L.Kristi's spørgsmål

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Nov 26, 2003, 12:23:35 PM11/26/03
to
DADDY-Break (2003-11-26, CET 18:11):
- "Det skal du (Output L.Kristi-post)."

Jeg har ikke haft tid førend nu, L.Kristi, men da jeg begyndte at læse dit
brev kom ordren (18:11), hvorfor det nu output'tes, som det står.
(tekst-opbygning kanske gå lidt tabt, men nok uden betydning)

Senere vil jeg gøre mit bedste mht. at besvare dine spørgsmål.
(muligvis i små-bidder, brevet er langt)

Keyword:
"I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud;
thi mange falske profeter er draget ud i verden." (1.John. 4,1)

L.Kristi skriver følgende
Emne:
Re: The Second coming of Jesus Christ
(citat start)
----------------------------------------------------------------------
Kjære Mogens
Herren Velsigne deg Rikelig!
Og jeg er takknemlig for at du ville gi meg mulighet til å sende en mail
utenom nyhetsgruppen.
(Jeg har også lest "advarselene" i din mail)
Jeg har fulgt med på dine innlegg i lengre tid, - og jeg har virkelig
forsøkt å forstå helheten og sammenhengen i disse.
Har også registrert at noen har stilt deg spørsmål ang. disse innleggene men
at spørsmålet har vært stilt litt "spisst" og kanskje med et snev av hån, -
og svar da har uteblitt med noen nærmere informasjon iht forklaring.
"For duen kan ikke hvile over lammet, - om lammet er en snerrende ulv som
kler seg i fåreklær" Og blir spørsmål stilt på en slik måte, - ja så vil det
heller ikke bli besvart..
Så jeg stiller deg spørsmålet i Jesu Kjærlighet og med Hans sinnelag.

Jeg forstår ut fra denne mailen fra deg til meg, - at du er "ledet".
Og "This "program" is COMPLETE out-off-control" allikevel er og skal være
under kontroll fra Herren.

Og her i din mail til meg ser jeg at du har en "samtale" med Herren om
klarering og forsikring, - og at du har fått svaret "Trust Me"

Jeg er da så frimodig at jeg forsøker å stille spørsmålet, - hvordan skal
jeg forstå underforstående henvisninger og deres tall, - og se konklusjon og
sammenheng som eventuelle advarsler?
Er det mulig for deg å forklare det for meg, - jeg skulle så gjerne få
forståelse!

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0764 news:g5aub.36142$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0774 news:8moub.36719$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0781 news:wxbwb.44746$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0798 news:0wEwb.46411$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0799 news:8DFwb.46431$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0800 news:3bGwb.46438$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0801 news:DbGwb.46439$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0802 news:EcGwb.46440$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0803 news:BdGwb.46441$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0804 news:vzGwb.46443$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0805 news:lzHwb.46453$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0806 news:a3Iwb.46463$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0807 news:JoIwb.46470$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0808 news:fIIwb.46476$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0809 news:YSIwb.46480$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: The Roots of Evil in Jerusalem
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0144=0810

Kopierte filer over er ikke spesielt utvalgt, - men bare kopiert for å vise
til tallene som er i tillegg til nyhetene/innleggene.
Men jeg lurer på f.eks hvor den nederste som har navnet 0666 og hva som
menes med at man skal legge til 0144 og hva svaret 0810 da viser til..


Mange i gruppen har muligens lagt deg i spam filteret sitt, - og det er en
sørgelig hendelse om det er noe som virkelig bør åpenbares for hver eneste
en av oss, - men pga manglende forståelse og hjelp til å forstå "kodingen"
som da kanksje er årsaken. Mange mennesker faller jo i den fristelsen, - og
bli irritert og agressive, - fordi vår meneskelige kunnskap ikke strekker
til..
For jeg vil tro, - at er det noe Jesus virkelig vil oss, - så håper jeg at
Han vil gi oss innsyn og av Sin visdom i dette. Og siden det er du som er
"motageren og videresenderen" i dette tilfelle, - så er det riktige å
henvende seg til deg som er kilden. For jeg bærer intet ondt i mitt hjerte
mot deg Mogens, - og ønsker bare Jesu Kristi Vilje på jorden som i himmelen
og vil behandle deg som en god bror i Herren, - som også ser at Hans komme
er nær! I Jesu Navn. Og som er villig til å lide for sjelers frelse.

Og jeg har også forsøkt å forstå en annen kode som du skrev:
>L.Kristi-Break (2003-11-24, CET 23:11:5x):

>- "XÅEFPWCSSX"

Hvordan kom disse bokstavene frem og hva viser de egentlig?

Som du ser en kode slik:

> L.Kristi-Break (2003-11-24, CET 23:11:5x):
>
> - "XÅEFPWCSSX"

a=1
b=2
å=29
,=30
.=31
space=32

X-T=D
Å-h=u
E-e=_
F-_=f
P-s=å - SPACE
W-e=r
C-c=_
S-o=d
S-n=e
X-d=t
Memory ON:

Jeg ser at det står i midterste rad på den nedrerste "kolonnen":
The_second, - og siste rad = Du_får_det (og dette hadde jo med svaret at du
bare måtte linke til siden min)

Jeg håper at du får "ledelse" til å kunne dele ditt innsyn med meg Mogens, -
i disse "oppropene". Og er det noe som skal "forsegles" for andre, - så skal
ikke min munn eller noe gjennom tastaturet glippe Rev (Åb) 10,4, - I Jesu
navn.

Herrens Rike Velsignelse til deg!
1 Tess 3, 12-13 Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til
hverandre og til alle, likesom vi har til dere, 13 slik at han kan styrke
deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt
når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

En hilsen i Herren fra
L.Kristi
www.evigliv.com
--- Citat
END ----------------------------------------------------------------------


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):
0638 news:eSTLa.3621$Kb2.1...@news010.worldonline.dk...

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

"Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "
09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-11-24, CET 22:30):
- "det må du gerne (citat fra Rev 22,20)."
0787 news:0Uuwb.46317$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Thank You, Jesus:

Jesus says (Rev 22,20):
- "... I am coming SOON!"

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

- "Hold fred med hverandre."

(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

The right to believe, to worship and witness
The right to change one's belief or religion
The right to join together and express one's belief
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway
http://www.forum18.org/

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

(Ordet og Israel)
http://www.ordetogisrael.dk

(Find Your church inside Denmark)
http://giraffen.dk

(SAT7 - Arabic Website)
http://www.sat7.com/main_page.htm

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0764 news:g5aub.36142$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0774 news:8moub.36719$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0781 news:wxbwb.44746$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0810 news:J5Jwb.46482$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0811 news:Rx%wb.46790$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0812 news:aZ%wb.46799$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0813 news:421xb.46814$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0814 news:lb1xb.46815$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0815 news:Lk1xb.46816$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0816 news:zv1xb.46817$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0817 news:lN1xb.46825$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0818 news:S%1xb.46830$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0819 news:Gm2xb.46834$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0820 news:aY2xb.46850$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0821 news:OY2xb.46851$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0822 news:wZ2xb.46852$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0823 news:7j3xb.46857$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0824 news:hz3xb.46860$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0825 news:VV3xb.46865$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0826 news:0a4xb.46869$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0827 news:nF4xb.46879$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0828 news:sL4xb.46881$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0829 news:UU4xb.46885$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
L.Kristi's spørgsmål
Was:
The Second Coming of Jesus Christ
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0164=0830

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-26, Wednesday, CET 18:23


Kall, Mogens

unread,
Nov 26, 2003, 1:28:29 PM11/26/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

Det farligste en kristen kan opbleve; det er at blive ført bag lyset.

Jeg har fremsat en hypotese ved Det Himmelske Jerusalem, og den skal
bedømmes åndeligt.

Måske indeholder L.Kristi's spørgsmål noget vedrørende dette:

> Jeg har fulgt med på dine innlegg i lengre tid, - og jeg har virkelig
> forsøkt å forstå helheten og sammenhengen i disse.

Hvilket er MEGET svært, indrømmer jeg gerne.

> Har også registrert at noen har stilt deg spørsmål ang. disse innleggene
> men
> at spørsmålet har vært stilt litt "spisst" og kanskje med et snev av
> hån, -
> og svar da har uteblitt med noen nærmere informasjon iht forklaring.

Nogengange svarer jeg ikke, fordi jeg ikke får en direkte ordre herom;
nogengange er ...

Memory-input from file 0743:
news:6oNtb.34750$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
Î "Kredit-konto'en" må vel være OPBRUGT !!!
Î
Î Muligvis bliver du nød til at oprette en ny konto: CALL He@Heaven
­
... "Kredit-konto'en"OPBRUGT !!!
(kast ikke perler for svin)

> Jeg forstår ut fra denne mailen fra deg til meg, - at du er "ledet".
> Og "This "program" is COMPLETE out-off-control" allikevel er og skal være
> under kontroll fra Herren.

Absolut (1.Kor. 14,32)!
(Dog bør jeg nævne, at jeg klart skelner mellem menneskers ordre og Guds)

> Og her i din mail til meg ser jeg at du har en "samtale" med Herren om
> klarering og forsikring, - og at du har fått svaret "Trust Me"

Jeg elsker at tale med Gud; noget galt i det ?

> Jeg er da så frimodig at jeg forsøker å stille spørsmålet, - hvordan skal
> jeg forstå underforstående henvisninger og deres tall, - og se konklusjon
> og
> sammenheng som eventuelle advarsler?
> Er det mulig for deg å forklare det for meg, - jeg skulle så gjerne få
> forståelse!

Når jeg skriver Online, har jeg valgt at give hver indlæg et nummer. Herved
er det lettere at hitte rundt i filerne, specielt når disse skal benyttes
igen (i en ny sammenhæng).
Bibelen er på-en-måde opbygget "lidt" på samme måde (genbrug af symboler,
fx. Påskemåltidet GT overføres til Påskemåltidet NT)

> Men jeg lurer på f.eks hvor den nederste som har navnet 0666 og hva som
> menes med at man skal legge til 0144 og hva svaret 0810 da viser til..

"Tilfældigvis" kom fil-tælleren op på tallet 666 udfor en - for mig at se -
alvorlig sag. Så alvorlig at jeg vælger her at citere den:

(citat start, file 0666):
Irans atomvåbenprogram - Taget på fast gerning (0666)
dk.politik
(sommer-time)
30. august 2003 14:22
(winter-time)
30. august 2003 13:22
--------------------------------------------------------------------


MetroXpress skrev torsdag den 28. august 2003:
--------------------------------------------------------------

IAEA: Iran har beriget uran

Iran. Inspektører fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) har fundet
to forskellige typer højt berigede atompartikler på atomare faciliteter i
Iran, og disse partikler er der ikke behov for i civile atomprogrammer. Det
siger en vestlig diplomat til det franske nyhedsbureau AFP. "Opdagelsen af
højt beriget uran er specielt bekymrende. IAEA-inspektører har fundet to
forskellige typer højt berigede partikler. Det har man ikke brug for til at
lave atomkraft," siger diplomaten. Fundet er omtalt i en IAEA-rapport, der
er afleveret til FN-organisationens ledelse forud for et afgørende møde om
Irans atomprogrammer.

(Ritzau/AFP)
--- END of News ---------------------------------------------

Ja, det bliver jo en "hyggelig" fremtid planetens beboere får!

"... og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneskekød frelst,
men FOR DE UDVALGTES SKYLD skal disse dage afkortes." (MaTT 24,22)

Input memory:
2304 (3) - T minus one.

... (cut 2003-11-26)
--- END of file 0666 -----------------------------------------------------


Vi taler nu ikke længere blot om en "hypotetisk" atomkrig.

> Og jeg har også forsøkt å forstå en annen kode som du skrev:
> >L.Kristi-Break (2003-11-24, CET 23:11:5x):
>
> >- "XÅEFPWCSSX"
>
> Hvordan kom disse bokstavene frem og hva viser de egentlig?

På det angivne tidspunkt, kom jeg i mine tanker til at tænke på dig, og da
hørte jeg dig sige (skønt jeg ikke kender dig og aldrig har hørt dig tale):
"Du får det."

Jeg valgte at kode meddelsen på en sådan måde, at jeg - når tid var inde -
kunne gendanne den i dens originale udgave.

Hvis jeg havde skrevet meddelsen UDEN kodning, da havde jeg jo nærmest
"proppet" mit udsagn i din mund. Men du er jo et selvstændigt individ, og
har ret til selv at bestemme!

Det, jeg ønskede, var, at gøre dig opmærksom på, at ...
(... i ordet konstruktive, positive betydning ...)

This "program" is COMPLETE out-off-control.

Du kender vel ordene:

"Når Gud står op, så splittes Hans fjender ..."
(Salme 68)

Dét, jeg altså forsøger at sige gennem dette (inklusiv kodningen), er, at
Guds hær muligvis er ved at gå i angrebsposition (Rom.12,19b). Gud er
muligvis ved at få "spat" af al den ondskab, der hærger som pest her på
jorden.

> Herrens Rike Velsignelse til deg!

I lige måde, tak.

> 1 Tess 3, 12-13 Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både
> til
> hverandre og til alle, likesom vi har til dere, 13 slik at han kan styrke
> deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars
> ansikt
> når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Tak for dit brev, L.Kristi

Af en-eller-anden grund fornemmer jeg, at du har nådegave til at bedømme
ånder (1.John.4,1). Jeg havde håbet, at du ville gå i rette med mig med
hensyn til file 0215 samt dets Links.

Måske kommer det en dag.

Var der ting i brevet, som jeg overså (eller misforstod) ?

PS. Det står dig til enhver tid frit at tilbagekalde mit Links til
www.evigliv.com

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0830 news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
L.Kristi's spørgsmål
Was:
The Second Coming of Jesus Christ
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0165=0831

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-26, Wednesday, CET 19:28


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 5:00:14 AM11/27/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

DADDY-Break (2003-11-27, CET 10:21):
- "Det må du gerne (kommentar)."

Du skriver bl.a. følgende ...

> Mange i gruppen har muligens lagt deg i spam filteret sitt, - og det er en
> sørgelig hendelse om det er noe som virkelig bør åpenbares for hver eneste
> en av oss, - men pga manglende forståelse og hjelp til å forstå "kodingen"
> som da kanksje er årsaken. Mange mennesker faller jo i den fristelsen, -
> og
> bli irritert og agressive, - fordi vår meneskelige kunnskap ikke strekker
> til..

Heri har du FULDSTÆNDIG ret, men det, som jeg ønsker, er først og fremmest,
at tække Gud (You cannot please everybody).

Når DADDY siger "Gå derhen", så går jeg derhen,
når DADDY siger "Holdt", så standser jeg op,
osv.

Spørgsmålet - for mig - bliver derfor:

Hvorfor har Gud valgt en tåbe (som mig) til at udføre dette arbejde ?
(folk bliver jo irriterede og agressive)

Hvis jeg begynder at lave om på mig selv (og indordner mig på andres
præmisser), ja så er det muligt, at jeg kunne vinde hele Verden, men hva'
skulle det gavne ?

Jeg vil sætte stor pris på, at du, L.Kristi, i kraft af dit ordvalg, som er
...

> "For duen kan ikke hvile over lammet, - om lammet er en snerrende ulv som
> kler seg i fåreklær" Og blir spørsmål stilt på en slik måte, - ja så vil
det
> heller ikke bli besvart..

... siger tingene rent ud. Opfatter du mig som en ulv, der går på rov i
fåreflokken (Matt.7,15-20) ? - For hvis dette vitterlig er selve SANDHEDEN
(i Guds Øjne), da må jeg STRAKS omvende mig.

Forsøg - om muligt - at konkretiser (dersom svaret er "JA") med et / flere
eksempler. Det letter forståelsen for mig.

Du behøver heller ej "pakke det ind i vat". Jeg kan godt tåle at høre
sandheden uden omsvøb.

Som tidligere skrevet ...
0831 news:Oh6xb.47423$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
... ville jeg selv blive meget betænkelig overfor file 0215 og dets Links.

Disse er desværre forældede i nyhedsgruppen, men kan gendannes på følgende
måde:

Klik her (http://www.google.com/intl/da/ )
Klik herefter på Newsgroups (grupper)
Indtast herefter på søgelinien: "Kall, 0215"
Sorter downloads efter dato (date)
Find datoen: 2002-12-04, Wednesday, CET 16:16
Emne: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

... eller (vent nogle timer, indtil dette indlæg er blevet registreret hos
Google)

Klik her (http://www.google.com/intl/da/ )
Klik herefter på Newsgroups (grupper)
Indtast herefter på søgelinien: "Kall, 0836"
(Herved skulle dette indlæg, denne fil, gerne fremkomme)
klik herefter på aktuel fil, som er ...
0215 news:u%oH9.57579$HU.38...@news010.worldonline.dk...

I modsætning til mange andre, tror jeg, at du har nådegaven til at bedømme
ånder (1.John 4,1)

Jeg ønsker IKKE, at føre mennesker bag lyset. Gør jeg det alligevel
(ubevidst), da må jeg hurtigst mulig - bort fra blindgyden - tilbage på
Livets Vej (John.14,6)!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0832 news:b%8xb.47549$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0833 news:IUhxb.47618$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0834 news:nhixb.47623$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0835 news:edjxb.47633$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0170=0836

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 11:00


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 11:53:56 AM11/27/03
to
Jesus-Break (2003-11-27, CET 16:53:3x, delay -00:02:08):
- "XÅØZPP_MJNTHE.,E"

Tak Jesus!

Jeg har nu igen valgt at kode meddelsen på en sådan måde,
at jeg - når tid var inde - kan gendanne den i dens originale
udgave.

Forklaring på denne min beslutning kommer sidenhen!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0836 news:9Xjxb.47653$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0837 news:RXkxb.47711$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0838 news:OFlxb.47905$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0839 news:Vinxb.47982$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0840 news:12oxb.47988$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0175=0841

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 17:53


L.Kristi

unread,
Nov 27, 2003, 3:45:41 PM11/27/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:Oh6xb.47423$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> "Kall, Mogens" skrev
> (news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):
Svar kommer
Vennlig hilsen
L.Kristi :-)


Kall, Mogens

unread,
Nov 29, 2003, 2:11:58 PM11/29/03
to
Du er efterhånden blevet mig en gåde, L.Kristi.

Klokken 18:21 hørte jeg dig sige:

"... (classifyed) ..."

Af en-eller-anden grund klumrede jeg derefter i fil-counteren, således at
dit ord (18:21) er blevet registreret (hos Gud) som fil nr. 0862.

Da jeg spurgte Herren om vejledning, benyttede jeg et princip (dét at slå op
et tilfældigt sted i Bibelen). Men af en-eller-anden grund valgte jeg mit
andagtshæfte i stedet for. Her stod der:

Mandag den 13 Oktober 2003

Matt 21,18-22

Figentræet
...

STRAKS kunne jeg ikukomme dit ord ...
news:%oqwb.908$n31....@news2.e.nsc.no...
> Matt 24, 32 Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og
> bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.
> Fikentreet her er Israel som land, - når det er blitt et eget land, -
> (fått
> sevje og bladene springer ut) da begynner vi å nærme oss Jesu gjenkomst.
> Det
> samme står i Markus.

... ! - ?

DADDY-Break (2003-11-29, CET 19:37:0x):
- "Det skal du (Output fil1 0862)."

Må jeg kryptere 18:21 ?

19:40:
- "Ja!"

Dit ord var følgende:

L.Kristi:
(2003-11-29, CET 18:21)
- ",WCSØ.RJHROVPSAETNH"

Må jeg citere andagtsteksten, Far ?

19:40:12:
- "Det må du også."

Tak Herre:

Input www.blr.dk
Mandag den 13. Oktober 2003
----------------------------------------------------
Matt 21,18-22

Figentræet

Jesus og hans disciple har været i Betha-
nia for at overnatte efter konfrontationen
på tempelpladsen. Hændelsen med fi-
gentræet sker på vej tilbage til Jerusalem.
Efter denne morgen kom det aldrig mere
til at bære frugt. Ved Jesu ord visner fi-
gentræet.
Disciplene var ikke interesserede i,
hvorfor Jesus fik træet til at visne, men
udelukkende, hvordan han gjorde det.
På den måde fik Jesus fortalt dem noget
om at tro.
Læs v21-22. den som ikke tvivler på
Gud, tror alt er muligt. Han ikke bare
håber og ønsker, men regner sikkert med
Gud. Den er den tro, Jesus taler om. Be-
tingelsen for at opbleve Guds kraft er at
bede i Jesu navn. Det indebærer, at vi
tror på ham som frelser og tilhører ham.
Det giver os ret til at bruge hans navn.
Figentræet bliver også et billede på,
hvad der sker for Israels folk, som var
åndeligt forfaldent. (Mika 7,1.13).
Nøgleord: Alt, hvad I beder om ...
(v22).
--- END of Andagtstekst ----------------------


Du har været forbavsende tavs, skønt Jørgen har spurgt dig om dette figentræ
...
news:3fc348d7$0$137$edfa...@dread11.news.tele.dk...
(but I know why ... 18:21)

Hvorfor skal den Output'tes, Far ?

19:58:46, delay some seconds:
- "Fordi Jeg gerne vil have det sådan."

Okay (jeg er med på den værste).

And this is a thing we do not understand !!!

Do You understand it (1.Pet.1,12) ?

20:07:
- "Yes - ... (classifyed) ..."


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0832 news:b%8xb.47549$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0857 news:GITxb.48744$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0859 news:gr_xb.48772$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0860 news:Hm4yb.49005$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0861 news:jr4yb.49008$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0863 news:gO4yb.49014$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0196=0862

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-29, Saturday, CET 20:11


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 7:23:19 AM11/30/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:9Xjxb.47653$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> > "For duen kan ikke hvile over lammet, - om lammet er en snerrende ulv
> > som kler seg i fåreklær" Og blir spørsmål stilt på en slik måte, - ja så
> > vil det heller ikke bli besvart..

Undskyld, L.Kristi, men det er en ALVORLIG anklage du indirekte har rettet
mod mig, ...

... og det vil jeg ikke bebrejde dig for (jeg ville selv kunne finde på at
tænke sådan), men skal "tiltalen" så hen i det uvisse i al evighed ?

Sådan kender jeg ikke min Far (Åb. 12,10), og faktisk tror jeg, at jeg
kender dig så godt, at sådan vil du heller ej opføre dig. Dertil elsker du
Jesus for højt.

DADDY-Break (2003-11-30, CET 13:02):
- "Du skal holde det hemmeligt!"

Yes, my Lord - men må jeg godt stille spørgsmålet ?

13:03
- "Nej."

...(!) ...

13:04
- "Okay - det må du godt alligevel."

Mit spørgsmål til dig er følgende:

"Hvad er forskellen (John 15,13) ?"

13:05
- "Men så heller ikke mere!"

Okay!

13:06
- "I have a plan ... You see."

Den er opfattet, Far - Tak for det!

-

I øjeblikket skriver "visse" personer her på dk.l.k vrøvleting, blot for at
provokere (pga. et "lidt" barnagtigt ambivalent forhold til deres Skaber).
Det er ikke tilfældet med mig, L.Kristi - det er muligt at jeg vrøvler
m.m., men i så fald er det fordi, at jeg er en tåbe (the fool of Christ).
Gud er jo ikke forvirringens Gud.

Derimod har jeg opfordret dig til at skue (med kritiske øjne) på visse af
mine udsagn.

Herom har jeg skrevet lidt mere i fil 0866:
(og muligvis er denne mere overskuelig)

Re: hvad siger bibelen om ufoer?
dk.livssyn.kristendom
2003-11-30, Sunday, CET 12:39
news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

(jeg blev inspireret af Ole Madsen's indlæg. see interrupt
news:3fc989b6$0$27415$edfa...@dread16.news.tele.dk...)

-

Som sagt:
Det er ALVORLIGE anklager, der er blevet rette mod mig...

... dersom du ikke har tid m.m., da meddel blot dette.

På forhånd tak.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0857 news:GITxb.48744$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0864 news:Pi9yb.49120$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0865 news:n6hyb.49147$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0866 news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0201=0867

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-30, Sunday, CET 13:23


L.Kristi

unread,
Nov 30, 2003, 7:55:24 AM11/30/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> "Kall, Mogens" skrev
> (news:9Xjxb.47653$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):
>
> > > "For duen kan ikke hvile over lammet, - om lammet er en snerrende ulv
> > > som kler seg i fåreklær" Og blir spørsmål stilt på en slik måte, - ja

> > > vil det heller ikke bli besvart..
>
> Undskyld, L.Kristi, men det er en ALVORLIG anklage du indirekte har rettet
> mod mig, ...
>
Kjære Mogens Kall
Hvis du kjenner min utalelse ovenfor som en anklage mot deg, - så må det
være Herren Jesus selv som berører deg i ditt hjerte.
Det er ikke jeg, - for dette utsagnet/lignelsen var ikke rettet mot deg, -
men som en "mulighet" av forkledning av de som stiller deg spørsmål med en
eventuell noe "spiss" tone....

Velsignet dag til drg og alle på gruppen, - i Jesu Navn
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


L.Kristi

unread,
Nov 30, 2003, 8:03:08 AM11/30/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:Oh6xb.47423$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> "Kall, Mogens" skrev
> (news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> Af en-eller-anden grund fornemmer jeg, at du har nådegave til at bedømme
> ånder

Ja, - jeg har den nådegaven, - så der var din fornemmelse rett, - og nå vil
nok flere på gruppen lure på om din fornemmelse er fra Jesu ledelse, - eller
om det er en annen ånd en Jesu Kristi Ånd i deg, - som fornemmer dette.. :-)

Jeg kommer tilbake til det ovenstående i et senere svar, - med tillegg.....

>Jeg havde håbet, at du ville gå i rette med mig med
>hensyn til file 0215 samt dets Links.

Og hvor finner jeg denne filen 0215 og disse links?
Min memorering på tall er ikke min sterke side desverre...


> Var der ting i brevet, som jeg overså (eller misforstod) ?

Det du har "glemt" å svare på var dette regnestykket:
F.eks, -denne kopien fra foregående nyhet:
0666+0165=0831
Hvor 0666 er news og hvor får du tallet 0165 fra, - og hva skal resultatet
være i 0831
Det jeg kan forstå er at det er news nummer....

Det kan virke som en "spådom" om at en senere fil skal opplyse om de to
foregående eller tilsvare ....
Men jeg har sett et av disse "regnestykkene" hvor svaret med filnummeret
IKKE hadde noe som kan vise til at det blir noe "er lik" =

Selv om jeg ikke ble "matematisk" så mye klokere, - så takker jeg så mye for
at du ville svare meg Mogens.

Her er det litt svar på ditt innnlegg Mogens, - mer kommer etterhvert :-)

Velsignet dag og Søk Herren Gud den Allømektige gjonnom Jesu Kristi blod, -
det er den eneste veie til å nå frem og få svar og ledelse av Den Hellige
Ånds røst.

Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com

Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 9:08:19 AM11/30/03
to
DADDY-Break (2003-11-30, CET 14:28):
- "Det skal du (svar L.Kristi)."

"L.Kristi" skrev (news:bUlyb.2559$Y06....@news4.e.nsc.no...):

> Ja, - jeg har den nådegaven, - så der var din fornemmelse rett, - og nå
> vil
> nok flere på gruppen lure på om din fornemmelse er fra Jesu ledelse, -
> eller
> om det er en annen ånd en Jesu Kristi Ånd i deg, - som fornemmer dette..
:-)

Og dermed indrømmer du også, ...
news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
news:YMlyb.2558$Y06....@news4.e.nsc.no...

> > > "For duen kan ikke hvile over lammet, - om lammet er en snerrende ulv
> > > som kler seg i fåreklær" Og blir spørsmål stilt på en slik måte, - ja
> > > så
> > > vil det heller ikke bli besvart..
>

> Undskyld, L.Kristi, men det er en ALVORLIG anklage du indirekte har rettet
> mod mig, ...

... at du tager dig dine forbehold.

Okay - det er helt i orden, L.Kristi. Nok om det.

Guds fred og fordragelighed skal herske mellem os kristne.

Det afgørende er, at du giver en håndsrækning. Tak for det!

> Jeg kommer tilbake til det ovenstående i et senere svar, - med
> tillegg.....
>
> >Jeg havde håbet, at du ville gå i rette med mig med
> >hensyn til file 0215 samt dets Links.
>
> Og hvor finner jeg denne filen 0215 og disse links?
> Min memorering på tall er ikke min sterke side desverre...

Puha - Det er jo en forfærdelig masse, jeg har skrevet, og der er ingen
grund til, at jeg tager din tid med dette. Men - dersom Herren pålægger dig
dette bedømmelsesarbejde - bør jeg nok for nemhedens skyld sende
nyheds-indlæggene som en Zip-fil til dig (Hertil kræves et svar).

> > Var der ting i brevet, som jeg overså (eller misforstod) ?
>
> Det du har "glemt" å svare på var dette regnestykket:
> F.eks, -denne kopien fra foregående nyhet:
> 0666+0165=0831
> Hvor 0666 er news og hvor får du tallet 0165 fra, - og hva skal resultatet
> være i 0831
> Det jeg kan forstå er at det er news nummer....

Ja! - Fuldstændig korrekt. For at kunne hitte rundt i indlæggene (de kaldes
jo ved samme navn, dersom de ligger i samme "Emne", Subject), har jeg givet
hver indlæg et nummer.

En dag måtte tallet jo falde på nummer 666, og dette tal har i Bibelen en
symbolsk værdi (tallet for Antikrist).
Normalt vil jeg ikke tillægge det noget betydning, men fil 0666 udskilte sig
MARKANT fra de andre. Derfor har jeg valgt at "slæbe" rund på denne, for til
stadighed at påminde andre om hændelsen.

Der er IKKE nogen "tal-magi" i det; overhovedet ikke!

> Det kan virke som en "spådom" om at en senere fil skal opplyse om de to
> foregående eller tilsvare ....

Jeg kan FORSIKRE dig om, at der er INGEN spådom involveret i dette. Noget
sådan har Gud forbudt (5.Mos.18,10-11).

> Men jeg har sett et av disse "regnestykkene" hvor svaret med filnummeret
> IKKE hadde noe som kan vise til at det blir noe "er lik" =

Sætningen ej helt forstået.
Muligvis har du set i en fil, hvor jeg har "fjumret" i det, dvs. glemt at
opdatere dato'en, uge-dagen, eller fil-nummeret.
(et fiktivt eksempel: 2+2=5, og dét er jo noget vrøvl).

> Selv om jeg ikke ble "matematisk" så mye klokere, - så takker jeg så mye
> for at du ville svare meg Mogens.

Det er mig, som takker!

> Her er det litt svar på ditt innnlegg Mogens, - mer kommer etterhvert :-)

Tak (men husk: Gør det kun, dersom Gud vil. Jeg ønsker ikke at stjæle din
tid)

> Velsignet dag og Søk Herren Gud den Allømektige gjonnom Jesu Kristi
> blod, -

Amen, må Herren også velsigne dig. Hav en god dag.

> det er den eneste veie til å nå frem og få svar og ledelse av Den Hellige
> Ånds røst.

Amen!

>
> Vennlig hilsen
> L.Kristi
> www.evigliv.com

Har du lyst til at berette om din tjeneste (du har jo lige været ude hos en
menighed, skriver du) ?

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0832 news:b%8xb.47549$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0857 news:GITxb.48744$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0864 news:Pi9yb.49120$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0865 news:n6hyb.49147$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0866 news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0867 news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0868 news:cqlyb.49422$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0869 news:kHlyb.49429$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0870 news:LRlyb.49441$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0205=0871

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-30, Sunday, CET 15:08


L.Kristi

unread,
Dec 2, 2003, 8:43:41 AM12/2/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:Oh6xb.47423$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> "Kall, Mogens" skrev
> (news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> Af en-eller-anden grund fornemmer jeg, at du har nådegave til at bedømme
> ånder (1.John.4,1).

Kjære Mogens

Generelt om nådegavens funksjon....
Faktisk så stemmer det, - det er en av nådegavene mine.
Og i disse årene som jeg har båret denne nådegaven, - har ALDRI en Frelst
sjel som har vært ren og fylt av
Den Hellige Ånd Vår Herre Jesus Kristus, - gjenkjent denne gaven. Den blir
aldri åpenbart, - der hvor det ikke er "andre" krefter og åndsmakter ute å
går. Og Herren Jesus selv åpenbarer heller aldri dette for andre troende, -
da det for de, - er uvesentlig og det ikke er noen trussel eller til hjelp
for de personlig. Og jeg går heller ikke rundt å proklamerer dette.
Men personer som er berørt, - eller besatt, - eller "villedet" som
påvirket, -
eller lar seg forføre eller forstyrre av andre Åndskrefter eller Demoner, -
de fornemmer
denne Nådegaven, - og det på forskjellige vis.
De avkler seg selv ved å bl.a spørre, - eller rett og slett bli
agressive, -eller å forsøke å villede
meg, - og noen ganger forsøker de å smigre meg med flotte ord og oppfører
seg veldig bibelsk også - og dette, - for de føler seg truet.

Men glem ikke, - de "personer" som er nevnt over, - vil bli Herlige
mennesker
og tjenere for Kristus Jesus, - om bare Åndskreftene blir jagd på dør, -
bundet i Jesu blod, - og befalt å forsvinne i Jesu Navn Amen, - og Jesus så
får flytte inn med all sin fylde og blir Frelser og Herre i deres liv.

Bibelsteder som viser at åndskrefter/demoner avsører seg selv:

Matt 8, 28-31 Da han var kommet over til den andre siden, til
Gadarener-landet*, kom to besatte mot ham fra gravene. De var meget ville,
så ingen kunne komme forbi på den veien. 29 Og se, de skrek ut: Hva har vi
med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden? 30
Nå gikk det en stor svineflokk og beitet et godt stykke fra dem. 31 Og de
onde åndene bønnfalt ham og sa: Dersom du driver oss ut, så send oss inn i
svineflokken!

Apg 16, 16-18 Men det skjedde en gang da vi drog ut til bønnestedet, at vi
møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor
inntekt ved å spå. 17 Hun fulgte etter Paulus og oss, og ropte: Disse
mennesker er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei! 18
Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm, og vendte
seg og sa til ånden: Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne! -
Og den fór ut av henne i samme stund.


Hvorfor du har mottatt denne "fornemmelsen" om nådegaven min, - det er ikke
gitt meg å si noe om Mogens.
Det må du selv søke Herren Jesus om, - men jeg er ledet til å si det
slik, - søk Herren Jesus, - for det er klart at det er noe Han vil deg, -
og Han skal svare deg, - IKKE jeg. Du kjenner Ham, - Jesus, - og i Ham er
all den Kraft som trengs til å bli Frelst som utfridd om det er noe som
"forstyrrer".
Herren Jesus Velsigne deg Rikelig Mogens!
Han elsker deg og har overvunnet alt, - og i Ham kan vi alle få fullkommen
seier!

Du nevnte i et annet innlegg at alt skulle frem i lyset og du henviste til
et bibelvers, - så det var bare
for meg å skrive i vei - men det står skrevet, - og legg merke til den
første setningen i dette verset:

1 Kor 4, 5 Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre
fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal
enhver få sin ros av Gud.

Og det er ikke gitt meg å dømme noe før tiden, - før Herren kommer, - og det
er Ham som skal ta det som er skjult i mørket, - ut i lyset, og stå for den
dommen- IKKE jeg.
Så det er ikke gitt meg å utgi noe mer her i nyhetene Mogens, - og synes du
det er leit, - så må du ta det opp med Jesus.
For jeg vet at det IKKE var Jesu vilje at min mail til deg skulle ut i
nyhetene her, - men du valgte det, - og det gjør at jeg ikke kan være til
mer hjelp, - enn å be for deg kjære venn.

Herren Jesus, - Velsigne og bevare deg Mogens!
I Jesu navn Amen
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com

Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 10:33:13 AM12/2/03
to
DADDY-Break (2003-12-02, CET 15:18):
- "Det skal du (svar L.Krist)."

LOVE You, DAD:

"L.Kristi" skrev (news:tG0zb.3042$Y06....@news4.e.nsc.no...):

Dejligt at høre din stemme igen, L.Kristi (John 15,13).

Amen!

>
> Bibelsteder som viser at åndskrefter/demoner avsører seg selv:
>
> Matt 8, 28-31 Da han var kommet over til den andre siden, til
> Gadarener-landet*, kom to besatte mot ham fra gravene. De var meget ville,
> så ingen kunne komme forbi på den veien. 29 Og se, de skrek ut: Hva har vi
> med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?
> 30
> Nå gikk det en stor svineflokk og beitet et godt stykke fra dem. 31 Og de
> onde åndene bønnfalt ham og sa: Dersom du driver oss ut, så send oss inn i
> svineflokken!
>
> Apg 16, 16-18 Men det skjedde en gang da vi drog ut til bønnestedet, at vi
> møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor
> inntekt ved å spå. 17 Hun fulgte etter Paulus og oss, og ropte: Disse
> mennesker er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei! 18
> Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm, og
> vendte
> seg og sa til ånden: Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av
> henne! -
> Og den fór ut av henne i samme stund.
>
>
> Hvorfor du har mottatt denne "fornemmelsen" om nådegaven min, - det er
> ikke
> gitt meg å si noe om Mogens.

Gud åbenbarer blot nogengange noget for mig, men - da jeg jo ikke er
fuldkommen - kan jeg godt blande tingene sammen (dét, at jeg ikke har lært
at skelne 100% mellem min egen ånd og Guds Ånd).

Et konkret eksempel herpå er fx følgende fejl begået af mig:

0845 news:EEuxb.48120$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> Talte i mit sind med mig selv::
> Han er nu meget kær, ham L.Kristi - mon Gud tager ham med (Matt 24,40) ?
> (Da kom Break'et)
>
> DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:04):
> - "Han tilhører Mig."

Ordet "Han" er forkert, idet du jo er en kvinde (vist nok), L.Kristi.

Så kan man så stille sig det spørgsmål, om denne "profeti" er falsk ?

Hertil vil jeg umiddelbart svare "JA."

Men ved nærmere eftertanke kommer jeg til at tænke på: Er forskellen i
grunden så vigtig ? - Det var en fejl, men ikke en fejl med katastrofale
teologiske konsekvenser. På en måde bedøvende ligegyldig (ved mindre man er
sex-fikseret, apropos den urene homoseksuelle ånds skadelige indflydelse her
på dk.livssyn.kristendom).

Det var dét, jeg kommunikerede til dig med mit ordvalg ...

0867 news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


>
> Mit spørgsmål til dig er følgende:
>
> "Hvad er forskellen (John 15,13) ?"

I Guds øjne er den største Kærlighed dén, at sætte livet til for sine
venner. (Jesu fuldbragte værk på Korset)

Og det er måske her, der er noget Gud ønsker at lære bl.a. Rasmus!

DADDY-Break:
15:42
- "Det må du gerne."

Tænkte på at sige (på Guds vegne):

"Come home, My child !"

DADDY:
15:43
- "I LOVE you - med en inderlig kærlighed, også alle jer andre
[homoseksuelle]."

-

Det er en lidt sjov måde du fører "bevis" på, L.Krist.

Blot fordi der ikke står skrevet en ting i Bibelen - hvilket vi nu bliver
nødt til at undersøge, om det nu vitterlig forholder sig således, hvis man
vil "rense" sit navn (hvilket jeg ikke gider bruge tid på) - kan man ikke
AUTOMATISK udelukke muligheden!

Lad os tage et fiktivt eksempel:
Idet ordet "Mogens" ikke findes i Bibelen, har navnet "Mogens" aldrig
eksisteret.
Det er jo noget ævl - noget skrækkeligt ævl !!!

L.Kristi,

Jeg har observeret - i den senere tid - at der er flere-og-flere personer
her på dk.lk., som har fået en SKRÆKKELIG tilbøjelighed til at kravle op på
"Pave"-stolen - Det er til at BRÆKKE SIG OVER.

Og hvorfor mener jeg nu det ?

Det er SHIRK (afgudsdyrkelse, 2.Tess.2,4) !!!

-

> Det må du selv søke Herren Jesus om, - men jeg er ledet til å si det
> slik, - søk Herren Jesus, - for det er klart at det er noe Han vil deg, -
> og Han skal svare deg, - IKKE jeg. Du kjenner Ham, - Jesus, - og i Ham er
> all den Kraft som trengs til å bli Frelst som utfridd om det er noe som
> "forstyrrer".
> Herren Jesus Velsigne deg Rikelig Mogens!
> Han elsker deg og har overvunnet alt, - og i Ham kan vi alle få fullkommen
> seier!
>
> Du nevnte i et annet innlegg at alt skulle frem i lyset og du henviste til
> et bibelvers, - så det var bare
> for meg å skrive i vei - men det står skrevet, - og legg merke til den
> første setningen i dette verset:
>
> 1 Kor 4, 5 Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre
> fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da
> skal enhver få sin ros av Gud.


WE WANT JUSTICE, AND WE WANT IT NOW !!!

Gud-er-med-os, også i dette. Undervurder ikke Gud (Rom 12,19).


> Og det er ikke gitt meg å dømme noe før tiden, - før Herren kommer, - og
> det
> er Ham som skal ta det som er skjult i mørket, - ut i lyset, og stå for
> den
> dommen- IKKE jeg.
> Så det er ikke gitt meg å utgi noe mer her i nyhetene Mogens, - og synes
> du
> det er leit, - så må du ta det opp med Jesus.
> For jeg vet at det IKKE var Jesu vilje at min mail til deg skulle ut i
> nyhetene her, - men du valgte det, - og det gjør at jeg ikke kan være til
> mer hjelp, - enn å be for deg kjære venn.

Jeg valgte det ikke. Gud gav mig befalingen. Hvis din bøn angående E-mail'en
har været i modstrid med min "advarsel", har du jo på-en-måde skabt en
selv-opfyldende "profeti" (ordene "IKKE var Jesu vilje").

Heri ligger der INGEN bebrejdelse, L.Kristi - blot dette ene, at vi
mennesker (inklusiv mig selv) mener os så skrå-sikre på Gud, at vi
nogengange begår samme fejl som Moses (4.Mos.20,12)

Verden kan godt tåle at høre vor røst, L.Kristi - kan det tænkes, at der er
noget du eventuelt har misforstået ?

L.krist's ånd:
16:20
- "Farvel."

Men det er ÙALMINDELIGT frækt af dig at komme med den slags anklager, uden i
det mindste blot dette ene at konkretisere med facts, hvori jeg forfører
folk !!!

Hvis det er sådan du behandler folk, som søger kontakt med kristne på
www.evigliv.com, så bliver jeg nødt til at melde pas!

Min stående ordre lyder på:

Før folk tilbage til Mig (Jesus) ...

Jesus-Break:
16:24
- "For Jeg vil give dem fred."

- "i Mit navn skal I gøre det."

... så må jeg jo finde nogle andre kristne mennesker, som gider at løfte
byrden!

DADDY:
16:26
- "Nej!"

Kom til at spørge DADDY, om L.kristi henvisningen (www.evigliv.com)i mine
indlæg skulle annulleres.

2304:
16:27
- "Kom til fornuft - de ved ikke bedre - endnu!"

Allright, I got the point, Sir!

> Herren Jesus, - Velsigne og bevare deg Mogens!
> I Jesu navn Amen
> Vennlig hilsen
> L.Kristi
> www.evigliv.com

Må Gud også velsigne dig L.Kristi, ...

Jeg kommer til at savne din røst!

Lev vel, "brave soldier" (Ef. 6,10-18).

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "


09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):
0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."
(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Last Live transmission (2003-12-01, Monday, CET 15:35):
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):


Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0896 news:x1_yb.50263$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0897 news:Qu_yb.50275$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0898 news:Oq%yb.50285$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0899 news:a10zb.50312$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0900 news:my0zb.50381$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0901 news:m71zb.50430$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0666+0236=0902

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 16:33


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 11:25:44 AM12/2/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:Qf2zb.50461$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

2304-Break (2003-12-02, CET ca. 17:04):
- "Giv dem en chance til."

Var gået i rette med 2304 mht. "Fyreseddel". Fik mistanke om, at L.Kristi på
en-eller-anden måde er involveret i Livets Ord (vranglæren: Fremgangs- og
herlighedsteologi).

Jeg beklager meget, 2304, men det kan jeg under ingen omstændigheder
akseptere!

L.Kristi - Tilhører du Livets Ord ("Ja" eller "Nej") ?

Udebliver svar er du vraget !

Deadline 2003-12-03, CET 00:00:00.

-

Internal cross-reference:
Matt 24,24

Keyword:
Magtbegær

Internal message to 2304:
... (1.Cor. 6,2-3) ... Pas! Jeg kan ikke - af samvittighedsmæssige grunde -
adlyde ordre. Okay ?

2304
17:21
- "Forventer du et svar ?"

Ja!

17:21
- "Det skal du få - skriv ned ... Jeg bøjer mig ned for din vilje..."

SHIRK !

17:22
- "Nej! - det var blot i ærbødighed."

Okay - have a nice day, Sir!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0902 news:Qf2zb.50461$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0237=0903

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 17:25


L.Kristi

unread,
Dec 2, 2003, 12:09:00 PM12/2/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:413zb.50486$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> "Kall, Mogens" skrev
> (news:Qf2zb.50461$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> L.Kristi - Tilhører du Livets Ord ("Ja" eller "Nej") ?

NEI

> Udebliver svar er du vraget !

Av deg eller Jesus? *smiler*

Min tilhørighet kunne jo Jesus ha svart deg på Mogens!

> with love from
> Mogens Kall

Jesu Rike Velsignelse til deg!
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 12:43:57 PM12/2/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:413zb.50486$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> L.Kristi - Tilhører du Livets Ord ("Ja" eller "Nej") ?
>
> Udebliver svar er du vraget !
>
> Deadline 2003-12-03, CET 00:00:00.
>
> -
>
> Internal cross-reference:
> Matt 24,24
>
> Keyword:
> Magtbegær


Message to Output 2003-12-03, CET 00:00:00
-------------------------------------------------

Jeg kan desværre ikke - af samvittighedsmæssige grunde - betro menneskesjæle
i din varetægt, L.Kristi, hvorfor henvisningen til din webside hermed er
annulleret.
Sæt nu I behandler dem på samme måde, som I har behandlet mig (Jak.4,11).
Det første, de vil sige, vil jo i så fald være: "Nej tak, Jesus! Vi har fået
nok af dig!"

Du afslørede dine indre motiver i kraft af din bøn:

Du glemte at tage højde for, at foruden din egen vilje og Guds vilje, findes
der endvidere også en tredje vilje, nemlig min!

Havde du forstået Guds (Isa's) Kærlighedsbudskab, da havde du også indset,
at jeg er et SELVSTÆNDIGT tænkende individ, og ikke blot en robot. At
TILSIDESÆTTE min vilje er IKKE just det, jeg vil kalde for at elske mig -
tværtimod !!!

Du bad - kort sagt - IKKE efter Guds vilje (1.John.5,14), men det troede du,
at du gjorde; for du har jo PATENTRET på Gud. Det er heri hovmodet
(magtbegæret) kommer ind i billedet.

Hvad angår din frelse vedkommer det ikke mig, dog tror jeg på, at vi ses i
Himlen.

Menneskesjælene skal KUN tilhøre God Himself !!!
(1.Tim.4,10)

PS. Børge Højlund Jensen afslørende dig.

Vi ses også i Himlen, Børge!

END of Anti-"virus"-program-de-la-Jesus-(Isa).

-

Og hvad kan vi så lære af det ?

Der står følgende skrevet i Bibelen:

"Det er kun almindelige, menneskelige fristelser, der HIDTIL har mødt jer,
..."
(1.Kor.10,13a)

Input memory:
0693 news:G59pb.23642$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
(2003-11-02, Sunday, CET 16:01)
>
> For at springe lidt i emnet, Børge, kom jeg til at tænke på 1.Kor 10,13a,
> da
> du skrev "der er intet fejl hos dem eller også er vi alle fejl på dem ."
>
> Vil der komme en dag (er den måske allerede kommet), hvor vi vil blive
> udsat
> for OVERNATURLIGE fristelser (MaTT 24,24 se også 7,22-23) ?


Vær derfor beredt, Guds folk (lær af idioten Mogens fejltrin, tro ikke
enhver ånd)

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0903 news:413zb.50486$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0238=0904

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 18:43


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 12:47:51 PM12/2/03
to
Har netop lige læst din meddelse,

"L.Kristi" <gudsor...@NOSPAMyahoo.no> skrev i en meddelelse
news:EG3zb.3097$Y06....@news4.e.nsc.no...


Annulleringen står ved magt
(hellere en for lidt end en for meget)

Kærlig hilsen og Guds fred
Mogens Kall
0666+0239=0905


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 3:28:23 PM12/2/03
to
Har jeg sagt ting, som har såret dig, beder jeg dig om tilgivelse for disse
mine ord, L.Kristi.

Uanset hvad, er der kommet noget godt ud af det:

Et skole-eksempel i Guds undervisningsprogram.

Keyword:


"Det er kun almindelige, menneskelige fristelser, der HIDTIL har mødt jer,
..."
(1.Kor.10,13a)

-

En anden ting, vi også kan lære, er, at nogle ånder udelukkende har til
formål at berøve os vor tid og kræfter; tid og kræfter, der skulle være
brugt på Jesus.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0904 news:qa4zb.50514$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0905 news:Xe4zb.50516$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0906 news:gx6zb.50593$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0241=0907

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 21:28


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 4:26:25 PM12/2/03
to
Jeg er åbenbart ikke helt færdig med dig, L.Kristi!

Din intention var, at du gerne ville lave lidt om på mig
(for jeg var åbenbart ikke god nok - apropos Jante-loven).

Men så er det jo ikke længere mig, der lever, men blot et tro kopi af dig,
L.kristi !


Her er et lille eksempel
(uden at jeg på nogen-som-helst måde skal ophøje mig til en Apostel)

Input Udfordringen, uge 48 - 27. november 2003, Bagsmækken
-------------------------------------------------------------------

Duer ikke, Paulus!


Korinth, Grækenland.

Til hr Saulus Paulus, freelance missionær,

Som svar på din ansøgning om optagele under vor ledelse,
vil vi hermed gerne svare dig åbent og ærligt:
Oprigtigt talt er vi forundret over, at du i det hele taget har
kunnet vinde tiltro som missionær. Det siges, at du lider af en
alvorlig øjensygdom. Dette er givetvis en uovervindelig hin-
dring for en effektiv tjeneste. Vor bestyrelse kræver 6/6 på
begge øjne hos alle vore ansøgere.
Er det sandt, at du har en fængselsjoumal? Nogle brødre
fortæIler, at du sad i ca. 2 år i Kæsarea, og at du også sad
fængslet i Rom. Du anklages endvidere for at have generet
forretningsmændene i Efesus i en sådan grad, at du omtales
som "manden, der har vendt op og ned på verden". Den slags
sensationssyge har vi ikke brug for i vor mission, ligesom vi
beklager den smagløse "over-muren-i-en-kurv" episode i Da-
maskus. Den tales der stadig om.
Din komplette mangel på diplomati foruroliger os. Mænd
med diplomatisk tæft udsættes ikke for stening eller for at blive
slæbt udenfor byporten. Er det aldrig faldet dig ind, at en mil-
dere måde at udtrykke dig på kunne give dig venner?
Din tjeneste gør et aft for forfløjent indtryk: Først er du i
Lilleasien, så i Makedonien, så i Grækenland, så i Italien, og
nu har du en vidtløftig plan om at komme til Spanien. Du må
da kunne forstå, at du ikke kan frelse hele verden. Du er kun
en lille Paulus.
Dr. Lukas fortæller, at du er lille af vækst, skaldet, ofte syg,
og at du sover dårligt om natten på grund af din bekymring
for de små menigheder. Han fortæller ogsa, at du om aftenen
går rastøs omkring og kan bede den halve nat. En sund sjæl i
et sundt legeme kræver vi af alle vore ansøgere.
Til Timotheus skrev du: "Den gode strid har jeg stridt ..." Vi
anbefaler ingen missionær at "strides". Jesus kom for at bringe
fred. Du roser dig af "i Efesus at have kæmpet med vilde dyr".
Hvad i al verden mener du?
Vi beklager, broder Paulus! Vi kan desværre ikke bruge dig.
Antog vi dig, ville vi være tvunget til at holde dig i en så kort
snor, at et samarbejde i praksis ej ville være muligt. Du ville
komme til at skabe for mange problemer for os som et mo-
derne, verdensomspændende missionsselskab og afvige fra
de regler og den policy, der er vedtaget i vore internationale
håndbøger.
Venlig hilsen
Logikos Rationalis (formand)

--- END of Udfordringen -----------------------------------------


Håber du kunne fatte poienten (apropos afguden: jante-loven)


I Jesu navn - om du så var selveste Paven i Rom:

Hold op med at gemme dig i mørket, er mit råd til dig !!!

-

DADDY-Break (2003-12-02, CET 22:00):


- "Det må du gerne."

Thank You, DAD:

I WANT THE TRUTH - NO MATTER WHAT !!!

SAYS THE LORD !!!

- "med hilsen fra Mig!"

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0907 news:wA6zb.50596$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0242=0908

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 22:26


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 4:41:55 PM12/2/03
to
DADDY-Break (2003-12-02, CET 22:34):

- "Det må du gerne."

Det er SIDSTE gang du laver det nummer med mig.

Keyword:
(From East to West, From North to South).

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0908 news:Yq7zb.50616$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0243=0909

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 22:41


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 4:52:45 PM12/2/03
to
DADDY-Break (2003-12-02, CET 22:48:2x, delay -00:00:00)
- "Glæd jer, Guds engle - en synder har omvendt sig!"

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:tF7zb.50620$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0244=0910


L.Kristi

unread,
Dec 7, 2003, 1:10:18 PM12/7/03
to
Hvis min generelle informasjon om nådegaven til å prøve ånder hadde vært en
bibelsk profeti, - så tror jeg at de fleste her på gruppen nesten kunne ha
sagt at den nu kunne sies å være oppfylt, - om man følger innleggene med
alle forvrengninger, - smiger som angrep , beskyldninger og påstander, - som
trusler.

Et udrag av mitt innlegg og svar på spørsmålet om jeg hadde denne nådegaven
da den kunne "fornemmes".
Og mitt svar på Hvordan nådegaven bli gjenkjent og av hvem var :

>Men personer som er berørt, - eller besatt, - eller "villedet" som
>påvirket, -
>eller lar seg forføre eller forstyrre av andre Åndskrefter eller Demoner, -
>de fornemmer
>denne Nådegaven, - og det på forskjellige vis.
>De avkler seg selv ved å bl.a spørre, - eller rett og slett bli
>agressive, -eller å forsøke å villede
>meg, - og noen ganger forsøker de å smigre meg med flotte ord og oppfører
>seg veldig bibelsk også - og dette, - for de føler seg truet.

Guds Fred og Glede til dere alle.
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Kall, Mogens

unread,
Dec 7, 2003, 2:01:02 PM12/7/03
to
"L.Kristi" skrev (news:92KAb.4433$Y06....@news4.e.nsc.no...):

Hej L.Kristi,

Jeg har lige downloaded dine indlæg.

Dejligt at høre fra dig.

Har ikke været sød mod dig, hvorfor jeg må bede om din tilgivelse

Kan du tilgive din broder ?

Guds fred.

Kærlig hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael

PS. Læser dine indlæg senere

0666+0299=0965


Kall, Mogens

unread,
Dec 7, 2003, 2:17:31 PM12/7/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:OMKAb.55082$jf4.3...@news000.worldonline.dk...)

Vil gerne skrive dette inden jeg læser dine ord:

Fejlen var min.

Jeg har mine "lig-torne". Områder i min personlighed, hvor jeg endnu ikke er
sat 100 % i frihed af Jesus (John 8,32).

Jeg er et úfuldkommen menneske. Ofte "titter" den gamle Adam (ham, som altid
er i oprør mod Gud) frem i mig.

Jeg begik den fejl, at jeg lod mig blive afhængig af dig. Og det gør for så
vidt ikke noget i sig selv. Men - på grund af min opvækst med megen úsund
afhængighedsforhold - er dette fortsat en "lig-torn" i mit liv.

Dag for dag renser Jesus os, så vi mer' og mer' kommer til at ligne Ham.

Og det har jeg det godt med.

Og det ved jeg, at du også har det godt med.

Må Gud velsigne dig, min søster i Kristus Jesus.

Guds fred.

Kærlig hilsen
Mogens Kall
The servant of Michael

PS. Læser dine indlæg senere

0666+0300=0966


L.Kristi

unread,
Dec 7, 2003, 2:47:35 PM12/7/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:OMKAb.55082$jf4.3...@news000.worldonline.dk...

> "L.Kristi" skrev (news:92KAb.4433$Y06....@news4.e.nsc.no...):
>
> Hej L.Kristi,
>
> Jeg har lige downloaded dine indlæg.
>
> Dejligt at høre fra dig.
>
> Har ikke været sød mod dig, hvorfor jeg må bede om din tilgivelse
>
> Kan du tilgive din broder ?
>
> Guds fred.
>
> Kærlig hilsen
> Mogens Kall

Ha ikke båret noe som helst nag til deg Mogens.
Så har det vært noe som skulle trenge min tilgivelse, - så er det tilgitt
for lenge siden :-)
Jeg ønsker deg bare alt godt i Jesus Kristus, - og det har jeg ønsket deg
hele tiden.
Herren Jesus Velsigne deg!
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


L.Kristi

unread,
Dec 7, 2003, 2:52:05 PM12/7/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:31LAb.55087$jf4.3...@news000.worldonline.dk...

Ja, - Jesus er god og full av Nåde for oss alle som søker Ham i sannhet!
Jeg har aldri ønsket noe annet en at du skal søke Jesus Mogens, - for det er
Han som er løsningen på alle ting vet du, - både fortid og nåtid.
Og dette mener jeg med et kjærlig og godt hjerte i Kristus Jesus.
Guds Fred til deg også!
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com
PS Jeg har bedt mye for deg og vil fortsatt be for deg I Jesu Navn, - for vi
alle trenger forbedre vet du :-)


Kall, Mogens

unread,
Dec 7, 2003, 3:09:08 PM12/7/03
to
"L.Kristi" skrev (news:92KAb.4433$Y06....@news4.e.nsc.no...):

At du ser mig i al min ufuldkommenhed; det, at jeg blot er et menneske med
fejl og mangler, og gøre dette ensbetydende med, at jeg - for at sige det
rent ud - står i ledtog med Iblîs (djævelen), hænger - i mine øjne - ikke
sammen. For så skulle alle mennesker jo være Iblîs børn.

Men her vil vi aldrig komme videre.

Du har - for mig at se - en gang for alle givet mig stemplet, og det må jeg
så leve med.

Men kunne det tænkes, at du har misforstået noget, L.Kristi ?

Du taler om ...

1.
forvrengninger

2.
smiger

3.
angrep

4.
beskyldninger

5.
påstander

6.
trusler

Det er ikke fordi, jeg orker at diskutere det, men da det er jo aldrig rart
at få et sådant stempel, kunne jeg godt tænke mig, at du konkretiserede dine
angreb på mig.

Guds fred til dig, L.Kristi

Kærlig hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael

0666+0303=0969


Kall, Mogens

unread,
Dec 7, 2003, 3:21:22 PM12/7/03
to
"L.Kristi" skrev (news:ltLAb.4453$Y06....@news4.e.nsc.no...):

> Ha ikke båret noe som helst nag til deg Mogens.
> Så har det vært noe som skulle trenge min tilgivelse, - så er det tilgitt
> for lenge siden :-)

Tak for det, L.Kristi - Til fred har Gud kaldet os (John 13,35)

> Jeg ønsker deg bare alt godt i Jesus Kristus, - og det har jeg ønsket deg
> hele tiden.

Tak for det, L.Kristi

> Herren Jesus Velsigne deg!

I lige måde.

Kærlig hilsen
Mogens Kall
The servant of Michael

0666+0304=0970


Kall, Mogens

unread,
Dec 7, 2003, 3:28:18 PM12/7/03
to
"L.Kristi" skrev (news:AxLAb.4454$Y06....@news4.e.nsc.no...):

> Ja, - Jesus er god og full av Nåde for oss alle som søker Ham i sannhet!

Amen.

> Jeg har aldri ønsket noe annet en at du skal søke Jesus Mogens, - for det
> er
> Han som er løsningen på alle ting vet du, - både fortid og nåtid.
> Og dette mener jeg med et kjærlig og godt hjerte i Kristus Jesus.
> Guds Fred til deg også!
> Vennlig hilsen
> L.Kristi
> www.evigliv.com
> PS Jeg har bedt mye for deg og vil fortsatt be for deg I Jesu Navn, - for
> vi
> alle trenger forbedre vet du :-)

Tak for det, L.Kristi ...

... og Jesus Kristus og Helligånden går i forbøn for os, Rom. 8,26.34.

Gud vil ikke, at nogen af os fortabes; Han som er alle menneskers frelser,
særligt de troendes (1.Tim.4,10).

Kærlig hilsen
Mogens Kall
The servant of Michael

0666+0305=0971


L.Kristi

unread,
Dec 7, 2003, 3:44:54 PM12/7/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:sNLAb.55108$jf4.3...@news000.worldonline.dk...

Kjære Mogens
Jeg synes du har redgjort godt for deg, - og forklart årsaken til hvorfor
det tok slik galt av sted.
Du kalte det selv i et av disse innlegg i dag, - den gamle "Adam" som slo
til..
Og du har også fortalt om dine yngre dager som ikke var så gode og som Jesus
hjelper deg igjennom.
Og nå starter vi på ny frisk med ny nåde fra Jesus vår Frelser.
Husk alle på gruppen leser alle innleggene og jeg regner med at de også har
sett din forklaring og erkjennelse og at du har bedt om tilgivelse.
Så nå må du bare hvile Mogens, - i Herrens Hender.
Herren Velsigne deg!
Vennlgi hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Kall, Mogens

unread,
Dec 7, 2003, 4:06:55 PM12/7/03
to
"L.Kristi" skrev (news:4jMAb.4466$Y06....@news4.e.nsc.no...):

> Kjære Mogens
> Jeg synes du har redgjort godt for deg, - og forklart årsaken til hvorfor
> det tok slik galt av sted.
> Du kalte det selv i et av disse innlegg i dag, - den gamle "Adam" som slo
> til..
> Og du har også fortalt om dine yngre dager som ikke var så gode og som
> Jesus
> hjelper deg igjennom.
> Og nå starter vi på ny frisk med ny nåde fra Jesus vår Frelser.
> Husk alle på gruppen leser alle innleggene og jeg regner med at de også
> har
> sett din forklaring og erkjennelse og at du har bedt om tilgivelse.
> Så nå må du bare hvile Mogens, - i Herrens Hender.
> Herren Velsigne deg!
> Vennlgi hilsen
> L.Kristi

Det undrer dig måske - nej det tror jeg i grunden ikke - men Gud bruger dig
til at holde mig på plads.

Tidligere har jeg fået drøje hug af den-og-den, og derved har Gud kunnet
holde mit hovmod i "skak".

Men anklagerne dine står ved magt, L.Kristi.

For mig er der MEGET forskel på, dersom Iblîs anklager (Åb 12,10) og så når
en søster (eller broder) i Herren.

Jeg tror ikke, vi kommer udenom, at få snakket tingene igennem:

Dine anklager lyder på:

> 1.
> forvrengninger
>
> 2.
> smiger
>
> 3.
> angrep
>
> 4.
> beskyldninger
>
> 5.
> påstander
>
> 6.
> trusler

... Og det gør mig ondt.

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg holder meget, rigtig meget af dig, L.Kristi

Jo, det er fordi du helhjertet tror på Jesus; det er dét, som gør mig glad.

Lad os - stille og roligt - drøfte tingene igennem, når tid er inde.
(i dagene som kommer)

Kærlig hilsen
Mogens Kall
The servant of Michael

0666+0306=0972


Andreas Falck

unread,
Dec 7, 2003, 4:41:52 PM12/7/03
to
I news:C3MAb.55115$jf4.3...@news000.worldonline.dk skrev
Kall, Mogens følgende:

[ ... ]
> Kærlig hilsen
> Mogens Kall

Hej Mogens

Det er dejligt at se dine indlæg i den form de har nu.

Jeg glæder mig til fortsat at læse dine indlæg fremover, da de nu har
en form der gør det let at finde dit budskab i dem, - og du har jo tit
en god pointe at komme med.

Må Guds rige velsignelse fortsat tilflyde dig

Mange venlige hilsner
Andreas Falck

Kall, Mogens

unread,
Dec 8, 2003, 5:00:42 AM12/8/03