til sin egen
angivelige skabnings åndelige egenskaber - som skaber må han jo selv
have indgivet mennesket nysgerrighed.

Bemærk iøvrigt, at blandt TNCH/Gl. Testamentes andre "videnskabelige"
"fakta" fremgår det, at slangen først efter 1.3.14 begyndte at "på din
bug skal du bevæge dig" - før dette havde den åbenbart ben. At slanger
ikke æder jord er alment kendt.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Det var Guds frugthave hvor de var ansat som gartnere. Al frugt måtte de
frit spise af undtagen lige det træ de ikke måtte spise af fordi han som
ejermand til træet havde forbudt dem det.
Det er ikke noget mærkeligt i dag heller. Ejendomsretten er ukrænkelig!

Sig mig engang. Anser du dig for en rationel tænkende studerende eller
forsker? Hvorfor trækker du så dine forklaringer i en meningsautomat?
Hvordan kan en slange grave et hul uden at æde jord??! Nå! Kom så med det!
Brugte den sine "arme og ben?"-en skovl måske?(bl.a- bl.a den bruger ofte
andres huller! Ja men den graver også sine egne og så er din stråmand lige
vidt!)
Iøvrigt har jeg med egne øjne engang set en lille så vidt jeg husker grøn
slange med fire ben i et terrarie.
Og hvorfor kunne en udvikling eller et gudsdekret ikke frarøve den ben?

Prøv at skifte meningsautomaten ud med dine egne tanker. Og vær ikke så
imponeret af dig selv!

MvH
Jens

Martin Andersen

unread,
Feb 16, 2009, 4:51:09 AM2/16/09
to
Hahaha, siger apologeten for skabelsesberetningen. Ironien drypper af
væggene. Jeg ved ikke om jeg skal grine eller græde. Jeg tror bare jeg
fortsætter med det første.

> MvH
> Jens
>

Jesus-loves-you

unread,
Feb 16, 2009, 6:29:00 AM2/16/09
to
"Martin Andersen" skrev
news:49993737$0$90270$1472...@news.sunsite.dk

[ ... en udlægger af file 8419 samt indirekte file 8426 ... ]

> Lyrik wrote:
> >
> > "John.St" ... skrev i meddelelsen
> > news:4dd92053-b0f7-4be...@e6g2000vbe.googlegroups.com


Input memory from trådopstart ...

8419 news:49941ada$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
>
> NB!
> Denne trådstart er X-posten til flere nyhedsgrupper. Respekter venligst de
> andre nyhedsgrupper, og deres specifikke emne-dækning.


Og som "John.St" også gengav i hans meddelse ...

news:4dd92053-b0f7-4be2...@e6g2000vbe.googlegroups.com
>
> NB!
> Denne tr?dstart er X-posten til flere nyhedsgrupper. Respekter venligst de
> andre nyhedsgrupper, og deres specifikke emne-d?kning.


Compare with ...

6150 news:N5XFh.49$dA...@news.get2net.dk
>
> Men ér det da ikke den *nye* debatørs ansvar at holde orden i, hvilke
> grupper der nu fremover afsendes til ?
>
> Eksempelvis:
>
> A.
> Har du en politisk kommentar, da kun til dk.politik.
>
> B.
> Har du en juridisk kommentar, da kun til dk.videnskab.jura
>
> C.
> Har du både en politisk og en juridisk kommentar, da til begge.
>
> D.
> Har du slet intet fornuftigt at sige, da la' vær' med at skrive ... :-)


samt ...

6153 news:x2ZFh.72$hT1...@news.get2net.dk
>
> > > Men ér det da ikke den *nye* debatørs ansvar at holde orden i, hvilke
> > > grupper der nu fremover afsendes til ?
> >
> > Afsenderen har ansvaret for sit eget indlæg. Sætter han korrekt XFUT,
> > har han gjort sit. Han er naturligvis ikke ansvarlig for det, hvis andre
> > fjerner hans FUT, men ved efterfølgende svar, bør der naturligvis atter
> > sættes korrekt FUT. Og man ...


Hmm ...

Det er et udtryk for manglende respekt at SPAM-poste indlæg i
videnskabsgruppen med "videnskab" (Læs: pseudo-videnskab) !!!

Kunne man da i det mindste ikke bare gøre sig den ulejlighed, at
*gennemlæse* det nyhedsindlæg, som man absolut har et (sygeligt ?) behov
for at reagere på ?

Det bør en kristen da i hvert fald !!!
(dét, at opføre sig ansvarligt overfor andre mennesker)


Hmm ... (memory on from) ...

Subject: Et *psykiatrisk* tilfælde ...
8199 news:gh8q4l$2ete$1...@newsbin.cybercity.dk


Hvis det ikke er et udtryk for manglende respekt så er det i hvert fald et
udtryk for *manglende* indføling; altså en brist i hjernen hvad angår
empati !!!

-

FUT sat til udelukkende ...
News:dk.videnskab.psykologi
... af "uforklarlige" (psykiatriske) grunde!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8443 news:gnbe5a$6hu$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8444


Jesus-loves-you

unread,
Feb 26, 2009, 2:56:17 PM2/26/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Saturday, February 14, 2009, CET 11:52, GMT 10:52
8429 news:4996a274$0$90268$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/b26f81788c51f290
>
MK:


> > > Mht. menneskets oprindelse skal I være klar over, at det ord, den
> > > *originale* hebraiske Bibel benytter, betyder, at mennesket dannes
> > > udfra noget allerede eksisterende (har jeg ladet mig fortælle).
> > > Men det fortælles IKKE *hvordan* (mennesket bliver til) !!!
> > >
> > > Om dette allerede eksisterende kan være en fælles forfader til
> > > chimpansen og mennesket, tør jeg derfor - videnskabelig set - ikke
> > > udelukke (på forhånd).

John.St:


> [ ... ]
> > Fra den udgave af gl. testam., som af de fleste eksperter anses for at
> > være den mest korrekte version (Leningradmanuskriptet, Biblia Hebraica
> > Stuttgartensia; skrevet på hebraisk og aramæisk).
> >
> > 1 Mose 1
> > 26. Gud sagde: "Vi vil danne et menneske efter vor skikkelse, i lighed
> > med os, og de skal råde over havets fisk og himlens fugle, over
> > tamdyrene og hele jorden, og over alt kryb, der kryber på jorden."
> > 27. Og Gud skabte mennesket efter sin skikkelse - efter en guds
> > skikkelse skabte han det, som hankøn og hunkøn skabte han dem.
> > 28. Og Gud gav dem kraft, og Gud sagde til dem: "Bliv frugtbare og
> > talrige og bred jer ud over jorden, I skal underlægge jer den" osv.
> >
> > 1 Mose 2
> > 7. da formede Jahwæ Gud manden(1) af muld(2) fra landjorden og pustede
> > livsånde ind i hans næsebor, og manden blev til et levende væsen.
> >
> > (1) "manden" (ha adam) - retteligt "mennesket".
> >
> > (2) Der er tale om egentlig muldjord. I nærorientens mytologi findes
> > flere lignende myter om at mennesket er skabt af muld, ler, jord. Fx
> > dannede guden Chnum mennesket af ler, iflg. en oldægyptisk tekst er
> > mennesket skabt af ler og strå, en babylonsk tekst fortæller, at
> > mennesket blev skabt af ler og blod og Mardukpræsten Berossos
> > fortæller, at mennesket er skabt af jord og blod.
>
>

MK:


> Ja, det har jeg også hørt om.
>
> Kemisk set indeholder jord alle de fornødne atomer, som en chimpanse eller
> et menneske består af.
>
> Hvorimod at omdanne vand til vin, apropos Brylluppet i Kana, kræver
> tilsætning af *udefra* komne atomer, herunder fx. jern, zink osv. (Kulstof
> kan evt. tages fra luftens CO2).
> På tilsvarende vis mht. bespisningsundrene osv.
>
>
> Men spørgsmålet er selvfølgelig hvor firkantet ordene skal forstås.
>
> Kommer brød fx. fra korn, eller kommer det fra mel, og i så fald: Hvordan
> bli'r mel så fremstillet ?
>
> På tilsvarende vis mht. menneskets oprindelse, idet - som jeg ved
> trådopstart gjorde opmærksom på, nemlig den *kendsgerning*, at ...
>

[ ... supernova-indiciet inside the Bible ... ]


Interrupt from ...


Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Thursday, February 26, 2009, CET 20:54, GMT 19:54
Subject: Ung-jords-kreationismens ophør ?
8489 news:go6s2l$11vh$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Den kristne ugeavis www.Udfordringen.dk bringer i dag torsdag den
> 26. februar 2009, på side 7, en interessant kronik af Rolf Grenov. Han
> skriver bl.a. følgende:
>
> (NB! Afsnits-mellemrum tilføjet undervejs, red.)
>
> === citat start ===
>
> Darwin - igen, igen
>
> [ ... ]
>
> Jeg er hverken præst eller videnskabsmand, ... [ ... ]


Herefter skriver han så følgende (i selvsamme kronik):

=== citat start ===

Hvem var designer ?

Og så til Darwin!

Det kan vel være, at det hele startede med nogle aminosyrer, der under
gunstige forhold blev til liv.
Der synes at være enighed om, at dette liv drejer sig om encellede
væsener, men hvem skabte de ideelle forhold? Hvem var designeren, der satte
det hele igang ?

[ ... (noget i retning af:) Darwin, en ommer, ifølge Rolf Grenov ... ]

Livsånde - evigt liv

Noget jeg finder væsentligt i Bibelens beretning, ser vi i 1.Mosebog,
kapitel 2, vers 7, hvor der står, at Gud indblæste sin livsånde i mennesket,
og se det anser jeg for den afgørende forskel på mennesker og dyr, for Guds
livsånde kan ikke dø. (MK-break: Se evt. Jak. 4,5)
Derfor har menneskene evigt liv, hvilket vil sige, at efter den jordiske
død lever sjælen videre.

Hvis det så har behaget Gud at skabe mennesket i sin nuværende form ud
fra et væsen, han i forvejen havde udviklet, ja, så er det i orden med mig,
for jeg tror, at Gud er den store designer, ...

=== citat slut ====


Og dét er jo i grunden også en interessant *kristen* tanke, at der med
Skabelsesberetningen sagtens kan menes, at ... Gud (skabte) mennesket i sin
nuværende form ud fra et væsen, han i forvejen havde udviklet ... :-)

Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
Sent: Monday, February 16, 2009, CET 13:16, GMT 12:16
Subject: Re: Seksualitet er ikke kun krop -
Was: Det levende hus
8446 news:gnbler$92s$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/297a7caf1a9ec09a
>
> "tollundmanden" skrev
[ ... ]
> > Jo , men mennesket er ikke mere "guddommeligt" end alle andre dele af
> > skabelserne, mennesket kan ikke eksisterer uden et samspil med resten af
> > skaberværket, medens resten af skaberværket, da så sandelig sagtens kan
> > eksistere uden mennesket!
>
>
> Memory on from ...
>
> 8403 news:gmendu$1m8k$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/82940a79aedaeb42
> >
> > > ... foran spejlene ... :-)
> > >
> > > En chimpanse have også fundet vej og var nu i færd med at undersøge de
> > > steder på kroppen, den hidentil ikke kunne se.
>
>
> Korrekt !


Står der - for øvrigt - noget i Bibelen om, at Gud IKKE indblæste sin
livsånde i chimpansen (og de andre dyr) ?

Apropos sangen med omkvædet:
Må man ta' hunde med i himlen ?

En anden sang lyder for øvrigt:
Nej, det må man ikke. Fy, fy, skamme, slut, forbudt!

Men dét er en helt anden snak ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8489 news:go6s2l$11vh$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8490


Jesus-loves-you

unread,
Mar 16, 2009, 7:09:06 PM3/16/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8490 <news:go6s54$1242$1...@newsbin.cybercity.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/845931cfc70a6185>

News:

(Kristeligt Dagblad, Onsdag den 11. marts 2009, side 14, Bagsiden)

(NB! Afsnitsmellemrum tilføjet undervejs, red.)

=== citat start ===


Chimpanse-angreb var velplanlagt


En chimpanse i en svensk zoologisk have har imponeret adfærdsforskere med
sine planlagte stenkast efter havens besøgende


af Morten Rasmussen


En udspekuleret, halvvoldelig chimpanse er højst mærkværdigt blevet en
stjerne blandt verdens adfærdsforskere.

Santino, en 31-årig chimpanse i Furuvik Zoo nord for Stockholm, har
nemlig vist sig at langtidsplanlægge sine stenkast efter havens gæster, og
dermed udviser den en evne, som forskerne hidtil har betragtet som
enestående for mennesket.

Ved at overvåge Santino har dyrepassere og forskere fundet ud af, at den
hidsige chimpanse hver morgen, umiddelbart før havens åbningstid, gik i gang
med at indsamle sten, som den derefter omhyggeligt placerede i en bunke,
klar til at blive kylet efter dagens zoo-gæster.


Dermed afslører Santino, at den har evnen til at forudse og forberede
sig på en bestemt situation, hvilket kræver kognitive evner på et niveau,
man ikke tidligere har oplevet hos dyr, fortæller adfærdsforsker Mathias
Osvath ifølge den britiske avis The Guardian.


- Den form for langtidsplanlægning er ellers set som en rent menneskelig
evne.

Det kræver en bevidsthed, der er meget speciel.

Man skal kunne lukke øjnene og se en indre verden.

Mange aber kaster med ting, men det ekopegørende ved Santino er, at han
opbygger lagre med kasteskyts, mens han er fuldstændig rolig, og så kaster
han dem meget senere, siger Mathias Osvath, der står bag en større rapport
om den stenkastende abe.


Observationerne af Santino afslørede samtidig, at chimpansen ikke bare
kaster hvad som helst efter havens gæster.

Det mest yndede kasteskyts er skarpe betonstykker, som Santino selv hugger
ud af gulvet i abeburet og derefter lægger i små bunker.


- Vi er ikke alene i den indre verden.

Der er andre skabninger, der har denne særlige bevidsthed, der ellers
betragtes som unikt menneskelig, siger Mathias Osvath, som også
konstaterede, at Santino stopper med at samle sten, når den zoologiske have
holder vinterlukket, hvilket betragtes som endnu et tegn på evnen til
langtidsplanlægning.


At Santino overhovedet har så travlt med at planlægge og udføre sine
angreb på den zoologiske haves gæster, skyldes ifølge Mathias Osvath en
simpel kamp om territorium.


- Det er normalt adfærd for alfa-hanner at styre deres omgivelser, så
det har været ekstremt frustrerende for Santino, at der er mennesker uden
for hans rækkevidde, som peger på ham og griner ad ham, siger Mathias Osvath
og understreger, at Santino generelt var bedre til at planlægge sine angreb
end til at ramme havens gæster.


Trods forskernes fascination af Santinos aggressive adfærd og hans
relativt få pletskud har Furuvik Zoo dog valgt at prioritere sikkerheden for
havens gæster højere.

Og det har haft alvorlige konsekvenser for den nu verdenskendte abe, der
ellers har været lidt af en lokal kendis på grund af sit iltre temperament.


- De har kastreret den stakkels fyr.

De håber, at hans hormonniveau vil falde, og at det vil gøre ham mindre
tilbøjelig til at kaste med sten.

Han er allerede blevet tykkere og er blevet gladere for at lege end
tidligere.

At være så ophidset var heller ikke godt for ham, lyder det fra
adfærdsforsker Mathias Osvath.

=== citat slut ====


Apropos spørgsmålet, som lød:

Står der - for øvrigt - noget i Bibelen om, at Gud IKKE indblæste sin
livsånde i chimpansen (og de andre dyr) ?

:-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8588 <news:49be5322$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8589


Jesus-loves-you

unread,
Apr 23, 2009, 5:13:05 AM4/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8425 <news:49957b40$0$90276$1472...@news.sunsite.dk> E
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/6587500c1e2fb21a>


Faldt lige over dette indlæg skrevet af ...

From: "Carsten Svaneborg"
Newsgroups:
News:dk.livssyn
Sent: Sunday, July 20, 2008, CET 14:17, GMT 12:17
Subject: Genetisk evidens for forfader -> Chimpanse + Menneske
<news:7vmbl5-...@zqex.dk>
>
> Hvordan du kan tro på en designer, der for at skabe dig har taget
> chimpansernes forfader og limet nogle af dens kromosomer sammen for
> at lave dit kromosom no. 2. Er dette en form for designer, du ønsker
> at tro på?
>
> http://www.evolutionpages.com/chromosome_2.htm


Og her står der så følgende:

(NB! Uredigeret oversættelse heraf via <http://translate.google.dk/>)

=== citat start ===

Menneskelige kromosom 2 er en fusion af to forfædres kromosomer

Alec MacAndrew


Indledning

Alle store menneskeaber bortset fra mennesket har 24 par kromosomer. Der er
derfor en hypotese, at den fælles forfædre af alle menneskeaber havde 24 par
kromosomer, og at den fusion af to af de ane's kromosomer skabt kromosom 2
hos mennesker. Den dokumentation for denne hypotese er meget stærk.


De beviser

Beviser for fusing af to forfædres kromosomer at skabe menneskelige kromosom
2, og hvor der ikke har været nogen fusion i andre menneskeaber er:

1) De analoge kromosomer (2p og 2Q) i den ikke-menneskelige store
menneskeaber kan vises, når der er udgang til formål at skabe et identisk
banding strukturen i det menneskelige kromosom 2. (1)

2) Det er fortsat af den sekvens, at kromosomet har på sit ender (den
telomere) findes i midten af menneskelige kromosom 2, hvor forfædres
kromosomer smeltet. (2)

3) de nærmere enkeltheder i denne region (præ-telomeric sekvens, telomeric
sekvens, vendes telomeric sekvens, før telomeric sekvens) er netop, hvad vi
ville forvente af en fusion. (3)

4) denne telomeric regionen er præcis, hvor man kunne forvente at finde det,
hvis en fusion var opstået i midten af menneskelige kromosom 2.

5) den centromere af menneskelige kromosom 2 linjer op med chimpanse
kromosom 2p kromosomale centromere.

6) på det sted, hvor vi kunne forvente det på det menneskelige kromosom vi
finder resterne af den chimpanse 2Q centromere (4).

Ikke alene er denne stærke beviser for en fusion begivenhed, men det er også
stærke beviser for fælles afstamning; i virkeligheden, er det svært at
forklare ved enhver anden mekanisme.

[... skematisk billede, som desværre her ikke kan videreformidles ... ]


Forklaringer

Telomere beviser

Den telomere er en sekvens af DNA ved udgangen af kromosomet. Funktionen af
telomere er at beskytte enderne på kromosomal DNA-strenge under replikation.
Enderne af strengene er meget sårbare over for mutationer eller sletninger.
Telomeres består af eller indeholder lange strækninger af simple
DNA-sekvenser, som er gentaget mange gange. Den telomeres tendens til at
være afkortes over tid og er genoprettet i et enzym kaldes telomerase, som
forlænger den rækkefølge. Hvis telomere bliver for kort i somatiske celler,
fejl i dobbeltarbejde kan opstå, som fører til kræft.

Den telomere sekvens er meget bevaret i forskellige grupper af organismer.
F.eks hvirveldyr har sekvensen TTAGGG gentaget mange gange. (I primater
sekvensen gentages 500 til 3500 gange). Støder op til telomere, er regioner
med andre DNA gentager (kendt som Telomere Tilknyttet Gentager), men disse
regioner, snarere end at være meget bevares, er stærkt polymorfiske - det er
de har mange variationer selv inden for samme art. Ikke desto mindre
pretelomeric region nemt kan anerkendes i nært beslægtede arter. Indimellem
gener findes i pretelomeric regionen.

Nu disse telomeric og pretelomeric sekvenser er normalt kun findes på
kromosom ender. Men i menneskelige kromosom 2, der er stærke beviser for
kromosom fusing i, at der er en pretelomeric sekvens, en telomeric sekvens,
en inverteret telomeric rækkefølge og en inverteret pretelomeric sekvens i
nævnte rækkefølge i midten af kromosom.
Centromere beviser

Nu til centromere. Processen med somatisk celledeling (mitose) er som følger
(dette er en meget kort og forenklet resumé at forklare centromere):


1) Den genetiske materiale er overlappes. På dette stadium kaldes
interphase, DNA-strenge er udvidet og usynlig. Selv om der stadig er 23 par
kromosomer hos mennesker, som hver har to gange for DNA-materiale
sammenlignet med en ikke-dividere celle

2) De kromosomer kondensere: dvs. de bliver kortere og tykkere (de rent
faktisk bliver coiled coiled spoler omkring et centralt protein kaldet en
histone) og synlig i et mikroskop. Alle de billeder, vi ser af kromosomer
er, når de er kondenseret under dobbeltarbejde. Det genetiske materiale er
blevet overlappes og hver kromosom består af to sæt af genetiske materiale
tilsluttet på centromere. Hvert sæt af genetiske materiale er kendt som en
Kromatidforandringer. Da centromere er generelt et sted væk fra enderne,
kromosomet har form af en X-form med de to parter (søster chromatids)
tiltrådte på centromere. Det mitotiske spindel (en struktur passage fra den
ene side af cellen til den anden) former. Det nukleare kuvert nedbryder.
Dette er prophase.

3) De kromosomer blevet tilpasset, så deres centromerer i midten af spindel.
På hvert centromere der er pladen strukturer (kaldet kinetochores) for udlæg
i mikrotubuler til centromere. Dette er metafaseanalyse

4) Den søster chromatids separate udgør et par af identiske kromosomer og er
draget til modsatte ender af cellen til spindle poler. Dette er anaphase.

5) En ny cellevæg i midten af den oprindelige celle former, et nukleart
membran former omkring kromosomer og kromosomer dispergere og bliver
usynlig. Vi har nu to celler. Dette er kendt som telophase.

Den centromere kan ses på en kondenseret kromosom som en klemt regionen. Det
har proteiner fra lande uden indad som udgør kinetochores, som udgør den
centrale del (histones), og som fastgør søster chromatids en til den anden.


Lad os gentage, hvad vi finder på menneskelige kromosom 2. Dens centromere
er på samme sted som chimpanse kromosom 2p som bestemt ved sekvens lighed.
Endnu mere sigende er det faktum, at på 2Q arm af det menneskelige kromosom
2 er umiskendelig resterne af den oprindelige kromosom centromere af den
fælles forfædre af menneskelige og chimpanse 2Q kromosomet, på samme
position som den chimpanse 2Q centromere (denne struktur hos mennesker ikke
længere fungerer som en centromere for kromosom 2.
Konklusion

De beviser, at den menneskelige kromosom 2 er en fusion af to af de fælles
forfædre's kromosomer er overvældende.

=== citat slut ====


Og dét er jo i grunden ret interessant, fordi den mest simple forklaring
plejer som oftest at være den rigtige (videnskabelig set).

Så når det nu kan dokumenteres, at menneskets kromosom nr. 2 så godt som er
identisk med chimpansens kromosom 2p og 2q, da taler meget for, at disse
arter har en *fælles* oprindelse!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8681 <news:gspb7h$2qr3$1...@newsbin.cybercity.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8682


Jesus-loves-you

unread,
Apr 23, 2009, 4:02:27 AM4/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

=== citat start ===

Alec MacAndrew


Indledning


De beviser


Forklaringer

Telomere beviser

=== citat slut ====

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8677 <news:49ef8046$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8678


Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
0 new messages