Enhver fornægtelse eller bagatellisering af Holocaust er utilladelig, siger Paven

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 12, 2009, 4:32:41 PM2/12/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Monday, February 09, 2009, CET 20:25, GMT 19:25
Subject: Re: Holocaust-Shoah-fornægtelseren, biskop Williamson, avsat (af
hans egne)
8416 news:gmpvv4$2t75$1...@newsbin.cybercity.dk´
>
> > > > Paven kræver dementi fra biskop
[ ... ]
> Biskop fjernet som seminarieleder
[ ... ]
> Broderskabets hammer faldt, fordi bis-
> koppen nægter at imødekomme Vatikanets
> opfordring om at dementere sine udta-
> lelser om, at der ikke fandtes gaskamre
> i nazisternes koncentrationslejre.


News:

=== citat start ===

TV2 NEWS 142 Tor 12 Feb (2009, CET) 15.00.11

Pave: Holocaust har fundet sted

Pave Benedikt XVI forsøger at mane
striden om en biskop i jorden ved at
sige til jøder, at "enhver fornægtelse
eller bagatellisering af denne frygte-
lige forbrydelse er utilladelig", især
hvis det kommer fra en præst.

Paven kom med udtalelsen på sit første
møde med jøder, siden striden om den
konservative biskop Richard Williamson
begyndte sent i januar.

Williamson nedtoner omfanget af folke-
mordet på seks millioner jøder og mener
ikke, der er belæg for, at der var
gaskamre i koncentrationslejrene.

12. feb 13:07

=== citat slut ====


and ...

=== citat start ===

DR1 s145 tor 12 feb (2009, CET) 15:09:21

13:22

Pave undsiger holocaustfornægtelse
...
Paven kalder Holocaust for en
forbrydelse mod menneskeheden.

=== citat slut ====


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8420 news:499428c1$0$90269$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8421


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages