Lovløshed og kærlighed

2 views
Skip to first unread message

Live4Him

unread,
Oct 4, 2002, 3:32:01 PM10/4/02
to
"Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de
fleste."
Matt 24,12

Hvordan skal med begrebet "lovløshed" forstås i denne sammenhæng ? Er det at
forstå som kriminalitet, vold og ufred. Eller er det snarere en bredere
definition som handler om dårlig moral, egoisme og frafald fra Gud ?

jørgen


Andreas Falck

unread,
Oct 4, 2002, 3:47:59 PM10/4/02
to
"Live4Him" <brothe...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:ankqf2$5de$1...@sunsite.dk...

Der er tale om al den lovløse evangelieforkyndelse der finder sted
blandt en stor del af kristendommen i dag!

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
--
"Det Evige Evangelium" - http://www.sdanet.dk/
"Bibelsk lære om sjælen" - http://www.sda-net.dk/~tror/
"Bibelsk tungetale" - http://hjem.get2net.dk/AFA1441/side-058.htm
"Er du ven med Gud?" - http://www.bibeltro.dk

Boerge Rahbech Jensen

unread,
Oct 5, 2002, 3:16:29 AM10/5/02
to
d. 04/10/02 21:32 skrev Live4Him på brothe...@hotmail.com i artiklen
ankqf2$5de$1...@sunsite.dk:

> Hvordan skal med begrebet "lovløshed" forstås i denne sammenhæng ? Er det at
> forstå som kriminalitet, vold og ufred. Eller er det snarere en bredere
> definition som handler om dårlig moral, egoisme og frafald fra Gud ?

Det virker mest som det sidste, som i øvrigt ofte medfører det første.

Egentlig er det formodentlig de to kærlighedsbud, der ikke bliver overholdt.
Det får så efterhånden en selvforstærkende effekt, hvor i hvert fald jeg har
oplevet, at den kærlighed, man kan give andre, bliver udnyttet på en sådan
måde, at man føler sig tilstrækkelig dum og naiv til, at man passer mere og
mere på, ikke at give kærlighed til andre af frygt for, at det bliver som at
kaste perler for svin. For eksempel kan man jo blive ved med at give til de
fattige og hjemløse, indtil man selv bliver fattig og må bede om hjælp, mens
de fleste andre bare går forbi eller ligefrem tilkalder politiet for at få
fjernet disse tiggere. Derfor er jeg holdt op med at give penge til tiggere,
udover jeg sjældent går med kontanter.

Med venlig hilsen

Børge Rahbech Jensen

Live4Him

unread,
Oct 5, 2002, 10:21:17 AM10/5/02
to

"Andreas Falck" <Andrea...@get2net.dk> wrote in message
news:ankra6$k2m$1...@dknews.tiscali.dk...

>
> Der er tale om al den lovløse evangelieforkyndelse der finder sted
> blandt en stor del af kristendommen i dag!

Ja, det er bestemt en mulighed at det er det Jesus sigter til. Jeg har dog
altid opfattet dette vers som hentydende til alle mennesker (ikke kristne)
men det er nok kristne der menes med "de fleste".

Ordet lovløshed slog jeg lige op. Det er det græske "anomia" som bruges
mange andre steder i NT. Det betyder lovløs eller uden lov. Umiddelbart
kunne det jo godt opfattes som en opfordring til legalisme, at vi ikke skal
leve uden lov, men det skal nok forstås som "livets ånds lov" som Paulus
taler om i Rom 8.

Lovløshed kan så være at vende sig fra den sunde lære og lytte til
vranglære, verdslig inspireret lære og lade sig forføre af falske profeter.

anomia (lovløshed) findes foruden matt 24,12 i følgende vers : Matt 7:23,
Matt 13:41, Matt 23:28, Rom 4:7, Rom 6:19, 2 Kor 6:14, 2 Thess 2:7, Titus
2:14, Heb 1:9, Heb 8:12, Heb 10:17, 1 John 3:4

jørgen.

Andreas Falck

unread,
Oct 5, 2002, 12:35:16 PM10/5/02
to
"Live4Him" <brothe...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:anmsm6$f0b$1...@sunsite.dk...

[ ... ]


> Lovløshed kan så være at vende sig fra den sunde lære
> og lytte til vranglære, verdslig inspireret lære og lade sig
> forføre af falske profeter.
>
> anomia (lovløshed) findes foruden matt 24,12 i følgende
> vers : Matt 7:23, Matt 13:41, Matt 23:28, Rom 4:7,
> Rom 6:19, 2 Kor 6:14, 2 Thess 2:7, Titus 2:14, Heb
> 1:9, Heb 8:12, Heb 10:17, 1 John 3:4

Hej Jørgen!

Alt i alt et rigtigt godt indlæg du der skrev. Og jeg kan faktisk ikke
rigtig finde noget at være uenig med dig i :-)

Og ja, vi skal passe på så vi ikke kommer til at misforstå hvad
Bibelen siger om lov og lovløshed med fare for at havne i legalisme.

Det er ikke overholdelsen (eller vores forsøg derpå) der gør os til
kristen, men det er troen og kærligheden til Jesus. Og dette giver os
lyst til at gøre Guds vilje. Paulus siger at Kristi kærlighed tvinger
ham, og et andet sted, at så er det ikke længere ham der lever, men
Kristus der lever i ham

Kall, Mogens

unread,
Oct 15, 2002, 3:39:21 PM10/15/02
to

Live4Him <brothe...@hotmail.com> skrev ...

> "Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de
> fleste."
> Matt 24,12

Matt 24,12
Such will be the spread of evil that many people's love will grow cold.

Useful example:

Bali-terror, 2002-10-13 - Synday

Guds fred
Mogens

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-15, CET 21:38 - Tuesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Useful example

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom\Lovløshed og kærlighed (4. oktober 2002 21:32)

Time for OUTPUT:
2002-10-15, CET 21:39

PaulGuardian

unread,
Jan 16, 2003, 10:39:22 AM1/16/03
to
"Live4Him" skrev d. 04-10-02 20:32 dette indlæg :

Hej jørgen,

Jeg har skrevet om lovløsheden måske har det din interesse? Jeg har
lavet et bibel studium, som du/alle kan bruge, hvis de har lyst at
studerer dette nærmere.
Frafaldet fra Sandheden


Lovløsheden har været i Kirken siden Apostlenes dage, men den vil tage
til i endetiden, derfor skriver jeg dette til eftertanke og bøn og
selvstudium.


Lovløsheden er ikke et frafald fra loven, men fra Jesus Kristus.
Denne artikel er ikke om at holde loven/legalisme, men om at blive
bevaret i Jesus Kristus.


Skriftsteder til selvstudium.
Matt 24,12 i følgende vers : Matt 7:23, Matt 13:41, Matt 23:28, Rom 4:7,


Rom 6:19, 2 Kor 6:14, 2 Thess 2:7, Titus 2:14, Heb 1:9, Heb 8:12, Heb

10:17, 1 John 3:4.


Helligånds ledelse i al undervisning ud fra Skriftens vil altid lede
mennesker til Jesus Kristus og undervise hvad Jesus har sagt og lært,
også hvad hans Profeter i G.T og Apostlene i N.T lærte. Jesu egen lære
er at han er skriftens centrum. Jesus egen lære er, at hvis vi ikke
tror og forkynder, at han er den ENESTE vej til Faderen og at han er
"Jeg er ", skal vi dø i vores synder.

Luk 24,44-48: " Så sagde han til dem: » Dette er, hvad jeg sagde til
jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet
om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.« Da åbnede han deres
sind, så de kunne forstå Skrifterne, og han sagde til dem: »Således står
der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag,
og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for
alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om
alt dette..."

John.14,6 " Jesus sagde til ham: » Jeg er vejen og sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig . 1 Tim. 5-6" For der er én Gud
og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som
gav sig selv som løsesum for alle – det var vidnesbyrdet, da tiden var
inde .

John.8,23-24 "Han sagde til dem: »I er nedenfra, jeg er ovenfra; I er af
denne verden, jeg er ikke af denne verden. Derfor sagde jeg til jer: I
skal dø i jeres synder. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er,
skal I dø i jeres synder."


Vildfarelsen i Kirken er i fuldgang

Apg.20,29-30:" Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har
Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds
kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er
borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden.
Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få
disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg
gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under
tårer.

Matt. 7 13-27. Har du nogen siden lagt mærke til hvor Jesus siger "
Derfor " i Matt. 7, 24?

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en
klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybrudde kom, og
floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke,
for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og
ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på
sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog
imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«


" Derfor " henviser til hans undervisning i Matt.7,13-.14Matt.7,13-23 er ikke et skriftsted, som vi kan bruge til at jagte
falske kristne, men et skriftsted hvor vi hører Herrens hjerte om vi
skal holde os til ham, og ikke accepterer andre veje til Faderen end
ham. Vi skal forkynde Jesus Kristus som vejen sandheden og livet, uanset
om det er populært eller upopulært. Når vi har hørt Herren hjerte
angående hans nød for de fortabte med eller uden en falsk kristus, kan
vi ikke ignorere resten af Jesu og Apostlenes advarsler i Ny testamente.

Den brede vej er de, som prædiker et andet evangelium end Jesus Kristus
og hans apostle forkyndte. Disse falske "kristne" leder mennesker i
fortabelse . Kun hårde og falske hjerte vil ikke høre Jesu budskab her.


Det er Jesu hjerte og hans nød for at vi leder mennesker til ham alene.
Den snævre port er Jesus Kristus : Matt.7,13 Gå ind ad den snævre port;
for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og
der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor
trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder
den! John.14,6 " Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og
livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. "


John.14

Jesus fortæller os om hvordan vi kan elske ham.
Jesus fortæller også om hvem der ikke elsker ham

Jesus siger i John.14. Vi viser vores kærlighed til ham, hvis vi holder
hans ord, og Helligånden vil lede os til hele Sandheden, hvis vi
holder hans ord.

Faderens ånd Helligånden vil altid lede os til HELE sandheden, og han
gør det kun hos mennesker, som elsker Herren og hans ord mere noget
andet.

" John.14 15-27. " Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos
jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han
skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som
verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst "
Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og
min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.
Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I
hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. 2John.7-8:" Tag jer
i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få
den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i
den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og
Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke
imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham
velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger

Anti Krists ånd forfører de udvalgte.


2 John. 7-8 " For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem,
der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren
og Antikrist.

Religiøse mennesker dvs. dem, for hvem kulten/og magten omkring den
betyder mere end selve troen, de i kirken over hele verden, som ikke
forkynder Jesus ord/kun deres egen lære. De bygger på sandgrund, og
alle der modtager deres falske kristus er fortabte. (lyt til Jesu hjerte
her, tilbed ham,) Jesus siger, der er få der finder ham, som den eneste
vej til Faderen, hvilket vi ikke må overhøre og være ligeglade med.

Religiøse mennesker har travlt med deres egne regler(Legalisme) og kan
oftest begrunde det ud fra skriften, men de leder ikke mennesker til
Jesus som den ENESTE vej til faderen, de bygger på sandgrund.
Helligånden kalder det dæmoners lærdomme, da det ikke er inspireret af
ham :

Helligånden advarer Apostlene i 1Tim.4,1-4 " Men Ånden siger
udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de
lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved
løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres
samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra
føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har
erkendt sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke
forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds
ord og ved bøn.

Jesus Hjerte er altid hos de fortabte og i glæden over frelsen i ham
alene samt glæden over at vi er skrevet i livet bog/himlene, ikke først
og fremmest tegn og undere og uddrivelse af onde ånder. Tænk på Matt
7,13-23 når du læser Jesu ord og advarsel her.

Men de halvfjerdsindsfyve vendte tilbage med Glæde og sagde:

Luk 10,17-20:" De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte:
»Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.« Da sagde han til dem:
»Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer
magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens
styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog, glæd jer ikke over, at
ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i
himlene.«

Desværre skal der komme frafald i Kirken

Frafald i Kirken og Jesu genkomst

Jesus advarer om falske Kristus'er og fortæller os, hvad der vil ske i
endetiden.Vi får dette at vide som en beskyttelse imod frafald.
Samvittighedsløse(Mennesker, der er brændemærket i deres samvittighed)
lytter ikke til Herrens hjerte/Helligåndens røst, de er ligeglade med
Sandheden.

I kraft af frafaldet vil Sandheden "Jesus Kristus" som den eneste vej
til Faderen blive undertrykt. Sammenhold i Kirken på et falskt
grundlag(Læs sandgrund)vil blive prædiket over hele verden. De kloge
brudepiger vil ikke være at finde i disse Kirker, (I hvertfald ikke
helhjertet med i hvad der foregår i Kirken) da de ikke løber efter
falske Kristus'er og falske Profeter, som leder mennesker i
fortabelse.(Matt.25)

Lovløshedens ånd er virksom i disse falske profeter med deres falske
Kristus, og deres falske evangelium og salvelse.

Falske Kristus'er og falske Profeter, vil med tegn og undere forsøge at
vildlede os med at Jesus er tilstede ved deres møder og at alle kan se
ham. Disse falske Profeter har tegn og undere som et redskab til at føre
mennesker vild. De Udvalgte ved dog, at de førnævnte er falske og at de
forkynder en falsk Kristus, når de siger, at Jesus er og eller vil være
tilstede i kød og blod ved deres møder.

Hør Hyrdens omsorg for hjorden i Matt.24.

Matt.24,23-31:" Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller:
Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og
falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at
føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud.

Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller :
Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og
lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor
ådslet er, dér vil gribbene flokkes. Men straks efter trængslen i de
dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned
fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn
komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og
de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen
herlighed.


Et konkret eksempel på åndelig virksomhed af den art gives af David
Wilkerson, som skriver:
http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=136 Citat " "Er der da en
reel mulighed for, at menigheder og menighedsledere kan komme under
kontrol af hekse og dæmoner? Absolut ja! Jeg kender en stor
pinseforsamling, som helt var under Satans kontrol. Præsten havde en ond
lyst-ånd og begik den ene utugtshandling efter den anden. Og snart blev
også hans hustru involveret. De indførte i menigheden noget, de kaldte ”
forbindelsen ”, og udviklede en hel lære derom. Først bragte de en slags
dans ind i menigheden. Præsten fortalte folket, at de skulle se ind i
deres partners øjne, indtil Helligånden oprettede en ” forbindelse. Og
menigheds-medlemmerne begyndte at skifte hustruer og begå utugt.
Præstens søn begik selvmord. Hans datter blev skilt og sluttede sig
sammen med en anden mand. Flere selvmord fulgte. En ung moder druknede
sit barn, fordi hun troede, det ville være det bedste for barnet, fordi
manden havde forladt hjemmet. Menigheden gik yderligere i opløsning, og
det ene fulgte det andet. Alt sammen på grund af en frafalden præst. Han
ene mand åbnede døren for de dæmoniske kræfter. Vær derfor omhyggelig
med, hvor du går til gudstjeneste eller møder, og hvem du omgås. Vær
omhyggelig med din bedømmelsesevne. Thi dersom en prædikant har åbnet
sig for Satan, kan han også åbne dit hjerte for dæmoniske kræfter. Dette
budskab har at gøre med en form for trolddom, som er virkelig farlig og
meget snigende." Citat slut.


Dommen

Alle de, som er faret vild og er ligeglade med Sandheden, vil blive
dømt, dvs. alle, der lytter til vildfarne ånder og dæmoniske
lærdomme,(1Tim.4,1-4). Jesus Kristus som Herre /"Jeg er"
hånes/forkastes, hvor falske profeter kalder sig Kristus/" Jeg er." De
er falske Kristus'er og underviser andre i at kalder sig "Jeg er." Anti
Krists ånd har forkyndt dette falske budskab til mennesker lige siden
Adam og Eva. 1Mos.3,1-24" Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I
ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne
åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt."

Apostlen Paulus, sagde for 2000 år siden: at lovløsheden er virksom
allerede nu. Lovløsheden: falske evangelier og frafald er alt sammen
lovløshed, og det peger hen imod den dag, hvor lovløshedens menneske
åbenbarer sig iform af Anti-Krist. Når lovløshedens menneske åbenbarer
sig, er de frelste ikke mere på jorden. Vi må dog ikke se bort fra, at
lovløshedens ånd vil blive mere og mere virksom i Kirken og forfølgelser
af troende i Kirken vil finde sted. Lovløshedens tjenere, med tegn og
undere og falske Kristus'er arbejder på højtryk i Kirken og uden for
Kirken, men vi må også virke indtil Herren henter os hjem.

Helligånden holder personen Anti Krist væk, men ikke lovløshedens ånd.

Frafaldet og vildfarelsen.

2Thess.2 Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske
åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt,
hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og
udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til
jer, mens jeg endnu var hos jer?

I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først
åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens
hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da
skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds
ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er
Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med
alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke
har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.
Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i
uretfærdigheden, skal blive dømt.

Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi
Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og
ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium,
for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast,
brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i,
hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Vor Herre Jesus Kristus og
Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og
godt håb, han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning
og i ord!
Ab.22,17-21 Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal
sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få
livets vand for intet.Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer
snart.« Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med jer alle!


PaulGuardian

--
Leveret af:
http://www.kandu.dk/
"Vejen til en hurtig løsning"

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages