So you want to grow - Åndelige vitaminpiller (0646)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 12, 2003, 10:43:00 AM8/12/03
to
I formiddags, da jeg var undervejs til min brors svigermor for at hjælpe
hende, læste jeg i en bog i toget. Jeg fik lyst til at citere indholdet til
denne nyhedsgruppe, men på grund af forfatterens ophavsret (The Copyright),
kan dette ikke lade sig gøre. Da jeg læste side 14 talte Gud til mig i form
af et DADDY-Break:

DADDY-Break (2003-08-12, Tuesday CET 10:01:21):

- "Vil du - for Min skyld ?"

Dét, Gud ønskede, var, at jeg skulle citere fra bogen følgende:

Åndelige vitaminpiller
Copyright 1988 Forlaget Scandinavia
Originaltitel: So you want to grow
ISBN: 87 7247 112 3

af Luis Palau

side 14

(citat start)

Øvelse i bøn

1.
Tænk på et område i dit liv, hvor du virkelig behøver bønnesvar.

2.
Skriv det ned og sæt dato ved. Anskaf dig en dagbog som egner sig.

3.
Studér i din bibel de følgende afsnit, som alle handler om bøn:
Matt. 7,7-11; 18,19-20. Mark. 10,46-52. John. 16,24. Rom. 8,26-27.
Ef. 6,10-20 og Jak. 5,16-18.

4.
Læg din begæring frem for Herren - så enkelt og konkret som muligt.

5.
Tak Herren for at Han vil besvare din bøn (Fil. 4,6).

6.
Skriv bønnesvaret ned så snart du opdager det - og sig Gud tak (Kol. 4,2)

(citat slut)

Det var så det, tænkte jeg, men da jeg ankom til min brors svigermors hus,
opdagede jeg, at der havde været ildebrand i huset. Gudskelov kom hverken
hun eller hendes 2 katte til skade. De materielle ødelæggelser var heldigvis
begrænsede. Og tak for det, Jesus!

Hvad har ildebranden med "øvelse i bøn" at gøre ?

Jo - sagen er den, at der her var/er tale om et bønnesvar. Hver morgen beder
jeg bl.a. for min familie, venner og bekendte, om at Gud vil beskytte dem
med englevagt (Salme 34,8 - english: Psalm 34,7) mod alskens fare og ulykke,
terror, sygdom død og trafikuheld og hvad der nu ellers kunne komme;
børnelokkere, overfald, voldtægtsforsøg og indbrud.
Jesus havde hørt min bøn om beskyttelse.

Kan muslimer også være med på "øvelse i bøn" ?

Jo - Vi tror begge på Abrahams Gud, den LEVENDE. Gud ønsker, at alle
mennesker har venskab med Ham gennem bøn. Derfor! Læg blot dine daglige
behov frem for Gud i bøn. Bed om at Gud må beskytte dig og din familie, dine
venner og bekendte, din stamme og dit folk, din nation. Bed om at Gud må
velsigne jer i rigt mål, og lade fred og retfærdighed råde hos jer.

Og - om Gud vil - vil Han bønhøre dig.

Tak Isa (Jesus Kristus).


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
So you want to grow - Åndelige vitaminpiller (0646)

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-08-12, Tuesday, CET 16:42


Kall, Mogens

unread,
Aug 12, 2003, 11:10:16 AM8/12/03
to
Bed endvidere om visdom og indsigt, og Gud vil belønne dig rigt, ligesom Han
gjorde med kong Salomo (1.Kong (King)3,5-15).

Tak Isa (Jesus Kristus).

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

File-name:
Re: So you want to grow - Åndelige vitaminpiller (0646)

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-08-12, Tuesday, CET 1/:10


jørgen

unread,
Aug 13, 2003, 7:30:42 AM8/13/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:J37_a.49630$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

>
> 5.
> Tak Herren for at Han vil besvare din bøn (Fil. 4,6).
>
> 6.
> Skriv bønnesvaret ned så snart du opdager det - og sig Gud tak (Kol. 4,2)

Det forudsætter jo at man får det man beder om.
Men hvad nu hvis der intet sker, eller at tingene man beder for bare bliver
værre?

mvh jørgen.
--
I'm walking here! I'm walking here!


Kall, Mogens

unread,
Aug 16, 2003, 9:14:59 AM8/16/03
to
"jørgen" <au_...@lite.dk> skrev:

> > 5.
> > Tak Herren for at Han vil besvare din bøn (Fil. 4,6).
> >
> > 6.
> > Skriv bønnesvaret ned så snart du opdager det - og sig Gud tak (Kol.
> > 4,2)
>
> Det forudsætter jo at man får det man beder om.
> Men hvad nu hvis der intet sker, eller at tingene man beder for bare
> bliver
> værre?
>
> mvh jørgen.
> --
> I'm walking here! I'm walking here!

Hej Jørgen,

Dejligt at høre fra dig!

Well - nu skal jeg jo ikke sidde her og gøre mig gammelklog. Jeg har selv
MANGE úbesvarede bønner - ENDNU !!!

Du er jo selv ret godt kendt med Skriften, men for de andres skyld, må jeg
nok her skrive, at vore bønner bør være efter Guds vilje (1. John. 5,14-15).
At bede Gud om Hans visdom (Jak. 1,5) og Hans styrke (Es (Isa) 40,29-31) er
således gode bedeemner.

Forfatteren, jeg citerede fra, skriver endvidere ...

Input

Åndelige vitaminpiller
Copyright 1988 Forlaget Scandinavia
Originaltitel: So you want to grow
ISBN: 87 7247 112 3

af Luis Palau

(citat start side 11)

Trin 3

Besvaret bøn

...

Lad mig i al korthed beskrive sådanne bønner, som Gud elsker at besvare.
Hvis du stiller dig åben for disse principper, kan du regne med at Gud
salver dine bønner og sætter dem i brand.
For det første: du må have tro. Tror du på at Gud er i stand til, og
villig til, at besvare dine bønner? "Jeg er sikker på Han er i stand til
det," svarer du, "men jeg er ikke sikker på Han er villig." I Hebr. 11,6
står der: "Og det er kun, hvis man tror, at Gud kan glæde sig over en; for
den, der vil komme til ham, må tro, at han er til, og at han belønner dem,
der virkelig søger ham."
Mangel på bøn er et problem i sig selv, men et endnu større problem er
manglen på tro. Mange kristne tror ikke på at Gud faktisk vil høre deres
begæringer. Det er derfor ikke mærkeligt, at deres bønner er uden brand!
Bibelen underviser klart om, at Gud svarer på de bønner som bedes i tro.
For det andet: du må spørge. Jakob siger: "I får intet, fordi I ikke
beder Gud om noget" (Jak. 4,2). Husker du historien om den blinde mand i
Mark. 10? Han var ellevild over at møde Jesus. Jesus spurgte: "Hvad vil du
jeg skal gøre for dig? Jesus ønskede han skulle spørge! Gud ønsker at
velsigne os, hvis vi blot vil bede Ham.
Den blinde mand svarede prompte: "Mester, lad mig komme til at se igen."
Han brugte ingen omsvøb, som vi så ofte gør. Vi forsøger at vride armen om
på Gud med vore alenlange udflugter og forklaringer. Vi bliver nødt til at
kvitte de fine ord og komme til sagen. Derved får vi brand i vore bønner.
For det tredie: vi må bekende vor synd. Salmisten skrev: "Havde jeg
tænkt på ondt i mit hjerte, da havde Herren ej hørt" (Salme 66,18). Synd er
med til at slukke bønnens flamme. Ubekendt synd slukker flere bønner end vi
forestiller os.
Kong Saul fortvivlede da han mod slutningen af sit liv opdagede, at Gud
ikke længere besvarede hans bønner (1. Sam. 28,6). Han tillod ubekendt synd
at tårne sig op mellem sig og Gud. Er der noget som står i vejen mellem dig
og Gud? Hvor det er tilfældet, må du bekende dine synder og erfare Guds
fornyelse påny i dit.

(citat slut)

Kender jeg dig ret, Jørgen, har du både 1) tro-på-Gud, 2) praktiseret-bøn
samt 3) bekendt-din-eventuelle-synd. Betingelserne skulle herved være
opfyldt for dit vedkommende.

Hvorfor sker der så intet, skriver du, og hvorfor bliver tingene bare værre?

Nu kender jeg ikke dine konkrete bønner, Jørgen, men din livssituation
herunder din psykiske lidelse har du jo fortalt os om her på
dk.livssyn.kristendom. Forudsat at dine bønner vedrører dette emne, kan jeg
godt forestille mig, at du ofte må føle, at Gud ikke bønhører dig. Sådan har
vi andre (med psykiske lidelser) det også.
For en del år siden (vist nok 1994) blev jeg selv så led og ked af det
hele, at jeg hellere ønskede mig død (ligesom Job). Jeg kunne ikke begå drab
(herunder selvmord), så jeg valgte at tilbyde en fangeudveksling via Teheran
vel vidende, at det sandsynligvis kunne koste mig livet. "Men hva'," tænkte
jeg, "så kunne mit liv jo løskøbe en fange." Og det gav mig en mening med,
hvorfor jeg var til.
Fra da ændrede hele min livssituation sig. Det var som om, at jeg havde
givet mit liv til Gud UDEN betingelser. Og vupti - så snuppede Han mit liv.
Jeg fik fred-med-Gud også i dødssituationen.
Mine bønner ændrede karakter. Jeg var ikke så selvmedlidende mere. Jeg
var jo på en måde allerede færdig med dette liv.
Gud, derimod, havde planer med mit liv; bare ikke på en sådan måde, som
jeg hidtil havde forestillet mig. Muligvis derfor var jeg hidentil ikke
blevet bønhørt i mine bønner. Godt nok var bønnerne både gode og rigtige;
men de var ikke i overensstemmelse med Guds plan for mit liv - de var IKKE
efter Hans vilje. Nu véd jeg, at jeg blev et redskab i Hans hånd.
Store ting er der sket sidenhen, og du, Jørgen (modsat alle andre
mennesker på denne jord) blev brugt på en UNIK måde af Gud den 2. december
2001.

Kan det tænkes, Jørgen, at du (ligesom jeg) bruges (eller skal bruges) af
Gud på en så útraditionel måde, at vi ikke kan få en vejledning hos andre
end Gud Selv ? - Tjenesten er så specifik, at Gud er nødt til at lære os
tingene PERSONLIGT, også ind-i-mellem ad smertens og ensomhedens vej.

Tidligere bad jeg både om en kone, et godt helbred, et fornuftigt arbejde
og-så-videre. Ingen af tingene har jeg fået (og er selvfølgelig fortsat ked
af det og i risiko-zone for kronisk bitterhed). Derimod kan jeg nu godt
indse, at jeg ALDRIG ville have udsat min eventuelle kone og børn for de
farer, jeg har været i som et redskab i Guds hånd. Havde jeg fået mine
personlige bønner opfyldt dengang; da havde jeg ALDRIG krydset de "broer" og
"floder" under min "Ørkenvandring". Opfyldelsen af bønnerne vil med andre
ord have hindret mig i min tjeneste. Bevares! Jeg kunne have fået et
hyggeligt og almindeligt liv, men jeg ville have manglet noget i mit liv:
Dét at vandre i Åndens Gerninger.

Du har, for mig at se, Jørgen, en ganske ENESTÅENDE tjeneste for Guds Åsyn
(den 2. december 2001 kom "beviset"). Ligesom mig er du - i verdens øjne -
ikke regnet for noget af betydning (1.Kor. 1,27); derfor kan Gud bruge dig
mere effektivt end så mange andre - ja 100 %.

Håber disse ord måske har kunnet bringe noget godt til dig, Jørgen.

Hav en god dag, og må Gud velsigne dig på en sådan måde, at du ikke blot med
forstanden men også i hjertet og følelserne virkelig kan vide og føle dig
ELSKET af Jesu Kristi Himmelske Fader.


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

Helbredelsesmøde i Parken 23. august 2003, kl. 15-21
news:ezo%a.50963$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Re: So you want to grow - Åndelige vitaminpiller (0646)
0657

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-08-16, Saturday, CET 15:14


Kall, Mogens

unread,
Aug 16, 2003, 12:39:00 PM8/16/03
to
Klokken ca. CET 17:33, medens jeg leder efter et lille hæfte, får jeg øje på
en bog og fornemmer, at Gud gerne vil have, at jeg her henviser til den.

Bogen hedder:

Fra bønnens verden

af O. Hallesby

Et ord til trætte bedere

PONDUS-BØGERNE
Lohses Forlag 1981

ISBN 87-564-0216-3
AiO Tryk as, Odense

INDHOLD

Forord 7
Bønnens væsen 9
Hjælpeløshed 13
Troen 22
Tvivl og vantro 25
Bønnens vanskeligheder 30
Anstrengelse og skuffelse i bøn 32
Når vi vil hjælpe Gud at opfylde bønnen .. 37
Når vi bruger bønnen til at konunandere
med Gud 41
Når vi glemmer at bede i Jesu navn 47
Bønnens arbejde 54
Bønnen for vore nærmeste 56
Bønnen for arbejderne i Guds rige 60
Bønnen om vækkelse 66
Et arbejde, som ikke kan erstattes 70
Bønnens kamp. I 77
De indre og ydre hindringer 77
Stilheden, hvori Gud taler 81
Bønnen kamp. II 89
Ikke en strid med Gud 89
Bøn og faste 98
Bønnens misbrug 104
Til egen fordel 105
Bønnens mening 109
At forherlige Guds navn 111
Når bønnen ikke bliver opfyldt 114
Bønnens form 117
Bedebøn 118
Takkebøn 119
Lovprisning 121
Samtale 124
Bøn uden ord 126
Bønnens gåder 130
Hvordan kan bønnen udrette så vældige ting,
når den selv er så svag 130
Hvorfor skal vi bede 132
Trænger Gud til vor forbøn 134
Er bøn og bønhørelse forenelig med Guds
verdensstyre 136
Opfylder Gud også uomvendte menneskers
bøn 137
Bønnens skole 139
Læremesteren og fagene 141
Forbønnens lærlinge 143
Bønnens ånd 146
I dit daglige liv 148
Den gode arv 149
Velsignelse i dødens stund 150

Nu her medens jeg afskriver inholdsfortegnelsen, ser jeg, at et af emnerne
hedder "Når bønnen ikke bliver opfyldt", og er det i orden, Himmelske Far,
at jeg citerer dette afsnit her på dk.livssyn.kristendom (Jørgen er vel nok
ikke den eneste, som har disse spørgsmål) ?

DADDY-Break (2003-08-16, CET 18:07):

- "For Min skyld gerne."

Tak Himmelske Fader:

(citat start side 114)

Når bønnen ikke bliver opfyldt

Når vi beder sådan, da har vi fred og stilhed, selv når vor bøn ikke
bliver opfyldt.
Og jeg ønsker nu at sige et par ord om vore uopfyldte bønner.
Det lader sig jo ikke nægte, at disse er en vanskelighed for os alle.
Men særlig bereder de vanskeligheder for vore børn. De lærer at bede til
Jesus og hører, hvor kærlig og god han er, og hvorledes han hjalp alle dem
som kom til ham, dengang han levede hernede. Og nu beder de så trøstigt til
ham i småt og stort. Og - de venter ganske bestemt, at de skal få det, de
beder ham om.
Men så indtræder den vældige krise i barnets liv. Det bad Jesus om
noget, men fik det alligevel ikke.
Her gælder det, at vi kommer barnet til hjælp og forklarer, hvordan det
hænger sammen. Men når vi taler med børn, må vi gøre det anskueligt, ellers
går det fuldstændigt over hovedet på dem. Vi må belyse det med eksempler.
Vi fortæller dem f. eks., at vi læser hver uge i aviserne om børn, som
med en salonriffel eller et rigtigt gevær har skudt sig fordærvet, så de
blev krøblinger for hele livet, ja, af og til læser vi, at de er dræbt ved
vådeskud. Hvordan gik det til?
Jo, de bad fader og moder om at få en salonriffel. Og så var de så
ulykkelige at få det, de bad om. Havde fader og moder nu haft forstand nok
til ikke at give dem dette farlige våben, så havde de været sparet for den
grufulde ulykke.
Da forstår barnet, at det er en nåde af Gud, også når han nægter at give
os det, vi beder om. Da forstår også vi voksne det.
Vi trænger for resten til at lære det om igen; thi vi glemmer det så let.
Vi har jo nemlig en medfødt tillid til os selv og mener, at vi bedst
forstår, hvad der er gavnligt for os. Og når Gud har en anden mening om den
ting, så mistænker vi ham straks for, at han ikke bryder sig om os.
Selv de høje apostle oplevede uopfyldte bønner.
Paulus fortæller os, at han ved en lejlighed bad tre gange, men fik
alligevel ikke det, han bad om. 2. Kor. 12,8-10. Det gjaldt en lidelse, som
rimeligvis beredte ham store vanskeligheder under missionsarbejdet. Og så
bad han Gud om at fjerne den. Men Gud nægtede at opfylde hans bøn.
Denne nægtelse var sikkert ikke begrundet i, at Paulus misbrugte bønnen,
d. v. s. bad om at få tornen i kødet fjernet, for blot selv at slippe for
lidelsen. Nej, det var ganske sikkert af hensyn til missionsarbejdet, at
han bad derom. Hans bøn sigtede altså virkelig på, at Guds navn skulle
forherliges. Og dog blev den ikke opfyldt.
Når han i dette tilfælde fortsætter med at bede tre gange, så var det vel
netop, fordi han vidste, at han bad ikke om egen fordel, men om Guds
forherligelse.
Når Gud alligevel ikke opfyldte hans bøn, så var det, fordi hans navn
ville blive endnu mere forherliget, ved at Paulus beholdt lidelsen og derved
blev holdt nede i ydmyghed, så han til enhver tid var åben og modtagelig for
Guds kraft.
Gennem denne bønnens kamp lærte Paulus den store hemmelighed i samlivet
med Gud, som han udtrykker således: "Når jeg er svag, da er jeg stærk."
Selv Jesus bad en bøn, som Faderen ikke opfyldte, ja, også han bad den
tre gange: "Min Fader! er det muligt, da lad denne kalk gå mig forbi" Det
var i Getsemane, da Satan fik lov til ved sin fristelse at fordunkle det,
som hele vejen stod så klart tor Jesus, at han skulle lide og dø for at
frelse vor slægt.
Men også i dette fristelsens mørke ser vi det rene og lydige sind hos
Jesus. Han fortæller sin fader ligefremt, hvordan han har det i dette
fristelsens mørke. Men bønnen i hans bøn er dog denne: "Dog ikke som jeg
vil, men som du vil."
Dette siger os, at vi i vor bøn ikke skal være ængstelige for at udtale
en bestemt begæring for Gud, selv om vi i bønnens øjeblik er i tvivl om,
hvad der egentlig nu er det rigtigste at bede om. Vi skal også da bede om
noget bestemt, nemlig det, som vi føler mest trang til at sige til vor
Fader. Men samtidig skal vi som Jesus føje til: "Dog ikke som jeg vil, men
som du vil."

(citat slut)

Det hænder vel også, at nogle af os har fået noget helt andet (og
forhåbentlig bedre) end dét, vi bad om (Luk. 11,13).

Nogengange er vi mennesker havnet i en situation, hvor vi ikke kan bede. Da
er det altid rart at tænkte på, at Guds Ånd og Jesus selv går i forbøn for
os for Guds Åsyn (Rom 8,26.34).

Herre Jesus - Isa - Bed for os.

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

0658

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-08-16, Saturday, CET 18:38


jørgen

unread,
Aug 16, 2003, 4:17:08 PM8/16/03
to
Tak for de gode input og opmuntrende ord, Mogens.
Må Gud velsigne dig.

mvh. jørgen.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages