Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Er Muhammed = Talsmanden (Helligånden) - spørgsmål til Ahmed Akkari

2 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jun 8, 2004, 4:56:20 AM6/8/04
to
Til www.religion.dk

Jeg har et spørgsmål til den muslimske præst:

Goddag imam Ahmed Akkari,

(Vi er her på nyhedsgruppen dk.livssyn.kristendom i gang med en indirekte
diskussion om Guds person.)

I den forbindelse kom jeg til at tænke på A.S.Madsens Koran-oversættelse til
dansk (1967) samt hans fortolkning. Her står der:

"Og (husk) da Jesus, Marias søn, sagde: O Israels børn,
jeg er ... og som brin-
ger glædeligt budskab om et Sendebud, som skal komme
efter mig, hvis navn skal være Ahmad ... *2

*2:
Jesus har forudsagt en 'paraklet' (oversat ved 'talsmand') i
Johs.14,16-17; 15,26; 16,7.12-14. ... Men først da Gud erklærede
Muhammad for den forjættede 'talsmand' ...

(Sûra al-Saff 61,7)


Dét, jeg godt kunne tænke mig at få svar på, er, om A.S.Madsens fortolkning
(på dette punkt) er i overensstemmelse med Islam:


Tror muslimer på, at Talsmanden (Helligånden) omtalt i Bibelen ér Muhammed ?


Håber du kan give mig et svar herpå.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 1000 Danish Kr. (around 140 US $), jump ...
2233 news:Gb3sc.1684$Vf.5...@news000.worldonline.dk
(use http://www.google.dk/grphp )
File-number: 2447


Jesus-loves-you

unread,
Jun 22, 2004, 6:00:52 AM6/22/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:Dbfxc.9932$Vf.5...@news000.worldonline.dk

> Til www.religion.dk
>
> Jeg har et spørgsmål til den muslimske præst:
>
> Goddag imam Ahmed Akkari,
>
> (Vi er her på nyhedsgruppen dk.livssyn.kristendom i gang med en indirekte
> diskussion om Guds person.)
>
> I den forbindelse kom jeg til at tænke på A.S.Madsens Koran-oversættelse
> til dansk (1967) samt hans fortolkning. Her står der:
>
> "Og (husk) da Jesus, Marias søn, sagde: O Israels børn,
> jeg er ... og som brin-
> ger glædeligt budskab om et Sendebud, som skal komme
> efter mig, hvis navn skal være Ahmad ... *2
>
> *2:
> Jesus har forudsagt en 'paraklet' (oversat ved 'talsmand') i
> Johs.14,16-17; 15,26; 16,7.12-14. ... Men først da Gud erklærede
> Muhammad for den forjættede 'talsmand' ...
>
> (Sûra al-Saff 61,7)
>
>
> Dét, jeg godt kunne tænke mig at få svar på, er, om A.S.Madsens
> fortolkning (på dette punkt) er i overensstemmelse med Islam:
>
>
> Tror muslimer på, at Talsmanden (Helligånden) omtalt i Bibelen ér Muhammed
> ?


Jeg har modtaget en E-mail fra Peter Fischer-Nielsen i går med svar fra
Ahmed Akkari. Her står der:

=== citat start ===

Ordet "parakleet" oversættes normalt fra græsk med "den takkede." Eller "en
tak".

I denne betydning er det i overensstemmelse med navnet Ahmed, der på arabisk
betyder "Den der fortjener megen tak".

Islam betragter ikke Allahs sendebud Mohammad (fred være med ham) som den
messias der skal vende tilbage, men som den sidste afsluttende person på
profetskaber. Han er profeternes segl.

Helligånden er i Islams forståelse Gabriel, der er en skabt engel med stor
position og et sær ansvar i form af åbenbaring og kontakt til sendebud.

Nej: Mohammad er ikke Talsmanden i betydningen helligånden. Mohammad fvmh er
en talsmand i anden betydning: nemlig budskabets overbringelse og
formidlingen fra Allah via Ærkeenglen Gabriel til Mohammad og videre til
mennesker.

Desuden skal vi være opmærksomme på den forskel i fortolkningen af 'paraklet
' der eksisterer mellem religionerne og det vil sige at samme ord ikke
nødvendigvis rummer samme betydningsindhold.

I kristendommen hænger det sammen med selve guds forståelsen, mens Islam
faktisk ikke anvender talsmanden som begreb, men sendebud. Og helligånden,
den betroende ånd referer til englen Gabriel.

En yderligere oplysning

Allahs sendebud (fred være med ham) har lært os, at den messias der skal
komme tilbage og sprede retfærdighed og fred er Allahs sendebud Isa (fred
være med ham). Altså "Jesus".

Vi er tillig af Mohammad fvmh blevet tydeligt advaret mod den falske
messias, der vil forsøge at overtale verden til at følge ham, og umiddelbart
lige efter vil Jesus Isa (f vmh) komme ned og besejre ham.

Dermed er der en vigtig skelnen mellem det Jesus giver et glædeligt budskab
om - nemlig at der vil komme et sendebud efter ham hvis navn er Ahmad - og
når der advares imod den falske messias.

Der er også en forskel mellem ærkeenglen og profeten, der begge i er en del
af Gud eller er bærer af guddommelige attributter.

Beklager det sene svar - skyldes meget travlhed.

Ahmed akkari

=== citat slut ====

Jeg hæfter mig særlig ved sætningen:

"Nej: Mohammad er ikke Talsmanden i betydningen helligånden"

... og konstaterer samtidig, at Islam IKKE har den rette forståelse af Guds
Ånd, idet Akkari skriver:

"Helligånden er i Islams forståelse Gabriel, der er en skabt engel ..."

Islam er jo ikke en selvstændig religion, men har sit fundament i Jødedommen
samt Kristendommen.

-

Vedr. den Jødiske/kristne forståelse af Guds Ånd (Helligånden) ...

Date: 10. juni 2004 CET 20:00
Subject: Re: Er Guds Ånd én og samme person som Jahve ? - Spørgsmål til Bent
Lexner
2498 news:Im1yc.10562$Vf.5...@news000.worldonline.dk

=== citat start ===

> Er *Guds Ånd* én og samme person som Jahve (JHVH) ?


Jeg har fået en E-mail fra Bent Lexner, som lyder således:

=== citat start ===

Kære Mogens Kall,
Efter jødisk tankegang er såvel Guds ånd som Gud selv identisk.

hilsen
Bent Lexner

=== citat slut ====


UTROLIGE interessante oplysninger ... :-)

Jeg er 100 % enig. *Guds ånd* og *Gud selv* er én og samme person (apropos
5.Mos.6,4 og Jesu Ord fra Mark.12,29).

Jesus siger jo - for resten - også:

"Gud er ånd ..."
(John.4,24)

Konklusion:
Kristendommen og Jødedommen er - for mig at se - på dette punkt i
overensstemmelse ... :-)

=== citat slut ====


Med venlig hilsen,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 1000 Danish Kr. (around 140 US $), jump ...

2475 news:iBLxc.10366$Vf.5...@news000.worldonline.dk
(use http://www.google.dk/grphp )
File-number: 2649


0 new messages