Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

4 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Dec 4, 2002, 10:16:37 AM12/4/02
to
Følgende indlæg blev sendt ...

Fra: nanchuan-king
Organisation: http://groups.google.com/
Dato: 1. december 2002 CET 11:31
Nyhedsgrupper: alt.religion.christian
Emne: do aliens believe in god ?

"nanchuan-king" <chan...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:a71887e1.02120...@posting.google.com...
------------------------------------------------------------------

If there is existance of aliens, and if they have intelligence like
us, i do believe that when they come to the question "how this
universe origin", their answer will be same with us in earth : GOD

But from a lot of explanation from bible, it seems that human is the
only intelligence creature in this universe. If strictly follow the
bible, eventhough alien does exists, it do not have "intelligence"
like us.
-------------------------------------------------------------------

Jeg er desværre ikke så god til engelsk, men indlægget bør oversættes her på
dk.livssyn.kristendom (jeg skal gøre mit bedste):

"Oversættelse":
--------------------------------------------------------------------
Hvis der er eksistens af (udenjordiske) fremmede, og hvis de har intelligens
(lige)som os, (så) tror jeg, at - når de kommer til spørgsmålet "Hvordan
opstod dette univers" - deres svar vil være det samme som vort på jorden:
GUD

Men fra en (hel) masse forklaringer (udlægninger) fra bibelen, ser det (ud
som om, lader det til) at mennesket er den eneste intelligente skabning i
dette univers. Hvis (man) nøjagtig følger bibelen, selvom (udenjordiske)
fremmede eksisterer, (så) har de ikke "intelligens" (lige)som os.
----------------------------------------------------------------------

Spørgsmålet var så interessant for mig, at jeg bliv fristet (over evne) og
svarede:

File-name:
Re: do aliens believe in god ?
0209

Time for OUTPUT:
2002-12-01, Sunday, CET 14:59
----------------------------------------------------------------------
Hey,

My name is Mogens Kall and I'm from Denmark.

(sorry, but my english is very bad).

I think - if there is aliens - they will also find out, that it's a mystery,
a riddle: "Where did all the energy (power) came from before Big-Bang
(0+0=0 - no matter what!)?"

In regard to the Bible, it does NOT tell us anything exactly! But - of
course - some Bible-texts give us reason to "some" surprises. For instance
Genesis cap. 6 the firsts verse gives us reason to believe in Life-2 (with
the same DNA-code, same origin!).

The New Jerusalem (1500 miles, 2304 km diametre, Pluto 2402 km), see
Revelation 21, and the coming "wedding" (The Second Coming of Jesus Christ
and His ANGELS, MaTT 24,31) gives us also a good reason to believe in
Life-2.

Let's think practical:
If God createt life on Earth in the beginning - and this is a matter of
fact - of course He can (and will) do it twice (and more). Who can stop Him
? - Nobody!

Jerusalem, sons and daughters! - Be prepared to meet You "Big-sister" (code:
Rev 19,10)!
---------------------------------------------------------------------------

"Oversættelse"
---------------------------------------------------------------------------
... (klip 2002-12-04)...
Jeg tror - hvis der er udenjordiske fremmede - at de også vil finde ud af,
at det er et mysterie, en gåde: "Hvor kom al energien (kraften) fra før
Big-Bang (0+0=0 - uanset hvad!)?"

Med hensyn til Bibelen, (så) fortæller den os IKKE nogen-som-helst præcist!
Men - selvfølgelig - nogle Bibel-tekster giver os årsag (anledning) til
"nogle" overraskelser. For eksempel 1. Mosebog kap. 6 de første vers giver
os anledning til at tro på LIv-2 (med den samme DNA-kode, samme
oprindelse!).

Det Ny Jerusalem (1500 miles, 2304 km diameter, Pluto 2402 km), se
Åbenbaringen 21, og det kommende "Bryllup" (Jesu Kristi Andet komme og Hans
ENGLE, MaTT 24,31) giver os også en god grund til at tro på Liv-2.

Lad os tænke praktisk:
Hvis Gud skabte liv på Jorden i begyndelsen - og dette er et faktum - (så)
kan (og vil) Han selvfølgelig gøre det anden gang (og mere). Hvem kan stoppe
Ham ? - Ingen!

Jerusalem, sønner og døtre! - Vær beredt på at møde din "Store-søster"
(kode: Åb 19,10)!
--------------------------------------------------------------------------

Personen svarede mig med et indlæg:

Fra: nanchuan-king
Organisation: http://groups.google.com/
Dato: 2. december 2002 03:43
Nyhedsgrupper: alt.religion.christian
Emne: do aliens believe in god ?

"nanchuan-king" <chan...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:a71887e1.02120...@posting.google.com...
--------------------------------------------------------------------------

> Let's think practical:
> If God createt life on Earth in the beginning - and this is a matter of
> fact - of course He can (and will) do it twice (and more). Who can stop
Him
> ? - Nobody!
>
>

So do you think that human is the first
intelligence creature that God created in this
universe ?

From the explanation of bible,
it is true.

But this is hardly to believe. Human only exists
in this universe after trillion years of that
big-bang.

It is hardly to believe that there is no intelligence life like us live
in somewhere part of this universe among those years.
---------------------------------------------------------------------------

"Oversættelse"
---------------------------------------------------------------------------
... (klip 2002-12-04)...

Tror du så at mennesket er den første intelligente skabning som Gud skabte i
dette univers?

Fra bibel-forklaringer (udlægninger), er dette sandt.

But dette er hårdt (svært) at tro (på). Mennesket (har kun) eksisteret in
dette univers efter milliarder (af) år siden big-bang.

Det er hårdt (svært) at tro (på), at der ikke er intelligent liv (lige)som
os (som har levet) et eller andet sted i universet i den mellemliggende år.
----------------------------------------------------------------------

Samtalen blev for mig mere og mere interessant. Personen var oprigtig i sine
tanker og meninger (vurderinger). Spørgsmålene var af eksistentiel karakter
drevet af nysgerighed og undren. Jeg svarede:

File-name:
Re: do aliens believe in god ?
0210

Time for OUTPUT:
2002-12-02, Monday, CET 16:00
------------------------------------------------------------------------
... (klip 2002-12-04)...

I'm not 100 % sure about that (From the explanation of bible, it is true
[human was(is) the first intelligence creature).

It's written (Gen 1,1): "In the beginning God created the heaven and the
earth...". And then verse 2 says something about the earth. Verse 3 says:
"And God said: Let there be light, and (then) there was light". I think
verse 3 only is a description of our nearest star, the Sun! As far as I can
understand, this verse does not tell us anything about the rest of the
Universe. Then the following verses (include the creation of Mankind, v 26)
is a "local"-history in regard to our planet. But DADDY (our Heavenly
Father) did NOT told us anything about, HOW He created it.

I think, that there is a lot of intelligence life - out there in the
Universe - like us. And I can not find any reason not to find-out-the-truth
about this. Jesus says: "I'm the Truth (John 14,6)" - so, when we are going
to find out the truth about the Universe (include the answer irt.
intelligence life out there); we are just FOLLOW-ing Jesus in His created
"garden". And this is a BIG, free gift from our Heavenly Father. It's a
beautiful garden!

Our problem igt. communication between them (aliens) and us, is, that
...(22/7, Phi) ...

DADDY ?
Is it now time to switch on alt.astronomy ...?

2002-11-02, CET 15:35:40 + 49 (OUTPUT to alt.binaries.astronomy)

Excuse me, nanchuan-king, (because of this little break). I just like to
talk to my Heavenly Father sometimes (it's a free gift we all have as
christians, John 16,24-27).

May I ask You - Where are You from; which country on Earth ?
---------------------------------------------------------------------------

"Oversættelse"
---------------------------------------------------------------------------
... (klip 2002-12-04)...

Jeg er ikke 100 % sikker på dette (Fra bibel-forklaringer (udlægninger), er
det sandt [mennesket var(er) den første intelligente skabning]).

Der står skrevet (1.Mos 1,1): "I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden
...". Og så siger vers 2 noget om jorden. Vers 3 siger: "Og Gud sagde: Lad
der blive lys, og (så) var der lys". Jeg tror vers 3 kun er en beskrivelse
af vores nærmeste stjerne, Solen! Så vidt jeg kan forstå, fortæller dette
vers os ikke noget som helst om resten af Universet. De følgende vers
(inklusiv skabelsen af Mennesket, v 26) er en "lokal"-historie med hensyn
til vores planet. Men FARMAND (vores Himmelske Fader) fortalte os IKKE nogen
som helst om, HVORDAN Han skabte det.

Jeg tror, at der er mange intelligente liv - derude i Universet - ligesom
os. Og jeg kan ikke finde nogen grund til ikke at finde (opdage) sandheden
omkring (vedrørende) dette. Jesus siger: "Jeg er Sandheden (John 14,6)" -
så, når vi (forsøger) at finde sandheden om Universet (inklusiv svaret mht.
intelligent liv derude); (så) FØLGER vi bare Jesus i Hans skabte "have". Og
dette er en STOR, gratis gave fra vores Himmelske Fader. Det er en
vidunderlig have!

Vores problem mht. kommunikation mellem dem (udenjordiske væsener) og os,
er, at ... (22/7, Phi) ...

FAR?
Er tiden nu kommet til at koble alt.astronomy på ...?

2002-11-02, CET 15:35:40 + 49 (Udskriv til alt.binaries.astronomy)

Undskyld mig, nanchuan-king (på grund af denne lille afbrydelse). Jeg kan
bare godt lide at tale med min Himmelske Fader ind-i-mellem (det er en
gratis gave vi alle har (fået) som kristne, John 16,24-27).

... (klip 2002-12-04)...
--------------------------------------------------------------------------

Jeg har ikke sidenhen hørt fra nanchuan-king, desværre. Måske har
vedkommende fordybet sig i binærkoden 5104 (se den vedhæftede fil på
alt.binaries.astronomy, 5104 (211), OUTPUT-Time: 2002-12-02, Monday, CET
16:00). Måske har vedkommende noget andet at lave.

Det ærger mig lidt, fordi jeg ville gerne have hørt nanchuan-king's
vurdering med hensyn til Phi (22/7) i relation til Bibelen.

Derfor skriver jeg her (håber nanchuan-king kan høre og forstå mig):

Tallet Phi
---------

Phi er et matematisk tal, som KUN intelligente væsener kan udregne! Det
benyttes i mange typer beregninger. For eksempel 2*Phi*radius = Omkredsen på
en cirkel.

Dersom man - på en eller anden måde - kommunikerede Phi til en udenjordisk
civilisation (eller omvendt), ville man have et bevis for ens egen
eksistens.

Kommunikationen kunne fx foregå i et tidsinterval. Da tid er et relativt
begreb, bliver man nødt til at definere Phi ved hjælp af 2 målepunkter:

Tiden:
0.000000000 - tallet 0
1.000000000 - tallet 1
3.141592654 - tallet Phi

De tre impulser kunne udsendes (eller modtages) på radiobølgelængden 1,420
GHz (Brint-atomets radiobølgelængde). Denne bølgelængde er
videnskabsforskere ret enige om, idet man jo intet har defineret (på
forhånd). Man er tvunget til at starte ved begyndelsen. 0 (intet signal), 1
(Brint), 2 (Helium) osv. Tallet 1 er det mest logiske at starte med.

I praksis betyder dette, at vi har et bevis for en udenjordisk intelligent
livsform, dersom et radio-teleskop (fx. Arecibo) modtaget et signal 3 gange
med ovenfor stående tidsinterval.

Kommunikationen kunne også foregå ved hjælp af 2 signaler på samme tid, hver
på sin bølgelængde:

1,420000000 GHz (Tallet 1)
4,461061568 GHz (Tallet 1 * Phi)

I praksis ville dette også være et bevis for udenjordisk eksistens.


Tallet Phi i relation til Bibelen
-----------------------------

Bibelen starter med at fortælle os, at Gud skabte himlen og jorden på 6
dage, og på den syvende dag hvilede Han sig. Tallet 7 defineres allerede i
1. kapittel. Resten af Bibelen benytter igen og igen dette tal. 7-tallet er
et udtryk for Guds Hellighed.

Toraen og så godt som resten af Det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk.
Lademanns leksikon fra 1974 skriver følgende vedrørende hebraisk:

(hebraisk er et) vestsemitisk sprog, der er beslægtet med kanaanæisk og
fønikisk. Som talesprog forsvandt hebraisk tidligt og erstattedes af
kanaanæisk og, især, aramæisk; sproget havde derefter kun religiøs (rituel)
anvendelse og forstodes på Jesu tid kun af de skriftkloge. Næsten hele Gamle
Testamente er skrevet på hebraisk. Under indflydelse fra sionismen blev
hebraisk fornyet fra omkring 1900 og 1948 gjort til officielt statssprog i
staten Israel. Nyhebraisk tale- og skriftsprog har i forhold til
gammelhebraisk en noget forenklet syntaks samt omfatter talrige nydannede
ord og låneord.
Hebraisk skrift er navn for den af hebræerne (israelitterne) i ældre tid
anvendt skrift; den kendes tilbage til 9. årh. f.Kr. Den yngre skriftform
(kvadratskriften) stammer fra 2. årh. f.Kr. og har 22 konsonanttegn, men
ingen vokaltegn; den er af aramæisk oprindelse og skrives fra højre mod
venstre. I 7. årh. e.Kr. tilføjedes små tegn over eller under
konsonanttegnene for at angive vokalerne (massoretisk skrift); den moderne
hebraiske skrift anvender kun undtagelsesvis vokaltegn.

Jeg har ikke undersøgt den ældste form for hebraisk, men den yngre
skriftform har 22 tegn.

7-tallet + 22-tallet kan være (ikke nødvendigvis er) en definition af
Phi-tallet.

Navnet JHVH:
---------------

Fortsætter vi dette tanke-spor, konstaterer vi, at JHVH (engelsk: I-AM) er
besynderligt:

I Moses' kaldelse ved den brændende tornebusk i 2.Mos 3 vers 14 står der:

Gud svarede Moses: "Jeg er den, jeg er!" og han sagde: "Således skal du sige
til israelitterne: "JEG ER har sendt mig til eder!"

I Ny Testamente udlægges dette af Stefanus i hans forsvarstale (inden han
henrettes af religiøse galninge) sådan (ApG 7,35):

"Denne Moses ... ham sendte Gud ... hjulpet af den engel, som åbenbarede sig
for ham i tornebusken."

Her lærer vi, at det ikke var Gud-Ham-Selv men derimod en engel, som talte
med Moses!

Ùmiddelbart tror jeg godt man kan tillade sig at konkludere med hensyn til
ordet JEG-ER, at det betyder det modsatte af "Jeg er ikke (til)".

Englen i tornebusken tror - med andre ord - på JEG-ER-guden!

Hvem denne engel så er, er det ledende spørgsmål.

Kan det tænkes, at vi jordboere har haft besøg ude fra rummet?

Hertil vil mange kristne sige, at postulater desangående er blasfemi!

Men Bibelen selv siger hverken "ja" eller "nej".

Dersom vi antager, at der er noget om snakken mht. Liv-2's besøg her.
Hvilket budskab bringer de så, disse vores nærmeste "nabo-er"?

DET STORE BRYLLUP!
--------------------------

DADDY-Break 2002-12-04, CET 13:46):

-"Den skal gentages (tænkte på Højsangen 3,5 + 1,15)."

- Yes, my Lord:

Input memory from Re: Om verdens ende og det at være menneske (0132):
(2002-11-15, CET 15:24)
---------------------------------------------------------------------------
Bruden:

"Jeg besværger jer, Jerusalems døtre: Gør ikke kærligheden uro, væk den
ikke, før den ønsker det selv!"

Brudgommen:

"Som en lilje midt iblandt torne er Min (elskede) veninde blandt piger!"

--- END of memory-Input (0132) ----------------------------------------

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-04, Wednesday, CET 03:09

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-04, Wednesday, CET 16:16


Kall, Mogens

unread,
Dec 9, 2002, 6:55:09 AM12/9/02
to
Det viser sig desværre, at alt slettes efter noget tid på
alt.binaries.astronomy

Derfor bringes her den digitale code:

Den består af 5104 bits.

Tallet yderst til venstre (startende med 1000) hører IKKE med til coden.

1 bit=1
2 bit=0
3 bit=0
osv.

1000 10000000010000001100000
1001 00010000010100000011000
1002 00111000000000000000000
1003 00010000000011000001110
1004 00000001000011110000000
1005 01000000000001000001001
1006 10001011100010000100101
1007 11100100000101000000000
1008 00010010000010100001101
1009 00000011000010110000011
1010 10000000000000000000000
1011 00100100000110000000000
1012 00110000000000000000100
1013 00000100100100000000001
1014 00000010000110100100100
1015 00000001100000010000110
1016 10010010010100100000000
1017 01100000010000110100100
1018 10100001100101001000000
1019 00011000000010000000101
1020 00100000000011000000010
1021 00000000100100000000011
1022 00000001000000100000000
1023 00000001100000001000000
1024 10000110100000001001001
1025 00000000000100000100010
1026 10100001101000011000000
1027 00010100000001000000100
1028 00000000000001100000100
1029 01010100100100000000011
1030 10000001100000010100100
1031 00000000001000011100000
1032 11010000000000001001000
1033 01001101010010010000000
1034 00010100001001000001010
1035 01000000000110100001000
1036 10100100101001100000001
1037 01010011000000110000000
1038 00000000110000110100001
1039 00010100100101011001010
1040 00101010101010100110101
1041 01000101001101010000000
1042 00101100001010000001100
1043 00001010000000000000111
1044 00001011000001100000000
1045 10000000000001111000010
1046 11000011100000000000000
1047 00010001111000011100000
1048 00000000100010000000100
1049 01110000000000000010010
1050 00101100001011001010000
1051 00101000001110000010010
1052 00010000000011001000111
1053 10000010000001100100100
1054 10100110110101011101011
1055 11101010000110100000000
1056 00101000011100000100000
1057 01011100101111001111110
1058 01000001010000000010101
1059 00011110000100011101111
1060 00101100010100100101000
1061 00000011010001111000000
1062 11000010101010111100100
1063 10000001110010100010101
1064 00000000111010001111000
1065 00010000001010000111010
1066 01000110010000000000011
1067 00000001000001000000101
1068 00001010110101101101000
1069 00000100110001011000000
1070 01000010110001011100011
1071 11100010000100100000000
1072 01011000011100000001000
1073 01001000101010001110100
1074 01001100010000000011011
1075 00011110000011000000001
1076 00000001000010010101010
1077 10101100111010101110111
1078 01110100111101000000000
1079 01110000111000011100000
1080 00010000010110011101100
1081 10011100100000000101110
1082 00101000000110000011100
1083 00011100000111000001001
1084 00001001101001001010101
1085 11101011111011111110100
1086 00001100000000011110000
1087 00010001000111000010000
1088 10011001000000001111100
1089 01111000000110000000100
1090 10000100101101010100110
1091 10100000000000001001111
1092 00000010101001100000100
1093 10000001100000000000010
1094 00010000000100001010101
1095 01010100010101011101010
1096 00010010100001010000000
1097 00100010011110000101000
1098 00111000010001000100000
1099 00011000100000010001010
1100 00001010000101100001000
1101 00000001001001000100011
1102 10000001010000101010010
1103 11010010000000010100100
1104 10001000100100000110101
1105 00101000010010000011010
1106 10001110101000100101001
1107 00110001101010011011100
1108 11010010110100000000011
1109 00100111100000010101001
1110 10000001011010011000001
1111 00100000000000011100100
1112 01100100001010101010101
1113 00101101001101010110110
1114 10001010101110110100011
1115 10100000000000101001001
1116 01100100000001000110010
1117 00110110001100010011000
1118 00000010010100011000001
1119 11000000110000001100000
1120 11100000001010101000011
1121 01000101010000110000000
1122 00010101000001010011000
1123 11010010100101010100000
1124 00001101010001010100110
1125 01010010101000010011000
1126 00000000110100100110101
1127 00010100101101001001010
1128 11001010001010100000000
1129 01011010000110100110010
1130 10001010101001101000101
1131 01000000000011101001011
1132 01001000101010000110100
1133 01010100001100101101001
1134 00101001001010010100001
1135 10010101101001000101010
1136 00110010000000001111010
1137 00111010010011010010101
1138 00100010100000000000001
1139 10011110100111101001111
1140 01001000000100000000100
1141 01100101101001000101010
1142 00011010001010100001100
1143 10110101001001001001010
1144 01000110010010100100011
1145 01100101000010000001010
1146 10101100100000000001001
1147 10010001100100110100101
1148 01001000101000000000110
1149 01100111101001111010001
1150 00110001000001000000000
1151 01011001111010001001100
1152 11110100101000010000000
1153 01010110010110100110010
1154 10110110101101101001100
1155 00010101010001110100000
1156 00000110110010101100100
1157 11010100010101101101010
1158 10101000101010001110100
1159 00000001110110001101100
1160 10001010100100100101101
1161 00100101001001010010100
1162 00000000000001110011101
1163 10000111010010101001000
1164 10100000000010011100111
1165 10100111101000001110011
1166 00000100000000010111000
1167 11011001000101001010000
1168 01011010110100100100101
1169 01000011001001010100001
1170 10000000001101110001011
1171 10000111010010101001000
1172 10100000000000111100111
1173 10100111101001101110000
1174 10000100000000000000001
1175 01111000100100001001000
1176 00000000101111001010000
1177 01110000010010000001000
1178 00111000000101000000000
1179 00000000000011111000100
1180 11000001110011110100100
1181 11001000000001111110011
1182 11010000011100111101001
1183 00100010000000000000010
1184 11110100111101001111010
1185 01000000100000000100000
1186 10111101001111010001001
1187 10001000001000000000111
1188 11101101110011011100000
1189 11100111111010000000011
1190 11111011011100110111001
1191 10111000000001100000000
1192 00000001000000001000000
1193 10001110011110100010011
1194 00010001010000000001000
1195 00100011100010011001111
1196 01001010010100000000110
1197 00001000111000100110001
1198 00110001100101000000000
1199 00000000010000101001100
1200 00011100111101001111010
1201 01111010011110100010011
1202 00000111001111010011110
1203 10001001100111101000001
1204 11000100110001001100000
1205 00000001000010001101000
1206 00001000011010001000100
1207 11001010000000000100001
1208 01111000010010000111100
1209 01100010000000000101000
1210 01010010000111100011000
1211 10000000000000000001000
1212 00000000000000011000000
1213 11000000010000011111001
1214 01110110011101000111000
1215 00101000001010000010100
1216 00110110000000000000000
1217 00100000000000000111000
1218 10101001100111011010100
1219 11011001110100101101100
1220 11100000010001101100011
1221 101000010110011111100

last bit=0

1 bit/day = 5104 days = 13,97 years
1 bit/week = 35728 days = 97,82 years

5104 kan godt komprimeres med 200-400 bits.

Til dem (som kunne finde på at brokke sig over coden, offtopic indlæg) kan
jeg sige, at coden også ér Bibelsk. But this time you MUST use your brain to
crack the code!

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-09, Monday, CET 12:10

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-09, CET 12:51):
- "Det må du godt (sende indlægget til dk.l.k)."

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)
0227

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-09, Monday, CET 12:55


Andreas Falck

unread,
Dec 10, 2002, 9:27:43 AM12/10/02
to
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
:

> Det viser sig desværre, at alt slettes efter noget tid på
> alt.binaries.astronomy
>
> Derfor bringes her den digitale code:

Jamen så bring dog koden ovre i den gruppe og forskån dog endelig
denne for alt det uvedkommende.

Denne gruppe er til debat om kristendom og ikke til udveksling af
digitale koder.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Ebuhn

unread,
Dec 10, 2002, 11:13:48 AM12/10/02
to
> Jamen så bring dog koden ovre i den gruppe og forskån dog endelig
> denne for alt det uvedkommende.
>
> Denne gruppe er til debat om kristendom og ikke til udveksling af
> digitale koder.
>
> --
> Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Koden i sig selv har måske ikke den store relevans, men hvis du (Andreas
Falck) gav dig tid til at læse hele tråden ville du med stor sandsynlighed
opdage dens relevans.

MVH. Jens J Hansen

erik larsen

unread,
Dec 11, 2002, 6:57:34 AM12/11/02
to

"Ebuhn" <fds...@fddf.de> skrev i en meddelelse
news:3df72047$1$71715$edfa...@dread11.news.tele.dk...

Kan du forklare gruppen hvorfoe alle de 1 og 0 er er relevante i en
kristendoms diskution, med minter man er så stort et geni at man kan læse
den diktale kode :o)

Erik l


>
>
>
> MVH. Jens J Hansen
>
>
>


Kall, Mogens

unread,
Dec 11, 2002, 5:08:11 PM12/11/02
to
Anti-"vuggedøden"
------------------

Jeg besværger jer, Jerusalems døtre:
Gør ikke kærligheden uro,
væk den ikke, før den ønsker det selv!

Input:
Radio-"lighthouse", lamba = 21,127 cm.

Begin:
10000000010000001100000...

Ordet (K.D 2002-12-11):
"Men ved midnat lød råbet:
BRUDGOMMEN kommer, gå ud og mød Ham!
Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand."
(Check-MaTT 25,6-7)

Tallet Phi (22/7) indgår også i Guds Åbenbaring til Johannes:

01 kap. Jesus + 7 stjerner (vers 16)
------------------------------------
05 kap. 7 Segl
08 kap. 7 Basuner
15 kap. 7 plager
18 kap. Babylon
------------------------------------
19 kap. Lammets Bryllup

Tallet 22 (i nævner) fås ved at addere:
+ 7 segl
+ 7 basuner
+ 7 plager
+ 1 babylon
------------
22 enheder


Tallet 666 i relation til Phi
--------------------------

1.

Undersøger man tallene fra 1 til 666, konstaterer det at...

Nævneren 666 er nummer 22 i rækken hvad angår præcision:

( Phi = nævner/tæller )

tæller nævner
nr. tal nr. %-afvigelse tal
1 113 1 0,00000849 355
2 226 1 0,00000849 710 - gentagelse ( 113*2 )
3 339 1 0,00000849 1065 - gentagelse ( 113*3 )
4 452 1 0,00000849 1420 - gentagelse ( 113*4 )
5 565 1 0,00000849 1775 - gentagelse ( 113*5 )
6 558 2 0,00049633 1753
7 572 3 0,00050095 1797
8 459 4 0,00062219 1442
9 445 5 0,00062452 1398
10 346 6 0,00082262 1087
11 332 7 0,00083998 1043
12 664 7 0,00083998 2086 - gentagelse ( 332*2 )
13 579 8 0,00098150 1819
14 551 9 0,00101399 1731
15 233 10 0,00121745 732
16 466 10 0,00121745 1464 - gentagelse ( 233*2 )
17 219 11 0,00127778 688
18 438 11 0,00127778 1376 - gentagelse ( 219*2 )
19 657 11 0,00127778 2064 - gentagelse ( 219*3 )
20 586 12 0,00145057 1841
21 544 13 0,00154497 1709
22 353 14 0,00160444 1109
23 325 15 0,00172502 1021
24 650 15 0,00172502 2042 - gentagelse ( 325*2 )
25 473 16 0,00179508 1486
26 593 17 0,00190856 1863
27 431 18 0,00195227 1354
28 537 19 0,00208980 1687
29 643 20 0,00218199 2020
30 120 21 0,00235585 377
31 240 21 0,00235585 754 - gentagelse ( 120*2 )
32 360 21 0,00235585 1131 - gentagelse ( 120*3 )
33 480 21 0,00235585 1508 - gentagelse ( 120*4 )
34 600 21 0,00235585 1885 - gentagelse ( 120*5)
35 106 22 0,00264903 333
------------------------------------
36 212 22 0,00264903 666
***
37 318 22 0,00264903 999
38 424 22 0,00264903 1332
39 530 22 0,00264903 1665
40 636 22 0,00264903 1998

199 666 0,01437415 2092
462 7 0,04023375 22
618 22 0,16672229 69

2.

Den bedste brøk er 355/113

666
- 355
------
311

Læses 311 omvendt fås 113


3.

Opstilles en tilsvarende tabel som under punkt 1
(dog blot med intervallet 1-311), konstateres det at ...

nævneren 311 er nummer 7 i rækken:

1 1 113
2 1 226 gentagelse
3 2 233
4 3 219
5 4 120
6 4 240 gentagelse
7 5 106
8 5 212 gentagelse (666)
9 6 247
10 7 311

Dyret med de 7 hoveder og 10 horn, Åb 13,1.
Dyret ... er selv det 8'ende (212), Åb 17,11.


Konklusion:
------------

Det kan ikke på forhånd afvises, at Åbenbaringsbogen er "inficeret"

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-11, Wednesday, CET 02:47

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-11, CET 13:04):
- "Det skal du (OUTPUT 0215, 0229)."

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0229

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-11, Wednesday, CET 23:08


Kall, Mogens

unread,
Dec 11, 2002, 6:00:58 PM12/11/02
to
"erik larsen" skrev:

> > Koden i sig selv har måske ikke den store relevans, men hvis du (Andreas
> > Falck) gav dig tid til at læse hele tråden ville du med stor
> > sandsynlighed
> > opdage dens relevans.
>
> Kan du forklare gruppen hvorfoe alle de 1 og 0 er er relevante i en
> kristendoms diskution, med minter man er så stort et geni at man kan læse
> den diktale kode :o)

Hej Erik,

Jeg skal ærlig indrømme, at koder er MEGET svær at knække!

Men den har dog sin relevans, som "Ebuhn" <fds...@fddf.de> skrev.

Den blev udsendt første gang den 13.dec.1998 til Iran på VHS-tape
(Slow-"hand").

Kopi sendt til den Muslimske Verden via Saudi-Arabiens Ambassade.
Kopi sendt til Tyrkiets Ambassade (pga. "hacker"-forespørgsel).

Video-båndet (Slow-"hand") indeholder en kode, som er:

X = X + 86400

... hvilket blot betyder, at bit-hastigheden er på 86400 (24h*60m*60s), dvs.
1 bit pr. dag.

Dernæst indeholder Video-båndet ialt 4 digitale koder:

1. Test 1
2. Test 2
3. 23-version 1
4. 23-version 2 (5104)

Køres bit-hastigheden på 4x, brydes lov nummer 6 (Ex 20,13) den
30. April 1999.

Ophavsret ej medtaget i 6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30.

... og det er også irrelevant nu, da psykopaten er bag lås og slå!

Taler jeg i gåder ?

Lidt (for en tid).

-

Jeg kan desværre ikke røbe digital-kodens indhold. Jeg kan end ikke
komprimere den, fordi jeg i så fald vil afsløre dens struktur-opbygning!

Blot dette kan jeg sige:

Vi mennesker kan údelukkende forstå hinanden, fordi vi har et på forhånd
aftalt sprog. Havde vi ikke et sprog, var vi tvunget til at skabe et (fra
grunden af). Den digitale kode er et forsøg herpå.

Tilrådighed-stående knapper:

OFF-ON

(0-1)

Heraf kommer det digitale "sprog".

Envejs-kommunikationen er tiltænkt over et tids-interval på 14 år
(1 bit pr. dag)

... fra Civilisation via The Big-Ocean til Civilisation.

Og midnatsklokken ringede lød råbet:

"...BRUDGOMMEN kommer, gå ud og mød Ham!


Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand."

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):


2002-12-11, Wednesday, CET 23:08

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:


Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0230

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-12, Thursday, CET 00:00


erik larsen

unread,
Dec 12, 2002, 12:07:55 AM12/12/02
to

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:AtPJ9.64242$HU.48...@news010.worldonline.dk...

>
> Guds fred (til alt Hans folk)
> Peace-from-God (to all His people)


Kan du forklare gruppen hvorfor du skriver en ting Gud skal gøre på dansk og
en anden ting Gud skal gøre på engelsk.

Lad mig forklare hvad jeg læser;

1) Guds fred (til alt Hans folk) -- Guds fred er evigt.

2) Peace-from-God (to all His people) -- her er der kun tale om fred fra
Gud, ikke hvor længe eller hvor meget fred der skal gives!

>
> with love from
> Mogens Kall
> The servant of Michael

Ja, det er alle Jerhoveds Vidner.


Erik L

>


Andreas Falck

unread,
Dec 11, 2002, 6:16:44 PM12/11/02
to
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
news:AtPJ9.64242$HU.48...@news010.worldonline.dk:

> Jeg kan desværre ikke røbe digital-kodens indhold. Jeg kan end ikke
> komprimere den, fordi jeg i så fald vil afsløre dens
> struktur-opbygning!

Og hvad relevans skulle det så i det hele taget have for denne gruppe,
der stadig ikke er til hverken udveksling af digitale koder eller til
massespredning af kryptiske koder.

Den slags findes der stadig andre grupper til!

Denne gruppe e stadig til brug for debat om kristendom og relaterede
emner, og ikke til brug for kundgørelse af hvad man har sendt af
beskeder til den iranske regering m.m.

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

--
"Det Evige Evangelium" - http://www.sdanet.dk/
"Bibelsk lære om sjælen" - http://www.sda-net.dk/~tror/
"Bibelsk tungetale" - http://hjem.get2net.dk/AFA1441/side-058.htm
"Er du ven med Gud?" - http://www.bibeltro.dk

Kall, Mogens

unread,
Dec 12, 2002, 9:11:34 AM12/12/02
to
Jeg glemte at nævne følgende:

> 2.
>
> Den bedste brøk er 355/113
>
> 666
> - 355
> ------
> 311
>
> Læses 311 omvendt fås 113

Tallet 311 er ikke helt tilfældigt:

Opstiller vi en matematisk formel, som lyder...

1 = ( 1 / Phi ) + ( 1 / X )

1 = ( 7 / 22 ) + ( 15 / 22 )

I relation til tallene 311 og 666 kommer der til at stå:

1 = ( 311 / 977 ) + ( 666 / 977 )

Herved kan man påstå følgende:

Tallet 666's relation til tallet 311, hvor denne anvendes til at definere
Phi's værdi ( 977 / 311 ) er "modsat" eller "Anti-Phi".

Tabellen under punkt 3 er derfor berettiget:

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):


2002-12-12, Thursday, CET 00:00

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:


Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0231

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-12, Thursday, CET 15:11


Andreas Falck

unread,
Dec 12, 2002, 10:46:54 AM12/12/02
to
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
news:xO0K9.64783$HU.49...@news010.worldonline.dk:

> Jeg glemte at nævne følgende:

[ ... ]

> Opstiller vi en matematisk formel, som lyder...

Så post det dog i en en matematikgruppe og ikke i en debatgruppe om
kristendom!

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Kall, Mogens

unread,
Dec 12, 2002, 11:03:35 AM12/12/02
to
"Andreas Falck" skrev:

> Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
> news:AtPJ9.64242$HU.48...@news010.worldonline.dk:
>
> > Jeg kan desværre ikke røbe digital-kodens indhold. Jeg kan end ikke
> > komprimere den, fordi jeg i så fald vil afsløre dens
> > struktur-opbygning!
>
> Og hvad relevans skulle det så i det hele taget have for denne gruppe,
> der stadig ikke er til hverken udveksling af digitale koder eller til
> massespredning af kryptiske koder.
>
> Den slags findes der stadig andre grupper til!
>
> Denne gruppe e stadig til brug for debat om kristendom og relaterede
> emner, og ikke til brug for kundgørelse af hvad man har sendt af
> beskeder til den iranske regering m.m.

Jeg kan godt forstå dig, Andreas!

Dog har jeg følgende indvendinger:

Vi kristne ér sat i denne verden. Vi kan ikke isolere os 100 %.

I den verden Gud har sat os i, er der mange mennesker, som tænker alle
mulige tanker; heriblandt også, om der findes udenjordisk liv i Universet!

At belyse dette spørgsmål udfra Bibelens Ord, kan jeg ikke finde noget
forkert i.

Den iranske regering ér OGSÅ en del af denne verden, og dersom Gud
overfor dem (bl.a. gennem 5104) har påpeget Hans retsopfattelse
(Rom 13,3), da har jeg ikke i sinde at hindre Ham deri!

Et bibelsk eksempel:

Profeten Jeremias får ordre på at sende et budskab til kongerne i Edom,
Moab, Ammon, Tyrus og Zidon via deres ambassadører i Jerusalem
(Jer 27,3-4, Bibelen på Hverdagsdansk, 1992).

Her ser du, Andreas, at sagen i en nøddeskal denne:

Vi kristne ér - ligesom Jeremias - sat i denne verden, og vi kan ikke
isolere os 100 %, ej heller på dk.l.k. Folk verden over læser, hvad vi
skriver.
Nogle forsøger endda at hacke sig ind på vores computere. Således forsøgte
"visse" personer sig ved midnatstid (til i dag) at bryde ind i min computer
(givetvis pga 0229). Måske regnede de med at finde fortroligt materiale,
måske var det bare drengestreger, eller måske var det en pædofil-gruppe, som
forsøgte at anbringe vederstyggelige billeder (som andre så kan downloade
uden at afsenderen kan spores af politiet) - jeg ved det ikke. Alt hvad jeg
ved, er, at de forsøgte at anbringe den trojanske hest kaldet "Sokets de
Trois v1"

Der foregår - med andre ord - la-a-angt mere her i dk.l.k. end du har viden
om, Andreas!

Lad "sagen" ligge. 5104 ér udsendt (Brudens "sang"), og det var dét, som var
min hensigt.

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):


2002-12-12, Thursday, CET 15:11

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0232

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-12, Thursday, CET 17:03


Kall, Mogens

unread,
Dec 12, 2002, 11:03:51 AM12/12/02
to
"erik larsen" skrev:

> > Guds fred (til alt Hans folk)
> > Peace-from-God (to all His people)
>
>
> Kan du forklare gruppen hvorfor du skriver en ting Gud skal gøre på dansk
> og
> en anden ting Gud skal gøre på engelsk.
>
> Lad mig forklare hvad jeg læser;
>
> 1) Guds fred (til alt Hans folk) -- Guds fred er evigt.
>
> 2) Peace-from-God (to all His people) -- her er der kun tale om fred fra
> Gud, ikke hvor længe eller hvor meget fred der skal gives!

Hej Erik,

Som tidligere nævnt (her på dk.l.k) er jeg ikke så god til engelsk.

Med ord-valget "Guds fred (til alt Hans folk)" ønsker jeg blot dig og andre
Guds fred. Noget tilsvarende ønsker jeg med ordvalgt "Peace-from-God (to all
His people)" til dem, som ikke umiddelbart kan forstå dansk.

I den Russisk-Ortodokse Kirke siger man (og ønsker herigennem Guds fred
til sine medmennesker):

"Kristus er opstanden."

Hvis der er fejl i den engelske udgave, er du meget velkommen til at
korrigere mig.

På forhånd tak!

> > with love from
> > Mogens Kall
> > The servant of Michael
>
> Ja, det er alle Jerhoveds Vidner.

Hvis du hermed hentyder til Jehovas Vidner (at de alle er Mikaels tjenere),
så har du ret. Således opfatter de sig selv. Ifølge deres tro er Ærkeenglen
Mikael og Jesus Kristus en og samme person. De anerkender ikke Kirkens lære
om, at Jesus ér Gud. For at få denne teologi til at passe, har de ændret
bl.a. Fil. 2,6-7 fra at lyde således:

"Da han (Jesus) var i guddomsskikkelse, holdt han det ej for et røvet bytte
at være Gud lig,
men han (Jesus) gav afkald ..."

... til at lyde (omtrent således):

"...., holdt han det ej for et røvet bytte IKKE at være Gud lig, men han gav
afkald..."

Vranglæren afsløres her, fordi de har kvajet sig:

Hvordan kan Jesus give afkald på noget, han ikke er ?

Sætningen bliver úlogisk (uden mening).

-

Jeg er IKKE et Jehovas Vidne! Jesus ér - ifølge min tro - Gud
(under henvisning til bl.a. John 14,8-9).

Guds fred (til alt Hans folk), inklusiv dig, Erik!

Indtil bedre sætning forelægger:


Peace-from-God (to all His people)

with love from


Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):


2002-12-12, Thursday, CET 15:11

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0233

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-12, Thursday, CET 17:03


Kall, Mogens

unread,
Dec 12, 2002, 11:17:46 AM12/12/02
to
"Andreas Falck" skrev:

> > Jeg glemte at nævne følgende:
>
> [ ... ]
>
> > Opstiller vi en matematisk formel, som lyder...
>
> Så post det dog i en en matematikgruppe og ikke i en debatgruppe om
> kristendom!

Andreas dog!

Kender du slet ikke Guds Ord ?

Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand, UDREGNE
dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og det er 666.
(Rev. Åb 13,18)

Altså ser du, Andreas, at vi ligefrem opfordres til at udregne dyrets tal.

Hvad jeg har gjort er blot et forsøg herpå!

Er det nu også forkert ?

Det er korrekt, at en matematik-gruppe vil kunne hjælpe mig hvad angår
matematiken, men de vil ikke kunne hjælpe mig med hensyn til dyrets tal.
Konstruktiv kritik hertil kan kun komme fra kristne, der kender Guds Ord.

Guds fred (til alt Hans folk), inklusiv dig, Andreas!


Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-12, Thursday, CET 17:04

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0235

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-12, Thursday, CET 17:17


Andreas Falck

unread,
Dec 12, 2002, 2:18:17 PM12/12/02
to
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
news:QE2K9.64840$HU.49...@news010.worldonline.dk:


>> Så post det dog i en en matematikgruppe og ikke i en debatgruppe om
>> kristendom!
>
> Andreas dog!
>
> Kender du slet ikke Guds Ord ?

Godt nok til ikke at spilde min tid med at poste den slags kode i en
debatgruppe i stedet for i en matematikgruppe.

Kendetegnet på Dyret, og dermed ledetråden til Dyrets tal skal du
næppe finde i matematiske formler, men i helt andre ting, der tydeligt
er med til at identificere hvem og hvad Dyret er.

På min hjemmeside kan du finde velunderbyggede bibelske argumenter der
meget bedre og lettere leder dig på sporet af Dyret og Dyrets tal.

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
--
"Det Evige Evangelium" - http://www.sdanet.dk/
"Bibelsk lære om sjælen" - http://www.sda-net.dk/~tror/

"Hvad med Israel?" - http://hjem.get2net.dk/AFA1441/side-084.htm

Kall, Mogens

unread,
Dec 13, 2002, 2:00:12 AM12/13/02
to
"Andreas Falck" skrev:

> Kendetegnet på Dyret, og dermed ledetråden til Dyrets tal skal du
> næppe finde i matematiske formler, men i helt andre ting, der tydeligt
> er med til at identificere hvem og hvad Dyret er.
>
> På min hjemmeside kan du finde velunderbyggede bibelske argumenter der
> meget bedre og lettere leder dig på sporet af Dyret og Dyrets tal.

Det er muligt, at du besidder meget bedre og lettere argumenter, men ikke
desto mindre mangler du at belyse emnet i relation til hypotesen vedrørende
tallet Phi. Alsidighed efterlyses derfor.

Tillad mig på denne baggrund at fortsætte:

Daniels Bog kommer også ind på emnet i kapittel 9,24-27 (de
halvfjerdsindstyve åruger)

Tallet Phi ér fundet:

70 år (Dan 9,2)
70 uger, åruger (Dan 9,24)

07 uger (Dan 9,25)
62 uger (Dan 9,25)
1 uge (Dan 9,27)
--------------------
70 uger

Ordet 'uger' leder tanken hen på tallet 7, hvilket indgår i 22 / 7 (Phi)

Phi's tilnærmelsesvise værdi er:

21,99114858 / 7

Phi * 21,99114858 = 69,08723081

rest ( 70 - 69,08... ) = 0,912769193

rest * 1260*2 (1 åruge) = 2300,178365

Search-string "2300"

Found: Dan 8,14

DADDY-Break (2002-12-13, CET 07:20):
- "Login."

Afvigelse:
0,007755... %

Konklusion:
------------

Det kan ikke på forhånd afvises, at Daniels Bog er "inficeret"

Guds fred (til alt Hans folk), inklusiv dig, Andreas!
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-12, Thursday, CET 22:57

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-13, CET 07:00):
- "Den skal med (69,08... i svar til Andreas)

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0236

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-13, Friday, CET 08:00


Kall, Mogens

unread,
Dec 13, 2002, 3:09:32 AM12/13/02
to
RETTELSE:

Afvigelsen er kun på tilnærmelsesvis...
(når alle decimaler medtages på lommeregneren)

0,00010245 %

1,0245 * 10^-6

106 ?
Det tal har jeg set før, Himmelske Far!

Input memory (Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215), 0229):

35 106 22 0,00264903 333
------------------------------------
36 212 22 0,00264903 666

Konklusion:
------------

Det kan ikke på forhånd afvises, at Daniels Bog er "inficeret"

Guds fred (til alt Hans folk), inklusiv dig, Andreas!
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-13, Friday, CET 08:26

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-13, CET 09:04):
- "Det må du gerne (OUTPUT 0238)."

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0238

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-13, Friday, CET 09:


Andreas Falck

unread,
Dec 13, 2002, 8:50:35 AM12/13/02
to
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
news:hAfK9.65290$HU.49...@news010.worldonline.dk:

> "Andreas Falck" skrev:
>
>> Kendetegnet på Dyret, og dermed ledetråden til Dyrets tal skal du
>> næppe finde i matematiske formler, men i helt andre ting, der
>> tydeligt er med til at identificere hvem og hvad Dyret er.
>>
>> På min hjemmeside kan du finde velunderbyggede bibelske argumenter
>> der meget bedre og lettere leder dig på sporet af Dyret og Dyrets
>> tal.
>
> Det er muligt, at du besidder meget bedre og lettere argumenter,
> men ikke desto mindre mangler du at belyse emnet i relation til
> hypotesen vedrørende tallet Phi. Alsidighed efterlyses derfor.

Efter min mening en værre omgang vrøvl. Gør dig selv den ulejlighed at
sætte dig ind i den argumentation jeg har henvist til, og lad Bibelen
selv svare på spørgsmålene om Dyret og Dyrets tal i stedet for at
opstille menneskeskabte fantasifulde tankemonstre.

> Tillad mig på denne baggrund at fortsætte:

Ja ja, du fortsætter ufortrødent med dit matematik i en
kristendebatgruppe, og det er jo nok håbløst at få dig til at fatte at
matematik ikke hører hjemme i denne gruppe.

*Plonk*

Jeg gider end ikke spilde min tid på en klage til din udbyder! Gruppen
her er jo i forvejen stort set ubrugelig til seriøs kristendomsdebat.


--

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Se mit nye forsøg på at lave en kristen hjemmeside :
http://hjem.get2net.dk/AFA1441/test/

Kall, Mogens

unread,
Dec 16, 2002, 7:35:06 AM12/16/02
to
"erik larsen" skrev:

> Kan du forklare gruppen hvorfoe alle de 1 og 0 er er relevante i en
> kristendoms diskution, med minter man er så stort et geni at man kan læse
> den diktale kode :o)
>
> Erik l

Hej Erik Larsen,

Der er indkommet nye informationer vedrørende dit spørgsmål.

Input:

File-name:
Arafat anklager Osama bin Laden (0255)

This file has been send to

dk.politik

Time for OUTPUT:
2002-12-15, Sunday, CET 14:57
---------------------------------------------------------------------
...(klip 2002-12-16)
Gate 28:
(Synkroniserings-impuls)
"10000000010000001100000000100000101000000110000011
10000000000000 ... (CET 12:47:33 - http://www.icj-cij.org/ ) ..."
...(klip 2002-12-16)
---END-of-Input----------------------------------------------------

Umiddelbart ser koden ud til at være identisk med 5104-koden, men vi
kan ikke være 100 % sikre, fordi vi kun har kendskab til de første 64
bit. Andre koder kunne jo for så vidt godt starte på tilsvarende vis!

Det eneste vi kan fastslå, er, at 5104-koden er identisk med ovenfor
stående, hvad angår de første 64 bits.

Følgende hypotese kan dog på den baggrund opstilles:

De to koder er beslægtede.

Dernæst kommer spørgsmålet så:

Kan vi udfra denne hypotese tilvejebringe informationer, vi hidtil ikke er i
besiddelse af ?

Lad os forsøge.

Ordet "Gate 28:" er IKKE blevet nævnt tidligere her på dk.l.k
Ordet "28" er blevet nævnt tidligere her på dk.l.k.
Ordet "(Synkroniserings-impuls)" er blevet nævnt tidligere her på dk.l.k.

Dette bestyrker mistanken om, at de 2 koder vitterlig er beslægtede.

Ordet "CET 12:47:33" er IKKE blevet nævnt tidligere her på dk.l.k.
Denne ("CET 12:47:33") er dog nævnt længere nede i selvsamme fil:
-----------------------------------------------------------------------
Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-15, CET 12:47:33):
- "Jeg beordrer dig (means: I command you)."
---END-of-File--------------------------------------------------------

Her oplyses det, at vi har at gøre med en Afbrydelse

Afbrydelsen omfatter hele filen i kraft af ordet "Order-OUTPUT".

På baggrund af ordet "Order-OUTPUT" kan det konkluderes, at adressen
http://www.icj-cij.org/ på en eller anden måde indgår i Synkroniserings-
impulsen og er en væsentlig del af budskabet.

Denne adresse er blevet nævnt tidligere her på dk.l.k. under henvisning til
Rom 13 (Øvrigheden).

Spørgsmålet er derfor:

Kunne det tænkes, at 5104-koden på en eller anden måde er knyttet til
begrebet Øvrigheden ?

Jo måske - men i så fald hvilken ?

Der er jo som bekendt både en Brud og en Brudgom!

Tilbage til dit spørgsmål:


> Kan du forklare gruppen hvorfoe alle de 1 og 0 er er relevante i en
> kristendoms diskution, med minter man er så stort et geni at man kan læse
> den diktale kode :o)

Kan det tænkes, at der tales i hemmeligheder (under henvisning til Åb.10,7)?

The answer, my friend, is blowing in the wind!

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-16, Monday, CET 09:59

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:


Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

0257

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-16, Monday, CET 13:35


Jens Bruun

unread,
Dec 16, 2002, 1:41:05 PM12/16/02
to
"Andreas Falck" <Andrea...@get2net.dk> wrote in message
news:atcolo$j7$1...@dknews.tiscali.dk

> Jeg gider end ikke spilde min tid på en klage til din udbyder!

Næ, og jeg har svært ved at se, med hvilken argumentation en sådan klage
skulle underbygges. Kall, Mogens' tilgang til emnet er ligeså "logisk" og
"velfunderet" som din. Han er on-topic og overholder "netiketten", hvorfor
din irritation over manden tydeligvis må have helt andre motiver.

--
-Jens B.


Kevin Edelvang

unread,
Dec 16, 2002, 1:48:17 PM12/16/02
to
Jens Bruun wrote:

[om Mogens Kall]


> Han er on-topic og overholder
> "netiketten", hvorfor din irritation over manden tydeligvis må have
> helt andre motiver.

Med den humor, du ellers har lagt for dagen, vil jeg betragte
ovenstående som en vandet vittighed.

Mvh
Kevin Edelvang

Vidal

unread,
Dec 16, 2002, 5:31:30 PM12/16/02
to

"Kevin Edelvang" <ba...@DETTE.skal.fjernes.mail.dk> skrev i en meddelelse
news:3dfe2043$0$246$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Måske hentyder JB til det faktum, at hovedparten af
Andreas Falcks indlæg på det seneste er èn skælden
ud på folk, der efter hans mening ikke opfører sig
ordentligt.


Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Andreas Falck

unread,
Dec 17, 2002, 2:51:35 AM12/17/02
to
Vidal <vi...@worldonline.dk> skrev dette i
news:atlobl$k3j$3...@dknews.tiscali.dk:

[ ... ]


> Måske hentyder JB til det faktum, at hovedparten af
> Andreas Falcks indlæg på det seneste er èn skælden
> ud på folk, der efter hans mening ikke opfører sig
> ordentligt.

Tja, efterhånden er der jo kun en ganske lille fåtallig skare der har
den opfattelse at denne gruppe gerne skulle bevares som en gruppe til
debat af kristendom og relaterede emner i stedet for den skraldespand
for alt muligt andet som den har været specielt det sidste halve års
tid.

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Kall, Mogens

unread,
Dec 17, 2002, 4:07:59 PM12/17/02
to
Der er flere indicier.

Hypotesen lyder således:

Det Ny Jerusalem (omtalt i Rev. Åb. 21,9-27) = Moderskibet

Størrelse: 2304 km i diameter (ca. 2/3 af månen), Åb 21,16

Ydermuren: 66 meter, Åb 21,17
-----------

Når vi ser science fiction film i TV, er stjerne-skibene ofte imponerende
mht. udseende.

Imidlertid viser det sig, at dersom man konstruerer et stjerneskib, da er
man også tvunget til at tage højde for den kosmiske stråling og
partikel/meteor-regn.

I 1985 (under kold-krigen) spurgte jeg forskere på forsøgs-stationen RISØ,
om hvor mange meter jord, der skulle til, for at beskytte sig mod
radioaktivt nedfald i tilfælde af en hypotetisk Atom-krig.
Svaret lød: 2 meter jord.

Dette svar var nok angivet for lavt (man forsøgte jo at undgå panik i
befolkningen), men det fortæller blot, at der skal mange meter jord til,
dersom man vil beskytte sig mod radioaktiv stråling.

Den kosmiske stråling er langt mere energirig, hvorfor jord-laget på
tilsvarende vis skal øges, for at give den samme beskyttelse.

Partikel/meteor-regnen kan være meget energiholdig. Se blot på
Måne-kraterne for at få vished herom.

Derfor siger det sig selv, at et stjerneskib bør have et tykt ydre
beskyttelseslag (fx. 66 meter), for at hindre "punktering".

Hvis jeg skulle bygge et rumskib, så ville jeg have en ydermur på flere
kilometer. Dette vil imidlertid gøre rumskibet únødvendig tungt og derfor
langsomt. Rum-rejsen vil tage for lang tid.

Størrere himmellegemer vil smadre stjerneskibet, hvorfor disse må
omdirigeres. Sporingen af disse kan ske vha. radar, som burde kunne
opfanges her fra jorden.

Dette står i komplimentær til hypotesen.

Dog bør det tilføjes, dersom man bevidst vil undgå "opdagelse", kan denne
meteor-sporing godt foretages, når blot radaren ALDRIG peger direkte på
jorden.

Det var indicier vedrørende Ydermuren.

-

Næste indicium står i Åb 21,23:

"Staden (Det Ny Jerusalem) behøver IKKE sol ... til at skinne"

Selvfølgelig er der en åndelig betydning af dette skriftsted (thi ... Lammet
er dens lys).

Men derudover kan der også være en praktisk betydning af sætningen:

Skal der foretages en rejse fra et stjerne-system til et andet vil man
hurtig løbe tør for energi, ved mindre man har fissionskraft eller - endnu
bedre - fusionskraft (ej opfundet her på jorden endnu).

Skriftstedet er mistænkeligt!

-

Fortsætter vi tanke-eksperimentet (at Liv-2 gerne vil holde sig skjult), er
Moselov nummer 2 et PERFEKT dække! - Hør blot:

Ex. 2.Mos. 20,4

"Du må IKKE gøre dig noget ... billede af det, som er oppe i himmelen."

Herved undgås det, at Liv-2's sande identitet bliver afsløret (i kommende
generationer, fx nutid 2002 e.Kr.)

Selvfølgelig er der også en religiøs betydning af skriftstedet, og denne
skal
IKKE negligéres (se fx. Åb 19,10)

-

Dersom der er noget om snakken, kommer spørgsmålet næsten automatisk:

Hvorfor holde sig skjult ?

Kan det tænkes, at Liv-2 (efter tusindvis af år undervejs) har opdaget det
besynderlige, at Tiden sommetider kan brydes (TIME-Breaks) ?

De kan måske nok konstatere fænomenet med deres forstand, men det er
fortsat en gåde for dem, HVORDAN ?

These are things which even the ANGELS would like to understand !!!


Indicium END
----------------------------------------------------------------------------
--

Hvad jeg her har skrevet er blot en hypotese, hvilket ikke er det samme som
objektiv sandhed.

Skulle det vise sig, at der er noget om snakken, så behøver dette ikke at
udelukke Bibelens troværdighed.

Logisk set kan vi opstille følgende 4 muligheder:

1.
Hverken Bibelen eller hypotesen er sand.

2.
Bibelen er sand. Hypotesen er et falsum.

3.
Bibelen er et falsum. Hypotesen er sand.

4.
Både Bibelen og hypotesen er sand.

Jeg selv personligt har vandret med Jesus i for mange år til, at jeg kan
afvise Ham. Jeg har opblevet for meget sammen med Ham - ting, der
overskrider grænsen for det naturlige.
Som kristen tør jeg godt sige god for den fjerde mulighed. Det kan
vitterlig godt være, at vi har at gøre med begge fænomener på samme tid!

Der er et ordsprog, som lyder:

"Slå følge med dem, som søger sandheden, men vogt jer for dem, som siger, at
de har fundet sandheden"

Og der er nogen fornuft i dette ordsprog.

Som kristne tror vi på, at Jesus er Sandheden, og derfor behøver vi ikke
frygte sandheden (sandheden kan jo alligevel ikke ændres).

Lad os derfor hellere forholde os neutrale og åbne overfor en
ny-orientering. Denne kunne være:

Brugdommen og Hans Brudepiger.

NB! Bemærk at brudepigerne står i FLER-tal.


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-17, Tuesday, CET 19:55

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)
0264

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-17, Tuesday, CET 22:07


Vidal

unread,
Dec 17, 2002, 4:55:32 PM12/17/02
to

"Andreas Falck" <dew...@nullspam.invalid> skrev i en meddelelse news:atmlnp$kok$1...@sunsite.dk...

> Vidal <vi...@worldonline.dk> skrev dette i
> news:atlobl$k3j$3...@dknews.tiscali.dk:

> Tja, efterhånden er der jo kun en ganske lille fåtallig skare der har


> den opfattelse at denne gruppe gerne skulle bevares som en gruppe til
> debat af kristendom og relaterede emner i stedet for den skraldespand
> for alt muligt andet som den har været specielt det sidste halve års
> tid.

Det er da vist en ny godbid til Hr. Edelvang. Jeg skal
straks overbringe den ham.

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages