De 10 Bud - tvang, lovtrældom eller frihed ? (0654)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 16, 2003, 9:59:05 AM8/16/03
to
Input

Åndelige vitaminpiller
Copyright 1988 Forlaget Scandinavia
Originaltitel: So you want to grow
ISBN: 87 7247 112 3

af Luis Palau


(citat start side 90)

...

Det er indlysende, at vi ikke prøver på at leve op til De Ti bud for at
blive frelst. Vi er alle syndere (Rom. 3,23), der har behov for en frelser,
Jesus Kristus (Rom. 5,8). Både Bibelen og al erfaring lærer os, at vi ikke
kan holde De Ti Bud, uanset hvor hårdt vi anstrenger os for det.
Det drejer sig naturligvis ikke om at skulle leve op til Guds bud for at
opnå frelse. Nej, det drejer sig om det fundament vi bygger vort liv på -
det fundament hvorpå mere og mere af Jesu karakter virkeliggøres i vort liv.
Når vi har modtaget Jesus, bor Han i os (Gal. 2,20 og 3,19-29).

...

(side 91)

Trin 34

Fællesskabet med Gud inden for rammerne


I forrige kapitel så vi hvor let mennesker ofte ændrer Guds lov til
undertrykkende trældom, selv om Guds hensigt var at sætte os fri.
Under mit eget personlige studium af de ti bud har jeg indset fire
principper, som har været med til at højne min forståelse af vor himmelske
Fars uendelige visdom og kærlighed.
1. Guds bud åbenbarer Hans karakter. Dette er det mest interessante
aspekt ved de ti bud. Prøv at sammenligne din liste fra forrige kapitel med
min. Vi tror på en Gud som er enestående (2. Mos. 20,3), som er nidkær og
hader afgudsdyrkelse (20,4-6), som er hellig og værdig og fortjener vor
respekt (20,7). Han ønsker vor tilbedelse for at vi kan lære at hvile i
Hans omsorg (20,8-11). Han ønsker at beskytte famillesammenhængen (20,12).
Han sætter livet højt (22,13). Han ønsker gudsfrygt, hellighed og seksuel
renhed i slægten (20,14). Han ønsker at give gaver uden at skulle tage dem
tilbage igen (20,15). Vi kan stole på Ham et hundrede procent (20,16), og
Han er en Gud der ser til hjertet (20,17).
Hvordan ser din liste ud sammenlignet med min? Er de ti bud ikke et
glimrende sted at begynde studiet af Guds karakter og hellighed?
2. Guds bud medfører sand frihed. Samfundet i dag afføder en kolossal
følelse af trældom. Folk taler konstant om behovet for at bryde ud, stå af
og skabe deres egen frihed. Ironisk nok tror folk virkelig, at vejen til
frihed er at bryde Guds moralske love. Men de oplever stadig større trældom.
Sand frihed findes kun i Guds moralske lov, og det gælder især med hensyn
til førægteskabelige forbindelser og inden for ægteskabets rammer.
3. Guds bud giver os fuldkommen beskyttelse. Efter at du nu har læst de
ti bud omhyggeligt, kan du da se at Gud opfandt dem med det formål at
beskytte os socialt, politisk, økonomisk og fysisk? Og mest af alt: kan du
se hvordan de beskytter os åndeligt imod vor modstander, djævelen, som kun
har i sinde at ødelægge os (1. Pct. 5,8)?
En af Satans måder at friste os på er at få os til at kravle over
stakittet. Men det er muligt at besejre ham, for Kristus bor i os (1. Johs.
4,4).
4. Guds bud åbenbarer kærlighedens sande væsen. Opdagede du hvad hvert
enkelt bud siger om kærligheden, mens du læste de ti bud? Lad os prøve at
sammenligne listerne igen.
Jeg viser min kærlighed til Faderen ved at give Ham førstepladsen i mit
liv (2. Mos. 20,3), ved ikke at tillægge Ham andet end Skriften viser om
Ham (20,4-6), ved ikke at bedrøve Helligånden med tungens udisciplinerede
sværd (20,7), ved at sætte en dag om ugen af til at tilbede Gud og have
fællesskab med Ham sammen med min egen famille og Guds famille (20,8-11),
ved at ære mine forældre som et billede på Guds kærlighed til os i livets
sene år og Hans ønske om en lykkelig famillesammenhæng (20,12), ved at
respektere livet og gøre mod andre hvad vi ønsker de skal gøre mod os
(20,13), ved ikke at lege med seksualitetens gave (20,14), ved at være
gavmilde og glade givere (20,15), ved at vække tillid og vise gudsfrygt i
vor tale (20,16), og ved at være tilfredse og vise hellighed kraft af
Helligånden som bor i os (20,17).
Guds bud viser samtidig Guds uendelige kærlighed til os. Efter som vi
umuligt kan leve op til Hans hellighed og værdighed, har Han givet os en
Frelser, sin Søn Jesus Kristus. Når vi omvender os, søger Hans tilgivelse
og overgiver os til Kristus, tager Han bolig i os. Det er først da, at vi i
sandhed kan kalde vor kærlige og vise Herre "Du vor Far, som bor i
himmelen."

(citat slut)

Ja - det var da en ny måde at opfatte De Ti Bud på, som et udtryk for Guds
Kærlighed og beskyttelse til os mennesker!


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

Helbredelsesmøde i Parken 23. august 2003, kl. 15-21
news:ezo%a.50963$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
De 10 Bud - tvang, lovtrældom eller frihed ? (0654)

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-08-16, Saturday, CET 15:59


Andreas Falck

unread,
Aug 16, 2003, 1:13:08 PM8/16/03
to
Kall, Mogens mogen...@ikke.til.raadighed.dk skrev dette:

[ ... ]> (citat slut)


>
> Ja - det var da en ny måde at opfatte De Ti Bud på, som et udtryk
> for Guds Kærlighed og beskyttelse til os mennesker!

Ja, det er jo netop det De Ti Bud handler om - kærlighed til Gud og
kærlighed til vore medmennesker.

I Johannes breve er der masser af udsagn der siger at *Guds Lov er
kærlighed, og at kærlighed til Gud holder hans Lov.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
http://sdanet.dk/ + http://syndflod.dk/ om bl.a. skabelse
http://bibeltro.dk/ + http://bibel-skole.dk/
*** *Alle med debatforum* ***

Bo Warming

unread,
Aug 16, 2003, 1:42:55 PM8/16/03
to
> Det er indlysende, at vi ikke prøver på at leve op til De Ti bud for at
> blive frelst.

Den moderne danske kristne mener at moral skal komme indefra og de ti bud er
forældede.

Livet er kompliceret og øje-for-øje moseloven kan ikke gøres til sandheden
idag

"Du må ikke røve! Du må ikke ihjelslå!" - sådanne ord kaldte man engang
hellige; dem bøjede man knæ og hoved for, dem tog man skoene af for.
Men jeg spørger jer: hvor var der nogensinde bedre røvere og drabsmænd i
verden, end sådanne hellige ord selv har været det?
Ligger det ikke i alt liv selv at røve og slå ihjel? Og derved sådanne ord
kaldtes hellige, blev sandheden så ikke derved selv - slået ihjel?
Eller var det ikke en dødsprædiken at kalde dét helligt, der modsagde og
modsatte sig alt liv? - Åh, mine brødre, knus, knus de gamle tavler.n

mrx At prædike moralen er lige så let, som det er svært at realisere
moralen . Nietzsche


paw

unread,
Aug 17, 2003, 5:53:54 AM8/17/03
to

Bo Warming skrev

>Livet er kompliceret...
>
Spekulanternes evig dilemma!
Dersom nogen har begreb om
Den evige Verdensorden, må det
være kraftens vilje: Sand glæde,
sand fred og sand kærlighed. Guds
vilje personificeres i Kristus: Hans
ord er det brød, som kommer fra
Himlen. Og til forskel fra det brød,
som vi køber hos bageren, slækkes
der ikke på kvaliteten. Forskellen
belyses ved udsagnet i Matt.4 om
at mennesket ikke lever af brød
alene; men af hvert ord, som udgår
af Guds mund.
Så hvad er gudsbevidsthed andet
end bevidstheden om alt? Ja, lad os
heller ikke tage munden for fuld:
Sindets evne til at optage og førdøje
tankematerialet afhænger i høj grad
af bevidsthedstilstanden. Vi møder
f.eks. autoriteten, der siger: "Tag du
hellere og skift studium!" Og som
skrevet står: »Natur uden Åndens
direktiver er ikke ægte natur; men
degenereret natur.« Kan det virkelig
passe? Da dét blev erkendt, var Jesus
endsige Abraham næppe nok født endnu...

Eller på engelsk: "When the teacher is not
respected and the student is neglected,
confusion will arise no matter how clever
one is." LT. Men lad os da runde af med
samme fortolker af den tre tusind år gamle
I Ching, også kaldet Forvandlingernes Bog:
"No use of cleverness is a blessing to the people."

--
Mvh, paw


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages