Bar Abbas (Fars søn)

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Apr 8, 2009, 4:04:38 AM4/8/09
to
8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/008178fa6fdf7f87>
>
> Kirkens medlemmers status i verden, generelt set:
>
> Vi kristne er IKKE en del af verden. Vi er k�bt ud (l�sk�bt) af Kristus
> Jesus. Men vi er fortsat i verden. Og form�let hermed er at videreformidle
> de Gode-nyheder (The Gospel of Jesus Christ), at der er en Gud, som
> *fortsat* elsker os (og vil hj�lpe os), endsk�nt vi mennesker vendte Ham
> ryggen og med vores synd (symbolsk) henrettede Ham p� Golghatas kors
> (Hebr. 6,6)


Samt ...

7956 <news:g9qure$1tg1$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7939dd953d68d5fa>
>
> Det er det mest ubehagelige for os mennesker at skulle se i �jnene, at man
> har myrdet, henrettet sin Gud og Skaber !!!
[ ... ]
> > thi de korsf�ster for deres del Guds
> > S�n igen og g�r ham til spot.
> >
> > Hebr. 6,6
> >
> > Ordet *igen* afsl�rer, at de allerede har beg�et ugerningen �n gang F�R.
> >
> > Men de var jo ikke *fysisk* til stede ved korsf�stelsen af Jesus, vel ?
> >
> > Ergo betyder ordene, at vi alle (uden undtagelser) har likvideret
> > Gudsordet (John 1,1.14) i vort hjerte (John 14,23 + Rom. 5,5), apropos
> > Adam og Evas *egentlige* synd i Edens Have.


I andagtsteksten for i dag fra <www.blr.dk> n�vnes en ny side af dette i
billedsprogstalen:

=== citat start ===

Onsdag 8. april (2009)

Luk 23,13-25

(Jesus anklages og d�mmes til d�den)

... og til sidst gav Pilatus efter for deres krav
ved at d�mme Jesus til d�den, s�dan som de forlangte.
Han l�slod Barabbas, manden, der var f�ngslet for
opr�r og mord, ...

Der er ikke meget rygrad i Pilatus.

Han st�r med en skyldig og en uskyldig.

Imidlertid lader han sig forlede af folkestemningen til at lade disse to
bytte plads, s� den uskyldige tr�der i den skyldiges sted, og den skyldige
frigives.

Hvad Pilatus ikke ved er, at han derved kommer til at vise hele verden, hvad
der var m�let med Jesu liv; hvad det betyder for Jesus at n� m�let i
Jerusalem.

Det er netop for at tr�de i synderes sted.


Barabbas er et hebraisk navn (Bar = s�n, Abbas = fars) og betyder "Fars
S�n".

Jesus d�mmes i stedet for "Fars S�n".

"Fars S�n" er egentlig et temmelig uklart navn i en verden, hvor netop
navnet havde stor betydning for identitet og sammenh�ng i forhold til sig
selv og sine omgivelser.

Barabbas er ikke noget bestemt.

"Fars S�n" er ret s� anonymt og ret s� alment og kan i princippet omfatte
ethvert menneske.

Hele sagsforl�bet viser os alts�, at Jesus indtager det skyldige menneskes
plads.


Det er dog n�dvendigt, at vi indser, at vi er en Barabbas: en skyldig og
derfor retf�rdigt d�mt til straf.

Indser vi ikke det, er der ingen plads for Jesus at indtage.

[ ... ]

=== citat slut ====


('Abba' er et aramaisk ord, som betyder "fader", se fx. Rom. 8,15.)


Adam var (ogs� ligesom Jesus) ...

1840 <news:VM9fc.141930$jf4.7...@news000.worldonline.dk>
>
> Mennesket-Jesus (bem�rk venligst mit ordvalg), f�dt af Maria, kalder
> Paulus "den anden Adam" (se 1.Kor.15,45.47).
> Akkurart som Adam-no-1 er *s�n af Gud* (Lukas 3,38), s�ledes ...

... Fars s�n.

Og derved k�des de 2 billedsprogstaler sammen til en historie ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8662 <news:49d8d82f$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8663


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages