USA truer

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Dec 4, 2003, 2:59:40 AM12/4/03
to
"Henrik Svendsen" skrev (news:bqkqht$5tb$1...@sunsite.dk...):

DADDY-Break (2003-12-04, CET 08:44):
- "Det må du gerne - det skal du."

Thank You, DAD:

Den Herre har vist fuldstændig mistet orienteringen!

Input memory from file ...
0591 news:MYLsa.45277$y3.32...@news010.worldonline.dk...
>
> "Arne H. Wilstrup" skrev:
>
> > "Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
> > news:25xsa.44720$y3.31...@news010.worldonline.dk...
> > > To the government of Cannibal-istan and murderers of innocent Children
> > > (China)
> >
> > Hvornår ser vi lignende indlæg om USA, UK, DK og Australien?
>
> Kære Arne - du "glemte" lige sammenhængen:
>
> > > Copies:
> > > The International Court of Justice
> > > Members of the Danish Parliament (Folketinget)
>
> Det er IKKE for sjov skyld, at jeg skriver disse indlæg. Jeg (og andre)
> ønsker at drage disse forbrydere til ansvar for deres onde gerninger ved
> den
> Internationale Domstol i Haag (med henblik på at gøre denne planet til et
> bedre sted at leve på).
>
> Det står dig og andre fuldstændig frit at rejse tiltale mod USA, UK, DK og
> Australien ved den Internationale Domstol i Haag (om så sager holder
> juridisk tvivler jeg på)!
>
> Hvor for eksempel findes udryddelseslejrene her i Danmark ? - Dét kunne
> jeg
> godt tænke mig at vide, for hvis det vitterlig er tilfældet, at úskyldige
> mennesker med den danske stats samtykke bliver myrdet, så vil jeg (hvis du
> ikke gør det) ØJEBLIKKELIG forlange sagen taget op i Haag !
>
> NOBODY is ABOVE the Law !!!
>
> > USA har f.ek.s masseødelæggelsesvåben med fremføringsraketter til samme
> > formål.
>
> Input memory:
>
> Ud af 353 krige med mere end 1.000 dødsofre i perioden 1816-1991 er de
> 155 ført mellem et demokrati og et ikke demokrati, mens 198 er ført
> mellem to ikke-demokratier. Ikke en eneste er ført mellem to demokra-
> tier.
> Kilde: Ahlmark/Pol 19.02.97
>
>
> Altså ser du, Arne, at faren i særdeleshed består, at IKKE-demokratiske
> stater besidder disse våbensystemer.
>
>
> DADDY-Break (2003-05-03, CET 11:04):
> - "Det hele skal med (copy 98-08-27.rus to dk.politik)."
> Yes, my Lord:
>
>
> Input memory from Letter to Russia, 1998-08-27:
> ---------------------------------------------------------------------
> VARSEL no.10 (0A) Thursday 26. August 1998
> OUTPUT-ordre time: CET 18:36:07
>
> Daycode: DADDY LIVES T+569, 4. Feb. 1997, Iran
> 545, 28. Feb. 1997, Iran
> 474, 10. May 1997, Iran
> 166, 14. Mar. 1998, Iran
> 139, 10. Apr. 1998, Iran, GOOD FRIDAY
>
> To the government of Russia,
> c/o Ambassador to Dk.
>
> Copy: The Muslim World, through the Saudi-Arabian ambassador to DK.
>
> Input memory 1:
> ----------------------------------------------------------------------
> From Mogens Kall Friday 15. Mars 1996
> ********
> ********
>
> To the government of Russia,
> c/o Ambassador to DK.
>
> ADVARSEL!
>
> Der er risiko for smitte ved
> horeri med Afgrundens engel.
>
> SZ code-pseudonym:
>
> Dark Avenger: Resident parasit .COM- og .EXE-filinficerende. Virus
> med stor smitteevne (5e) da alle eksekverbare (inkl. .SYS) filer in-
> ficeres når de åbnes, f.eks. ved brug af (A)-COPY, TYPE osv. og selv-
> følgelig ved eksekvering. Findes i et utal af variationer, da source-
> koden har været distribueret til forskellige BBS'er. Har en meget u-
> behagelig aktivitet: "virusen" opretholder en tæller placeret i boot-
> sektoren (R 10,7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives et
> tilfældigt spor på harddisken, men teksten "Eddie lives...somewhere
> in time!". Betragtes som værende en af de mest velprogrammerede virus,
> og en af de absolut værste.
> Burde kendes af alle efterretningstjenester, men nye varianter dukker
> op hele tiden.
> Manuel konstatering: Inficerede "programmer" vil indeholde tekststreng-
> ene:
>
> DADDY lives...somewhere in time!
> This program was written in Sofia,"Argentina".
> (C) All rights reserved!
>
> Aktiveringsdato: 02.02 og frem (Resident NMI)
>
> Effekt: Overskriver langsomt disken. Særdeles destruktiv (Earthquake's)
> og ubehagelig virus!
>
> Udbredelse: Særdeles udbredt.
>
> Deaktivering: (Se under A.1)
>
>
>
> The servant of Michael
> -------- memory 1 end ------------------------------------------------
>
> Input memory 2:
> ----------------------------------------------------------------------
> From Mogens Kall Fridag, 30. Maj 1997
> ******** CET 9:31
> ********
> UDN, Denmark
>
> Daycode: DADDY LIVES T+114, 90, 19
>
> To the government of Russia
> c/o Ambassador to Dk.
>
> Mr. President Boris Yeltsin,
>
>
> In regrad to the NPT-break
> --------------------------
>
> Vor verdenshistories tragedier er - som hovedregl - en lang opremsning
> af psykopaters vanvittige hærgen. Nogle eksempler fra vort århundrede:
>
> Kommunistiske diktatorer:
> ------------------------
> Josef Stalin, USSR 1929-53 - (46.672.000 døde inkl. 14 mio. af
> hungersnød) Han flyttede også store folkegrupper.
> Mao Zedong, Kina 1923-76 - (37.828.000 døde - samt de 27 mio.,
> der sultede ihjel, dog ikke ønsket af Mao.)
> V.I. Lenin, USSR 1917-24 - (4.017.000 døde.)
> Pol Pot, Cambodja 1968-87 - (2.397.000 døde)
> Josef Tito, Jugoslavien 1941-87 - (1.172.000 døde.)
>
> Andre diktatorer:
> ----------------
> Adolf Hitler, Tyskland 1933-45 - (20.946.000 døde.)
> Chiang Kai-Shek, Formosa, Taiwan 1921-48 - (10.214.000 døde.)
> Tojo Hideki, Japan 1941-45 - (3.990.000 døde.)
> Yahya Khan, Pakistan 1971 - (1.500.000 døde.)
>
> Ud af 353 krige med mere end 1.000 dødsofre i perioden 1816-1991 er de
> 155 ført mellem et demokrati og et ikke demokrati, mens 198 er ført
> mellem to ikke-demokratier. Ikke en eneste er ført mellem to demokra-
> tier.
>
> Kilde: Ahlmark/Pol 19.02.97
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Sandsynligheden for at en hjernevasked, religiøs fanatiker opstarter
> en atomkrig (for eksempel a la Dr. Strangelove-syntax, dvs. uden præ-
> sidentens godkendelse), er større, end når vi har at gøre med ateist-
> er; idet sidstnævnte kan skelne mellem død og liv (praktisk eksempel:
> Cuba-krisen 1962).
>
> Reality-talk'ing (Input file 97-05-27.Ru0):
> ----------------------------------------------------------------------
> CET 17:59
> Highway to hell
> ---------------
>
> Input associations-syntax: ALIEN-movie, 1979
>
>
> T-10: Nuclear Self-destruction program ON (Last choice to stop self-
> destruction: T-5).
>
> Input News:
> ----------------------------------------------------------------
> Kilde: Politiken, Mandag den 9. januar 1995
>
> Emne: Russisk hjælp til Iran
>
> NICOSIA - Det russiske energiministerium har indgået en aftale
> om at fuldende opførelsen af et iransk kernekraftværk ved Den
> Persiske Bugt. Direktøren for kraftværket sagde i går, at der er
> tale om en kontrak til fem milliarder kroner. Oprindelig begynd-
> te to tyske firmaer i 1974 under shah-styret på byggeriet af
> Bushehr-værket. Under krigen mellem Irak og Iran blev der anret-
> tet voldsomme ødelæggelser på anlægget. (Reuter)
> ----------------------------------------------------------------
>
> 27/5-1997 - Our position today on board at "TITANIC".
>
> T-5: Automatic-Count-down-to-zero-without-break-or-STOP.
>
> Kommentarer (30/5-97):
> Den teknologiske atom-teori nu omsat til praktisk kunnen. Det er
> ikke længere muligt nu at tilbagekalde (annullere,fortryde) NPT-
> break'et (skaden er úigenoprettelig).
> Feedback-memory: Sovjetunionen 1949. NEXT Iran, Pakistan (Tale-
> ban) und so weiter.
>
> zero: Dr. Strangelove movie "We meet again ..(knald i låget)..."!
>
> Input fakta (30/5-97):
> DK-song: "To, som elsker hinanden, kan gøre hinanden så meget
> ondt" - ægtefolk^?, venner^?, kammerater^?, bekendte^?
>
> Matt. 24,21-22.29:
>
> thi da skal der komme 'en stor trængsel, hvis lige ikke har
> været fra verdens begyndelse indtil nu' og heller ikke senere
> skal komme.
> og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske-
> kød frelst; men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkor-
> tes.
> ...
> Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og
> månen ikke skinne, og ....
>
> Input fakta: Planter minus lys i 2-4 mdr. => død.
>
> A-vinter: Kannibalisme nu eneste overlevelsesmulighed for homo
> sapiens.
>
> Uddød art ? - Input Matt 24,22.
>
> The servant of Michael.
>
> -------- end of letter Fridag, 30. Maj 1997 --------------------------
>
> Input memory:
> ----------------------------------------------------------------------
> From Mogens Kall Mandag den 6. Maj 1996
> ******** DK-time 9:22:55
>
> ... (klip 13/5-98)
>
> ---- Tilføjelse Tuesday 7. Mai 1996:
>
> Udskrift fra logbog:
>
> ... (klip 13/5-98)
>
> Kaptajn til resten af besætningen:
>
> "Gør klar til evakuering af skibet. Benyt Noa's Ark!"
>
> -------- end of letter 6. Maj 1996 -----------------------------------
>
> --- END of Letter to Russia, 1998-08-27 ---------------------------
>
>
> Fatter du betydningen af disse ord ?
>
>
> Mvh.
> Mogens Kall
> The servant of Michael
> ---------------------------------------------------------
> Internal:
>
> File-name:
> Re: China - Your time has come now (0589)
> 0591
>
> This file has been sent to
> dk.politik
>
> Time for OUTPUT:
> 2003-05-03, Saturday, CET 11:26
>
>

Memory ON:
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Input memory from file ...
0587 news:Fz9sa.43207$y3.30...@news010.worldonline.dk...
>
> Vi har at gøre med en proces, som er løbet løbsk for mange år siden!
> (memory: input the Movie "Wargames", 1985 , code: Joshua)
>
> "Joshua" bliver ved med at ringe os op !!!

Fattede du den ?

NEXT DADDY

Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "
09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):
0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."
(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

The right to believe, to worship and witness
The right to change one's belief or religion
The right to join together and express one's belief
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway
http://www.forum18.org/

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

(Ordet og Israel)
http://www.ordetogisrael.dk

(Find Your church inside Denmark)
http://giraffen.dk

(SAT7 - Arabic Website)
http://www.sat7.com/main_page.htm

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625
Last Live transmission (2003-12-01, Monday, CET 15:35):
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0919 news:QFozb.51364$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0896 news:x1_yb.50263$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0911 news:hw8zb.50639$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0923 news:EaBzb.51879$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0924 news:iuBzb.51885$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: USA truer
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0666+0259=0925

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-12-04, Thursday, CET 08:59


Henrik Svendsen

unread,
Dec 4, 2003, 4:12:25 PM12/4/03
to
Kall, Mogens wrote:

> Den Herre har vist fuldstændig mistet orienteringen!

Måske; men jeg har også meget at se til.

[klip]

>> Ud af 353 krige med mere end 1.000 dødsofre i perioden 1816-1991 er
>> de 155 ført mellem et demokrati og et ikke demokrati, mens 198 er
>> ført mellem to ikke-demokratier. Ikke en eneste er ført mellem to
>> demokra- tier.
>> Kilde: Ahlmark/Pol 19.02.97

Det er ikke helt korrekt, hvad Ahlmark kommer frem til. Helt fra
demokratiernes start har der været krige mellem dem. I det femte og
fjerde århundrede før Kristi mellem Athen, Syracuse og andre. Senere
mellem Rom og Kartago. Den puniske krig endnu senere.

Så var der krigen mellem de to demokratier England og USA. Nu kunne
nogen hævde, at England dengang ikke var et demokrati; men det var
faktisk det at englænderne havde demokratisk repræsentation i London og
kolonisterne i den amerikanske koloni ikke havde, der var et af de helt
store stridsemner. Sloganet var "No taxation without representation".

Krigen mellem USA og de Iroqueriske indianere.

De franske revolutionskrige. Frankrig mod England, Schweiz og Holland.

Søkrigen mellem USA og Frankrig 1797-1799.

England - USA 1812-1815

Frankrig - Den Romerske Republik 1849.

Den amerikanske borgerkrig.

USA mod Spanien 1898

Boerkrigen 1899-1901

Første Verdenskrig.

Ruhrkrigen 1923.

2. Verdenskrig. Finland var demokratisk og blev bombet af England og USA
for deres alliance med Tyskland.

Indien - Pakistan 1947-1949 og igen i 1999.

Israel - Libanon.

Kroatien - Jugoslavien 1991

Eqaudor mod Peru i 1995.

Kosovokrigen.

For nu at nævne et udpluk.

>> Kaptajn til resten af besætningen:
>>
>> "Gør klar til evakuering af skibet. Benyt Noa's Ark!"

>> Fatter du betydningen af disse ord ?

>> Vi har at gøre med en proces, som er løbet løbsk for mange år siden!


>> (memory: input the Movie "Wargames", 1985 , code: Joshua)
>>
>> "Joshua" bliver ved med at ringe os op !!!
>
> Fattede du den ?


Jeg mener at kunne danne mig en mening om et budskab ud fra ovenstående;
men om det er samme, du tænker på, tør jeg ikke gå ud fra. Jeg har søgt
lidt på Google for at se, om jeg der kunne få et hint om en evt. alment
udbredt antagelse af betydningen. Men jeg føler ikke, jeg kom på sikker
grund.

Fordelen ved at tale i den slags billeder er, at modtageren kan opfatte
det meget kraftigt. En lille ulempe er, at det måske ikke er helt det
samme budskab der modtages, som det der afsendtes.

Men jeg synes, det lyder flot, og jeg lover at tænke over det.

paw

unread,
Dec 5, 2003, 3:16:27 AM12/5/03
to
Henrik Svendsen skrev

>Men jeg synes, det lyder flot,
> og jeg lover at tænke over det.
>

Det havde ellers været rart med
en translatør - såfremt det skulle
være muligt at dechifrere koden
og få nogen 'praktisk' betydning
ud af budskabet.

Jeg mener dog umiddelbart ikke,
det kan godskrives en hellig sag
at indbringe slyngelstaterne for
nogen nogen jordisk retsinstans.
Det er ifølge drejebogen - bibelen
også kaldet - alt sammen så nøje
tilrettelagt. Ja, nok vil man derved
kunne udskyde problemet; men
straks løber man ind i den samme
skure, som illustreres ved følgende
mundheld: "En blind leder en blind."

Den ideologiske kriminalitet er
sammenvævet med lænker, som
ved nærmere eftersyn må sandes
at være lige så lovbestemte som
de modforholdsregler, en given
opposition magter at iværksætte.
Derfor kan forargelsens reaktion
kun animere til videreførelsen
af den onde cirkelbevægelse.

--
Mvh, paw.


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2003, 5:44:34 AM12/5/03
to
"paw" skrev (news:3fd03eed$0$27416$edfa...@dread16.news.tele.dk...):

> Jeg mener dog umiddelbart ikke,
> det kan godskrives en hellig sag
> at indbringe slyngelstaterne for
> nogen nogen jordisk retsinstans.

Ævl, Paw!

"De styrende (inkl. Haag-Domstolen, http://www.icj-cij.org/)
er jo IKKE til for at skræmme dem, som gør det gode, men dem,
som gør det onde.
Vil du være fri for at frygte Øvrigheden, da gør det gode..."

(Rom 13,3 se også vers 1 mht. Guds "blåstempling")

-

Paw (eller rettere Rasmus) - du foregiver at være kristen - svar mig derfor:

-

Tror du på Jesus ("Ja" eller "Nej") ?

Tror du på, at Han døde for din skyld på korset ("Ja" eller "Nej") ?

Tror du på, at Gud opvakte Ham fra de døde ("Ja" eller "Nej") ?

NEXT DADDY

Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

TV2 Kl 20:00 indtil Jul, Jesus og Josefine.
fly no > 625 ( + 6 = 631 )
Last Live transmission (2003-12-03, Wednesday, CET 18:02)


0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0919 news:QFozb.51364$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0896 news:x1_yb.50263$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0911 news:hw8zb.50639$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0923 news:EaBzb.51879$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0924 news:iuBzb.51885$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0925 news:IOBzb.51888$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0926 news:f1Fzb.51941$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0927 news:ibHzb.51986$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0928 news:GAHzb.51994$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0929 news:xAXzb.53080$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0930 news:qBXzb.53082$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0931 news:c6Yzb.53094$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0932 news:VgYzb.53096$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0933 news:A3Zzb.53118$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: USA truer
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0268=0934

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-12-05, Friday, CET 11:44


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2003, 6:19:40 AM12/5/03
to
"Henrik Svendsen" skrev (news:bqo8go$9d7$1...@sunsite.dk...):

Jeg har talt med mange mennesker i årenes løb, men du er nok en af de få,
som har fattet den politiske betydning.

Min indstilling er:...

Memory ON:
0682 news:mEPnb.15569$jf4.9...@news000.worldonline.dk...
>
> Message from fly no > 625:
>
> "If You don't like Your FUTURE, then chance it!"


Fortiden kan vi mennesker ikke ændre på, men fremtiden KAN ændres.
(se Ordsp. 27,12)

-

Hr. Svendsen,

Hvis du var Danmarks Statsminister, ville jeg give dig følgende råd:

------------------------------------------------------------------

Don't You think, You have a job to do finish ?

The address is

International Court of Justice
Peace Palace
2517 KJ The Hague
The Netherlands.

http://www.icj-cij.org/

or E-mail:

mail[snabel]icj-cij.org

Do it now!
-------------------------------------------------------------


Og - dersom du ikke forstod alvoren - ville jeg skrive
følgende til dig:

--------------------------------------------------------------

News:
Dansk kamp for arabisk demokrati (100 mio. kr.)

Flot - meget flot (men ikke godt nok),

We are running out-of-time, Sir - please understand !

Menory ON:
news:vduxb.48112$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
>
> Hvis I gør, som jeg siger, vil I overleve - ellers (i modsat fald) bliver
> det Jeres visselige død!

Blæs på stormagtspolitik

Følg Jeres samvittighed

Forsvar Jeres afkom !!!


Go to The Internatiolan Court of Justice - do it now.

-

Må Gud velsigne Jer i alt dette.

Gud ! - Velsign Du Danmark !


DADDY-Break (2003-12-04, CET 09:44:38):

- "Jeg vil velsigne jer og fylde jer med glæde."

Tak Jesus !

----------------------------------------------------------------


Dersom du nu var Danmarks Statsminister, Hr. Svendsen - vi "leger" "lidt"
med tanken - og du dermed også havde magtbeføjelser til at rejse tiltale mod
massemordere ved den Internationale Domstol i Haag ...

Ville du så gøre det (pga. "Joshua"-syndromet) ?

-

Og når embedsmændene fraråder det (pga. at de ikke har fattet en skid) ...

Ville du alligevel gøre det ?

-

Og når stormagterne lægger økonomisk pres med mere på dig (fordi de ikke vil
have, at du gør det, muligvis fordi de ikke har rent mel i posen) ...

Ville du alligevel gøre det (fordi du har indset, at du nu er TVUNGET til at
forsvare dit afkom) ?


Answer me (Mr. Prime-Minister) - "Yes" or "No"


My suggest is this:
Be smart - use the Law !!!

NEXT DADDY

Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

TV2 Kl 20:00 indtil Jul, Jesus og Josefine.
fly no > 625 ( + 6 = 631 )
Last Live transmission (2003-12-03, Wednesday, CET 18:02)

0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0919 news:QFozb.51364$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0896 news:x1_yb.50263$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0911 news:hw8zb.50639$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0923 news:EaBzb.51879$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0924 news:iuBzb.51885$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


0925 news:IOBzb.51888$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0926 news:f1Fzb.51941$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0927 news:ibHzb.51986$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0928 news:GAHzb.51994$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0929 news:xAXzb.53080$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0930 news:qBXzb.53082$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0931 news:c6Yzb.53094$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0932 news:VgYzb.53096$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0933 news:A3Zzb.53118$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0934 news:kjZzb.53125$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: USA truer
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0269=0935

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-12-05, Friday, CET 12:18


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2003, 6:38:51 AM12/5/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:9SZzb.53138$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

2304:
2003-12-05, CET 12:3218, delay -00:02:08
- "Den skal afsted med det samme (copy to Folketinget)."

Må Gud velsigne Jer alle - også alle Jer i Folketinget.

DADDY:
12:34
- "Jeg vil ... gerne, men I vil ikke."

- "Chance that."

NEXT DADDY

Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0935 news:9SZzb.53138$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
T-5
Was:


Re: USA truer
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0270=0936

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

The Danish Parliament (Folketinget)

Time for OUTPUT:
2003-12-05, Friday, CET 12:40


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2003, 7:12:59 AM12/5/03
to
Undskyld at vi nu taler i gåder, men det er sommetider nødvendigt.

Picture-input:

Reveiced message from Red-haT to "USS Nimitz - verschollen ist, 1980"

11:43
12:11
12:37:2x-3x, delay -00:02:08

"... (classifyed)..."

Okay, DAD ?

13:04
- "Nej - du mangler noget ?"

- "Vil du gå bud fra Mig, Hr. Statsminister ?"

He is talking to You, Mr. Prime-Minister Anders Fogh Rasmussen.

I think, You have a job to do finish at Hague.

Okay, DAD ?

13:06
- "Det må du gerne (Output)."

Thank You, DAD - LOVE You - ELSKER Dig - El'Shaddai.

NEXT DADDY

Echelon 13:10 - wait

Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0666+0271=0937

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Statsministeriet

Time for OUTPUT:
2003-12-05, Friday, CET 13:12


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2003, 7:16:45 AM12/5/03
to
13:12 Thank You, Sir!

NEXT DADDY

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse

news:dC_zb.53148$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0272=0938


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2003, 7:45:07 AM12/5/03
to
A voice came from Denmark:
2003-12-05, CET 13:32)
Krypterüng-program ON
- "BsdifWfjk,Jiyur,_FpoerT_Turky"

NEXT DADDY

0666+0273=0939


paw

unread,
Dec 7, 2003, 1:52:55 AM12/7/03
to

Kall, Mogens skrev

>"De styrende (inkl. Haag-Domstolen, http://www.icj-cij.org/)
> er jo IKKE til for at skræmme dem, som gør det gode, men
> dem, som gør det onde.
>

Håbløst naiv er den, som tror at det onde kan skræmmes bort
med trusler om straf under nogen form... Det er uorganiske
væsener, som driver deres farlige spil med menneskeheden.

>Vil du være fri for at frygte Øvrigheden, da gør det gode..."
>

At frygte Herren var så sandelig også en bedre ide for
dit vedkommende, Mogens. Men du insisterer jo på
at kalde ham ved kælenavn.

>Paw (eller rettere Rasmus)
>
Du skulle kunne få dine skolepenge tilbage.

--
Mhv, paw.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages