Fabian blev pave efter et tegn fra himmelen. Hvad var det helt præcist for et tegn ?

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 8:49:10 AM2/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik,
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Thursday, March 27, 2008, CET 16:57, GMT 15:57
Subject: Re: The connection (?) between UFOs and
the second coming of Jesus Christ -
Was: Chief-commander McCain turn around the (sinking) ship
7420 news:wtPGj.28$UN...@news.get2net.dk
>
> Og da skal Menneskesønnens tegn
> vise sig på himmelen; ...
>
> Og Han skal sende sine engle ud ... (til Jorden) ...
>
> (Matt. 24,30-31)

+

8358 news:gls7ac$ult$1...@newsbin.cybercity.dk


Kristeligt Dagblad skrev Tirsdag den 20. januar 2009 bl. følgende:

=== citat start ===

Dagens navne: Fabian og Sebastian

Fabian, der døde cirka 250, blev pave efter et tegn fra himmelen, men blev
halshugget under kejser Decius. Sebastian ...

=== citat slut ====


Hvad var det helt præcist for et tegn, der blev givet fra himlen ?

Og hvor mange kildehenvisninger herom, findes der ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8404 news:gmeo9a$1mkl$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8405


Andreas Falck

unread,
Feb 5, 2009, 8:52:20 AM2/5/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:gmeqp1$1nmi$1...@newsbin.cybercity.dk,:

[ ... ]


> Kristeligt Dagblad skrev Tirsdag den 20. januar 2009 bl. følgende:
>
> === citat start ===
>
> Dagens navne: Fabian og Sebastian
>
> Fabian, der døde cirka 250, blev pave efter et tegn fra himmelen, men
> blev halshugget under kejser Decius. Sebastian ...
>
> === citat slut ====

På det tidspunkt var pavevældet endnu ikke opfundet, så Fabian var slet ikke
pave!

--
Med venlig hilsen Andreas Falck
http://bibeltro.dk/ + *DebatForum*
http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://SDAsyd.dk/ *SDA i Synnejylland*

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 9:05:57 AM2/5/09
to
"Andreas Falck" skrev
news:498aef14$0$90272$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8405 ... ]

> > Kristeligt Dagblad skrev Tirsdag den 20. januar 2009 bl. følgende:
> >
> > === citat start ===
> >
> > Dagens navne: Fabian og Sebastian
> >
> > Fabian, der døde cirka 250, blev pave efter et tegn fra himmelen, men
> > blev halshugget under kejser Decius. Sebastian ...
> >
> > === citat slut ====
>
> På det tidspunkt var pavevældet endnu ikke opfundet, så Fabian var slet
> ikke pave!


Well, ...

Den side af sagen er jeg sådan set ligeglad med, for mit spørgsmål drejede
sig udelukkende om:

Hvad var det helt præcist for et tegn, der blev givet fra himlen ?

(Jeg kender ikke historien men ønsker at undersøge sagen!)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8406 news:gmerel$1o3d$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8407


Lars

unread,
Feb 5, 2009, 10:28:23 AM2/5/09
to
On Thu, 5 Feb 2009 14:52:20 +0100, "Andreas Falck"
<dew...@dewnull.dewnull> wrote:

>Jesus-loves-you skrev i
> news:gmeqp1$1nmi$1...@newsbin.cybercity.dk,:
>
>[ ... ]
>> Kristeligt Dagblad skrev Tirsdag den 20. januar 2009 bl. følgende:
>>
>> === citat start ===
>>
>> Dagens navne: Fabian og Sebastian
>>
>> Fabian, der døde cirka 250, blev pave efter et tegn fra himmelen, men
>> blev halshugget under kejser Decius. Sebastian ...
>>
>> === citat slut ====
>
>På det tidspunkt var pavevældet endnu ikke opfundet, så Fabian var slet ikke
>pave!

Fabian var biskop af Rom fra januar 236 til sin død i 250.
http://da.wikipedia.org/wiki/Pave_Fabian_1.

I den romers-katolske kirke så bliver den romerske biskop set som
paven. Og apostlen Peter skulle have været den første biskop og dermed
pave.
http://da.wikipedia.org/wiki/Pave_Peter_1.

At paven så ingen reel magt har haft før år 800 er en anden historie.

--
Me fail English? That's unpossible.

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 10:44:35 AM2/5/09
to
Lars <..> wrote:

> At paven så ingen reel magt har haft før år 800 er en anden historie.

Det er nu at overdrive. Men det er da rigtigt at kejseren i
Konstantinopel godt kunne få en deling soldater sendt ned til Rom fra
Ravenna, for at føre paven til hovedstaden, i lænker ...

Paverne stod for missionen i Vesteuropa, samtidig med de førte fejder
mod andre småfyrster i Latium.
--
Per Erik Rønne
http://www.RQNNE.dk

Jan Kronsell

unread,
Feb 5, 2009, 11:32:34 AM2/5/09
to

>
>
> Hvad var det helt præcist for et tegn, der blev givet fra himlen ?
>
> Og hvor mange kildehenvisninger herom, findes der ?
>
En due satte sig på hans hovede. Kilden er tilsyneladedne Eusebius'
Kirkehistorie.

Jan


Poul E. Jørgensen

unread,
Feb 5, 2009, 11:37:27 AM2/5/09
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:gmerog$1o62$1...@newsbin.cybercity.dk...
> "Andreas Falck" skrev

>> På det tidspunkt var pavevældet endnu ikke opfundet, så Fabian var slet
>> ikke pave!

I de i middelalderen - også på dansk grund - verserende pavelister, som blev
brugt som en art wikipedia i klostrene, kan man se noget om betegnelserne.
De kendte annaler fra Colbaz (en art verdenshistorie) betegner i Ellen
Jørgensens udgave (Annales Danici Medii Ævi, København 1920) på s. 40 Peter
som "Petrus primus Rome episcopus" = "Peter, den første biskop i Rom".
Lund-annalerne i samme Annales Medii Ævi s. 46 skriver for året 35 at "Hic
sanctus Petrus cathedram episcopalem suscepit" = "her indtog den hellige
Peter den biskoppelige stol", og for året 69, hvor Peter led martyrdøden at
"sanctus Linus papa successit Petro = den hellige pave Linus efterfulgte
Peter". For året 79 at "Linus papa martirizatus est" = "pave Linus led
martyrdøden" eller at for året 87 "Cletus papa passus est et Clemens papa
ordinatus" = "pave Cletus døde og pave Clemens blev ordineret". Får året 250
betegnes Fabianus som til gengæld som episcopus.
I den tyske Hermannus Contractus' historiske værk Chronicon fra 1000-tallets
midte, betegnes Fabianus som papa, se
http://www.flaez.ch/hermannus/chronicon.html
I denne nogenlunde samtidige tekst fra 1200-tallet om visse afvigende
meninger om pavedømmet, se
http://www.history.vt.edu/Burr/OliviPage/letter.html siges der "quod eadem
Christi auctoritate, qua Petrus factus est papa" = "at ved den samme
bemyndigelse fra Kristus, ved hvilken Petrus blev gjort til pave".

Så middelalderen opfattede tydeligt "episcopus Romæ" som synonymt med
"papa". Det gør man også i dag!

> Hvad var det helt præcist for et tegn, der blev givet fra himlen ?

I der forskellige Vitæ Sanctorum (helgen-cv'er) der har circuleret i
århundredernes løb har der ofte været nævnt noget om jærtegn i forbindelse
med pavernes udvælgelse. Tegnene skulle naturligvis demonstrere at valget
var Guds vilje. Ofte ledsagedes udpegningen af en art ritual, hvor den
kommende pave vægrede sig ved at modtage valget (altså et ydmyghedsritual).
Mest kendt er vist Martin af Tours (4. årh. efter Kr.), der gemte sig hos
nogle gæs; derfor spiser vi gås mortensaften - selvom det jo ikke er helt
logisk at straffe gæssene for at have efterkommet Guds vilje.
For Fabianus' vedkommende fortæller den senantikke forfatter Eusebius (ca.
300 efter Kr.) i sin kirkehistorie, at en due svævede over den dengang helt
ukendte Fabianus' hoved på et tidspunkt, hvor man søgte en ny biskop i Rom.

--
Poul E. Jørgensen

Fjern de to A'er hvis du svarer per e-mail.
Remove the two A's when replying by e-mail.

Poul E. Jørgensen

unread,
Feb 5, 2009, 12:03:29 PM2/5/09
to
"Poul E. Jørgensen" <3...@AAGVDNET.dk> skrev i meddelelsen
news:55718$498b15c7$5b96e0a8$29...@news.jay.net...

> I den tyske Hermannus Contractus' historiske værk Chronicon fra
> 1000-tallets midte, betegnes Fabianus som papa, se
> http://www.flaez.ch/hermannus/chronicon.html
> I denne nogenlunde samtidige tekst fra 1200-tallet om visse afvigende
> meninger om pavedømmet, se
> http://www.history.vt.edu/Burr/OliviPage/letter.html


Jeg ved ikke om nogen læser så langt, men der er sket en "ombrydningsfejl".
Meningen er at teksten fra 1200-tallet er nogenlunde samtidig med Annales
Medii Ævi-teksterne, som jeg citerede.

Poul E. Jørgensen

unread,
Feb 5, 2009, 1:44:27 PM2/5/09
to
"Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)@adslhome.dk> skrev i meddelelsen
news:498b1496$0$56774$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
> En due satte sig på hans hovede. Kilden er tilsyneladende Eusebius'
> Kirkehistorie.


Jeg har fundet stedet. Der står:

Da samtlige brødre var kommet sammen for at vælge den næste biskop (!),
havde de fleste allerede tankerne rettet mod mange ansete og berømte mænd.
Men Fabianus, som ligeledes var til sted, tænkte ingen på. Pludselig skal
der fra himlen være fløjet en due ned og have sat sig på Fabianus' hoved,
mindende om den Hellige Ånd, som i skikkelse af en due var steget ned på
Frelseren (jf. Lukas, kap. 3, v. 21-22, PEJ). Derpå råbte folket, som drevet
af en guddommelig ånd, fuld af begejstring og enstemmigt: "Værdig" og uden
at tøve greb de ham og satte ham på den biskoppelige trone (citat slut).

Eusebius' kirkehistorie er faktisk spændende at læse, da man bl. a. læser om
de interne stridigheder i menighederne, fx opgør med en række kætterske
bevægelser. Ligeså karakteristisk er det, at Rom endnu kun er en af flere
store byer med biskopper. Mindst ligeså vigtig hos Eusebius er Alexandria i
Ægypten!

Da vi når frem til de danske annaler fra højmiddelalderen, jeg har citeret
andetsteds, er Rom forlængst hovedbyen i kristenheden. Alexandria og det
hellige land er behersket af muslimer og der er splid med Konstantinopel.

Poul E. Jørgensen

unread,
Feb 5, 2009, 1:46:39 PM2/5/09
to
"Poul E. Jørgensen" <3...@AAGVDNET.dk> skrev i meddelelsen
news:9aae6$498b338b$5b96e0a8$95...@news.jay.net...

> Da vi når frem til de danske annaler fra højmiddelalderen, jeg har citeret
> andetsteds, er Rom forlængst hovedbyen i kristenheden.

I hvert fald i den vestlige kristenhed.

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 3:01:20 PM2/5/09
to
"Poul E. Jørgensen" skrev
news:9aae6$498b338b$5b96e0a8$95...@news.jay.net
> "Jan Kronsell" skrev i meddelelsen
> news:498b1496$0$56774$edfa...@dtext02.news.tele.dk

[ ... file 8405 ... ]

> > En due satte sig på hans hovede. Kilden er tilsyneladende Eusebius'
> > Kirkehistorie.
>
>
> Jeg har fundet stedet. Der står:
>
> Da samtlige brødre var kommet sammen for at vælge den næste biskop (!),
> havde de fleste allerede tankerne rettet mod mange ansete og berømte mænd.
> Men Fabianus, som ligeledes var til sted, tænkte ingen på. Pludselig skal
> der fra himlen være fløjet en due ned og have sat sig på Fabianus' hoved,
> mindende om den Hellige Ånd, som i skikkelse af en due var steget ned på
> Frelseren (jf. Lukas, kap. 3, v. 21-22, PEJ). Derpå råbte folket, som
> drevet af en guddommelig ånd, fuld af begejstring og enstemmigt: "Værdig"
> og uden at tøve greb de ham og satte ham på den biskoppelige trone (citat
> slut).
>
> Eusebius' kirkehistorie er faktisk spændende at læse, da man bl. a. læser
> om de interne stridigheder i menighederne, fx opgør med en række kætterske
> bevægelser. Ligeså karakteristisk er det, at Rom endnu kun er en af flere
> store byer med biskopper. Mindst ligeså vigtig hos Eusebius er Alexandria
> i Ægypten!
>
> Da vi når frem til de danske annaler fra højmiddelalderen, jeg har citeret
> andetsteds, er Rom forlængst hovedbyen i kristenheden. Alexandria og det
> hellige land er behersket af muslimer og der er splid med Konstantinopel.


Okay. Mange tak for begge Jeres svar ... :-)


Øh ...

"Lars" skriver ...

Sent: Thursday, February 05, 2009 4:28 PM
news:t41mo45gtmet4sel4...@4ax.com


>
> Fabian var biskop af Rom fra januar 236 til sin død i 250.
> http://da.wikipedia.org/wiki/Pave_Fabian_1.


Og her står der bl.a følgende:

=== citat start ===

Pave Fabian 1.

Pave Fabian (død 20. januar 250) var pave (biskop for Rom) fra januar 236
til sin død i 250. Eusebius beskriver, hvordan de kristne, der var forsamlet
i Rom for at vælge en ny biskop, så en due sætte sig på Fabians hoved. Han
var ellers en fremmed i byen, men blev på den måde udpeget til dette høje
embede, og han blev straks udråbt til biskop, på trods af, at der var flere
kendte mænd blandt kandidaterne til til det ledige embede. ...

[ ... ]

Denne side blev senest ændret den 30. januar 2009 kl. 15:14.

=== citat slut ====


Hmm ...

Æv! Einem fuser. Tegnet var noget så simpelt som en due. Ingen brændende
kors på himlen eller noget tilsvarende ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8407 news:gmerog$1o62$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8408


Poul E. Jørgensen

unread,
Feb 5, 2009, 3:37:38 PM2/5/09
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
news:gmfgir$20dm$1...@newsbin.cybercity.dk...

> Æv! Einem fuser. Tegnet var noget så simpelt som en due. Ingen brændende
> kors på himlen eller noget tilsvarende ... :-(


Nu troede jeg at du, ud fra dit mantra "Jesus loves you", var lidt mere
bibelkyndig.
Duen er simpelthen tegnet over alle tegn, hvilket også min henvisning til
Lukas 3 viser.
På "himlen" i utallige danske prædikestole ses en due, som også symboliserer
Helligånden.

Jan Kronsell

unread,
Feb 5, 2009, 5:25:42 PM2/5/09
to
> splid med Konstantinopel. '¨'

Tak for citatet. :-)

Det er iøvrigt interesant med Lukas 3.22. I den nye oversættelse står:

"Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due"

I mit gamle NT står der bare

"Helligånden steg ned som en due"

og det har jeg altid opfattet som

"Helligånden steg ned på samme måde som en due ville have gjort" :-)

Jan

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 6:57:23 PM2/5/09
to
"Poul E. Jørgensen" skrev
news:dee12$498b4e12$5b96e0a8$20...@news.jay.net

[ ... file 8408 ... ]

> > Æv! Einem fuser. Tegnet var noget så simpelt som en due. Ingen brændende
> > kors på himlen eller noget tilsvarende ... :-(
>
>
> Nu troede jeg at du, ud fra dit mantra "Jesus loves you", var lidt mere
> bibelkyndig.
> Duen er simpelthen tegnet over alle tegn, hvilket også min henvisning til
> Lukas 3 viser.
> På "himlen" i utallige danske prædikestole ses en due, som også
> symboliserer Helligånden.


Undskyld Poul ! Det var ikke sådan ment.

Selvfølgelig er jeg indforstået med de kristne symboler og tegn, men ...

Som jeg *indledningsvist* opstartede denne tråd, lod jeg ane, at jeg havde
noget ganske særligt for øje mht. granskningen, idet jeg jo skrev:

8405 news:gmeqp1$1nmi$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Subject: Re: The connection (?) between UFOs and
> the second coming of Jesus Christ -

[ ... ]


> > Og da skal Menneskesønnens tegn
> > vise sig på himmelen; ...
> >
> > Og Han skal sende sine engle ud ... (til Jorden) ...
> >
> > (Matt. 24,30-31)


Et tegn i form af en due kan ikke komme ind under denne kategori, hvorimod
eksempelvis et brændende kors på himlen godt kan.

Jeg har - for øvrigt - ladet mig fortælle for mange år siden, at der (vist
nok) i 1700-tallet over Kina på himlen skulle have været et sådan brændende
kors. Men jeg husker desværre ret dårligt ... :-(

Nu fik vi i hvert fald denne ting afklaret, og ...

Som tidligere sagt:
Tak for dit bidrag hertil, Poul ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8410 news:gmfssv$24ua$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8411


Poul E. Jørgensen

unread,
Feb 6, 2009, 4:08:48 AM2/6/09
to
"Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)@adslhome.dk> skrev i meddelelsen
news:498b6759$0$56771$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> Det er iøvrigt interesant med Lukas 3.22. I den nye oversættelse står:
> "Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due"

Det er en ordret oversættelse af den græske urtekst. Men der er en
tilføjelse, at "der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig
har jeg fundet velbehag!«"

> I mit gamle NT står der bare
> "Helligånden steg ned som en due"
>
> og det har jeg altid opfattet som
> "Helligånden steg ned på samme måde som en due ville have gjort" :-)

Det kan jo ikke være i teologisk modstrid med hændelsen.
Den ordrette mening må være at tilskuerne så en due stige ned - som altså
var Helligånden. Vi realistisk tænkende, moderne mennesker har jo svært ved
at løsrive os fra billedet af en slags brevdue (Hvor lander den? Sætter den
sig på Jesu hoved? Eller hvad?). Mens datiden nu nok har læst det som du:
som et rent udtryk for at Helligånden steg ned over Jesus - og dermed var
handlingen velsignet fra højeste sted. Jesus var lyst i kuld og køn af
Faderen.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages