Re: Døds-asteroide nærmer sig Jorden 2036-04-13 - Was: Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 ... knækket (ET *copyright* behind)

6 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 16, 2008, 5:17:30 AM7/16/08
to
"PeterBP" skrev
news:1ik5e7y.55dp3odca9vgN%no...@jose.com

[ ... file 7662 ... ]

> > > > ... en asteroide ved
> > > > navn Apophis med en diameter på 400
> > > > meter ramme vores planet. ...
[ ... ]
> > (2036-04-13 ér en søndag, men hvorfor lige Påskesøndag ?)
> >
> > Og du var slet ikke i stand til at indse, Per Henneberg, at "nogen"
> > højst sandsynligvis allerede i 1908 havde kendskab til denne kommende
> > kosmiske katastrofe (apropos et besøg fra Rummet) ?
[ ... ]
> Denne nyhed er fremragende eksempel på pop-nyheder, hvor tankerne hos
> journalisten nærmere har været på filmen Armageddon end i realiteternes
> verden.
>
> Instrumenterne til at detetktere asteroider o.a. i solsystemet er blevet
> bedre med årene og det slår medierne plat på ved at overgå hiannden i
> skræmmehistorier, nu inte tmindre end dommedag. SUk.


Hej Peter,


Tja ... Det kan du såment godt have ret i, men ...

Statistisk set er det nu engang en *kendsgerning*, at ...

Input memory from ...

7637 news:g4kit1$1eip$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Tunguska-nedslaget i 1908 havde ca. en sprængkraft på 1000
> Hiroshima-atombomber. 40 kilometer væk fra det formodede edicenter blev
> folk blæst omkuld. Ca. et område på størrelse med Sjælland blev jævnet med
> jorden. Radius her ca. 50 km.

(Kilde: Kristeligt Dagblad, Tirsdag den 1. juli 2008, side 12, bagsiden)

=== citat start ===
...
... Sibirien ...
... Tunguska ...
... meteorstenen ... har en diameter på 10 meter og en vægt på 1700 ton.
...
Asteroider på størrelsen med den i Tunguska menes at ramme jorden hver
50-1000 år. Risikoen for, at vi bliver ramt af noget så stort, at jorden
bliver tilintetgjort, menes at være cirka 1 til 909.000

=== citat slut ====


10 meter

Compare with ...

> > > > ... en asteroide ved
> > > > navn Apophis med en diameter på 400
> > > > meter ramme vores planet. ...

Det ér altså en ordentlig børge, denne Apophis!

(Så vidt jeg husker var asteroiden på henved 10 km i diameter, som for ca.
65 millioner år siden kolliderede med Jorden. Kollisionen medførte
masseuddøen af arter, men ikke selve Jordens undergang, hvorfor betegnelsen
*døds*-asteroide selvfølgelig er noget overdrevent!)


Øh ...

Det er lidt ærgerligt, at vores gode statistiskere (på nyhedsgruppen) er så
tavse for tiden, fordi det ku' faktisk være rart at undersøge hvor ofte
disse asteroider med en diameter på fx. ca. 100 meter og opefter passerer så
tæt forbi Jorden.

Dette kunne nemlig hjælpe med at få afklaret spørgsmålet ang. ...

> > Og du var slet ikke i stand til at indse, Per Henneberg, at "nogen"
> > højst sandsynligvis allerede i 1908 havde kendskab til denne kommende
> > kosmiske katastrofe (apropos et besøg fra Rummet) ?

-

Hvis vi prøver at regne baglæns, da er input følgende:

"Den lille fugl" sang til Menneskeheden klokken ...

Subject: The time-code -
Was: Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 (0700 local time) knækket
(ET *copyright* behind)
7624 news:g4fnq0$2o7v$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> The explosion occurred a little after 7 a.m. local time (just after
> midnight UT). The best estimate, from seimic records, seems to
> be 00h 14m 28s UT...


Counter = 0


"Den lille fugl" afslørede dernæst, at ... (og dette medførte så
M45-beregningen) ...

7656 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > (Begge hændelser i et *skudår*.)
> > >
> > > delta =
> > > 2036-04-13, day no 104, Sunday
> > > 1908-06-30, day no 182
> > > ca 128 år
>
> 1908-12-31, day no 366, counter = 184 d
> 2008-12-31, day no 366, counter = 100 y 184 d
> 2035-12-31, day no 365, counter = 127 y 184 d
> 2036-04-13, day no 104, counter = 127 y 288 d
>
> or
>
> 127 y 288/365,25 d = 127,7885...
>
> Compare with ...
>
> (+150 = 277,7885...)
[ ... ]
> > M45's position er ...
> >
> > Galactic longitude 166,6666°
> > Noa-Galactic longitude 277,7776...°


Counter værdi derfor sat til ...

Astronomisk tidsmåler (1 år = 365,25 d):
277y 284d 01h 01m 33s6

Minus 150 enheder
(se evt. Noa-definitionen og de 4 ET-stjernekort ang. dette)

Astronomisk tidsmåler (1 år = 365,25 d):
127y 284d 01h 01m 33s6


1908-06-30, day no 182, GMT 00h 14m 28s, Counter = 0
1908-12-31, day no 366, GMT 24h 00m 00s, Counter = 184d 23h 45m 32s
2008-12-31, day no 366, GMT 24h 00m 00s, Counter = 100y 184d 23h 45m 32s
2035-12-31, day no 365, GMT 24h 00m 00s, Counter = 127y 184d 23h 45m 32s
2036-01-01, day no 001, GMT 00h 00m 00s, Counter = 127y 184d 23h 45m 32s

rest=
127y 284d 01h 01m 33s6
127y 184d 23h 45m 32s
000y 099d 01h 15m

2036-01-01, day no 001, GMT 00h 00m 00s, Counter = 127y 184d 23h 45m 32s
+ 000y 099d 01h 15m
2036-04-09, day no 100, GMT 01h 15m 00s, Counter = 127y 284d 01h

Er tallet (ovenfor stående dato) i *overensstemmelse* med beregningerne, som
videnskabsmænd ind til nu er nået frem til mht. Apophis-asteroidens
prognosiske kollisionsTIDSPUNKT med Jorden ?

Nej! Ikke helt!

Det beregnede kollisionstidspunkt er ca. 4 dage *forinden* !!!

En mulig forklaring herpå kunne være en højerestående prioritering om at
tilkendegive kalender-systemet ...

7626 news:g4g47n$2stp$1...@newsbin.cybercity.dk
7625 news:g4g2ge$2s92$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> *Astronomisk* set er et gennemsnitsår på ...
>
> (3 år a 365 + 1 år a 366, skudår) / 4 = 365,25 dage
>
> Dette svarer ret præcist til én omdrejning (rundt om Solen).
>
> Men anskuer vi det ud fra en kalender, er denne følgende:
>
> ½ "kage" (1. del-mængde)
>
> jan 31
> feb 28 (eller 29)
> mar 31
> apr 30
> maj 31
> jun 30
> i alt = 181 (eller 182) dage, gennemsnit 181, 25
>
> ½ "kage" (2. del-mængde)
> rest:
> jul 31
> aug 31
> sep 30
> okt 31
> nov 30
> dec 31
> i alt = 184 dage
>
> ½ + ½ "kage" = 1
> 365 (eller 366)

... for herigennem at *udskille* sig MARKANT fra "baggrundsstøj" (Tunguska
1908 ET indiciet).


Men bevares!

7596 news:g46jn6$2ea7$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Det ér jo "lidt" svært at indse denne problemstilling, navnlig hvis man
> > har en *forudfattet* subjektiv mening fx. gående ud på, at ...
> >
> > Udenjordiske civilisation eksisterer ikke (i hvert fald ikke i vort
> > solsystem, på besøg udefra).
> >
> > Ergo kan de heller ikke forudsige jordskælv (på baggrund af
> > seismologiske data).
> >
> > Ergo kan de heller ikke kaste med meteorer.
> >
> > Ergo kan meteor-hændelsen (7 dage forud for Tsunami-jordskælvet i dec.
> > 2004) KUN være en tilfældighed.
> >
> > Hvortil vi andre svarer:
> >
> > Hvilken fremragende "logik" ... :-)


De statistiske spørgsmål vedbliver derfor fortsat at være følgende (ang.
asteroider og andre himmellegemer med en diameter større end fx. 100
meter):

Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved 128
år frem til år 2036) ?

Og hvis vi leger videre med tanken, apropos ...
> > (2036-04-13 ér en søndag, men hvorfor lige Påskesøndag ?)

(Hypotese-forslag: Selve datoen for Påskefejring er valgt udfra *hvornår*
asteroiden kolliderer prognosisk set med Jorden)

NT-versionen:
Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved ca.
2000 år) ?

GT-versionen:
Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved ca.
3500 år) ?

(NB! Pga. hypotese-forslaget vedr. Påske osv. er dette indlæg nu X-postet
også til den kristre nyhedsgruppe.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7664 news:g5k8fo$2i1g$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7665


Per Henneberg Kristensen

unread,
Jul 19, 2008, 11:07:41 AM7/19/08
to

> (NB! Pga. hypotese-forslaget vedr. Påske osv. er dette indlæg nu X-postet
> også til den kristre nyhedsgruppe.)

Hvad mener du? Det _er_ påskesøndag!

--
Per
Solsejl Isabella, velholdt, A-mål 925 cm sælges. Fjern fjern i mailadresse
for at skrive direkte

PeterBP

unread,
Jul 22, 2008, 9:51:39 AM7/22/08
to
Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:

> Og hvis vi leger videre med tanken, apropos ...
> > > (2036-04-13 ér en søndag, men hvorfor lige Påskesøndag ?)
>
> (Hypotese-forslag: Selve datoen for Påskefejring er valgt udfra *hvornår*
> asteroiden kolliderer prognosisk set med Jorden)
>
> NT-versionen:
> Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved ca.
> 2000 år) ?
>
> GT-versionen:
> Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved ca.
> 3500 år) ?
>
> (NB! Pga. hypotese-forslaget vedr. Påske osv. er dette indlæg nu X-postet
> også til den kristre nyhedsgruppe.)

Igen... jeg ser ikke hvad alt dette bibelpladder har af relevans i
dk.videnskab, og jeg gider simpelthen ikke læse dine indlæg for
fremtiden hvis du bliver med med at poste det her.

--
- Peter *** http://titancity.com/blog/
"Don't go around saying the world owes you a living. The world owes
you nothing. It was here first." - Mark Twain

Jesus-loves-you

unread,
Jul 22, 2008, 6:33:45 PM7/22/08
to
"PeterBP" skrev
news:1ikhl1e.326dqi1dv3bipN%no...@jose.com

[ ... file 7665 ... ]

> Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:
>
> > Og hvis vi leger videre med tanken, apropos ...
> > > > (2036-04-13 ér en søndag, men hvorfor lige Påskesøndag ?)
> >
> > (Hypotese-forslag: Selve datoen for Påskefejring er valgt udfra
> > *hvornår* asteroiden kolliderer prognosisk set med Jorden)
> >
> > NT-versionen:
> > Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved
> > ca. 2000 år) ?
> >
> > GT-versionen:
> > Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved
> > ca. 3500 år) ?
> >
> > (NB! Pga. hypotese-forslaget vedr. Påske osv. er dette indlæg nu
> > X-postet også til den kristre nyhedsgruppe.)
>
> Igen... jeg ser ikke hvad alt dette bibelpladder har af relevans i

> dk.videnskab, ...

Det har vitterlig sin berettigelse (skønt man ved første øjekast kan få det
indtryk, at der blot er tale om noget bibelpladder og dermed *mistanke* om
religiøs indoktrinering osv.).

Men således forholder det sig ikke mht. mig ... :-)


Det, jeg siger, er (omtrent), at ...

(eller rettere sagt er der tale om en hypotese:)

1.
Der har været et besøg fra Rummet (i Oldtiden),

2.
De har designet et budskab til os (via vores forfædre),

3.
Heriblandt *krypterede* meddelser i Bibelen,

4.
Heriblandt muligvis selve Påskedag, både den jødiske og den kristne,


Ovenfor stående spørgsmål er sådan set blot bestræbelser på at *indkranse* -
eller hvad man nu kan kalde det - indsnævre SØGEOMRÅDET.


Hvis asteroiden nu vitterlig UDSKILLER sig fra alle andre kosmiske truende
katastrofer i en periode af fx. ½ million år, da er det jo sådan set ret
bemærkelsesværdigt, at asteroiden "tilfældigvis" kolliderer påskedag.

Sagt med andre ord: Kunne det tænkes at Påskedag er *bevidst* valgt af disse
rumvæsener (som et symbol) ?


Og sådanne spørgsmål finder jeg faktisk ret videnskabelige (skønt du og evt.
andre IKKE er enig med mig heri), hvorfor jeg selvfølgelig poster også dette
mit indlæg i den videnskabelige nyhedsgruppe i håbet om (en dag) at få svar
på disse mine spørgsmål ... :-)


> ... og jeg gider simpelthen ikke læse dine indlæg for


> fremtiden hvis du bliver med med at poste det her.


Øh ... Det står dig *helt frit*, Peter, hvad du vil læse. Langt fra alt har
man jo tid til at læse, dersom man skal passe uddannelse, job, familie m.m..
And - as You know - it's a free country ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7694 news:g65lkc$38e$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7695


Jesus-loves-you

unread,
Jul 23, 2008, 3:55:01 PM7/23/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7695 news:g65n8b$3t2$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


I den *oprindelige* gammeltestamentlige version står der således (vedr.
Påske), at ...

Men for eder skal blodet på husene,
hvor I er, tjene so tegn, at jeg
vil se blodet og gå forbi*;
intet ødelæggende slag skal ramme
eder, når jeg ...

* påske og "forbigang" samme ord på hebr.

Exodus (2.Mos) 12,13 - 1931 oversættelsen

I dén henseende får ordet *forbigang* en ganske særlig (eksistensialistisk
og navnlig nærværende) betydning (fysisk astronomisk set), apropos einem
globe-destroyer.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7699 news:g66uf1$hsh$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7700


Jesus-loves-you

unread,
Jul 25, 2008, 6:16:51 AM7/25/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7665 news:g5kebg$2kap$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > (2036-04-13 ér en søndag, men hvorfor lige Påskesøndag ?)

[ ... ]

[ ... ]


> De statistiske spørgsmål vedbliver derfor fortsat at være følgende (ang.
> asteroider og andre himmellegemer med en diameter større end fx. 100
> meter):
>
> Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved
> 128 år frem til år 2036) ?
>
> Og hvis vi leger videre med tanken, apropos ...
> > > (2036-04-13 ér en søndag, men hvorfor lige Påskesøndag ?)
>
> (Hypotese-forslag: Selve datoen for Påskefejring er valgt udfra *hvornår*
> asteroiden kolliderer prognosisk set med Jorden)
>
> NT-versionen:
> Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved
> ca. 2000 år) ?
>
> GT-versionen:
> Har der eller kommer der andre objekter i indeværende periode (på henved
> ca. 3500 år) ?


(Forbehold: Jupiter har "støvsuget" disse objekter bort siden solsystemets
dannelse.)


Input memory from ...

7428 news:Vc%Mj.13$e_...@news.get2net.dk

+

1607 news:7CI0c.102126$jf4.6...@news000.worldonline.dk
>
> 96-05-20.RUS
[ ... ]
> --- Tilføjelse Mandag 20.Maj 1996:
>
> Ber.T-navigatør til komando-broen:
>
> "Trussel fra rummet fløj uden om os i aftes!
> Kollisionskurs: Et mindre himmellegeme fløj i aftes tæt forbi
> Jorden. Var det kommet fire timer tidligere, var det slået ned
> i Stillehavet med ødelæggende kraft.
> Astronomer slog alarm i denne weekend.
> Pludselig fik de øje for, at en hidtil ukendt asteroide havde
> kurs direkte mod Jorden og måske ville slå ned søndag aften.
> Nu ved vi, at vor klode gik ram forbi denne gang. Den fløj
> forbi os - 450.000 km ude - lidt længere borte end månen. Og om
> nogle dage eller uger ved vi, om faren er drevet over.
> Asteroiden kommer ifølge de første beregninger igen om fire
> år. Vi har næppe hørt det sidste til 1996 JA1.
> Astromoner sætter nummer på verdensrummets vagabonder, så
> snart de opdages, og 1996 JA1 angiver, at det er den første as-
> teroide registreret i begyndelsen af maj, fortæller astronomen
> dr. Richard M. West, dansk informationschef i ESO, det Europæ-
> iske Sydobservatorium.
> Ifølge de første observationer er 1996 JA1 en cirka 100 meter
> lang uregelmæssig klikkeblok, altså meget større end de vild-
> farne kampesten, der er set i Jordens nærhed i 80'erne og 90'-
> ernes begyndelse. Og dobbelt så stor som den løsrevne stump IS
> og grus fra kometen Encke, som i juni 1908 væltede skovene om-
> kring floden Tunguska i Sibirien. Men hvad der er mere væsent-
> ligt, 50 gange tungere. Vægten er nok en million ton, skønner
> Richard West.
> Hvis 1996 JA1 var kommet fire timer tidligere, ville den være
> slået ned på den vestlige halvkugle, sandsynligvis i Stillehav-
> et.
> Det ville ikke have udslettet livet på jorden, ejheller føre
> til civilisationens undergang. Men der ville opstå et enormt
> krater, et par kilometer bredt. Glødende sten og aske ville
> stige op i stratosfæren og tårnhøje flodbølger skylle ind mod
> øer og kyster, som da vulkanen Krakatau eksploderede for godt
> 100 år siden. Sagt med videnskabsfolks nøgterne ordvalg: Svære
> lokale ødelæggelser.
> Asteroiden blev opdaget 14. maj af astronomen T. Spahr på U-
> niversity of Arizona. Spørgsmålet er så, om et så kort VARSEL
> kunne redde menneskeliv. Hvor skulle øboerne flygte hen?

+

6080 news:ymVBh.15$bS...@news.get2net.dk
6078 news:pBGBh.56$Ci...@news.get2net.dk
>
> BBC WORLD 112 17 Feb (Saturday, 2007, CET) 16:42/42
[ ... ]
> At the moment, Nasa is monitoring 127
> near-Earth objects (NEO) that have a
> possibility of hitting the Earth.

+

7137 news:rApNi.24$Lg...@news.get2net.dk
>
> BBC WORLD (Friday, page) 124 05 Oct (2007, CET) 13:33/04
[ ... ]
> A 100m asteroid hits the earth roughly
> every century.

+

7354 news:2KCnj.14$cB...@news.get2net.dk
>
> TV2 TTV s131 Tir 29 Jan (2008, CET) 10.07.27
>
> Asteroide fotograferet nær Jorden
>
> Astronomer i Mojave-ørkenen i USA har
> fotograferet en asteroide, som kommer
> ganske tæt på jorden i dag.
>
> Asteroiden 2007 TU24 menes at have en
> diameter på 250 meter, og den passerer
> Jorden i en afstand af 537.000 km. Til
> sammenligning er Månen 385.000 km væk,
> så i astronomisk målestok passerer
> asteroiden uhyre tæt på Jorden.
>
> Videnskabsfolk hos NASAs afdeling for
> jordnære objekter har afgjort, at der
> ikke er risiko for at asteroiden vil
> ramme jorden - heller ikke i de næste
> mange tusind år.


Hmm ...

Noget kunne altså godt tyde på, at disse small-globe-destroyers gudskelov
ikke kommer tæt forbi vor Jordklode så ofte ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7705 news:g6b4bd$24o4$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7706


Jesus-loves-you

unread,
Jul 30, 2008, 4:50:54 AM7/30/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7654 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > ... Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 ...
[ ... ]
> > > Døds-asteroide på vej mod Jorden
> > >
> > > En altødelæggende asteroide har kurs
> > > mod planeten, og det kan ende med at
> > > få altødelæggende konsekvenser. Den
> > > 13. april 2036 kan blive dommedag ...
[ ... ]


> > > (Begge hændelser i et *skudår*.)
> > >
> > > delta =
> > > 2036-04-13, day no 104, Sunday
> > > 1908-06-30, day no 182
> > > ca 128 år
>
> 1908-12-31, day no 366, counter = 184 d
> 2008-12-31, day no 366, counter = 100 y 184 d
> 2035-12-31, day no 365, counter = 127 y 184 d
> 2036-04-13, day no 104, counter = 127 y 288 d
>
> or
>
> 127 y 288/365,25 d = 127,7885...
>
> Compare with ...
>
> (+150 = 277,7885...)
>

> Sent: Sunday, October 15, 2006, CET 22:46, GMT 20:46
> Subject: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) -
> Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> 5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
> >
> > Hmm ... det her; det må komme an på en prøve:
> >
> > Input kort nr. 2
> >
> > Searchstring 277 (127 + 150 = 277)
> >
> > Found 7-stjernen (the Pleiades, M45)
> >
> > Aha ... så det var *derfor*, at 7-tallet er blevet valgt i markør 7-0-7.


> >
> > M45's position er ...
> >
> > Galactic longitude 166,6666°
> > Noa-Galactic longitude 277,7776...°
>
>

> Code (also here) identified, Sir (ET) ! ... :-)


Dernæst blev det undersøgt, om der evt. var flere markører i fortiden. Og
det mundede ud i følgende indlæg:

7680 news:g5psjv$1le3$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > 2036 e.Kr., counter = 277,7885, Target-position
> > > 1908 e.Kr., counter = 150
> > > 1758 e.Kr., counter = 600 or 0, last turn
> > > 1158 e.Kr., counter = 600 or 0, last turn minus 1 turn
> > > 0558 e.Kr., counter = 600 or 0, last turn minus 2 turns
[ ... ]
> 0042 f.Kr., counter = 600 or 0, last turn minus 3 turns
> 0642 f.Kr., counter = 600 or 0, last turn minus 4 turns
>
> > [ ... ]
> > > Spørgsmålet er nu:
> > >
> > > Hvor mange "Tunguska"-markører kan vi finde ?
> [ ... ]
> > Præcis *hvornår* indtraf Syndfloden (ifølge Bibelen) i forhold
> > til vores tidsregning ?
>
>
> En irsk ærkebiskop i 1600-tallet, James Usher, udregnede datoen for
> skabelsen til at være Søndag den 23. oktober 4004 f.Kr.
> Endvidere beregnede Usher så året for syndfloden til 2348 f.Kr.
>
> >
> > Hvor tæt kommer året på tabellen, som omfatter bl.a. følgende årstal :
[ ... ]
> 0642 f.Kr., T-4
> 1242 f.Kr., T-5
> 1842 f.Kr., T-6
> 2442 f.Kr., T-7
> 3042 f.Kr., T-8
> 3642 f.Kr., T-9
> 4242 f.Kr., T-10
> 4842 f.Kr., T-11
> 5442 f.Kr., T-12
> osv.
>
> Usher beregnede altså året for syndfloden til 2348 f.Kr.
>
> Compare with ...
> 2442 f.Kr., T-7
>
> Delta =
> 2348 f.Kr.
> 2442 f.Kr., T-7
> 94 år
>
>
> Syndfloden indtraf altså (religiøst set) ca. 100 år *efter* en såkaldt
> "Tunguska"-markører, apropos ...
>
> 4972 news:xbhjf.1691$Cl2....@news000.worldonline.dk
> >
> > I stamtavlen (1.Mos.(Gen) 5) ...
> [ ... ]
> > 0000...
> > 0130...
> [ ... ]
> > 1556... (det år, hvor Noa modtager Syndfolds-katastrofe-varslet,
> jævnfør 1.Mos. 5,32 + 6,13 + 7,6)
> < 1562 T-7
> > 1656... (Syndfloden begynder)
>
>
> Hmm ...
>
> (T-7 = 6 år efter varslet)
>
> Tog James Usher fejl i sin beregning ?


Øh ... Jeg har været en "anelse" tungnem, altså langsom i optrækket.

T-7 repræsenterer jo også - (synbolsk set) - tallet 7, apropos 7-stjernen
(the Pleiades, M45). Se tekst ovenfor samt i den oprindelige tråd, The
Main-program.

Det vil altså sige, at der er *dobbelt*-markør påhæftet, således at de
supplerer hinanden, hvilket nok må betragtes som værende en art feedback;
noget der BEKRÆFTER indiciet ... :-)


Jump evt. nyopretten oversigt ...
7728 news:g6ovjo$18ro$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/browse_thread/thread/8432f1b424c173c2#
... som kan være nyttig i forståelsesøjemed.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7731 news:g6p4qh$1api$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7732


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages