En ny start (0702)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Nov 4, 2003, 7:54:17 AM11/4/03
to
DADDY-Break (2003-11-04, CET 13:40:2x):
- "Og så skal den komme (En ny start (0662))."

Yes, my Lord:


(Citat fra en folder start)

En ny start

Kristus giver ...

nyt liv

Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er
forbi, se, noget nyt er blevet til! (2.Korinterne 5:17)
Jesus sagde: Jeg er kommen, for at de skal have liv og have overflod.
(Johannes 10:10)

ny fred

Jesus sagde: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver
jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke
modløst! (Johannes 14:27)
Paulus sagde: Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare jeres
hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. (Filipperne 4:7)

ny frihed

Jesus sagde: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I
skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer... Hvis altså Sønnen
får frigjort jer, skal I være virkelig frie. (Johannes 8:31 32, 36)
Paulus sagde: Til frihed har Kristus frigjort os. (Galaterne 5:1)

ny Kraft

Paulus sagde: Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft!
Hent kraft fra Herren og hans vældige styrker. Ifør jer Guds fulde
rustning, så l kan holde stand mod Djævelens snigløb. (Filipperne 4:13;
Efesertie 6: 10-11)

ny renhed

Og de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets
lidenskaber og begæringer. Lever vi i Ånden, da lad os også vandre i Ånden.
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed,
godhed, trofasthed, sagtmodighed og afholdenhed. (Galaterne 5:24-25, 22-23)


HERTIL 0662

Own-Break (2003-11-04, CET 13:47)
DAD! - I can't find the original. OK to OUTPUT (as it is)?
.
DADDY-Break (2003-11-04, CET 13:48):
- "Det går nok - stol på Mig."
.
Thank You, DAD.
.
END of Own-Break

ny lyl(I(e

Paulus sagde: Vi priser os lykkelige over Gud
ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu
har fået forligelsen. Romerne 5:1 1
Jesus sagde: Hidtil har l ikke bedt om noget
i mit navn; bed, så skal l få, for at jeres
glæde må blive fuldkommen.
Johannes 1 6: 24.

e. ny . or lo

til Gud

Se, hvor stor en F@icleieii Limit vist
os, at vt m kaldes Gu(ls [)ørn, og vi er (](,t.
I Johatifies 3: 1
Thi alle, som drives af Guds Air(], er Guds
børn ... I modtog en Ånd, der giver bat nek;d@l ,
og i deri r [)et vi "AI)Oa, Fa(](-,r r" Ånden selv
vidnet nie(i vor at vi er Gu(ls 1)ørri.
RoiTierii(,. 8 14 16,
ny tillid

Thi Gud har ikke givet os fej@ieds and, liren
krafts og kæ@l@ghe(Is og l)esitidigheds åii(1,
Jeg skammer i-nig ikke, thi jeg kender ham,
som jeg har sat min lid til, og jeg er vis par,
at han har magt til at bevare den skat, som
blev mig betroet, indtil hin dag.
2 Ti moteus 1: 7, 1 2@
nyt bah

Jesus sagde: l min Faders hus er der mange
boliger, og jeg går bort for at gøre en plads
rede for jer. Og nar jeg er gået bort og har
gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen
og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der
skal også l være. Johannes 14: 2 3-

Hvordan modtages

dette nye liv;>


Ved tro på I<ristus,'

som diode

Paulus sagde: Det liv, jeg nu lever i kødet, det
lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede
mig og gav sig selv hen for mig.
Thi af nåden er l frelst ved tro; det skyldes
ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke
gerninger, så nogen kan rose sig. Thi hans
værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode
gerninger, som Gud forud lagde til rette,
for at vi skulle vandre i dem.
Galaterne 2:20; Efeserne 2:8-10.


sonilever

Jesus, vor Herre, blev givet hen for vore
overfrædelsers skyld og opvakt for vor
retfærdiggørelses skyld.
Thi når du med din mund bekender Jesus
som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud
opvakte ham fra de døde, skal du blive
f relst. Romerne 4:25; 10:9.

Jesus sagde:

Jeg erlivet.
Kom hid til mig, alle 1, som er trætte og
tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er
sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal l
finde hvile for jeres sjæle, thi mit åg er
gavnligt, og min byrde er let.
l verden har I trængsel; men vær frimodige,
jeg har overvundet verden.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: den, som
tror, har evigt liv.
Johannes 14:6; Mattæus 11:28-30;
Johannes I 6:33; 6:47.

I-sgm


Scripture Gift Mission, 3 Eccieston Street, London
Printed in Great Britain Danish N.S.

--- END of citat -----------------------------------------------


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Old:
En ny start (0662)
New:
En ny start (0702)
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0036=0702

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-04, Tuesday, CET 13:54


paw

unread,
Nov 5, 2003, 8:49:58 PM11/5/03
to

Kall, Mogens skrev

>Yes, my Lord:..
>
Mon ikke du har en ret god fornemmelse
af hvad årsagen til det svimlende tankemylder,
som eksponeres efterfølgende i dit indlæg,
kunne tænkes at være?

Ellers må du virkelig undskylde.

--
Mvh, paw.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages