Superloven

3 views
Skip to first unread message

Lyrik

unread,
Apr 7, 2005, 5:44:46 PM4/7/05
to
Den kristne lov er kun en enkelt ting, som er et princip enhver kan have i
sin bagage. Udtrykt så smukt i Johannes 15:

v12 Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.
v13 Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine
venner. v14 I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer.

Bruger man dette princip vil man være ven med Jesus Messias og derigennem
med Gud selv.

Det er en moderne lov. Den er så moderne at den ikke er slået fuldt igennem
endnu.
Delvis fordi moselovens kviksand som taler til menneskets laveste instinkter
prøver at modvirke at den slår fuldt igennem.
Dog kan man glædes over at den vinder frem dag for dag, mens "møglovene" går
deres bane i møde.

Hilsen
jens


Jesus-loves-you

unread,
Apr 7, 2005, 8:15:05 PM4/7/05
to
"Lyrik" skrev

Subject: Moselovens fallit
news:4255a26c$0$67258$157c...@dreader2.cybercity.dk

Subject: I Moseloven bandede de og svor.
news:4255a4d1$0$67264$157c...@dreader2.cybercity.dk

Subject: Møglove!
news:4255a7e4$0$67259$157c...@dreader2.cybercity.dk

Subject: Superloven
news:4255a9ae$0$67258$157c...@dreader2.cybercity.dk

[ ... ]

Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:

1.
Ophørte Loven i år 33 e.Kr. på Golgatas kors ?

eller ...

2.
Ophører Loven først i det øjeblik vi lader os korsfæste-med-Kristus ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 4000 Danish Kr. (around 700 US $), jump ...
3640 news:idWXd.103947$Vf.39...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )
File-number: 3845


Andreas Falck

unread,
Apr 8, 2005, 3:23:16 AM4/8/05
to
Jesus-loves-you skrev i y2k5e.110506$Vf.41...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:

Derfor har Jens Erik også valgt den tredje mulighed, nemlig total
misforståelse af hvad Guds Love og Bud er for noget, og hvad deres formål
er. Han har ganske enkelt fattet endnu mindre end de stakkels farisæere.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
http://bibeltro.dk/ - *Om Bibelen og bibeloversættelser*
http://maranatha.dk/ + http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://ravsted.dk/ - http://ravsted.net/

JoVe

unread,
Apr 8, 2005, 5:10:16 AM4/8/05
to
>
> Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:
>
> 1.
> Ophørte Loven i år 33 e.Kr. på Golgatas kors ?
>
> eller ...
>
> 2.
> Ophører Loven først i det øjeblik vi lader os korsfæste-med-Kristus ?
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael

Jeg blander mig ikke meget i dette forum, men finder dette svar fantastisk
godt!!!!
(...og så trækker jeg mig baglæns ud igen)

Mvh
Jørgen Vestergaard


Jesus-loves-you

unread,
Apr 8, 2005, 7:36:03 AM4/8/05
to
"JoVe" skrev
news:42564aaf$0$23011$edfa...@dread15.news.tele.dk

[ ... ]


> > Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:
> >
> > 1.
> > Ophørte Loven i år 33 e.Kr. på Golgatas kors ?
> >
> > eller ...
> >
> > 2.
> > Ophører Loven først i det øjeblik vi lader os korsfæste-med-Kristus ?

[ ... ]


> Jeg blander mig ikke meget i dette forum, men finder dette svar fantastisk
> godt!!!!

Jeg selv er af den opfattelse, at det er punkt 2, som er gældende, fordi
hvorledes kan ellers min personlige synd og dermed *mit* gældsbrev blive
naglet til Kristi kors (Kol.2,14) ?

> (...og så trækker jeg mig baglæns ud igen)

Æv - jeg ville ellers gerne høre dig vurdering, kære broder (apropos
profetien fra Jer.31,34) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael

--
SETI: Win (vind) 4000 Danish Kr. (around 700 US $), jump ...
3640 news:idWXd.103947$Vf.39...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3853


Jesus-loves-you

unread,
Apr 8, 2005, 7:36:07 AM4/8/05
to
"Andreas Falck" skrev
news:42563169$1$43984$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]
> > Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:
>
> Derfor har Jens Erik også valgt den tredje mulighed, nemlig total
> misforståelse af hvad Guds Love og Bud er for noget, og hvad deres formål
> er. Han har ganske enkelt fattet endnu mindre end de stakkels farisæere.

Arh Andreas ... på dette punkt tror jeg, at du har misforstået Jens Erik.
Muligvis anskuer han Loven udfra punkt 1 (at *alting* blev ændret i år 33.
e.Kr. på Golgatas kors)

Som jeg tidligere skrev til dig ...

Date: 3. april 2005 CET 13:14
Subject: Re: Nordisk Israelisme
3778 news:ZeQ3e.109247$Vf.41...@news000.worldonline.dk
=== citat start ===

Jens Erik har muligvis blot fået SPAT af Loven med alle dens krav om
fuldkommenhed, fordi han ved - dybt i sit hjerte - at han IKKE kan leve op
til dette *minimumskrav*.

Han har derfor med glæde taget imod Guds frelsestilbud ved Jesu Kristi
forsoningsværk på golgata's kors ved at lade sig sig korsfæste-med-Kristus
(Gal.2,19-20) - det er faktisk dét, den kristne dåb symboliserer: Det gamle
menneske bliver *druknet* i vandet, jævnfør 2.Mos (Ex) 14,28.

Han har således omvendt sig fra *synd*, akkurart som fx. hedningefolkene i
oldtidens Athen omvendte sig fra synd (ApG.17,30), og er derfor nu
død-med-Kristus og derfor også død-fra-Loven med alle dens krav.

Når han skriver, at ...

Date: 2. april 2005 CET 20:32
news:424ee506$0$78287$157c...@dreader1.cybercity.dk
=== citat start ===
Rom 6: v14 Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven,
men under nåden.
Derfor har de ikke brug for den lov.
=== citat slut ====

... da mener han faktisk, at den-gamle-Lov (for ham *personligt*) er ophørt.

Om denne lov for ham personligt var/er de 10 bud Gud gav til Moses eller
hele Moseloven, er i denne sammenhæng irrelevant; idet disse love jo blot
konkretiserer, tydeliggør den egentlige problemstilling, nemlig
menneskets-iboende-oprørstrang mod Gud og Hans-Ord (1.Mos (Gen) 2,16);
dét, at likvidere, *henrette* Gudsordet i sit hjerte !

Det vigtigste er, at denne gamle Lov nu er blevet erstattet af en ny og
bedre, nemlig frihedens *fuldkomne* lov (Jak.1,25; 2,12). Jesus siger:

"En ny befaling giver Jeg jer, at I
skal elske hverandre; ligesom Jeg
har elsket jer, skal også I elske hver-
andre.
Derpå skal alle kende, at I er Mine
disciple, om I har indbyrdes kær-
lighed."
(John.13,34-35)

Dette er den nye *Lov*, som Jeremias profeterede om (se Jer.31,31-33).

Om denne skriver Paulus:

"Bliv ingen noget skyldige uden det
at elske hverandre; thi den, som
elsker sin næste, har opfyldt loven.
Thi det: "Du må ikke bedrive hor;
du må ikke slå ihjel; du må ikke
stjæle; du må ikke begære," og hvil-
ket som helst andet bud, sammen-
fattes i dette ord: "Du skal elske din
næste som dig selv."
Kærligheden gør ikke næsten noget
ondt; derfor er kærligheden lovens op-
fyldelse.
(Rom.13,8-10)

Denne *lov* (frihedens fuldkomne lov) er skrevet i vores hjerter - IKKE med
bogstaver - men derimod med Guds-Kærlighedsånd (Helligånden, Rom.5,5),
hvorved en god *samvittighedspagt* er blevet indgået Gud og os mennesker
imellem. Det *henrettede* Gudsord (1.Mos (Gen) 2,16) er nu kommet TILBAGE i
menneskets personlighed - således som Gud oprindelig havde planlagt det - i
kraft af Jesu opstandelse fra de døde.

-

Men hvad sker der, hvis nu fx. at et kristent menneske synder mod denne
nåde, der er blevet ham givet ?

Vi har et konkret eksempel herpå fra NT:

Et menneske i Korint begår utugt ved at have samleje med sin faders hustru
(1.Kor.5,1). Paulus forlanger, at dette menneske bortvises fra Kirken (vers
5 og 13).

Dengang fandtes der kun én Kirkeretning, så udstødelsen betød, at dette
menneske IKKE længere kunne regne med Jesu Kristi *stedfortrædende* død på
Golgatas kors.

Vedkommende måtte nu selv betale "regningen", dvs. straffen for sine
ugerninger. Så der var - reelt set - tale om en åndelig dødsdom (ved mindre
vedkommende fortrød og omvendte sig).

Billedlig talt kan man måske sige, at Guds straf for vor synd er som
dråberne fra en regnbyge. Jesus tilbyder os mennesker en paraply (Ham selv).
Hvis vi søger ly ind under denne paraply, da bliver vi ikke våde. Men
selvfølgelig bliver paraplyen våd (Golgatas kors).

Overtræder du Jesu Kærlighedsbefaling (John.13,34-35), da svarer det omtrent
til, at du løber ud i regnen igen og bliver våd !

=== citat slut ====


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 4000 Danish Kr. (around 700 US $), jump ...
3640 news:idWXd.103947$Vf.39...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3854


Lyrik

unread,
Apr 8, 2005, 8:06:37 AM4/8/05
to

"Jesus-loves-you" <John15.13@Heaven> skrev i en meddelelse
news:y2k5e.110506$Vf.41...@news000.worldonline.dk...

> "Lyrik" skrev
>
> Subject: Moselovens fallit
> news:4255a26c$0$67258$157c...@dreader2.cybercity.dk
>
> Subject: I Moseloven bandede de og svor.
> news:4255a4d1$0$67264$157c...@dreader2.cybercity.dk
>
> Subject: Møglove!
> news:4255a7e4$0$67259$157c...@dreader2.cybercity.dk
>
> Subject: Superloven
> news:4255a9ae$0$67258$157c...@dreader2.cybercity.dk
>
> [ ... ]
>
> Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:
>
> 1.
> Ophørte Loven i år 33 e.Kr. på Golgatas kors ?
>
> eller ...
>
> 2.
> Ophører Loven først i det øjeblik vi lader os korsfæste-med-Kristus ?
++++++++++++++++++++++++++++
Kristne har aldrig været under moseloven. Spørg din rabiner om det.
Loven ophørte med Kristi korsfæstelse. Forhænget flængedes i templet fra top
til bund som et becvis på at vejen til himlen nu var banet for den kristne.

Hilsen
Jens


Henrik Vestergaard

unread,
Apr 8, 2005, 8:18:26 AM4/8/05
to
Lyrik skrev Fredag den 8. april 2005 14:06 i beskeden
<425673cb$0$67255$157c...@dreader2.cybercity.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Loven ophørte med Kristi korsfæstelse. Forhænget flængedes i templet fra
> top til bund som et becvis på at vejen til himlen nu var banet for den
> kristne.
> Hilsen
> Jens

Sikke noget sludder...

Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan *dokumentere*
denne påstand?

HVIS noget så vigtigt var sket i Templet, var det garanteret blevet
nedskrevet. Det bekræftes IKKE af andre kilder end det såkaldt "Nye"
testamente.

--
Med venlig hilsen
;-) Henrik, Dianalund
"Herren lader ikke den retfærdige sulte,
men uretfærdiges krav afviser han" (Ordsp. 10:3).

Message has been deleted

Jesus-loves-you

unread,
Apr 8, 2005, 9:15:28 AM4/8/05
to
"Lyrik" skrev
news:425673cb$0$67255$157c...@dreader2.cybercity.dk

[ ... ]
> > Hmm ... der er *TO* måder at anskue Loven på, Jens Erik:
> >
> > 1.
> > Ophørte Loven i år 33 e.Kr. på Golgatas kors ?
> >
> > eller ...
> >
> > 2.
> > Ophører Loven først i det øjeblik vi lader os korsfæste-med-Kristus ?
> ++++++++++++++++++++++++++++

> Kristne har aldrig været under moseloven. ...

Ikke desto mindre kom de faktisk i Templet EFTER Jesu død og opstandelse
(ApG.3,1)

Og Paulus omskar Timoteus, ifølge ApG.16,3

Medens Titus IKKE blev omskåret, idet han var græker, dvs. hedning (Gal.2,3)

Så Paulus efterlevede altså visse regler i Moseloven, idet han var
jøde-kristen ... :-)

Sådanne folk findes der den dag i dag. Vi kalder dem de
messianske-jøder ... :-)

> ... Spørg din rabiner om det.

Jesus siger:

"Men I skal ikke lade jer kalde 'rabbi';
thi kun én er jeres mester, og I er
alle brødre."
(Matt.238)

> Loven ophørte med Kristi korsfæstelse. Forhænget flængedes i templet fra
> top
> til bund som et becvis på at vejen til himlen nu var banet for den
> kristne.

Fuldstændig korrekt.

Og dermed tilkendegiver du, at du er tilhænger af punkt 1.

Den *ny* Pagt oprettes (jøvnfør Jer.31,33-34), og den gamle er derfor blevet
forældet ... ingen tvivl om det. Gud vil jo *helt* ind og bo i vores
hjerter ... :-)

Spørgsmålet er blot: *Hvordan* ?

-

Jeg skrev i en opfølgning til Jørgen Vestergaard ("JoVe"):
3853 news:11u5e.110557$Vf.41...@news000.worldonline.dk


>
> Jeg selv er af den opfattelse, at det er punkt 2, som er gældende, fordi
> hvorledes kan ellers min personlige synd og dermed *mit* gældsbrev blive
> naglet til Kristi kors (Kol.2,14) ?

Logikken her er jo:

*Hvorfra* har jeg fået dette gældsbrev (skyldnerbrev) ?

Jeg må i så fald jo have gjort et-eller-andet galt overfor Gud.

Ergo må jeg have overtrådt nogle *lovbestemmelser*.

Førend min *personlige* omvendelse, kendte jeg ikke Gud. Ligesom Job havde
jeg blot hørt et rygte om Ham. Og skønt jeg var døbt osv., gik jeg mine
*egne* vegne. Åndens frugt udeblev da også, for jeg var fortsat en tyv, og
en tyv har IKKE adgang til Guds Rige (1.Kor.6,10).

*Lovbestemmelsen* kan derfor UMULIGT have været frihedens fuldkomne lov
(jævnfør Jakob 1,25; 2,12).

Ordene (jeg havde hørt om Jesus osv.) var jo blot døde bogstaver UDEN liv.

Helligåndens *kraft* MANGLEDE (1.Kor.4,20; 2,4 1.Tess.1,5).

-

Mit gældsbrev må derfor stamme fra en *anden* lov; hvis funktion var at
*overbevise* mig om, at jeg med min synd (hvad den end bestod i) faktisk
havde henrettet Gud (i mit hjerte) og således levede UDEN Ham og derfor
heller ej havde evigt liv iboende i mig.

Og hvorfor skulle jeg så overbevises om det ?

For at jeg herigennem kunne indse, at jeg havde brug for Jesus, at Guds
Kærlighed måtte blive udgydt i mit hjerte (Rom.5,5)

At Gud selv *igen* tog bolig i mig (John.14,23).

-

Jeg tror nemlig på, at vi mennesker slet og ret IKKE kan elske; hverken Gud
eller vores medmennesker !!!

Jeg kunne i hvert fald ikke (som sagt: Jeg stjal jo) ... :-(

Hvordan skulle jeg så kunne efterleve Kærlighedsloven, som Jesus har
*befalet* os (John.13,34-35) ?

Vi har med andre ord brug for, at Guds Ånd tager bolig i vort indre (vort
hjerte om man vil); således at Han-i-os, Kærlighedens-Ånd, kan få os til at
elske Gud og vores medmennesker.

Heaven-Break:
(2005-04-08, CET 14:59)
- "Amen."

Wow!

-

Nå ... dette spørgsmål om tid-og-sted (punkt 1 og 2) bliver vi nok aldrig
enige om, og det gør nok heller ikke så meget, for det afgørende er, at vi
begge *nu* er korsfæstet-med-Kristus. Hvad der skete forud, og hvordan det
skete, førend vor omvendelse, er for dig og mig nu blevet irrelevant ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 4000 Danish Kr. (around 700 US $), jump ...
3640 news:idWXd.103947$Vf.39...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3855


Andreas Falck

unread,
Apr 8, 2005, 12:49:49 PM4/8/05
to
Cyril Malka skrev i 20050408145404.76a7f86f@cylle

> Rent faktisk, udover en forfalskning af noget af Josfus' skrifter, er
> der intet historisk kilde, udover de græske skrifter, der støtter at
> der rent faktisk har eksisteret en mand, der har kaldt sig Jesus og
> har været Messias m.m.

Man skal da vist være en jødisk ignorant (eller lignende) for i ramme alvor
at ville fremføre en sådan påstand.

Der er vist slet ingen seriøse og saglige historikere der nu om dage vil
benægte at Jesus rent faktisk er en historisk person.

Men jøder gør jo også alt muligt for at få nedgjort kristendommen.

Vidal

unread,
Apr 8, 2005, 4:12:33 PM4/8/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan *dokumentere*
> denne påstand?

På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Andreas Falck

unread,
Apr 8, 2005, 4:40:49 PM4/8/05
to
Vidal skrev i 4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk

> Henrik Vestergaard wrote:
>
>> Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>> *dokumentere* denne påstand?
>
> På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.

Den slags ting ser semijøder som Malkaerne og Henrik Vestergaard jo altid
helt bort fra, når blot de kan få langet ud efter de krstne og kristendommen

Harald Mossige

unread,
Apr 8, 2005, 9:05:24 PM4/8/05
to

"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
news:4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk...

> Henrik Vestergaard wrote:
>
> > Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
*dokumentere*
> > denne påstand?
>
> På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.

Der finnes flere måter å forstå GT på, som AF, eller som moderne forsking;
vi aksepterer som sant, bare det som kan verifiseres fra andre kilder.

Hva tror du på, Villy, Gud eller bibelen?

HM


Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 5:49:41 AM4/9/05
to

Alle tre. :-)

Man forstår altid biblens ord ud fra den kontekst man
befinder sig i.

Hvis jeg kun skulle forstå GT eller NT ud fra, hvad der
var beviseligt fra andre historiske kilder, ville der
ikke være meget tilbage.

Selv hvis der ikke havde været den ringeste historiske
baggrund for NT, ville dets ord gælde alligevel.

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 6:04:23 AM4/9/05
to
Vidal skrev Fredag den 8. april 2005 22:12 i beskeden
<4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard wrote:
>> Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>> *dokumentere* denne påstand?
>
> På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.

Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I erkende,
at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition for at nedskrive
MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så VAR den med 100%
sikkerhed blevet nedskrevet.

Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og vi vil
aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade historien gentage
sig på grund af den troLØShed der opstår når man glemmer sit fundament.

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 6:21:55 AM4/9/05
to
Den Sat, 09 Apr 2005 11:49:41 +0200. skrev Vidal i beskeden
<4257a515$0$267$edfa...@dread12.news.tele.dk>:

> Selv hvis der ikke havde været den ringeste historiske
> baggrund for NT, ville dets ord gælde alligevel.

Mod den slags logik kan intet gøres... :'-(

--
Med venlig hilsen
;-) Henrik, Dianalund

Profilcheck: http://www.kortlink.com/vestergaard-hotmail
Benytter PAN nyhedslæseren under Mandrake Linux 10.1

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 6:40:53 AM4/9/05
to
Den Fri, 08 Apr 2005 22:40:49 +0200. skrev Andreas Falck i beskeden
<4256ec75$0$43986$1472...@news.sunsite.dk>:

> Vidal skrev i 4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk
>> Henrik Vestergaard wrote:
>>> Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>>> *dokumentere* denne påstand?
>> På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.
>
> Den slags ting ser semijøder som Malkaerne og Henrik Vestergaard jo altid
> helt bort fra, når blot de kan få langet ud efter de krstne og kristendommen

Din mission med nedladenhed fortæller meget om din manglende fred med dig
selv... Men jeg opmuntres dagligt af i stedet også at være tilmeldt
mange udenlandske nyhedsgrupper med opmuntrende jøder som deltager
positivt i spørgsmål og svar for at lære NYT, også på denne Herrens
sabbatsdag.

"At frygte Herren er begyndelsen til kundskab, de dumme ringeagter visdom
og belæring." (Ordsprogenes Bog 1:7).

--
Med venlig hilsen
;-) Henrik, Dianalund

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 6:46:57 AM4/9/05
to
Den Fri, 08 Apr 2005 18:49:49 +0200. skrev Andreas Falck i beskeden
<4256b65f$3$43988$1472...@news.sunsite.dk>:

> Cyril Malka skrev i 20050408145404.76a7f86f@cylle
>> Rent faktisk, udover en forfalskning af noget af Josfus' skrifter, er
>> der intet historisk kilde, udover de græske skrifter, der støtter at
>> der rent faktisk har eksisteret en mand, der har kaldt sig Jesus og
>> har været Messias m.m.
> Man skal da vist være en jødisk ignorant (eller lignende) for i ramme alvor
> at ville fremføre en sådan påstand.
> Der er vist slet ingen seriøse og saglige historikere der nu om dage vil
> benægte at Jesus rent faktisk er en historisk person.

Du kender ikke dvd-samlingen "L'origine du christianisme" -- den ville
ellers sætte mange ting i et lidt bedre perspektiv for dig. Men da du
utvivlsomt sorterer meget i hvem du vil give blot 5 minutters taletid, så
er der vist ingen grund til at forsøge at give dig et lidt mere nuanceret
perspektiv... ;-)

> Men jøder gør jo også alt muligt for at få nedgjort kristendommen.

Ja, ja. Vi er åbenbart skyld i alle mulige ulykker, fordi vi tillader os
at påpege nogle af de påstande kristendommen kommer med kunne være
historisk ukorrekte. Men alle må jo gerne more sig på jødedommens vegne.

Hvis du en dag blev eksponent for kristen tankegang, er det intet under,
at Danmark igen vil udvikle sig til en støvle-trampe-nation.... Ak...

--
Med venlig hilsen
;-) Henrik, Dianalund

Lyrik

unread,
Apr 9, 2005, 7:09:28 AM4/9/05
to

"Henrik Vestergaard" <vestergaard_...@gmx.net> skrev i en
meddelelse news:pan.2005.04.09....@gmx.net...

> Den Fri, 08 Apr 2005 18:49:49 +0200. skrev Andreas Falck i beskeden
> <4256b65f$3$43988$1472...@news.sunsite.dk>:
>> Cyril Malka skrev i 20050408145404.76a7f86f@cylle
>>> Rent faktisk, udover en forfalskning af noget af Josfus' skrifter, er
>>> der intet historisk kilde, udover de græske skrifter, der støtter at
>>> der rent faktisk har eksisteret en mand, der har kaldt sig Jesus og
>>> har været Messias m.m.
>> Man skal da vist være en jødisk ignorant (eller lignende) for i ramme
>> alvor
>> at ville fremføre en sådan påstand.
>> Der er vist slet ingen seriøse og saglige historikere der nu om dage vil
>> benægte at Jesus rent faktisk er en historisk person.
>
> Du kender ikke dvd-samlingen "L'origine du christianisme" -- den ville
> ellers sætte mange ting i et lidt bedre perspektiv for dig. Men da du
> utvivlsomt sorterer meget i hvem du vil give blot 5 minutters taletid, så
> er der vist ingen grund til at forsøge at give dig et lidt mere nuanceret
> perspektiv... ;-)
++++++++++++++++++++++++
Hvorfor skulle jøder i det første århundrede indgå en bitter kamp imod de
kristne angående accept af Jesus som Messias hvis de ikke troede på hans
eksistens?
I forordet til Septuaginta påpeges det at netop de kristnes brug af dette
græske gamle testamente hvor de påpegede at "jomfruen blev frugtsommelig og
fødte en søn" fik jøderne i datiden til at harcellere over at ordet jomfru
på hebraisk kunne betyde ung kvinde, uden hensyn til hendes jomfrustatus.

Dette fik de daværende 1. århundrede-kristne til som modargument at anføre,
at de jøder som havde oversat det hebræiske GT ca. 300 før kristus netop
havde oversat det hebraiske ord "ung kvinde" med det græske ord "jomfru".

Suetonius en romer anfører omkring 120 en forfølgelse af en skadelig sekt
"de kristne".

Den historiske kristne kirke "Den katolske" har eksisteret fra Peters
grundlæggelse af den og indtil i dag og danner således en lige linie fra
Jesus og apostlene.
Akkurat som jøderne i dag historisk danner en lige linie fra Jakob/Israel.

Daniel anfører 2:v44 I de kongers dage skal himlens Gud oprette et
kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk
skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre
kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed.

Dette rige som kom ved Kristi fødsel og startede det kristne verdensrige har
beholdt magten til i dag og har ingen seriøse udfordrere i verden.

Den kirke som kristus grundlagde som den åndelige del af dette verdensrige i
Matt.16:v18 Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg
bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.

Eksisterer også den dag i dag og står stærkere end nogensinde.
Dens protestantiske aflæggere har yderligere forøget dens magt.

Da Gud er verdens herre og styrer verdensbegivenhederne hen imod forskellige
Messianske forventninger om udfrielse af de troende må man se disse ting i
et større perspektiv.

Hilsen
Jens


Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 7:19:27 AM4/9/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Hvis du en dag blev eksponent for kristen tankegang, er det intet under,
> at Danmark igen vil udvikle sig til en støvle-trampe-nation.... Ak...

Ud fra den tankegang at Hitler i særlig grad var
fundamentalistisk kristen?

Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 7:30:41 AM4/9/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Vidal skrev Fredag den 8. april 2005 22:12 i beskeden
> <4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
> dk.livssyn.kristendom:
>
>>Henrik Vestergaard wrote:
>>
>>>Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>>>*dokumentere* denne påstand?

>>På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.

> Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I erkende,
> at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition for at nedskrive
> MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så VAR den med 100%
> sikkerhed blevet nedskrevet.

Og 'I' er de kristne? Hvilken begivenhed er der tale om?
Jesus' virke? Der var jo flere messianske bevægelser på
den tid, hvormange er der skrevet om i GT?

I det hele taget, hvad er GTs tidshorisont efter din mening?

Hvilke kilder dokumenterer GT, udover GT? Er udgangen fra
Ægypten beskrevet andre steder end netop i GT. Ud over
lidt fantasifyldte teorier, findes der beretninger om Moses'
virke.

> Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og vi vil
> aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade historien gentage
> sig på grund af den troLØShed der opstår når man glemmer sit fundament.

Og hvorledes mener du, det adskiller sig fra
kristendommen?

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 8:12:42 AM4/9/05
to
Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 13:19 i beskeden
<4257ba20$0$286$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard wrote:
>
>> Hvis du en dag blev eksponent for kristen tankegang, er det intet under,
>> at Danmark igen vil udvikle sig til en støvle-trampe-nation.... Ak...
>
> Ud fra den tankegang at Hitler i særlig grad var
> fundamentalistisk kristen?

Nej, ud fra den tankegang at alt *jødisk* skal kaldes "semi" ditten og at
alle indlæg indgives som one-liners uden reelt indhold. Fremgik af resten
af mit indlæg.

Shalom.

--
Med venlig hilsen
;-) Henrik, Dianalund

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 8:11:14 AM4/9/05
to
Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 13:30 i beskeden
<4257bcc2$0$204$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard wrote:
>
>> Vidal skrev Fredag den 8. april 2005 22:12 i beskeden
>> <4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
>> dk.livssyn.kristendom:
>>
>>>Henrik Vestergaard wrote:
>>>
>>>>Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>>>>*dokumentere* denne påstand?
>
>>>På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.
>
>> Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I
>> erkende, at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition for
>> at nedskrive MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så VAR den
>> med 100% sikkerhed blevet nedskrevet.
> Og 'I' er de kristne? Hvilken begivenhed er der tale om?

Fremgår af tråden. Se citat:

=== citat ===


> Loven ophørte med Kristi korsfæstelse. Forhænget flængedes i templet fra
> top til bund som et becvis på at vejen til himlen nu var banet for den
> kristne.
> Hilsen
> Jens

=== citat slut ===

> Hvilke kilder dokumenterer GT, udover GT? Er udgangen fra
> Ægypten beskrevet andre steder end netop i GT. Ud over
> lidt fantasifyldte teorier, findes der beretninger om Moses'
> virke.

Den engelske arkæolog, Flinders Petrie, har bl.a. bekræftet flere af
hændelserne. Det er en hel tråd i sig selv -- og en af grundene til det
glædelige håb om at debatten i news:dk.admin kunne bibringe en gruppe med
navnet news:dk.livssyn.joededom til at gå i dybden med bl.a. dette emne.

>> Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og vi
>> vil aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade historien
>> gentage sig på grund af den troLØShed der opstår når man glemmer sit
>> fundament.
> Og hvorledes mener du, det adskiller sig fra
> kristendommen?

En kristendom der påstår at bruge de hebraiske skrifter, men som ikke har
forstået ret meget af den tekst, de mener at kende. Der er vist langt
større forskel end flertallet vil indrømme... ;-)

Harald Mossige

unread,
Apr 9, 2005, 11:48:48 AM4/9/05
to

"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
news:4257a515$0$267$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Det ser i alle fall ut til å være et ærlig svar. Jeg tolker det slik at du
stort sett tror mer på bibelen en på historiske fakta. Jeg tror også at du
tror på en gud, men at gudebildet ditt er like selvmotsigelig som bibelen
seln.

HM


Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 1:13:32 PM4/9/05
to
Harald Mossige wrote:

> "Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
> news:4257a515$0$267$edfa...@dread12.news.tele.dk...
>
>>Harald Mossige wrote:
>>
>>>"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
>>>news:4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk...
>>>
>>>
>>>>Henrik Vestergaard wrote:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>>>
>>>*dokumentere*
>>>
>>>
>>>>>denne påstand?
>>>>
>>>>På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.
>>>
>>>
>>>Der finnes flere måter å forstå GT på, som AF, eller som moderne
>
> forsking;
>
>>>vi aksepterer som sant, bare det som kan verifiseres fra andre kilder.
>>>
>>>Hva tror du på, Villy, Gud eller bibelen?
>>
>>Alle tre. :-)
>>
>>Man forstår altid biblens ord ud fra den kontekst man
>>befinder sig i.
>>
>>Hvis jeg kun skulle forstå GT eller NT ud fra, hvad der
>>var beviseligt fra andre historiske kilder, ville der
>>ikke være meget tilbage.
>>
>>Selv hvis der ikke havde været den ringeste historiske
>>baggrund for NT, ville dets ord gælde alligevel.
>
>
> Det ser i alle fall ut til å være et ærlig svar.

Det er det naturligvis.

> Jeg tolker det slik at du
> stort sett tror mer på bibelen en på historiske fakta. Jeg tror også at du
> tror på en gud, men at gudebildet ditt er like selvmotsigelig som bibelen
> seln.

Nu er jeg ikke helt klar over, hvilke historiske
forhold du sigter til. Jeg er heller helt klar over,
hvad du mener med at tro på biblen.

Som jeg selv ser det, er der ikke noget modsætningsforhold
i mit syn på Gud.

Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 1:19:02 PM4/9/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

Nå, det overrasker mig, at Moses eksistens faktisk
er bekræftet, for det er vel det, du skriver?

Men man skal jo lære så længe men lever.

>>>Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og vi
>>>vil aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade historien
>>>gentage sig på grund af den troLØShed der opstår når man glemmer sit
>>>fundament.
>>
>>Og hvorledes mener du, det adskiller sig fra
>>kristendommen?
>
>
> En kristendom der påstår at bruge de hebraiske skrifter, men som ikke har
> forstået ret meget af den tekst, de mener at kende. Der er vist langt
> større forskel end flertallet vil indrømme... ;-)

Jeg vil naturligvis ikke spørge om, hvor du har den
ide fra. ;-)

Du skal ikke tro alt, du læser. Ikke alle kilder er
lige troværdige. ;-)

Harald Mossige

unread,
Apr 9, 2005, 4:19:16 PM4/9/05
to

"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
news:42580d21$0$265$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Jeg foreslår faktisk at du tar deg den tiden de tar å lese igjennom hele
bibelen.

HM


Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 3:40:28 PM4/9/05
to
Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 19:19 i beskeden
<42580e6c$0$268$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

Villy, det måtte du såmænd gerne... ;-)

Jeg har været her i gruppen i lang tid, og det har bestemt været noget af en
"rocky ride" at se mennesker som påstår at abonnere på næstekærligheden som
grundidé (bl.a. med henvisning til den såkaldte "bjergprædiken") opføre sig
som de gør.

Det er først da jeg kiggede på hele fundamentet at jeg begyndte at
gennemskue dobbeltmoralen. Så dét spørgsmål er nemt at besvare.

> Du skal ikke tro alt, du læser. Ikke alle kilder er
> lige troværdige. ;-)

Nej, komparativ analyse er en absolut nødvendighed. Ikke desto mindre er der
nok flere der ville nå samme konklusion, hvis de viste de hebraiske
skrifter den fornødne respekt som værende Guds Ord fremfor at filtrere
gennem de paradigmer der i forvejen er opsat imod tanken at *kunne* tage
fejl...

Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 3:59:02 PM4/9/05
to
Harald Mossige wrote:

For at inde ud af, hvad du mener? Kræver det bibelske studier?

Harald Mossige

unread,
Apr 9, 2005, 5:22:01 PM4/9/05
to

"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
news:425833ee$0$305$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Beklager Villy. Nå tøysesnakker du. Gå tilbake noen ledd i samtalen og
repeter.

HM


Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 5:21:50 PM4/9/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 19:19 i beskeden
> <42580e6c$0$268$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
> dk.livssyn.kristendom:
>
>
>>Henrik Vestergaard wrote:

> Jeg har været her i gruppen i lang tid, og det har bestemt været noget af en
> "rocky ride" at se mennesker som påstår at abonnere på næstekærligheden som
> grundidé (bl.a. med henvisning til den såkaldte "bjergprædiken") opføre sig
> som de gør.

Ja, det er faren, når man ikke rigtigt har forstået,
hvad det er Jesus vil, bringe frelse til synderne.

Så vakler troen, og så er det meget nemmere at give
sig ind under loven. :-(

> Det er først da jeg kiggede på hele fundamentet at jeg begyndte at
> gennemskue dobbeltmoralen. Så dét spørgsmål er nemt at besvare.

Dobbeltmoralen opstår først det øjeblik, fordømmelsen
sniger sig ind i et menneskes sind.

>>Du skal ikke tro alt, du læser. Ikke alle kilder er
>>lige troværdige. ;-)
>
>
> Nej, komparativ analyse er en absolut nødvendighed. Ikke desto mindre er der
> nok flere der ville nå samme konklusion, hvis de viste de hebraiske
> skrifter den fornødne respekt som værende Guds Ord

Og med de hebræiske skrifter mener du ...?

> fremfor at filtrere gennem de paradigmer der i forvejen
> er opsat imod tanken at *kunne* tage fejl...

Kan jeg få den en gang til? Specielt 'opsat imod tanken
at *kunne* tage fejl'.

Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 5:26:32 PM4/9/05
to
Harald Mossige wrote:

Diskussionen ville nok glide lidt lettere, hvis du
kommenterer det, jeg skriver, frem for det du selv
giver udtryk for.

Så lad mig da spørge, på hvilke områder mener du
min bibellæsning har mangler. Det har den, helt
sikkert, men hvilke områder er det, du tænker på
i denne diskussion.

Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 5:48:22 PM4/9/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

VD:

>>Hvilke kilder dokumenterer GT, udover GT? Er udgangen fra
>>Ægypten beskrevet andre steder end netop i GT. Ud over
>>lidt fantasifyldte teorier, findes der beretninger om Moses'
>>virke.

> Den engelske arkæolog, Flinders Petrie, har bl.a. bekræftet flere af
> hændelserne. Det er en hel tråd i sig selv

Ja og den tråd findes faktisk. På Google kan du
finde tråden: Geniet Imhotep - Hvem er han egentlig?,
der tog denne problemstilling op til debat, og tanken
blev, ihvertfald som jeg læste den, manet grundigt i
jorden.

De fleste ikke-fundamentalsitiske jøder er, såvidt jeg
har kunnet forstå, også af den formening, at Moses er en
mytisk figur.

--
Venlig hilsen,

Villy dalsgaard

Harald Mossige

unread,
Apr 9, 2005, 7:45:33 PM4/9/05
to

"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
news:42584871$0$249$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Generellt. Jeg oppfatter deg som en bibelordleser, og så godtar du en eller
annen autoritet, prest, sektleder eller lignende sine utdypinger og
forklaringer uten å etterlese i bibelen.

> Det har den, helt
> sikkert, men hvilke områder er det, du tænker på
> i denne diskussion.

Jeg synes oppgaven er håpløs. Jeg skal ikke lese bibelen for deg, det må du
gjøre selv. Jeg skal heller ikke tolke bibelen for deg, det bør du gjøre
selv etter at du har lest. Du bør ta mot til deg å våge å tenke selv, ikke
la deg programmera av et lite fåtal autoriteter. Spør der du er i tvil, men
flere en de få personene inne i den lille kretsen. Og så bør du erkjenne at
selv de du ynder å kalle ateister ofte har meget fornuftige synspunkt.

HM


Vidal

unread,
Apr 9, 2005, 7:02:44 PM4/9/05
to
Harald Mossige wrote:

> "Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message

> news:42584871$0$249$edfa...@dread12.news.tele.dk...

>>>>For at inde ud af, hvad du mener? Kræver det bibelske studier?

>>>Beklager Villy. Nå tøysesnakker du. Gå tilbake noen ledd i samtalen og
>>>repeter.

>>Diskussionen ville nok glide lidt lettere, hvis du
>>kommenterer det, jeg skriver, frem for det du selv
>>giver udtryk for.

>>Så lad mig da spørge, på hvilke områder mener du
>>min bibellæsning har mangler.

> Generellt. Jeg oppfatter deg som en bibelordleser,

Hvad er en bibelordleser?

> og så godtar du en eller
> annen autoritet, prest, sektleder eller lignende sine utdypinger og
> forklaringer uten å etterlese i bibelen.

Jamen, det er faktisk helt rart at blive opfattet
på den måde. Ofte bliver jeg beskyldt for at bevæge
mig uden for gængs opfattelse af biblen hhv
kristendommen. Du har dine to-tre opfattelser af,
hvordan mennesker opfatter, og falder de udenfor
må de nødvendigvis presses ned i en af de tre kasser.

Livet bliver vel også lidt lettere at forstå, når
man mest forholder sig til sine egne meninger.

>>Det har den, helt
>>sikkert, men hvilke områder er det, du tænker på
>>i denne diskussion.

> Jeg synes oppgaven er håpløs. Jeg skal ikke lese bibelen for deg, det må du
> gjøre selv. Jeg skal heller ikke tolke bibelen for deg, det bør du gjøre
> selv etter at du har lest. Du bør ta mot til deg å våge å tenke selv, ikke
> la deg programmera av et lite fåtal autoriteter. Spør der du er i tvil, men
> flere en de få personene inne i den lille kretsen. Og så bør du erkjenne at
> selv de du ynder å kalle ateister ofte har meget fornuftige synspunkt.

Det er vist filosoffen Harald, der taler nu. :-)

Når jeg spørger dig, er det naturligvis for at se,
om jeg ikke kan indkredse på hvilket område, vi
egentligt er uenige.

Når du endeligt når frem til noget konkret, viser det
jo sig, det er de meninger, jeg har givet udtryk for
2-3 indlæg siden, du tager frem. Også uden jeg har læst
ISBN osv.

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 9, 2005, 7:16:21 PM4/9/05
to
Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 23:21 i beskeden
<42584757$0$284$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen

dk.livssyn.kristendom:
> Henrik Vestergaard wrote:
>> Nej, komparativ analyse er en absolut nødvendighed. Ikke desto mindre er
>> der nok flere der ville nå samme konklusion, hvis de viste de hebraiske
>> skrifter den fornødne respekt som værende Guds Ord
> Og med de hebræiske skrifter mener du ...?

Du ved ikke hvad de hebraiske skrifter dækker??? ;-)

> > fremfor at filtrere gennem de paradigmer der i forvejen
> > er opsat imod tanken at *kunne* tage fejl...
> Kan jeg få den en gang til? Specielt 'opsat imod tanken
> at *kunne* tage fejl'.

"De paradigmer der i forvejen er opsat imod tanken at *kunne* tage fejl" er
såre nemt: det er ganske enkelt den fordom, der får stædige mennesker til
at tro, de ikke kan tage fejl. De gemmer sig bag en altfavnende kristendom
med tomme floskler og tårnhøje idealer opfyldt i en mytisk opsat frelser,
og hvis NOGET kan være i fare for at rokke ved dette ideal, reageres der
med negative påstande for at kvæle budskabet ved at desavouere
budbringeren.

Paradigm-paralysis bliver det også kaldt - se
http://www.cwo.com/~skip/article3.html hvor noget af ideen forklares.

Flertallet er bange for forandring. Især hvis forandringen svækker deres
egen sag, fordi de ikke har argumenter for deres sag. Det kaldes "arrogant"
at påpege dette misforhold. :-)

Harald Mossige

unread,
Apr 9, 2005, 10:29:52 PM4/9/05
to

"Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
news:42585eff$0$209$edfa...@dread12.news.tele.dk...

> Harald Mossige wrote:
>
> > "Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message
> > news:42584871$0$249$edfa...@dread12.news.tele.dk...
>
> >>>>For at inde ud af, hvad du mener? Kræver det bibelske studier?
>
> >>>Beklager Villy. Nå tøysesnakker du. Gå tilbake noen ledd i samtalen og
> >>>repeter.
>
> >>Diskussionen ville nok glide lidt lettere, hvis du
> >>kommenterer det, jeg skriver, frem for det du selv
> >>giver udtryk for.
>
> >>Så lad mig da spørge, på hvilke områder mener du
> >>min bibellæsning har mangler.
>
> > Generellt. Jeg oppfatter deg som en bibelordleser,
>
> Hvad er en bibelordleser?

Noen leser bibelen og søker etter det vi kan kalle gode bibelord og streker
under og lærer dem med henvisning. Resten er stort sett blåst bort.

>
> > og så godtar du en eller
> > annen autoritet, prest, sektleder eller lignende sine utdypinger og
> > forklaringer uten å etterlese i bibelen.
>
> Jamen, det er faktisk helt rart at blive opfattet
> på den måde.

Og eg bruker STORE ORD og smørrer tjukkt på. Ein rektig sleivkjeft.

> Ofte bliver jeg beskyldt for at bevæge
> mig uden for gængs opfattelse af biblen hhv
> kristendommen.

Det er slike mennesker samfunnet har stort behov for.

> Du har dine to-tre opfattelser af,
> hvordan mennesker opfatter, og falder de udenfor
> må de nødvendigvis presses ned i en af de tre kasser.

Åneidå. Eg erter, og provoserer mennesker til å formulera eigne meininger.
Metodane kan diskuterast.


>
> Livet bliver vel også lidt lettere at forstå, når
> man mest forholder sig til sine egne meninger.

Det tror jeg ikke. Jeg tror det er svært nyttig å revurdere meningene ofte.

>
> >>Det har den, helt
> >>sikkert, men hvilke områder er det, du tænker på
> >>i denne diskussion.
>
> > Jeg synes oppgaven er håpløs. Jeg skal ikke lese bibelen for deg, det må
du
> > gjøre selv. Jeg skal heller ikke tolke bibelen for deg, det bør du gjøre
> > selv etter at du har lest. Du bør ta mot til deg å våge å tenke selv,
ikke
> > la deg programmera av et lite fåtal autoriteter. Spør der du er i tvil,
men
> > flere en de få personene inne i den lille kretsen. Og så bør du erkjenne
at
> > selv de du ynder å kalle ateister ofte har meget fornuftige synspunkt.
>
> Det er vist filosoffen Harald, der taler nu. :-)

Amatørfilosof. Takk.

>
> Når jeg spørger dig, er det naturligvis for at se,
> om jeg ikke kan indkredse på hvilket område, vi
> egentligt er uenige.

Når det gjeld meg, så er det vanskelig.

Eg diskuterer gjerne ei sak med mine argumenter den eine dagen for så å snu
heilt om neste dag mot ein annan debatant, med gorsdagens motdebatant sim
lytter. Det er ei brukbar form for å diskutera ei sak frå fleire sider, men
fy så sinna gårsdagens debatant kan bli!.

Nå er det imidlertid leggetid, godt og vell.

HM

Message has been deleted

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 10, 2005, 5:51:57 AM4/10/05
to
Cyril Malka skrev Søndag den 10. april 2005 10:23 i beskeden
<20050410102319.74f13acc@cylle> i gruppen dk.livssyn.kristendom:

> On Sat, 09 Apr 2005 12:04:23 +0200
> Henrik Vestergaard <vesterga...@hotmail.com> wrote:
>> > På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.
>> Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I
>> erkende, at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition
>> for at nedskrive MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så
>> VAR den med 100% sikkerhed blevet nedskrevet.
>
> Både og... Her er vi i kristen-argumentation.
> Vi behøver ikke at tro på at Moses, Noah, Abraham m.m. har eksisteret.
> Tro er *ikke* en betingelse i jødedommen. Det har det aldrig været. Ikke
> tro i en persons eksistens.
> Derfor falder jødedommen ikke sammen, selv om man ikke skulle tro på
> Abrahams, Moses' osv's. eksistens.

Nej, forstås. :-)

Men det er morsomt at kristne, der gerne "reklamerer" med at deres græske
skrifter skulle have baggrund i de hebraiske skrifter, går over i direkte
*angreb* på jødedommen, når man tillader sig at påpege hvor skriftlig
traditionen (der startede som en mundtlig tradition) har været. Jeg er ret
overbevist om at hændelsen i Templet VILLE være blevet nedskrevet, hvis den
nogensinde VAR sket... :-)

Cyril Malka

unread,
Apr 10, 2005, 6:17:27 AM4/10/05
to
On Sun, 10 Apr 2005 11:51:57 +0200
Henrik Vestergaard <vesterga...@hotmail.com> wrote:


> Men det er morsomt at kristne, der gerne "reklamerer" med at deres
> græske skrifter skulle have baggrund i de hebraiske skrifter, går over
> i direkte *angreb* på jødedommen, når man tillader sig at påpege hvor
> skriftlig traditionen (der startede som en mundtlig tradition) har
> været. Jeg er ret overbevist om at hændelsen i Templet VILLE være
> blevet nedskrevet, hvis den nogensinde VAR sket... :-)

Ja, faktisk...

Ene mand og 12 kammersjukker ryder en 14 hektar stor plads?

Det ville man have snakket om :-)

Men mange ting, der omtales i evangelierne finder ingen støtte andre
steder end lige dér... Og de er ikke engang enige.

Det mest sandsynlige er at Paulus var en gnostiker (han brugte faktisk
flere gnostiske udtryk og beklagede sig over, at hans følge ikke var
længere hen i systemet), og nogle af følgen har taget det bogstaveligt.

Hvis man ser på den Jesus Paulus omtaler, altså ikke på de
forfalsket pauli-breve (http://www.nytestamente.org/content/view/5/2/),
men de, der tilegnes ham, så omtaler han aldrig Jesus som et levende
menneske, men som en åndelig tilstand.


--

Venligst,

Cyril

Det Nye Testamente - Fortæller man alt? http://www.nytestamente.org

Lyrik

unread,
Apr 10, 2005, 6:31:54 AM4/10/05
to

"Henrik Vestergaard" <vesterga...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:4257a7f8$0$180$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> Vidal skrev Fredag den 8. april 2005 22:12 i beskeden
> <4256e591$0$290$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
> dk.livssyn.kristendom:

>> Henrik Vestergaard wrote:
>>> Findes der nogen kilder - udover de græske skrifter - der kan
>>> *dokumentere* denne påstand?
>>
>> På det grundlag kunne man jo afvise hovedparten af GT.
>
> Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I
> erkende,
> at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition for at
> nedskrive
> MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så VAR den med 100%
> sikkerhed blevet nedskrevet.
>
> Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og vi
> vil
> aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade historien gentage
> sig på grund af den troLØShed der opstår når man glemmer sit fundament.
++++++++++++++++++++++
Talmud var underlagt censur.
The Roman historian Tacitus wrote concerning the Great Fire of Rome, in his
Annals (c. AD 116):

Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis
decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori
Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia
invisos vulgus Christianos appellabat. (15.44.2) Auctor nominis eius
Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio
adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum
erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam,
quo cuncta mundique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. (15.44.3.)
The following is a translation of the above Latin text:

But, despite kindly influence, despite the leader's generous handouts,
despite appeasing the gods, the scandal did not subside, rather the blaze
came to be believed to be an official act. So, in order to quash the rumour,
Nero blamed it on, and applied the cruellest punishments to, those sinners,
whom ordinary people call Christians, hating them for their shameful
behaviour. (15.44.2) The originator of this name, Christus, was sent to
execution by Procurator Pontius Pilate, during the reign of Tiberius, but
although checked for a moment, the deadly cult erupted again, not just in
Judaea, the source of its evil, but even in Rome, where all the sins and
scandals of the world gather and are glorified. (15.44.3)
Hilsen
Jens


Vidal

unread,
Apr 10, 2005, 6:46:08 AM4/10/05
to
Harald Mossige wrote:

> "Vidal" <vi...@home.dk> wrote in message

> news:42585eff$0$209$edfa...@dread12.news.tele.dk...

>>>>Diskussionen ville nok glide lidt lettere, hvis du
>>>>kommenterer det, jeg skriver, frem for det du selv
>>>>giver udtryk for.
>>
>>>>Så lad mig da spørge, på hvilke områder mener du
>>>>min bibellæsning har mangler.
>>
>>>Generellt. Jeg oppfatter deg som en bibelordleser,
>>
>>Hvad er en bibelordleser?
>
>
> Noen leser bibelen og søker etter det vi kan kalle gode bibelord og streker
> under og lærer dem med henvisning. Resten er stort sett blåst bort.

Du tager meget fejl, jeg passer vist ikke ned i den
kasse.

>>>og så godtar du en eller
>>>annen autoritet, prest, sektleder eller lignende sine utdypinger og
>>>forklaringer uten å etterlese i bibelen.
>>
>>Jamen, det er faktisk helt rart at blive opfattet
>>på den måde.
>
>
> Og eg bruker STORE ORD og smørrer tjukkt på. Ein rektig sleivkjeft.
>
>
>>Ofte bliver jeg beskyldt for at bevæge
>>mig uden for gængs opfattelse af biblen hhv
>>kristendommen.
>
>
> Det er slike mennesker samfunnet har stort behov for.

Tak, samfundsnødvendig, det er mig.

>>Du har dine to-tre opfattelser af,
>>hvordan mennesker opfatter, og falder de udenfor
>>må de nødvendigvis presses ned i en af de tre kasser.
>
>
> Åneidå. Eg erter, og provoserer mennesker til å formulera eigne meininger.
> Metodane kan diskuterast.

Jo, og nok de færreste der gider at spille med på
det.

Du skal jo passe på ikke at ende som en norsk Bo Warming.

>>Livet bliver vel også lidt lettere at forstå, når
>>man mest forholder sig til sine egne meninger.
>
>
> Det tror jeg ikke. Jeg tror det er svært nyttig å revurdere meningene ofte.

Ja, men prøv at forholde dig til, hvad andre mennesker
faktisk siger, og ikke hvad du tror, de siger. Så
ville diskussionen medføre en udvidelse af synspunkterne
og ikke det modsatte. I denne diskussion har jeg måttet
forholde mig til an samling stråmænd, der kunne holde
varme i mit hus i et halvt år.

>>>>Det har den, helt
>>>>sikkert, men hvilke områder er det, du tænker på
>>>>i denne diskussion.
>>
>>>Jeg synes oppgaven er håpløs. Jeg skal ikke lese bibelen for deg, det må
>
> du
>
>>>gjøre selv. Jeg skal heller ikke tolke bibelen for deg, det bør du gjøre
>>>selv etter at du har lest. Du bør ta mot til deg å våge å tenke selv,
>
> ikke
>
>>>la deg programmera av et lite fåtal autoriteter. Spør der du er i tvil,
>
> men
>
>>>flere en de få personene inne i den lille kretsen. Og så bør du erkjenne
>
> at
>
>>>selv de du ynder å kalle ateister ofte har meget fornuftige synspunkt.
>>
>>Det er vist filosoffen Harald, der taler nu. :-)
>
>
> Amatørfilosof. Takk.
>
>
>>Når jeg spørger dig, er det naturligvis for at se,
>>om jeg ikke kan indkredse på hvilket område, vi
>>egentligt er uenige.
>
>
> Når det gjeld meg, så er det vanskelig.

Du er egentlig ikke så kompliceret, som du selv tror.
Men jeg skal nok vare mig for at karakterisere. :-)

> Eg diskuterer gjerne ei sak med mine argumenter den eine dagen for så å snu
> heilt om neste dag mot ein annan debatant, med gorsdagens motdebatant sim
> lytter. Det er ei brukbar form for å diskutera ei sak frå fleire sider, men
> fy så sinna gårsdagens debatant kan bli!.

Der findes vist et udtryk for den slags.

--
venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Vidal

unread,
Apr 10, 2005, 7:03:50 AM4/10/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 23:21 i beskeden
> <42584757$0$284$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
> dk.livssyn.kristendom:
>
>>Henrik Vestergaard wrote:
>>
>>>Nej, komparativ analyse er en absolut nødvendighed. Ikke desto mindre er
>>>der nok flere der ville nå samme konklusion, hvis de viste de hebraiske
>>>skrifter den fornødne respekt som værende Guds Ord
>>
>>Og med de hebræiske skrifter mener du ...?
>
>
> Du ved ikke hvad de hebraiske skrifter dækker??? ;-)

Jo, hvis du mener de skrifter, der er i GT. Men man kan
jo aldrig vide, efter du er blevet jøde, om det dækker
over et eller andet kun jøder kan forholde sig til.

Message has been deleted
Message has been deleted

Vidal

unread,
Apr 10, 2005, 7:20:28 AM4/10/05
to
Henrik Vestergaard wrote:
> Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 23:21 i beskeden
> <42584757$0$284$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
> dk.livssyn.kristendom:

> "De paradigmer der i forvejen er opsat imod tanken at *kunne* tage fejl" er


> såre nemt: det er ganske enkelt den fordom, der får stædige mennesker til
> at tro, de ikke kan tage fejl. De gemmer sig bag en altfavnende kristendom
> med tomme floskler og tårnhøje idealer opfyldt i en mytisk opsat frelser,
> og hvis NOGET kan være i fare for at rokke ved dette ideal, reageres der
> med negative påstande for at kvæle budskabet ved at desavouere
> budbringeren.

Jeg tror, du simpelthen har taget fejl af, hvad
kristendommen og kristne er. Kristne er ikke bedre
mennesker end andre, og det er vist de færreste
kristne, der opfatter sig sådan.

Arrogante mennesker har der jo altid været, men
arrogance er jo blot et skjul for en dybere
liggende usikkerhed på sig selv. Det er en måde
at styrke sig selv på.

Men det er da klart, hvis nogen dukker op med et
synspunkt, der forsøger at vende kristendommen
på hovedet, vil vedkommende nok støde på en vis
modstand i en gruppe kristne.

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 10, 2005, 8:19:43 AM4/10/05
to
Vidal skrev Søndag den 10. april 2005 13:20 i beskeden
<42590be0$0$289$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard wrote:
>> Vidal skrev Lørdag den 9. april 2005 23:21 i beskeden
>> <42584757$0$284$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
>> dk.livssyn.kristendom:
>
>> "De paradigmer der i forvejen er opsat imod tanken at *kunne* tage fejl"
>> er såre nemt: det er ganske enkelt den fordom, der får stædige mennesker
>> til at tro, de ikke kan tage fejl. De gemmer sig bag en altfavnende
>> kristendom med tomme floskler og tårnhøje idealer opfyldt i en mytisk
>> opsat frelser, og hvis NOGET kan være i fare for at rokke ved dette
>> ideal, reageres der med negative påstande for at kvæle budskabet ved at
>> desavouere budbringeren.
>
> Jeg tror, du simpelthen har taget fejl af, hvad
> kristendommen og kristne er. Kristne er ikke bedre
> mennesker end andre, og det er vist de færreste
> kristne, der opfatter sig sådan.

Man kan næppe tage fejl af nogle af de elementer der tit og ofte ødelægger
trådene i denne gruppe. Når nogle af os er igang med en god og saglig
debat, der virkelig går fremad, kommer der lige en eller to sabotører, der
fuldstændig kan ruinere debatterne...

> Arrogante mennesker har der jo altid været, men
> arrogance er jo blot et skjul for en dybere
> liggende usikkerhed på sig selv. Det er en måde
> at styrke sig selv på.

Enig. Men der er også stor forskel på at *være* arrogant, og at *beskylde*
andre for at være det... ;-)

> Men det er da klart, hvis nogen dukker op med et
> synspunkt, der forsøger at vende kristendommen
> på hovedet, vil vedkommende nok støde på en vis
> modstand i en gruppe kristne.

Hvor blev Matt. 5:44 af? HVIS de kristne vil påstå sig at abonnere på de
græske skrifter, må de vel også leve efter disse?

Blot en tanke... :-)

Vidal

unread,
Apr 10, 2005, 8:44:35 AM4/10/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Vidal skrev Søndag den 10. april 2005 13:20 i beskeden
> <42590be0$0$289$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
> dk.livssyn.kristendom:

>>Men det er da klart, hvis nogen dukker op med et


>>synspunkt, der forsøger at vende kristendommen
>>på hovedet, vil vedkommende nok støde på en vis
>>modstand i en gruppe kristne.
>
>
> Hvor blev Matt. 5:44 af? HVIS de kristne vil påstå sig at abonnere på de
> græske skrifter, må de vel også leve efter disse?

Mener du, Matt. 5:44 siger, man i en strid om troens indhold,
skal rose og give modstanderen ret?

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 10, 2005, 8:53:49 AM4/10/05
to
Vidal skrev Søndag den 10. april 2005 14:44 i beskeden
<42591f97$0$301$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

Du har måske svært ved at læse teksten?

=== citat ===
Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,
v45 for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå
op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.
v46 Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør
tolderne også.
v47 Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør
hedningerne også.
=== citat slut ===

Med andre ord: man kan være *seriøst* og *sagligt* uenige, men den
underliggende respekt for hinanden udvises næppe i udtryk som "semijøder"
og andre skældsord der egentlig kun har til formål at antyde at modparten
er "idioter"...

Vidal

unread,
Apr 10, 2005, 9:18:59 AM4/10/05
to
Henrik Vestergaard wrote:

> Med andre ord: man kan være *seriøst* og *sagligt* uenige, men den
> underliggende respekt for hinanden udvises næppe i udtryk som "semijøder"
> og andre skældsord der egentlig kun har til formål at antyde at modparten
> er "idioter"...

'Seriøst og sagligt' er da sværere at håndtere end
skældsord.

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 10, 2005, 11:18:52 AM4/10/05
to
Vidal skrev Søndag den 10. april 2005 15:18 i beskeden
<425927a8$0$274$edfa...@dread12.news.tele.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

For nogle, ja... :'-(

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 5:22:09 AM4/11/05
to
Cyril Malka skrev i 20050410102319.74f13acc@cylle

[ ... ]


> Derfor falder jødedommen ikke sammen, selv om man ikke skulle tro på
> Abrahams, Moses' osv's. eksistens.

Det er da godt at I selv indrømmer at jeres tro bygger på fiktion, opdigtede
historier og snedigt udtænkte fabler.

Kristendommen har sit udspring i en historisk person.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
http://bibeltro.dk/ - *Om Bibelen og bibeloversættelser*
http://maranatha.dk/ + http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://ravsted.dk/ - http://ravsted.net/

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 4:59:13 AM4/11/05
to
Henrik Vestergaard skrev i pan.2005.04.09....@gmx.net

> Men jeg opmuntres dagligt af i stedet også at være
> tilmeldt mange udenlandske nyhedsgrupper med opmuntrende jøder som
> deltager positivt i spørgsmål og svar for at lære NYT, også på denne
> Herrens sabbatsdag.

Ja, jeg var efterhånden blevet mere og mere overbevist om at du, i din
semikonvertittilstand, også er en hykler. Du gør jo noget på en sabbat som
du slet ikke må!

Du holder dig vel heller ikke ude af "hedningers" huse, deres arbejdspladser
og forretninger m.v.?

I det hele taget er det meste af hvad du gør, når det kommer til stykket,
nok en klar overtrædelse af alle de love, regler, skikke, ceremonier og
ritualer, som jøderne har opfundet.

Nu husker du vel at få foretaget alle de religiøse afvaskninger og
renselsesceremonier, du som semijøde er nødt til at gøre, når du bliver uren
ved at omgås og leve blandt os hedninge?

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 5:01:35 AM4/11/05
to
Henrik Vestergaard skrev i pan.2005.04.09....@gmx.net

>> Selv hvis der ikke havde været den ringeste historiske


>> baggrund for NT, ville dets ord gælde alligevel.
>

> Mod den slags logik kan intet gøres... :'-(

Det er jo netop den slags logik din guru, Cyrill Malka, lægger for dagen når
han taler om GT og dens personer!

Så her præsenterede du os igen for jødisk hykleri: andre må ikke, men en
jøde må gerne!

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 5:15:10 AM4/11/05
to
Vidal skrev i 42584d8f$0$267$edfa...@dread12.news.tele.dk

[ ... ]


> De fleste ikke-fundamentalsitiske jøder er, såvidt jeg
> har kunnet forstå, også af den formening, at Moses er en
> mytisk figur.

Og dermed siger du at nutidens jødedom og jødiske tro bygger på en fiktion
og snedigt opdigtede fabler!

Så er det da godt at kristendommen bygger på en historisk person, Jesus.

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 5:08:10 AM4/11/05
to
Henrik Vestergaard skrev i 4257a7f8$0$180$edfa...@dtext02.news.tele.dk

> Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I
> erkende, at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition
> for at nedskrive MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så
> VAR den med 100% sikkerhed blevet nedskrevet.
>
> Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og
> vi vil aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade
> historien gentage sig på grund af den troLØShed der opstår når man
> glemmer sit fundament.

GT er jo faktisk en lang beretning om jødernes troløshed over for Gud. En
lang beretning om hvordan de igen, og igen, og igen og atter begår det samme
frafald og forfalder til afgudsdyrkelse og falsk religion.

Hvorfor skulle det dog være anderledes i dag, hvor der i 2000 end ikke har
været en profet til at vise jer jøder tilbage til den rette tro? Der er
altså her tale om en periode der er fire gange så lang som perioden fra
David og frem til landflygtigheden i Babylon!!

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 4:52:29 AM4/11/05
to
Henrik Vestergaard skrev i pan.2005.04.09....@gmx.net

[ ... ]
>> Men jøder gør jo også alt muligt for at få nedgjort kristendommen.
>
> Ja, ja. Vi er åbenbart skyld i alle mulige ulykker,

Det der er problemt, bette Henrik, er helt enkelt at I semijøder og
halvkonvertitter forbeholder jer ret til at kunne tilsvine og bagtale
kristendommen, NT og Jesus på den mest usømmelige måde, samtidig med at I
jamrer og piver om racisme, antisemitisme og alt muligt, blot nogen kommer
til at nævne nogle negative fakta om alle de ugerninger jøder har begået.
Mange af jer er ikke spor andet end en flok dobbeltmoralske, vederstyggelige
hyklere.

Jeg får mindre og mindre respekt for jøder og jødedom på grundlag af de
repræsentanter for jødedommen der optræder i denne gruppe.

Andreas Falck

unread,
Apr 11, 2005, 5:23:45 AM4/11/05
to
Henrik Vestergaard skrev i 4258f689$0$179$edfa...@dtext02.news.tele.dk

[ ... ]


> Men det er morsomt at kristne, der gerne "reklamerer" med at deres
> græske skrifter skulle have baggrund i de hebraiske skrifter, går
> over i direkte *angreb* på jødedommen, når man tillader sig at påpege
> hvor skriftlig traditionen (der startede som en mundtlig tradition)
> har været. Jeg er ret overbevist om at hændelsen i Templet VILLE være
> blevet nedskrevet, hvis den nogensinde VAR sket... :-)

Og med den fiktionstro jøderne har, ville det næppe være sandsynligt at
netop jøder ville nedskrive en sådan begivenhed! - Den ville jo helt
underminere den jødiske tro.

Message has been deleted

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 11, 2005, 6:02:19 AM4/11/05
to
Andreas Falck skrev Mandag den 11. april 2005 11:08 i beskeden
<425a4428$1$79466$1472...@news.sunsite.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard skrev i 4257a7f8$0$180$edfa...@dtext02.news.tele.dk
>> Faktisk ikke. Det morsomme er blot, at - trængt op i en krog - må I
>> erkende, at det er besynderligt, at jødedommen ellers har tradition
>> for at nedskrive MEGET, og HVIS en så vigtig begivenhed VAR sket, så
>> VAR den med 100% sikkerhed blevet nedskrevet.
>> Glem ikke at jøderne hele tiden mindes og husker tiden i ørkenen, og
>> vi vil aldrig begå den fejl at blive så "ahistoriske" at lade
>> historien gentage sig på grund af den troLØShed der opstår når man
>> glemmer sit fundament.
>
> GT er jo faktisk en lang beretning om jødernes troløshed over for Gud. En
> lang beretning om hvordan de igen, og igen, og igen og atter begår det
> samme frafald og forfalder til afgudsdyrkelse og falsk religion.

Skal vi bruge samme logik omkring SDA-bevægelsen, nu vi er igang med den
historisk korrekte gennemgang, hr. Andreas Falck?
Så kunne vi jo begynde med forudsigelser om den fiktive Jesus' "genkomst",
og så ellers tage alle krumspringene lige siden 1844...

> Hvorfor skulle det dog være anderledes i dag, hvor der i 2000 end ikke har
> været en profet til at vise jer jøder tilbage til den rette tro? Der er
> altså her tale om en periode der er fire gange så lang som perioden fra
> David og frem til landflygtigheden i Babylon!!

Du er blandt de mindst kvalificerede til at udtale dig, da du næppe følger
det arbejde den nye Sanhedrin gør for at opdatere bl.a. forberedelserne til
det nye Tempel.

Igen, ethvert ord der blot er minimalt positivt omkring jødedommen overses
[bevidst? ;-)] af dig, og derfor kan man ikke forvente en saglig debat,
selvom denne ellers ville være yderst velkommen.

Du vælger selv. 5. Mosebog 30:15-19: "Se, jeg stiller dig i dag over for
livet og lykken, døden og ulykken. v16 Hvis du lytter til Herren din Guds
befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad
hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve
og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind
og tage i besiddelse. v17 Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke
vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,
v18 så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke
få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går
over Jordan. v19 Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg
har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så
vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,"

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 11, 2005, 5:47:30 AM4/11/05
to
Andreas Falck skrev Mandag den 11. april 2005 11:15 i beskeden
<425a4428$2$79466$1472...@news.sunsite.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Vidal skrev i 42584d8f$0$267$edfa...@dread12.news.tele.dk
>
> [ ... ]
>> De fleste ikke-fundamentalsitiske jøder er, såvidt jeg
>> har kunnet forstå, også af den formening, at Moses er en
>> mytisk figur.
>
> Og dermed siger du at nutidens jødedom og jødiske tro bygger på en fiktion
> og snedigt opdigtede fabler!
>
> Så er det da godt at kristendommen bygger på en historisk person, Jesus.

Det var stadig ""l'origine du christianisme" du ikke havde set...

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 11, 2005, 5:46:19 AM4/11/05
to
Andreas Falck skrev Mandag den 11. april 2005 11:23 i beskeden
<425a4429$1$79466$1472...@news.sunsite.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard skrev i 4258f689$0$179$edfa...@dtext02.news.tele.dk
>
> [ ... ]
>> Men det er morsomt at kristne, der gerne "reklamerer" med at deres
>> græske skrifter skulle have baggrund i de hebraiske skrifter, går
>> over i direkte *angreb* på jødedommen, når man tillader sig at påpege
>> hvor skriftlig traditionen (der startede som en mundtlig tradition)
>> har været. Jeg er ret overbevist om at hændelsen i Templet VILLE være
>> blevet nedskrevet, hvis den nogensinde VAR sket... :-)
>
> Og med den fiktionstro jøderne har, ville det næppe være sandsynligt at
> netop jøder ville nedskrive en sådan begivenhed! - Den ville jo helt
> underminere den jødiske tro.

Hvilket kun kan siges af en person, der tror Ellen G White har beskrevet
jødedommen korrekt. Intet i jødedommen kan undermineres af en begivenhed
fra fiktionsverdenen.

Henrik Vestergaard

unread,
Apr 11, 2005, 5:43:11 AM4/11/05
to
Andreas Falck skrev Mandag den 11. april 2005 11:01 i beskeden
<425a4428$0$79466$1472...@news.sunsite.dk> i gruppen
dk.livssyn.kristendom:

> Henrik Vestergaard skrev i pan.2005.04.09....@gmx.net
>
>>> Selv hvis der ikke havde været den ringeste historiske
>>> baggrund for NT, ville dets ord gælde alligevel.
>>
>> Mod den slags logik kan intet gøres... :'-(
>
> Det er jo netop den slags logik din guru, Cyrill Malka, lægger for dagen
> når han taler om GT og dens personer!
>
> Så her præsenterede du os igen for jødisk hykleri: andre må ikke, men en
> jøde må gerne!

Jeg besvarede et indlæg fra Harald i den besvarelse.

Tag din antisemitisme og spy din gift andetsteds.

Message has been deleted