Sjælevandring - løgn, gøgl eller bedrag?

4 views
Skip to first unread message

Claus Jørgensen

unread,
Nov 13, 2003, 4:14:00 PM11/13/03
to Kons -egen mail
Hvordan forholder man sig til når TV2 viser en stribe udsendelser, der
kommer med stærke indicier på at ihvertfald NOGLE har levet før?
Afviser vi det som løgn, gøgl, bedrag og TV-fup (en lækker bidske for
boulevardpressen at afsløre!!!).
Eller er det mon noget, der kun gælder for folk, der IKKE er kristne?
Eller er det noget som tidlige kirkefædre har bortcensureret fra de hellige
skrifter?
Eller skal vi bare lukke øjnene og sige at det kommer slet ikke os ved, så
det kan vi bare lade som om ikke eksisterer?
Jeg ville godt høre nogle bud!

Venlig hilsen;
Claus Jørgensen


Kurt Daniel Conradsen

unread,
Nov 13, 2003, 4:26:43 PM11/13/03
to

"Claus Jørgensen" <cla...@post8.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:BBD9B2A8.E166%cla...@post8.tele.dk...
Der er vel ikke mere hokus pokus i det, end hvis du går i kirken og beder om
forladelse kigger op til alteret eller slår korset tegn, eller taler til og
med din Gud, eller beder en bøn og tror på at det hjælper en levende fis.
Jeg ved ikke hvad der får nogle mennesker til det de gør og hvordan de bære
sig ad. Men et gammel ord sprog siger jo, tro kan flytte bjerge!! Nogle kan
tale med de døde og Jesus genopstod? Så hvorfor ikke ?

Hilsen Kurt den vantro!


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 14, 2003, 4:44:42 AM11/14/03
to

"Claus Jørgensen" <cla...@post8.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:BBD9B2A8.E166%cla...@post8.tele.dk...

> Hvordan forholder man sig til når TV2 viser en stribe udsendelser, der


> kommer med stærke indicier på at ihvertfald NOGLE har levet før?

Præcis som man har lyst til. :-)

> Afviser vi det som løgn, gøgl, bedrag og TV-fup (en lækker bidske for
> boulevardpressen at afsløre!!!).

Det er svært efter min mening.

> Eller er det mon noget, der kun gælder for folk, der IKKE er kristne?

Hvis det gælder for andre mennesker, gælder det nok også for kristne.

> Eller er det noget som tidlige kirkefædre har bortcensureret fra de
hellige
> skrifter?

Det kan også være bortcensureret af Gud.

> Eller skal vi bare lukke øjnene og sige at det kommer slet ikke os ved, så
> det kan vi bare lade som om ikke eksisterer?

Den mulighed passer meget godt med min personlige opfattelse, nemlig at vi
skal koncentrere os om vores nuværende liv i stedet for evt. tidligere eller
fremtidige liv. Efter min mening er det den vigtigste grund til, at
sjælevandring ikke omtales direkte i Bibelen.

Jesus er direkte citeret for at sige, at hele loven og profeterne bygger på
to bud, som er: "Du skal elske din næste som dig selv" og "Du skal elske
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind".
Disse to bud hører til vores nuværende liv, og det er åbenbart kun dem,
Bibelen handler om.

Med venlig hilsen
Børge


Jens Bruun

unread,
Nov 15, 2003, 12:23:53 PM11/15/03
to
"Boerge Rahbech Jensen" <qaasfd@asdf.qø> skrev i en meddelelse
news:3fb4a940$0$95056$edfa...@dread11.news.tele.dk...

> Jesus er direkte citeret for at sige, at hele loven og profeterne
bygger på
> to bud, som er: "Du skal elske din næste som dig selv" og "Du skal
elske
> Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit
sind".
> Disse to bud hører til vores nuværende liv, og det er åbenbart kun
dem,
> Bibelen handler om.

Og vupti, er det gamle testamente tryllet væk.

--
-Jens B.


Andreas Falck

unread,
Nov 15, 2003, 3:16:37 PM11/15/03
to
I news:bp5nfe$25fa$1...@news.cybercity.dk skrev
Jens Bruun bruun...@hotmail.com følgende:

Ikke korrekt, - både Børge Rahbech og dig må have misforstået dette,
for den udtalelse af Jesus er netop et helt konkret citat fra Gamle
Testamente. Gamle Testamente forkynder nemlig også at hele bygget på
netop disse to kærlighedsbud, nemlig for at fortælle at Guds Bud (De
10 Bud) er et udtryk for Guds kærlighed.

Læg også mærke til, at både Jesus og de første apostle, hele tiden
heniser til Det Gamle Testamente som Skrifterne, og at de hele tiden
brugte disse Skrifterne i deres argumentation og bevisførelse. Hele
evangeliet bygger på, og er grundlagt på Det Gamle Testamente - de
havde jo ikke nogen anden Bibel end Det Gamle Testamente dengang.

Amputerer man Det Gamle Testamente væk fra Bibelen, amputerer man også
den grundvold evangeliet bygger på - man fjerner ganske enkelt
fundamentet for evangeliet.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
Der nu HAR købt hus i Ravsted, Sønderjylland
Huset kan ses her: http://skrift.dk/hus_ravsted
ER det ikke bare et skønt hus? og så på 177 kvm

Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 15, 2003, 5:49:56 PM11/15/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i en meddelelse
news:JQvtb.15089$5n4....@news.get2net.dk...

> Ikke korrekt, - både Børge Rahbech og dig må have misforstået dette,

Det tvivler jeg på, jeg har, men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg påstår
ikke, det gamle testamente er "tryllet" væk.

> Gamle Testamente forkynder nemlig også at hele bygget på
> netop disse to kærlighedsbud, nemlig for at fortælle at Guds Bud (De
> 10 Bud) er et udtryk for Guds kærlighed.

De to bud, Jesus omtaler som de største, er dog rettet den anden vej. I
følge Jesus kan De 10 Bud sammenfattes til de to kærlighedsbud.

> Amputerer man Det Gamle Testamente væk fra Bibelen, amputerer man også
> den grundvold evangeliet bygger på - man fjerner ganske enkelt
> fundamentet for evangeliet.

Det er meget tænkeligt. Iflg. andre lektioner i Bibelnøglen giver det gamle
testamente nogle væsentlige begrundelser for at elske Gud af hele sit sind
etc. Det gamle testamente fortæller nemlig om, hvordan Gud har hjulpet dem,
der troede på Ham, og bekæmpet deres (og Guds) fjender op gennem historien
indtil Jesu fødsel.

Med venlig hilsen
Børge


Andreas Falck

unread,
Nov 15, 2003, 7:48:36 PM11/15/03
to
I news:3fb6bb63$0$95049$edfa...@dread11.news.tele.dk skrev
Boerge Rahbech Jensen qaasfd@asdf.qø følgende:

[ ... ]


>> Gamle Testamente forkynder nemlig også at hele bygget på
>> netop disse to kærlighedsbud, nemlig for at fortælle at Guds Bud
>> (De 10 Bud) er et udtryk for Guds kærlighed.
>
> De to bud, Jesus omtaler som de største, er dog rettet den anden
> vej. I følge Jesus kan De 10 Bud sammenfattes til de to
> kærlighedsbud.

Ja kærlighed i et og alt. Gud er kærlighed, står der, og gennem Guds
Lov (De 10 Bud) formidler Gud denne kærlighed videre til os ved at
lære os kærligheden og hvad den indbefatter.

Men jeg ser da ingen steder at Jesu formulering om de to største bud,
som jo er et citat fra GT, rettes andre steder hen end de er rettet i
citatet fra GT.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

http://sdanet.dk/ + http://skabelsen.info/
http://bibeltro.dk/ + http://bibel-skole.dk/
*** *Alle med debatforum* ***

Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 15, 2003, 8:27:50 PM11/15/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i en meddelelse
news:nTztb.17367$XN7....@news.get2net.dk...
> I news:3fb6bb63$0$95049$edfa...@dread11.news.tele.dk skrev

> Men jeg ser da ingen steder at Jesu formulering om de to største bud,
> som jo er et citat fra GT, rettes andre steder hen end de er rettet i
> citatet fra GT.

Du skrev jo, at Guds Bud er udtryk for Guds kærlighed. Jesu kærlighedsbud er
rettet mod vores kærlighed.

Den ene side er, at Gud elsker os. Den anden side er, at vi også skal elske
Gud.

Med venlig hilsen
Børge


Kall, Mogens

unread,
Nov 16, 2003, 3:34:23 AM11/16/03
to
"Claus Jørgensen" skrev (news:BBD9B2A8.E166%cla...@post8.tele.dk...):

DADDY-Break (2003-11-16, CET 08:59):
- "Det skal du (Output to Claus)."

Bibelen taler MEGET klart i denne sag:

Der må ingen findes hos dig (Guds Menighed), som lader sin søn eller datter
gå igennem ilden, ingen, som driver spådomskunst, tager varsler, er
sandsiger eller øver trolddom, ingen som foretager besværgelse eller gør
spørgsmål til genfærd og sandsigerånder og henvender sig til de døde
(5.Mos.18,10-11).

Hævder en såkaldt kristen noget andet (og kommer med klare "beviser"); da
tag dig i agt, for det er muligvis Herren (JHVH), som tester din troskab mod
Ham (5.Mos.13,1).

Bibelsk set skal begrebet 'NOGLE har levet før' forstås på følgende måde:

Der findes ikke genfærd, og mennesker har ikke levet før, men Iblîs
(Djævelen) bilder folk det ind (2.Tess.2,9-10).

Spørgsmålet er så, om informationer fra fortiden via Iblîs kan overføres til
sådanne folk, således at de kan fortælle om ting og hændelser, de ikke har
kendskab til ?

Muligvis er svaret "Ja". Alle skabninger (inklusiv Iblîs) kan trække på
erfaringer fra fortiden. Fremtiden derimod (The FUTURE) har Herren (JHVH)
ophavsret på (Es.42,8-9)


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...
DR P1 Monday CET 13:00, Folk og kirke, kan tro skabe mirakler ?
fly no > 625

Return-Address:
MaTT.18.21_35@Heaven + Psalm_97@Heaven
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgrougs
After this key-in on the searchline. "Kall, 0740"
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0739 news:zUFtb.34413$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: Sjælevandring - løgn, gøgl ellerbedrag?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0074=0740

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom (and others)

Time for OUTPUT:
2003-11-16, Sunday, CET 09:34


Andreas Falck

unread,
Nov 16, 2003, 8:18:37 AM11/16/03
to
I news:3fb6d37e$0$126$edfa...@dread11.news.tele.dk skrev

Boerge Rahbech Jensen qaasfd@asdf.qø følgende:

[ ... ]


>> Men jeg ser da ingen steder at Jesu formulering om de to største
>> bud, som jo er et citat fra GT, rettes andre steder hen end de er
>> rettet i citatet fra GT.
>
> Du skrev jo, at Guds Bud er udtryk for Guds kærlighed. Jesu
> kærlighedsbud er rettet mod vores kærlighed.
>
> Den ene side er, at Gud elsker os. Den anden side er, at vi også
> skal elske Gud.

Ja, og de to ting kan ikke adskilles; der står jo at vi elsker fordi
Gud elskede os først. Og derfor er det stadig rigtig at Guds kærlig
kanaliseres til os gennem Guds Lov (De 10 Bud), for uden Guds
kærlighed var vi ikke i stand til at yde kærlighed selv.

Og på denne måde er der fuld overensstemmelse mellem GT og NT, ja NT
bygger fuldt ud på GT, ja ligefrem forudsætter GT.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 16, 2003, 8:36:49 AM11/16/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i en meddelelse
news:ROKtb.3954$qc6....@news.get2net.dk...

> Ja, og de to ting kan ikke adskilles; der står jo at vi elsker fordi
> Gud elskede os først.

Min ene pointe er, at de to ting sagtens kan adskilles. I modsat fald var
der jo ingen grund til at befale os at elske Gud.

I mine øjne er det faktisk meget almindeligt at skille vores mulige
kærlighed til Gud fra Guds kærlighed til os. Det virker nemlig meget
almindeligt at stille krav til Gud, som skal opfyldes, før vi kan elske Gud.
Kort sagt betyder det, at vi trækker store veksler på Guds forventede
kærlighed uden selv at være villig til at elske Gud.

Min anden pointe er, at Jesus stiller nogle krav til os, som vi skal vise
vilje til at opfylde, hvis vi skal have en plads i hans rige. Det overser vi
nemt, når vi tænker på Guds kærlighed til os. Da Jesus løskøbte os fra vore
synder, overtog han også den ret til at stille krav til os, som tidligere lå
hos Gud. Dog tyder meget på, at hver enkelt af os har lov til at annullere
Jesu løskøb af én selv, hvorved alle rettigheder går tilbage til Gud, som så
dømmer i henhold til Moseloven.

> Og på denne måde er der fuld overensstemmelse mellem GT og NT, ja NT
> bygger fuldt ud på GT, ja ligefrem forudsætter GT.

Helt enig.

Med venlig hilsen
Børge

Andreas Falck

unread,
Nov 16, 2003, 9:44:55 AM11/16/03
to
I news:3fb782f9$0$9791$edfa...@dread14.news.tele.dk skrev

Boerge Rahbech Jensen qaasfd@asdf.qø følgende:

>> Ja, og de to ting kan ikke adskilles; der står jo at vi elsker


>> fordi Gud elskede os først.
>
> Min ene pointe er, at de to ting sagtens kan adskilles. I modsat
> fald var der jo ingen grund til at befale os at elske Gud.
>
> I mine øjne er det faktisk meget almindeligt at skille vores mulige
> kærlighed til Gud fra Guds kærlighed til os. Det virker nemlig meget
> almindeligt at stille krav til Gud, som skal opfyldes, før vi kan
> elske Gud. Kort sagt betyder det, at vi trækker store veksler på
> Guds forventede kærlighed uden selv at være villig til at elske Gud.

Og dermed har vi jo netop bevist at vi *ikke* har kærligheden til Gud,
men kun et selvisk, egoistisk ønske om at opnå fordele for personlig
vindings skyld.

Det er derfor Bibelen siger at vi ikke kan elske uden Gud først har
elsket os, og det er derfor Guds kærlighed er kanaliseret til os
gennem sine Ti Ord (Guds Lov = De 10 Bud).

> Min anden pointe er, at Jesus stiller nogle krav til os, som vi
> skal vise vilje til at opfylde, hvis vi skal have en plads i hans
> rige.

Ja naturligvis, - der følger da en forpligtelse [til ubetinget
lydighed] med frelsen.

> Det overser vi nemt, når vi tænker på Guds kærlighed til os.

Meget enig.

> Da Jesus løskøbte os fra vore synder, overtog han også den ret til
> at stille krav til os, som tidligere lå hos Gud.

Jesus *ER* Gud, og Skaberen, så derfor har han haft den "ret" altid og
hele tiden.

> Dog tyder meget
> på, at hver enkelt af os har lov til at annullere Jesu løskøb af én
> selv, hvorved alle rettigheder går tilbage til Gud, som så dømmer i
> henhold til Moseloven.

Nej Gud dømmer ikke i.h.t. Moseloven men efter Guds Lov.

>> Og på denne måde er der fuld overensstemmelse mellem GT og NT, ja
>> NT bygger fuldt ud på GT, ja ligefrem forudsætter GT.
>
> Helt enig.

Godt at se at der er noget vi er enige om :-)

Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 16, 2003, 9:56:05 AM11/16/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i en meddelelse
news:J3Mtb.4486$pB7...@news.get2net.dk...

> Og dermed har vi jo netop bevist at vi *ikke* har kærligheden til Gud,
> men kun et selvisk, egoistisk ønske om at opnå fordele for personlig
> vindings skyld.

Netop. Dog er det ikke altid for personlig vindings skyld, men mindst lige
så ofte henvisninger til verdens store problemer, som Gud åbenbart ikke
løser for os.

> Ja naturligvis, - der følger da en forpligtelse [til ubetinget
> lydighed] med frelsen.

Det er sandelig ikke naturligt for alle, selvom du og jeg finder det
naturligt. I vores moderne vestlige samfund er det meget almindeligt at
kræve langt mere af andre end af sig selv.

> Jesus *ER* Gud, og Skaberen, så derfor har han haft den "ret" altid og
> hele tiden.

Det er jeg ikke enig i. Jesus er Skaberens Søn, som har fået overdraget alt
ret i himmelen og på jorden. Det står faktisk direkte i Bibelen.

> Nej Gud dømmer ikke i.h.t. Moseloven men efter Guds Lov.

Moseloven _er_ så vidt jeg ved Guds Lov.

Med venlig hilsen
Børge


Andreas Falck

unread,
Nov 16, 2003, 10:07:53 AM11/16/03
to
I news:3fb7908f$0$27424$edfa...@dread16.news.tele.dk skrev
Boerge Rahbech Jensen følgende:

[ ... ]


> Det er sandelig ikke naturligt for alle, selvom du og jeg finder det
> naturligt. I vores moderne vestlige samfund er det meget
> almindeligt at kræve langt mere af andre end af sig selv.

Det ændrer jo ikke på hvad Gud siger til os gennem De Hellige
Skrifter, vel?

>> Jesus *ER* Gud, og Skaberen, så derfor har han haft den "ret"
>> altid og hele tiden.
>
> Det er jeg ikke enig i. Jesus er Skaberens Søn, som har fået
> overdraget alt ret i himmelen og på jorden. Det står faktisk
> direkte i Bibelen.

Det er da Jesus der er Skaberen, Han er Ordet der talte. Det står da
flere steder i Bibelen!

>> Nej Gud dømmer ikke i.h.t. Moseloven men efter Guds Lov.
>
> Moseloven _er_ så vidt jeg ved Guds Lov.

Har du ikke lært at skelne mellem Guds Lov givet til alle mennesker,
og hvis gyldighed er til alle tider og alle vegne og dermed
u-tidsbestemt, og så tids- og omstændighedsbestemte love givet til
konkret brug, og dermed tidsbestemt og begrænset?

Claus Jørgensen

unread,
Nov 16, 2003, 10:26:51 AM11/16/03
to
Mange tak til Mogens Kall for ulejligheden med at komme med et seriøst
bibel-velunderbygget svar. Har givet mig noget at tænke over
Vl h claus

Kall, Mogens

unread,
Nov 16, 2003, 11:52:31 AM11/16/03
to
"Claus Jørgensen" skrev i en meddelelse
news:BBDD55CB.E37F%cla...@post8.tele.dk...

> Mange tak til Mogens Kall for ulejligheden med at komme med et seriøst
> bibel-velunderbygget svar. Har givet mig noget at tænke over
> Vl h claus

You're welcome.

Have a nice day.


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
John_15.13@Heaven
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgrougs

After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.


(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0742 news:4PJtb.34485$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0743 news:6oNtb.34750$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0744 news:IRNtb.34770$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: Sjælevandring - løgn, gøgl ellerbedrag?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0079=0745


This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-16, Sunday, CET 17:52


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages